"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » di 17 nov 2015, 00:40

TjerkB schreef:(...)
Spijtig genoeg kregen kerken in Nederland tot 1 januari 2016 respijt om ingevolge de ANBI-wetgeving te voldoen aan de publicatieverplichting van jaarrekeningen.

(...)


Uit: Bericht op "Di 03 Nov 2015, 11:49"
@all

In de laatste 30 jaar zag ik bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zegge en schrijve driemaal uit een jaarrekening enkele taartdiagrammen voorbijkomen:
 1. 2004 - download »HIER«
  Bron: http://archive.nak-nl.org/joomla/images ... k_2005.pdf
 2. 2005 - download »HIER«
  Bron: http://archive.nak-nl.org/joomla/images ... k_2005.pdf
 3. 2006 - download »HIER«
  Bron: http://archive.nak-nl.org/joomla/images ... rs2006.pdf
Zie hieromtrent op het voormalige Forum van Bauke Moesker ook het bericht op "Za 18 Feb 2012, 12:29", in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » wo 18 nov 2015, 12:48

@all

Een vooraanstaande accountant faalde bij de controle van de omgevallen DSB Bank. Alsnog werd hem een schorsing van een halfjaar opgelegd. "Onvoldoende basis om een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening af te geven", oordeelde nu het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Volgens de uitspraak heeft de accountant "geen of te weinig oog gehad voor een aantal belangrijke, DSB betreffende interne en externe factoren", die van "wezenlijke invloed waren op de inschatting en uitvoering van de controlewerkzaamheden". En: "Het gebrek aan diepgang en aan een professioneel-kritische instelling van de accountant heeft ertoe geleid dat de controle van belangrijke posten op de balans van DSB op te mechanische wijze is uitgevoerd."

Al geruime tijd vraag (ook) ik mij af hoe de accountant zijn werk heeft gedaan die bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de jaarrekeningen controleert. Bauke Moesker informeerde hier zelfs expliciet naar. Zie op diens voormalige forum het bericht op "Za 18 Mei 2013, 16:35", in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!" Zie onder:
Redactie schreef:@all

Bauke Moesker laat het volgende weten:
 • Beste lezers,

  Omdat ik het grondig oneens ben met de laconieke houding van stamapostel Leber ten opzichte van o.a. de onder auspiciën van de districtsapostelen De Bruijn en Brinkmann ontstane miljoenenverliezen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, heb ik mij in de afgelopen week nog eenmaal gewend tot
  • de districtsvoorgangers De Bakker, Den Hamer, Jan Klene, Nico Klene, Rasker, Vis, Weening en Yntema,
  • apostel Peter Klene
  • districtsapostel i.r. De Bruijn
  • districtsapostel Brinkmann
  met het klemmende verzoek omgaand te reageren op het onderstaande schrijven:
  Beste Districtsvoorganger ,

  Tja, in de achterliggende jaren is het pijnlijk duidelijk geworden dat een eenvoudige broeder, maar ook zusters, in de Nieuw-Apostolische Kerk wel veel plichten, geboden en verboden hebben, maar géén rechten.

  Een klein groepje kerkleiders zijn in staat om op dictatoriale wijze heel veel mensen in bedwang te houden. Ook in het onder druk zetten van oprechte gelovigen is men goed. Want als het je niet aan staat, dan pesten we je toch wel weg? Niet dan? Zie bijlage "Concentratie kamp van Apostel Sepers".

  En als je weg bent, dan gaan we je verder isoleren. Je kan op geen enkele manier meer in contact komen via kanalen waar men zelf wel gebruik van maakt. En als het kan dan reageren we op vragen van broeders en zusters met een opmerking met: ja ja, het is niet makkelijk, of ik heb met de broeder Moesker van doen, maar hij is niet voor rede vatbaar, of we wachten de rechtsgang af. En zo gaat het maar door. Want ja, U hebt toch God aan uw kant? En vergeet die niet: "er zijn bijna geen getuigen meer over die kunnen bevestigen wat Stamapostel Bischoff heeft gezegd".

  Voor alles lijkt er een antwoord te zijn en met een partijtje leugens lukt dat ook, tot nu. NU komt de vraag: hoe zit het met de controle binnen de Nieuw-Apostolische Kerk. Hoe is dit controle orgaan ingericht? Is het er wel en functioneert het dan ook? Weten gelovigen zich veilig? Gaat men verantwoord om met het geld. Fraudeert u niet? Fraudeert de accountant van de kerk niet?

  Tja, U, als lid van de Landelijke Vergadering bent u een belangrijk controle orgaan. Op u moeten broeders en zusters die have en goed geven, hun zegen op het huwelijk krijgen, hun kinderen laten dopen, hun geliefden laten begraven met de door u uitgesproken zegen, kunnen vertrouwen. En U bent toch te vertrouwen? Ja toch?

  Nou ik denk het niet. U zwijgt! U hebt een pact gesloten en beroept zich op foute richtlijnen zoals zo mooi geschreven staat in uw leidraad"Aan iedere ambtsdrager van de Nieuw-Apostolische Kerk is zwijgplicht opgelegd. Deze omvat alle informaties en voorvallen waarvan hij in het kader van zijn kerkelijke en ziezorglijke werkzaamheid op de hoogte is. Deze zwijgplicht is niet begrensd in tijdsduur en geldt dus ook nog wanneer de actieve ambtsperiode beëindigd is.".

  Redt u het daarmee?

  Natuurlijk wel voor alle zaken die in de kerk spelen. Daar zijn toch geen bewijzen? Je mag geen aantekeningen maken tijdens de dienst. Je mag geen foto maken want anders wordt je aangepakt. En als je zelf op internet wat zegt dan sturen we een bloedhond uit de advocatuur op je af. Hoe dan ook bij al dat soort zaken krijgen jullie ons wel. Zie brief Advocaat de Lange aan B. Moesker.

  En iedereen die terechte opmerkingen heeft, maar die u niet passen worden gewoon net zo lang getreiterd en geïsoleerd en voor gek verklaard tot men ziek wordt. En als het dan zover is, tja dan hebt u met de zieke van doen. Niet dat u er wat aan doet? Nee, u hebt er mee van doen. Het is toch zo erg dat men het over zich zelf afroept? Zie de brief van Tj. B..

  Nu de Stamapostel onterecht eervol in de rust gaat, is de tijd gekomen. Ik stel dat de Stamapostel onzuiver heeft gehandeld en handeld. Ik stel verder dat de Stamapostel bewust iedere controle mogelijkheid heeft uitgesloten, waardoor nu weer in Duitsland in grote gemeenschappen zeer veel onrust is ontstaan. De machteloze broeders en zusters worden door machtsfiguren zoals Districtsapostel Brinkmann uitgespeeld en kapot gemaakt. Juister zou zijn dat deze grootverliezer zijn ambt wordt ontnomen.

  Nu heb ik een paar vragen voor u, U als Districtsvoorganger, maar ook als gewone broeder, ook als Lid van de Landelijke vergadering en als laatste in uw bedrijfsmatige functie.
  • 1. Bestaat er een onafhankelijk orgaan binnen de Nieuw-Apostolische Kerk?
   2. Is er plaats waar broeders en zusters met hun eventuele zorgen terecht kunnen, zonder dat men uit wordt gespeeld en het uiteindelijk altijd moet afleggen tegen een Districtsapostel, die in ons geval ook nog eens lang over de houdbaarheidsdatum heen is. Zie de publicatie over Brinkmann / 10 miljoen.
   3. Op welke manier hebt u gereageerd naar de Stamapostel toen hij Districtsapostel Brinkmann in strijd met alle richtlijnen en statuten aan liet blijven?
   4. Wat zegt u hiervan? Is hier sprake van een onbesproken levenswandel en is de zegen van Brinkmann de zegen van God?
   5. Is uw werkgever op de hoogte van uw bevoegdheden binnen de Kerk, die de kerkelijke en zielzorg overstijgen?
   6. Heeft u in het ambt zijnde steeds de jaarstukken gezien, kunnen beoordelen en na bespreking voor akkoord getekend?
   7. Weet u dat u daarmee dan hebt gefraudeerd?
  Ik beschuldig u, Districtsdienaar , hierbij dus van fraude.

  Ik ontvang uw antwoorden graag binnen 24 uur. Daarna doe ik verder aangifte tegen u persoonlijk en ik stuur een brief om een verklaring aan uw werkgever als u deze hebt, met deze brief met bijlagen er aan toegevoegd.

  Als bijlagen voeg ik verder "Der Fall Rohn" en de overige publicaties op Glaubenskultur toe en ik wil ook nog even opheldering van Oudste Nico Klene en Opziener Ruud Vis of het terecht is wat broeder Koch over de Opziener, de Oudste en de Apostel schrijft of dat broeder Koch hier liegt. Ook leg ik de vraag aan Apostel Klene voor of hij inderdaad achterbaks heeft opgetreden of niet.

  Een afschrift gaat aan:
  • - Raad van Kerken
   - Trouw / heer Drost
   - FIOD
   - ANBI
   - Glaubenskultur
   - Dagblad van het Noorden
   - Tuchtraad voor accountants
   - Overige belanghebbenden
  Het afscheid van onze Stamapostel Leber zal de start zijn van een nieuw begin! Ik hoop met mijn brief een aanzet te geven voor overleg tussen broeders en zusters in Nederland met die in Duitsland en verder waar dan ook. Voor "zwijgplicht enge mensen" is geen plek! Transparant dat verdient onze Nieuw-Apostolische Kerk.

  Mag ik van u vernemen.

  Met vriendelijke groet,


  Bauke Moesker
  Mijn uitvoerige correspondentie in de richting van opziener Vis (6 december 2011 en 17 december 2011) en mr. De Lange (9 december 2011) is nooit door de geadresseerden beantwoord. Mij rest dus geen andere keuze dan de officiële instanties te waarschuwen.

  Met vriendelijke groet,
  Bauke Moesker
Tot zover deze ingezonden mededeling.

Het WebTeam
De districtsvoorgangers deden er het zwijgen toe...

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
TjerkB schreef:(...)
Vervolgens overkwam ook mij wat in de Nieuw-Apostolische Kerk volgens de ervaringsdeskundigen "gewoon" altíjd gebeurt, namelijk dat de "dienaren" daar, op een leugen betrapt, nul geven op het rekest. Onwelkome vragen beantwoordt men steevast ontwijkend, of "gewoon" niet. Allengs verschieten de grijnzende godenzonen van kleur en hun mooie maskers vallen af als je daarna niet snel inbindt. Ik heb het 70x 7 maal gecheckt. Zo werkt dat dus "gewoon" ... in een sekte.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 18 Nov 2015, 11:06" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

willempower
Berichten: 276
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door willempower » wo 18 nov 2015, 21:15

@tjerk
Bij de N.A.K. zijn 2 partijen de offeraars en de dienaren die het geld wel uit de ruif vreten .
En je weet best antwoord geven doen ze niet , niet over het geloof en niet over hoe hun het geld over de balk smijten ,
Vroeger was er geen kerstboom en zeker geen lampies erin wat dat kostte stroom .
De dienaren moet je navolgen zelfs in bed als het een zuster is , vraag maar aan B uit Emmen .

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » za 21 nov 2015, 22:44

@all

Onder verwijzing naar mijn bericht op "Di 10 Nov 2015, 17:54", waarin het o.a. handelt over een subsidie van € 16.334 in 2014 van de NAK/NRW, volgt hier de summiere informatie die het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland uit hoofde van haar ANBI-verplichtingen er nog aan heeft willen toevoegen:
De bedoelde subsidie zie ik nergens terug. Wel valt het natuurlijk op dat de totale loonkosten (zonder ook de districtsapostel erbij) al ruim drie ton bedragen.

Verder kan ik er amper een touw aan vastknopen... Zie in deze samenhang m.n. mijn bericht op "Di 26 Aug 2014, 12:14".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » zo 22 nov 2015, 14:50

@all

Ter informatie...
Afbeelding
Afbeelding
 • Let wel:
  • "Is uw ANBI een kerkgenootschap? Dan hoeft u de namen van de bestuurders niet te publiceren op internet."
  • "een staat van baten en lasten en een toelichting"
  • "een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema"
  • "Voor de kerkgenootschappen geldt dit vanaf 1 januari 2016."
  Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/c ... onderingen
Conclusie: aan wat het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nu heeft gepubliceerd mankeert nog het een en ander...

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » zo 22 nov 2015, 16:14

@all

Zoals het bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nu een draai gaf aan de ANBI-verplichtingen, rijzen er bij mij meer vragen dan dat ik antwoorden zie.
 1. Per ultimo 2006 had de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland 11.326 leden en in dat jaar kwamen de totale ontvangsten op € 2.249.852, waarvan een bedrag van € 1.841.544 aan offergaven (d.w.z. per lid gemiddeld € 162,59):
 2. Per ultimo 2014 had de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland 9.842 leden en in dat jaar kwamen de totale ontvangsten op € 1.659.039, waarvan (vermoedelijk) een bedrag van € 1.453.305 aan offergaven (d.w.z. per lid gemiddeld € 147,66):
Vergeleken met 2006 was in 2014 het aantal leden afgenomen met 13,1% en nam "de offervaardigheid" (en daarmee m.i. het vertrouwen in de kerkleiding) nog sneller af, namelijk met ruim 21%. Juist dit laatste lijkt mij relevant want het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland presenteerde nu over 2014 wel een vaag A4-tje met baten en lasten, doch voor het overige hult men zich vooral in nevelen. Al jarenlang wekt men de schijn van met name financieel wanbeheer:
Redactie schreef:(...)
Nu echter de ontnuchterende feiten: Raad van Toezicht bestaat dus niet, maar terwijl men gezellig met elkaar thee zette en koffie dronk hebben apostel Peter Klene, diens broer de districtsoudste Nico Klene en hun goede vriend, de districtsevangelist Ruud Vis, zich op enig moment verenigd in de Raad van Drie; voor de buitenwacht evenwel "de Raad van Toezicht". Zonder mandaat trokken deze ministers zonder portefeuille van de Raad van Drie er vervolgens op uit. De stekker moest er namelijk uit, bij de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. en daarmee bij projectleider Rohn die door het kerkbestuur binnen deze B.V. was aangesteld in een directiefunctie. De missie bij de Raad van Drie had derhalve een tweeledig doel: 1) het aanleggen van een by-pass teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen voor de projectontwikkelingsactiviteiten waar Rohn mee bezig was, en 2) het demoraliseren (lees: het wegtreiteren) van projectleider Rohn én diens medewerkers. Daarbij werd geen middel geschuwd, zo is het het WebTeam in een aantal verkennende gesprekken duidelijk geworden. Aangezien het kerkbestuur zich niet voor commentaar beschikbaar houdt, houden wij het hier dus op - tot "na afloop de rechtsgang", bij wijze van spreken...

Volgens het Handelsregister beschikken districtsoudste Nico Klene en districtsevangelist Vis kennelijk over uitzonderlijke bestuurlijke kwaliteiten (net als overigens apostel Peter Klene). Beiden vervullen namelijk vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (!) een bestuurs- dan wel directiefunctie bij:
 • Beheerstichting Alpha & Omega
 • NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.
 • Residence Eimersstaete B.V.
 • Beheerstichting A&DN
 • A&DN Vastgoed Holding B.V.
 • A&DN Vastgoed Onderhoud B.V.
 • A&DN Vastgoed Project B.V.
 • A&DN Woon Zorg Management B.V.
 • Eimersstaete Woon Zorg Exploitatie B.V.
Welgeteld hebben deze beide heren die binnen de kerk zelf immers ook nog districtsdienaren c.q. "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zijn, minstens 10 petten op gekregen! Wat zal het een geschuif van facturen opleveren indien er voor al hun bewezen diensten honoraria worden vergoed... Het zal voor betrokkenen een kleine moeite zijn geweest om hun naam te verbinden aan het ondertussen meer en meer omstreden schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". De ene dienst is de andere waard! Het behoeft geen betoog dat als zielzorg en zaken doen zó door elkaar moeten lopen, het een zooitje wordt. En dan nog te denken aan al het juridische getouwtrek waarin men is verwikkeld, ten aanzien waarvan de heren voor het gemak in commissie maar hebben verordonneerd dat alle anderen "de zwijgzaamheid" dienen te betrachten. Ja ja... Kan dat nog zuivere koffie zijn? Om duistere redenen was ook opziener Kamstra schijnbaar gaarne bereid om diens "onbesproken gedrag" aan deze koffie met een wrange afdronk te verbinden.

De bovenbeschreven schertsvertoning levert nu echter de alarmerende situatie op dat er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nog steeds geen Raad van Toezicht operationeel is gemaakt! En de kandidaten onder de drie leden van het veredelde theekransje werden weggepromoveerd... Wie nu nóg niet dóór heeft dat er hier sprake is van een soort van postmoderne knulligheid, is in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland volledig op zijn of haar plaats.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 17 Dec 2010, 15:51", in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!"
TjerkB schreef:(...)
Financieel wanbeheer i.c. valt m.i. mede af te leiden aan de technisch failliete NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. Zie het bericht op "Ma 09 Nov 2015, 09:18".

Was men er bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maar gewoon open een eerlijk over!

(...)


Uit: Bericht op "Wo 11 Nov 2015, 11:03"
Een brandende vraag die opkomt, is dus: waarom laat dit kerkbestuur ons in het ongewisse over zo'n technisch failliete "NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V."?

Verder vraag ik mij natuurlijk af hoe het zit met honoraria die elders in de organisatie worden gegenereerd, gezien alle bestuurlijke petten die sommigen op hebben.

Ten slotte wil (ook) ik weten wat de loopgravenoorlog tegen de familie Rohn tot op heden heeft gekost en hoe dit te rijmen valt met het Evangelie van Jezus Christus.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » zo 22 nov 2015, 19:43

 1. Algemeen:
 2. Nieuw- Apostolische Kerk in Nederland
 3. Utrechtseweg 73-a
 4. 3818 EB Amersfoort
 5. 033-8200920
 6. secretariaat@nak-nl.com
 7. KvK geregistreerd onder nummer: 5035212
 8. ANBI sedert: 01-01-2008
 9. RSIN nr.: 003025548
 10. Doelstelling:
 11. Missie:
 12. Alle mensen benaderen om hun het evangelie te onderwijzen en met water en Heilige Geest te dopen.
 13. Visie:
 14. Een kerk, waarin mensen zich thuis voelen en vervuld van de Heilige Geest en de liefde voor God, hun leven naar het evangelie van Jezus Christus inrichten en zich zo op Zijn wederkomst en het eeuwige leven voorbereiden.
 15. Hoofdlijnen beleidsplan:
 16. Kerkdiensten
 17. In de kerkdienst staat de woordverkondiging centraal, die plaatsvindt door lekenpredikers met een priesterlijk ambt.
 18. De diensten vinden op woensdag en zondagmorgen plaats.
 19. Daarnaast is er veel aandacht voor zang en muziek.
 20. Verder zijn er voor verschillende leeftijdsgroepen diverse activiteiten zoals zondagsschool, godsdienstonderricht en jeugdgroepen.
 21. Pastorale zorg
 22. Naast de wekelijkse kerkdiensten op zondag en woensdagavond, is er ook aandacht voor de pastorale zorg van de individuele gelovige.
 23. Degenen die daar behoefte aan hebben, kunnen altijd een beroep doen op een ambtsdrager binnen de kerkgemeente.
 24. Muziek
 25. Muziek speelt een belangrijke rol.
 26. Het gemeenteleven wordt onder andere vorm gegeven door verschillende manieren van muziekbeoefening, zoals koorzang, orgelspel, en andere instrumentale muziek.
 27. Muziek tijdens de kerkdiensten is een belangrijk onderdeel van de liturgie.
 28. Hiermee wordt lof en dankbaarheid aan God gebracht.
 29. Muziek troost, bemoedigt en helpt in moeilijke momenten van het leven.
 30. Offeren
 31. De Nieuw-Apostolische Kerk is financieel geheel onafhankelijk.
 32. Zij heft geen kerkbelasting of andere contributies van haar leden.
 33. Of en hoeveel iemand offert, wordt niet gecontroleerd.
 34. De leden kunnen zich, gebaseerd op de Bijbel (Maleachi 3: 10), oriënteren op het "tiende deel".
 35. Besteding van de middelen
 36. De kerk streeft ernaar om met een zo klein mogelijk bestuursapparaat te werken.
 37. Het verreweg grootste deel van de ontvangsten is bestemd voor de bouw en het onderhoud van de kerkgebouwen en komt dus rechtstreeks weer ten goede aan de afzonderlijke gemeenten.
 38. Ook aan de missiearbeid wordt een aanzienlijk deel van het kerkbudget besteed.
 39. Daarnaast worden er bijdragen geleverd voor humanitaire hulp en worden hulpacties ondersteund in geval van catastrofen.
 40. De controle van de kerkelijke ontvangsten en uitgaven wordt door onafhankelijke accountants uitgevoerd.
 41. Bestuurssamenstelling:
 42. Het bestuur bestaat uit een hoofdbestuurder ( Districtsapostel ) en 2 bestuursleden ( resp. Apostel en Opziener)
 43. Bezoldiging:
 44. Twee bestuursleden zijn bezoldigd.
 45. De hoofdbestuurder wordt vanuit de Duitse zusterkerk NRW bezoldigd.
 46. De zielzorg en organisatorische taken in de gemeenten worden vrijwillig vervuld.
 47. Alle kerkelijke handelingen en zegeningen, bijvoorbeeld doop- handelingen, huwelijksvoltrekkingen of rouw- plechtigheden worden kosteloos verricht.
 48. Actuele zaken :
 49. Een actueel verslag van onze kerkelijke activiteiten kunt U vinden op: http://www.nak-nl.org
 50. Kies voor actueel.
 51. Voorgenomen bestedingen:
 52. Oplevering nieuwbouw Emmeloord
 53. Aankoop gebouw Nieuwegein
 54. Aankoop gebouw Lelystad
 55. Regulier onderhoud gebouwen 450.000 euro
 56. Bouw container opslag in Solitude ( District Commewijne ) in Suriname
 57. Bouw appartement naast de kerk op Bonaire t.b.v. bezoekende dienstleiders.
 58. Staat van baten en lasten over 2014
 59. Kerkelijke inkomsten € 1.453.305
 60. Baten onroerend goed en vermogen € 205.734
 61. Saldo € 1.659.039
 62. Lonen en salarissen € 229.956
 63. Sociale lasten en premies € 61.159
 64. Overige personeelskosten € 12.335
 65. Afschrijving materiële activa € 50.949
 66. Mutatie voorziening groot onderhoud € -540.349
 67. Reiskosten vrijwilligers en personeel € 69.168
 68. Materiaalkosten € 20.183
 69. Advies en notariskosten € 75.787
 70. Administratiekosten € 42.591
 71. Kosten bijzondere evenementen € 28.145
 72. Overige kosten € 65.599
 73. Gebouwen onderhoud € 840.349
 74. Gebouwen operatie (energie/belastingen/internet) € 459.297
 75. Totaal operationele kosten € 1.415.169
 76. Exploitatieresultaat € 243.870
 77. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren € -2.628
 78. Buitengewoon resultaat € 7.352
 79. Kosten Missiegebieden (onderhoud gebouwen, reiskosten, materiaal en energiekosten) € 52.113
 80. Verschil (positief) € 196.481
Bron: http://www.nak-nl.org/anbi
@all

Om te beginnen hierover vier vragen, te weten:
 • Ad 39 Daarnaast worden er bijdragen geleverd voor humanitaire hulp en worden hulpacties ondersteund in geval van catastrofen.
  Onder welke noemer zijn de desbetreffende uitgaven in 2014 door deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verantwoord? Om welk bedrag gaat het daarbij?
 • Ad 42 Het bestuur bestaat uit een hoofdbestuurder ( Districtsapostel ) en 2 bestuursleden ( resp. Apostel en Opziener)
  Dat klopt niet want de stamapostel is de echte hoofdbestuurder:
  BakEenEi schreef:(...)
  Artikel 4 Organen
  De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:
  
1. De Stamapostel
  
2. Het bestuur
  
3. De landelijke vergadering
  (...)


  Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 15 Nov 2010, 22:11", in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers"
  Zie ook het bericht op "Ma 18 Mei 2015, 09:24"
 • Ad 69 Advies en notariskosten € 75.787
  Wat een buitensporig hoog bedrag voor o.a. advisering, of betreft het bovendien advocaatkosten om het gezin van broeder Rohn "entgültig kalt zu stellen"?
 • Ad 74 Gebouwen operatie (energie/belastingen/internet) € 459.297
  Voor energielasten, waterverbruik, belastingen en heffingen e.d. bij 67 relatief kleine kerkgemeenten is dit bedrag veel te hoog (per kerkgemeente € 6.855). Of camoufleert deze uitgavenpost tevens exploitatiekosten (zoals wellicht mede voor de rechtsstrijd tegen het gezin van broeder Rohn) bij de Beheerstichting Alpha & Omega e.a.?
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi » ma 23 nov 2015, 08:00

@ Tjerk,

Wat mij intrigreert is de boekhoudkundige vrijval (bate) van € 540.000 op de voorziening groot onderhoud.
Dit is niet van invloed op de kaspositie(!).
Deze plus suggereert dat er geen groot onderhoud meer te plegen valt, dan wel er is altijd teveel gereserveerd.
Door deze boekhoudkundige truc wordt een negatief saldo van rond € 300.000(!) weggepoetst
en ontstaat er een geflatteerd positief exploitatie resultaat.

Kaspositie:
Het eindresultaat (op papier) is positief € 196.000 + € 51.000 (afschrijvingen)= € 247.000 - € 540.000 (vrijval onderhoud) = € 293.000(!) meer uitgegeven dan ontvangen!
Wederom stelt niemand vragen!
Als deze trend zich voortzet, legt de NAK Nederland er € 300.000 per jaar bij!
Gelet op de inkomsten uit vermogen, is dat een habbekrats!

Het voormalige kerkgebouw in Arnhem is nu een inloophuis voor oud militairen.
Is dit gebouw verkocht of verhuurd?

Iedere toelichting door het bestuur ontbreekt verder.
Vandaar de aannames.

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » ma 23 nov 2015, 09:12

[Bijgewerkt: 13.30 uur]
Levi schreef:(...)
Wat mij intrigreert is de boekhoudkundige vrijval (bate) van € 540.000 op de voorziening groot onderhoud.
Dit is niet van invloed op de kaspositie(!).
Deze plus suggereert dat er geen groot onderhoud meer te plegen valt, dan wel er is altijd teveel gereserveerd.
Door deze boekhoudkundige truc wordt een negatief saldo van rond € 300.000(!) weggepoetst
en ontstaat er een geflatteerd positief exploitatie resultaat.

(...)
Kaspositie:
Het eindresultaat (op papier) is positief € 196.000 + € 51.000 (afschrijvingen)= € 247.000 - € 540.000 (vrijval onderhoud) = € 293.000(!) meer uitgegeven dan ontvangen!
Wederom stelt niemand vragen!


(...)
Iedere toelichting door het bestuur ontbreekt verder.

(...)
@Levi

Deze kunstgreep deed mij vooral denken aan de ambitieuze plannen destijds in het licht van de "Verandering in beheer van kerkgebouwen" want naast Arnhem (Willem Barendszstraat) betrof het immers ook een voorziene herbestemming van de bestaande kerkgebouwen o.a. in Deventer, Enschede en Leeuwarden:
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.


Bron: http://archive.nak-nl.org/joomla/index. ... Itemid=765
Zie in deze samenhang tevens op het voormalige Forum van Bauke Moesker het bericht op "Vr 17 Dec 2010, 15:52", in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
Verder zie ik het onderstaande verband:
 • 55. Regulier onderhoud gebouwen 450.000 euro


  66. Mutatie voorziening groot onderhoud € -540.349
  73. Gebouwen onderhoud € 840.349
Het verschil is exact € 300.000.

Groet,
TjerkB


P.S.
Uiteraard vroeg ik mij af waardoor in 2014 de onderhoudskosten ad. € 840.349 bijna het dubbele werd van het voor het jaar 2015 begrote reguliere onderhoud ad. € 450.000. Het enige aanknopingspunt dat ik aantrof op de website van de kerk betreft het bericht d.d. 05-01-2015 inzake de "Renovatie kerkgebouw Nijmegen en realisatie zes studentenappartementen".
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » ma 23 nov 2015, 11:16

@all

Voorafgaande aan de publicatie door het bestuur van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de verlangde gegevens valt het volgende in acht te nemen:
Gezien de miljoenenverliezen bij de verkoop van Residence Eimersstaete en de proceskosten c.a. in de zaak Rohn kan m.n. onmogelijk zijn voldaan aan de 90%-eis.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”