NAKI 150 jaar?

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

NAKI 150 jaar?

Bericht door Certina » vr 23 feb 2018, 08:08

@All,
De volgende fantast heeft een bericht geschreven waarin hij beweerd dat de NAKI ouder is dan 150 jaar.
Lees hier het hele bericht;https://www.me1542.de/downloads/2018-av-19.pdf

Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: NAKI 150 jaar?

Bericht door Certina » vr 23 feb 2018, 14:53

@All,
Ook op de Facebook pagina Klartext is het bericht te lezen van ''Jan met de Pet'' die ontdekt heeft dat de NAKI er eerdere was dan men beweert;https://www.facebook.com/groups/2807246 ... 6/?fref=ts

Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: NAKI 150 jaar?

Bericht door Certina » vr 23 feb 2018, 16:55

De volgende leugenaar en fantast namens ''John Lüg'' is het onderwerp op CANITIES News.
Lees verder het berichtbop';https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6057697267

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: NAKI 150 jaar?

Bericht door TjerkB » di 27 feb 2018, 09:50

Certina schreef:(...)
De volgende fantast heeft een bericht geschreven waarin hij beweerd dat de NAKI ouder is dan 150 jaar.
Lees hier het hele bericht;https://www.me1542.de/downloads/2018-av-19.pdf


Uit: Bericht op "Vr 23 Feb 2018, 16:55"
@Certina

Kan het zijn dat je de voordracht van 17 februari jl. van Mathias Eberle, "150 Jahre neuapostolische Bewegung? - Ein frischer Blick auf das Jahr 1868 und gegenwärtige Perspektiven der „neuen“ apostolischen Glaubensgemeinschaften" (77 pag.), tóch niet helemaal goed hebt gelezen? Op pagina 69 stelt de auteur namelijk voor om (in plaats van het jaar 1863) bij nader inzien 1868 aan te houden als het jaar waarin de apostolische beweging een nieuwe grondslag vindt:
 • Afbeelding
Het was op voorhand duidelijk dat de nieuw-apostolische kerkleiding abusievelijk wilde vasthouden aan het jaar 1863 als het jaar waarin de kerk zou zijn opgericht:
zefyr schreef:We staan op de drempel van een jubileum, want in 2013 vieren de apostolischen, die zich verbonden voelen met en voortkomen uit het schisma van 'Hamburg 1863', het 150-jarig jubileum van de 'nieuwe ordening'. Deze term impliceert, dat er dus ook een 'oude ordening' bestond/bestaat, te weten de katholiek-apostolische gemeenten vergaderd met de (Britse!) apostelen. Het zal voor velen genoegzaam bekend zijn, dat er in 1863 een schisma/scheuring (evenals excommunicatie van gemeenteleden en suspendatie/ambtsontheffing) heeft plaatsgevonden in de katholiek-apostolische gemeente te Hamburg. Het merendeel van de Hamburger katholiek-apostolische gemeenteleden en ambtsdragers (profeet Geyer, priester Preuss en regerend ouderling/waarnemend voorganger F.W. Schwarz zijn bekende namen!) kwam buiten de gemeenschap van de katholiek-apostolische apostelen en gelovigen te staan. Districtapostel Weinmann (NAK Hamburg) publiceerde in 1963 een jubileumboek, dat in het teken stond van 100 jaar 'nieuwe ordening'. Albrecht Schroeter promoveerde in de negentiger jaren op het ontstaan van de katholiek-apostolische gemeenten in Duitsland en de 'val' van de profeet Geyer. Uit deze Hamburger apostolische gemeente (in Duitsland de Allgemeine Christliche Apostolische Mission en in Nederland de Apostolische Zending in de Algemene Kerk) van de 'nieuwe ordening' is een waaier van apostolische denominaties (een paar dozijn!) ontstaan, o.a de Nieuw-Apostolische Kerk. Het is goed denkbaar en voorstelbaar, dat de NAK-leiding in 2013 dit jubileumjaar zal aangrijpen zich te profileren, alhoewel in de Unsere Familie - na het echec van '4 december 2007' - al bijna drie jaar geen kerkhistorische artikelen van enige omvang en relevantie worden gepubliceerd... De vraag is legitiem of dit jubileumjaar ook een jubeljaar genoemd mag worden...? Wat is uw mening?


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 18 Feb 2011, 23:20", in de thread 1863-2013: 150 jaar apostolischen en de 'nieuwe ordening'
zefyr schreef:2013 staat voor de NAK in het teken van het 150-jarig jubileum (1863-2013). Dr. Albrecht Schroeter betwijfelde vorig jaar of de NAK er verstandig aandoet het schisma van Hamburg in 1863 te vieren. Ondanks Schroeters gefundeerde waarschuwing ofwel broederlijke vermaning traden Leber en z'n trawanten opgewekt en fier het nieuw-apostolische 'jubeljaar' 2013 tegemoet. Stamapostel Leber - 's mans ambt is een bedenksel van Krebs en Niehaus en een wrange vrucht van het zogenaamde 'Nieuwe Licht' - beschouwde de jongste nieuwjaarsdienst dan ook als 'kick-off' van dit zeer 'gedenkwaardig' jubileumjaar.

http://www.nak.org/de/150-jahre/news/article/17917/

Niet alleen het stamapostelambt is typisch nieuw-apostolisch, maar ook de theologische duiding van het apostelambt. Leber verkondigde tijdens deze nieuwjaarsdienst te Herford, dat de Heer in de (nieuw-apostolische) apostelen gevonden wordt - een andere wrange vrucht van het 'Nieuwe Licht'. Uiteraard is het een conditio sine qua non dat deze apostelen wel innig verbonden moeten zijn met de stamapostel. Deze inzichten zijn zeer sektarisch en antichristelijk. De NAK is, ondanks alle pr-inspanningen van opziener Peter Johanning c.s., nog steeds een sekte, naar mijn onbescheiden oordeel! Zowel de Katholiek-Apostolische Kerk als de Allgemeine Christliche Apostolische Mission (Hamburg) respectievelijk de Apostolische Zending in de Algemene Kerk (Amsterdam - apostel F.W. Schwartz) stonden en staan mijlenver, ja zelfs lichtjaren, verwijderd van de NAK en het 'Nieuwe Licht'. De NAK pronkte en pronkt met andermans veren. Het is treurig. Professor Helmut Obst heeft jaren geleden terecht opgemerkt, dat het geboortejaar van de NAK eerder 1897/98 is dan 1832 of 1863. In 1897 onthief 'eenheidsvader' Krebs apostel Van Bemmel van z'n ambt. Een jaar later benoemde Krebs apostel Niehaus als zijn opvolger. Niehaus trad in 1905 aan als stamapostel, nadat Krebs was overleden. Dit solistische benoemingsbeleid is sinds begin deze eeuw juridisch geregeld, ondanks protest van apostel Gerrit Sepers, en sinds enkele jaren weer gangbaar in de NAK: stamapostel Leber is door Richard Fehr, zonder enige ruggenspraak met en toestemming van het nieuw-apostolische apostelcollege benoemd en Leber heeft vorig jaar eigenmachtig districtsapostel Schneider uit Frankrijk als z'n opvolger aangewezen. Uiteraard is alles keurig juridisch onderbouwd, maar het heeft niets, maar dan ook niets te maken met de Geest van de Eeuwige! De vlaggen wapperen nog, maar de geest is (allang) geweken (vrij geciteerd naar de historicus Johan Huizinga).


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 02 Jan 2013, 20:32", in de thread Leber ziet licht in het 'Nieuwe Licht'
Ook ikzelf wilde er méér van afweten...
basis schreef:Geweldig dat je hierbij bent geweest, Tjerk!
Het lijkt mij al jaren heel bijzonder om aan zo'n history-weekend mee te doen maar door allerlei omstandigheden van privé-aard komt het daar nooit van.
Mooi dat je ons er hier op het forum deelgenoot van maakt, zodat we er toch een beetje bij zijn.

(...)
Geen propaganda maar een poging tot het achterhalen van de werkelijke oorzaken en gevolgen....

Het ultieme doel moet ook binnen de geschiedschrijving steeds zijn: Waarheidsvinding......net als bij de rechter eigenlijk


(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 05 Okt 2011, 14:50", in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!"
Mijn verkenningen bevestigden het bange vermoeden dat de kerkleiding steeds vooral haar eigen waarheid heeft willen creëren en daarbij duldde zij géén kritiek. Nog altijd draait nagenoeg alles om het vermeende gelijk en de vermeende belangrijkheid van de meest hooggeplaatsten in deze kerk (lees: in dit machtsbestel).

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
WebTeam schreef:(...)
Het moet uiteindelijk een soort van 7-stappenplan zijn geweest dat stamapostel Dr. Wilhelm Leber uitgevoerd heeft willen zien voordat aan hem in het NAK-jubileumjaar 2013 "op feestelijke wijze" ambtsrust zou worden verleend. Wat moest er namelijk -in de verborgen agenda- worden veiliggesteld?
 • de nagedachtenis aan stamapostel J.G. Bischoff en diens omstreden Boodschap
 • de "Heilsnotwendigkeit" van het nieuw-apostolische apostelambt
 • de volmachten, verbonden aan het nieuw-apostolische ambt van stamapostel
 • de pennevruchten van districtsapostel Karl Weinmann** en daarmee 1863 als startjaar van "de nieuwe ordening"
 • de geloofsgehoorzaamheid (lees: de kadaverdiscipline) ingevolge de hiërarchische opzet van de organisatie
 • het exclusivisme van de nieuw-apostolische geloofsleer (oecumenische betrekkingen dus slechts pro forma)
 • het combi-leiderschap van "hoge dienaren" (zakendoen en zielzorg)
Het schijnt de "Betonkopf" in kwestie nog te lukken ook... Iedereen heeft straks het nakijken, inclusief de God van Abraham, Isaak en Jakob.


** Zie pagina 380 van het manuscript "Geburtsstunde der Neuapostolischen Kirche (update 03. Feb. 2013)" van Rudolf Stiegelmeyr. Klik >> HIER << om het te downloaden.

(...)


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Do 18 Okt 2012, 18:40", in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012".
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 302
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

Re: NAKI 150 jaar?

Bericht door zefyr » wo 28 feb 2018, 01:23

@TjerkB,

In onderstaande enkele gedachten in relatie tot jouw opmerkingen.

In m'n optiek is er geen vlijmscherpe scheidslijn te trekken in de ontstaansgeschiedenis van de NAK. Daarentegen zijn er wel enkele kantelmomenten aan te wijzen, die de NAK in de 20e eeuw heeft gekenmerkt en thans (gedeeltelijk) hun invloed uitoefenen.

1. De opvatting deel uit te maken van de gemeenschap van kerken, dat grotendeels samenvalt met het begrip oecumene dat in de 20e eeuw vooral opgang maakte en gangbaar werd, vanwege het sacrament van de Doop is eind 19e respectievelijk begin 20e eeuw vrijwel op de achtergrond geraakt. De eerste decennia werd de kerk, onder leiding van apostel F.W. Schwartz, in de 19e eeuw aangevoerd onder de vlag van de Apostolische Zending in de Algemene Kerk (begin negentiger jaren van de 19e eeuw werd deze naam gewijzigd in de HAZK). Overaccentuering van het sacrament van de Verzegeling ging ten koste van het sacrament van de Doop. Wijziging van inzicht omtrent de sacramentstheologie hing samen met wijziging van opvattingen over de ecclesiologie (leer over het wezen van de kerk). Dit resulteerde in de stelling, dat de NAK samenviel met de kerk van Christus. Deze opvatting wordt thans door de NAK niet meer op deze rigide wijze aangehangen, maar de exclusiviteitsopvatting is zeker niet voor 100% verlaten. Men meent over andere kerken te mogen spreken als 'deficitair'... Geheel in lijn met 'Rome'. Het is nog niet lang geleden, dat de NAK er ruiterlijk ervoor uitkwam, dat de toenadering tot de oecumene o.a. werd nagestreefd door effectbejag (present in de schoot van de oecumene kon de NAK in de media niet meer worden gediskwalificeerd als een sekte - onder het motto 'Raus aus die Sektenecke'). Bovendien effende participatie van de NAK in de oecumene de weg voor hoogopgeleide nieuw-apostolischen ('high potentials') in allerlei maatschappelijke instellingen (van scholen en ziekenhuizen tot de 'Kindergarten'), die in Duitsland veelal aan de kerken van de oecumene zijn gelieerd en via een ingewikkeld systeem door de Duitse staat worden (mede)gefinancierd. Zo bind je je achterban aan de NAK. Tel uit je winst!

2. Ten tijde van apostel Schwartz werd de zogeheten vicariaatsdoop ingevoerd (plaatsvervangend werden doden gedoopt en verzegeld en ontvingen het Heilig Avondmaal). In de bestuursperiode van stamapostel Niehaus (1905-1930) werden zelfs ambtsdragers aan gene zijde geordineerd. Dit laatste aspect is thans niet meer aan de orde in de NAK. De zogenaamde 'Entschlafenenwesen' is nog steeds een nieuw-apostolische 'identity marker'. Tegen wil en dank. De NAK is thans (een beetje?) terughoudender in vergelijking met voorgaande decennia, maar...

3. De viervoudige bediening (viervoudig ambt: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars) is in de NAK (vrijwel) verdwenen. Vooral de onberekenbare profeten, althans in de ogen van de NAK-leiding, moesten het ontgelden. De profetische 'vaten' (gemeenteleden met de gave van de profetie, gezichten en visoenen) zijn eveneens verdwenen. Basta. Priester-profeet Ernst Schärtlein (overleden in 1920) was volgens de officiële lezing van de NAK de laatste der Mohikanen.

4. Ik overdrijf niet, als ik stel, dat de eerste decennia na '1863' (schisma van Hamburg) 'rommelig' verliep. De apostolische gemeenten van de nieuwe ordening toonden een rommelig organisatorisch beeld geeft. Niettemin bleef het collegialiteitsbeginsel gehandhaafd, waarbij apostel F.W. Schwartz voor een aantal apostelen als 'primus inter pares' fungeerde. Elke apostel in een stamgebied (aposteldistrict) had een soevereine respectievelijk autonome status. Eenheidsvader Krebs doorbrak dit. Sterker, hij had, na het overlijden van de apostelen Schwartz en Menkhoff in 1895, de euvele moed apostel Van Bemmel in 1897 af te zetten. Dit was niet eerder vertoond, maar het zou niet de laatste keer zijn dat apostelen zouden worden afgezet. Na 1897 werden apostelen door de stamapostel (benoemd) geordineerd en eventueel afgezet en uit de kerk verwijderd. Via allerlei juridische kunstgrepen wordt de veelgeprezen 'eenheid' afgedwongen - tegen elke prijs. Apostelen zijn zij die door de stamapostel zijn geordineerd en onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn aan de stamapostel en in volledige gemeenschap met de stamapostel zijn verbonden. Deze zienswijze en praktijk is typisch nieuw-apostolisch.

Voorlopig kom ik tot de slotsom, dat er geen eenduidig geboortejaar van de NAK is aan te wijzen. Ik ben van mening, dat de NAK geleidelijk is ontstaan in de jaren 1878-1920.

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: NAKI 150 jaar?

Bericht door Levi » do 01 mar 2018, 08:17

@ll,
Ik hecht er veel meer waarde aan wanneer deze sekte wordt opgeheven.
Groet,
Levi

willempower
Berichten: 276
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: NAKI 150 jaar?

Bericht door willempower » do 01 mar 2018, 14:20

@levi
Begin van de sluitingen is in volle vaart .
Assen dicht Winschoten dicht .
Emmen hoofdkantoor zal net als “ No Surrender “ ook wel dicht gaan .
Vorig jaar zou 2 exloeremond een opknapbeurt krijgen van een ton stond in de begroting maar niks aan gedaan .
Maar de leden blijven volop hun club premie betalen , anders geen leuke begrafenis .
Klene druk met zakken vullen 150.000 oer jaar en leuke vakantie tripjes erbij .
Dus Levi blijf geld overmaken als noodhulp .

Sterft kort gezegd vanzelf wel uit .

willempower
Berichten: 276
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: NAKI 150 jaar?

Bericht door willempower » za 03 mar 2018, 20:33

@ all
De vakantie reizen aangeboden door de kerk uit de offerpot is begonnen .

Op zondag 18 februari 2018 zijn er op de Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao gastendiensten gehouden.

Na een week op missiereis te zijn geweest in Suriname, reisden opziener R. Vis, samen met vijf uit Nederland afkomstige priesters, door naar de Antillen.Per 1 februari 2018 is een woning op Bonaire opgeleverd, ter ondersteuning van de missiearbeid aldaar.

De woning is aan de achterzijde van het kerkgebouw op Bonaire gebouwd en bestaat uit een badkamer met toilet, 2 slaapkamers en een woonkamer met open keuken. Beide slaapkamers zijn voorzien van airconditioning.
Nu is er op ieder ABC-eiland (Aruba, Bonaire en Curcacao) een kerkgebouw met woning en gebruikte auto. De eerste ambtsdragers hebben zich reeds aangemeld. Het huis staat vrij ter beschikking voor priesterlijke bedieningen en diakenen .
Hier kerken verpatsen en daar leuke optrekjes bouwen , begrijpt u het nog ?


Blijven offeren hoor !!!!!

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: NAKI 150 jaar?

Bericht door TjerkB » vr 09 mar 2018, 21:44

zefyr schreef:(...)
In m'n optiek is er geen vlijmscherpe scheidslijn te trekken in de ontstaansgeschiedenis van de NAK. Daarentegen zijn er wel enkele kantelmomenten aan te wijzen, die de NAK in de 20e eeuw heeft gekenmerkt en thans (gedeeltelijk) hun invloed uitoefenen.

(...)
Voorlopig kom ik tot de slotsom, dat er geen eenduidig geboortejaar van de NAK is aan te wijzen. Ik ben van mening, dat de NAK geleidelijk is ontstaan in de jaren 1878-1920.


Uit: Bericht op "Wo 28 Feb 2018, 01:23"
@zefyr

Dank voor je inhoudelijke reactie over dit serieuze onderwerp! Ook ik zie niet in waarom de Nieuw-Apostolische Kerk (nóg) eerder zou zijn ontstaan dan in 1878. Het is volgens mij tekenend voor het kerkbestuur in kwestie dat men -pertinent tegen véél beter weten in- bij het 150-jarige jubileum wilde vasthouden aan 1863. Immers, dit kerkbestuur heeft op zijn minst hardnekkige "Schwierigkeiten mit der Wahrheit" ...
Vogelfrei schreef:(...)
Dennoch ist die neuapostolische Kirchenleitung sehr anmaßend und man hat Integritätsprobleme. Diese Probleme äußern sich unter anderem durch:
 • Schwierigkeiten mit der Wahrheit
 • Schwierigkeiten mit Gesetzgebung und Regulierung
 • Schwierigkeiten mit dem Evangelium von Jesus Christus
 • Schwierigkeiten mit Versöhnung
 • Schwierigkeiten mit Finanzmanagement
 • Schwierigkeiten mit der Rechtfertigung von allerlei Vorspiegelungen
 • Schwierigkeiten mit der Auferbeitung ihrer Kirchengeschichte
 • Schwierigkeiten mit Gleichberechtigung unter Kinder Gottes
 • Schwierigkeiten mit Transparenz
 • Schwierigkeiten mit der Liebe Gottes
Mit spirituellen Verführern, die so viele Probleme aufwerfen, ist nicht gut Kirschen essen.

(...)


Uit: Bericht bij Glaubensforum24 op "17.08.2014, 20:52" in de thread "NAK NRW/Niederlande und der Fall Rohn"
Werkelijk, ontelbare malen heb ik mijn hersens gepijnigd om te kunnen bedenken waarom nieuw-apostolische gelovigen ten aanzien van de hierboven aangeduide ongerijmdheden geenszins wensen te beseffen hoezeer het zowel godgeklaagd als hemeltergend is, dat deze indruisen tegen alle grondslagen van het christendom. Men kijkt weg van de feiten en laat zich er níet op aanspreken. Ik kwam tot geen andere slotsom dan dat betrokkenen er aldus blijk van geven ge­brain­washt te zijn.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 302
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

Re: NAKI 150 jaar?

Bericht door zefyr » za 10 mar 2018, 00:19

@TjerkB,

Er valt, vermoed ik, nog veel meer te verhalen. Ik heb getracht me te beperken tot een aantal essentiële aspecten, zonder daarmee te pretenderen volledig te zijn. Er ontbreekt een aspect, dat ik toch wil aankaarten, namelijk het volgende. Daar waar de katholiek-apostolische gemeenten 'gathered with apostles' zich richten op de Algemene Kerk ('Universal Church' van alle gedoopten) richtte en richt de NAK h'r pijlen ook op de missiegebieden in de zogenaamde Derde Wereld, vooral in Afrika en Azië. De KAG zag het niet als haar taak aanhangers van andere wereldgodsdiensten tot het christendom te bekeren. De Allgemeine Christliche Apostolische Mission (Hamburg) heeft in lijn met de KAG nooit op eerder genoemde continenten gemissioneerd. De Apostolische Zending in de Algemene Kerk in eerste instantie ook niet, maar een jaar na het schisma van '1878' kwam daarin een kentering door de apostelroeping van mr. F.L. Anthing (oud-vice-president van het Gerechtshof te Batavia), die Java als werkgebied kreeg aangewezen, waar de overgrote meerderheid van de bevolking moslim was en is.

http://www.apostolische-geschichte.de/w ... jk_Anthing

In de 20e eeuw, vooral vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw, gingen alle remmen los. Districtsapostel Michael Kraus (aposteldistrict Canada) beet de spits af. Een ongekende missioneringsdrang, ja 'Sturm und Drang', brak los. Prof. dr. Helmut Obst (Uni Halle heeft, meen ik mij te herinneren, ooit eens opgemerkt, dat de NAK oogst(te) waar ze nimmer had gezaaid...

Plaats reactie

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”