Teken van leven...

Wat bezielt ons, wat zegt het ons en wat willen wij erover kwijt
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [10] Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. [11] Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

  Uit: Openbaring 3 (NBV)


  Op U, o Heiland jezus, is steeds mijn oog gericht.
  Wat stilt mijn zielsverlangen? Uw vriend'lijk aangezicht!
  Al wil de wereld geven veel rijkdom, roem en eer,
  naar Uwe wil te leven is al wat ik begeer,
  naar Uwe wil te leven is al wat ik begeer.


  NAK-koorboek, eerste couplet van lied 629
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [1] Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. [2] Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden. [3] Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,’ [4] maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? [5] Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? [6] Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? [7] Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is uitgesproken, door het slijk halen? [8] Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist. [9] Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. [10] Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.

  Uit: Jakobus 2 (NBV)


  Bron van barmhartigheid, ook mij onthuld;
  enige redding van zonde en schuld.
  Jezus, Verlosser van jammer en pijn,
  was mij en maak als de sneeuw mij zo rein.
  Rein als de sneeuw, rein als de sneeuw.
  Reinig mij, Heiland, en maak mij zo rein als de sneeuw.


  Bron: NAK-gezangboek, eerste couplet uit lied 150
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.

  Uit: Jakobus 1: 22 (NBV)


  Hoe verheugt het ons deez' stonde
  nu wij, Heiland, bij U zijn,
  uit Uw heil'ge mond 't ontvangen
  levenswoorden, hoog en rein.
  Laat ons heden tevergeefs niet
  hoorders van Uw woord toch zijn.
  Maar het woord des levens door U
  ons in 't hart geschreven zijn!
  Maar het woord des levens door U
  ons in 't hart geschreven zijn!


  Bron: NAK-gezangboek, eerste couplet uit lied 200
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [21] Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, [22] want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. [23] Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.

  Uit: Marcus 13 (NBV)


  Zijt gij een Christen naar de naam slechts,
  dan wel een Christen metterdaad?
  Zijt gij wel zeker, dat gij heden
  de smalle weg des levens gaat,
  de smalle weg des levens gaat?
  Vlei u niet met een schone naam;
  wil in het wezen immer staan,
  wil in het wezen immer staan.


  Bron: NAK-gezangboek, eerste couplet uit lied 155
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

  Uit: Hebreeën 4: 12 (NBV)


  Heerlijk bouwt de Heer, als vrucht van 't kruis,
  door Zijn trouwe knechten Zijn geheiligd huis.
  Jezus, wand'lend onder ons in knechtsgewaad,
  dient uit liefde, leidt ons in verzoende staat.
  O, dat is zalig en heerlijk,
  Jezus maakt ons Zich gelijk.
  O, dat is zalig en heerlijk,
  Hij maakt ons gelukkig en rijk!


  Bron: NAK-gezangboek, eerste couplet uit lied 455
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • Doof de Geest niet uit

  Uit: 1 Tessalonicenzen 5: 19 (NBV)


  O Heil'ge Geest, die maant maar nimmer griefde,
  die bidden leert, vertroost, bestraft en recht,
  Gij hebt steeds goddelijke vree en liefde
  als geestesgaven voor mij weggelegd.
  Regeer in mij en druk het eeuw'ge stempel
  van 't kindschap Gods diep in het harte mijn;
  opdat mijn ziele toch een heil'ge tempel
  vol stille wijding en gebed mag zijn!


  Bron: NAK-gezangboek, derde couplet uit lied 172
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [16] De daden van de Heer zijn alle voortreffelijk,
  alles wat hij beschikt gebeurt op de juiste tijd.
  [17] Zeg niet: ‘Wat is dit? Waartoe dient het?’
  want alles blijkt nuttig op het juiste moment.


  Uit: Wijsheid van Jezus Sirach 39


  't Is, Heer, Uw werk, van U alleen,
  het werk waarin wij staan.
  Daar, Heer Gij zelf de bouwer zijt
  kan 't nimmermeer vergaan.
  Wat Gij belooft hebt in Uw woord:
  een helper, die ons altijd hoort,
  dat zijt Gij heden in Uw Zoon.
  In Hem staat Uw genadetroon;
  door Hem Gij werkt,
  steeds weer Uw volk versterkt.


  Bron: NAK-gezangboek, eerste couplet uit lied 117
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • Want de HEER, uw God, is een God van liefde.

  Uit: Deuteronomium 4: 31 (NBV)


  Ik heb u altijd liefgehad met onuitspreek'lijk groter liefde!
  'k Had eindeloos genâ, Mijn kind, wijl Ik u immer heb bemind.
  Ik zal u met Mijn oog geleiden en u Mijn heerlijkheid bereiden.
  Ik wil in 't zalig, eeuwig leven u ook de levenskrone geven.
  Ik heb u altijd liefgehad, Ik heb u altijd liefgehad.


  Bron: NAK-koorboek, tweede couplet van lied 60
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • Afbeelding Eigen foto

  "The sower, Vincent van Gogh (1888)" / "De zaaier, 1888 Vincent van Gogh (1853-1890)"
 • Zaaier, wat zaaid' gij?
  'k Zag er nog nooit 't oogstveld zo wondervol groeien.
  Zaaier wat strooid' Uw nijvere hand?
  't Is of de hemelen bloeien.

  Schenk mij, o Vader,
  akkers op d'aard', waar ik Uw zaaier mag zijn,
  liefde en vrede rijkelijk strooi.
  Dan zal de oogstdag een feestdag zijn.


  Bron: NAK-kinderliederen (ed. 1962), eerste en derde couplet lied 22
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”

  Uit: Matteüs 25: 45 (NBV)


  Aan des Heilands voeten
  worden door Zijn woord
  al mijn stille beden
  openlijk verhoord.
  Ja, Zijn liefd' in woord en daad
  voert mijn ziel in zaal'ge staat.
  Aan des Heilands voeten
  is mijn liev'lingsoord.
  'k Mag daar gaarne toeven,
  luist'rend naar Zijn woord.


  Bron: NAK-gezangboek, eerste couplet uit lied 212
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het evangelie van Jezus Christus”