"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Di 09 Jun 2015, 20:57

[Bijgewerkt: 22.30 uur]


@all

Kortheidshalve verwijs ik naar een verhelderend bericht van Michael Koch (redactielid bij Glaubenskultur-Magazine), vandaag bij Glaubensforum24: http://forum.glaubensforum24.de/viewtopic.php?p=62248&sid=f2fa9bde8970dba4dfe4ea3b43c5da98#p62248.

Verhelderend in dit verband is wellicht ook nog de thread "Dubbelhartigheid 'Godsgezanten' doorzien" op het voormalige Forum van Bauke Moesker.

Groet,
TjerkB


N.B.
De spelregels:

 1. Statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (26 april 2001): http://samenapostolisch.nl/phpbb3/viewtopic.php?p=3844#p3844
 2. Verfassung van de Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R. (28. Februar 1999): http://samenapostolisch.nl/phpbb3/viewtopic.php?p=4426#p4426
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 1883
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Wo 10 Jun 2015, 09:08

@all

Ter herinnering...

Redactie schreef:OPEN BRIEF


  Geachte heer De Lange,

  De tale Kanaäns houdt er merkwaardige dialecten op na, zult u de laatste tijd misschien wel eens hebben gedacht. In elk geval gaat het er in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland anders aan toe dan bij de Protestantse Kerk in Nederland.
  Volgens de nieuw-apostolische geloofsleer die onlangs werd herzien vanwege een op handen zijnde catechismus, zijn andersgezinde christenen pas daadwerkelijk kinderen van God indien zij het lidmaatschap verwerven van de Nieuw-Apostolische Kerk. De Nieuw-Apostolische Kerk voorziet namelijk in het ambt van apostel, en juist exclusief door tussenkomst van "een levende apostel" die "verbonden" is met de stamapostel, dat wil zeggen de voorzitter van het internationale kerkbestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk, zou het zijn dat bijvoorbeeld ook u als christen een erfgenaam kunt worden van de beloften van God. Dit is in het kort waar de nieuw-apostolische geloofsleer op neerkomt. U bent "nach dem neuapostolischen Glaubensverständis" dus op de goede weg, maar de winst laat zich bij wijze van spreken pas verzilveren indien u zich de handen laat opleggen van apostel Peter Klene of van districtsapostel Armin Brinkmann.

  Als advocaat heeft u het bijzondere beroep van pleitbezorger. Dit laatste raakt het geloof in Jezus Christus en onze hemelse roeping in de kern. Al begrijpen wij, "het voltallige WebTeam", hoe in de praktijk het juridische steekspel soms gespeeld moet worden; ons stuit het tegen de borst hoe ook bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland er een soort van graaicultuur heeft kunnen ontstaan. Inmiddels zult u ermee bekend zijn hoe bij deze kerk de bestuurlijke organisatie is ingericht. Drie personen zwaaien er de scepter en zij laten zich nauwelijks controleren. Weliswaar bestaat er de zogenaamde "landelijke vergadering", maar de ongewenste dubbele verhoudingen tussen enerzijds de districtsvoorgangers en anderzijds binnen "het bestuur" hun te controleren "zegenaars" hebben ertoe geleid dat eerstgenoemden vrijwel overal protestloos in meegaan. Zo'n ondeugdelijke constructie schreeuwt om moeilijkheden. Als het goed is, weet u hier nu al alles van. Hoe dan ook, vorige week dicteerde u op aandringen van het nieuw-apostolische kerkbestuur maar weer eens een schrijven aan Bauke Moesker. In de gauwigheid bleef het gestelde ultimatum in de lucht hangen, maar dat zij u vergeven.

  Alsof dat nog niet genoeg was, besloot het nieuwe hoofd van het kerkelijke bureau van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, ook wel de Centrale Administratie genoemd (afgekort "de C.A."), te weten de heer R.D. Vis, op vrijdag 2 december jl. om u daarbij als het ware rechts in te halen. Ook hij wendde zich per brief tot de heer Moesker. U zult het document intussen wel hebben gelezen. Een bereidwillige gemeentevoorganger, de heer Nijland, wilde de gesloten envelop dezelfde dag nog wel persoonlijk bij de geadresseerde thuis afgeven. In de woonkamer van de heer Moesker nam ook hij vervolgens kennis van de inhoud. En daar liet hij het bij, niettegenstaande de bijzondere omstandigheid dat betrokkene als kerkelijke ambtsdrager de geestelijke bediening aannam van "herder" in de nieuw-apostolische kerkgemeente te Hoogezand. Ondertussen echter had het bewuste schrijven de uitwerking gekregen van een poging tot huisvredebreuk! In plaats van terstond te besluiten de brief van de districtsevangelist Vis in te nemen en deze om principiële redenen bij de afzender terug te bezorgen, liet de heer Nijland toen Bauke Moesker in diens sop gaarkoken.

  Het bovenbeschreven voorval is exemplarisch te noemen voor hoe de zaken marcheren in de Nieuw-Apostolische Kerk. Met vereende krachten wordt hier iemand in geestelijk opzicht gemolesteerd, en een "priester" maakt het karwei af... Tot overmaat van ramp is de bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland sedert 15 mei jl. iemand met een buitenlandse nationaliteit, die te pas en te onpas doet alsof hij de Nederlandse taal niet machtig hoeft te zijn!

  Doch werkt het nu wel écht zo - in het "werk des Heren"? Het lijkt immers wel alsof Bauke Moesker ieder recht hier zo maar kan worden ontzegd! Ons bij "het voltallige WebTeam" wil het in elk geval voorkomen, dat men zowel door middel van uw schrijven d.d. 30 november 2011 als door middel van het schrijven van de heer Vis d.d. 02-12-2011 véél "te kort door de bocht" niet alleen de werkelijke rechtspositie van de heer Moesker miskent doch óók diens hoedanigheid van ingeschreven lid bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Sterker nog: hier werd zelfs (!) voorbijgegaan aan het juiste begrip van de meest elementaire beginselen van christelijke naastenliefde. Er werd een staaltje machtsvertoon prijsgegeven! Als dát het visitekaartje moet zijn van het "werk des Heren", wat de Nieuw-Apostolische Kerk nagenoeg exclusief pretendeert te zijn, behoede God de wereld ervoor dat er op deze manier met uw medewerking (...) nog méér slachtoffers moeten vallen. Een belangrijk speerpunt bij de Nieuw-Apostolische Kerk is trouwens het vergroten van de naamsbekendheid van dit kerkgenootschap. Wat daarbij in talrijke publicaties, zoals via het Internet, onmiddellijk in het oog springt is de uitgelichte publieke rol van kerkbestuurders, onder wie te verstaan kerkelijke ambtsdragers als districtsdienaren, opzieners, (districts) apostelen en ook de stamapostel. Dáárom noemen wij man én paard!


  Het WebTeam


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 07 Dec 2011, 14:04", in de thread Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des Heren".


Groet,
TjerkB


P.S.
Redactie schreef:(...)
Voor stamapostel Leber echter mag er al sinds 14 februari 2006 géén misverstand over bestaan: alleen wie in zijn kerk tevens het sacrament van de Heilige Verzegeling heeft ontvangen, kan een "kind van God" zijn:

Redactie schreef:@all

Op 24 januari 2006 organiseerde het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur in Uster/Zwitserland haar eerste Europese Informatieavond. Klik >>HIER<< voor het verslag ervan. De uiteenzettingen van stamapostel Leber stemden hoopvol, zoals ook Beat Sigrist die zich erdoor geïnspireerd voelde diens bezielde gedachten over de Nieuw-Apostolische Kerk uit te werken in een indrukwekkende verhandeling! Rond Pinksteren in 2006 was het document klaar. In zijn voorwoord herinnert de auteur aan wat stamapostel Leber in Uster naar voren had gebracht:

Stammapostel Wilhelm Leber:

  Selbstverständlich, selbstverständlich können auch solche, die eine abweichende Haltung haben, in unserer Kirche bleiben.
  Jeder ist uns willkommen, jeder darf hier seine geistige Heimat haben, wir drängen niemanden hinaus.

Bron: Neuapostolische Kirche - Auf zur Renaissance - Mut zur Erneuerung, http://www.christ-im-dialog.de/documents/nak_renaissance_erneuerung_sigrist.pdf


Het zou een strohalm blijken te zijn waar betrokkene zich aan had vastgehouden. Immers, al op 14 februari 2006 (zo'n drie weken na "Uster") liet stamapostel Leber zich als volgt uit tegenover Glaubenskultur:

nogofi, (Name und Ort der Red. bekannt), 07-03-2011 21:35
GK hat mit Stammapostel Leber 2006 mit Blick auf den Katechismus der 2008 erscheinen sollte ein Gespräch geführt. Einige Antworten vom Stammapostel lassen erkennen das Kernpunkte des Katechismus schon 2006 fest standen.

http://www.glaubenskultur.de/premiumartikel-662.html

  gk: Die Frage kommt ja daher, weil die Neuapostolische Kirche Predigten als geistgewirktes Wort Gottes sieht. Wie ist das in einer Predigt einer anderen Kirche?

  Leber: Da würde man auch sagen, dass da Elemente der Wahrheit drin sind. Bei uns geht es um die Ausrichtung auf den Tag des Herrn. Das ist der Inhalt unserer Predigten und das ist das aktuelle Wort Gottes. Insofern ist es eine etwas höhere Qualität nach unserem Glaubensverständnis und eine unmittelbarere Wirkung des Heiligen Geistes.

  gk: Warum ist das z.B. bei der Sündenvergebung nicht auch so?

  Leber: Da halten wir weiterhin daran fest, dass das in das Apostelamt gelegt ist und Jesus seinerzeit schon bestimmte, ganz besondere Vollmachten formuliert hat, die ausschließlich auf das Apostelamt zu beziehen sind.

  gk: Wir haben also einmal den Punkt der Sukzession, zum anderen aber auch die Handlungsweise, die einen Apostel ausmacht. Wie ist das dann mit den Aposteln anderer apostolischer Gemeinschaften?

  Leber: Ein Apostel ist in unserem Sinn solange tätig und kann auch in der göttlichen Vollmacht wirken, solange er verbunden ist und bleibt mit dem Stammapostel. In dem Augenblick, wo er sich löst und den Bruch vollzieht, ist er nach unserem Verständnis -natürlich gibt es da unterschiedliche Sehensweisen - kein Apostel mehr. Das ist natürlich eine aus dem Glauben heraus gezeugte Sicht, dass wir diese Orientierung hin zum Stammapostel haben.

  gk: Sind die Mitglieder anderer apostolischer Kirchen im Moment Christen oder Gotteskinder?

  Leber: Sie sind sicherlich alle Christen. Da haben wir ja nun ein relativ weites Verständnis durch die Taufanerkennung.
  Was Gotteskinder anbelangt, der Begriff ist mit der Spendung des Heiligen Geistes verbunden. Und die Spendung des Heiligen Geistes wird nach unserem Verständnis durch Apostel vermittelt. Insofern würden wir die Mitglieder anderer apostolischer Gemeinschaften nicht als Gotteskinder bezeichnen; was aber keine Abwertung bedeutet, kein Kampfbegriff ist, sondern einfach nur aus dem biblischen Kontext heraus: das sind die, die mit dem Heiligen Geist versiegelt sind.

Bron: http://www.glaubenskultur.de/leserbriefe.php?artid=1430#6185


Daarmee was de toon gezet voor wat op het ogenblik menigeen binnen de Nieuw-Apostolische Kerk in rep en roer heeft gebracht.

(...)
Zó houden "heersers in de kerk" welwillende weldenkende gelovigen aangelijnd. Het is maar dat u het wéét... U wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk wellicht niet "hinausgedrängt" maar wel stilletjes weggepest!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Do 10 Mrt 2011, 12:20" in de thread "Heersers in de kerk (6): 'Seelische Abhängigkeit' ".Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Zo 17 Jun 2012, 17:39", in de thread "Wie weet wie Marcel Dagenbach is?"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 1883
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Do 11 Jun 2015, 15:08

@all

Ter kennisneming:

  Afbeelding
  Bron: Leidsch Dagblad, digitale editie Leiden en regio, voorpagina donderdag 11 juni 2015


Zie verder het Premium-Artikel hierover, vandaag bij Glaubenskutur-Magazine: http://www.glaubenskultur.de/artikel-1946.html.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 1883
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Do 11 Jun 2015, 16:39

@all

De rapen zijn gaar:

(...)
De rechter heeft Ronald Rohn, via een van
zijn ondernemingen eigenaar van het woonoord
voor welgestelde ouderen, vorige week failliet ver-
klaard op last van de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne-
derland. Rohn heeft met de kerkleiding een slepend
conflict waar miljoenen mee gemoeid zijn.

Rohn zegt dat hii zeker 16 milioen euro schade heeft
geleden en dat de kerk heeft aangekondigd hem
'maatschappelijk te vernietigen'. "De kerk wil op geen
enkele manier tot een vergelijk komen", zegt hij. Ook
op zijn privébezit wordt beslag gelegd. De kerk
noemt Rohn een fraudeur, die zich ten koste van de
kerk heeft verrijkt en vijf ton aan geleend geld niet
terugbetaalt.


(...)


Bron: Voorpagina Leidsch Dagblad, vandaag


Kennelijk wilde het kerkbestuur ditmaal de zwijgzaamheid wel even doorbreken...

Over de journalist:

Silvan Schoonhoven (1974) is journalist. Hij studeerde godsdienstwetenschap en werkt sinds tien jaar als redacteur/verslaggever voor het Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, Noordhollands Dagblad en voor persbureau GPD. Zijn artikelen over de grote pinkstergroep GCCI leidden tot zes items in het actualiteitenprogramma EenVandaag.

Bron: http://www.nieuwamsterdam.nl/Auteur.aspx?ID=1049#.VXlr-TOJdiX

Zie ook http://www.nieuwamsterdam.nl/boekuitgave.aspx?ID=2250#.VXlr-jOJdiX
en http://www.nieuwamsterdam.nl/dynamicpage.aspx?id=104


Zodra er bij EenVandaag óók over deze aangelegenheid verslag wordt gedaan, hoop ik dat wij allen er tijdig op attent worden gemaakt.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 1883
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Levi » Do 11 Jun 2015, 22:00

@Tjerk,

De rapen zijn gaar:


Voor wie zijn de rapen gaar? Het is slechts een mededeling in het Leidsch Dagblad.
Komt er een vervolg artikel van de journalist? Komt er een reactie van de NAK?

Groet,
Levi
Levi
 
Berichten: 402
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2014, 08:05

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Vr 12 Jun 2015, 00:14

Levi schreef:(...)
Voor wie zijn de rapen gaar? Het is slechts een mededeling in het Leidsch Dagblad.
Komt er een vervolg artikel van de journalist? Komt er een reactie van de NAK?

(...)


@Levi

Juist zo'n summier bericht waar de krant mee opent geeft te denken en roept vragen op. Bovendien is het een smet op het blazoen van de plaatselijke kerkgemeente. Kan de locale voorganger aan diens buren of collega's uitleggen hoe het in de afgelopen jaren is gegaan met het nakomen van de ANBI-verplichtingen? "Het bestuur beticht uw broeder Rohn van fraude. Hoe zit dat precies, buurman?" Elke onderzoeksjournalist zal A én B zeggen. Is het niet aanstonds bij EenVandaag, dan elders.

Het bewuste artikel kan zomaar voor iemand aanleiding zijn om vragen te doen stellen in de Tweede Kamer, aan de minister van Financiën, enzovoort. Dan sta je als landelijk kerkgenootschap vermoedelijk binnen de kortste keren mooi te kijk met je gefingeerde Raad van Toezicht, bestaande uit reeds benoemde bestuursleden!

Al wordt er op dit Forum vanuit "the middle of nowhere" al de hele tijd stilletjes aan de digitale snelweg getimmerd, who cares? Doch heus, zodra Jantje van Leiden of Kortjakje doorkrijgt dat het kerkbestuur in kwestie massa's belastingplichtigen brutaal bij de neus heeft genomen, kan er hier snel worden nageplozen hoe dat in zijn werk heeft kunnen gaan. Laat niemand denken dat er bij de bevoegde instanties dan iemand onder de indruk raakt van quasi-afschrikwekkende teksten als "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird… "

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 1883
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Levi » Vr 12 Jun 2015, 12:11

@Tjerk

Juist zo'n summier bericht waar de krant mee opent geeft te denken en roept vragen op. Bovendien is het een smet op het blazoen van de plaatselijke kerkgemeente. Kan de locale voorganger aan diens buren of collega's uitleggen hoe het in de afgelopen jaren is gegaan met het nakomen van de ANBI-verplichtingen? "Het bestuur beticht uw broeder Rohn van fraude. Hoe zit dat precies, buurman?" Elke onderzoeksjournalist zal A én B zeggen. Is het niet aanstonds bij EenVandaag, dan elders.


Heel veel aannames...

Onderzoek gedreven geldt dan niet voor deze journalist. Naar mijn inschatting zal de NAK geen commentaar geven omdat de zaak onder de rechter is. Zij zullen doorverwijzen naar hun advocaat.
Reken er vooral op dat zij openbare stukken voorhanden hebben, en gebruiken, om de reputatie van Rohn -mbt faillissementen- te bevestigen.

Groet,
Levi
Levi
 
Berichten: 402
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2014, 08:05

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor willempower » Vr 12 Jun 2015, 22:32

@ all
Mag duidelijk zijn .
Regel 1
Kleine heeft gelijk
Regel 2
Als hij geen gelijk heeft treed regel 1 in werking .

Ze hebben gewonnen , verlies 1 miljoen .
willempower
 
Berichten: 224
Geregistreerd: Wo 11 Dec 2013, 22:50

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Certina » Za 13 Jun 2015, 11:22

Certina
 
Berichten: 130
Geregistreerd: Zo 08 Dec 2013, 22:15

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Levi » Za 13 Jun 2015, 11:49

@ll

Dit artikel begint beduidend anders.
Een journalist die wel onderzoek heeft gedaan.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stad ... niorenhuis

Groet,
Levi
Levi
 
Berichten: 402
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2014, 08:05

VorigeVolgende

Terug naar Het dossier Rohn versus NAK

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten