Henk S. is niet Henk B.

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Plaats reactie
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Henk S. is niet Henk B.

Bericht door TjerkB » ma 11 aug 2014, 14:22

@all

In deze thread wil ik het hebben over Het Zesde Gebod: "Gij zult niet doodslaan".


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Henk S. is niet Henk B.

Bericht door TjerkB » ma 11 aug 2014, 14:35

@all

Om alvast de gedachten te bepalen:
(...)
De enige docent op de middelbare school waar ik wat van geleerd heb, was mijn docent aardrijkskunde. Zijn naam is Henk Schaftenaar. Het kan aan mij liggen dat ik vrijwel niets heb kunnen onthouden van wat de andere docenten zeiden, het zou aan het vermogen van de andere docenten kunnen liggen, maar het ligt natuurlijk allemaal aan Henk Schaftenaar. (Hoi, Henk!) De beste man leek niet iedere ochtend naar school te zijn gekomen om zijn werk uit te voeren, noch om ons iets bij te brengen. Hij leek te zijn gekomen voor zijn eigen plezier.

Hij wist exact waarover hij sprak en hij vertelde over niets liever dan over veengrond, zandgrond, ijstijden, vestingen, de verschuiving van aardkorsten, de etymologie achter plaatsnamen, et cetera. Hij schuwde daarbij niet met zijn leerlingen te gaan trollen schieten op de hei en ons zo iets bij te brengen over het leefgebied waarin we onze kinderoorlog voerden. Als ik nu aan de lessen terugdenk, weet ik waarom ik deze docent nooit ben vergeten. Ik wilde Henk Schaftenaar worden. En ik was niet de enige. Alle leerlingen van de school wilden Henk Schaftenaar worden. Dus luisterden we naar hem. Dus imiteerden win hem. Dus zorgen wij ervoor dat we alles van aardrijkskunde wisten en net zo grappig waren als hij. We hebben veel opgestoken, maar hebben stuk voor stuk in ons hoogste doel gefaald. Niemand van de leerlingen is het gelukt om Henk Schaftenaar te zijn. Toch is de ontmoeting met de aardrijkskundeleraar uiteindelijk -los van uitzinnig hoge cijfers voor het vak aardrijkskunde en het feit dat we leerden dat het er niet om gaat wát je vertelt, maar vooral ook hoe je iets vertelt- misschien wel het beste wat ons op 15-jarige leeftijd heeft kunnen overkomen. Door te begrijpen wie we niet konden zijn, snapten we beter wie we waren. Of wie we konden worden.


(...)


Uit: "Neem gewoon een goed voorbeeld", door Maartje Wortel, vandaag in De Volkskrant (pagina V2: "Das Cursus")

[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Henk S. is niet Henk B.

Bericht door TjerkB » ma 11 aug 2014, 15:00

 • Binnengaan in het koninkrijk van de hemel
  [16] Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ [17] Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ [18] ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, [19] toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’

  Uit: Matteüs 19 (NBV)
@all

Spreekt dit ons aan? Zegt het ons iets? Kunnen we er wat mee?


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Henk S. is niet Henk B.

Bericht door TjerkB » ma 11 aug 2014, 15:15

@all

In aansluiting aan mijn bericht hierboven, van "Ma 11 Aug 2014, 14:35":
Redactie schreef:Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit

 • Afbeelding
  Afbeelding


Op 30 oktober 2004 bracht ik dit artikel onder de aandacht van de kerkleiding, in de hoop dat het zou helpen om een zo goed mogelijk begrip te krijgen van "Dienen en leiding geven". Ik kreeg géén reactie.


Eerder, op 13 oktober 2004, had ik namelijk het volgende geschreven:

(...)
Vanochtend [29 augustus 2004] kwam het bijbelwoord voor de dienst uit Johannes 15, dat begint met

 • "Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier."
Ïn het vijfde vers van dit hoofdstuk staat vervolgens:
 • "Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen."
"Wij allen zijn een rank aan die wijnstok," zei onze voorganger hierover.

Daarnaast werd in de arbeid nog aangehaald dat kinderen op de zondagsschool vroeger werd geleerd dat onze Stamapostel de stam is, de dienaren tezamen de grote en de kleinere takken en verder de broeders en zusters in de gemeenschap de twijgjes. Vaak werd er in dit verband ook nog op gewezen hoe belangrijk het is dat wij op die wijze met de dienaren verbonden zijn om niet af te sterven van de Boom des levens.

Tussen de betekenis van het Bijbelwoord van vanochtend en het bewuste verhaal van de zondagsschool liggen hele werelden van verschil. Gaat er nu om dat wij in Jezus blijven of, vrij vertaald, moeten wij zijn in "de ambtsbroeder met het laagste ambt" in de gemeenschap?!

Hier ligt ook het zwaartepunt van de problematiek waarmee ik mij als het ware mee opgezadeld heb gevoeld sinds het organigram van de kerk als het ware op de wijnstok werd geënt en aan zielen werd verteld dat zij zonder de dienaren niets kunnen doen. In werkelijkheid lezen we echter in Johannes 15 dat Jezus heeft gezegd dat wij zonder Hem niets kunnen doen; Hem met een hoofdletter!!

Kortom, ik zou willen dat het organisatiemodel van onze kerk het organisatiemodel blijft, en niet méér dan dat, en dat de reine Jezusleer in de arbeid niet wordt verontreinigd met menselijke denkbeelden.

Ikzelf wil mij graag vasthouden in wat staat in 2 Korintiërs 1: 24

 • "Niet dat wij heersers zijn over uw geloof, maar wij zijn medehelpers uwer vreugde; want gij staat in het geloof."
... en verder aan:
 • "Maar de vaste grond Gods staat vast en heeft dit zegel: De Heer kent de zijnen"
  2 Timoteüs 2: 19 (vgl. Gezangboek, lied 452a)
Dit betekent dat ik graag zou willen dat in onze kerk er geen verwarring meer teweeg wordt gebracht over wat er in de Bijbel wordt gezegd over de verbintenis van kinderen Gods met hun Zielenbruidegom. Het zou het verlossingswerk heel erg ontsieren als dienaren in volgorde van een vermeende belangrijkheid de broeders en zusters in het licht gaan staan door zichzelf op te werpen als onmisbare schakels om de zegen van de Allerhoogste deelachtig te worden. Dienaren zijn medehelpers, geen zetbazen; zij delen de lakens niet uit, maar zij kunnen de minsten zijn, en dienen.

Voel je alsjeblieft in geen enkel opzicht hierdoor bezwaard, want zoals ik boven al aanhaalde, door een liefdevolle benadering komen de dingen al vanzelf in een ander licht te staan. Wij hebben biddende handen voor je. We realiseren ons hoezeer wij allen als vrijwilligers mogen doen wat in ons vermogen ligt, in de gemeenschap, op het werk, in onze woonomgeving, elders, in ons leven. (...)
Evenmin beantwoord...

Ik wil het voorgaande doortrekken naar het "hier en nu" want anders hoeven wij niet langer te spreken van "een levend geloof". Zie onder:

Redactie schreef:(...)
Op woensdag 25 augustus 2010 sprak ik een bestuurslid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, waarbij één van mijn eerste vragen was: "Kent u broeder Moesker?" Alleen van naam, zo begreep ik. Kennelijk probeert men niet op constructieve wijze met elkaar "on speaking terms" te geraken, was namelijk vaak mijn gedachte geweest wanneer ik de site http://apostolischekritiek.nl/ bezocht. Deze website was immers al jarenlang in de lucht. Waarom was er géén gehoor gevonden voor werkelijk de meest serieuze problemen, die nu -schijnbaar uit geestesnood (!)- geëtaleerd werden op het Internet? Ik informeerde hier dus naar bij dit bestuurslid want per slot van rekening handelde het over aangelegenheden die de "zorgplicht" van plaatselijke dienaren logischerwijs te boven gaan. Kortom, ik drong er op aan om met broeder Moesker contact op te nemen. Hij is toch ook altijd nog lid van de kerk?! Voor mijzelf was het in dit opzicht gewoonweg al te laat. Toen ik (op 2 mei 2007) de kerk verliet, wisten districtsapostel De Bruijn en ikzelf dat het definitief was. Ik vond dat stamapostel Leber de hele zaak grondig aan het verzieken was en dan is het een kwestie van EXIT.

Terwijl ik "achterbleef", ging men bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op 3 mei 2007 "aan de hand van leiding, gegeven in onze dierbare stamapostel" over tot de orde van de dag:
BakEenEi schreef:(...)
Kinderen Gods worden geacht 10% van hun inkomen aan de Nieuw-Apostolische Kerk te schenken, en voorts gul te geven ter gelegenheid van de Dankdag voor Gewas en Arbeid, bij het kerstfeest, bij het zondagschoolreisje, bij een regiodienst voor senioren waar de lunch wordt gebruikt, bij deelname aan een workshop voor dirigenten, voor een jeugddag, bij een zang- of orkestuitvoering en voor het zendingswerk. Verder wordt er van alles ingezameld wat nog méér geld opbrengt. Daarnaast is het fijn als men zo veel mogelijk onkosten voor eigen rekening neemt. De "verantwoordelijke dienaren" redden zich wel met al het geld. Bij hen is het in de best mogelijke handen, zo wordt het de gelovigen voorgehouden.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "zo 04 dec 2011, 22:51" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Het WebTeam/BEE


Uit: Bericht door Redactie op "ma 05 dec 2011, 23:02" in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)
Met broeder Moesker wordt er vervolgens géén contact opgenomen, dat wil zeggen: niet door een "dienaar". Wel ontvangt hij daarentegen op 17 november 2010 een brief van de advocaat mr. De Lange, en op 30 november 2010 nóg een. Hierna wordt het stil. Tot 30 november 2011, want dan meldt mr. De Lange zich opnieuw bij hem, zo ook op 6 december 2011. Tussendoor belt op 2 december 2011 herder (?) Hans Nijland aan, die aan broeder Moesker namens de districtsevangelist Vis in diens hoedanigheid van "bureauhoofd van ons kerkelijk kantoor in Nederland" een dreigbrief overhandigt! Zeker indachtig aan 100 minus 1 schaap...

Geen sterveling onder de nieuw-apostolische "kinderen Gods" neemt met broeder Moesker contact op, wanneer al deze brieven op dit Forum zijn verschenen. Daarmee wordt hij door diens "naasten" in het "werk Gods" voor levend dood gehouden. Diezelfde houding nemen hierna mr. De Lange aan, de "districtsevangelist" Vis, "districtsapostel" Armin Brinkmann zomede "stamapostel" Wilhelm Leber. Terwijl er namens hen aan broeder Moesker eerst allerlei eisen en deadlines werden voorgehouden en hij daarop heel correct schriftelijk antwoordt, reageert geen van allen. Het mag duidelijk zijn dat op zo'n manier elk vermeend spoedeisend belang (voor de kerkleiding) aan een zaak ontvalt. Men dreigde immers met een kort geding! Wel maakt men zich ondertussen schuldig aan o.a. smaad. Samenvattend: hoe allemachtig ongeloofwaardig in de positie van al deze zichzelf voor "hoge dienaren" uitgevende machtsfiguren kun je in 's hemelsnaam worden?! Hoe durven zulke satanische "zegenaars" straks in vredesnaam (!) Kerst te vieren? Wie het weet, mag het zeggen!

TjerkBBron: Bericht op het Forum van Bauke Moesker op "Wo 21 Dec 2011, 13:44" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit" (rubriek "Let your light shine!")

[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Henk S. is niet Henk B.

Bericht door TjerkB » ma 11 aug 2014, 15:22

@all

Zou er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nog wel iemand te vinden zijn die een boodschap heeft aan (één van) de onderstaande quotes? Henk B. wellicht?

-1-
"In den anschließenden Gerichtsverfahren ging es hart auf hart. So wurde dem suspendierten Mitarbeiter im Namen des Kirchenvorstands von einem Rechtsanwalt im Beisein von Apostel Klene angesagt, man werde ihn (und damit seine Familie) finanziell zugrunde richten."

Quelle: Glaubenskultur-Magazine, "Schluss mit der Verwaltung des Mangels!", Tjerk B., 2011-05-10, http://www.glaubenskultur.de/premiumartikel-1471.html
Siehe auch mein Beitrag vom 01.08.2014, 16:13
-2-
Vogelfrei schreef:(...)
Auch Kinder von Bruder Rohn, Jugendlichen, wurden rücksichtlos exkommuniziert bei NacWorld. Es hat sogar passiert dass sie im Jugendkreis mit eingeladen waren für ein Treffen mit dem neuen Bezirksapostel Storck. Gemütlich und auch was dabei zum Essen. Einer von ihnen nahm die Einladung an, aber dann wurde von einem Amtsträger telefonisch abgesagt denn die Einladung war ein Fehler: Familienmitglieder von Bruder Rohn seien unerwünscht.

(...)


Quelle: Mein Beitrag vom 09.08.2014, 11:02
-3-
Vogelfrei schreef:(...)
Ein Apostel hat hier sogar gesagt: "Wenn deine Eltern trennen, was ich mir vorstellen kann, ich verspreche dir dann kümmern wir uns um dich, um euch als Kinder".

(...)


Quelle: Mein Beitrag vom 09.08.2014, 16:15

[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Henk S. is niet Henk B.

Bericht door Levi » ma 11 aug 2014, 21:29

@TB
Ein Apostel hat hier sogar gesagt: "Wenn deine Eltern trennen, was ich mir vorstellen kann, ich verspreche dir dann kümmern wir uns um dich, um euch als Kinder".
En ondertussen wentelt de District Oudste zich in zijn zelfgenoegzaamheid als 'voorbeeld' van een blindelings volgzame voorganger.
Lak aan de gevoelens van anderen, huilend met de wolven in het bos (Metafoor voor het gremium van district-voorgangers), maar 'Los van God'.

Het is een farce dat District,

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Henk S. is niet Henk B.

Bericht door TjerkB » ma 11 aug 2014, 23:50

@all

Ter info:
Vogelfrei schreef:Mit welchem Geiste wollen wir getauft sein? (1)
 • Der Rangstreit der Jünger

  [33] Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er daheim war, fragte er sie: Was habt ihr auf dem Weg verhandelt?
  [34] Sie aber schwiegen; denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der Größte sei.
  [35] Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener.
  [36] Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen:
  [37] Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.


  (...)
  [42] Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde.

  Quelle: Markus 9

@Matula
Matula schreef:(...)
Vogelfrei, wie hieß der Apostel der das angeordnet hat ?

Wann war der Vorfall und wann hat das Jugendtreffen mit BAP Storck stattgefunden ?
Ich denke, es ist wichtig, diese Fragen mit größter Sorgfalt zu beantworten. Zunächst sollen die unterschiedlichen Ausgangspositionen sonnenklar werden.

Wir alle kennen beeindruckende Worte wie...
 • Die Bezirksapostel leiten einen Bezirksapostelbereich, der sich zumeist aus mehreren Gebietskirchen zusammensetzt.
 • In der Seelsorgelinie stehen ihm [der Bezirksapostel] die Apostel und Bischöfe mit ihren Seelsorgern aus Bezirken und Gemeinden zur Seite.
 • Jede Gemeinde wird von einem Gemeindevorsteher im priesterlichen Amt geleitet. Ihm stehen weitere Amtsträger (Priester und Diakone) zur Erfüllung der seelsorgeischen Aufgaben zur Seite.
 • In allen Gemeinden engagieren sich „Jugendbeauftragte“. Sie übernehmen organisatorische Aufgaben wie das Kommunizieren von Terminen, das Bereitstellen von Mitfahrgelegenheiten oder das Durchführen von Jugendaktionen mit der Gemeindejugend. Auch sind sie persönliche Ansprechpartner für die Jugendlichen und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
...aber dann gibt's die entsetzliche Praxis wie beschrieben in meinen Beiträgen vom 10.08.2014, 13:12, vom 09.08.2014, 20:22 und 10.08.2014, 18:10. Niemand unter den Hunderten von Tausenden von Geschwistern oder unter den (höheren) "Führungsverantwortlichen" in diesem Bezirksapostelbereich, keiner von ihnen trat ein für dieses unschuldiges Opfer von seelischer Gewalt. Also fünfhunderttausend (und ein größenwahnsinniger Stammapostel) gegen eine Jugendliche! Jeder stand da -ohne Augensalbe- und sah...
 • [14] Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes:
  [15] Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest!
  [16] Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.
  [17] Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß.
  [18] Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest.
  [19] Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße!


  Quelle: Offenbarung 3

[Fortsetzung folgt]

MfG,
Vogelfrei


Bron: http://forum.glaubensforum24.de/viewtop ... 045#p58045
Vogelfrei schreef:Mit welchem Geiste wollen wir getauft sein? (2)
 • Ausrottung des Götzendienstes und der falschen Propheten

  [1] Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung.
  [2] Zu der Zeit, spricht der HERR Zebaoth, will ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll; dazu will ich auch die Propheten und allen Geist der Unreinheit aus dem Lande treiben.


  Quelle: Sacharja 13

@Matula
Matula schreef:(...)
Vogelfrei, wie hieß der Apostel der das angeordnet hat ?

Wann war der Vorfall und wann hat das Jugendtreffen mit BAP Storck stattgefunden ?
Aus dem erwähnten Textwort geht hervor daß nicht jeder Name in aller Ewigkeit behalten bleibt. Immer wieder in der neuapostolischen "Reichsgottesgeschichte" wurde damit experimentiert - von... Ämter mit für sich schon einem "Lifetime Membership Recognition Award". Während man predigt "Den Geist dämpft nicht" und "Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein", und die ganze Menschheit der Führung des Stammapostelamtes... untergeordnet sei, werden Opfer seelisch tot erklärt - weil ignoriert und gemobbt. Wer dann jemanden um Hilfe anfleht, muss sich abfahren lassen von einem Pressesprecher. "Herr, komme bald", singt der Chor.

"Ab 1897 bildete sich das Stammapostelamt als das führende Amt der Kirche heraus, das Friedrich Krebs bis zu seinem Tod im Jahr 1905 bekleidete", heißt es im Katechismus. Ich fragte mich, wie der derzeitige Stammapostel sich beschäftigt mit schmerzhafte Begebenheiten:
Eingangsgebet – Stammapostel Jean-Luc Schneider:
„Lieber himmlischer Vater, in diesem besonderen Kreis kommen wir zu Dir und danken Dir aus der Tiefe unseres Herzens. Wir danken Dir für Deine Gnade, Deine Bewahrung und Deine Hilfe. In diesem Kreis haben wir Dich schon oft in besonderer Weise erlebt. Wir danken Dir für die vielen Gebete, die Du schon erhört hast, wir danken Dir, dass wir schon so oft Deine Hilfe und Deinen Beistand erleben durften. Wir danken Dir, dass Du uns Deine Gnade schenkst, damit Deine Kinder unter unseren Unzulänglichkeiten und Schwachheiten nicht leiden müssen.

Quelle: "Stärkungsstunde für Amtsträger" am 15. Februar 2014 in Innsbruck
Für Opfer von seelischer Gewalt in der Neuapostolische Kirche ist so ein Gebet wie ein Dolchstoß in den Rücken! Gott wird sogar von ihm vorgelogen:
"Gemeinsam beten wir für die viele Kranken, die viele die im Leid sind, so mancher wollte kommen und konnte es nicht weil noch irgend etwas geschehen musste. Wir beten für sie. Tröste und sterke sie. Wir denken aber auch an unsere vielen Geschwister die nicht kommen konnten. Es ging einfach nicht. Lass sie immer wieder erfahren dass Du mit und bei ihnen bist. Lieber himmlischer Vader, wir denken aber nicht nur an uns und an unsere Geschwister. Wir denken an die vielen Menschen, hier auf diesem Kontinent aber auch in aller Welt."

Quelle: Eröffnungsfeier IKT am 6. Juni 2014
Es ging einfach nicht?! Auch wenn ein Jugendlicher im Auftrag von Apostel Peter Klene krepieren darf?
 • Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.

  Quelle: Matthäus 25, 40

[Fortsetzung folgt]

MfG,
Vogelfrei


Bron: http://forum.glaubensforum24.de/viewtop ... 052#p58052
Vogelfrei schreef:Mit welchem Geiste wollen wir getauft sein? (3)
 • [15] Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer!
  [16] Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!
  [17] Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!


  Quelle: Johannes 21

@Matula
Matula schreef:Vogelfrei, dass ist keine Antwort auf meine gestellten Fragen !

Quelle: Beitrag vom "11.08.2014, 09:18"
Siehe unten die Einladung für das Treffen in Apeldoorn mit Apostel Storck am 30. Januar 2014:
Lieve Jeugd,

Aanstaande zondag hebben we jeugddienst waar ik weer naar uit kijk. In de week daaropvolgend zal op donderdag 30 januari Apostel Storck in Apeldoorn dienen. Apostel Storck zal binnenkort onze nieuwe districtsapostel worden.

We hebben gedacht dat het wel leuk zou zijn om met de jeugd voor de dienst rond 18:30/19:00 op donderdag een broodje te eten met hem en zijn gevolg (oa Apostel Klene). Als de Apostel hier echter tijd voor wil maken, zullen we wel met een redelijk aantal moeten zijn. Ik heb Apostel Storck een paar keer mogen ontmoeten en was onder de indruk van hem als persoon. Hij staat dicht bij de broeders en zusters.

Om dit te organiseren zou ik graag aan jullie willen vragen of je hierbij aanwezig kunt en wilt zijn en dit deze week (uiterlijk tijdens de jeugddienst) aan een van de jeugdleiders door te geven. Ik hoop dat we er een mooie ontmoeting van kunnen maken!

Tot zondag,

[Jugendleiter]
Dieser "demütige" Bruder hat es sich dann aber wohlgefallen lassen dass Apostel Klene zwei Kinder der Familie Rohn von der Teilnahme ausschloss.

Wie gesagt, im nachhinein verweigerte der Apostel ein Gespräch. Und der Jugendleiter - er hat sich mit den üblen Tatsachen abgefunden. Er sollte "Der Untertan" lesen (Roman von Heinrich Mann).
 • [1] Bleibt fest in der brüderlichen Liebe.
  [2] Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.


  Quelle: Hebräer 13

MfG,
Vogelfrei


Bron: http://forum.glaubensforum24.de/viewtop ... 074#p58074
Het ga je goed, Henk B.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Henk S. is niet Henk B.

Bericht door TjerkB » ma 09 mar 2015, 08:33

@all
Afbeelding
Mijn inschatting is dat het niet verkeerd zou zijn nú maar even een pas op de plaats te maken...

... om stil te staan bij het in meer dan één opzicht hoogst ongelukkige "vermogensbeheer" van de nieuw-apostolische kerkvorsten, en hierover kritisch na te denken.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”