Waar is de taal van het hart gebleven?

Speakerscorner. Kopij via admin@samenapostolisch.nl

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Berichtdoor Levi » Za 05 Mei 2018, 08:39

@ll

"Wir kämpfen gegen das Böse. Und auch wenn wir noch die Einzigen sein sollten in einer gewissen Situation, wir sagen die Wahrheit. Wir bleiben ehrlich. Wir geben uns alle Mühe den Nächsten zu lieben. Wir verzichten auf uns selbst wenn es sein muss.


Lippentaal. De grootste leugen ooit!

Groet,
Levi
Levi
 
Berichten: 487
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2014, 08:05

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Berichtdoor ZwartSchaap » Za 05 Mei 2018, 14:18

@ Alle,

Inderdaad, de grootste leugen ooit.
De eindafrekening komt vanzelf, ook voor J.L Scheider en al zijn voorgangers.

ZwartSchaap
Gebruikers-avatar
ZwartSchaap
 
Berichten: 98
Geregistreerd: Wo 21 Okt 2015, 13:23

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Berichtdoor TjerkB » Ma 07 Mei 2018, 12:37

Levi schreef:(...)
Lippentaal. De grootste leugen ooit!

(...)


Uit: Bericht op "Za 05 Mei 2018, 08:39"
ZwartSchaap schreef:(...)
Inderdaad, de grootste leugen ooit.

(...)


Uit: Bericht op "Za 05 Mei 2018, 14:18"


@all

Kortheidshalve verwijs ik nu naar de thread "OPEN BRIEF d.d. 01-11-2010 - aan actualiteit ingeboet?" Ik denk dat het verstandig is deze in het geheel na te lezen.

Zie verder...

 1. Publicatie van "het WebTeam" op 2 februari 2010, getiteld "De ondergang van de Nieuw-Apostolische Kerk nader verklaard... "
 2. Publicaties van "het WebTeam" in de periode van 7 tot en met 12 februari 2010, resp. getiteld "In het ontdekkend licht van Zijn genade... ", "Situatieschets", Ontstellend", "Bevrijding" en "Naschrift"
 3. Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers van "ma 15 nov 2010, 22:11"
 4. Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des Heren" van "wo 07 dec 2011, 14:04"
 5. OPROEP AAN HET BESTUUR VAN DE NIEUW-APOSTOLISCHE KERK IN NEDERLAND van "wo 07 dec 2011, 17:37"
 6. "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" van "ma 19 dec 2011, 18:01"
 7. OPEN BRIEF aan de districtsvoorgangers bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Vr 16 Nov 2012, 21:16"
 8. OPEN BRIEF aan de lijdende schapen en lammeren bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Ma 19 Nov 2012, 19:38"
 9. Bericht voor alle leden in alle bestuursorganen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Wo 02 Jan 2013, 11:38"
 10. OPEN BRIEF van "Wo 13 Apr 2016, 18:02" aan het NAK-bestuurslid, opziener Ruud Vis

Zie bovendien -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op Di 09 Nov 2010, 12:25, in de thread "Driemaal "rentmeesterschap" is scheepsrecht!", alsmede het bericht op "Wo 07 Nov 2012, 18:30", in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Berichtdoor TjerkB » Wo 23 Mei 2018, 16:11

@all

In het eerste bericht in deze thread citeerde ik uit een column van Rinus van Warven, bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten:

  (...)
  Ik hoorde pas geleden de opmerking dat veel religieuze en levensbeschouwelijke organisaties momenteel lijden aan een soort spiritueel HIV-virus: het virus van Huisvesting, Identiteit en Voorlichting. Op het moment dat de energie eruit is, wordt er alleen nog maar gesproken over Identiteit. Of over de vraag hoe je weer aandacht kunnen genereren voor je club?

  (...)

Juist dit vind ik te betreuren. Ik zag het gebeuren bij de NAK en nu ook elders. Belangrijk echter is niet de identiteit van een club of kerk, doch ons heil in Zíjn werk!

Als kerkleiders onder het mom van de godsdienst doch feitelijk op eigen gezag naasten onderwerpen aan de willekeur van hun ambtelijke bevelen, zal het alleen nog een kwestie van tijd zijn dat de ontluisterende gevolgen van de daarmee gezaaide verwarring openbaar komen. Zonder te dienen, maakt(e) men de dienst uit.

Maar ingewikkeld of beklemmend is het in werkelijkheid allerminst om verwachtingsvol en blij in het geloof te kunnen staan; om ons veilig te weten in Jezus' armen:

  [27] Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. [28] Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.
  Uit: Johannes 10 (NBV)
  De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
  Uit: Romeinen 8: 26 (NBV)
  Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
  Uit: Romeinen 13: 8 (NBV)
  Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden.
  Uit: Hebreeën 13: 9 (NBV)

Galaten 2 illustreert hoe bijkomstigheden -naar het Evangelie- de gelovigen van het licht en het uitzicht kunnen benemen en de saamhorigheid kunnen ontregelen:

  [1] Na verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. [2] Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen, toen en nu, niet voor niets waren.[3] Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. [4] Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken. [5] Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. [6] De belangrijkste broeders – hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens – hebben mij tot niets verplicht. [7] Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen [8] – want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen –, [9] en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was, toen reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. [10] Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet.
  [11] Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. [12] Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. [13] De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. [14] Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?’


  Rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus
  [15] Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, [16] weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. [17] En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet.

Verhelderend in dit verband mag hopelijk ook het onderstaande zijn...

  Het ware evangelie
  [6] Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. [7] Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. [8] Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! [9] Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!

  Uit: Galaten 1

Menig slachtoffer heeft een hoge prijs betaald voor de ideologische ballast vanwege het in 1897 geïntroduceerde quasi hoogheilige ambt van stamapostel en voor de indertijd daaraan vastgeklonken visie op de gecombineerde zeggenschap bij lekenbestuurders over materiële en immateriële zaken in de Nieuw-Apostolische Kerk. Het geïn­sti­tu­ti­o­na­li­seerde geestelijke ge­weld wat hieruit voortvloeide, komt zuiver voort uit zelfoverschatting bij kerkvorsten die beslist géén Godsgezanten waren.

Laten wij onszelf, elkaar en anderen zo'n juk maar niet (meer) (doen) opleggen:

  [28] Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. [29] Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, [30] want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

  Uit: Matteüs 11 (NBV)

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Berichtdoor TjerkB » Wo 23 Mei 2018, 23:33

[Bijgewerkt: 24-05-2018, 09:30 uur]

HenkNL schreef:
  Twee zinnen trokken mijn aandacht uit het antwoord van de apostel:

  Toch heb ik jegens hen geen rancune. Maar ik geloof wel, dat zij verantwoording zullen moeten afleggen voor hun daden en woorden.
  Toch heb ik jegens hen geen rancune.
  .
  Een voorbeeld voor velen, binnen en buiten dit forum. Het forum zou dan trouwens een stuk minder uitgebreid zijn....Het staat hier vol van uitlatingen, gevoed vanuit rancuneuze achtergrond.

  Maar ik geloof wel, dat zij verantwoording zullen moeten afleggen voor hun daden en woorden.

  Mee eens. Dit blijft staan voor iedereen, ook binnen de NAK, maar valt onder ieders eigen verantwoordelijkheid. Dat dwing je niet af met een werkwijze die de beheerders en vele forumdeelnemers graag voorstaan.


Bron: Bericht - op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op Di 06 Mrt 2012, 17:54, in de thread "Overlijden apostel Christiaan Boermeester (GvAC)"


@all

In het hierboven aangehaalde bericht sprak een van de forumdeelnemers ruim zes jaar geleden van rancune, wat de reden ervan zou zijn om kritiek uit te oefenen. Dat had zo kunnen zijn, maar daarmee werd in dit geval de diagnose gemist, wist ik - als ervaringsdeskundige. Het forumberaad gaf namelijk in de eerste plaats een stem aan slachtoffers van intimidatiepraktijken (!) vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk. Ook dan immers liggen mededelingen soms minder prettig in het gehoor...

Om mij te verantwoorden voor wat ik in die samenhang persoonlijk voor het voetlicht wilde brengen, heb ik oprecht mijn best gedaan om tekst en uitleg te geven. Vrijwel altijd had ik mij trouwens van tevoren (bij de kerkleiding) al rechtstreeks gewend tot wie het zelf aanging. Meestal echter antwoordde men niet of ontwijkend. Dat vond ik zorgwekkend want het is een extra misstand als zielen, die aandacht vragen voor een kennelijke misstand, worden bejegend met onwil en desinteresse. Er was niks geen reden om rancune hier als voornaamste drijfveer te noemen want de naakte waarheid was helaas dat kerkleiders soms ver buiten de schreef gingen. De slachtoffers die ze maakten, werden aan hun lot overgelaten. Sterker nog; ze kregen nog een paar trappen na - zodat niemand ze in hun greppel zou zien liggen. Dit verachtelijke gedrag stelde ik aan de kaak want nog steeds vielen zielen ten prooi aan kerkelijke ambtsdragers die hun onhebbelijkheden op anderen botvieren. De gedachte om als een lafaard alleen maar toe te kijken, terwijl met zinloos geestelijk geweld aan naasten (!) leed wordt berokkend, vind ik namelijk onverdraaglijk:

  Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. [9] Toen zeide de Here tot Kaïn: Waar is uw broeder Abel? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?

  Uit: Genesis 4 (NBG-vertaling 1951)

  [10] Onderzoek wat de wil van de Heer is. [11] Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, [12] want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. [13] Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, [14] en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
   ‘Ontwaak uit uw slaap,
   sta op uit de dood,
   en Christus zal over u stralen.’
  [15] Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. [16] Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. [17] Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.


  Uit: Efeziërs 5 (NBV)

  [19] Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, [20] dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit.

  Uit: Jakobus 5 (NBV)

Meer dan 10 jaar lang heb ik aan de weg getimmerd om te wijzen op de ernst van de hele situatie. Hoe noodzakelijk ook; ik zal er geen levenswerk van maken. Vorig jaar merkte ik al eens op: "het wordt een tandje minder". Ik wil daar nu een tandje bij zetten. Ondertussen hoop ik dat wij God blijven zoeken waar Hij te vinden is.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikers-avatar
TjerkB
 
Berichten: 2023
Geregistreerd: Di 03 Dec 2013, 16:28

Vorige

Terug naar Essays, Columns & Interviews

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast