"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Wo 30 Sep 2015, 22:55

Afbeelding Eigen foto: TjerkB

@all

Zie onder...

Groet,
TjerkB


N.B.
BakEenEi schreef:@all

Was niet feitelijk het toppunt van brutale onverschrokkenheid bij de nieuw-apostolische kerkleiding er overtuigend mee bewezen toen zij onlangs een advocaat inschakelde om sommigen op dit forum, onder wie ingeschreven leden van de kerk zelf, het schrijven en waarschuwen (!) te beletten?! Berichten die aan de verantwoordelijke ambtsdragers intern worden toegezonden blijven immers doorgaans onbeantwoord! Zo schreef ikzelf bijvoorbeeld onder de titel "Interactie" op 06-05-2004/23:01 (dus inmiddels zeseneenhalf jaar geleden) "langs de geordende weg" het volgende:

In onze kerk is er in zekere zin een sfeer ontstaan van "ouwe jongens krentenbrood", van "het zal allemaal zo'n vaart niet lopen". Er heerst soms gewoon een ronduit irritante zelfvoldane bezadigdheid, waar bij wijze van spreken "geen poot tussen te krijgen is". Omdat het mij "niet geraden" was om ambtsdragers op wat voor manier ook "voor de voeten te lopen", zulks op straffe van uitsluiting, heb ik mij, om het hoofd boven water te houden, van dit verschijnsel moeten afwenden. Wie zich niet dankbaar kon conformeren aan de gang van zaken, zoals die van hogerhand werd opgelegd, kon immers kiezen: buigen of barsten. Als ouders dat doen met hun kinderen, komt het later nooit meer goed.
Nu wil ik mij wel haasten om er meteen bij te zeggen dat ik vele liefhebbende dienaren ken, die met dat hele verwerpelijke dictatoriale regiem nimmer iets van doen hebben gehad. Zij kozen voor de aan hun zorgen toevertrouwde zielen, en hadden het waarschijnlijk ondertussen zelf ook niet gemakkelijk.


Uiteraard ontving ik óók op dit schrijven destijds geen enkele reactie!

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 29 Nov 2010, 07:11", in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding"


P.S.
BakEenEi schreef:(...)
Ik had mij, linksom of rechtsom, bij het beloop van de gebeurtenissen neer te leggen. Het is nog geen 25 jaar geleden dat een districtsvoorganger de gemeenteleden voorhield dat zij hun verstand wel op het nachtkastje konden neerleggen want de "dienaren" zouden wel voor ze denken!

Ik werd mij er dus van bewust, dat de Nieuw-Apostolische Kerk bestond uit twee werelden: die van de instructeurs (de sprekende minderheid) en die van degenen die geacht werden te wachten op instructies (de zwijgende meerderheid). En: "over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd".

Ondertussen zag ik van alles misgaan. Ook voorzag ik gaandeweg allerhande ellende. Maar het was niet aan mij om mij daarover uit te spreken. Ik hoefde mij alleen maar dáár te bevinden, waar mijn "zegenaars" mij mochten verwachten. Ik moest niet iets vragen wat iemand niet wist want ik wilde bijvoorbeeld graag weten wat er onder zielzorg wordt verstaan en wat het "werk Gods" onderscheidt van ál het andere. Het beste was als ik dat maar "in vertrouwen overgaf".

Het kwam er op neer dat je "gewoon" kwam wanneer je moest komen en dat je ging wanneer je daarna wel weer kon gaan.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Do 17 Feb 2011, 17:50", in de thread "Levend geloof"
Zie ook het bericht op "Vr 10 Jan 2014, 12:12" in de thread "Voetangels en klemmen op de geloofsweg"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Vr 02 Okt 2015, 18:05

TjerkB schreef:(...)
Wanneer aanstonds het conflict tussen broeder Rohn en het nieuw-apostolische kerkbestuur, dat overigens met vele petten op regeert zonder daarbij in zakelijk opzicht voldoende transparantie na te streven, wordt behandeld in hoger beroep, zal het hopelijk voor iedereen alsnog volkomen duidelijk worden waardoor sinds 2008 ál het geldverslindende getouwtrek in dit slepende conflict buiten elke proportie uit de hand heeft kunnen lopen. Dat zit hem namelijk in de ongeschreven NAK-codes en (gedrags)voorschriften, waarbij naar mijn vaste overtuiging de binnen de muren van de kerk geclaimde geloofsgehoorzaamheid verreweg de grootste boosdoener is, zulks in combinatie met de onverbiddelijke hiërarchische gezagsverhoudingen ten faveure van de machtige geestelijke elite bij dit kerkgenootschap.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 30 Sep 2015, 10:46"


@all

In het verlengde van de bovenstaande quote, valt te denken aan het volgende:

TjerkB schreef:(...)
Mensen doen vaak bitter weinig moeite om elkaar eerst eens goed te begrijpen. Bewust of onbewust worden er nevenzaken bij gehaald en men praat hopeloos langs elkaar heen. En wat ook nogal eens gebeurt: men wendt zich niet regelrecht tot degene die ergens verantwoordelijk voor is. Maar dan bots je bij de Nieuw-Apostolische Kerk al snel op een hardnekkig probleem, waar al sinds jaar en dag grote onduidelijkheid heerst over taken en bevoegdheden. Dit probleem echter wordt nodeloos in de hand gewerkt door de hiërarchische organisatiestructuur, doch juist daaraan houdt de "ambtelijke top" krampachtig vast. Men koestert namelijk het standpunt dat God alles precies zo wil hebben, zoals de "toppers" het "onder bidden en smeken" al hadden geregeld of, wanneer de Heilige Geest aan hen nieuwe impulsen geeft, zoals het in de toekomst mogelijk anders wordt geregeld. Met andere woorden: wij luisteren alleen naar de Heilige Geest (lees: naar onszelf). Zo word je als onderworpene aan het kerkelijke leergezag op jezelf teruggeworpen! Hooguit mag je een wens doen, en dat is het. Wie een klacht heeft, legt die klacht maar in een innig gebed aan God voor. Mocht Hij het dan, na ampel beraad en na veel wikken en wegen, nuttig vinden dat de Heilige Geest iets indachtig maakt bij de kerkleiding; dan is het daarna voor dezulken nog vroeg genoeg om ergens actie op te ondernemen. Maar met zo'n bijgeloof wordt er in deze kerk aan nietsvermoedende christenen een loodzware last opgelegd. Twintig jaar geleden, of zo, vroeg ik mij dus o.a. af hoe die onduidelijkheid de wereld uit kon worden geholpen. Niemand had zin om te snappen wat ik bedoelde en degenen die het allang donders goed begrepen, keken snel een andere kant op. Ik loste de problemen die ik zag maar zelf op. Dat is trouwens de gulden standaard bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw liefhebbende "zegenaars" denken aan je, ze bidden voor je en ongevraagd delen ze met hun meerderen alles wat je vertrouwelijk met ze had besproken.

(...)


Uit: Bericht op "Do 10 Apr 2014, 18:09", in de thread "Religieus entertainment: diagnose gemist/de schaamte voorbij"
Zie ook het bericht op "Vr 02 Okt 2015, 17:13", in de thread "Teken van leven... "


Het komt er om precies te zijn dáárom op neer dat de ambtelijke top bij dit zogenaamde kerkgenootschap nog maar héél weinig heeft begrepen van het Evangelie, zoals van wat er van Petrus na te lezen valt in Handelingen 15 vers 10:

  Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?

Dat ik hierover nu begin in een thread, die in zakelijk opzicht in de eerste plaats het stroperige verloop bespiegelt bij het juridische getouwtrek tussen broeder Rohn en een hele menigte van wegkijkende bestuursleden, veelkoppige monsters gezien het aantal petten dat men argeloos draagt doch vervuld van trots, heeft maar één enkele reden, namelijk: zó zit dat dus!! Zó werkt in de Nieuw-Apostolische Kerk het bulldozer-effect:

BakEenEi schreef:(...)
De zuinigheid die bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland werd en/of wordt betracht, is de laatste 25 jaar nimmer voortgekomen uit armlastigheid. Indien zulks wél mocht zijn gesuggereerd, was het 100% ONwaar. In dat geval is er pertinent toneel gespeeld. Op 12 april 2010, ca. anderhalf jaar geleden dus, bracht ik bij de kerkleiding opnieuw (!) onder de aandacht dat er een Raad van Toezicht ontbreekt - met alvast een kopie van dat bericht t.a.v. districtsapostel Brinkmann!! Onbeantwoord gebleven, uiteraard. Ik had toen serieus nog geen weet van het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". Wel was op 12 februari 2010 (negen dagen dáárvoor derhalve) op de "indexpagina" van de website waaraan dit Forum is gekoppeld het laatste deel verschenen van een door mij geschreven serie artikelen over de oorzaken en gevolgen van de zorgwekkende omslag in het beleid van de internationale kerkleiding. In feite namelijk is er door het internationale kerkbestuur een jaar of 10 jaar geleden doelbewust een soort van gigantische bulldozer in gang gezet, een monster van een moloch dat alles wat de "godenzonen" maar in de weg kan staan "endgültig" met de grond gelijkmaakt. Alles en iedereen zou wijken voor het alomvattende gezag en het grootst mogelijke gelijk van de nieuw-apostolische stamapostel en onder de zogenaamd met hem verbonden districtsapostelen hooguit de meest "invloedrijken". Wie dat niet kan billijken, mag opkrassen. Districtsapostel De Bruijn hoefde in die kringen dus geen persoonlijke mening te geven; het ging de echte machtigen onder de hooggeplaatsten zuiver om diens continue gedoogsteun. Zó heeft het achter de coulissen voor hem gewerkt. :shock:

Weinigen zullen dat onheil hebben zien aankomen want de informatie welke deze bikkelharde policy blootlegt moest op talloze vindplaatsen worden getraceerd. "Transparant" bij de Nieuw-Apostolische Kerk houdt simpelweg in: "struin het Internet maar af... want wij, de hoogste dienaren en zegenaars die je je maar kunt indenken, antwoorden enkel en alleen op vragen waarvan wijzelf vinden dat die op enig moment gesteld dienen te worden." Ik ben dus -met de voorkennis die ik had- ooit maar gaan zoeken en surfen; mét resultaat. Totáál verbijsterend.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op Vr 16 Sep 2011, 16:12, in de thread "Framing".


Broeder Rohn was bij deze (m.i. terroristisch aandoende) religieuze organisatie als weldenkende professional op voorhand kansloos. Hij verzaakte het elfde gebod.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Vr 02 Okt 2015, 18:33

BakEenEi schreef:(...)
Districtsapostel De Bruijn hoefde in die kringen dus geen persoonlijke mening te geven; het ging de echte machtigen onder de hooggeplaatsten zuiver om diens continue gedoogsteun. Zó heeft het achter de coulissen voor hem gewerkt. :shock:

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op Vr 16 Sep 2011, 16:12, in de thread "Framing".
Zie ook het bericht op "Vr 02 Okt 2015, 18:05"


@all

Bovendien: door het gedoe in Oostenrijk, moet TdB zich dermate chantabel hebben gevoeld, dat hij zwichtte voor het machtsspel van een stelletje "geestverwanten".

Ik vind dat in hoger beroep juist op dit punt aanstonds de onderste steen boven moet komen!! Zie in dit verband voorts mijn bericht op "Ma 25 Aug 2014, 19:12".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Vr 02 Okt 2015, 21:47

@all

Terug naar de zakelijke kern van de zaak, nu de voorgaande berichten nog eens hebben laten zien hoe het geestelijk klimaat bijna onopgemerkt verdorven raakte.

In tegenstelling tot wat de zichzelf altijd en overal vrijpleitende kerkleiding constant wilde doen geloven, is er niks van waar gebleken dat districtsapostel De Bruijn en met hem ook andere verantwoordelijke dienaren in de diverse bestuursorganen het slachtoffer zijn geworden van een gewiekste doortastendheid van broeder Rohn die in dat horrorscenario de kunst zou verstaan om al deze nietsvermoedende ijveraars op Gods akkerwerk uit winstbejag brutaal heimelijk te overweldigen.

Het Arnhemse nieuwbouwproject rondom het zorgcomplex Eimersstaete is werkelijk niet op een mislukking uitgelopen door toedoen van broeder Rohn, doch door stompzinnig gedoe achter de schermen bij de kerkleiding. Voordat de nieuwbouw startte, had werkelijk iedereen erover meegepraat of meebeslist; van stamapostel Leber tot administrateur Dodt van toen alleen nog NAK/NRW-districtsapostel Brinkmann, en van multi-tasker Ferry Schouwenaar tot aan de fiscalist Peter de Bakker.

De hoogste prijs mocht ervoor worden betaald om te vermijden dat ooit iemand zou doorzien hoe schandelijk al dezen hebben geblunderd en tekort zijn geschoten. Dat is niet alleen mijn samenvatting van wat ik door de jaren heen las bij Glaubenskultur-Magazine, doch ook van wat ikzelf tijdens vele rechtszittingen beluisterde. Voor zover ik daarnaast kennis nam van allerhande gedingstukken, bracht mij dat níet op andere gedachten. Integendeel, ten onrechte werd Rohn ieders zondebok.

"Der Fall Rohn" illustreert het failliet van de (van gekunstelde hiërarchische standsverschillen onder "zegenaars" doortrokken) nieuw-apostolische... "Ämterkirche".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Zo 04 Okt 2015, 13:05

@all

Een aansprekend artikel, dit weekend in Trouw. "Glimlachen op bevel van de baas" staat erboven - "Hoe kon het misgaan bij bedrijven als ProRail en Volkswagen?" Aan het woord is de filosoof en organisatiedeskundige, René ten Bos, hoogleraar in Nijmegen, van wie er onlangs een nieuw boek uitkwam: "Bureaucratie is een inktvis". Enkele citaten uit het interview met hem:

 1. Een inktvis? Zo'n woord lijkt slecht te passen bij een vak als bedrijfskunde, maar voor Ten Bos zijn natuur en organisaties geen gescheiden werelden. Het ongrijpbare karakter van de bureaucratie doet hem denken aan het geheimzinnige zeewezen met zijn glibberige tentakels, de formulieren die bureaucraten afscheiden aan de inkt die deze kolossale beesten uitstoten om zichzelf onzichtbaar te maken.

 2. "Toen ik nog student was, werkte ik bij een wasmiddelenbedrijf, Omo geloof ik. Op een gegeven moment stokte de flow tussen de lopende band en de afdeling waar het spul naar vrachtwagens gebracht moest worden. Iedereen op de vloer wist hoe dat kwam: er was mot tussen twee mannen - om een vrouw. Dat zeiden we ook: die twee moet je uit elkaar houden. Maar niemand van het management luisterde. (...)"

 3. "(...) Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel hoogopgeleide jongens en meisjes het hartstikke leuk vinden om bij McDonald's te werken, wat natuurlijk een zeer sterk gebureaucratiseerd bedrijf is. Al die vaste regels maken hen immuun voor onverwachte situaties, het haalt de druk van de verantwoordelijkheid weg. Dat voelt veilig."

 4. Maar managers volgen tegenwoordig toch cursussen in authenticiteit?
  "Dat hebben ze nodig om zichzelf voor het lapje te houden. Als je ze vraagt wat authenticiteit betekent, hoor je iets als 'staying close to your true self'. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
  (...) Zo'n cursus moet camoufleren dat er iets ontbreekt. Want organisaties zijn meestal helemaal niet mensvriendelijk, ze tasten bepaalde mensenrechten zelfs systematisch aan, zoals de vrijheid van meningsuiting. Van de minister-president mag je alles zeggen, maar niet van je baas. Dan kun je in moeilijkheden komen. Je kunt beter je mond houden."

De Nieuw-Apostolische Kerk ten voeten uit, dacht ik meteen...

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Levi » Zo 04 Okt 2015, 22:13

@Tjerk,

Ferry Schouwenaar tot aan de fiscalist Peter de Bakker.


De eerste verdween na het Arnhem debacle en ruzie met TdB snel van de CA.
De tweede is door meerdere werkgevers vroegtijdig vriendelijk bedankt.

Maw, bij de NAK kijkt men niet op een kneus meer of minder!

Groet,
Levi
Levi
 
Berichten: 487
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2014, 08:05

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Zo 04 Okt 2015, 23:39

Levi schreef:(...)
Maw, bij de NAK kijkt men niet op een kneus meer of minder!

(...)


@Levi

Volkomen mee eens:

Redactie schreef:(...)
Het is in toenemende mate een diversiteit van alarmerende omstandigheden geweest, welke bij de desbetreffende portefeuillehouders in de afzonderlijke bestuursorganen ieders alertheid en volle aandacht had verdiend. Wat de zogenaamde verantwoordelijken kwalijk verzwijgen, is helaas, dat de bestuurlijke organisatie aan alle kanten rammelt. Zo bestaat er grote onduidelijkheid over taken en bevoegdheden. Het ergste is misschien nog wel dat er bij de benoeming van bestuurders beperkt wordt gekeken naar competenties. Waarom drie "geestelijken" in een 3-koppig bestuur dat opeens goede sier wil gaan maken met zoiets als commerciële projectontwikkeling?

Los van de miljoenen euro's die er met de kennelijke gedoogsteun van zo'n 15.000 actief slapende ingeschreven leden bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) over de balk werden gesmeten, en waarbij ook van overheidswege (!) het laatste woord bepaald nog niet gesproken zal zijn, betreft het bij dit kerkgenootschap nog andere zaken die ertoe doen. Een bestuur dat bedrijfje speelt, kerkje en dictatuurtje tegelijk, en dat een spoor van vernielingen aanricht met één vast patroon, herkenbaar aan een aan minachting grenzende onverschilligheid jegens naasten op wie nota bene vanuit geestelijke bedieningen de zucht tot roem en de honger naar macht worden botgevierd, verdient een serie rake klappen waarmee voor de vele slachtoffers, die eenzaam aan hun lot werden overgelaten, het berokkende leed eindelijk een naam zal mogen krijgen.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 19 Dec 2011, 18:01", in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland"


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor TjerkB » Wo 28 Okt 2015, 17:19

@all

"Er spreekt een haast niet te bevatten arrogantie uit", zo typeerde het Openbaar Ministerie gisteren de manier van handelen van "de Maserati-man", oud-directeur van een Amsterdamse woningcorporatie... En; bij de presentatie, aan het begin van deze middag, van het onderzoeksrapport over de Fyra, hoorde ik de voorzitter van de bewuste parlementaire enquêtecommissie, het CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, o.a. zeggen: "De Kamer blaft, maar bijt niet." Ook tal van andere kwalificaties, bijvoorbeeld zoals die naar voren komen in de publiekssamenvatting van de uitgebrachte rapportage, riepen bij mij allerhande associaties op:

 1. De reiziger staat letterlijk en figuurlijk in de kou.
 2. De Staat en NS stelden financiële en strategische belangen voorop. Daardoor kwamen ze terecht in een jarenlange, destructieve strijd.
 3. Door steeds in te stemmen met de keuzes van het kabinet en NS, is ook de Tweede Kamer medeverantwoordelijk.
 4. De ambities zijn groot; er worden hoge verwachtingen gewekt in de samenleving. Maar er zijn geen concrete vervoersdoelstellingen uitgewerkt en afspraken gemaakt.
 5. De commissie vindt dat NS grote steken heeft laten vallen in de aanbestedingsprocedure.
 6. De commissie oordeelt dat NS de tekortkomingen van de Fyra tijdens de bouwperiode en voor de overname van de treinen had moeten en kunnen zien. NS had daaraan consequenties moeten verbinden.
 7. De commissie concludeert dat dat vertrouwen is doorgeslagen. De ILT vult haar rol veel te beperkt in. Dat vindt de commissie onaanvaardbaar.
 8. Op belangrijke momenten zijn risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan niet goed onderzocht. Ook is niet goed nagedacht over wat er zou moeten gebeuren als er risico’s zouden optreden.
 9. De commissie merkt ook op dat bijna alle partijen risico’s en verantwoordelijkheden doorschuiven naar andere partijen, of in de tijd vooruitschuiven.
 10. En de commissie vindt dat de Tweede Kamer haar controlerende taak kritischer moet invullen.

(...)

Als er in de zaak Rohn één hoofdrolspeler moet worden aangewezen, kom ik -zonder mij ook maar één moment nog te hoeven bedenken- uit bij de districtsapostel in ruste Armin Brinkmann: wat deze zich heeft weten te permitteren als het gaat om loyaliteit welke zich bij mede-bestuurders blijkbaar liet afdwingen; dat grensde bij deze machtsfiguur aan het onwaarschijnlijke. Aan betrokkene kleven trouwens ook andere verontrustende aangelegenheden. Gewiekst kwam hij overal mee weg.

Slachtoffers die aan zulke onhebbelijkheden ten prooi vielen staan letterlijk en figuurlijk in de kou...

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Levi » Wo 28 Okt 2015, 19:40

@ll, Tjerk,

Nog een 'gevalletje';

A Cape Town evangelist will trade his place in the pulpit for a seat in the dock next week for allegedly swindling his congregants out of R5-million.

Craig Freeman, an evangelist of the New Apostolic Church, in Durbanville, who is also a certified financial planner, will appear in the Bellville Specialised Commercial Crimes Court to answer to charges including fraud, forgery and money laundering.

According to the charge sheet, Freeman and his wife, Belinda, convinced congregants Richard Sims and Deon Scritten to invest in a farming development, Rhebokskloof, in Agter Paarl. The Freemans allegedly promised the congregants that they would each receive a 34% annual return on their money.

But instead the couple allegedly deposited the money in the bank account of a company they owned.

Sims deposited a total of R3.35-million into the bank account in instalments between July 2006 and January 2007. Scritten deposited a total of R1.43-million.

The Freemans are charged together with their company, B&C Management Services.

"They knew. that they could not conduct their business as the business of a bank, they were not in a position to pay the return of 34% on the investments made by [Sims and Scritten]," the charge sheet states.

The case has been set down for trial later this month.

"[Craig Freeman] was an evangelist in the New Apostolic Church . the one complainant was the deacon and the other complainant was a member of the congregation, thus both complainants had complete trust in him," the National Prosecuting Authority said.


Ook Brinkmann had een unieke positie ingenomen met een risicoloze belegging van 10 miljoen.
De afloop kennen we.

Ondertussen strijkt hij een welvaartsvast pensioen op.

Groet,
Levi
Levi
 
Berichten: 487
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2014, 08:05

Re: "Der Fall Rohn"

Berichtdoor Levi » Di 03 Nov 2015, 09:54

@ll

Zal de rechter in hoger beroep de dubbele petten positie bij de NAK Nederland doorzien en afstraffen?
Mbt tot het functioneren van VVD'er Loek Hermans was de rechter snoeihard:

De Ondernemingskamer acht het gelet op de daarmee gemoeide belangen onaanvaardbaar, dat [L] – en in mindere mate ook [Q] – hun medecommissarissen de belangrijke interne en externe signalen over het functioneren van [A] onthielden. Zeker [L] had als voorzitter van de raad van commissarissen tot taak erop toe te zien dat de raad behoorlijk was geïnformeerd (ter vergelijking: principe III.4 en best practice bepaling III.4.1 sub b van de Nederlandse corporate governance code 2008). Daargelaten of in voorkomende gevallen goede gronden zouden kunnen bestaan dergelijke informatie achter te houden, in ieder geval waren de aangevoerde gronden (vrees voor oppositie en/of aftreden) dat niet.


Ook moet Hermans € 155.000 bijdragen in het gerechtelijk vooronderzoek en gerechtelijke kosten.
Niet mis dus!

Groet,
Levi
Levi
 
Berichten: 487
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2014, 08:05

VorigeVolgende

Terug naar Het dossier Rohn versus NAK

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten

cron