Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het nieuws

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 302
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door zefyr » zo 20 mei 2018, 22:51

@allen,

In 'De Bazuin Sions' (nr. 01/2018,p16), maandblad van de Gemeente van Apostolische Christenen (afgekort GvAC), werd aangekondigd, dat op Palmzondag 25 maart 2018 een uitgebreide vergadering zou plaatsvinden met ambtsdragers (actief en in ruste) met medewerkers en partners. Thema: de toekomst van de GvAC. Tijdens deze vergadering zijn een aantal scenario's besproken. Er waren ongeveer 30 aanwezigen. Opziener Bert Wolthuis, die op 27 mei aanstaande tijdens een landelijke dienst te Zeist door apostel Schaeffer ambtsrust zal worden verleend, opende deze vergadering. Volgens ingewijden stond deze vergadering geheel in het teken van kerkelijke identiteitspolitiek in combinatie met de grote hamvraag (machtsvraag?) 'Wie gaat in de GvAC de scepter zwaaien, nadat opziener Wolthuis eind mei 2018 ambtsrust is verleend?'. In deze vergadering kwam klip-en-klaar tot uiting, dat de kloof tussen de GvAC en de Apostolische Gemeinschaft in de afgelopen jaren breed én diep is geworden. Of de verschillen van inzicht overbrugbaar (zullen) zijn is afwachten, maar als de voortekenen niet bedriegen moet rekening worden gehouden met het ergste... Ik zal dit illustreren aan de hand van onderstaande.

Evangelist Van Leeuwen vergeleek de apostelen van de Apostolische Gemeinschaft met de Schriftgeleerden. Hij verwees naar Mattheüs 23:27, waarin staat: Wee U, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij
gelijkt op witte graven, die van buiten schoon lijken, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en
allerlei onreinheid.

In eerdergenoemde vergadering bleek (opnieuw?), dat de leerstellige inzichten tussen 'Nederland' en 'Duitsland' hemelsbreed verschillen. In de GvAC wordt nog steeds vastgehouden aan hetgeen in 'Wat wij geloven I en II' is geformuleerd. De jongste inzichten van bijvoorbeeld apostel Knauth (Apostolische Gemeinschaft) over het apostelambt, dat grotendeels is gebaseerd op een publicatie van Stefan Vatter, wordt in de GvAC ter discussie gesteld en sterk bekritiseerd, in het bijzonder door oudste Bonsema c.s. Men verweet de Apostolische Gemeinschaft teveel de oren te laten hangen naar de Evangelische Allianz/Alliantie en de Evangelische Freikirchen, die een veel minder uitgesproken opvatting huldigen over de ecclesiologie, de ambten en sacramenten in vergelijking met de GvAC.

Het is begrijpelijk, dat men in de GvAC de hoop richt op oudste Bonsema, die zich sterk maakt voor een krachtig tegengeluid, maar de vraag is welke motieven bij hem een rol spelen? In de jaren dat hij als oudste actief was in de Apostolische Gemeinschaft is hij gebrouilleerd geraakt met 'Düsseldorf'. Probeert hij via het Nederlandse 'achterdeurtje' alsnog z'n gelijk te halen? Eventueel ten koste van nog meer verwijdering tussen de GvAC en de Apostolische Gemeinschaft? Speelt bij hem wellicht teveel 'Sturm und Drang' een rol? Op basis van z'n gedragslijn is geen spoor te bespeuren van een poging de verschillen met 'Duitsland' te overbruggen. Zeer verontrustend!

Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 104
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door ZwartSchaap » ma 21 mei 2018, 09:23

@ Allen,

In aansluiting op de laatste bijdrage is om e.e.a nog duidelijker in beeld te krijgen het volgende niet onbelangrijk.
De Nederlander Ronald Bonsema heeft vele jaren in Zuid Duitsland gewoond en gewerkt. Van 2011 tot 2016 heeft hij
de zuid Duitse gemeenten van de Apostolische gemeinde als Oudste verzorgt.
Nadat hij op 65 jarige leeftijd in de rust is gezet keerde hij terug naar Nederland en diende in de Nederlandse gemeenten.
Vanaf zijn komst in Nederland is deze Oudste in ruste nooit door de Nederlandse leiding in zijn ambt bevestigd.
Mede door het zwakke optreden van de bestuursvoorzitter opziener Woldhuis en andere bestuursleden kon Bonsema
de praktische leiding al snel overnemen.
De verhouding van Bonsema met de Duitse Apostelen was al verstoord bij zijn in de rust treden in 2016.
De doorstart van Bonsema in Nederland vanaf 2016 heeft de Duitse Apostelen zeer verwonderd.
De pogingen van Opziener Woldhuis en Apostel in ruste Hans den Haan bij de Duitse Apostelen om Bonsema
in het Apostelambt te krijgen hebben gefaald.
De Apostelen van de Duitse moederkerk willen Bonsema niet in het Apostelambt.
De frustratie bij Ronald Bonsema hierover moet erg groot zijn.
Mijn indruk is dat de GVAC Nederland inmiddels een Babylon van verwarring is.

Groet ZwartSchaap.

Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 302
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door zefyr » ma 21 mei 2018, 11:16

@ZwartSchaap,

Er doemt een beeld op, dat oudste Bonsema de GvAC gebruikt respectievelijk misbruikt als vehikel om oude rekeningen te vereffenen met de apostelen van de Apostolische Gemeinschaft... De piepkleine en kwetsbare GvAC is in verwarring, ja waarschijnlijk zelfs de wanhoop nabij. In zo'n situatie valt men terug op de sterke leider, die de weg wijst en de koers bepaalt. Polarisatie en versplintering ligt in het verschiet; waarschijnlijk in combinatie met (theologische) uitwassen.

Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 104
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door ZwartSchaap » ma 21 mei 2018, 12:00

@ Zefyr,

Dat de uitspraak van Evangelist van Leeuwen over Wit gepleisterde graven vol doodsbeenderen is gedaan
tijdens de gehouden vergadering is schokkend.
Dat nadien in het verslag over deze vergadering de uitgesproken tekst volledig zonder enige terughoudendheid is
weergegeven is eveneens zeer ernstig te noemen.
Dat de schrijfster en tevens bestuurslid Ineke Ras dit voor haar rekening durft te nemen is veelzeggend.
Het niveau waarop men inmiddels is uitgekomen is tot een diepte punt gedaald, beschamend.
De eerlijke en goedwillende leden van de GVAC wens ik heel veel sterkte in de voorliggende tijd.

ZwartSchaap

Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Certina » di 22 mei 2018, 12:01

@ All,
Tja, ik heb het altijd al voorspeld de duivel komt overal ook in de GvAC/VAG.
MvG, ervaringsdeskundige Certina.

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Levi » wo 23 mei 2018, 03:25

All,
Matteüs 25:31-40;

31 Wanneer Ik, de Mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal Ik op mijn schitterende troon zitten. 32 Alle volken zullen voor Mij bijeen worden gebracht. Dan zal Ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. 33 De schapen zal Ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. 34 Dan zal Ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen: “Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37 Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40 Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.”
Ook binnen de gelederen van de GVAC-VAG heeft men het contact verloren met de primaire Boodschap van het Evangelie. Men is los van God en jaagt rijkdom na, materialisme en macht!
De politiek heeft het overgenomen van de Heilige Geest.

Een sekte in verval...

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 302
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door zefyr » zo 03 jun 2018, 16:24

@allen,

Zondag 27 mei jongstleden is opziener Bert Wolthuis, tijdens een landelijke dienst van de GvAC, in Zeist ambtsrust verleend door apostel Armin Gross (Apostolische Gemeinschaft, Düsseldorf). Apostel Knauth (Apostolische Gemeinschaft), die z'n apostolisch dienstwerk ook in de GvAC verricht(te), was ook bij deze dienst aanwezig. Voor zover mij bekend is, was apostel in ruste Den Haan (GvAC) afwezig. Oudste Bonsema is thans de 'hoogste' ambtsdrager in actieve dienst in de GvAC. Te midden van de gemeenteleden van de GvAC in de kerk te Zeist zat Bart Flikkema, die voorheen priester-voorganger was van de Nieuw-Apostolische Kerk te Haren (Gn.) en een groot kenner is van de apostolischen en de geschiedenis van het apostolische Werk. Het is onduidelijk of hij als representant van de NAK NL was afgevaardigd, maar... Via onderstaande link kunnen foto's van bovengenoemde dienst worden bekeken.

https://www.apostolisch.eu/opziener-ber ... 7-05-2018/

Bovenste rij, links: opziener Bert Wolthuis
Tweede rij, links: oudste Bonsema, apostel Gross, apostel Knauth, opziener Wolthuis
Onderste rij, rechts (middenvak, vierde rij stoelen van voren: priester-voorganger in ruste Bart Flikkema (donker (zwart?) kostuum met stropdas, brildragend)

Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 104
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door ZwartSchaap » ma 04 jun 2018, 20:57

@ Allen,

Het is mogelijk dat Priester voorganger i.r Bart Flikkema als representant aanwezig was in de landelijke dienst in Zeist.
Daarbij had hij ongetwijfeld nog de taak om als verkenner op te treden voor het bestuur van de NAK.
Hoelang nog kan deze Apostolische gemeenschap nog voortbestaan ?
Het aantal leden bedraagt nu nog ongeveer 115 leden waarvan circa 60 leden de 7 gemeenten in Nederland nog bezoeken.
Apostel Klene staat al klaar om de "verloren zonen en dochters " in de vaderhuis terug te brengen.
Daarmee ontstaat dan weer de nodige NAK propaganda.

ZwartSchaap

Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Certina » di 05 jun 2018, 10:14

All,
Wat mij wel opvalt is dat Tjerk hier op dit item nog niet heeft gereageerd.

Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 104
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door ZwartSchaap » di 05 jun 2018, 13:38

@ Certina,

Ik heb begrepen dat Tjerk deze week in het buitenland verblijft.
De ontwikkelingen en verstoringen met de Duitse Apostolische gemeinde zouden berusten op slecht
vertaalwerk, is nu de redenatie.
Dit is een goedkoop verhaaltje, Ronald Bonsema beheerst de Duitse taal buitengewoon goed maar heeft
een dubbele agenda.
Mede door het voor de GVAC Nederland nieuwe begrip "Aposteldienst " ipv Apostambt zou nu alles weer duidelijk zijn.
De tijd zal het leren.
Let bij de foto,s ook vooral op de gezichtsuitdrukking en lichaamstaal van een aantal betrokkenen.

ZwartSchaap

Plaats reactie

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”