"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Levi » Wo 23 Jul 2014, 16:33

@TB, @ll

Zolang de districtsvoorgangers, als 'controlerend orgaan' slappe knieën en slap gedrag vertonen (soort van Poetin aanhangers) verandert er niets!
Zij zitten gevangen in de schijn en schaduw van een fake ambt dat hun zgn aanzien verleent.
Je zou je toch kapot schamen.

Groet,
Levi
Levi
 
Berichten: 487
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2014, 08:05

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor willempower » Wo 23 Jul 2014, 20:54

@all
Ook ik heb de FIOD gebeld en geschreven , over dat ze niet houden aan de ANBi regels wat betreft het vermelden op hun site van hun cijfers , en ze nemen het in onderzoek .
Theolog zijn advocaat kosten kon die trouwens voor zijn akkefietje wel stelen uit de kerkpot , hij weet hoe het werkt denk ik .
Theo liegt toch alles bij elkaar dat maakt hem niks m en normen en waarden heeft die niet .
Hij was tenslotte auto handelaar .
willempower
 
Berichten: 265
Geregistreerd: Wo 11 Dec 2013, 22:50

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Do 24 Jul 2014, 20:37

De hel breekt los (1)

TjerkB schreef:(...)
Op (de impact van) het betreffende arrest van 15 juli 2014 (zaaknummer gerechtshof 200.122.045) kom ik binnenkort nog terug.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Di 22 Jul 2014, 15:13"


@all

De Bruijn is door Rohn níet bedrogen. Dat is nu de slotsom van jarenlang procederen over de vraag of de voormalige districtsapostel als mede-investeerder geld had overgemaakt aan een compagnon, Rohn, of dat hij daarentegen slechts een geldlening had verstrekt aan deze goede bekende. Alles goed en wel, zo oordeelde het Gerechtshof, doch u, mijnheer De Bruijn, heeft zich met de realisatie van een vakantiehuizenproject in Oostenrijk langdurig dermate intensief inhoudelijk bemoeid, dat u gewoon uit was op de winstgevendheid van dat project. Daarom komen de kosten van deze zaak ad. € 9.449 voor uw rekening. Hier moet u het mee doen. (...)

Wat heeft dit allemaal te betekenen? De districtsapostel in ruste was in deze rechtszaak de eiser. Hij waande zich het slachtoffer van een meester-oplichter: Rohn. Het thans voorliggende arrest haalt hem echter uit de droom want het maakt met deze waan korte metten. Eerder kwam de rechtbank Gelderland tot eenzelfde conclusie: mijnheer De Bruijn, u bent abuis - zó kom je niet tot wat volgens het toepasselijke recht een geldleningsovereenkomst is. U verliest daarom deze zaak.

Wie evenwel jaar-in, jaar-uit het heeft willen laten voorkomen het slachtoffer te zijn van het bedrog van een meester-oplichter in de persoon van een geloofsbroeder die uitgerekend ten tijde van het ontstaan van het met hem gerezen conflict in dienst kwam op het bureau van de Centrale Administratie bij het kerkgenootschap waarvan het gedoodverfde slachtoffer nota bene de bestuursvoorzitter is, waardoor die nieuwe medewerker maar alvast werd ontslagen, heeft heel wat uit te leggen.

Nee. De gedaagde had de onderste weg niet mogen verlaten want nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis geldt elke wens van een zegenaar als een bevel. Als de districtsapostel vindt dat er achteraf moet worden gesproken van een investering of toch maar liever van een lening, dan moet je als medewerker meewerken.

Zo niet onze broeder Ronald Rohn die blijkbaar nog helemaal niet doorhad dat met vermeend weerbarstig gedrag de kans met de dag groter wordt dat je eruit vliegt. Dat staat namelijk met koeienletters in de ongeschreven NAK-codes en (gedrags)voorschriften. Maar ja, in het nieuw-apostolische "werk Gods" zijn het alleen de ervaringsdeskundigen die daarvan een exemplaar uitgereikt krijgen. Het is trouwens voor ervaringsdeskundigen verboden om hun ervaringen met anderen te delen.

Wie met zulke inzichten en ervaringen nog niet op de hoogte schijnt te zijn, wordt namens het kerbestuur in kwestie geïntimideerd door een "christelijke" advocaat. Zie op het forum van Bauke Moester de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk". Ook kan het bij dit kerkbestuur gebeuren dat men op een zondagochtend een dreigbrief laat bezorgen door een deurwaarder. Eerder werden onwilligen zonder pardon, zonder hoor en wederhoor, geëxcommuniceerd.

Door heel veel achtergronden te beschrijven en informatie te geven aan wie het lezen wil, heb ik voor wat in mijn ogen misstanden zijn telkens opnieuw de aandacht gevraagd, zonder daarbij luidruchtig aan de weg te timmeren. Misschien heeft dit laatste er wel aan bijgedragen dat er op dit punt bij de Nieuw-Apostolische Kerk nog helemaal niets is verbeterd. Ik vond echter dat ik niet zomaar wat moest roepen. Bij de "verbeterpunten" die ik naar voren breng ben ik wél uitleg verschuldigd:

BakEenEi schreef:@all

In mijn vorige bericht vertelde ik erover hoe mensen soms met twee maten meten zonder zich er kennelijk rekenschap van te willen geven wat dubbelhartig gedrag doet met de geminachte naasten die daarbij aan het kortste eind trekken. De impact van de op diegenen afgewentelde valsheid is zelfs nog groter indien kerkelijke ambtsdragers (!) zich op deze manier verraderlijk gedragen. In de Nieuw-Apostolische Kerk spreekt men dan bovendien van zegenaars, Godsgezanten, dienaren en Boden van Jezus Christus! Ikzelf heb het meegemaakt dat ik dacht: dit kan geen zuivere koffie zijn. Niet één keer, maar véél keren. Tot op heden heb ik het echter nog niet mogen meemaken dat iemand zich verontschuldigde voor wat er was voorgevallen. Dat schijnt in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk niet te hoeven, al wordt er "op het altaar" met overtuiging van gesproken dat in deze kerk de "wegwijzers" zelf op de geloofsweg voorgaan en aldus een ieder tot voorbeeld zijn. Reken er niet op! Integendeel zelfs, zoals bijvoorbeeld onze broeder Ronald Rohn het als geen ander moet ondervinden. Als een "zegenaar" zich tegen je keert, heb je in deze kerk meteen 10 miljoen potentiële vijanden! Zie in dit verband mijn bericht van "Vr 27 Jul 2012, 08:56" in de thread "Dienen en lijden geven". Over intimidatie gesproken!

Echt waar, al kaart je in de Nieuw-Apostolische Kerk zonder enige pretentie bij een (hogere) verantwoordelijke leidinggevende (conform de Leidraad "dienen en leiding geven") aan dat je onheus wordt bejegend en dat je gezondheid eronder lijdt omdat er aan die toestand maar geen einde schijnt te komen, zelfs dan draait men "op de automatische piloot" het bekende bandje af: 1) bid je er wel genoeg voor dat de zaken zich ten goede keren, 2) begrijp je wel dat alles ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurt, 3) kun je wel de minste zijn, 4) besef je wel welke offers er door deze dienaren gedurig worden gebracht, 5) zou je er niet overheen stappen, 6) ligt het niet voor een deel ook aan jezelf, 7) waarom laat je het verleden niet gewoon rusten, 8) tel je niet liever al je zegeningen, 9) laten wij samen het in Gods hand leggen, 10) alles dient tot onze vorming, enzovoort. Dit verschijnsel heb ik voor mijzelf uiteindelijk maar een naam gegeven, te weten "de ondoordringbare laag". Je komt er met je verhaal over de ellende die je wordt berokkend door collega-zegenaars bij de "dienaren" namelijk niet doorheen. Met geen mogelijkheid. "Zinloos geestelijk geweld" derhalve. Al zeg je dat er extra bij, óók dan schieten de betrokkenen steevast in de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voorspelbare psychologische reflex: men maakt zich ervan af. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid vinden slachtoffers in deze kerk gehoor. Over manipulatie gesproken!

Om redenen van het bovenstaande heb ik er op dit Forum herhaaldelijk op gewezen hoe kwalijk het écht is als er van hogerhand instructies worden gegeven in de trant van "heb een onbegrensd vertrouwen in de (hogere) dienaren" (Woord van de maand, februari 2006) of "laat geen ongenoegen en ontevredenheid bij u opkomen" (Woord van de maand, januari 2007). Heus, hierdoor ontstaat er een akelig verstikkend klimaat. Wat daar trouwens mede de oorzaak van is, is in de Nieuw-Apostolische Kerk het gecreëerde gekunstelde kastestelsel (!) in de "kring der dienaren". Broeders met een geestelijke bediening worden hierdoor geacht onvoorwaardelijk loyaal te zijn aan hun meerderen. Wie in deze kerk aan dergelijke ongeschreven voorschriften en codes tornt, ligt er onvoorwaardelijk uit. In elk geval ben je "aangeschoten wild", zodra je er blijk van geeft niet de verschuldigde meeste hoogachting te betrachten jegens bestuursleden. Onder bestuursleden te verstaan de eerder genoemde "hogere verantwoordelijke leidinggevenden"; broeders met het ambt van opziener of apostel. Kortom, degenen die bij de Nieuw-Apostolische Kerk op de loonlijst staan en van wie het intussen bekend is dat hun salariëring overeenkomt met ten minste wat universitaire docenten verdienen. Desondanks bestaat er bij hen in de praktijk niet de minste behoefte om kritische vragen -van slachtoffers- fatsoenlijk te (doen) beantwoorden. Hooguit wordt er naar iemand geluisterd en wordt er nog gebeden. (...)

In plaats van mededogen hebben de hoogmogende heren medelijden met je, wanneer ongerijmdheden in de nieuw-apostolische geloofspraktijk je zodanig plagen dat je je daarover uitspreekt. In plaats daarvan had je jezelf moeten overwinnen, zo is bij hen de gedachte. Wie zichzelf niet overwint, loopt "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" namelijk het risico "het einddoel" niet te bereiken. Vandaar dus het medelijden.

Dit is zoals ik het heb aangeduid "de rand" van de nieuw-apostolische medaille. Die leer je alleen kennen indien je het lef hebt gehad om zo vrij te zijn met de hoogste dienaren fundamenteel van inzicht te verschillen.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het Forum van Bauke Moesker op "Wo 29 Aug 2012, 21:16" in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u"


Waarom zou nu opeens de hel losbreken?! Hierover zeer binnenkort méér.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Levi » Vr 25 Jul 2014, 00:15

@TB
waarmee de brief van PK eveneens bestempeld wordt als grote duimzuigerij en valselijk voorlichten van de ambtsbroeders.
Groet
Levi
Levi
 
Berichten: 487
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2014, 08:05

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Vr 25 Jul 2014, 09:06

Levi schreef:(...)
waarmee de brief van PK eveneens bestempeld wordt als grote duimzuigerij en valselijk voorlichten van de ambtsbroeders.

(...)


@Levi

Exact. Ik weet nog goed met hoeveel ongeloof ik tegen dat stuk aankeek, de brief van "apostel" Peter Klene c.s. met dagtekening "Santpoort, 21 februari 2010". Tot mijn stomme verbazing bleek het een authentieke circulaire te zijn. Districtsapostel De Bruijn als bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland was erin te kijk gezet als een seniele zielenpoot, onmachtig om zelf te spreken. Wat mij daarna nog méér verbijsterde is, dat iedereen zich het zwijgen liet opleggen.

Helemáál sprakeloos was ik, toen de "districtsapostel" tijdens een rechtszitting verklaarde dat hij de circulaire pas een maand of acht later onder ogen had gekregen!

Excessen als deze komen zuiver voort uit de volstrekt ongezonde hiërarchische verhoudingen in deze kerk binnen een n.m.m. ten dode opgeschreven ambtslichaam.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Vr 25 Jul 2014, 09:56

@all

Zojuist kwam ik op het Forum van Bauke Moesker nog de beide onderstaande berichten tegen. Ik haal ze hier aan voor wie de achtergronden niet (meer) goed kent.

Redactie schreef:@all

Wat staat er op 21 februari 2012 te gebeuren, wanneer de meervoudige kamer bij rechtbank Utrecht zich bezighoudt met de zaak Rohn/"Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland e.a." en men daarvoor twee complete dagdelen uittrekt?

Hieronder een situatieschets inclusief in grote lijnen de achtergronden.

  Als makelaar en registertaxateur had Ronald Rohn een eigen bedrijf, toen hij rond 2005 enkele opdrachten kreeg van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, van welke geloofsgemeenschap hij en zijn gezin ingeschreven leden zijn. De adviezen die hij gaf legden de kerk geen windeieren want door zijn expertise op het vlak van bestemmingsplannen en gemeentelijke overheden kon met name het voormalige NAK-gebouw in De Bilt veel beter worden verkocht dan men dit bij afdeling Bouwzaken van de kerk voor mogelijk had gehouden. Van deze afdeling Bouwzaken was trouwens destijds al niet veel meer over. Van een al in de jaren '90 van de vorige eeuw dringend noodzakelijk gebleken reorganisatie op het landelijke bureau van de Centrale Administratie (C.A.) was namelijk niets terecht gekomen en in feite wachtte men nadien nog slechts af totdat de laatste bouwkundige medewerker in mei 2008 65 werd en met pensioen zou gaan.

  De voorzitter van het uit drie personen bestaande kerkbestuur, districtsapostel De Bruijn, kon het gaandeweg ook persoonlijk met Ronald Rohn goed vinden. Omdat ook de beide andere bestuursleden geen verstand hebben van bouwzaken, terwijl het landelijke budget van rond de twee miljoen euro toch ieder jaar opnieuw voor ongeveer de helft opging aan de exploitatiekosten van kerkgebouwen, zocht men naar wegen om met de beschikbare middelen beter uit te komen. Door de teruggang in het ledental was het inmiddels onvermijdelijk om kerkgemeenten te sluiten. De vraag die opkwam was nu: wat kun je wellicht beter met een incourant kerkgebouw doen dan het voor een habbekrats verkopen? Zo raakte het kerkbestuur geïnteresseerd in de commerciële projectontwikkeling, waarbij districtsapostel De Bruijn in Ronald Rohn de aangewezen persoon zag om de opdracht te krijgen daartoe concrete plannen solide voor te bereiden.

  Voordat Ronald Rohn na het vertrek van de laatste bouwkundige via de kerk een aanstelling kreeg, hield hij zich vanuit zijn eigen bedrijf doch in opdracht van het kerkbestuur alvast intensief met de bovenbeschreven toekomstplannen bezig. In samenspraak met het kerkbestuur werden daar toen ook al externe deskundigen bij betrokken, zoals een notaris, bouwondernemers, een jurist, een accountant en anderen. Ondertussen ontstond er een steeds betere "klik" tussen Rohn en de districtsapostel. Al gedurende een lange reeks van jaren kwam Rohn in Oostenrijk, waar men een vakantiewoning bezit. Zodoende wist hij van de plaatselijke burgemeester, dat men van het ski-dorp een grotere toeristische trekpleister wilde maken. Rohn zag er wel licht in om een terrein met verhuurbare vakantiewoningen te ontwikkelen. Daarover sprak hij met districtsapostel De Bruijn, die steeds enthousiaster werd en daarom besloot als compagnon mee te doen.

  Het bovenstaande speelt zich dus allemaal af vóór 2008. De intentieverklaring tussen de beide compagnons dateert van 2005. In dat jaar ook maakt De Bruijn de eerste EUR 150.000 over aan Rohn. Een paar jaar later komen ze tot het inzicht dat er mede-investeerders moeten worden aangezocht. De Bruijn houdt op het laatste moment de samenwerking tegen met een kapitaalkrachtige partner die Rohn had aangeworven. Liever ziet De Bruijn dat diens nieuw-apostolische vriend W.S. die zakenman is en voorganger van de kerkgemeente te Den Helder, in het kansrijke Oostenrijkse project zou deelnemen. S. weet er meteen raad op. Hijzelf heeft namelijk ook een goede vriend, J. van V., die al één of meerdere recreatieparken succesvol exploiteert. Om kort te gaan. Ook S. en Van V. worden nu deelnemende partners. Vanwege hun inbreng worden de oorspronkelijke afspraken over ieders taken en bevoegdheden bijgesteld.

  Terwijl het in Oostenrijk al niet meer zo soepel loopt dan "de vrijetijdsmanagers" het zich in privé hadden voorgesteld, wordt het mei 2008. Rohn komt in dienst van de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. vanwaaruit namens het kerkbestuur de commerciële projectontwikkeling wordt aangestuurd. Het eerste object verrijst dan ook al, Residence Eimersstaete, een zorgcomplex van 31 appartementen annex kerkzaal in Arnhem. Met de indiensttreding hangt samen een vaststellingsovereenkomst, ondertekend op 21 mei 2008, waarin de samenwerking tussen Rohn en de kerk heel precies wordt uitgewerkt. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst zijn voordien over en weer diverse adviseurs betrokken geweest. Ongeveer in deze periode gaat de door J. van V. aangezochte Duitse aannemer failliet die in Oostenrijk aan het bouwen was. Alsdan vindt Ronald Rohn apostel Peter Klene, medebestuurslid bij de kerk, op diens pad.

  Wat blijkt namelijk achteraf dat er is gebeurd? In het vonnis in kort geding van 9 september 2009 (zaak- en rolnummer: 270146 / KG ZA 09-692) lezen wij iets opzienbarends: "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd." Rohn werd dus al heimelijk aan de kant gezet vanaf het najaar van 2008 terwijl deze toen amper een halfjaar bij de kerk in dienst was, doch diens oorspronkelijke bedrijfsactiviteiten natuurlijk al had moeten beëindigen. Met name Peter Klene (oud-apotheker en theoloog) bleek hier achter te zitten en actief te zijn overgegaan tot een reorganisatie van de voorgenomen commerciële projectontwikkeling door het kerkgenootschap. Aan één van de medewerkers op de C.A. had hij een bondgenoot, de priester F.S.

  Het derde bestuurslid bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, opziener J.Th. K. (ook feitelijk een leek op bestuurlijk terrrein), zien wij ondertussen nergens een verschil in aanbrengen! Hij schijnt zich te committeren aan wat de beide anderen voor juist houden. Al vanaf het najaar van 2008 verdwijnt districtsapostel De Bruijn als bestuurder stilaan naar de achtergrond. Peter Klene betrekt dan zijn broer, de districtsoudste N.K. (vooraanstaand econoom bij een bank), bij de reorganisatie, alsmede de districtsevangelist R.D. V. (ondernemer in verlichtingsartikelen). Tezamen met priester F.S. (kantoormedewerker op de C.A. en oud-zelfstandig ondernemer) bereidt men als het ware een coupe voor om Ronald Rohn aan de kant te zetten. Rohn proeft al steeds onraad maar hij krijgt geen vat op wat er gaande is. In april 2009 ontstaat er tussen al deze heren ongenoegen, waarna Rohn op 8 juni 2009 wordt geschorst.

  Op de dag van de schorsing laat De Bruijn zich met een machtiging door Peter Klene vertegenwoordigen. Opziener J.Th. K. is weer de schitterende afwezige. Het blijkt dat Peter Klene het hele scenario gedegen heeft voorbereid. Terstond benoemt hij namelijk diens broer, N.K., en de districtsevangelist R.D. V. in allerlei bestuurs- en directiefuncties van bestaande en door de kerk extra opgerichte "bedrijfsonderdelen", stichtingen en B.V.'s. Kort na de schorsing wordt in Arnhem de nieuwe kerk opgeleverd, zonder Rohn erbij. Het wordt hem zelfs op straffe van een dwangsom verboden enig kerkgebouw nog te betreden. Bij de rechtbank komt het kerkbestuur hier later gedeeltelijk van terug. In september 2009 wordt Rohn ontslagen. Nadat ook het zorgcomplex is opgeleverd, organiseren de gebroeders Klene, de districtsevangelist R.D. V. en priester F.S. er in november 2009 een Open Dag, en vanwege het "grote succes" zoekt men de publiciteit.

  Met hoeveel aandacht een en ander nu ook beschreven lijkt; met zevenmijlslaarzen ben ik door de opeenvolgende gebeurtenissen heen gestapt. Hoe kunnen in 's hemelsnaam de meest uiteenlopende belangen hier verstrengeld raken?! Wordt dit landelijke kerkgenootschap dan verder nauwelijks bestuurd, of zo? Zijn er in de kerkgemeenten dan geen mensen die wat in de gaten krijgen? (...) Dit zijn naar mijn oordeel allemaal terechte en tevens brandende vragen! Wat is echter het geval? De nieuw-apostolische geloofsleer dicht haar kerkelijke leiders, de apostelen, zo veel goddelijk gezag toe, dat de meeste gelovigen zich niet vrij voelen om ze met kritische vragen te confronteren. Ongeschreven codes en voorschriften binnen de Nieuw-Apostolische Kerk maken bovendien dat wie uitprobeert "stevig mee te denken", zulks wel snel zal afleren want in "het werk Gods", zoals de kerk doorgaans wordt aangeduid, wordt "oppositie" afgestraft!

  In zo'n "bedrijfscultuur" speelt deze ellende zich dus af. Ronald Rohn vecht uiteraard diens ontslag aan, doch niet alleen dat. Doordat het kerkbestuur op aanwijzing van stamapostel Wilhelm Leber, de internationale bestuursvoorzitter, slechts beperkt risicovol mocht gaan ondernemen, moest er van tevoren een constructie worden bedacht om bij tegenvallende bedrijfsresultaten verliezen en reputatieschade in de hand te kunnen houden. Omdat het zijn eigen concept was dat ook in Eimersstaete gestalte kreeg, durfde Ronald Rohn het wel aan om in dat verband met het kerkbestuur een brede zakelijke samenwerking aan te gaan. Vandaar de totstandkoming van de bedoelde vaststellingsovereenkomst. Tot in detail wordt hierin uitgewerkt in hoeverre juist ook aan hem een deel van de verwachte winstgevendheid zal toekomen. Het ontslag uit zijn directiefunctie veroorzaakte bij Ronald Rohn dus tevens bedrijfsschade die hij nu claimt.

  Op 21 februari 2012 zijn er in de hoofdzaak zeven gedaagden:

   1. Het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
   2. Het bestuur van de Beheerstichting Alpha & Omega
   3. Het bestuur van de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.
   4. De heer Th.J. de Bruijn, tot 15 mei 2011 bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
   5. De heer P. Klene, o.m. bestuurslid bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
   6. De heer N.K., o.m. lid van "De landelijke vergadering" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
   7. De heer R.D. V., o.m. lid van "De landelijke vergadering" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

  Zij moeten antwoord geven op de vele vragen van Ronald Rohn en diens bedrijf, de besloten vennootschap WZM (Woon en Zorg Management). Hoe ingewikkeld het er nu ook al uitziet; lag het desondanks maar zó betrekkelijk eenvoudig! Rohn en WZM stellen namelijk dat het kerkbestuur niet alleen in vele opzichten de vaststellingsovereenkomst niet is nagekomen, doch dat men tevens onrechtmatig heeft gehandeld door de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. met thans een negatief eigen vermogen als het ware leeg te roven. Een hoogst opmerkelijke omstandigheid is het overigens dat voorafgaand aan de op 21 februari 2012 geplande marathonzitting er op verzoek van het kerkbestuur een kort geding zal dienen. Dit betreft de diverse conservatoire beslagen die sinds 2009 nog steeds niet zijn opgeheven, o.a. in privé bij de bovenvermelde vier heren. Het kerkgenootschap zou betrokkenen overigens wensen te vrijwaren!

  Al met al ontstonden er tussen alle partijen diverse aparte procedures!

  Tot nu toe stelde het kerkbestuur zich op het standpunt dat de vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008 nietig moet worden verklaard omdat er hierbij sprake zou zijn van dwaling en bedrog. Aangezien de rechtbank Utrecht in haar vonnis van 9 september 2009 het bestaan van deze tussen partijen gesloten overeenkomst presenteert als een vaststaand feit, wordt het op 21 februari 2012 dus interessant als wij mogen vernemen hoe er desondanks dwaling en bedrog aan de orde kunnen zijn. Het niet nakomen van de vaststellingsovereenkomst kan de kerk veel geld gaan kosten. Wat de kerk en/of de heer De Bruijn eveneens duur kan komen te staan, is een eventuele veroordeling van De Bruijn wegens smaad en meineed. Hij heeft namelijk, nadat zijn persoonlijke vriendschap met Rohn bekoelde, actief zakelijke relaties van Rohn benaderd om ze er op te wijzen dat hij Rohn ziet als een bedrieger, zelfs als een "meester-oplichter".

  (...)

De tekst in het rood geeft aan wat er op 21 februari aanstaande op de rol staat.

Het WebTeam/TjerkB


Bron: Bericht op het Forum van Bauke Moesker op "Zo 19 Feb 2012, 15:17" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"

Redactie schreef:@all

Bij de berichtgeving op dit Forum over de zaken die op het ogenblik bij de politie en justitie in behandeling zijn, betreft het -tevens- het volgende:

 • De privé-zaak Oostenrijk tussen D.Ap. De Bruijn i.r. en Ronald Rohn waarbij D.Ap. De Bruijn i.r. het ingelegde/uitgeleende geld terugvordert
 • De schorsing en het ontslag van Ronald Rohn via de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
 • Een strafaangifte van Ronald Rohn tegen D.Ap. De Bruijn i.r. (wegens smaad en meineed)
 • Een strafaangifte van de kerk tegen Ronald Rohn (op grond van bevindingen van Grant Thornton Forensic Investigation Service)
 • Laakbaar handelen door het kerkbestuur vanwege een tegen Ronald Rohn gestarte lastercampagne via haar website (thans in hoger beroep)
 • Protest van het kerkbestuur tegen de weigering van Ronald Rohn om kerkelijke ambtsdragers te doen vrijwaren en beslagleggingen te herijken
 • Een verkeerde belegging door D.Ap. Brinkmann waardoor hem 10 miljoen euro uit de Duitse Kas van de kerk afhandig werd gemaakt

Ook hier geldt: de tekst in het rood geeft aan wat er op 21 februari aanstaande op de rol staat.

Wij bemoeien ons met deze materie omdat wij vinden dat er hier wantoestanden aan de orde zijn die hoognodig de wereld uit moeten worden geholpen. Op alle bestuurlijke niveaus...

Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering


Bron: Bericht door Redactie op "ma 19 dec 2011, 22:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL".


... houden de betrokkenen elkaar de hand boven het hoofd. In Duitsland zou men op die manier spreken van een "Bratwurstclub".
De slager keurt hier zijn eigen vlees, en dreigend zwaait hij met zijn slagersmes als iemand er wat van zegt. "In naam van God", zegt hij er onbeschaamd bij.

Juist door onze berichtgeving zette het kerkbestuur kostbare intimidatiepraktijken in tegen Bauke Moesker en de Forumredactie, zonder vooraf in overleg te treden. Van onze kant is het tegenovergestelde het geval. Op geen enkele constructieve manier wilde men eerlijk en oprecht toewerken naar een integrale oplossing voor de aangesneden problematiek. Zo waarschuwden wij o.m. voor reputatieschade, wij hebben gepleit voor de totstandkoming van een schikkingsvoorstel en wij wezen er met nadruk op dat zielzorg wordt veronachtzaamd. Op onze correspondentie reageerde men ontwijkend, of in het geheel niet. Daarom zijn wij mede via dit Forum gaandeweg de noodklok gaan luiden. Zie verder:


Het Webteam/TjerkB


Bron: Bericht op het Forum van Bauke Moesker op "Zo 19 Feb 2012, 22:38" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"


Doordat ik de quotes nu ontleen aan een back-up van het forumarchief, functioneren de daarin opgenomen koppelingen niet. Wie desondanks een koppeling wil gebruiken kan deze handmatig aanpassen. Als voorbeeld neem ik de link, onderaan in het tweede bericht, naar de "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" van "ma 19 dec 2011, 18:01":

http://apostolischekritiek.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=33&t=732&p=3842#p3842

Drie aanpassingen zijn nodig:
 • apostolischekritiek moet worden vervangen door samenapostolisch
 • BB moet worden vervangen door bb (kleine letters in plaats van hoofdletters)
 • het gedeelte tussen het vraagteken en de letter p moet worden verwijderd

Het resultaat is een werkende link:
http://samenapostolisch.nl/phpbb3/viewtopic.php?p=3842#p3842

In de bewuste "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" van "ma 19 dec 2011, 18:01" staat echter een belangrijke passage:

(...)
Toen er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een belangenverstrengeling ontstond en er vervolgens bij de commerciële projectontwikkeling problemen rezen, had stamapostel Leber dienen te besluiten tot het instellen van interim-management. Niet gehinderd door al te veel kennis en inzicht zag hij daarvan willens en wetens op voorhand af. Op zijn minst had het bestuur tijdelijk moeten worden aangevuld met enkele onafhankelijke vakdeskundigen. Doordat de "ambtelijke top" in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk hierbij in gebreke bleef, hebben diverse verschijnselen welke al overtuigend wezen op financieel wanbeheer en onbehoorlijk bestuur zelfs nog kunnen escaleren. Tot overmaat van ramp doch zuiver ingevolge de verplichtende nieuw-apostolische gezagsstructuren zijn de verantwoordelijken ook nog allen "hoge dienaren".

(...)


Werkelijk, het had met "Der Fall Rohn" nooit zo gigantisch uit de hand hoeven lopen als thans het geval is. Doordat de huidige districtsapostel Rainer Storck -in navolging van Armin Brinkmann- diens bestuurlijke verantwoordelijkheden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland schijnbaar al evenzeer deels overlaat aan derden, kan de catastrofe zich zelfs nog uitbreiden. Ik heb er al vaak op gewezen, maar de districtsvoorgangers (!) moeten vanuit "de Landelijke vergadering" (zie artikel 4 van de statuten) nu eindelijk hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zie voor de statuten: http://samenapostolisch.nl/phpbb3/viewtopic.php?p=3844#p3844.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Vr 25 Jul 2014, 11:25

De hel breekt los (2)


@all

Zie bij Glaubenskultur-Magazine het Premium-Artikel "Verschleierung der Wahrheit - Berufungsgericht in Arnhem entscheidet gegen Bezirksapostel De Bruijn".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Certina » Vr 25 Jul 2014, 13:57

TjerkB schreef:De hel breekt los (2)


@all

Zie bij Glaubenskultur-Magazine het Premium-Artikel "Verschleierung der Wahrheit - Berufungsgericht in Arnhem entscheidet gegen Bezirksapostel De Bruijn".

Groet,
TjerkB


@TB,
Waarom betalen? die webmaster is een pro-nakker en slaat er geld uit.
Certina
 
Berichten: 159
Geregistreerd: Zo 08 Dec 2013, 22:15

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Vr 25 Jul 2014, 14:49

[Bijgewerkt: 05-08-2014, 12.30 uur]

Certina schreef:(...)
Waarom betalen? die webmaster is een pro-nakker en slaat er geld uit.

(...)


@Certina

Hoewel ik besef dat er verschillend over kan worden gedacht, zijn er met de redactionele activiteiten en met alle publicaties via het Internet natuurlijk tijd en geld gemoeid. Zo trof ik namens Glaubenskultur-Magazine bijvoorbeeld op een gegeven moment een gespecialiseerde jurist uit Duitsland die zowel in Amsterdam als in Utrecht zijn licht opstak bij de rechtszittingen daar. Bij gedegen onderzoeksjournalistiek ontkom je niet aan de noodzaak om dit ook te financieren. Ik denk dat wie lid is van de Nieuw-Apostolische Kerk op het ogenblik beter een abonnement kan nemen op Glaubenskultur-Magazine dan op het tijdschrift Onze Familie want van het kerkbestuur valt alleen maar propaganda te verwachten. Vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk heb ik trouwens zelden iemand gezien bij al deze rechtszittingen. Met name de districtsvoorgangers hadden aanwezig moeten zijn om uit eigen waarneming na te gaan hoe men als mede-bestuurder nog verantwoord kan handelen.

Groet,
TjerkB


P.S. Met betrekking tot het dossier Rohn verschenen bij Glaubenskultur-Magazine respectievelijk de onderstaande artikelen:

 1. Schluss mit der Verwaltung des Mangels!
  Zur Inruhesetzung des Bezirksapostels Theodor De Bruijn; 10.5.2011
 2. Der Fall Rohn (Teil 1)
  Drei Jahren schon dauert der millionenschwere Streit der NAK NL mit einem ehemaligen Mitarbeiter; 30.06.2011
 3. Der Fall Rohn (Teil 2)
  Drei Jahren schon dauert der millionenschwere Streit der NAK NL mit einem ehemaligen Mitarbeiter; 01.07.2011
 4. Der Fall Rohn (Teil 3)
  Drei Jahren schon dauert der millionenschwere Streit der NAK NL mit einem ehemaligen Mitarbeiter; 03.07.2011
 5. NAK NL muss Stellungnahme entfernen
  Neuer Gerichtsbeschluss im Fall Rohn; 22.07.2011
 6. Marathon-Verhandlung angesetzt
  Gericht in Utrecht fasst Verfahren im „Fall Rohn“ zusammen; 10.12.2011
 7. NAK NL vs. Rohn
  Achtstündiges Zusammentreffen der Streitparteien in Utrecht; 22.02.2012
 8. Mediation gescheitert
  Trotz ungeklärter Lage soll der Bezirksälteste Vis zum Bischof ordiniert werden; 14.03.2012
 9. Leber könnte in den „Fall Rohn“ verwickelt werden
  Beabsichtigte Bischof-Ordination am Sonntag in Eindhoven; 20.04.2012
 10. Gericht sieht Pfändungshöhe gerechtfertigt
  Erneut Niederlage der Kirche im Rechtstreit NAK gegen Rohn; 08-06-2012
 11. Keine Leihgabe sondern Zusammenarbeit
  Rohn erzielt Teilerfolg vor Gericht – Strafverfahren gegen De Bruijn; 20.09.2012
 12. Gedächtnisschwund einer Kirchenleitung
  Im „Fall Rohn“ ergibt sich ein dubioses Bild von der NAK NL; 21.11.2012
 13. Bauprobleme auf Antillen-Insel
  Bezirksältester hat für 100.000 Euro keine Rechnungen; 12.03.2013
 14. Urteil im Fall Rohn – und es geht weiter
  Utrechter Gericht weißt Forderungen gegen die NAK ab; 17.03.2013
 15. 5,7-Millionen Projekt für 2,3 Millionen verkauft
  Investitionsprojekt in Arnhem: Millionen-Verlust für die NAK Niederlande; 31.03.2013
 16. Peinlicher Fehler im Fall Rohn
  NAK traktiert den im Gerichtsprozess unterlegenen mit ungerechtfertigten Vollstreckungsmaßnahmen; 11.05.2013
 17. Teuer gepfändet statt günstig verhandelt?
  Fall Rohn: NAK NL ignorierte Angebote Rohns zur Schuldentilgung; 29.06.2013
 18. Verschleierung der Wahrheit
  Berufungsgericht in Arnhem entscheidet gegen Bezirksapostel De Bruijn; 25.07.2014
 19. Verfahrenskosten übersteigen mehrfach strittige Summe
  Streit mit Rohn kommt NAK-Mitglieder teuer zu stehen – 5 Millionen werden geschätzt; 26.07.2014

Zie ook Glaubenskultur op Facebook: https://www.facebook.com/glaubenskultur
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Vr 25 Jul 2014, 17:11

[Bijgewerkt: 21.30 uur]

Redactie schreef:(...)
De publicaties die er zodoende "op het Internet" verschenen, zetten kwaad bloed. Het gebeurt zeker allemaal uit wrok, zo wilden anonieme boze tongen wel laten doorschemeren, zich er kennelijk geen rekenschap van gevende dat er dan "in de media" heus wel andere wegen te bewandelen waren geweest. Terwijl ik mij in de details verdiepte en ze beschreef, bleef ik hopen op de weldenkendheid van broeders en zusters die gaandeweg doordrongen zouden geraken van het belang om in de beslissende ogenblikken, die nu bijna grijpbaar worden, "het verschil" te willen maken. Het zal toch niet zo zijn, dat straks een ieder zich verschuilt achter een ongelofelijk slap excuus als "Wir haben es nicht gewußt!" Waarom stellen partners van dienaren aan hun echtgenoten toch geen indringende vragen, en waarom laten hun whizzkids het er toch bij zitten?!

(...)


Uit: Bericht op het Forum van Bauke Moesker op "Ma 19 Dec 2011, 19:01" in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland"


@all

Aan de hand van deze quote uit mijn Open Brief van 19 december 2011 aan de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland wijs ik er nog maar eens op, ook waar het "Der Fall Rohn" betreft, dat velen die het beloop van de gebeurtenissen wel degelijk in positieve zin hadden kunnen beïnvloeden, talloze keren achteloos als het ware door rood zijn gereden.

In de Nieuw-Apostolische Kerk zijn talrijke ontwikkelingen scheef gegroeid, wat welbeschouwd niet zelden ligt aan een aan incompetente "zegenaars" voorbehouden bijna alomvattende zeggenschap. Het staat een ieder vrij om dat allemaal prima te vinden, doch nogmaals: het betreft hier wel tevens een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) - met derhalve verplichtingen!

  Afbeelding Kijkersfile

  Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.

  Uit: Galaten 6: 1 (NBV)

Groet,
TjerkB


P.S.

BakEenEi schreef:(...)
"Zegenaars" die namens hun god overal het zwijgen toe doen... Zo'n statische toestand wekt de indruk dat de Nieuw-Apostolische Kerk bestaat uit "instructeurs" en tegenover dezen alle "wachtenden op instructies"! Kortom, een dictatuur. Wat blijft er dán nog over van de gelijkheid onder "kinderen van één Vader"? Volstrekt tegen wil en dank maakte ik aldus kennis met de rauwe zelfkant van het nieuw-apostolische "werk Gods".

Dit laatste is trouwens iets, wat met name kerkelijke ambtsdragers zich veel beter moeten realiseren. Minstens de helft van alle kopzorgen in het leven worden gelovigen zó bezorgd door hun zogenaamde zegenaars.

Afhankelijk van ieders situatie en draagkracht zullen onder ons velen op enig moment meemaken dat zo'n onevenredige draaglast té zwaar wordt. Toen ik dit zag aankomen diende ik bij districtsapostel De Bruijn een "verzoek" in:

BakEenEi schreef:(...)
Zoals ik het breeduit liet zien in mijn bericht van "Vr 16 Sep 2011, 08:18" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... ", pleitte ik op 8 januari 2007 bij districtsapostel De Bruijn voor "een algemene lastenverlichting" in de Nieuw-Apostolische Kerk. Dus: verlos mij (verlos ons) alsjeblieft van alle nodeloos belastende nieuw-apostolische wetten en regels en óók van de ongeschreven voorschriften en codes want ik vind dat het evangelie van Jezus Christus ons juist leert het uitsluitend daarbij te laten! Zadel ons in 's hemelsnaam niet langer op met zulke ballast! Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat apostel Paulus eens opmerkte:

  Het ware evangelie
  [6] Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. [7] Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. [8] Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! [9] Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! [10] Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. [11] Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht [12] – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

  Uit: Galaten 1 (NBV)

Maar ik stuitte op onverschilligheid. Geen reactie dus. Toch ging het om de kern van de zaak: waarborgen ten aanzien van zielzorg, uitgaande van de liefde van God! Ik wist werkelijk verdomde goed waardoor het nodig was dat juist dit onderwerp bij het kerkbestuur eindelijk op de agenda kwam te staan. Op dat moment verontrustten diverse beleidsontwikkelingen in de kerk mij namelijk al jaren. Het gemeenteleven werd gaandeweg hopeloos overruled door steeds meer doffe ellende.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 30 Aug 2012, 11:39" in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u"


Bepaald niet voor het eerst wanneer een bericht werkelijk iets om het lijf had, toonde de geadresseerde "zegenaar" zich "not amused". Steeds nadrukkelijker vroeg mij in gemoede af: met wat voor een aangelegenheid mag ik zo iemand misschien wél raadplegen?

(...)


Uit: Bericht op het Forum van Bauke Moesker op "Wo 20 Mrt 2013, 18:40" in de thread "Het is niet ver naar Bethlehem"
BakEenEi schreef:
BakEenEi schreef:(...)
Wat ík érg vind is, dat het in de Nieuw-Apostolische Kerk té veel gevraagd kán zijn als je kenbaar maakt dat je je -als christen- graag wilt beperken tot de volle waarheid. Aan die wens willen (!) velen (!) níet voldoen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 10 Apr 2013, 19:24" in de thread ""Leugens, Leugens, en nog eens leugens!


@all

Indien liefde en waarheid inwisselbaar blijken te zijn voor macht en aanzien, zal het evangelie van Jezus Christus voor velen ongemerkt veranderen in een boodschap zonder blijdschap en voeding zonder vitaminen

(...)


Uit: Bericht op het Forum van Bauke Moesker op "Vr 12 Apr 2013, 21:34" in de thread "Het is niet ver naar Bethlehem"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

VorigeVolgende

Terug naar Het dossier Rohn versus NAK

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten