Verzoening NAK/ Reformiert Ap. Kirche

Wat is er gebeurd met het gedachtengoed van de Catholic Apostolic Church
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Verzoening NAK/ Reformiert Ap. Kirche

Bericht door Levi » vr 17 mar 2017, 22:20

@Tjerk,
Voor oprechte woede en verbondenheid met de slachtoffers is er in de geïnstrumentaliseerde hoofden en harten van de nieuw-apostolische verzoeners géén plaats.
De NAK leiding heeft alle kenmerken en symptomen in huis van de partij DENK.
Weglopen, niet komen, niet antwoorden, niet thuis.
Opzien naar de grote leider JLS.....

Het is nog altijd zo "wie zwijgt stemt toe".
Inderdaad, ontluisterend en hautin gedrag van het 'verzoeningsambt'.
De moeder van de gemeenschap -het opzienerambt- is geen haar beter.

Gelukkig heeft de Raad van Kerken de NAK serieus geballoteerd :?
Kortom het is de NAK er alles aan gelegen de schijn te wekken van de 'grote verandering'!
Uiteraard is alles cosmetisch, want onderhuids verandert er niets en genieten de HH niet alleen van een vorstelijk salaris; 5 sterren hotels en dito vertering op kosten van de offeraar zijn te doen gebruikelijk.

Wie zijn nu eigenlijk de 'slapende leden'?

Fijn weekend,
Levi

Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 104
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Verzoening NAK/ Reformiert Ap. Kirche

Bericht door ZwartSchaap » zo 19 mar 2017, 13:45

@ All,

Goede vergelijking NAK/Denk.
De NAK leiding is jaren lang als jongleurs omgegaan met haar eigen geschiedenis.
Eerst jarenlang vernederen van allen die de kerk hebben moeten verlaten vanwege de meest
extreme en onbijbelse toestanden.
Eerst als vanuit eigen gelederen de druk ontstaat om toenadering, gaat de leiding over tot acrobaten gedrag.
Op het ene moment een charme offensief afgewisseld door abrupte afstoting, (Walter Drave 4 December 2007)
Koord dansend trekt de leiding voort achter haar eigen goeroe (J.L.S)
Wanneer wordt abnormaal weer eens normaal ?

ZwartSchaap

Chi
Berichten: 65
Lid geworden op: za 11 jun 2016, 16:40

Re: Verzoening NAK/ Reformiert Ap. Kirche

Bericht door Chi » zo 19 mar 2017, 14:13

Het zijn net zombies. De bijbel noemt dit ook wel bezeten door demonen.
Niet op een level van gezond verstand. Lekker achter je laten, zorg dat je niet gebeten wordt..

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Verzoening NAK/ Reformiert Ap. Kirche

Bericht door TjerkB » zo 19 mar 2017, 22:44

TjerkB schreef:(...)
Intussen las ik ook bij de Gemeenschap van Apostolische Christenen (GvAC) een impressie van de Historische Bijeenkomst op 17 september jl. in Hilversum. Zie http://www.apostolisch.nl/publicaties/b ... age-9.html. Ik vraag mij echter af of het betreffende redactielid bekend is met het pijnlijke gegeven dat de nieuw-apostolische kerkleiding zich in 2014 binnen de "Vereinigung der Apostolischen Gemeinschaften" (VAG) uitsluitend heeft wensen te verzoenen met de Apostolische Gemeinschaft (AG). Dus niet rechtstreeks met (families van) slachtoffers -van zinloos geestelijk geweld onder aanvoering van stamapostel Johann Gottfried Bischoff- en/of hun nabestaanden, terwijl juist zij degenen zijn die het in de allereerste plaats persoonlijk aangaat, als het gaat om een schuldbekentenis voor nodeloze excommunicaties of anderszins hardvochtig optreden vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk, doch de verzoening betrof ook pertinent níet overige bij de VAG aangesloten geloofsgemeenschappen, zoals in Frankrijk, Nederland of Zuid-Afrika. Voor Zwitserland gold al een excuus in 2005.

(...)


Uit: Bericht op "Za 08 Okt 2016, 19:35" in de thread "Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016"
Zie ook de bericht op resp. "Zo 12 Mrt 2017, 16:53" en "Do 16 Mrt 2017, 16:41"
TjerkB schreef:(...)
Het zal wel aan mij liggen, maar als ik zoiets lees als...
 • Jetzt wollen die beiden Kirchen dieses Kapitel ihrer Geschichte im Sinn des bislang erreichten Versöhnungsprozesses abschließen...
 • Der Text ist bereits erarbeitet.
... "begrijp ik het wel, maar ik snap het niet" (naar Bassie van Adriaan). Immers, was ons allen in 2004 als een goddelijke waarheid niet het volgende voorgehouden?!

(...)
TjerkB schreef:(...)
Helaas bleek het droevig gesteld te zijn met de moraliteit van "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in deze kerk. Meer dan eens vestigde ik hierop de aandacht.

(...)
"Zegenaars" bleken onruststokers te zijn. Op beslissende momenten hield men de rug niet recht. Een kleine geestelijke elite (d.w.z. de machtigsten onder de invloedrijken) maakt in de Nieuw-Apostolische Kerk de dienst uit. Op 12 maart 2006 schreeuwde Wilhelm Leber van de daken wat hij op 4 december 2007 zelf niet wilde (!) waarmaken: "kämpfen für jede Seele".

(...)


Uit: Bericht op "Di 17 Feb 2015, 21:15" in de thread "Der Fall Rohn"
Opnieuw bekruipt mij de onthutsende gedachte: staat er in de Nieuw-Apostolische Kerk nu werkelijk nooit eens iemand bij stil wat dit met een "Einzelgänger" doet?! Ook zo'n zinsnede als "Jetzt wollen die beiden Kirchen dieses Kapitel (...) abschließen... " Dan denk ik: personenschade handelt »KRACHTTERM« over... personen!! Wie staat er zo dadelijk (wéér) zo nodig in het middelpunt van de belangstelling?! Want reken maar dat nieuw-apostolische kerkvorsten nooit ergens verschijnen zonder een compleet campagneteam. Immers, de behaalde successen op de zegetocht van de "vredevorsten", van wie men idolaat is, moeten in eigen beheer breed worden uitgemeten. Hoe het de talloze slachtoffers is vergaan die vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk met vereende krachten werden gemaakt, is géén issue voor ze. Het zal de idolen een rotzorg zijn.

(...)
Het bovenstaande herinnert mij ook aan de veelzeggende opmerking van een getroffene, tijdens het "vredesberaad" in Bottrop, voorafgaande aan "de verzoening" in 2014: "Wenn wir alsbald die Neuapostolische Kirche besuchen, wissen die Gemeindemitglieder dann wer wir sind und was in der Vergangenheit passiert ist?" Ik sprak deze geloofszuster later nog verscheidene malen, voor het laatst een halfjaar geleden. Nee, nadat "de verzoening" was beklonken, bleef nagenoeg alles bij het oude.

(...)


Uit: Bericht op "Za 26 Nov 2016, 16:00"
@all

Ik kan er maar niet over uit: "Jetzt wollen die beiden Kirchen dieses Kapitel (...) abschließen... " Het lijkt immers wel alsof de verzoeningsactiviteiten hoogstens op touw waren gezet om alleen in Duitsland een wereld te winnen, zij het uitsluitend om af te komen van het imago van een sekte dat de Neuapostolische Kirche daar aankleeft. Vandaar alle propaganda en publiciteit. Vandaar al het vijven en zessen. Vandaar geen aandacht achteraf voor een vraag namens één van de slachtoffers. Vandaar...

Wat de Reformiert-Apostolische Gemeindebund betreft, is er trouwens een link naar Nederland waarvan de relevantie in Greiz over het hoofd lijkt te zijn gezien! Zie de quote hieronder, ontleend aan WikipediA:
Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente

De Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente (HEAG) is een klein kerkgenootschap dat is ontstaan vanuit de Nieuw-apostolische kerk (toen nog Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA) genoemd). Aanleiding was de afzetting van de Enkhuizer evangelist H.J. Smit in 1925, wegens onenigheid met apostel Van Oosbree over diens avondmaalsopvatting.
 1. Achtergronden van het ontstaan
  Al spoedig na zijn aanstelling in 1910 als apostel in de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen in Nederland (HAZEA), liet J.H. van Oosbree blijken dat hij er een onorthodoxe avondmaalsopvatting opna hield. Omdat Van Oosbree niet langer geloofde in het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus, veranderde hij het Avondmaal in een gemeenschappelijke verzoeningsdis. Hierbij dienden de leden zich met elkaar te verzoenen zodat ook God hun zonden kon vergeven (vgl. Matteüs 6:15). Tevens veranderde hij in januari 1917 de vorm van het Avondmaal: het drinken van wijn uit de beker werd afgeschaft. Omdat wijn een schaars artikel was geworden, maar ook om hygiënische redenen, werd de ouwel voortaan met een pincet in de wijn gedoopt en op de rug van de hand van de communicant gelegd.

  In de HAZEA-gemeente te Enkhuizen had Hendrik Jacobus Smit eerst onder apostel Kofman gediend als onderdiaken, sinds 1909 als priester en sinds 1916 als evangelist. Sinds 1911 was hij tevens schoonzoon van apostel Van Oosbree. Smit, wiens vader in het prille begin van de Enhuizer gemeente in 1869 tot evangelist was geroepen, was het met deze veranderingen niet eens en werd daarom ten slotte op de derde donderdag in september 1925 afgezet. Van Oosbree ontnam hem alle bedieningen en zei o.a.: "Jij met je Jezus in de blauwe azuur! Hier heb je Jezus (en wees op zichzelf)." Daarna sprak hij ook nog (vanuit zijn hoedanigheid als schoonvader?) de vloek over de familie Smit uit.
 2. Oprichting
  Smit bleef desondanks als gemeentelid de diensten bijwonen en ging ondertussen in beroep bij stamapostel Niehaus. Hij beriep zich daarbij op de leer die de stamapostel zelf uitdroeg, maar vond geen gehoor. Sinds april 1926 werd hem nu ook de toegang tot de HAZEA geweigerd. Ondanks verzoeken van meerdere geestverwanten, wilde Smit niet op eigen houtje een nieuwe gemeente stichten. Maar in datzelfde jaar kwam Smit in contact met apostel Brückner van de Reformiert Apostolische Gemeindebund, die in 1921 op zichzelf was komen te staan na een conflict over de invoering van het ambt van 'stamapostel' door Niehaus. Toen na uitgebreide correspondentie bleek dat Smit en Brückner zowel lotgenoten als gelijkgezinden waren, aanvaardde Smit van apostel Brückner in oktober 1926 de opdracht om als evangelist in Nederland te werken.

  De eerstvolgende zondag hield evangelist Smit dienst in Enkhuizen. Er waren ongeveer veertig bezoekers. Binnen enkele jaren vormden zich ook in Amsterdam, Groningen en Zaandam nieuwe gemeenten. Na verloop van tijd namen ze de naam 'Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente' aan. Tot en met 1944 is er nog een kleine gemeente in Den Haag/Scheveningen geweest, in 1947 ontstond er een gemeente in Apeldoorn en in 1948 een te Rotterdam.

  Tot aan de Tweede Wereldoorlog bezochten Brückner en zijn mede-apostel Ecke de gemeenten in Nederland. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt en werd Smit in september 1950 in Hagen (Westfalen) door apostel Ecke in het apostelambt aangesteld.
 3. Samengaan met de Apostolische Stichting van Kamphuis en VAG
  In 1954 trad opnieuw een apostel, G. Kamphuis, terug uit de HAZEA (de voorloper van de Nieuw-apostolische kerk), moe geworden door alle tegenwerking en verzet wegens zijn terughoudendheid in de verkondiging van de 'stamapostelboodschap'. Hij richtte in 1955 voor Nederland de "Apostolische Stichting" op, die eigen samenkomsten hield en steun verleende aan allen die door de stamapostelboodschap in moeilijkheden kwamen. Deze Stichting ging vervolgens samen met de HEAG op in de Apostolische Geloofsgemeenschap. Beide apostelen en hun gemeenten sloten zich bovendien internationaal aan bij de Vereinigung Apostolischer Christen des In- und Auslands (de Vereniging van Apostolische Gemeenten).
 4. Naamsverandering in: Gemeente van Apostolische Christenen
  Apostel Smit overleed in 1965, Kamphuis trad in hetzelfde jaar ín de rust. Hij werd opgevolgd door apostel J. F. Kröner, die op zijn beurt in 1975 werd opgevolgd door Chr. Boermeester. In 1980 wijzigde men de naam van de Apostolische Geloofsgemeenschap in Gemeente van Apostolische Christenen.
 5. (...)

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersteld_ ... e_Gemeente
Zoals er in 2014 via de "Vereinigung der Apostolischen Gemeinschaften" (VAG) verzoening tot stand kwam met de "Apostolische Gemeinschaft" (AG), welke in 1994 tot stand kwam door samenvoeging met de Reformiert-Apostolische Gemeindebund, had men -eveneens via de VAG- in Nederland recht kunnen doen aan wat er in de jaren '50 was misgegaan door toedoen van stamapostel Johann Gottfried Bischoff en eerder al in de jaren '20 door nalatigheid van stamapostel Hermann Niehaus.

Als het de nieuw-apostolische kerkleiding zuiver begonnen was geweest om een "Versöhnung im Herzen", had men geen "Versöhnung vor der Bühne" nagestreefd. Overigens heb ik bij alles wat de laatste jaren tot stand kwam onder de noemer "verzoening" een gebaar gemist naar de slachtoffers toe die het kerkenpad verlieten.

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
BakEenEi schreef: (...)
Vooraf aan het eventueel oneigenlijke gebruik van een catechismus gaat echter het eventueel oneigenlijke gebruik van het evangelie van Jezus Christus! Juist dat is hier aan de hand!! Ik hoop dat dit ons allen al was opgevallen...

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 22 Jan 2013, 11:57", in de thread "oneigenlijk gebruik van nak-catechismus?!"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Historische ontwikkelingen”