Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk en wat is een sekte
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2267
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

@all

Bij de Nieuw-Apostolische Kerk is de internationale bestuursvoorzitter, de "stamapostel", de per­soon naar wie men luis­tert, aan wiens uit­spra­ken men zich houdt en hij zou voor alle (!) christenen degene zijn die tot richt­snoer of vraag­baak dient. Betrokkene zelf hierover:


Vrij vertaald: wat voor onzin ik ook vertel; wie het verkeerd begrijpt, staat te weinig open voor de werkzaamheid van de Heilige Geest.

Echter, dit is voor de zoveelste keer oude wijn in nieuwe zakken. Misschien kan ik nu het best verwijzen naar de onderstaande citaten:
Redactie schreef:
vr 23 dec 2011, 23:05
(...)
Onderschat u allen alstublieft niet wat er met mensen van vlees en bloed gebeurt indien het er voor de dienaren, in wie men graag Godsgezanten wilde zien, amper toe doet wie een naaste persoonlijk feitelijk is; indien pijnlijk blijkt dat het er voornamelijk om draait "dat de tent gerund kan worden", zodat de (districts)apostel trots kan zijn op de "zegenaars" die dat allemaal keurig netjes voor elkaar hebben gekregen. Dan, ja dán krijgen kinderen Gods (!) het in hun geloof écht moeilijk. Je was immers hooguit een decorstuk dat men goed kon gebruiken. Hoe ondertussen het klimaat was waarin goddelijk leven in de gemeenschap zou mogen gedijen, was voor de kerkelijke ambtsdragers klaarblijkelijk van ondergeschikt belang! Wie met zo'n ontluisterende ervaring wordt geconfronteerd, verandert! Een deceptie van dit kaliber geeft je namelijk een ongelofelijke geestelijke dreun. Terwijl niemand schijnbaar doorkrijgt wat er met je is, loop jíj -als onwillig decorstuk- met je ziel onder de arm. Men heeft medelijden met je, en dat is absoluut héél wat anders dan mededogen. Medelijden omdat jij "de vreugde" zeker kwijt bent. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kun je dan het best zo snel mogelijk inzien dat je jezelf moet overwinnen. Het ligt dus aan jou! (...) Om precies te zijn: in de Nieuw-Apostolische Kerk ligt áltijd álles alléén aan jóu. (...) En dat komt omdat "ze" in deze kerk niet meer willen weten wat zielzorg écht is.

(...)


Uit: bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "23 dec 2011, 23:05", in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"
BakEenEi schreef:
wo 29 aug 2012, 21:16
(...)
Echt waar, al kaart je in de Nieuw-Apostolische Kerk zonder enige pretentie bij een (hogere) verantwoordelijke leidinggevende (conform de Leidraad "dienen en leiding geven") aan dat je onheus wordt bejegend en dat je gezondheid eronder lijdt omdat er aan die toestand maar geen einde schijnt te komen, zelfs dan draait men "op de automatische piloot" het bekende bandje af: 1) bid je er wel genoeg voor dat de zaken zich ten goede keren, 2) begrijp je wel dat alles ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurt, 3) kun je wel de minste zijn, 4) besef je wel welke offers er door deze dienaren gedurig worden gebracht, 5) zou je er niet overheen stappen, 6) ligt het niet voor een deel ook aan jezelf, 7) waarom laat je het verleden niet gewoon rusten, 8) tel je niet liever al je zegeningen, 9) laten wij samen het in Gods hand leggen, 10) alles dient tot onze vorming, enzovoort. Dit verschijnsel heb ik voor mijzelf uiteindelijk maar een naam gegeven, te weten "de ondoordringbare laag". Je komt er met je verhaal over de ellende die je wordt berokkend door collega-zegenaars bij de "dienaren" namelijk niet doorheen. Met geen mogelijkheid. "Zinloos geestelijk geweld" derhalve. Al zeg je dat er extra bij, óók dan schieten de betrokkenen steevast in de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voorspelbare psychologische reflex: men maakt zich ervan af. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid vinden slachtoffers in deze kerk gehoor. Over manipulatie gesproken!

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "29 aug 2012, 21:16", in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u"

Trouwens, over de (holle) retoriek van de bestuursfunctionaris in kwestie gesproken...
TjerkB schreef:
vr 04 mei 2018, 22:00
(...)
Ik vind hem echt een foute hemelbestormer. Jean-Luc Schneider...
 • am 20.09.09 beim 'Mitdienen' in Konstanz:
  • "Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen."
  Zie http://www.samenapostolisch.nl/phpbb3/v ... 4688#p4688
 • am 9. Februar 2014 in Miami:
  • "Erlösung ist das Eingehen in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist gewissermaßen das Ende der Geschichte. Alle, die an Jesus Christus glauben, können in die ewige Gemeinschaft mit Gott kommen. Wir sind nur die Erstlinge, die Ersten, die aus Gnaden in diese Gemeinschaft eingehen dürfen. Das ist die Braut."
  Zie viewtopic.php?p=3127#p3127
 • am 3. Januar 2016 in Siegen:
  • "Wir kämpfen gegen das Böse. Und auch wenn wir noch die Einzigen sein sollten in einer gewissen Situation, wir sagen die Wahrheit. Wir bleiben ehrlich. Wir geben uns alle Mühe den Nächsten zu lieben. Wir verzichten auf uns selbst wenn es sein muss. Wir kämpfen gegen das Böse, wir wollen nicht vom Bösen überwunden werden. Wir widerstehen und auch wenn wir die Einzigen sind in einer gewissen Situation, aber das ändert bei uns nichts. Es ist uns egal, wie viel da mitmachen, wir bleiben dabei!"
  Zie viewtopic.php?p=1745#p1745
Hoe kan iemand nu niet doorhebben dat het met hem niet pluis is?

(...)


Uit: Bericht op "vr 04 mei 2018, 22:00", in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?"

Ziedaar de venijnig toegepaste cirkelredenering waarop in de Nieuw-Apostolische Kerk talloze gelovigen (onbewust) zijn stukgelopen.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2267
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

@all

Veelvuldig zocht ik door de jaren heen naar woorden om aandacht te vragen voor de verziekte zielzorg in de Nieuw-Apostolische Kerk:
BakEenEi schreef:
za 18 dec 2010, 19:45
(...)
 • Voor: Jou

  Ze zeiden
  wij hebben een levend geloof

  want bij ons
  blijven de wegwijzers
  niet staan
  waar ze staan

  die gaan met je mee

  nee
  niet tot je er bent

  maar gewoon

  tot ze genoeg
  van je hebben

  fijn, he

  vind ik ook niet


  Van: Mij

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "18 dec 2010, 19:45", in de thread "Levend geloof"

... alsmede:

BakEenEi schreef:
za 04 dec 2010, 06:45
(...)
 • Liefdesverklaring

  ik houd van je,

  - maar dan wil ik wel dat je naar mij luistert en doet wat je mij hoort zeggen
  - maar dan ga ik er wel vanuit dat je mij voor het overige mijn gang laat gaan
  - maar dan hoef ik natuurlijk niet overal open en eerlijk over te zijn
  - maar dan kan het wel eens even duren voordat ik ergens antwoord op geef
  - maar dan zorg jij voor het inkomen en regel ik wel de financiën, en de rest
  - maar dan is dat uiteraard wel onder voorbehoud van alle rechten
  - maar dan krijg je nog zwart op wit wat er verder van jou wordt verwacht
  - maar dan hoef jij vanzelf niet te weten hoe ik werkelijk over jou denk
  - maar dan reken ik er wel op dat je mij en de andere ambtsdragers vergeeft
  - maar dan klop je maar elders aan of desnoods bij God als je ons nodig hebt


  je liefhebbende zegenaar
(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "04 dec 2010, 06:45", in de thread "Met alle middelen rechtens... "

Intussen kunnen wij het echter allemaal weten:
TjerkB schreef:
ma 29 mei 2017, 22:02
(...)
Veiligheid en geborgenheid zijn voor de aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in en buiten de muren van hun godshuizen namelijk NIET gewaarborgd.

Hoe zoiets in 's hemelsnaam mogelijk is, heb ik in vele tientallen voorafgaande forumbijdragen stap voor stap getracht uiteen te zetten. Een ontluisterend beeld kwam daarbij op van machtsmisbruik en psychische onderdrukking. Hieronder volgt een toepasselijk citaat dat ik in dit verband tegenkwam:
(...)
Het is dus belangrijk het woord sekte voor dit boek scherp te definiëren. Ik
gebruik hiervoor de beschrijving van Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en
recht in Groningen:
 • Sekten onderscheiden zich negatief van religies door het gebruik van
  destructieve methoden die gehanteerd worden om leden te krijgen en te
  houden. Het aannemen van de groepsidentiteit ten koste van de eigen
  identiteit en het proces daartoe, vormt hiervan een voorbeeld.

  Hoewel een sluitende definitie van sekten niet bestaat, zijn er een aantal
  kenmerken te noemen die vaak terugkomen. Allereerst heeft de
  organisatiestructuur van een sekte veelal een sterk hiërarchisch karakter,
  met aan de top een onbetwiste leider of stichter van de gemeenschap. Vaak
  worden de uitspraken van de leider verheven als de absolute waarheid als
  ware het ingegeven door een goddelijke entiteit. Verder heerst er een sterk
  groepsgevoel, gepaard gaande met een zich afsluiten van de 'slechte'
  buitenwereld
  . Om volledige sociale controle over de leden te krijgen en te
  houden wordt er veelal gebruikgemaakt van beïnvloedingstechnieken.

  Volledige loyaliteit van de leden wordt gevraagd in tijd, energie en geld.
  In het bijzonder op het punt van de financiële bijdrage, worden er soms van
  de aangeslotenen prestaties gevraagd die ver uitgaan boven het 'draaiende
  houden' van een organisatie. Aangeslotenen worden soms als het ware in
  materiële zin totaal uitgekleed. Aldus ontstaat het vermoeden dat de
  geldstroom uiteindelijk bestemd is ter verrijking van de leidende personen.

  Niet zelden gaat het verlies van persoonlijke waardigheid tevens gepaard
  met overgave in seksuele zin aan een of meer leiders. Soms wordt die
  overgave bespoedigd vanwege de “helende” effecten die genezingssessies -
  veelal vanuit de leiding georganiseerd - op de volgelingen hebben.

  Sommige bewegingen ontstonden juist vanuit het aanbieden van een
  alternatief genezingscircuit. Uittreding wordt meestal zeer moeilijk gemaakt
  en kritiek wordt bestraft. Deze methoden werken destructief voor de
  ontwikkeling van het individu en veroorzaken bij de aangeslotenen op
  termijn verlies van identiteit. Het verbreken van de band met de
  gemeenschap, van waaruit men is ontstaan, leidt op lange termijn vaak tot
  psychische problemen.

  Dergelijke praktijken breken op zeer grove wijze in op de lichamelijke en
  psychische integriteit van de aangeslotenen.
  Het voorgaande laat zich als
  volgt samenvatten: absoluut leiderschap ten aanzien van het ontvouwde
  gedachtegoed in combinatie met volstrekte afhankelijkheid van de
  aangeslotenen; overgave in seksuele en/of in financiële zin, maken een
  beweging naar mijn oordeel tot een sekte. Die benadering sluit het meest
  aan bij de wijze waarop een sekte vanuit de samenleving als schadelijk voor
  de volksgezondheid wordt gezien en dus als ongewenst wordt beschouwd.

  Benadrukt wordt dat indien de samenleving een bepaalde beweging als
  sekte beschouwt, dat in juridische zin geen betekenis heeft; wel kan die
  kwalificatie de opmaat vormen voor hantering van instrumenten, die binnen
  het Nederlandse recht bestaan om ongewenste praktijken die binnen sekten
  bestaan te bestrijden dan wel te voorkomen.
(...)


Bron: "Ik was gek van geluk" (verhalen uit sektarische bewegingen), pagina 26-27; ISBN 978 90 218 0496 5
Zie het bericht op "Do 05 Dec 2013, 22:15" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Het is de hoogste tijd om op zulke wanpraktijken in te grijpen. Van binnenuit zal dat in deze kerk namelijk niet gebeuren want men is verblind c.q. gebrainwasht.

De "verantwoordelijken" die nu bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aan het roer staan, gedragen zich als wolven in schaapskleren; laf en wraakzuchtig.

(...)


Uit: Bericht op "ma 29 mei 2017, 22:02", in de thread "Der Fall Rohn"

"Laf en wraakzuchtig", schreef ik hierboven. Spijtig genoeg betreft "Der Fall Rohn" daarvan maar één enkel voorbeeld. Zó zit het echt:
BakEenEi schreef:
di 23 apr 2013, 22:42
(...)
Wat hier speelt is "hogere bestuurskunde", en wel "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis". Wie er onverstand (!) van wil krijgen en daartoe bij wijze van spreken afreist via perron 9¾, zal "in hogere sferen" kennismaken met onvermoede demonen en dimensies, waarna macabere persoonlijkheidsveranderingen zich aan betrokkene opdringen. Na deze deceptie zal een behouden thuisreis er meestal niet meer in zitten. In rond Hollands: wie in de Nieuw-Apostolische Kerk "leiding" wil geven, zal zijn (of haar) karakter moeten laten breken (!) door zogenaamde dienaren die met name weinig op hebben met een gezonde gewetenfunctie.

Ben je eenmaal opziener, of hoger, dan zullen gelovigen je amper nog durven tegenspreken. Degenen daarentegen die desondanks "stevig blijven meedenken"; die behoor je met subtiel geweld het leven zuur maken. Wil je niet tevens zelf worden gedumpt, dan geldt er maar één ongeschreven regel: gehoorzaam je "directe zegenaar" - voor wie overigens hetzelfde geldt. Wie twijfelt of breekt met deze gedragscode, "is er geweest". Ondertussen laat je je overal verwelkomen alsof je in 's hemelsnaam tot de groten der aarde behoort. Overal laat je je informeren over hoe de doelgroep de oren kan worden gewassen en je maakt zegenende gebaren.

Op het hoogste niveau in deze quasi-religieuze organisatie wordt er een politiek machtsspel gespeeld voor en door onhebbelijken, narcisten en psychopaten. Maar er is ook altijd plaats voor jaknikkers en slijmjurken.

Dit is wat er bij de Nieuw-Apostolische Kerk achter de schermen heimelijk aan de hand is. Mensen veranderen als het ware waar je bij staat. Ze vervreemden van zichzelf en zijn voor anderen niet meer wie ze waren. Wie er blijk van geeft te hebben ontdekt wat er op deze wijze plaatsgrijpt, wordt stilzwijgend geëlimineerd oftewel "endgültig kalt gestellt". Een beproefde foltermethode is die van het volstrekt te worden genegeerd. Niet voor niets heb ik er veel moeite voor gedaan om op dit Forum zo begrijpelijk mogelijk uit de doeken te doen hoe het de dienstdoende "Godsgezanten" in kwestie collectief en uitzichtloos in de bol is geslagen...

Wij allen hebben hier kunnen lezen hoe districtsapostel Brinkmann schermt en anderen confronteert met waarden en normen, die hij in de praktijk zelf niet wil naleven - nota bene met de zegen van stamapostel Leber!

Men is dóór en dóór corrupt, maar dat valt pas in te zien indien het gezonde verstand kan herleven en gelovigen zich daadwerkelijk weten te beperken tot wat feitelijk de kern is van het evangelie van Jezus Christus. Zodra de liefde van God door onhebbelijke "zegenaars" aan voorwaarden wordt gebonden om aanspraak te krijgen op hun "zegen", worden zielen beroofd van het element waarin God ze had geschapen: Zijn vrijheid.
Kerkelijke ambtsdragers die eerst en vooral zichzelf laten bedienen kunnen per definitie geen zegenaars zijn. In de Nieuw-Apostolische Kerk zijn hemel en aarde op de kop gezet, en de gevolgen zullen níet uitblijven.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "23 apr 2013, 22:42", in de thread "stamaposteldienst op 21 april 2013 te Drachten"

Niettemin; dít is wat Paulus er in zekere zin over opmerkte - en dat is bepaald niet niks:
 • [13] Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus. [14] Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. [15] Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. [16] Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. [17] Maar de eersten verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren.
  [18] Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me.
  En mijn vreugde is blijvend, [19] omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. [20] Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.


  Uit: Filippenzen 1 (NBV)
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Is de Nieuw-Apostolische Kerk een sektarische beweging?”