Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Wat is er gebeurd met het gedachtengoed van de Catholic Apostolic Church
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB » wo 12 feb 2014, 12:28

TjerkB schreef:(...)
N.B. Bij "Versöhnung-jetzt!" verscheen er op 29 januari jl. een bericht onder de kop "Amtsblatt 1954 – Artikel: Fromm – gläubig! waarin een citaat is opgenomen waaruit overduidelijk blijkt hoezeer de "boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" verplicht moest worden gepredikt:
“Die treuen Knechte bauen den Glauben an diese Botschaft in die Herzen der Kinder Gottes tief ein, die bösen Knechte hingegen legen den Hauptwert auf ihre Werkheiligkeit. Sie halten es nicht für nötig, in jedem Gottesdienst die Botschaft des Stammapostels vom nahen Kommen des Herrn den Kindern Gottes entgegenzubringen, damit diese als Brautseelen ausreifen können.” (Amtsblatt 1954, Seite 40)

Bron: http://versoehnung-jetzt.de/nachdenken/ ... -glaeubig/
Zelfs hier kon destijds nog wel een schep bovenop:
“Die treuen Knechte und die klugen Jungfrauen haben keine eigene Meinung, sondern sie glauben wie der Stammapostel und handeln auch nach seinem Wort.” (Amtsblatt 1954, Seite 121)

Bron: http://versoehnung-jetzt.de/nachdenken/ ... -glaeubig/
En dan te bedenken dat de nieuw-apostolische kerkleiding nog altijd geen ondubbelzinnig excuus wil (!) uitspreken voor dergelijke intimidatiepraktijken waaraan velen blijvend psychisch letsel hebben overgehouden.

(...)


Uit: Mijn bericht op "wo 05 feb 2014, 17:40" in de thread "Wat is er gaande?"
@all

Opnieuw heeft de nieuw-apostolische kerkleiding, thans bij monde van "districtsapostel" Armin Brinkmann, een poging gewaagd om het onderhavige pijndossier verder voor zich uit te schuiven en daarmee voor de zoveelste keer weg te lopen voor de verantwoordelijkheid die er bij haar berust om recht te zetten wat er sinds de jaren '50 van de vorige eeuw nog altijd níet werd rechtgezet. Zie het Interview: Vor dem Wechsel II - 10. Februar 2014, 10.07 Uhr met deze hoge vertegenwoordiger van het nieuw-apostolische hemelrijk op de website van de "Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R.". Wie er in het recente verleden bij het internationale kerkbestuur wellicht op aandrong om nu eindelijk de weg vrij te maken voor meer ontspannen verhoudingen tussen slachtoffers van de intimidatiepraktijken welke "de boodschap van stamapostel Johan Gottfried Bischoff" destijds zou hebben gerechtvaardigd, en degenen die daarvoor door de jaren heen -mede door toedoen van hun zogenaamde zegenaars- ten onrechte veel te veel begrip hebben willen opbrengen, werd door districtsapostel Brinkmann nu nota bene voorgehouden:
Wie können sich Geschwister vor Ort in diesen Versöhnungsprozess einbringen?

Bezirksapostel Brinkmann: Betend. Also möglichst wenig treibend, fordernd oder mit tausend gutgemeinten Ratschlägen. Wir wollen dafür beten, das ist unser aller Aufgabe. Alles andere wird auf der Ebene der Kirchenleitung beider Kirchen besprochen.
Anders gezegd: "Buitenstaanders, bemoeit u zich met uw eigen zaken: het betreft hier 'een zaak voor de dienaren'. Klop bij uw God aan, maar niet bij ons. Al 60 jaar lang zijn onze inspanningen er op gericht om velen te laten geloven en anderen aan het verstand te brengen dat de tijd alle wonden zal helen." Kortom: "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden." (Fil. 4: 6, NBV)"

Op bovenbeschreven wijze loopt deze "districtsapostel" voor diens verantwoordelijkheden weg. Gedupeerden moeten bidden in plaats van hem met "hun" sores lastigvallen. Of het ze bevalt of niet; de ambtelijke molens van de nieuw-apostolische god werken niet dan wel tergend langzaam. Telkens worden van hogerhand de zaken handig omgedraaid, zodat niet langer de verantwoordelijken zelf zich bezwaard hoeven te voelen doch juist degenen die aan hun stommiteiten ten prooi vallen:
Bitte um Unterstützung

"Wir wollen alles daransetzen, dass das Vertrauen wieder hergestellt werden kann", so Stammapostel Leber abschließend. Er bat die neuapostolischen Christen um Ihre Unterstützung auf diesem Weg.


Bron: Stellungnahme zum Kapitalanlagebetrug - 07. Oktober 2012, 18.29 Uhr
Deze slinkse aanpak hangt samen met het door stamapostel Wilhelm Leber bepleite onbegrensde vertrouwen in "de boden van Jezus", wat natuurlijk niets anders betekent dan dat -als vanouds in dit machtsbestel- het gezonde verstand van de volgelingen thuishoort op het nachtkastje. Zie het Woord van de maand in februari 2006. Tot in het absurde wordt er hier van de gelovigen gevergd dat zij biddend (!) berusten in het beloop der gebeurtenissen. Onderdanen staat niets anders te doen dan "bovendanen", die op deze manier onbegrensd mogen miskleunen, te gehoorzamen. Alles onder het mom van "het verlossingswerk", "goddelijke beloften en de vervulling ervan", "het heerlijke einddoel", en noem het allemaal maar op.

Heus, ik wist echt héél goed wat ik schreef:
TjerkB schreef:(...)
Eén van de allerellendigste misstanden in de Nieuw-Apostolische Kerk is naar mijn vaste overtuiging dat kerkelijke ambtsdragers zich er zó laten programmeren, dat men vrijwel altijd geneigd zal zijn een zaak, hoe alarmerend ook, te sussen. Ik kan hierover niet duidelijk genoeg zijn want al vallen er op zo'n manier doden; dan nog zullen betrokkenen schouderophalend reageren, zeggende "Wat hadden wij anders kunnen doen?" Een volstrekt weerzinwekkende werkelijkheid is dit voor mij. Wat een achteloze hardheid! De (psychische) ravage die men aanricht, knappen anderen maar op. Haastig maken de brokkenmakers zich uit de voeten, op weg naar "het einddoel", via de toeristische route, en langs München. Sensationeel zal men daar uitpakken om met schone schijn te imponeren. Dan wordt er bij deze club niet gekeken op een paar miljoen euro extra.

(...)
Stop ermee, zou ik de meelopers onder dit verderfelijke regiem willen toeroepen. Er wordt hier brutaal gesold met kostbare mensen, met huwelijken, met gezinsverhoudingen en familiebetrekkingen. Zie dat toch in!!

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "vr 10 jan 2014, 18:40"
Zie verder mijn bericht op "za 08 feb 2014, 12:27" in de thread "Kan het niet eens ophouden met die eeuwigdurende kritiek?", alsmede bij WikipediA het item "Brinkmanship".

Deze godgeklaagde toestand leidt er nog toe dat er straks bij een openbare NAK-eredienst nog drie aanwezigen zijn: een voorganger, een dirigent/organist en in "de gemeenschap" het koor, bestaande uit één zanger die vervolgens het lied mag zingen "Neeg'nen-negentig schapen" (NAK-koorboek, 197). Tijdens de prediking handelt het over 97 dwaze maagden en drie wijze. Driemaal raden wie dat hier zijn.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB » do 13 feb 2014, 08:22

[Bijgewerkt: 10.00 uur]


@all

Wie zich nog afvraagt welke uitleg er precies te geven valt aan het op 10 februari jl. gepubliceerde tweede deel van het interview met Armin Brinkmann en (per 23 februari aanstaande) diens opvolger Rainer Storck, kan inmiddels terecht bij het gezaghebbende nieuw-apostolische persbureau "Bischoff Verlag":
Wat hierboven klip en klaar uit de doeken wordt gedaan komt maar op één ding neer, namelijk dat er niemand wordt gerehabiliteerd. Men blíjft om de hete brij heen draaien. Slachtoffers van machtspolitiek bij de Nieuw-Apostolische Kerk worden aan hun lot overgelaten. Ook na 60 jaar is er voor hen geen ontferming, geen "boodschap vol erbarmen". Ze hadden "in de gehoorzaamheid" moeten blijven staan, "in stille trouw" verbonden moeten blijven met de stamapostel, enzovoort. Dat hebben de hoogmogende heren "Godsgezanten" voor alle geketenden aan hun ideologische kluisters onderling nu eenmaal zo bekokstoofd. Het was, is én blijft: buigen of barsten. De houding die men op deze manier aanneemt is niet onchristelijk doch anti-christelijk. Dan kun je van al het geld dat er op de plank ligt nog wel overal "Festgottesdienste" op touw zetten of anderszins de kunstbloemen buiten zetten, maar laat niemand denken dat er ondertussen "balsem voor de ziel" voorhanden is.

Wat wij hier zien, is het absolute tegenovergestelde van dienend leiderschap. In de Nieuw-Apostolische Kerk moeten "hogere dienaren" door "lagere dienaren" worden "ondersteund". Zo niet, dan wordt ze stilaan geen blik waardig gekeurd. Zielzorg in deze kerk bestaat eruit de gelovigen een slavenjuk op de schouders te leggen, waardoor men zich na verloop van tijd volstrekt afhankelijk waant van goedkeurende blikken van zogenaamde zegenaars. Indien namelijk "zegenaars" de wenkbrauwen fronsen, hebben "navolgers" goed te begrijpen dat God zich over hun gedrag zorgen maakt. Dan is er iets niet pluis met jouw "aanbieding". Dan moet je op je tellen passen want anders verspeel je in "het verlossingswerk" je "genaderijke uitverkiezing". Op allerlei manieren en uiterst subtiel wordt ieder in feite gedurig angst ingeboezemd; de angst om wanneer de Heer komt (net) niet waardig te zijn om tot Zijn bruid te behoren. Je moet doen wat er "vanaf het altaar" "wordt gezegd".

In dit naar rang en stand onder "dienaren" (!) opgebouwde kastestelsel wordt niemand geacht naar boven toe achter de schermen te kijken. Wie zich alleen op de kerkvloer beweegt, kan het eerst nog wel jarenlang ontgaan dat het scheef zit met de verhoudingen. Toch dreunen er binnen de muren van dit kerkgenootschap werelden van verschil in hun voegen. Er is naar alle waarschijnlijkheid gevoelsmatig nauwelijks een weg terug voor wie via "de ambtsladder" "tot de berg der heerlijkheden" opklimt en dan op enig moment inziet dat het geen zuivere koffie is wat er van bovenaf in de organisatie door "boden van Jezus" wordt verordonneerd. Een moeilijkheid daarbij zal ook altijd zijn dat men amper te weten komt wat er zich "in (nóg) hogere kringen" werkelijk afspeelt. Alleen door overal vandaan de puzzelstukjes met elkaar te combineren, valt het venijn gaandeweg te doorzien. Zodra de ambtelijke top doorkrijgt dat iemand het snapt, laat men betrokkene vallen als een baksteen.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB » za 01 mar 2014, 22:52

@all

Bepaald niet zonder reden werd als locatie voor de Europese Jeugddag in 2009 Düsseldorf gekozen. Dat had ook Frankfurt am Main, Dortmund of Hannover kunnen zijn. Maar het werd Düsseldorf, de regio waar in 1955 vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk duizenden gelovigen elders onderdak zochten na de excommunicatie van drie apostelen en vele anderen. In Düsseldorf kan de verzoening worden gevierd, moet stamapostel Wilhelm Leber hebben gedacht met de geflopte (tweede) Europese Informatieavond van 4 december 2007 nog vers in het geheugen; de hele Apostolische Gemeinschaft kunnen wij uitnodigen. Plaats genoeg daar, in de LTU-Arena.

Van een spraakmakende verzoening met de jarenlang gedemoniseerde "vijanden en tegenstanders" van het nieuw-apostolische "werk Gods" kwam echter niets terecht. Wel zorgde stamapostel Wilhelm Leber op 24 mei 2009 nog voor een publiciteitsstunt door gewag te maken van "fouten, ook van de kant van de Nieuw-Apostolische Kerk". Voorafgaande aan de viering van het Heilige Avondmaal leverde hem dat een overweldigend applaus op:
Stammapostel:

Jetzt wollen wir uns auf das Heilige Abendmahl einstimmen. Da strecken wir die Hand zur Versöhnung aus, wollen einander vergeben um selbst Gnade zu empfangen.

Ich möchte hier noch für mich, für unsere Kirche einen Gedanken anfügen. Wir haben unter uns auch Vertreter der Vereinigung Apostolischer Gemeinden, die uns sehr willkommen sind. In der Vergangenheit war das Verhältnis durch bestimmte Vorkommnisse so, dass man sich mehr oder weniger aus dem Weg gegangen ist, um nicht zu sagen, sich bekämpft hat, sich vielleicht auch weh getan hat. Ihr Jugendlichen kennt das sicherlich nicht im Einzelnen, habt aber vielleicht von den Eltern, von den Amtsträgern schon darüber gehört. Ich will es kurz machen. Hier ist nicht der Ort, das alles aufzuarbeiten, aber ich will hier noch einmal deutlich bekunden: Ich strecke auch im Namen der Kirche die Hand zur Versöhnung aus. Wenn man Versöhnung sucht, schließt das ein, dass man zugibt, dass auch auf der eigenen Seite Fehler gemacht worden sind. Das will ich gerne hier in der Öffentlichkeit eingestehen ohne ins Detail zu gehen. Ja, es sind auch von unserer Seite, von der Seite der Neuapostolischen Kirche, Fehler gemacht worden. Wir strecken die Hand zur Versöhnung aus.
Het idee om, te beginnen met de tekst in Filippenzen 3 vers 13 welke als leidraad zou dienen voor de dienst op 24 mei 2009, de gedroomde verzoening te kunnen bezegelen met een-tweetje, bleek een ijdele hoop te zijn.
[12] Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. [13] Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. [14] Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. [15] Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. [16] In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

Uit: Filippenzen 3 (NBV)

Zie de berichtgeving over de dienst waarin stamapostel Wilhelm Leber voorging tijdens de Europese Jeugddag 2009 op zondag 24 mei 2009 in Düsseldorf
Na ruim 50 jaar lang elke denkbare fout te hebben ontkend zodat berouw overbodig is, was het natuurlijk ongelofelijk brutaal om nu aan slachtoffers voor te houden dat eenieder volgens de Bijbel maar vooruit moet kijken. Maar Wilhelm Leber durfde de confrontatie op deze manier nog wel eens aan. Hij, "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" immers de eerste knecht van God op aarde; waarom zou hij de tegenstellingen met zo'n respectabel Bijbels devies niet in een handomdraai weten te bezweren? Bij de schuldvergeving die hij, goed getimed, aansluitend zou uitspreken, zouden alle doodzonden waaraan de nieuw-apostolische kerkleiding zich gedurende een reeks van jaren ten opzichte van de harerzijds zozeer gedemoniseerde "vijanden en tegenstanders" schuldig had gemaakt, prompt "endgültig" in de zee der vergetelheid zijn gesodemieterd. Wie achteraf commentaar zou hebben doch het "Onze Vader" had meegebeden en de schuldvergeving had beantwoord met een "Amen", zou zichzelf met terugwerkende kracht een oordeel hebben gedronken bij het Heilig Avondmaal.

Het pakte anders uit. Wie zich tegenover slachtoffers wil verootmoedigen, moet niet preken voor eigen parochie en goede sier willen maken met woorden welke degenen die het aangaat uit de media moeten vernemen...

Ook in een laatste poging om het ijs te breken, kort voordat er vorig jaar aan diens ambtstermijn een einde kwam, zag stamapostel Wilhelm Leber er (angstvallig) van af om zich namens het internationale kerkbestuur rechtstreeks te verontschuldigen bij allen die een welgemeend excuus voor de impact van de misplaatste excommunicaties in de jaren '50 van de vorige eeuw persoonlijk toekomt. De zoveelste schoffering aan hun adres!

Andermaal ontlokte Wilhelm Leber aan eigen geledingen bijval, hoezeer diens nieuwste verklaring ook (doelbewust) de adressering ontbeerde waaraan had kunnen worden afgeleid tot wie hij zich nu feitelijk had gewend.

Een oorverdovende stilte brak aan. Ambtsopvolger Jean-Luc Schneider verkoos zich daarbij stilletjes aan te sluiten. Doordat uiteindelijk bestuursleden van de Apostolische Gemeinschaft als belanghebbende derden met een antwoordschrijven kwamen, volgt er binnenkort tóch een gesprek, al is de verzoeningsbereidheid bij de nieuw-apostolische kerkleiding nog altijd niet groot, getuige ook een aantal samenhangende schoten voor de boeg:
[57] Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ [58] Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ [59] Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ [60] Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ [61] Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ [62] Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Uit: Lucas 9 (NBV)

Zie het bericht over de dienst die gehouden werd op 2 februari 2014 door districtsapostel Armin Brinkmann in Hilversum alsmede het bericht over de dienst op 23 februari 2014 in Bad Lobenstein door apostel Rolf Wosnitzka
Als ik het na Armin Brinkmann in Nordrhein-Westfalen voor het zeggen had gekregen, had ik op briefpapier van de kerk allang plechtig verklaard dat datzelfde briefpapier in de jaren '50 bij de onderhavige doelgroep beter van een andere inhoud had kunnen worden voorzien. Met plaatsvervangende schaamte had ik mij gedistantieerd van de ingebeelde volmachten van bazige bullebakken die het werk Gods een slechte dienst hebben bewezen. Indien ik daarna door de dienstdoende stamapostel de laan uit was gestuurd, had ik er vrede mee gehad. Immers: "Het lidmaatschap van een kerk is niet méér waard dan het lidmaatschap van een hengelsportvereniging."

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB » za 08 mar 2014, 13:26

@all

In de thread "Teken van leven... " haalde ik zojuist aan wat er staat in Openbaring 5 vers 3, namelijk: "Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien." Een ledenregister zoals bestuurders bij kerkgenootschappen dat om uiteenlopende redenen hanteren is heus van een andere orde! Betreft het immers "het boek van het Lam", dan lezen wij in Openbaring 21 vers 27 nog het volgende: "Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam." Kortom, de mens wikt - maar God beschikt! Op zijn minst enige bescheidenheid onder "zegenaars" in bestuurlijke kringen is dus wel aangewezen. Spijtig genoeg ontbeerde stamapostel Johann Gottfried Bischoff dit inzicht, en niet alleen hij want tot op heden, en het is al 2014, werd er nog altijd níemand gerehabiliteerd die in 1955 brutaal en volkomen ten onrechte in het ledenregister is geschrapt. Dat was trouwens toen niet eens voor het eerst. Ook eerder al waren vermeende onwilligen door "de eerste knecht van God op aarde" en zijn vele getrouwen genadeloos aan de kant gezet. Zelfs stamapostel Wilhelm Leber had niet het lef om radicaal af te rekenen met dergelijke misstanden. Denk er alleen maar aan hoe men onder diens goedkeurende blikken huishield in de nieuw-apostolische kerkgemeente Hamburg-Blankenese. Daarna stond hij liever allereerst uitgebreid stil bij de 50e sterfdag van diens ambtsvoorganger Bischoff dan bij de inmiddels talloze slachtoffers van machtsmisbruik in de Nieuw-Apostolische Kerk. Voor het juiste begrip: het gaat hier wel om machtsmisbruik ten koste van "schapen en lammeren" voor wie Jezus Christus eertijds uitdrukkelijk pleitte bij Petrus! Zie Johannes 21: 15-17 (NBV). Toen tijdens de bewuste openbare eredienst, speciaal ter gelegenheid van de 50e sterfdag van stamapostel Johann Gottfried Bischoff, in Frankfurt am Main en in de per satelliet aangesloten kerkgemeenten door stamapostel Leber het Heilig Avondmaal zou worden gevierd, viel -opvallend genoeg- de stroom uit.

(...) De dagelijkse geloofspraktijk in de Nieuw-Apostolische Kerk kenmerkt zich er met name door dat allerhande geënsceneerde "eigen successen" steevast propagandistisch breed worden uitgemeten en ook uitbundig worden gevierd. Ikzelf begrijp werkelijk niet dat slechts weinigen doorzien hoezeer de "ambtelijke top" in de organisatie zichzelf op deze manier alleen maar constant rijk rekent met sigaren uit eigen doos. Word toch geen meeloper van zulke zelfingenomen types, denk ik dan. Zonder bovenal Zíjn liefde voor de Zijnen (!) zíjn zij helemaal geen Godsgezanten, geen zegenaars, geen dienaren en ook geen helpers aan Christus' plaats...

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB » za 08 mar 2014, 14:36

[Bijgewerkt: 18.30 uur]


@all

Op het ogenblik volg ik op TV -steeds op vrijdagavond- de uitzendingen in de serie "Na de bevrijding". Gisteren betrof het daarbij "de Indonesische kwestie":
Onwillekeurig zag ik in dit hoogste onverkwikkelijke hoofdstuk van de vaderlandse geschiedenis een parallel met hoe achteraf de gelovigen in de Nieuw-Apostolische Kerk intern zouden worden geïnformeerd over alle gebeurtenissen rond "de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff". Evenzeer betreft het dan een aan velen opgelegde strijd tegen een "vijand" die überhaupt geen vijand ooit was, en tot overmaat van ramp wordt dit van hogerhand nog steeds niet toegegeven. Per se ook moest in de geschiedenisboekjes worden verhuld hoezeer de plank was misgeslagen. Slachtoffers zoeken het maar uit en niemand wordt gerehabiliteerd.

Vraag: wat onderscheidt "het verlossingswerk" (!) van al het ándere wat er "in de wereld om ons heen" te koop is op het vlak van dictatuur, machiavellisme en kwakzalverij?

In de Nieuw-Apostolische Kerk waarvan het internationale bestuur claimt het verlossingswerk te belichamen van de Schepper van hemel en aarde, en wel met terugwerkende kracht tot 1863, wordt er door zogenaamde zegenaars, die zichzelf hoge(re) dienaren laten noemen, met vereende krachten en op grote schaal misbruik gemaakt van de goedheid en het vertrouwen van aangesloten leden. Alles bij dit kerkgenootschap draait om een geestelijke elite die zichzelf heeft ingebeeld tot zelfs in het hiernamaals de lakens te kunnen uitdelen: een "stamapostel" en diens voornaamste rechterhanden onder een aantal gecontracteerde "districtsapostelen". Hun woorden zouden voor de mensheid in het algemeen en voor alle christenen in het bijzonder algemeen verbindend zijn. Aan de lopende band laten de ijdeltuiten in kwestie zichzelf fotograferen, citeren en inviteren.

In deze kerk worden gelovigen afgebroken in plaats van opgebouwd. Het is slikken of stikken voor ze. Met "het heerlijke einddoel" voor ogen mag niemand achterom kijken, zodat er van geen enkele fout wordt geleerd. Ieders motto is hier in feite "Ein Volk unter einen Führer": an deinem Hand, lieber Stammapostel, eilen wir zum Ziel. Wat je ook meemaakt of wordt aangedaan, onderga het en verzet je niet: het dient "tot onze vorming". Qua geestelijke verzorging in deze harde leerschool moet dus niemand rekenen op balsem voor de ziel. Het verlossingswerk bestaat uit (hoge)re dienaren, lagere dienaren, "dienaren in ruste" en... alle overigen. Punt uit.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB » wo 12 mar 2014, 22:10

@all

Even zonder commentaar...
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Certina
Berichten: 169
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door Certina » do 13 mar 2014, 10:04

Ik heb reeds contact gehad met de VAG Duitsland maar zij wilde mij niet te woord staan en geen informatie verstrekken over dit treffen,zij verwezen mij door naar hun website maar daar staat het zelfde vermeld als op de nak site, dus ook niks bijzonders.
Wat een stelletje fantasten om zo geheimzinnig te doen, hebben ze beide dan wat te verbergen? Ja!. Ook de VAG heeft boter op het hoofd en is er bij hun een grote onenigheid onderling aanwezig.
Jammer maar het zij zo.

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB » za 05 apr 2014, 22:13

Certina schreef:(...)
Wat een stelletje fantasten om zo geheimzinnig te doen, hebben ze beide dan wat te verbergen?

(...)


Uit: Bericht op "do 13 maart 2014, 11:04"
@Certina
@all

"Auf Leitungsebene", zoals de NAK-opziener Manfred Bruns het vermoedelijk "salonfähig" zou formuleren, heeft er een diplomatiek gesprek plaatsgehad - en dat blijkt nu achteraf zo ongeveer het enige te zijn wat er van weerszijden eensluidend over wordt gezegd. Verder schijnt het de bedoeling te zijn nog minstens één vervolggesprek met elkaar aan te gaan. Een beleefdheidsgesprek, zeg maar, tussen en/of namens een tweetal kerkbesturen. (...) Toen ik in 2007 bij het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland mijn lidmaatschap opzegde, deed ik dat vooral in de vaste overtuiging dat ik -wat mijn ziel en zaligheid betreft- tot het einde der tijden met geen enkel kerkbestuur ooit nog wat uit te staan zou hebben. Een kerkbestuur is namelijk hooguit verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen een "rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam". Dat is werkelijk heel wat anders dan het lichaam van Jezus Christus, waarover het handelt in Romeinen 12...
  • Leef volgens de wil van God
    [1] Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. [2] U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
    [3] Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. [4] Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, [5] zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. [6] We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. [7] Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. [8] Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.


    Uit: Romeinen 12 (NBV)
Veel te lang pleegt menigeen eraan vast te houden dat leidinggevenden bij een kerkgenootschap tegelijkertijd de aangewezen personen zouden zijn om kinderen van God de weg te wijzen. Weliswaar claimen dezulken in de praktijk maar al te graag daartoe een mandaat te hebben, maar in de kerk die ik verliet heeft de ervaring (!) mij onder meer geleerd dat haar zogenaamde apostelen alleen maar gezondenen zijn namens de voorzitter van het internationale kerkbestuur bij wie men tegen betaling van een kerkvorstelijk salaris onder contract staat. Een wurgcontract in feite. Wie daarbij echter verhult dat organisatie-gebonden leerstellingen méér richtinggevend zijn dan i.c. het evangelie van Jezus Christus, liegt en bedriegt. Toen dat voor mij helder was, nam ik de biezen. Daarom wist ik van tevoren al dat ik er geen seconde spijt van zou krijgen. (...) Het enige waar ik moeite mee heb is, dat dit voor de "intramurale contacten" met mijn nieuw-apostolische broeders en zusters betekende dat onze wegen moesten scheiden. "Het lidmaatschap van een kerk is niet méér waard dan het lidmaatschap van een hengelsportvereniging."

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Certina
Berichten: 169
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door Certina » za 05 apr 2014, 22:23

Mooi verwoord Tjerk ;)
Bij een hengelsportvereniging vang je wel eens een vis, bij de nak alleen maar bot :!:

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Bericht door Levi » zo 06 apr 2014, 11:54

@TB
Bij de Hengelsportvereniging mag ik in hun wateren vissen. Bij de NAK zijn het stille wateren en vis je achter het net.
Idd goed verwoord Tjerk.
Groet,
Levi

Plaats reactie

Terug naar “Historische ontwikkelingen”