Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het nieuws

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het nieuws

Bericht door TjerkB » za 14 nov 2015, 15:12

@all

Op de website van het "Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik" (GEP; das multimediale Kompetenzzentrum für die Evangelische Kirche in Deutschland) verschenen op 9 november jl. twee artikelen over de Apostolische Gemeinschaft (AG). Zie respectievelijk:
In Nederland heet de Apostolische Gemeinschaft Gemeente van Apostolische Christenen (GvAC).

Zie in dit verband ook de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

GvAC

Bericht door Certina » di 29 aug 2017, 10:11


Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door TjerkB » wo 30 aug 2017, 10:46

@Certina

Zeven jaar geleden publiceerde De Stentor een interview met Hans Korthagen en Henk Lammers, respectievelijk voorganger en oud-voorganger bij de GvAC in Apeldoorn. Zie https://www.destentor.nl/apeldoorn/groo ... ~a92e915c/. Dat sprak mij meer aan dan wat er nu in het AD|ED staat. :shock:

Overigens verscheen in januari 2016 het artikel "Nieuwe aandacht voor Gods Heilige Geest en de Gaven", van de hand van Jildert de Boer (uit 2013; vgl. ISBN: 978-90-803836-0-9), waarin ook de GvAC wordt belicht. Zie evt. http://verdiepingenaansporing.nl/artike ... n-de-gaven.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Certina » wo 30 aug 2017, 11:13

@Tjerk,
Wat mij opviel is dat het bericht geschreven was door een ''oudste'' en verder maakt de website van de GvAC nergens bekend wie nu de algemene leiding heeft over de GvAC Nederland.Zover ik mij kan herinneren was dat toch een ''opziener''.
Het desbetreffende bericht waar apost. Hans den Haan in de rust ging en er een plaatvervanger werd ingesteld vindt ik ook niet meer terug.
mvg.Certina.

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door TjerkB » wo 30 aug 2017, 14:30

Certina schreef:(...)
Wat mij opviel is dat het bericht geschreven was door een ''oudste'' en verder maakt de website van de GvAC nergens bekend wie nu de algemene leiding heeft over de GvAC Nederland.Zover ik mij kan herinneren was dat toch een ''opziener''.
Het desbetreffende bericht waar apost. Hans den Haan in de rust ging en er een plaatvervanger werd ingesteld vindt ik ook niet meer terug.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 30 Aug 2017, 11:13"
@Certina

Over oudste Ronald Bonsema verwijs ik naar het onderstaande:
 1. https://www.apostolisch.de/aktuelles/ar ... hland.html
 2. https://www.apostolisch.nl/publicaties/ ... ge-15.html
 3. https://www.apostolisch.nl/wp-content/u ... 6-ANBI.pdf
Bij mijn weten bestaat het GvAC-bestuur momenteel uit opziener Bert Wolthuis (voorzitter), herder Ineke Ras en apostel in ruste Hans den Haan. Volgens de statuten geldt ten aanzien van het bestuur o.a. het volgende:
 • Artikel 1

  In de statuten wordt verstaan onder:
  1. Apostel
   de drager van het ambt van apostel, die door de ‘Vereniging van Apostelen en Opzieners van de Apostolische Gemeenten in Europa’ als leider van het kerkgenootschap in Nederland is erkend en als lid van die ‘Vereniging’ is opgenomen.
  2. Opziener
   de drager van het ambt van opziener, die door de onder a. genoemde ‘Vereniging’ bij het niet vervullen van het apostelambt van een Nederlandse apostel, als waarnemend leider van het kerkgenootschap in Nederland is erkend en als lid van die ‘Vereniging’ is opgenomen.
  3. Vereniging
   de onder a en b. genoemde ‘Vereniging van Apostelen en Opzieners van de Apostolische Gemeenten in Europa’, opgericht op 6 november 2006 te Düsseldorf. Voorheen de internationale ‘Vereniging van Apostelen der Apostolische Gemeenten’, opgericht op 24 juli 1956 te Düsseldorf.
  4. Gemeente – Kerkgenootschap
   de ‘Gemeente van Apostolische Christenen’. (GvAC).
  5. Bestuur
   het bestuur is samengesteld zoals vermeld in de artikelen 4 lid 3 t/m 5 en artikel 6 lid 4.
  (...)
 • Artikel 4.
  1. Het apostelambt voor Nederland kan alleen gedragen worden door een lid van het kerkgenootschap dat de Nederlandse nationaliteit bezit en domicilie, respectievelijk woonplaats heeft in Nederland.
  2. De apostel of vervanger wordt benoemd in en ontheven van zijn ambt door de ‘Vereniging’, als genoemd in artikel 1 letter c., behoudens het vermelde in artikel 5 lid 6.
  3. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden en is samengesteld uit de apostel of vervanger, die voorzitter is, aangevuld met ambtsdragers.
  4. Het aantal van 3 bestuursleden kan worden gewijzigd bij meerderheid van stemmen van de vergadering van ambtsdragers, deze vergadering wordt minimaal éénmaal per jaar gehouden.
  5. De bestuursleden behoren de Nederlandse nationaliteit te bezitten. Een geheel nieuw bestuur wordt benoemd door de apostel of vervanger als voorzitter, na overleg met de vergadering van ambtsdragers. Aanvulling van het bestuur geschiedt door de apostel of vervanger na advies van de blijvende bestuursleden. Een bestuurslid kan ook voor een bepaalde termijn of tijdelijk worden benoemd.
  (...)
 • Artikel 6.
  1. De voorzitter van het bestuur vertegenwoordigt het kerkgenootschap in en buiten rechte.
  2. Hij is gemachtigd een deel van deze taak te delegeren aan leden van het kerkgenootschap,
   die hij daartoe geschikt acht. Deze delegatie behoeft de goedkeuring van het bestuur. De
   gedelegeerde dient verantwoording af te leggen aan het bestuur.
  3. Voor de daden van financieel- en/of materieel beheer dan wel voor rechtshandelingen die
   het kerkgenootschap tegenover derden binden is de goedkeuring van het bestuur en van de
   commissie van bijstand, in afzonderlijke vergadering bijeen, vereist.
  4. Bij langdurige ziekte, afwezigheid of het ontbreken van de apostel wordt het
   voorzitterschap
   van het bestuur ten aanzien van organisatorische en beheerszaken waargenomen door:
   1. een opziener of bestuurslid.
   2. indien er geen opziener is, of bij diens afwezigheid, een door het bestuur daartoe
    aangewezen regio of gemeentevoorganger met ondersteuning van de voorzitter van de commissie van bijstand.
  (...)

  Bron: http://www.apostolisch.nl/wp-content/up ... lement.pdf
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Certina » wo 30 aug 2017, 18:31

@Tjerk,
Bedankt voor je berichtgeving en de bijgevoegde linken.
En ja een beetje reclame over de GvAC is hier best op zijn plaatst.
Wat ik heel interessant vindt is het Artikel 4 regel 5;
citaat; De bestuursleden behoren de Nederlandse nationaliteit te bezitten. Een geheel nieuw bestuur wordt benoemd door de apostel of vervanger als voorzitter, na overleg met de vergadering van ambtsdragers. Aanvulling van het bestuur geschiedt door de apostel of vervanger na advies van de blijvende bestuursleden. Een bestuurslid kan ook voor een bepaalde termijn of tijdelijk worden benoemd.
einde citaat.
mvg,Certina.

Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 301
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door zefyr » di 26 sep 2017, 21:26

@allen,

De zinsnede uit het artikel in het AD van vorige maand "We hebben niet de ambitie meer om anderen te overtuigen" intrigeert mij. In het bijzonder het werkwoord 'overtuigen'. Aan dit werkwoord, vooral gebruikt door fanatici en dogmatici, kleven dikwijls begrippen als: drammerigheid, opdringerigheid, starheid en superioriteitsgevoel. In m'n beleving legden de dienaren van de GvAC eerder getuigenis af dan dat ze bezig waren anderen te overtuigen. Getuigen is immers van een volstrekt andere aard dan overtuigen. De gezindheid is wezenlijk verschillend. Misschien heb ik in het verleden iets gemist en over het hoofd gezien in de GvAC. Dat kan ik niet uitsluiten. Niettemin komt het op mij curieus over. In m'n contacten met bijvoorbeeld apostel Chris Boermeester (+ 4 maart 2012) heb ik ervaren, dat hij getuigenis gaf. Dit getuigenis maakte op mij een integere, weloverwogen en gefundeerde indruk. Dit geldt ook voor de evangelist met de apostel, wijlen Bob Versteeg, die een vurig en vlijtig getuigenis gaf van het apostolische Werk.

Dit 'heilige vuur' proef ik helaas niet in het onderhavige artikel. Het staat stijf van lauwheid. Het maakt op mij een treurige en oppervlakkige indruk. Het is eerder een armoedig getuigenis, dan een sprankelend getuigenis van de levendmakende Heer. Het elan lijkt te zijn verdwenen in de GvAC. Men is waarschijnlijk het spoor bijster. De kerkleiding van de piepkleine GvAC heeft het druk met het 'managen van de krimp'. Dit gaat waarschijnlijk hand-in-hand met een volstrekte afwezigheid van een heldere visie, terwijl men op de rand van de afgrond balanceert. Dan is de roepstem om een sterke, charismatische en dynamische leider verlokkelijk. Sirenezang? Ja!

Ik meen mij te herinneren, dat vorig jaar in De Bazuin Sions/Militia Christi, maandelijks periodiek van de GvAC, oudste in ruste Bonsema op het schild werd gehesen, die recentelijk was teruggekeerd in de Lage Landen en waarop alle hoop werd gericht. Eertijds was hij oudste, namens de Apostolische Gemeinschaft (Duitse zusterkerk van de GvAC), in Zuid-Duitsland. Bonsema heeft 'ontwikkelingswerk' verricht in 'Germania', alwaar hij managementfuncties vervulde bij gerenommeerde multinationals en werkzaam was in de consultancy (de wereld van het 'snelle' geld en de bling-bling). Er wordt beweerd, dat hij momenteel opziener Wolthuis souffleert en dat hij opziener Wolthuis (binnenkort?) zal opvolgen. Er zijn zelfs geruchten, dat het (hoofd)bestuur van de GvAC in 'Düsseldorf' ervoor pleit Bonsema als apostel te wijden, maar dat schijnt op tegenstand te stuiten in 'Düsseldorf'.

Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Certina » do 28 sep 2017, 16:06

Als ik het goed begrijp is er bij de GvAC een stoelendans gaande.
Jammer voor zo'n kleine Apostolische gemeenschap en wat de Apostolische Gemeinschaft Duitsland betreft daar is ook het een en ander aan de gang sinds dat apostel Groß er de voorzitter is.Zo heeft de voormalige voorganger van Übach Palenberg Klaus Breuer deze gemeenschap verlaten en een nieuwe gemeenschap opgericht zie link;http://www.fgac-ew.de/
En zoals ik vernam heeft de oudste Harald Stahlschmidt er ook de brui aangegeven,deze oudste diende ook wel eens bij de Freie Evangelische Gemeinde waar zijn vrouw lid van was.
mvg Certina.

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Levi » vr 29 sep 2017, 09:57

@ll,
Moeten we ons hier daarom druk maken?
Groet,
Levi

Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Certina » za 30 sep 2017, 17:56

Levi schreef:@ll,
Moeten we ons hier daarom druk maken?
Groet,
Levi
@All,
Zo komt er wel beweging in het apostolische werk.

Mvg,Certina.

Plaats reactie

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”