Misbruik van geloof en vertrouwen

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
willempower
Berichten: 277
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door willempower »

@ tjerk

Begrijp en lees ik het goed dat als je geloofsvragen hebt je naar de advocaat moet ?
Is dat de hoogste in rang nu in Nederland ? Is die een apostel ?
Snap ik het niet meer of begrijp ik het niet ?
Is eindelijk Klene buiten spel gezet , en vervangen door een advocaat ?
Zit die ook in de raad van bestuur of raad van toezicht ?
Gaat mr de Lange nu ook voor in de kerk en van welke plaats of hoe zit het .
Zijn ze nu helemaal gek geworden daar of een klap van de molen gehad ?
Vroeger hadden ze theoloog , een afgekeurde oud ijzerboer als apostel maar nu begrijp ik er niks meer van .

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2079
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door TjerkB »

@willempower
@all

Volledigheidshalve: de telefoniste in Amersfoort vertelde er eerlijk bij dat de instructie om door te verwijzen naar mr. De Lange afkomstig is van apostel Peter Klene.

Het uurtarief van de genoemde advocaat zal rond de € 300 liggen!

Ongetwijfeld zal ook tijdens de weekdienst, gisteravond, de hemel weer geweld zijn aangedaan in de gebeden, vanaf het levende altaar, om zegen op de offergaven.

Hoe menigeen nog de idiotie kan verdragen die uitgaat van alle ellende die slachtoffers van machtsmisbruik in deze kerk niet zelden nota bene van de daken hebben geschreeuwd, valt ook voor mij nog altijd amper te bevatten. Ik denk dat velen inwendig bang zijn om als het ware van God verwijderd te geraken indien er mogelijk lastige vragen worden gesteld en men daarmee "in de gemeenschap" het sterk gekoesterde welgevallen van de "zegenaars" verliest. Daarom wil men op voorhand zelfs niet het geringste vermoeden krijgen van wat er achter de coulissen speelt want dat is immers "een zaak voor de dienaren" ten aanzien waarvan uiteraard geldt dat de vertrouwelijkheid dient te worden geëerbiedigd. Zo praten de nieuw-apostolische kinderen van een mij inmiddels volslagen onbekende god het voor zichzelf goed dat naasten, die ten prooi vielen aan de onhebbelijkheden van zelfgenoegzame "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" bij de Nieuw-Apostolische Kerk, "dienaren" met klaarblijkelijk op zijn minst een haperende gewetensfunctie, aan hun lot worden overgelaten zodat dezen ongetwijfeld leren zichzelf te overwinnen. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" hoeven alleen "de dienaren" te worden "ondersteund"; dus, zolang die ons nergens op af sturen, gaan wíj vrijuit. Dan zitten wij gebeiteld en bereiken wij, staande in de geloofsgehoorzaamheid, te gelegener tijd vanzelf het alleen voor de getrouwen weggelegde hemelse Kanaän.

Voor mij zijn dit soort van denkbeelden pertinent de waanzin ten top doch voor wie niet "in de navolging" blijft, wacht hier nog slechts déze "ondoordringbare laag".

Natúúrlijk keert ooit de wal het schip. Het meest benauwd zijn de i.c. acterende dicterende en regisserende hoofrolspelers voor negatieve publiciteit in de media. Wat dat betreft tikt er al jarenlang een tijdbom...
TjerkB schreef:(...)
Het zit trouwens in onze cultuur -waarin je niet boven het maaiveld moet uitsteken- ingebakken om, wanneer mensen enthousiast aankomen met uitvindingen of verfrissende nieuwe ideeën, afgunstig en getergd als wij allen vermoedelijk zouden zijn als het winnende lot niet valt in ons eigen postcodegebied, "not amused" te willen reageren. Hebben de verlichte geesten wel hieraan gedacht, of daaraan, en zou men zich in ons straatje niet eerst eens onder de indruk tonen van andermans verworvenheden? Enzovoort. Heus, in zo'n verstikkend klimaat kan geen bloem ontluiken en geen talent gedijen. Doch helaas, uitgerekend zo'n klimaat verstikt het geloofsleven in de Nieuw-Apostolische Kerk! Een zogenaamde stamapostel en enkele van diens meest invloedrijke rechterhanden maken er de dienst uit - en daarmee basta. Hooguit is er in de periferie vraag naar wie er conform de uitgevaardigde richtlijnen enthousiast praatjes en plaatjes kan maken; voor op de website.

Jarenlang zijn op deze manier in de kerk die ik verliet allerhande spontane initiatieven de grond in geboord en velen ontmoedigd. Om de aandacht daarvan en van talrijke andere ongerijmdheden af te leiden, moest er van de internationale nieuw-apostolische kerkleiding een imponerend media-offensief worden ontketend. Maar dat is verpakkingsmanagement! Het ontbreekt bij de ambtelijke top ten enenmale aan dienend leiderschap en de moed om de hand in eigen boezem te steken. Duizenden, tienduizenden zielen werden onder de voet gelopen. Talloze anderen maken onophoudelijk mee dat er door hun zogenaamde zegenaars uitsluitend OVER ze wordt gesproken, maar niet MET hun. Alleen "hoge(re)" "dienaren" worden voor vol aangezien. Wat zij zeggen legt in deze kerk extra gewicht in de schaal.

Kortom, foute boel; maar dat gaf ik ook eerder al aan. Zie de genoemde thread, "Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos", en liefst van a tot z.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 21 Jan 2015, 21:44" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

willempower
Berichten: 277
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door willempower »

@ tjerk
Kan ik hier afleiden dat Klene hier geen tijd voor heeft dat hij net laat doen door een telefoniste dat afwimpelen ?
Maakt het alleen nog erger allemaal .
Jij mag het opnemen voor de telefoniste , maar ik zou direct opstappen dan .
Tenzij Klene nu onder curatele staat van een advocaat ,Geloofs vragen automatisch bij een advocaat slaat toch alles .
Kan hij je dan ook voor de rechter dragen als je niet voldoende geloof hebt en dat afdwingen bij een rechter .
Staat bij de nak Petrus' niet meer aan de poort maar de Lange ?
Wat een dieptrieste toestand .
Of word er nu entree gevraagd voor je de hemel in mag .
Was het niet de Lange die dreigbrieven verstuurde naar een geloofsgenoot , Bauke .
En nu moet je daar bij komen en 300 euro per uur betalen om geloofsvragen te beantwoorden , in plaats van via een omweg zijn zak te vullen via offergelden .
Bij hem zit er btw in en is die wel ANBI aangesloten ?
Waar staat de functie van een advocaat in de statuten , normaal vraag je eerst bij de priester en dan wat hoger als je er niet uitkomt dan mag je een stapje hoger en hoger , waar staat de Lange dan in dit verband .
O de site van de nak vind ik het niet hij aangesteld is in deze functie das raar .
Normaal veel bloemen en feestje als een ambtsdrager benoemt wordt .

Ik kan er niks over vinden , is hij voorganger priester oudste is hij hoger dan de apostel of lager in rang hoe kom je daarachter . Kan wel wel naar Amersfoort maar das dan betalen denk ik .
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door Levi »

@WP

Ga er maar vanuit dat PK helemaal niets meer mag.
Geen briefje meer! Alleen nog wat symbolische plichtplegingen.
Maar dan heb je het ook wel gehad.

Groet,
Levi

willempower
Berichten: 277
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door willempower »

@ Levi
Dus mr de Lange nu oppergod geworden ?
Staat dat op zijn deur nu apostel mr de Lange , voor al uw geloofsvragen ?
Tarief minimaal 300 euro per vraag ?
Kan je het ook zo zeggen dat mr de Lange de macht heeft gegrepen zal het niet een staatsgreep noemen maar een Kerkgreep ?
Klene afgezet dus , eindelijk .
Waarom verbaasd me dat niet meer .

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2079
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Vandaag sprak ik een naaste (!) die vanwege een brandende vraag over "Der Fall Rohn" telefonisch contact had opgenomen met achtereenvolgens het bureau van de apostel (in Amersfoort), de districtsapostel (in Dortmund) en de stamapostel (in Zürich). Betrokkene wenste de "Godsgezanten" aan te spreken in hun hoedanigheid van geestelijk verzorger bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In Amersfoort verwees de telefoniste naar de advocaat, mr. P.A. de Lange. In Dortmund werd abrupt de verbinding verbroken en in Zürich verwees de telefoniste naar een "Pressesprecher" in Dortmund. De vragensteller is echter één van de aangesloten leden!

(...)


Uit: Bericht op "Wo 11 Mrt 2015, 21:20"
@all

Toen ik vernam hoe betrokkene op bovenbeschreven wijze door drie telefonistes aan de poorten van het nieuw-apostolische hemelrijk "endgültig" was afgepoeierd, kwam onwillekeurig direct het volgende bij mij op:
 • "Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost,
  kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden."
Je zult maar, zo dacht ik, "in de volle verzekering des geloofs", sinds 2001 toen de "Leidraad dienen en leiding geven" juist ook hierdoor iedereen (!!) geruststelde, onder de misschien wel bijna ondraaglijke omstandigheden waaronder je in geestelijk opzicht op enig moment gebukt gaat tot driemaal toe een telefoonnummer hebben opgezocht en dan telkens opnieuw en zowat met de snelheid van het licht op zo'n akelige afstotende manier worden bejegend.

Helaas deel ik de ervaring van de vragensteller die dit vorige week moest overkomen: op beslissende momenten blijkt in deze kerk, waarin je wordt bedolven onder de mooie woorden terwijl juist wanneer het er op aankomt de bijbehorende mooie daden uitblijven, de geloofspraktijk niet te matchen met de uitgevente theorieën.

Zó werd het iedereen (!!) jarenlang voorgehouden:
Redactie schreef:(...)
 • Het afhandelen van conflicten

  De menselijke samenleving wordt gekenmerkt door wederzijdse ondersteuning en vriendschap, maar ook door uiteenlopende opvattingen, belangentegenstellingen en vooroordelen. Regelmatige besprekingen scheppen meer begrip voor elkaar en verkleinen de kans op het ontstaan van (onnodige) conflicten.

  Door heldere beslissingsbevoegdheden en gezonde zelfkritiek van betrokkenen kunnen vele conflicten reeds bij voorbaat worden vermeden.

  De samenwerking van geloofsgenoten wordt niet gekenmerkt doordat er geen conflicten ontstaan, maar door de wijze waarop deze worden opgelost. Conflicten houden voor alle betrokkenen ook de mogelijkheid in om nieuwe en betere oplossingen te vinden. Deemoed, liefde en wederzijds respect verlichten dit. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het persoonlijk karakter en de zakelijke handeling. Dikwijls wordt met goede bedoelingen gehandeld, doch onbewust worden vaak fouten gemaakt. Het gaat erom de oorzaak op te sporen en niet naar schuldigen te zoeken.

  De bereidheid moet evenwel aanwezig zijn om in situaties waarin de oorzaak van de problemen gelegen is in het feit dat het bepaalde ambtsdragers of leidinggevenden ontbreekt aan formaat, deze aan te spreken of zo nodig wijzigingen aan te brengen in de bezetting. Als gesprekken noodzakelijk zijn, worden deze gevoerd met behoud van persoonlijke waardigheid

  Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden.

  "Zo trekt nu aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, hartelijke ontferming, vriendelijkheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; en de een verdrage de ander en vergeeft elkander, zo iemand een klacht heeft tegen de ander; gelijk Christus u vergeven heeft, alzo ook gij. En boven dit alles, trekt aan de liefde,welke is de band der volkomenheid." (Kolossers 3 : 12-14)


  Korte samenvatting van de leidraad
  • De leer van Jezus Christus en Zijn voorbeeldige werkzaamheid zijn voor ons dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk bindend en maatgevend voor de omgang met onze medemensen.
   ● Onze arbeid moet ertoe bijdragen dat alle gelovigen de eeuwige gemeenschap met God verkrijgen en op weg naar dat doel gelukkig worden.
   ● Beproefde zaken behouden wij. De impulsen die de Heilige Geest ons voor deze tijd geeft, zetten wij in de daad om.
   ● Wederzijds respect, openheid, bescheidenheid en discretie zijn voorwaarden voor een gezegende samenwerking en leiden tot een God welgevallige gemeenschap.
   Onze kerkelijke autoriteit wordt uitgeoefend in liefde, gerechtigheid en een voorbeeldig gedrag.
   ● De vrede bewaren wij door gebeden, gemeenschappelijke gesprekken en de wil tot verzoening.
   Wij belijden: God en Zijn werk zijn ons heilig!
  © 2001 Nieuw-Apostolische Kerk International - laatste wijziging: 25.12.2001

  Oorspronkelijke bron: http://www.nak.org/nl/nieuws/news-displ ... e/12637/3/
  Duitstalige versie: http://www.nak.org/de/kennenlernen/leit ... d-fuehren/
(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 14 Mrt 2011, 19:34" in de thread "NAK-Leidraad Dienen en leiding geven"
Zie ook de berichten op resp. "Ma 19 Jan 2015, 22:34" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?" en "Ma 02 Mrt 2015, 09:53" in de thread "Der Fall Rohn"
"Schaam je diep!", zou ik de kamergeleerden willen zeggen en tegen allen die pretenderen te geloven maar er niet naar wensen te handelen (vgl. Jakobus 1: 19-22).

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

willempower
Berichten: 277
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door willempower »

@tjerk
En wat je schrijft doen ze toch ,ze geven leiding aan de kerk en alleen de dingen nu extern uitbesteed zoals overal in het zakenleven gebeurt .
Een extern bedrijf beantwoord je vragen , mr. de Lange .
Das pas echt proffesioneel . Niet alles meer zelf doen maar externe deskundigen inschakelen .
Kost wat voor de offeraar maar ja wel heel zakelijk .
Niet alles meer zelf doen als je niks van het geloof weet dan maar daar heen gaan met vragen .
Klene kan er niks aan doen , de kerk moet ook over gaan tot deze werkwijze wil hij zijn kerk bv overeind houden .
Geloofsvragen worden het beste behandeld door een jurist .
Wat is er mis mee ??

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door Levi »

@TB

De NAK heeft de fase bereikt van schriftgeleerden en geldwisselaars.
En de leden vertoeven in een diepe slaap.
Mocht je je als lid niet kunnen verenigen met het beleid, laat je
lekker uitschrijven is dan het devies.

Groet,
Levi

willempower
Berichten: 277
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door willempower »

@levi

Op zich niet verkeert dat de medicijn man nu dat deel van het geloof onder brengt bij een advocaat , privatisering heeft ook hier toegeslagen .
Wat is het eigen eigen risico van de als je het beste pakket geloofszaken hebt gekozen ?
Of zijn er verschillende zorgpakketten leverbaar ?
Al met al een idioot zooitje , Klene komt er niet meer uit en stuurt geloofsvragen door naar een advocaat .

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door Levi »

@TB
● De leer van Jezus Christus en Zijn voorbeeldige werkzaamheid zijn voor ons dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk bindend en maatgevend voor de omgang met onze medemensen.
● Onze arbeid moet ertoe bijdragen dat alle gelovigen de eeuwige gemeenschap met God verkrijgen en op weg naar dat doel gelukkig worden.
● Beproefde zaken behouden wij. De impulsen die de Heilige Geest ons voor deze tijd geeft, zetten wij in de daad om.
● Wederzijds respect, openheid, bescheidenheid en discretie zijn voorwaarden voor een gezegende samenwerking en leiden tot een God welgevallige gemeenschap.
● Onze kerkelijke autoriteit wordt uitgeoefend in liefde, gerechtigheid en een voorbeeldig gedrag.
● De vrede bewaren wij door gebeden, gemeenschappelijke gesprekken en de wil tot verzoening.
● Wij belijden: God en Zijn werk zijn ons heilig!
Tjerk,
Wij zijn door TdB schandalig behandeld toen wij een conflict uit de wereld wilde helpen.
Hij maakte het conflict nog groter door eerdere uitspraken te ontkennen danwel ontwijkend te antwoorden.
Toen al bleek de man volledig ongeschikt te zijn voor het apostelambt.
Voor ons was daarmee de maat vol en lieten ons uitschrijven.
Dat was binnen 24uur gepiept.
Zijn lotgenoten NK en PK heb ik nooit gezien in een poging het conflict bij te leggen.
Het begrip 'verzoening' binnen de NAK is naar mijn mening een holle frase.
Er gaat nimmer een vraag om vergeving aan vooraf.

WP
Wat voor goeds kan er komen uit Velsen? :D

Groet,
Levi

Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”