Kan ik daar wat aan doen?

Speakerscorner. Kopij via admin@samenapostolisch.nl
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » di 17 dec 2013, 07:51

@all

"Als ik... Gods liefde gadesla, dan denk ik vol verwondr'ing na", zo wordt het bezongen in één van de mooiste liederen die ik ken (NAK-koorboek, lied 662). Aan de andere kant, laten we het maar echt gaan doen - ik bedoel: er werk van maken, van de liefde van God.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » ma 30 dec 2013, 11:31

 • Afbeelding Eigen foto TjerkB
@all

Tijdens een uitstapje bezocht ik een berg in Catalonië. Achter een hek dat op slot zat, voert een aantal treden naar een soort van balkon vanwaar men vermoedelijk een uniek weids uitzicht heeft. Omdat de toegang was afgesloten, liep ik met een boog om de uitkijkpost heen waarvan de entree lijkt te zijn voorbehouden aan "apostelen". IJs en weder en mogelijk ook het gemak dienende, hebben dezen hun bestendig wakende blikken nu misschien wel gericht op beeldschermen, gekoppeld aan een modern beveiligingssysteem - dan sta ik er dus gekleurd op, was de volgende gedachte die bij mij opkwam, én: zo'n bal kan ik het best straks terugkaatsen!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » ma 30 dec 2013, 16:37

[Bijgewerkt: 20.30 uur]
In de dagen van Jezus van Nazareth was er in het Joodse land een godsdienstige stroming gegroeid, de partij van de farizeeërs. Zij hoorden niet tot de erfelijke en dus gesloten priesterklasse, die rijk was, politiek collaborerend en structureel omkoopbaar. Nee, de farizeeër was een ontwikkelde leek, zeer bestudeerd in alle letters van de Schrift en met fabelachtige verfijning geoefend in tucht en morele rechtspraak. Zijn wetgeleerdheid nam zulke vormen aan dat in zijn kringen het rabbijnse spreekwoord ontstond, even fabelachtig als verbijsterend: het is goed de Thora meer lief te hebben dan God. Met andere woorden: als je nu maar de Thora, de wet, met al haar ommuringen bemint, dan ken je de weg.

De wet meer liefhebben dan God... Wat betekent dat voor die hele schare wettelozen die anders zijn opgevoed, niet zo geletterd, niet zo weldenkend, niet zo arbeidzaam of ordelievend dat ze tot hun recht en op adem komen aan de voeten van de wet? Al die dronkaards en klap, kortom het grauw, het gepeupel, de randfiguren of degenen over wie men zich in iedere familie schaamt?

Het oorspronkelijke van Jezus is nu dat Hij zijn kritiek toespitst juist op dit beeld van klap en tollenaars, geminacht en gekleineerd door het moreel gewicht van de Thora-juristen, die tot op de laatste letter weten hoe een mens hoort te zijn en waar zijn geluk en ziel liggen.

Waar de farizeeër uit alle eeuwen de eigen onzekerheden overschreeuwt door de bazuinstoten van wet of dogma of, misschien nog erger, zijn jaloezie op de randfiguren wreekt door de wet zelf tot een huis van bewaring te maken, laat Jezus zich juist ontroeren door de oneindigheid van de eenling en van zijn gelaat, onherhaalbaar, onoptelbaar.Bron: Hoofdstuk XXX "Verdacht en veracht", pag. 206-207, uit het boek "Pater Van Kilsdonk - raadsman in delicate zaken"; memoires, samengesteld door Alex Verburg. Uitgeverij Atlas Contact, 2013. ISBN 978 90 450 2203 1.
@all

Direct dwaalden hierbij mijn gedachten af naar de nieuw-apostolische catechismus en het misbruik door "gehoorzame" ambtsdragers -dienaren en zegenaars te noemen- van zielen die bij Jezus (!) "slechts leven" vinden.

Naar wíe laten wij in 's hemelsnaam de oren hangen - naar de hierboven gekenschetste farizeeër uit alle eeuwen? Pater Van Kilsdonk zag het ongemeen scherp: dezulken overschreeuwen slechts de eigen onzekerheden...

Over pater Van Kilsdonk graag ook nog het volgende:
Ik heb letterlijk duizenden mannen en vrouwen, jongens en meisjes ontvangen die hoe dan ook niet voldoende geluk hebben gevonden en soms wel erger. Als pastor heb ik alles meegemaakt wat er mee te maken is.

Niet zo lang geleden is in een Brabants dorp een vrouw een kerkelijke begrafenis geweigerd omdat ze zich al een paar jaar niet meer in de kerk had laten zien. Zo'n weigering is heiligschennis, dat doe je niet, dat is een fundamentele aantasting van wat we het christelijke geloof noemen! Dat is nu zo'n voorbeeld van een minderbegaafde, vooral sociaal minderbegaafde priester die zijn kracht zoekt in autoritair beleid: dit zegt de bisschop, dit zegt de paus, en dit zullen we handhaven.

Elementaire mensenliefde, eerbied, daar draait het om in het pastoraat. Als je dat niet opbrengt, ben je ongeschikt voor elke dienst.Bron: Hoofdstuk XXX "Verdacht en veracht", pag. 207, uit het boek "Pater Van Kilsdonk - raadsman in delicate zaken"; memoires, samengesteld door Alex Verburg. Uitgeverij Atlas Contact, 2013. ISBN 978 90 450 2203 1.
Wanneer ik zoiets lees, moet ik onwillekeurig denken aan hoe in de Nieuw-Apostolische Kerk zielen werden bejegend die oprecht moeite hadden met "de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff", aan hoe nota bene zich als fascisten manifesterende "districtsapostelen" de ether vervuilden met leuzen als "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden!" en met nog veel méér van dergelijke waanzin; hoe een districtsoudste Thomas Feil kon opkrassen, hoe óók Bauke Moesker mocht worden aangepakt door gretige types als De Lange, Vis en Nijland die op afroep wel voor antichrist willen spelen! Mijn achting voor zulke mensen is hierdoor inwendig gebroken.

"Kan ik daar wat aan doen?" Welnu, dat zal hier niet zo eenvoudig zijn want in deze kerk kunnen dan zelfs goede vrienden prompt reageren in de trant van "Daar doe je niks aan, he?", of "Daar houden wij ons niet mee bezig". Of de kerkleiders in kwestie die ondertussen het aanzien wensen te genieten van "boden van Jezus Christus" nu maling hebben aan statuten, zij zich schuldig maken aan wat grenst aan misdrijven tegen de menselijkheid, óf zij de werkzaamheid van de Heilige Geest daadwerkelijk minachten; het raakt amper het bewustzijn van de aan hun machtswellust onderworpen aangesloten leden want velen zwelgen al in een gevoelloze onnadenkendheid.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » za 25 apr 2015, 20:36

@all
 • Afbeelding Eigen foto TjerkB
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door Levi » zo 13 sep 2015, 20:25

@ll,

De NAK site kent de rubriek 'wie,wat,waar'. Oude foto's, waarbij men op zoek is naar de bijpassende informatie.
Nu verneem ik dat een geëxcommuniceerd lid in staat was om de daarbij passende informatie te verstrekken.
De redactie van WWW plaatst echter die info niet omdat het van een NIET volgend lid afkomstig is!!

Waarmee is aangetoond wie er aan de touwtjes trekt binnen de CA.
Laf, ongehoord en discriminerend.

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » ma 14 sep 2015, 10:42

Levi schreef:(...)
De redactie van WWW plaatst echter die info niet omdat het van een NIET volgend lid afkomstig is!!

Waarmee is aangetoond wie er aan de touwtjes trekt binnen de CA.
Laf, ongehoord en discriminerend.

(...)
@all

Inderdaad, de nieuw-apostolische geloofscultuur berust niet op goddelijk gezag maar op menselijke macht. Heimelijk werd de afgelopen jaren de zoveelste versie van deze verraderlijke ideologie uitgerold. Zo is het bij nader inzien trouwens altijd gegaan. Al in 2003 antwoordde Michael Koch desgevraagd: "Änderung von Lehraussagen werden nicht als solche bezeichnet, es muß immer der Anschein der bloßen "Erweiterung" gewahrt bleiben". Zie ook het bericht op "Ma 20 Jan 2014, 13:02" in de thread "Geen woorden maar daden".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » wo 16 sep 2015, 17:16

Afbeelding
@all

Elders schreef ik onlangs het volgende:
Wie ergens wat van zegt, kan daar natuurlijk commentaar op krijgen. Vijf jaar geleden vond ik dat ik mijn best ervoor moest doen om voor alle betrokkenen de schade te beperken, toen het bij het nakomen van de zgn. ANBI-verplichtingen uit de hand liep nadat het kerkbestuur het eerst al niet meer zo nauw nam met haar eigen statuten. Enkele mensen die ik persoonlijk ken, benaderde ik achter de schermen. Ook anderen was het al opgevallen dat men voor opbouwende kritiek wegliep, ondanks een opkomend financieel schandaal. Wat vooral botst is de opvatting: “goed bedoeld” is goed genoeg en als het dan toch misgaat, past ons de mantel der liefde. Als daarbij echter de slager zijn eigen vlees wil keuren, begeven verantwoordelijken zich op glad ijs. Dat is hier volgens mij uitdrukkelijk aan de orde. Slecht nieuws derhalve voor de samenleving die de fiscale giftenaftrek voor schenkingen aan de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in kwestie moet faciliteren. Binnenkort volgt alsnog de behandeling in hoger beroep.
Natuurlijk, ettelijke forumberichten passeerden sinds 2010 de revue - maar wat voor mij persoonlijk nog altijd verbijsterend is, is: waarom doet niemand wat?! Waarom moest het de kerkleiding per se worden toegestaan om excessieve kosten te maken teneinde één oud-medewerker "kalt" te stellen? Dan klopt er toch iets niet?! Zoals er in de achterliggende jaren is omgesprongen met offergaven; werkelijk, on-voor-stel-baar. Doch niet alleen offergaven werden verkwanseld, ook bij veel broeders en zusters hun vertrouwen! Dat zit hem trouwens niet alleen in tekenen die wijzen op financieel wanbeheer. Ook in de verzuiling, waarbij het nieuw-apostolische gedachtengoed nu zo nodig moet worden "vermarkt". Katholiek, protestants-christelijk en nieuw-apostolisch. Men wil dat wij dat uit elkaar houden.

Ik zag er destijds geen licht meer in en verliet de kerk. Ik kon het allemaal niet tegenhouden. Nieuw-apostolisch moest een trendy life-style worden, voor party-people die zich van het ene binnen de muren van de kerk georganiseerde evenement naar het andere hoogtepunt spoeden. Nooit heb ik begrepen wat er -voor wie onder de werkzaamheid van de Heilige Geest (!) "de zoom van het kleed" wilde aanraken- extra bijzonder was aan een "aposteldienst" of een "stamapostelbezoek".

Ik kan er niets aan doen, maar waarom wil menigeen toch overal in berusten?

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » wo 16 sep 2015, 19:05

[Bijgewerkt: 22.30 uur]


@all

"Een afgebeden zaak" - kent u die uitdrukking nog? Als vanuit de "kring der dienaren" iets een afgebeden zaak moest heten, wist je: zo gebeurt het en níet anders. Wanneer broeders een geestelijke bediening kregen, was dat per definitie een afgebeden zaak; ook wanneer daar later "ponden" bij kwamen indien men geroepen werd om een "hogere" "dienaar" te worden. Het was onbetamelijk en het getuigde van ongeloof als je daaraan twijfelde. Zo werd het geestelijke leven gedomineerd door de hand van God oftewel door "Jezus in d'Apost'len". Nieuw-apostolische apostelen wel te verstaan want de ware hedendaagse Gezondenen zijn zíj... alléén. Vandaar dat men de verzuiling koestert (terwijl wij die net zo'n beetje aan het ontgroeien waren), al werd het God toegestaan dat Híj nog een slag om de arm houdt:
Redactie schreef:(...)
Zoals Sinterklaas bij ons in Amersfoort ieder jaar liefst overnacht in één van de etalages bij V&D, waar steevast een keurig opgemaakt hemelbed voor hem klaar staat, houdt God "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" bij voorkeur verblijf bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Stamapostel Leber drukte het om precies te zijn, zó uit: "Wir können nicht ausschließen, dass Gott im Einzelfall auch außerhalb der von uns erkannten Ordnungen wirkt." Zie het redactionele bericht op "zo 08 mei 2011, 14:36" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 13 Feb 2012, 15:59", in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"
Zie ook het bericht op "Di 01 Sep 2015, 21:26", in de thread "Der Fall Rohn"
Vandaar ook dat "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" in een oecumenische viering er geen plaats is voor sacramentele handelingen - door vreemden.

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
Redactie schreef:(...)
... districtsapostel Ehrich geldt als één van de meest invloedrijke leden van het internationale kerkbestuur (waarin de stamapostel en de gezamenlijke districtsapostelen "de dienst uitmaken"). Het is veelzeggend en tegelijkertijd extreem verontrustend indien iemand als hij het volgende standpunt inneemt:
 • "Wer also Lehraussagen der Kirche, die durch das gesamte Apostolat gestützt sind, ablehnt,
  muss letztlich eben seine Konsequenz ziehen, wenn er in der Neuapostolischen Kirche nicht mehr seine geistliche Heimat zu erkennen vermag.

  Mir persönlich tut es um jeden Einzelnen sehr leid, aber um eine Entscheidung kommt niemand herum."
Je zou denken: dat kan een districtsapostel nooit zo hebben bedoeld! Toch blijkt districtsapostel Ehrich in dit geval precies te bedoelen wat hij daadwerkelijk met zijn boute uitspraak wereldkundig zou maken:
 • "Beim Formulieren unseres neuen Kirchenverständnisses kann es nicht darum gehen, inwieweit wir damit ökumenefähig sind oder nicht.
  Ebenso wenig kann es darum gehen, dass man Zugeständnisse an kritische Mitglieder macht. Es geht ausschließlich darum, Wahrheit zu erkennen.

  Der Stammapostel und die Bezirksapostel haben intensiv und unter viel Gebet darum gerungen, zu einem Ergebnis zu kommen, das nach bestem Wissen göttliche Wahrheit darstellt.
  Dabei wissen wir uns von den Aposteln unterstützt."
Het komt er dus op neer dat in het "werk Gods" niemand wat moet willen inbrengen tegen teksten en formuleringen, afkomstig van het internationale kerkbestuur. Wie daar tóch behoefte aan heeft, kan wel gaan!!

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 09 Mei 2011, 21:37", in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door Levi » do 17 sep 2015, 10:23

@ll

TdB i.r., was ook een afgebeden zaak :cry:

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » vr 18 sep 2015, 08:15

Levi schreef:@ll

TdB i.r., was ook een afgebeden zaak :cry:

Groet,
Levi
@Levi

Ook ik stond erbij en keek ernaar, destijds, maar ik snapte nog niet half hoe de hazen liepen, in het kerkpolitieke krachtenveld. Nog altijd denk ik dat grofweg kan worden gesproken van drie "bevolkingslagen" op de nieuw-apostolische kerkvloer: een "ambtelijke top", de gelovigen die daarvan onder de indruk zijn geraakt, en de "uitvoerende macht" ertussenin. Inmiddels echter is het voor mij glashelder hoe het machtsspel werkt, waarin de onwetende aangesloten leden moeten figureren.

"De onderste weg" is weggelegd voor de figuranten en de bovenste... voor de spirituele idolen die een VIP-bestaan verkiezen boven liefhebben, dienen en zegenen.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Essays, Columns & Interviews”