Teken van leven...

Wat bezielt ons, wat zegt het ons en wat willen wij erover kwijt
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2267
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

  Uit: Prediker 3: 11 (NBV)

  [15] Maar ik vertrouw op u, HEER,
  ik zeg: U bent mijn God,
  [16] in uw hand liggen mijn lot en mijn leven...


  Uit: Psalm 31 (NBV)

  [1] Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. (...)
  [5] Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.
  [6] Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. [7] We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.


  Uit: 2 Korintiërs 5 (NBV)
 • 1
  Trek toch voort, trek toch voort
  in het licht van Gods flambouw!
  Laat ook uwe lampen schijnen,
  blijf in d' eerste liefde trouw!
  Zoek steeds weer de bron van leven.
  Sion, trek toch door de enge poort!
  Trek toch voort, trek toch voort!


  2
  Zijt getroost, zijt getroost!
  Sion, schuw geen leed of nood,
  droefheid, spot of bange zorgen.
  Blijf getrouw tot in de dood!
  Denk slechts aan de blijde morgen.
  Sion, dat toch geeft opnieuw weer troost!
  Zijt getroost, zijt getroost!


  3
  Dring u op, dring u op!
  Sion, dring u op aan God!
  Sterk u door Zijn Geest en leven.
  O, verzaak niet Zijn gebod,
  wil toch goede vruchten geven.
  Sion, dring u eerlijk aan Hem op!
  Dring u op, dring u op!


  4
  Treed in 't licht, treed in 't licht,
  in het licht door God gebracht!
  Laat de broederliefde bloeien;
  toon haar grote scheppingskracht,
  die tot bruid ons uit doet groeien.
  Sion, treed nu door de poort in 't licht!
  Treed in 't licht, treed in 't licht!


  5
  O volhard, o volhard!
  Dat uw trouw standvastig zij;
  ook geen lauwheid word' gevonden,
  want de zege is nabij.
  Overwin toch alle zonden,
  Sion, in de laatste strijd en smart!
  O volhard, o volhard!


  Bron: Lied 333, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2267
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [8] Het gras verdort en de bloem verwelkt,
  maar het woord van onze God houdt altijd stand.
  [9] Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
  verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
  verhef je stem, vrees niet.
  Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
  [10] Ziehier God, de HEER!
  Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
  Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
  [11] Als een herder weidt hij zijn kudde:
  zijn arm brengt de lammeren bijeen,
  hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.


  Uit: Jesaja 40 (NBV)
 • 't Is, Heer, Uw werk, van U alleen,
  het werk waarin wij staan.
  Daar, Heer Gij zelf de bouwer zijt
  kan 't nimmermeer vergaan.
  Wat Gij belooft hebt in Uw woord:
  een helper, die ons altijd hoort,
  dat zijt Gij heden in Uw Zoon.

  In Hem staat Uw genadetroon;
  door Hem Gij werkt,
  steeds weer Uw volk versterkt.


  Bron: Eerste couplet van lied 117, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2267
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [8] Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. [9] Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. [10] Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. [11] Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.

  Uit: 1 Petrus 4 (NBV)
 • Om aardse rijkdom bid ik niet,
  wel om mijn daag'lijks brood.
  Om harte-eenvoud vraag ik, Heer,
  om hulp in bange nood.
  Zodat ik, mijn belofte trouw
  volbrengend, op Uw hulp steeds bouw'.
  Zal dan mijn hart niet zingen,
  wijl 's Vaders hulp mij schraagt?
  Mijn Heiland leeft,
  die kracht mij geeft
  door moeiten heen te dringen,
  door moeiten heen te dringen.


  Bron: Eerste couplet van lied 242, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Certina
Berichten: 179
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Teken van leven...

Bericht door Certina »

Beste Tjerk,
Je maakte bekend om met dit forum te stoppen.
Toen was het forum gesloten ivb met onderhoud.
Heel veel berichten werden verwijderd.
En nu kom je met berichten over het evangelie van Jezus Christus en nak-liederen.
Wat moet ik mij daar nu van voorstellen?
mvg,Certina.

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2267
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@Certina

Ja, ik wil er een punt achter zetten...

Met de berichtgeving op dit Forum en eerder al op het Forum van Bauke Moesker zijn wij allen er onverhoopt getuige van geweest hoe zich in kerkelijk verband bijna ongemerkt doch allengs overtuigend genoeg een bizar doemscenario ontvouwde door misstanden onder lijden-gevenden. Hun bedrieglijke handelingen werden in de achterliggende jaren met vereende krachten voor het voetlicht gebracht zodat zielen, die op de problematiek wellicht zelf geen vat krijgen, kunnen nalezen hoe de goedheid van onwetenden wordt misbruikt. Ik heb mij uit de naad geschreven om te verduidelijken hoe gelovigen i.c. worden misleid en hoe machtsfiguren geen middel schuwen, al was dat "a hell of a job". Duizendmaal liever had ik gezien dat het echt eens afgelopen was met de "in het midden der gemeenschap" aangerichte geestelijke hongersnood. Hoe durven voorgangers in 's hemelsnaam hardop te bidden om de zegen over offergaven terwijl men de ogen ervoor sluit dat de ingezamelde contanten nota bene worden aangewend om er intimidatiepraktijken mee te financieren?!

Waar zulke verdorvenheid in het gemoed huist, wordt het paar­len voor de zwij­nen wer­pen (naar Matth. 7:6) om langer te waarschuwen. Echter, het dossier wat over deze misstanden, zoals gezegd, met vereende krachten tot stand kwam, is ergens wél iets van ons samen. Ik werd daar namelijk op geattendeerd. Daarom kan ik mij erin vinden dat de informatie nog gedurende enige tijd opvraagbaar blijft.

Hoe ik er verder over denk, valt na te lezen in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?" Laat de terreur alsnog mogen stoppen!

Overigens, volgens mij zijn er géén berichten verwijderd.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het evangelie van Jezus Christus”