"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » di 03 nov 2015, 11:49

Levi schreef:(...)
Zal de rechter in hoger beroep de dubbele petten positie bij de NAK Nederland doorzien en afstraffen?

(...)


Uit: Bericht op "Di 03 Nov 2015, 08:54"
@Levi
@all

Sinds onder leiding van de opvolgende bestuursvoorzitters bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met ieders gedoogsteun het ene financiële schandaal het andere ongestraft opvolgt, vraag ik mij hetzelfde af.

Ondertussen wordt er mooi weer gespeeld:
Jahresbericht liegt in Gemeinden aus
Abschließend kündigte der Bezirksapostel die Veröffentlichung des Jahresberichts 2014 an. Der Bericht mit einer Übersicht der Aktivitäten und der Finanzzahlen des Vorjahres werde in den kommenden Tagen in den Gemeinden ausgelegt und Anfang November im Internet veröffentlicht. „Wir zeigen mit dem Jahresbericht seit einigen Jahren transparent auf, was die Kirche tut, wofür sie die finanziellen Mittel verwendet und wie unsere Strategie für die nächsten Jahre ist“, sagte Bezirksapostel Storck.


Bron: Artikel "Gottesdienst in der Woche bleibt" d.d. 26-10-2015 op de website van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen
Nog steeds maak ik mij, wat van overheidswege een corrigerende tik betreft, geen enkele illusie want ik realiseer mij ook dat de nieuwswaarde van al het wanbeleid alsmaar geringer wordt door de leegloop bij dit zichzelf marginaliserende kerkgenootschap.

Spijtig genoeg kregen kerken in Nederland tot 1 januari 2016 respijt om ingevolge de ANBI-wetgeving te voldoen aan de publicatieverplichting van jaarrekeningen.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » di 03 nov 2015, 21:23

Levi schreef:(...)
Mbt tot het functioneren van VVD'er Loek Hermans was de rechter snoeihard:
De Ondernemingskamer acht het gelet op de daarmee gemoeide belangen onaanvaardbaar, dat [L] – en in mindere mate ook [Q] – hun medecommissarissen de belangrijke interne en externe signalen over het functioneren van [A] onthielden. Zeker [L] had als voorzitter van de raad van commissarissen tot taak erop toe te zien dat de raad behoorlijk was geïnformeerd (ter vergelijking: principe III.4 en best practice bepaling III.4.1 sub b van de Nederlandse corporate governance code 2008). Daargelaten of in voorkomende gevallen goede gronden zouden kunnen bestaan dergelijke informatie achter te houden, in ieder geval waren de aangevoerde gronden (vrees voor oppositie en/of aftreden) dat niet.
Ook moet Hermans € 155.000 bijdragen in het gerechtelijk vooronderzoek en gerechtelijke kosten.

(...)


Uit: Bericht op "Di 03 Nov 2015, 08:54"
@Levi
@all

Uit het Volkskrant-artikel over dit onderwerp, vandaag op de voorpagina, twee quotes:
Hermans (1951) zal zich het einde van zijn lange politieke leven anders hebben voorgesteld. Honend nageroepen door nota bene de coalitiepartners van de PvdA ('de bestuurders van Meavita waren meer bezig met prestigeprojecten, hun eigen salaris en macht dan met goede zorg voor hun cliënten') vertrekt hij met de staart tussen de benen.
De dagelijkse bestuurders treft grote blaam, maar ook de toezichthouders. De boodschap van de rechter: besturen in de zorg is géén luchtige bijbaan, maar een serieuze zaak die kennis, tijd en aandacht vergt.
Ook ik denk dat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland menige bestuurder blaam treft vanwege soortgelijke verwijtbare nalatigheden. Wanbeleid derhalve.

Volgens mij snappen de betrokkenen zelf allang dat de zaak Rohn een tikkende tijdbom voor ze is, vooral omdat men zich niets aantrok van ANBI-verplichtingen.

Zodra de pers, het ministerie van Financiën of aanstonds in hoger beroep de rechter doorkrijgt wat er precies misging, krijgt iedereen alsnog op zijn sodemieter.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » wo 04 nov 2015, 09:43

@all

Opvallend waren vorige week woensdag de woorden die parlementair verslaggever Ron Fresen in het achtuurjournaal aanhaalde uit het pas verschenen Fyra-rapport:
 1. onbehoorlijk
 2. onverstandig
 3. onverantwoord
 4. ontluisterend
 5. onaanvaardbaar
 6. onveilig
 7. onvoldoende
 8. onvolledig
 9. onjuist
Ik dacht toen al meteen aan het nieuw-apostolische kerkbestuur want volgens allerhande forumberichten kan haar doen en laten worden getypeerd met termen als...
 1. verdeel- en heerspolitiek
 2. religieuze psychopathie
 3. psychische onderdrukking
 4. kadaverdiscipline
 5. machiavellisme
 6. intimidatie en manipulatie
 7. de arrogantie van de macht
 8. angstcultuur
 9. list en bedrog
Desondanks voelt slechts een enkeling onder de m.i. gebrainwashte aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zich hierdoor aangesproken.

Hoe bedroevend het ook is om zulks te constateren of, erger nog, om het te moeten verdragen en er machteloos tegenover te staan; de veroorzakers van deze doffe ellende manifesteren zich als gewiekste machtspolitici, en hun sympathisanten lijden aan desinteresse, ze zijn beneveld door cognitieve dissonantie, of ze zijn naïef.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » wo 04 nov 2015, 09:59

@all

Hoe kunnen schijnbaar gewetensvolle mensen vanuit een kerkbestuur zich toch zo kwalijk overgeven aan hun eigen ik en het algemeen belang uit het oog verliezen?

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » wo 04 nov 2015, 10:33

TjerkB schreef:(...)
Hoe kunnen schijnbaar gewetensvolle mensen vanuit een kerkbestuur zich toch zo kwalijk overgeven aan hun eigen ik en het algemeen belang uit het oog verliezen?

(...)
@all

Zojuist las ik een prachtig artikel in de krant over iemand die het, juist door zo'n fenomeen, niet lang volhield in de politiek: "De idealist die zich liet kortwieken" ...

Twee quotes eruit:
Geen politieke junkie meer

Voor hij in de politiek
ging, presenteerde
Hilhorst Politieke
Junkies,
het pro-
gramma in de Am-
sterdamse Balie dat
spins (de draai die
politici aan nieuws
geven) doorziet en
frames (kaders
waarin nieuws wordt
geplaatst) ontrafelt.
'Dat kan ik niet meer
presenteren, ik heb
geen plezier meer in
het poltieke spel.
Nu voel ik de pijn van
politici die door dat
spel worden gepie-
peld. Ik heb zelf er-
varen hoeveel pijn
en onrecht er in de
politiek zit.

'De beste manier om
iemands argumen-
ten onderuit te
schoffelen, is zijn ge-
loofwaardigheid on-
deruithalen en hem
zijn spreekrecht ont-
nemen. Ik heb dat
meegemaakt. Als
presentator van Poli-
tieke Junkies
dacht
ik: slim gedaan. Nu
heb ik daar geen be-
wondering meer
voor.'


Bron: De Volkskrant, woensdag 4 november 2015, Ten Eerste/pagina 9
Opeens dwaalden mijn gedachten af naar "Kirchensprecher" in de "Neuapostolische Kirche" als Peter Johanning, Frank Schuldt, Oliver Rütten en Reinhard Kiefer.
Grootste raadsel

Mijn dochter zit op de
rand van ons bed. Tra-
nen in haar ogen. Ze
heeft weer gedroomd
dat ik dood ging. 'Je
liep de bergen in. Ik zei
nog tegen mam dat we
je tegen moesten hou-
den. Maar zij zei dat
niets je kon stoppen. Ik
zei dat je niet meer te-
rug zou komen. 'Ik
weet het', zei ze, 'Maar
niets kan hem tegen-
houden. Hij doet wat
hij moet doen.' En toen
ging je.'

Ze heeft eerder zo'n
droom gehad. Het is
midden in de cam-
pagne. Ik ga naast haar
op de rand van het bed
zitten en huil met haar
mee. Om daarna mijn
ogen te drogen, mijn
nette pak aan te doen
en te vertrekken. Op
naar het stadhuis en
daarna naar een debat.
Het zoveelste.

De nachtmerrie van
mijn dochter bevatte
een scherpe waarschu-
wing. Ik was aan het
sterven in de politiek.
Mijn eigenheid ver-
dampte. De twinkeling
in mijn ogen ver-
dween. Ik zei ingestu-
deerde zinnen en
fietste door de stad
zonder te zingen.

Het is het grootste
raadsel van mijn kort-
stondige politieke car-
rière. Hoe kon ik me-
zelf zo verliezen in de
politiek? Hoe bewaak
je het evenwicht tus-
sen wat je vanuit je
missie wilt doen en
wat je positie van je
verlangt? En wanneer
besluit je dat het ge-
noeg is geweest en je
beter kunt opstappen?


Bron: De Volkskrant, woensdag 4 november 2015, Ten Eerste/pagina
Is dat geen eye-opener? Ik vond het indrukwekkend! Zie tevens https://www.debezigebij.nl/web/Zojuist- ... age=139647.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » wo 04 nov 2015, 16:34

TjerkB schreef:
Redactie schreef:(...)
Niemand heeft het uiteraard zo willen hebben, dat dit Forum een platform werd voor verontruste gemeenteleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Sommigen die de problemen zagen, aarzelden niet om ze aan te kaarten bij degenen die erover gaan. Toen dat niet hielp, en ook de districtsvoorgangers niet wilden ingrijpen, restte er geen andere mogelijkheid dan de wantoestanden (!) hier uitgebreid te beschrijven.

De publicaties die er zodoende "op het Internet" verschenen, zetten kwaad bloed. Het gebeurt zeker allemaal uit wrok, zo wilden anonieme boze tongen wel laten doorschemeren, zich er kennelijk geen rekenschap van gevende dat er dan "in de media" heus wel andere wegen te bewandelen waren geweest. Terwijl ik mij in de details verdiepte en ze beschreef, bleef ik hopen op de weldenkendheid van broeders en zusters die gaandeweg doordrongen zouden geraken van het belang om in de beslissende ogenblikken, die nu bijna grijpbaar worden, "het verschil" te willen maken. Het zal toch niet zo zijn, dat straks een ieder zich verschuilt achter een ongelofelijk slap excuus als "Wir haben es nicht gewußt!" Waarom stellen partners van dienaren aan hun echtgenoten toch geen indringende vragen, en waarom laten hun whizzkids het er toch bij zitten?!

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 19 Dec 2011, 18:01", in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland"
(...)
Op 19 december 2011 vertrok het bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland geen spier en zij ging ijskoud door met de vervolging van het gezin Rohn.

Dat kan ik NIET goedvinden.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 18 Mei 2015, 14:58"
BakEenEi schreef:(...)
Is het dan raar dat ik even, héél even; dat ik een moment moest denken aan 10 miljoen euro en deurwaarders op de stoep bij RR? Hoe kan het in 's hemelsnaam bestaan dat talloze volgelingen zo "blauäugig" zijn dat Armin Brinkmann zélf werkelijk overal mee wegkomt, en dat men het laat gebeuren dat hij een heel gezin in elkaar laat rammen?! Ik zou niet graag in de schoenen staan van zo'n schijtlijster want als je iemand het faillissement in manoeuvreert zodat de kans voorbijgaat dat een zaak ook nog dient in hoger beroep, ben je bang; doodsbenauwd.
 • In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

  Uit: 1 Johannes 4: 18 (NBV)
(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Do 11 Jul 2013, 15:51", in de thread “Versöhnung jetzt!”
@all

Wat ik hiermee wil zeggen, is dit: terwijl uren, dagen, maanden en jaren als een schaduw heen vliegen, en iedereen alleen maar wegkijkt of toekijkt, blijft de nieuw-apostolische kerkleiding maar doorgaan met de martelpraktijken waaraan de familie Rohn ten prooi viel; een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ON-waardig.

Niemand die een poot uitsteekt... Noem ze allemaal maar op: Hans Nijland, Jan Klene, Ger Weening, Peter de Bakker, Gerard van der Laan, Henk Bijl, Ate Blaauw...

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
BakEenEi schreef:
Ontstellend

(...)
Nooit heeft het de bedoeling kunnen zijn als slaven te worden gegijzeld binnen een religieus machtsbestel. Het element waarin mensen zich fijn kunnen ontplooien is juist vrijheid!! Vrij om te zijn die je bent. Vrij om te worden die je zijn wilt. Vrij om vol verwondering over de schepping waar je deel van uitmaakt kleur te geven aan elkaars leven. En ook vrij om maar zo vrij te zijn die waardevolle vrijheid te koesteren, er zuinig op te zijn. Bij God vertegenwoordigt niemand iemand... Hij ziet een ieder voor vol aan. Laat dat de groten der aarde maar duidelijk zijn! Geen macht of overheid heeft sinds mensenheugenis stand gehouden. Laten wij luisteren naar ons eigen lichaam, naar onze geest en naar onze ziel.

Het licht heeft géén gemeenschap met de duisternis en God legt geen superheffing op. Niemand heeft het recht om afbreuk te doen aan de persoonlijke waardigheid van een naaste. Wij hoeven ons niet opgejaagd te voelen doch laten wij maar gaan waar God ons leidt. Hoe kun je dat weten? Dat kan doordat God geen geheimtaal spreekt. Als wij Zijn liefde beantwoorden in geest en waarheid, baant Hij een weg waar wij die niet zouden zien. Het is beter daders van het Woord te zijn dan alleen hoorders. Wij kunnen van onze vrijheid namelijk iets moois maken! Het zou bijvoorbeeld best eens "zaliger" kunnen maken te geven dan te ontvangen. Desnoods geef je iemand om wie je geeft een waarschuwing!

[wordt opnieuw vervolgd]
Uit: Bericht door BakEenEi op "wo 27 okt 2010, 20:38" in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk".
Zie ook het bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Za 12 Nov 2011, 14:55", in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
Redactie schreef:(...)
Het is navrant om in dit verband te moeten herinneren aan de oproep in 2006 van stamapostel Leber om voor iedere ziel te vechten. In eerste instantie kwam dit thema aan de orde tijdens een dienst voor ambtsdragers in Wiesbaden (zie onder), maar later tevens bij diverse andere gelegenheden, zoals op zondag 23 april 2006 in Karlsruhe toen aan districtsapostel Saur ambtsrust werd verleend:
 • NAKI nieuws

  Kerkdienst voor ambtsdragers in Wiesbaden: "Voor iedere ziel vechten"
  12.03.2006
  Wiesbaden. In een bijzondere kerkdienst voor alle ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Europa richtte Stamapostel Wilhelm leber zich tot zijn broeders met de woorden: "Laat ons voor iedere ziel vechten!" Deze opdracht werd aan de ambtsbroeders door de Stamapostel meegegeven.

  Er zijn ongeveer 30.000 ambtsdragers werkzaam in de Europese gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk. Op zondag 12 maart 2006, hield de kerkleider (Stamapostel Wilhelm Leber), een bijzondere kerkdienst. De vrouwen van de ambtsdragers waren hierbij uitgenodigd.

  De kerkdienst werd vanuit de kerkgemeente Wiesbaden naar 534 Europese gemeenten per satelliet uitgezonden. Ontvangstplaatsen in Albanië, Kosovo, Finland of Libanon waren evenals de "traditionele" gebieden in Europa aangesloten (van Engeland tot Spanje, van de Tjeschische Republiek tot Frankrijk). Stamapostel Wilhelm Leber nam als uitgangspunt voor deze dienst het woord uit Kolossers 2:1-2: "Want ik wil, dat gij weet, hoe groot een strijd ik heb om u, en om degenen, die te Laodicéa zijn, en allen, die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben, opdat hunne harten vertroost worden, tezamen verbonden in liefde, tot allen rijkdom der volkomen zekerheid van inzicht, om te kennen de verborgenheid Gods, des Vaders, en van Christus."

  Drie doelen voor de werkzaamheden als ambtdrager in de kerk werden door de kerkleider hieruit gehaald: De harten moeten gesterkt en samengevoegd worden, de zekerheid en het begrip moeten groeien. Hij spoorde de medebroeders aan om voor iedere ziel in de gemeente te vechten: voor de jeugd, voor degenen die krtitisch zijn, voor de gecompliceerden, voor degenen die onder problemen gebukt gaan. De Districtsapostelen Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen), Jean-Luc Schneider (Frankrijk), Wolfgang Nadolny (Berlijn, Brandenburg) und Karlheinz Schumacher (Noord-Duitsland) dienden mee.

  Na de kerkdienst las de internationale kerkleider een standpunt voor met betrekking tot het thema "huwelijk". Hij zei onder andere dat het onderhouden van een huwelijk een grote mate van verantwoordelijkheid vereist. Men moet echter ook onderkennen dat er een einde aan het huwelijk kan zijn, aldus de Stamapostel. Beide partners moeten in zulke gevallen met zielzorg begeleid worden.

  Bron: http://www.nak.org/nl/nieuws/naki-nieuws/article/13948/
Met leedwezen stellen wij vast dat er van dit thema sindsdien bitter weinig terecht is gekomen, niet in de laatste plaats ook in Nederland.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 23 Feb 2011, 20:05", in de thread "Deining in Duitsland over 'Kirchenverständnis' "
Zie ook het bericht op "Di 03 Nov 2015, 11:19" in de thread De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"
BakEenEi schreef:(...)
Van "hoge" dienaren in de Nieuw-Apostolische Kerk zijn wij niet anders gewend dan dat ze aan de lopende band overal en nergens lachend te zien zijn op foto's. Foto's in tijdschriften, op het Internet, en in boeken. Dat wij dit allemaal zo meemaken, berust echter niet op toeval. Het is immers in opdracht van die "hoge" dienaren zelf, dat deze publiciteit gedurig tot stand komt en wij kiezen ervoor om daarvan kennis te nemen.

Na verloop van tijd raak je eraan gewend. Je vraagt je nota bene niet eens af waarom degenen die (op deze gekunstelde manier) constant in the picture komen altijd maar wat te lachen hebben.
Waar lachen zij om?!

Als ik serieus naga wat wij in de afgelopen drie jaar op dit Forum te verhapstukken hebben gekregen, valt er bitter weinig te lachen. Integendeel, het is om te huilen en om bóós te zijn want zó'n trieste zaak is het.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 12 Jul 2013, 15:42", in de thread "Versöhnung jetzt!"
Zie tevens het bericht op "Di 03 Nov 2015, 10:25" in de thread "De Woensdagavond dienst blijft"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » za 07 nov 2015, 10:59

[Bijgewerkt: 12.00 uur]

Afbeelding

Bron: http://www.nak-nl.org/db/411604/Actueel ... g%20proces


@all

Ook op het voormalige Forum van Bauke Moesker kwam het destijds al aan de orde: aan het "belastende proces" is juist nog helemaal geen einde gekomen want op 6 oktober jl. werden namens de nieuw-apostolische kerkleiding alsnog de grieven ingediend. Op de valreep was dat. Zie het bericht op Di 22 Sep 2015, 14:45". (...)
 • Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat.

  Uit: Lucas 16: 10 (NBV)
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » za 07 nov 2015, 15:18

Redactie schreef:(...)
Zowel in het recente verleden als in langer verleden tijden zijn in de Nieuw-Apostolische Kerk zaken zodanig op de spits gedreven dat individuele gelovigen het moesten afleggen tegen "de overheersende klasse" die dan haar grotere macht aanwendde om "het pleit te beslechten". In feite komt het er op neer dat tegenspraak in deze kerk (uiteindelijk) niet wordt geduld, en áls het al wordt geduld zal het van hogerhand slechts knarsetandend tijdelijk worden gedoogd. Inspraak van gelovigen kan er in voorkomende gevallen hooguit toe leiden dat "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" kennisnemen van wat er "onder het volk leeft", waarna bestuurders naar eigen inzicht handelen. "Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd." Wie vraagtekens zet bij die gang van zaken wordt al snel geacht zich niet te kunnen neerleggen bij de wil van God die Hij -exclusief- aan Zijn gezanten (de stamapostel en apostelen) openbaart.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 19 Jan 2011, 20:36", in de thread "Heersers in de kerk (5): In de greep van de macht"
@all

Al vaak kwam het nieuw-apostolische "eenrichtingverkeer in de communicatie" aan de orde. Het blijkt dat menigeen hierdoor dure lessen heeft geleerd. Ook ikzelf heb -eufemistisch uitgedrukt- met dit fenomeen het nodige te stellen gehad. In het onderstaande voorbeeld was mijn raadgever een voormalige "districtsapostel" ...
Redactie schreef:(...)
Een gemeentelid zat ermee dat diens vorige werkgever toch wel ernstige fouten had gemaakt bij de loonberekening. Zal ik het erbij laten zitten of moet ik er werk van maken? Hij kreeg de raad om de oud-werkgever te informeren over wat er naar alle waarschijnlijkheid niet klopte. Een goed werkgever zal immers de gelegenheid te baat willen nemen om te kunnen rechtzetten wat bij nader inzien eventueel niet correct was. Het tegendeel werd hier bewaarheid want ogenblikkelijk waren toen "de rapen gaar". Voel je nu vrij om deze oud-werkgever "in rechte te betrekken", was daarop de reactie van een "hoge" "dienaar". Hoewel het betreffende gemeentelid in dit geval ook het recht aan diens kant had, belastte de juridische procedure hem zeer toen het daarbij uitdraaide op een slepende kwestie. Zelfs diens functioneren in de nieuwe dienstbetrekking leed eronder. Een naaste zag dit en gaf in overweging de rechtszaak te stoppen.

De geraadpleegde "hoge" "dienaar" werd later zelf aangesproken op onvolkomenheden in een salarisadministratie waar hij verantwoordelijk voor was. Daar wilde deze toen niets van weten.

Tussen dienen en heersen is er géén overgangsgebied want heersen begint waar dienen eindigt. (...)

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 19 Jan 2011, 08:51", in de thread "Heersers in de kerk (3): Geen woorden maar daden"
Zie ook het bericht op "Do 07 Mei 2015, 16:23"
De realiteit op de "kerkvloer" zoals die hieronder wordt beschreven is helaas ook voor mij volstrekt herkenbaar:
 • :shock:
  (...)
  +++ [14.06.2015 11:45]
  Inzwischen liegt eine Übersetzung des Artikels aus dem Nordhollandse Dagblad vor:

  Kirche in der Klemme
  Schlachtopfer oder Täter?
  Was macht eine Glaubensgemeinschaft, die immer mehr Mitglieder verliert. – Sie versucht Geld mit den leer stehenden Gebäuden zu verdienen. Die Neuapostolische Kirche holte sich den Makler Ronald Rohn (53). Es lief auf einen Millionenverlust hinaus. Rohn wird nun kaputt gemacht durch seine früheren Glaubensbrüder, sagt er. Die Kirche dagegen sagt: Sie ist das Schlachtopfer eines gewieften Gauners.

  Kirche und Makler im Clinch über Millionenverlust

  Es liegt einige Jahre zurück, als Ronald Rohn wie der Erlöser persönlich aus dem Hut gezaubert wurde: „Bezirksapostel“ Theodoor de Bruijn aus Heiloo und Kirchenleiter Peter Klene aus Santpoort von der Neuapostolischen Kirche kamen auf ihn zu um mit ihm über Immobiliengeschäfte zu sprechen. Rohn war von Ehrfurcht erfüllt vor dem Klerus. „Wenn ein Apostel sagt, dass eine weiße Teetasse rot ist, dann ist sie auch rot.“ Jahre später hat er diese Ehrfurcht noch immer. Auch wenn er die gesetzten Amtsträger inzwischen als „hinterhältiges Gesindel“ erlebt, das ihn mit falschen Vorwürfen kaltgestellt hat.

  Rohns Familie gehört schon seit Generationen der Neuapostolischen Kirche an. „Unsere Welt spielte sich dort ab. Meine Kinder sind darin groß geworden und ich fand das auch nicht ungesellig. Meine Frau hatte einige Aufgaben in der Kirche. Wir waren tagtäglich eingebunden und haben natürlich auch 10 Prozent unseres Einkommens geopfert.“ Nach einer Anlaufphase von ein paar Jahren wurde Rohn Geschäftsführer der NAK Vastgoed bv (NAK Immobilien GmbH), des Immmobilienpools der Kirche. Damit verwaltete er 80 Kirchengebäude mit einem Versicherungswert von 45 Millionen Euro. Ein Kirchengebäude in Naarden stand für 200.000 Euro zum Verkauf, doch letztlich wurde es für 1 Million Euro verkauft. Nach diesem Erfolg will die Kirche, dass Rohn sich komplett um solche Geschäfte kümmert. In Arnhem wird ein neues Pfelgeheim gebaut in Kombination mit einer Kirche. Das sollte jährlich 800.000 Euro einbringen. Ein willkommener Geldregen angesichts sinkender Opferzahlen.

  (...)


  Bron: Premium-Artikel "+++ Ticker +++ [17.06.15 - 16:05] - Fall Rohn: Kommentare zur laufenden Entwicklung von Michael Koch" d.d. 02-06-2015 bij Glaubenskultur-Magazine
 • :shock:
  dino schreef:Fakt ist, dass die Schar immer kleiner wird auch durch den demografischen Wandel. Fakt ist, dass Gottes Wort nicht mehr unbedingt gefragt ist.
  Fakt ist aber auch, und dies gerade im BAP-Bezirk Berlin/Brandenburg, dass schon während der Regentschaft Fritz Schröder´s viele Geschwister der Kirche den Rücken gekehrt haben. Als dann der Nachfolger verkündet wurde haben sich die letzten Hoffnungen zerschlagen (Angliederung an Mitteldeutschland unter Klingler) und gerade Viele aus West-Berlin sind resigniert gegangen.

  In den Folgejahren haben dann immer mehr Geschwister den Herrschaftsbereich Nadolny´s verlassen. Viele Amtsträger haben ihr Amt niedergelegt oder wurden dazu getrieben (ich erinnere an Berlin-Mariendorf). Viele, gerade auch aus den westlichen Bezirken und Viele der aus anderen Bezirken zugezogenen waren nicht bereit sich den geforderten Kadavergehorsam zu beugen.

  Widerspruch oder Kritik, u.a. auch besonders an Angehörige der Familie Schröder, wird nicht geduldet.
  Wer die Person im Amt nicht seinen geforderten Respekt entgegenbringt und auch den fehlerhaften Menschen dahinter sieht muss sich auf arge Schwierigkeiten einstellen.Ggf. wird er seiner Aufgaben und Amtes enthoben.

  Bis zur Wende gab es eine starke Ausrichtung und "Verehrung" nach den Amtsträgern. Bis heute erlebt man gerade in den östlichen Bereichen sehr stark diese im System geformten und aufgewachsenen Glaubensgeschwister. Sprüche wie "Der Vorsteher macht keine Fehler ", " wenn der Apostel sagt die grüne Tasse ist rot dann ist die Tasse rot" usw. usw. usw., sind hier immer noch Gang und Gebe.

  Auch in anderen Bezirksapostelbereichen sind solche Einstellungen anzutreffen aber gerade in Berlin/Brandenburg trifft man Dieses in hoher Konzentration. Ich weiß worüber ich Berichte da ich selbst erst Berliner dann in Süddeutschland und jetzt wieder in Berlin beheimatet bin. Du fühlst dich hier plötzlich um 30 Jahre zurückgeschleudert. Mittlerweile habe ich auch einige der Aussteiger kennengelernt, kann aber die Gründe komplett nachvollziehen.

  Die Predigten des BAP Nadolny finden sich in keinster Weise in seinen Handlungen wieder.
  So kann man natürlich den Niedergang beschleunigen.


  Bron: Bericht bij Glaubensforum24 op "24.06.2015, 21:31", in de thread "Berlin/Brandenburg: Mehr als 50% Kirchenschliessungen"
  Zie over districtsapostel Wolfgang Nadolny tevens:
  http://www.lindd.de/Berichte/Bericht_-_ ... ._2015.pdf
Net als broeder Rohn nam ik uiteindelijk geen genoegen met die gang van zaken, maar dat zet je voor het blok: je kiest ervoor te capituleren, of je vertrekt. Alleen, in hoeverre kun je het je dan veroorloven om bepaalde financiële consequenties voor eigen rekening te nemen? Goed werkgeverschap is dit kerkbestuur onbekend.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » za 07 nov 2015, 16:08

@all
Loek

Het klinkt eigenlijk heel
logisch: als toezichthouder
moet je toezicht houden. Net
zoals een fietsenmaker
fietsen moet maken. En een
banketbakker banket bakt.Bron: Dagblad Trouw/Tijd d.d. 07-11-2015, pagina 14
Loek Hermans werd als toezichthouder van Meavita "slapend rijk", aldus de advocaat van Abvakabo FNV op 4 juni 2014 bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Ik vroeg mij af wat de leden van de Raad van Toezicht die bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zou hebben gefunctioneerd, voor de kost hebben gedaan... Graag alsnog hom of kuit daaromtrent. Naar mijn vaste overtuiging ontbreekt het bij dit kerkgenootschap ten enenmale aan een kritisch controlerende tegenmacht.
Maar een fundamenteel probleem
blijft dat semipublieke organisaties
geen aandeelhouders hebben en dat
de commissarissen het beleid niet
hoeven te verdedigen tegenover in-
vesteerders, huurders, leerlingen of
patiënten. Dan blijft het verleidelijk
achter hemelbestormers aan te lopen,
ook al nemen die te grote risico's.Bron: De Volkskrant/Ten Eerste d.d. 07-11-2015, De cowboy-bestuurders geofferd/pagina 13
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » za 07 nov 2015, 19:26

@all

Na mijn bericht van vanmiddag, "Za 07 Nov 2015, 15:18", wijs ik nog graag op mijn bericht van zo-even, "Za 07 Nov 2015, 19:13", in de thread "Gebakken lucht".

Groet,
TjerkB


P.S.
Redactie schreef:(...)

 • een goudvis

  opgesloten in je lichaam
  als een goudvis in een kom
  elke dag weer rondjes zwemmen
  en de tijd komt haast niet om
  happend naar de lucht rondom je
  als dat écht je leven is
  heb je net zo'n kleine wereld
  als die goudgekleurde vis

  laat je niet gevangen houden
  door zo'n bolle, glazen wand
  want de jou gegeven ruimte
  reikt veel verder dan de rand
  heel de uitgestrekte aarde
  kreeg je als jouw element
  omdat jij niet als een goudvis
  maar als mens geboren bent

  er is licht en lucht en vrijheid
  overvloedig, elke dag!
  blijf daarom niet doelloos draaien
  leef zolang je leven mag
  dat, als je bent uitgezwommen
  en je levenstijd is om,
  je kunt zeggen: ik zag veel meer
  dan alleen die enge kom!


  fd
(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 16 Sep 2011, 06:50", in de thread "Framing"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”