"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 296
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

decectiepoortje en renovatie kerk Hilversum

Bericht door zefyr » vr 25 nov 2016, 16:44

@TjerkB

Het nieuw-apostolische keurslijf wordt zelfs doorgetrokken op de 'bühne' :roll: Als ik m'n cynisme even, heel even, laat varen, dan constateer ik gewoonweg, dat het nieuw-apostolische 'altaar' in Hilversum ARBO-proof is :lol:

Een paar decennia geleden is onder leiding van districtsoudste Van Asperen - in het dagelijks leven werkzaam als architect - de kerk in Hilversum 'gerenoveerd'. Het resultaat was verschrikkelijk. Recentelijk is opnieuw een poging gedaan deze kerk aan de eisen van de tijd aan te passen. Opnieuw is het resultaat ronduit een blamage. Het getuigt van nieuw-apostolische wansmaak in de Lage Landen. Ik ben het met Edwin Diersmann eens, dat districtsapostel Van Oosbree - 'Der Mann hat immer etwas neues!' (volgens de Duitse apostelen in z'n tijd) - moet worden gerehabiliteerd. Niet alleen of zozeer vanwege z'n theologische vergezichten - 'Hoort u ook het ritselen van de nieuwe dag?!' - maar vanwege de prachtige ''lokalen' die hij onder architectuur liet bouwen. Harmonisch, sfeervol, stijlvol en een organisch geheel. Met relatief weinig middelen.

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi » vr 25 nov 2016, 17:42

@ll,

Nel de Bruijn is, zo te zien, nog springlevend.
De Bruijn heeft destijds een stuk grond op toplokatie verworven van de gemeente Heiloo, onder het mom dat zijn echtgenote binnen afzienbare tijd volledig aan een rolstoel gekluisterd zou zijn!
Niet dus!!

Het detectiepoortje voorkomt dat de HH van hun voetstuk vallen!

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 104
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door ZwartSchaap » vr 25 nov 2016, 18:42

@ All,

Pasen 1946 is Oudste L.Slok notarieel in het Apostelambt geplaatst in het NAK kerkgebouw in Hilversum.
Toen de naam Slok werd genoemd als opvolger van Ap.van Oosbree liet slok zich achterovervallen om vooral
niet de indruk te wekken dat hij zichzelf geschikt vond om dit hoge ambt te gaan bekleden.
Tijdens zijn gespeelde valpartij keek de man nog snel even achterom om te zien dat hij op een stoel zou belanden, hetgeen lukte.
Om opnieuw een valpartij in dit kerkgebouw in Hilversum te voorkomen is er een stalen hekwerk geplaatst, tevens is het een steuntje in de rug.
Waarschijnlijk komen er binnenkort op alle NAK altaren stalen steuntjes voor de broodnodige steun en veiligheid.

Groet ZwartSchaap

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » di 13 dec 2016, 14:33

TjerkB schreef: (...)


Uit: Bericht op "Vr 25 Nov 2016, 16:08"
@all

Wat het "detectiepoortje" betreft; in sommige wandelgangen wordt ook gefluisterd dat de ontwerper ervan zich uitdrukkelijk heeft laten inspireren door de Bijbel:
 • [13] Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. [14] Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

  Uit: Matteüs 7 (NBV)
Groet,
TjerkB :?


P.S.
Voor de laatste rechtszitting, op woensdag 12 oktober 2016, waren bij de wederpartij, in dit geval het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland c.a., allen gedagvaard die bij de behandeling van de zaak in hoger beroep de vragen zouden kunnen beantwoorden die het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden erover te stellen heeft. Echter, alleen apostel Peter Klene en opziener Ruud Vis waren komen opdagen. Alle anderen lieten verstek gaan!! Dat gold dus o.a. voor de huidige bestuursvoorzitter, districtsapostel Rainer Storck, diens ambtsvoorganger - districtsapostel i.r. De Bruijn, doch ook voor opziener i.r. Kamstra, de districtsoudste Nico Klene en tevens voor alle (overige) leden en oud-leden van de Landelijke vergadering (vgl. art. 7 van de toepasselijke statuten)!! Voor mij sprak dit boekdelen.
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » vr 16 dec 2016, 09:54

TjerkB schreef:(...)
Voor de laatste rechtszitting, op woensdag 12 oktober 2016, waren bij de wederpartij, in dit geval het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland c.a., allen gedagvaard die bij de behandeling van de zaak in hoger beroep de vragen zouden kunnen beantwoorden die het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden erover te stellen heeft. Echter, alleen apostel Peter Klene en opziener Ruud Vis waren komen opdagen.

(...)


Uit: Bericht op "Di 13 Dec 2016, 14:33"
@all

Desondanks staat het heel duidelijk in de statuten wie er met zijn allen over gaan:
 • Artikel 4 Organen
  De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:
  
1. De Stamapostel
  
2. Het bestuur
  
3. De landelijke vergadering

Bron: Statuten van het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, in de versie van 26 april 2001
Zie ook het bericht op "Ma 15 Nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers", op het voormalige Forum van Bauke Moesker
Door nu alleen apostel Peter Klene en opziener Ruud Vis ter zitting te laten verschijnen, wilden stamapostel Jean-Luc Schneider, districtsapostel Rainer Storck én de gezamenlijke districtsvoorgangers zeker de indruk wekken dat, wat hun betreft, alleen die twee een akkefietje hebben met broeder Rohn - en zijzelf staan erbuiten?!

Het lijkt de gang van zaken wel, zoals die op het ogenblik in het nieuws is omtrent een Haagse voetbalclub en de Aziatische eigenaar die geen Nederlands spreekt:
 • (...)
  Door de voortdurende conflicten tus-
  sen ADO en Wang dreigt het eerste huwe-
  lijk tussen een Europese voetbalclub
  en een Chinese eigenaar op een volstrekte
  mislukking uit te lopen. Kapotgegaan
  door verkeerde verwachtingen, miscom-
  municatie, culturele verschillen en finan-
  ciële belangen
  . De kwestie was daarom
  blijkbaar ook interessant voor de Chinese
  ambassade, die counselor Sun Guoshun
  had gestuurd als toehoorder.

  Die hoorde hoe Wang door de advoca-
  ten van ADO wrd afgeschilderd als "onbe-
  trouwbaar", "onbereikbaar" en een "wispel-
  turig" type met "schimmige plannen"
  .
  Communiceren met Wang is vrijwel on-
  mogelijk. Op mails reageert hij vaak niet.
  Telefonisch is hij ook nauwelijks te berei-
  ken.
  Soms verzetten de commissarissen
  op zijn verzoek een vergadering zodat hij
  er als voorzitter van de raad van commis-
  sarissen ook bij kan zijn, komt-ie vervol-
  gens niet opdagen
  .

  (...)
  Zo krijgt Wang volgens advocaat Sin-
  ninghe Damsté bijvoorbeeld de jaarstuk-
  ken in het Nederlands opgestuurd. Die be-
  grijpt hij natuurlijk niet.
  De advocaat van
  ADO trok bij dat voorbeeld zijn wenkbrau-
  wen op. Want waarom zette Wang dan wel
  zijn handtekening onder het stuk?


  (...)
  Met een stoïcijns gezicht stond raads-
  man Sun Guoshun van de Chinese ambas-
  sade na afloop op de gang. Wat hij precies
  kwam doen? Het is als ambassade de taak
  om "de belangen van Chinese bedrijven in
  het buitenland te beschermen", zei hij.
  Maar verder kon hij weinig over de kwes-
  tie zeggen. "Want alles was in het Neder-
  lands en daar begreep ik niets van
  ."

  (...)
Bron: De Volkskrant, vrijdag 16 december 2016, rubriek Ten eerste/pagina 3
Tot zover de voetballerij. De Ondernemingskamer in Amsterdam zal er wel uitkomen. Daarnaast hoop ik dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden er nu snel uit is.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » di 27 dec 2016, 16:12

AfbeeldingAfbeelding


@all

Bij de behandeling van het hoger beroep in de zaak...
 1. WOON EN ZORGMANGEMENT B.V.
 2. RONALD ROHN HYPOTHEKEN EN VASTGOED B.V. h.o.d.n. REGIO VASTGOED
contra
 1. NIEUW-APOSTOLISCHE KERK IN NEDERLAND
 2. NAK VASTGOEDONTWIKKELING NEDERLAND B.V.

... heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat het voor vandaag geplande (tussen)vonnis vooralsnog wordt opgeschort tot dinsdag 31 januari 2017.

Zie ook het bericht op "Wo 12 Okt 2016, 22:00".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » za 21 jan 2017, 10:48

Levi schreef:(...)
Nel de Bruijn is, zo te zien, nog springlevend.

(...)


Uit: Bericht op "Vr 25 Nov 2016, 17:42"
@all

En passant -door het echtpaar in kwestie via de "Bildergalerie" hier in de schijnwerpers te positioneren- werd er door de internationale kerkleiding trouwens een niet onbelangrijk krachtig signaal afgegeven. Aldus werd immers (voor wie de codes van de zichzelf rechtvaardigende geestelijk elite kent en ze doorziet) uitdrukkelijk gepoogd nu wereldwijd (!) de indruk weg te nemen dat districtsapostel De Bruijn in ruste op bestuursniveau inmiddels een smet zou zijn op het blazoen van de kerk.

Met andere woorden: er valt maar één zondebok aan te wijzen, namelijk de zondebok die wijzelf op 14 juni 2011 in de "Verklaring voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk" zelf al hebben aangewezen. Die zaak heeft ons ongeveer tweemaal de jaaromzet gekost, maar dat ligt enkel en alleen aan deze ene zondebok...

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » za 21 jan 2017, 11:10

TjerkB schreef:(...)
Die zaak heeft ons ongeveer tweemaal de jaaromzet gekost, maar dat ligt enkel en alleen aan deze ene zondebok...

(...)


Uit: Bericht op "Za 21 Jan 2017, 10:48"
@all

De bedoelde verliezen werden grotendeels "file-geparkeerd" in de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. (NVO). Kan iemand zeggen hoe het nu daarmee staat?

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » ma 23 jan 2017, 10:55

Vogelfrei schreef:(...)
Während der Verhandlung beim Gericht in Arnheim am vergangenen Freitag wurde von der Seite der Kirchenleitung u.a. erklärt dass das von der Kirche gebauten Pflegeheim in Arnheim, Eimersstaete genannt, bestimmte Bauvorschriften nicht erfüllt. Bruder Rohn -und er allein- würde daran schuldig sein. Türen und Flure waren nicht breit genug und die Küchen zu klein. Diese schuldhafte Angelegenheit würde in drei Millionen Verlust geführt haben. Daher sollten Bruder Rohn und seine Familie alles zahlen was zurückgefordert werden kann, sowie die Kosten. "Aber wir werden Ihre Möbel in Ruhe lassen", erklärte einer der beiden kirchlichen Anwälte (in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes). Am 1. Oktober wird das Urteil gesprochen, zunächst mit Bezug auf die Rückzahlung eines Darlehens. Mit dieser Kredit wurde damals in der Partnerschaft investiert.

(...)


Uit: Bericht bij Glaubensforum24 op "25.08.2014, 09:21" in de thread "NAK NRW/Niederlande und der Fall Rohn".
TjerkB schreef:(...)
Het kerkbestuur liet zich op de zitting vertegenwoordigen door mr. P.A. de Lange en diens kantoorgenoot mr. S.J. Nauta. Laatstgenoemde verdedigde eerder ook districtsapostel De Bruijn in privé. Verder was opziener Vis present, zij het in diens hoedanigheid van directeur bij "NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V." (afgekort: NVO). Broeder Rohn werd bijgestaan door mr. P.R.W. Richter die overigens meedeelde ook druk doende te zijn met het aangekondigde hoger beroep in de ontslagzaak. Eerder ging een rechter ermee akkoord dat het ontslag plaatshad zonder dat daarbij de "vaststellingsovereenkomst" moest worden geëerbiedigd.

Toen jl. vrijdag de rechter aan partijen het laatste woord gaf, merkte opziener Vis op dat het met name dankzij de kennis en ervaring van districtsoudste Nico Klene was geweest, op het gebied van bedrijfsfraude, dat het kerkbestuur via de aan haar toegevoegde "Raad van Toezicht" tot het inzicht kwam dat het aan broeder Rohn ligt, dat het project Eimersstaete zo'n drie miljoen euro verlies moest lijden. Daarom wordt hij hard door het kerkbestuur aangepakt. "Maar wij zullen niet aan uw huisraad komen," zo wilde mr. De Lange betrokkene nog wel geruststellen. Als de rechter er aanstonds in meegaat, zal het echtpaar Rohn dus worden kaalgeplukt.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 25 Aug 2014, 14:35"
@all

Volgens het kerkbestuur bedraagt alleen al de schade, die aan broeder Rohn te wijten zou zijn, drie miljoen euro. Tel daarbij op de schade die men zelf heeft aangericht...

Groet,
TjerkB


N.B.
Redactie schreef:(...)
De inmiddels tot districtsoudste geridderde districtsevangelist R.D. V. baarde opzien door op het ene moment te suggereren dat sommige documenten wel eens geantedateerd konden zijn, en op een andere moment door er gewag van te maken dat het kerkbestuur bij de opzet van een tweede conglomeraat aan stichtingen en B.V.'s juist een voorstel van Ronald Rohn had ingewilligd, terwijl laatstgenoemde toch werkelijk nergens van afwist. Ook sprak hij er schande van dat Residence Eimersstaete bouwkundig ongeschikt zou zijn gebleken voor de oorspronkelijk gekozen doelgroep, te weten ouderen met een geïndiceerde zorgzwaarte van 4-5 (op een schaal van 1 tot 10). Hij wist deze bewering echter niet te staven. Intussen is het complex kadastraal gesplitst, waarna het zorggedeelte werd verkocht voor 2,8 miljoen euro. De nieuwe eigenaar laat er nu voor € 200.000 aan het vertimmeren alvorens het voor een ander doel in gebruik te nemen. Gevraagd naar een laatste woord van zijn kant, antwoordde R.D. V. aan de rechtbank zulks niet te hebben ingestudeerd.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 22 Feb 2012, 08:26", in de thread "Het uur der waarheid heeft geslagen..."
TjerkB schreef:(...)
Sinds september 2010 volg ik in dit conflict de ontwikkelingen, echter met steeds meer verbazing over hoe het kerkbestuur te werk gaat en de zaken voorspiegelt. Van meet af aan heb ik er op gewezen dat het bestuur bestuurt! Wie terwijl er nota bene miljoenenverliezen ontstaan, níet eerst en vooral de hand in eigen boezem steekt, is in mijn ogen als bestuurder volstrekt incompetent. Daarom ben ik het er hartgrondig mee oneens dat i.c. alleen maar broeder Rohn wordt beschuldigd. Bovendien, ná het ontslag van broeder Rohn liet het kerkbestuur in de pers nog spreken van een succesvol Open Huis bij Residence Eimersstaete. Aan wie ligt het dan feitelijk, als daarop het succes uitblijft?! Heus, broeder Rohn heeft er part noch deel aan gehad dat Residence Eimersstaete later met miljoenenverliezen werd doorverkocht. De nieuwe eigenaar verspijkerde voor twee ton aan het interieur, waarna de exploitatie alsnog kon starten, zo verklaarde Ruud Vis in 2012 in Utrecht.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 25 Aug 2014, 14:35"
Zie -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- ook het bericht op "Zo 18 Nov 2012, 21:00", in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB » do 26 jan 2017, 15:30

@all

In de beroepszaak heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan. Ik heb het arrest nog niet ingezien maar wat ik ervan heb begrepen, is, dat het kerkbestuur grotendeels in het gelijk is gesteld. Het verleende (en inmiddels bij broeder Rohn teruggevorderde) bedrijfskrediet wordt bijvoorbeeld los gezien van de (blijkens de zgn. vaststellingsovereenkomst) beoogde aandelentransactie. Verder kan ik er nu weinig meer over zeggen. Alleen het volgende schiet mij nu te binnen:
TjerkB schreef:(...)
In de achterliggende vier jaar heb ik moeten vaststellen dat geen enkel moreel appel meer aankomt, bij welke nieuw-apostolische kerkelijke ambtsdrager dan ook. Ik heb mij gewend tot priesters, herders, oudsten en apostelen, van elk kaliber zelfs. Ook richtte ik mij in "open brieven" tot alle gemeenteleden, met of zonder een geestelijke bediening. Maar de harten lijken als te zijn gegoten in gepolijst beton. Gevoelloos, versteend.

(...)


Uit: Bericht op "Vr 06 Dec 2013, 22:08" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Dat schreef ik in 2013. Inmiddels is het 2017. Ook in de thans achterliggende vier jaar kwam geen enkel moreel appel meer aan...
TjerkB schreef:(...)
Wij zijn nu bijna vier jaar en welhaast een miljoen euro aan allerhande proceskosten verder. In de tussentijd kwam het uit dat districtsapostel Armin Brinkmann zich had vergaloppeerd door eigenmachtig in december 2007 maar liefst 10 miljoen euro te spenderen aan een internationaal opererende criminele bende. Stel even voor: je staat aan het hoofd van een "Bezirksapostelbereich" met een "anvertraute Herde von etwa 500.000 Gotteskinder" en je bent domweg in staat om vele malen ongestraft rood te negeren, met uiteindelijk alle financiële ellende voor de kerk van dien, maar desondanks mag je je tijd uitdienen, je krijgt "Nederland" erbij (waar vervolgens de zaken alleen nog maar verder uit de hand lopen) en op je 65e wordt er feestelijk afscheid van je genomen, doch let wel: zonder dat je ook dan het veld moet ruimen. Immers, betrokkene staat bij de NAK-NRW nog altijd hoog genoteerd op de lijst van medewerkenden. Zie http://www.nak-nrw.de/verwaltung/ansprechpartner/.

Wordt er dan écht niet met twee maten gemeten? Goddank zei iemand er wat van:
(...)
Warum diese Brüder nicht zur Verantwortung ziehen? Nur weil Sie Vorangänger sind? Ich haben mal die Blumenkasse geführt und einmal mich verrechnet und dadurch, ich glaube um 1,20 DM vertan. Danach müßte ich die Blumenkasse abgeben. Es geht also… Konsequenzen zu ziehen - nur bei den Kleinen?

(...)


Bron: Leserbrief vom "23. November 2013" bei Glaubenskultur-Magazine in Reaktion auf den Artikel "Gedächtnisschwund einer Kirchenleitung"; 21.11.2012
Allengs verstomde het geluid van deze roepende-in-de-woestijn want 499.999 anderen, gebrainwashten (?), keken met alle plezier wel even een andere kant op.

Tot overmaat van ramp kwam er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een nieuw financieel schandaal aan het licht, verband houdende met gebrekkig toezicht op de bouw van een kerk op Bonaire. De schade loopt in de tonnen. En -hoe kan het anders (!)- hetzelfde bestuur wast dezelfde handen in onschuld.

(...)


Uit: Bericht op "Di 26 Aug 2014, 14:11"
Over de asbestzaak die er later óók nog bijkwam, werd op dit Forum al uitvoerig elders bericht.

Ondanks alles sluit ik niet uit dat er in het jaar 2071 nog een stamaposteldienst wordt gehouden, waarover dan achteraf ongeveer als volgt verslag wordt gedaan:
 • Stammapostel:
  Jetzt wollen wir uns auf das Heilige Abendmahl einstimmen. Da strecken wir die Hand zur Versöhnung aus, wollen einander vergeben um selbst Gnade zu empfangen.

  Ich möchte hier noch für mich, für unsere Kirche einen Gedanken anfügen.

  (...)
  In der Vergangenheit war das Verhältnis durch bestimmte Vorkommnisse so, dass man sich mehr oder weniger aus dem Weg gegangen ist, um nicht zu sagen, sich bekämpft hat, sich vielleicht auch weh getan hat.

  (...)
  Ich will es kurz machen. Hier ist nicht der Ort, das alles aufzuarbeiten, aber ich will hier noch einmal deutlich bekunden: Ich strecke auch im Namen der Kirche die Hand zur Versöhnung aus. Wenn man Versöhnung sucht, schließt das ein, dass man zugibt, dass auch auf der eigenen Seite Fehler gemacht worden sind. Das will ich gerne hier in der Öffentlichkeit eingestehen ohne ins Detail zu gehen. Ja, es sind auch von unserer Seite, von der Seite der Neuapostolischen Kirche, Fehler gemacht worden. Wir strecken die Hand zur Versöhnung aus.

  (...)
  Nehmen wir es ernst mit der Versöhnung und strecken wir die Hand dazu aus. Wenn wir uns an Christus orientieren, dann wird es uns gelingen, uns zu versöhnen.

In analogie met "Gottesdienst-Bericht 24. Mai 2009", oorspronkelijke bron: http://www.ejt2009.eu/nachbereiten/gottesdienstbericht/
Zie -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- ook het bericht op "Wo 02 Feb 2011, 17:14", in de thread "Elders gelezen... "
Tegen hen die alles recht praten wat krom is, zou ik willen zeggen: "Voorwaarts, op het einddoel aan! Zie, d' Apost'len gaan vooraan." (lied 409, NAK-gezangboek).

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”