Teken van leven...

Wat bezielt ons, wat zegt het ons en wat willen wij erover kwijt
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Teken van leven...

Bericht door TjerkB » wo 11 dec 2013, 09:33

@all

Zijn negentigste levensjaar staat voor de deur. Ik kan mij bijna geen dag herinneren dat hij niet allereerst uit de Bijbel een tekst opzocht en voor die dag ook uit het nieuw-apostolische gezangboek een mooi lied. Mijn vader! Elke dag twee nieuwe notities op een los blad uit zijn schrijfblok. Daarna bad hij met ons, las één of twee verzen voor uit de Bijbel en nog een couplet uit het lied. Dat zal ikzelf niet kunnen, heb ik vaak gedacht. Altijd kwam het bij mijn vader van binnenuit, uit het hart. Niet alleen daarom bewonder zijn rechtschapenheid. Ook nu sommige vogels allang uitgevlogen zijn, probeert hij geen dag anders te beginnen.

Wat ik wél heb is, dat ik vaak opsta met in gedachten "een apostolisch lied" zoals vandaag:

 • Waar ik ook gaan of staan zal in 's werelds bang gedruis,
  't leidt mijne ziele opwaarts naar 't eeuwig, hemels huis.

  (...)

  Refrein
  • Het heimee naar mijn vaderland vervult het harte mijn,
   wijl 'k hier wel ben geboren, doch dáár mijn thuis zal zijn.
  Uit: Lied 290 (NAK-koorboek)
Ik ken dit lied al heel lang, van opnamen en uit de Duitse "Chormappen" waarin ik de mooiste melodieën opzocht om die vervolgens voor aanvang van de diensten op het orgel of met onze muziekgroep te spelen. Dat kan dan nu intussen wel allemaal voorbij zijn, maar wat goed was, blíjft voor mij goed. Ik had het niet voor mogelijk gehouden dat "dienaren" zouden ophouden met dienen. Maar deze harde realiteit betekent voor mij niet, dat er geen "redenen tot dankbaarheid" meer zijn of dat ik afstand neem van de waardevolle inhoud van een lied als "Mijn Vader, Uwe wil" (lied 310, NAK-gezangboek) "want Ik leef, en gij zult leven" (Joh. 14: 19).

Laten wij hier nog vele tekenen van -goddelijk- leven met elkaar mogen delen.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » do 12 dec 2013, 08:04

@all

Een nieuwe dag, een nieuw geluid...

 • [11] Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.
  [12] Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.


  Uit: Johannes 1 (NBV)
 • O, welk een voorrecht, welk een genade
  smaken Gods kind'ren, Zijn eigendom
  dat z'als erfgenaam der beloften
  vernemen mogen in 't Heiligdom:
  "Ik zal u bijstaan, Ik zal u bijstaan,
  Ik zal u bijstaan in uw verweer;
  vreest toch niet voor uwe belagers,
  Ik ben uw Helper!" Zo spreekt de Heer.


  Uit: Gezangboek H.A.G.E.A. (1953), derde couplet van lied 123, "Rijke beloften"
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » vr 13 dec 2013, 10:19

@all
 • Daar zal een gebaande weg lopen,
  ‘Heilige weg’ genaamd,
  geen onreine zal die betreden.
  Over die weg zullen zij gaan,
  maar dwazen zijn er niet te vinden.


  Uit: Jesaja 35: 8 (NBV)
 • Troost nu, troost nu, troost nu Mijn volk!
  Troost nu Mijn volk, spreekt de Heer, onze God.
  Troost nu, troost nu, troost nu Mijn volk!
  Troost nu Mijn volk, spreekt de Heer, der Heer, onze God.
  Spreek thans vriend'lijk met Jeruzalem.
  Spreek thans vriend'lijk met Jeruzalem.
  Zeg tot de dochter Sions:
  "Zie toch, uw Koning komt tot u, zachtmoedig."
  "Zie toch, uw Koning komt tot u, tot u zacht-moe-dig!"


  Bron: Lied 64, NAK-koorboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » za 14 dec 2013, 00:02

@all
 • " ...opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat:
  hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld, zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden.”


  Uit: Daniël 4: 14 (NBV)


  Bewonder de daden van een zondaar niet, geloof in de Heer en volhard in je werk.
  Het kost de Heer geen enkele moeite om plotseling, in korte tijd, een arme rijk te maken.


  Uit: Sirach 11: 21 (NBV)
 • Zaligheid, eeuwigheid,
  o, verlicht deez' tijd!
  Dat toch immer klein het kleine
  en het grote groot ons schijne
  ,
  zaal'ge eeuwigheid.
  Zaal'ge eeuwigheid!


  Bron: NAK-gezangboek, vierder couplet uit lied 517
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » zo 15 dec 2013, 12:02

@all
 • [1] Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. [2] Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. [3] Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

  Uit: 1 Korintiërs 13 (NBV)


  O, zalig 't huis, waar allen, die daar dienen,
  doordrongen zijn van hun zo grootse taak.
  En al hun werk met liefd' en trouw verrichten,
  dit steeds beschouwend als een heil'ge zaak.
  Waar oud en jong elkaar als huisgenoten,
  als kind'ren Gods erkennend, achting bien;
  in wederzijdse liefde en waardering
  het wezen van de Vader wordt gezien.


  Bron: NAK-gezangboek, derde couplet uit lied 345
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » ma 16 dec 2013, 07:28

@all
 • [1] Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
  hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
  ik heb hem met mijn geest vervuld.
  Hij zal alle volken het recht doen kennen.
  [2] Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
  hij roept niet luidkeels in het openbaar;
  [3] het geknakte riet breekt hij niet af,
  de kwijnende vlam zal hij niet doven.
  Het recht zal hij zuiver doen kennen.
  [4] Ongebroken en vol vuur
  zal hij het recht op aarde vestigen;
  de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
  [5] Dit zegt God, de HEER,
  die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
  die de aarde heeft uitgehamerd
  met alles wat zij voortbrengt,
  die de mensen op aarde levensadem geeft,
  en levensgeest aan allen die daar verkeren:

  [6] In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.


  Uit: Jesaja 42 (NBV)


  Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja...

  Uit: Matteüs 12: 17 (NBV)
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » di 17 dec 2013, 07:34

@all
 • Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig

  Uit: Psalm 51: 12 (NBV)


  Maak mij reiner, immer kleiner,
  leer mij trouw zijn immer meer.
  Maak bewust mij, wat mijn doel zij,
  neem mijn hart, mijn leven, Heer!


  Bron: NAK-koorboek, eerste couplet uit lied 129
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » wo 18 dec 2013, 07:27

@all
 • [2] God, houd u niet stil,
  zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe,

  [3] uw vijanden roeren zich,
  trots heffen uw haters het hoofd.
  [4] Tegen uw volk smeden zij een complot,
  ze spannen tegen uw lieveling samen,

  [5] en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk,
  Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’
  [6] Zij hebben samen plannen gesmeed
  en zich tegen u verenigd


  Uit: Psalm 83 (NBV)


  Zie, hoe reeds de nevel vliedt
  voor het licht der morgenzonne;
  hoe de mens, voor God geknield,
  Jezus vindt als levensbronne.
  Hiervoor 's vijands willen zwicht.
  Ons omstraalt het morgenlicht
  .

  Bron: NAK-gezangboek, vierde couplet uit lied 68
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » do 19 dec 2013, 07:28

@all
 • [8] Liefdevol en genadig is de HEER,
  hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

  [9] Niet eindeloos blijft hij twisten,
  niet eeuwig duurt zijn toorn.


  Uit: Psalm 103 (NBV)


  Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
  Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
  Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer;
  Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
  Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
  Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.


  Naar: Psalm 103: 8 (berijming 1773)


  Een dagwerk voor de Heiland,
  dat is de moeite waard!
  De afstand kleiner,
  het harte reiner,
  gemeenschap met Hem baart.
  Zijn Geest ons leert
  wat Hij van ons begeert.
  Een dagwerk voor de Heiland,
  een dagwerk voor de Heiland,
  een dagwerk voor de Heiland,
  dat is de moeite waard!


  Bron: NAK-gezangboek, eerste couplet uit lied 329
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » vr 20 dec 2013, 06:40

@all
 • Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.

  Uit: Ruth 1: 16 (NBV)


  Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken
  met uw reisstaf in de hand?
  Wel, wij gaan de weg des Heren,
  naar ons hemels Vaderland.
  Waar de Heiland, onze koning,
  na de druk van leed en kruis,
  ons voor eeuwig door Zijn liefde,
  rust bereidt in 't vaderhuis.


  Bron: NAK-gezangboek, eerste couplet uit lied 467
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het evangelie van Jezus Christus”