"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

Tjerk,

De uitspraak is inmiddels in het publieke domein vindbaar.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... 135.349%22

Gezocht onder "WZM".

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2118
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Het negatieve eigen vermogen bij de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. wordt alsmaar negatiever. In 2015 ten opzichte van 2014 kwam er nog een verlies bij van € 537.908 (te weten € 3.390.253 minus € 2.852.345).

(...)


Uit: Bericht op "Wo 01 Feb 2017, 12:02"
(...)
Inhoudsindicatie:
 • Gehoudenheid aan overeenkomst is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar in de specifieke omstandigheden van dit geval (o.a. tegenstrijdig belang bij vertegenwoordiging vennootschap, niet nakomen van afspraak omtrent goedkeuring informele raad van toezicht, bekendheid met dit verzuim en het tegenstrijdig belang aan de zijde van contractspartij, voor de vennootschap nadelige afspraken)
(...)
6 De beslissing

 • Het hof, recht doende in hoger beroep:
  in het principaal appel :

  • vernietigt het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht van 20 februari 2013, verbeterd bij vonnis van 10 april 2013, voor zover WZM daarbij is veroordeeld om schadevergoeding aan NVO te betalen ter hoogte van € 106.900 (r.o. 5.14, slot, zoals verbeterd ingevolge r.o. 3.1 van het herstelvonnis van 10 april 2013) en doet in zoverre opnieuw recht;
  • wijst de vordering van NVO tot schadevergoeding ter zake van de van Zass ontvangen ontwikkelingsfee ad € 106.900 alsnog af;
  • bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor al het overige;
  • veroordeelt WZM c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van NAK c.s. vastgesteld op € 4.961 voor verschotten en op € 9.160 voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief;


  in het incidenteel appel:

  • bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht van 20 februari 2013, zoals verbeterd bij vonnis van 10 april 2013;
  • veroordeelt NAK c.s. in de kosten van het hoger beroep in het incidenteel appel, tot aan deze uitspraak aan de zijde van WZM c.s. vastgesteld op € 4.580 voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief;


  in het principaal appel en incidenteel appel :

  • verklaart dit arrest ten aanzien van de daarin vervatte veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
  • wijst het meer of anders gevorderde af.
(...)


Bron: Arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 24-01-2017, zaaknummer 200.135.349
(Woon en Zorgmanagement B.V. en/of Hypotheken en Vastgoed B.V. versus Nieuw Apostolische Kerk in Nederland en/of NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.)
@Levi

Dank voor de oplettendheid. Los van de juridische strekking van het nu voorliggende arrest; ik ben ervan onder de indruk hoe het Gerechtshof haar bevindingen in taal heeft weten te vervatten. Het lijkt mij namelijk verre van eenvoudig om in een complexe zaak als deze verhelderend te beschrijven wat men er precies van vindt.

De voor dit hoger beroep ingeleverde gedingstukken en de daarbij aangevoerde argumenten hebben geleid tot een aanvullend en deels herzien gerechtelijk oordeel.

Ikzelf vind het altijd belangrijk om voor ogen te houden dat de rechter zich alleen uitspreekt over een zaak voor zover die op enigerlei wijze ter beoordeling voorligt.

Wat mij bij dit conflict intrigeert, is ook: hoe kun je op een kerkvloer onderling toch zó verdeeld raken dat het komt tot een geldverslindende complexe rechtsstrijd? Hoe heeft het hier in 's hemelsnaam zo ver kunnen komen? Toen ik in het najaar van 2010 geleidelijk aan doorkreeg wat voor een schreeuwende misstanden er bij het bouwbeleid onder ogen moesten worden gezien, wist ik voor mijzelf al meteen één ding heel zeker: deze doffe ellende kan nooit aan één man worden verweten.

Ikzelf ben jarenlang als administrateur bij dit kerkgenootschap in dienst geweest. Van 1985 tot 2000. Dan weet je dus op zijn minst van de hoed en de rand. Over wat in mijn beleving in de bestuurlijke organisatie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de zwakste schakel is, heb ik in forumbijdragen geen misverstand laten bestaan. Betrof het trouwens maar één zo'n zwakste schakel. Voor zover ik het nu, zowat zeven jaar later, kan bezien, heeft het bestuur onbehoorlijk bestuurd.

Waar zit hem dat in? Welnu, mijn "motie van treurnis" begint al bij de statuten. Op geen enkele manier waarborgen die een professionele bedrijfsvoering. Met alle mogelijke (ongeschreven) codes en voorschriften, die wel een nieuw-apostolische "lifestyle" in de hand werken maar die voor de rest op het zakelijke vlak hooguit contraproductief uitpakken, is het vervolgens voluit vragen om moeilijkheden. Niet voor niets wordt hierover in binnen- en buitenland (!) steen en been geklaagd.

Broeder Rohn was in 2008 nog maar enkele maanden in dienst of zijn "zegenaars", snoodaards als ze zijn, begonnen tegen hem al stiekem een loopgravenoorlog:
TjerkB schreef:(...)
Met die loopgravenoorlog begon het nota bene al in 2008:
Redactie schreef:(...)
Let speciaal op de tekst op pagina 8 onder "Ad d/4.6":
 • "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht
  en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd."
Hierdoor komt op 14 juni 2011 in de nieuwste tekst en uitleg van "De kerkleiding" over het conflict met broeder Rohn haar opmerking...
 • (...)
  De heer Rohn was sinds 2003 als zelfstandig adviseur werkzaam op de bouwafdeling van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In mei 2008 trad hij in vaste dienst om met name de bouw van een kerk- en woonproject in Arnhem te begeleiden. In september 2009 werd de heer Rohn door de kerk ontslagen. (...)

  Bron: Website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
... in een uiterst merkwaardig daglicht te staan. Immers, men werkte al vanaf 2003 met elkaar samen. In mei 2008 wordt broeder Rohn in dienst genomen en nog geen halfjaar later (wat voor een doodzonden kan een jarenlang gewaardeerde professional in zo korte tijd begaan?), "in het najaar van 2008" (aldus NAK c.s.), wordt betrokkene "kalt gestellt" wat hijzelf pas in het voorjaar van 2009 goed en wel doorziet. Maar wanneer broeder Rohn zulks aan de kaak stelt, bevalt dit NAK c.s. niet en wordt híj (!) in juni 2009 nota bene geschorst en naderhand in september 2009 ontslagen.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Do 07 Jul 2011, 08:37", in de thread "Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs"
En nu even narekenen hoe vaak er sindsdien al met uitgestreken smoelwerken "vrede op aarde" werd gezongen:
 1. Kerstmis 2008
 2. Kerstmis 2009
 3. Kerstmis 2010
 4. Kerstmis 2011
 5. Kerstmis 2012
 6. Kerstmis 2013
 7. Kerstmis 2014
 8. Kerstmis 2015
 9. Kerstmis 2016
Negen keer!! Zulks te vermenigvuldigen met bijna tweemaal 52 - zó vaak al werd de geveinsdheid hoogst eigenmachtig in de zee der vergetelheid gesodemieterd...

(...)


Uit: Bericht op "Wo 04 Jan 2017, 19:00" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder..."
Klik »HIER« om de "Verklaring versie 14 juni 2011" te downloaden.
Spijtig genoeg blijft alsmaar in raadselen gehuld wat het hierboven aangeduide boerenbedrog (!) in het najaar van 2008 ook maar enigszins kan rechtvaardigen. Ik vind dat zo'n schurkenstreek wel zowat het laatste is wat je bij een kerkgenootschap, dat óók nog pretendeert een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn, mag verwachten als je daar net een blauwe maandag in dienst bent, met nota bene een keurige vaststellingsovereenkomst op zak. Ik mis dit hele punt in het arrest.

Iets anders nog over het arrest. Via de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. (NVO) had het kerkbestuur sinds het (verbeterde) vonnis van 10 april 2013 op Woon en Zorgmanagement B.V. een vordering van € 106.900. Waarom stond deze bij NVO per ultimo 2015 niet gewoon in de balans - of was er al op afgeschreven?
Hoe dan ook, nú hoeft het niet meer want blijkens het arrest is het Gerechtshof van oordeel dat het kerkbestuur de bewuste vordering alsnog moet intrekken. Dit brengt mij nog op het volgende: wat was voor het kerkbestuur in de afgelopen jaren nu toch überhaupt het nut van deze geldverslindende complexe rechtsstrijd?

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

Tjerk,

De Rechtbank is duidelijk in haar uitspraak dat Rohn zijn 'ondergang' zelf heeft geregisseerd door de stroom van emails waarin hij ondubbelzinnig aangeeft de samenwerking per direct te willen beëindigen en te ontvlechten.

Ook is er sprake van antedateren door Rohn van een overeenkomst.

Dat wordt hem zwaar aangerekend en is nmm bepalend als kader voor het vonnis.
Wel worden nog 1 of 2 zaken gehonoreerd zoals jij beschrijft.

Wat ik werkelijk niet begrijp is dat Rohn niet op het verzoenende voorstel van de Bruijn is ingegaan.
Dat had een hoop gelazer gescheeld!

Hoe zich dit allemaal verhoudt in het beeld van de toekomst en de eeuwigheid, daar zal de hoogste Rechter later over oordelen!

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2118
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Ook is er sprake van antedateren door Rohn van een overeenkomst.

Dat wordt hem zwaar aangerekend
en is nmm bepalend als kader voor het vonnis.

(...)


Uit: Bericht op "Di 07 Feb 2017, 17:48"
@Levi

Voor het juiste begrip: het gaat hier zuiver om een aantijging namens opziener Vis! Het Gerechtshof heeft er per se geen kwalificatie aan willen verbinden. Zie onder:
 1. :shock:
  (...)
  4 De beoordeling van de grieven en de vordering
  (...)
  • 4.6
   NAK c.s. heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de hier bedoelde vordering van WZM. Daartoe heeft zij gesteld dat [eiser2] de WZM Overeenkomst heeft vervalst of geantedateerd. Voor zover van vervalsing geen sprake is, is de WZM Overeenkomst volgens N.A.K. c.s. ongeldig, omdat de Raad van Toezicht met het aangaan van die overeenkomst niet heeft ingestemd.
  (...)


  Bron: Arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 24-01-2017, zaaknummer 200.135.349
  (Woon en Zorgmanagement B.V. en/of Hypotheken en Vastgoed B.V. versus Nieuw Apostolische Kerk in Nederland en/of NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.)
 2. :shock:
  Redactie schreef:(…)
  Voortbordurend op het laatste redactionele bericht in de thread "Het uur der waarheid nadert", thans een impressie van een volledige werkdag bij de rechtbank Utrecht op 21 februari 2012.

  (...)
  De inmiddels tot districtsoudste geridderde districtsevangelist R.D. V. baarde opzien door op het ene moment te suggereren dat sommige documenten wel eens geantedateerd konden zijn, en op een andere moment door er gewag van te maken dat het kerkbestuur bij de opzet van een tweede conglomeraat aan stichtingen en B.V.'s juist een voorstel van Ronald Rohn had ingewilligd, terwijl laatstgenoemde toch werkelijk nergens van afwist. Ook sprak hij er schande van dat Residence Eimersstaete bouwkundig ongeschikt zou zijn gebleken voor de oorspronkelijk gekozen doelgroep, te weten ouderen met een geïndiceerde zorgzwaarte van 4-5 (op een schaal van 1 tot 10). Hij wist deze bewering echter niet te staven.

  (...)


  Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 22 Feb 2012, 08:26" in de thread "Het uur der waarheid heeft geslagen... "
  Zie ook het bericht op "Ma 23 Jan 2017, 10:55"
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2118
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Wat ik werkelijk niet begrijp is dat Rohn niet op het verzoenende voorstel van de Bruijn is ingegaan.
Dat had een hoop gelazer gescheeld!

(...)


Uit: Bericht op "Di 07 Feb 2017, 17:48"
@Levi

Kun je iets preciezer aangeven wat dat voorstel inhield? Ik zal het eerlijk toegeven: mijn geheugen laat mij hier in de steek...

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk,

Zie 2.11 van het vonnis.
“(…) Sinds 1 mei 2008 bent u in dienst van onze kerk en aangesteld als directeur van NAK Vastgoed bv. Een onderneming die volledig eigendom is van de kerk. Doelstelling van de onderneming is projectontwikkeling van het vastgoed van de kerk. In deze situatie functioneert u onder een Raad van Toezicht die bestaat uit drie bestuursleden van de kerk.
Vorige week heeft u na een conflictueus gesprek met één van de leden van deze raad, de heer [persoon5] , in een onaangename email aangegeven dat u uw werkzaamheden inzake de projectontwikkeling stil zou leggen. Deze mail was gedateerd op 8 april. (…) heeft u in dezelfde week, op 6 april, de betaalpassen van de onderneming geblokkeerd. (…)
Omdat wij als kerk steeds streven naar een positieve en constructieve samenwerking heb ik in een tweetal gesprekken op 9 en 10 april deze zaken met u uitgesproken. We zijn genegen deze beide zaken als misverstanden te beschouwen (…).
In de oprechte hoop van onze kant op een constructieve samenwerking in de voorliggende tijd (…).”Een zwaar gemiste kans door Rohn en nobel van de Bruijn?

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2118
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 22:30 uur]
Levi schreef:(...)
Een zwaar gemiste kans door Rohn en nobel van de Bruijn?

(...)


Uit: Bericht op "Di 07 Feb 2017, 19:45"
@Levi

In april 2009 was voor broeder Rohn bij de informele raad van toezicht de aap uit de mouw gekomen. Het werd hem duidelijk hoe betrokkenen al sinds het najaar van 2008 tegen hem samenspanden. Hij had ze ontmaskerd als "zegenaars" met een dubbele agenda. Alleen al daarom zag hij het m.i. niet zitten bij hen aan de leiband te moeten lopen. Bovendien had het er alle schijn van dat districtsapostel De Bruijn door ze werd overruled, wat later inderdaad het geval zou blijken te zijn.

Om aan die onwerkbare situatie het hoofd te bieden en "het nieuwe rentmeesterschap" alsnog met fair play (!) een kans van slagen te geven had het kerkbestuur naast Ronald Rohn een tweede vakspecialist moeten inzetten; iemand die samen met hem voor synergie had kunnen zorgen. Echter, op het bureau van de Centrale Administratie waren de laatste vaklieden allang gesneuveld, waarna volgens mij het amateurisme integraal had toegeslagen. De kadaverdiscipline (!) wreekte zich.

Het bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 29 Dec 2010, 12:09" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9" geeft aan hoe Rohn, bijvoorbeeld ook op 27 mei 2009, namens de informele raad van toezicht rechts werd ingehaald. Men gedroeg zich als wegpiraten - om Rohn weg te pesten.

Nu weliswaar minder relevant, maar in de thread "De bewijzen stapelen zich op... " op het voormalige Forum van Bauke Moesker kwam ik zojuist nog de berichten tegen op resp. "Vr 07 Dec 2012, 13:47" en "Vr 07 Dec 2012, 15:13": de "Finanzbuchhalter" Eberhardt Dodt (NAK-NRW) was al op 9 juli 2007 bij de nieuwbouw in Arnhem betrokken en bij het vakantiehuizenproject in Oostenrijk betrof het van districtsapostel De Bruijn wel degelijk een investeringsinleg; zeer zeker géén lening.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk,

Jij snapt toch ook wel dat een werknemer nooit meer bevoegdheden kan hebben dat de werkgever?!
Dat is niet realistisch. Rohn dacht werkelijk de alleen heerschappij en regie te hebben binnen het NAK bolwerk?
En dan ook nog de schatkist bij hem in bewaring geven?
Als de Bruijn dat zo geregeld had, dan had ik dat ook direct geblokkeerd als RvT.

Ben het met je eens dat de Bruijn geen schone handen heeft, maar Rohn had eieren voor zijn geld moeten kiezen.
Maar blind van woede, denderde hij door de porceleinkast!

Het ging uiteindelijk om gezamenlijke bedoelingen en maakte de Bruijn een knieval.
Maar Rohn ging het om meer; macht en het alleenrecht.
Ja, dan heb je de poppen aan het dansen...

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2118
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Jij snapt toch ook wel dat een werknemer nooit meer bevoegdheden kan hebben dat de werkgever?!
Dat is niet realistisch. Rohn dacht werkelijk de alleen heerschappij en regie te hebben binnen het NAK bolwerk?
En dan ook nog de schatkist bij hem in bewaring geven?

(...)


Uit: Bericht op "Wo 08 Feb 2017, 08:21"
@Levi

Allereerst dit: ik snap helemaal wat je bedoelt. Toch denk ik dat er méér is wat ertoe doet. Dat moet ik natuurlijk kunnen uitleggen. Hieronder een poging daartoe...

Het kerkbestuur wilde het onroerend goedbeheer zelfvoorzienend maken en tegelijkertijd als Algemeen Nut Beogende Instelling een brug slaan naar de samenleving. Dat waren ambitieuze plannen. Saaie mensen weten met zo'n uitdaging geen raad, maar creatieve ondernemende geesten zien er de ultieme uitdaging in. Het hield ook een buitenkans in om eindelijk zielzorg en zakendoen verantwoord uit elkaar te trekken. Dat zou zowel het gemeenteleven als de gemoedsrust van degenen die daaraan als bestuurders leiding geven enorm ten goede komen. So far, so good. Gaandeweg werd het duidelijk hoe de praktische uitvoering te verwezenlijken viel.

Ronald Rohn kwam in beeld en "in de kring der dienaren" had hij stevig meegedacht. Echter, in die geledingen geldt stilzwijgend het adagium: eigen makkers eerst. Door het enthousiasme van de districtsapostel en door zijn eigen betrekkelijke onervarenheid met de geloofscultuur in de bewuste groep van intimi maakte Ronald Rohn zich op dat punt niet de meeste zorgen. "Niet lullen, maar poetsen", was zijn insteek. Trouwens, voortvarend werd inmiddels in Arnhem het nieuwbouwproject aldaar opgetuigd. Het duurde niet lang of er werden aan hem mensen opgedrongen die kennelijk om méér dan één reden aan een baan moesten worden geholpen.

Dit laatste gooit zand tussen de raderen. Het wordt een machtsstrijd, waarbij het kerkbestuur zich overmoedig toont. Men dumpt Rohn. Gevolg: miljoenenverliezen.

Hoewel de drie leden van de informele raad van toezicht zich uitgaven voor "adviseurs van het bestuur", waren zij in werkelijkheid gerekruteerd uit een tweetal bestuursgeledingen. Hierna gedroegen de betrokkenen zich als vertegenwoordigers van en toezichthouders op de districtsapostel, nadat deze zich ongeloofwaardig had gemaakt door de schijn op zich te laden van belangenverstrengeling. Doch hoe gingen deze "adviseurs van het bestuur" feitelijk te werk? Met hoeveel petten op regeerden zijzelf en welke doelstellingen wensten zij ondertussen voor zichzelf gerealiseerd te krijgen?! Welnu, ze schoven aan elkaar nieuwe banen en functies toe!

Kortom, foute boel. Mijn stelling is daarom: men saboteerde de tomeloze inzet van Ronald Rohn en daarmee indirect het algemeen nut dat het kerkgenootschap met de geplande herstructurering van de onroerend goedexploitatie voor ogen stond. Het kerkbestuur liet haar adviseurs, die kennelijk met een blanco mandaat volledig hun eigen koers mochten varen, met vuur spelen. Wie zoals Ronald Rohn dan voorziet dat men afstevent op een debacle, kán niet anders dan: op de rem trappen. De vaststellingsovereenkomst was van toepassing, maar Rohn werd onderuit gehaald door "dienaren" met een meervoudige agenda die zelf niet werden gecontroleerd.

De eigenzinnige aanpak van het trio Klene-Klene-Vis heeft tot onbehoorlijk bestuur geleid want na het vertrek van Rohn veroorzaakten zij (!) de miljoenenverliezen.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk,

Miljoenenverliezen is voor de NAK geen issue.
De macht en controle wel!
Juist binnen het escalatiemoment had Rohn zich als professional moeten manifesteren.

Dat jij je pijlen richt op het handelen van het bestuur van de NAK begrijp ik, maar dat Rohn alleen daardoor
het slachtoffer is geworden gaat er bij mij niet in.
Dat is teveel eer...

Groet,
Levi

Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”