Wát is er gaande?

Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk en wat is een sekte
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » di 04 feb 2014, 09:33

@all

In deze thread kwam het begrip "Linientreue" al ter sprake. Volgzame broeders krijgen eerder een (hoger) ambt dan anderen die naar de inschatting van "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" weldenkendheid in voorkomende gevallen zouden kunnen prevaleren boven welwillendheid. Bij districtsapostel Armin Brinkmann geldt: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird." Wie zichzelf kandidaat stelt, kan hier dus gewiekst op anticiperen door "een fijne aanbieding" te veinzen. "Zegenaars" zijn er maar al te vaak gevoelig voor als er hoog bij ze wordt opgekeken. "Eigen meningen en eigen inzichten" zijn "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" doodgravers voor het geloof, evenals "oppervlakkigheid en onverschilligheid". Dat een en ander met elkaar in tegenspraak is, ontgaat de meeste gelovigen. Immers: juist verstandige mensen die níet oppervlakkig en níet onverschillig zijn kunnen óók in het geloof weldenkend zijn en soeverein. Liever echter wordt er door de "Godsgezanten" op safe gespeeld. Zolang er over hun eigen doen en laten maar geen vragen worden gesteld, vinden ze het wel prima. Zij zijn door hun god namelijk boven anderen geplaatst...

Meewerken in een kerk is niet per se hetzelfde als dienen in Zijn werk!

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » di 04 feb 2014, 11:00

@all

Er wordt vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk veel propaganda gemaakt voor zielzorg. Daar zouden de "Godsgezanten" goed in zijn en aangesloten leden hebben er zelfs recht op:
Zielzorg
Alle leden van de Nieuw-Apostolische Kerk hebben recht op persoonlijke zielzorg. Daartoe behoren persoonlijke gesprekken over geloofs- en levensvragen, evenals steun in bijzondere levensomstandigheden. Zieken en ouderen worden in zieken- en verzorgingstehuizen regelmatig door hun zielverzorgers bezocht.

Bijzondere vormen van zielzorg
Al naar gelang de verschillende behoeften in de gemeenten, is er een groot aantal vormen van zielzorg. De verzorging van kinderen (zondagsschool, kleine zondagsschool en godsdienstonderwijs), de jeugd (jeugdavonden, jeugddiensten, gezamenlijke activiteiten) en senioren (ontmoetingen) vormt een belangrijk deel van de kerkelijke bezigheden. Hierdoor wordt de gemeenschap met elkaar onderhouden en de eenheid bevorderd.


Bron: Website van de "Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal" (Beginpagina > Over ons > Zielzorg)
Maar wat ís in Zijn werk (!) feitelijk zielzorg? Hier belanden wij bij dit kerkgenootschap in een schemergebied. Districtsapostel Koberstein sprak bij de presentatie van de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk van "een zekere weg". Maar moet er dan onder zielzorg worden verstaan dat alle heidenen christenen worden en dat die dan enerzijds besluiten tot het lidmaatschap van deze kerk en anderzijds dat men zich laat trainen om akkoord te gaan met wat er nu werd uiteengezet in deze catechismus en voorts, dat allen hun medewerking verlenen aan de uiteenlopende activiteiten die er vanuit deze kerk op touw worden gezet? Als je dit als dienaar bij de mensen voor elkaar krijgt, snap je dan wat zielzorg écht is? Worden kinderen van God (!) zalig en heilig indien zij geloof hechten aan de inhoud van een in 2012 verschenen catechismus plus dat men zich conformeert aan het verenigingsleven binnen de organisatie? Als dát hier de aanpak is, is er dan nu al iemand die zich daarmee veilig weet in Jezus' armen? Hooguit laten "de dienaren" zich zó op hun wenken bedienen!

Met deze methodiek wordt gelovigen ingeprent dat zij als overwinnaars aankomen in het hemelrijk. Hun geloofsstrijd bestaat eruit "in stilheid en vertrouwen" overal in te berusten, en ondertussen betalen ze zich blauw.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » di 04 feb 2014, 11:48

@all

Wie in het licht van zielzorg (!) met "zegenaars" het gesprek opent over wat er in deze thread naar voren kwam over de nieuw-apostolische geloofspraktijk, wordt er op slag van verdacht een afvallige te zijn geworden. Twijfel heeft zich van jou meester gemaakt! Immers, hoe dikwijls is er niet "vanaf het altaar" gewaarschuwd "De twijfelaar ontvangt niets!" (...)? Ook stamapostel Wilhelm Leber en stamapostel Jean-Luc Schneider lieten zich er al ondubbelzinnig over uit dat wie zó twijfelt, "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ernstig ziek is. Misschien is het nu voor de voorbede zelfs al te laat. Hoe heb je je door "de geest van twijfel" zó te grazen kunnen laten nemen? Waarom heb je niet eerder de hulp ingeroepen van de broeders-dienaren? Nu hebben nota bene eigen meningen en eigen inzichten jouw kinderlijke geloof naar de Filistijnen geholpen!

Daar sta je dan met je goeie gedrag. Je verstand heeft je lelijk in de weg gestaan. Dit is wat ervan komt: je bent de vreugde kwijt. Je hebt onvrede in je hart toegelaten. Stemmen van vreemde herders lokten, en nu ben je heel ver van huis. "We kunnen het in een gebed aan de lieve God bekendmaken," zullen de "zegenaars" inmiddels wel antwoorden, "maar het zal aan jouzelf liggen of onze God en Vader nog kans zal zien om te helpen".

Zielzorg? Brainwashpraktijken!

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » di 04 feb 2014, 12:33

@all

Terwijl menige gelovige met de ziel onder de arm schoorvoetend de stofwolken achterna loopt die de karavaan van kille hemelbestormers gedurig opwerpt, staat er hier, langs de digitale snelweg, opeens een soort van informatiebord. "U bevindt zich HIER" valt er te lezen. Waar? Ja, hier! Zo werd Jezus eens het volgende voorgehouden:
 • Ze begonnen te schreeuwen en te roepen: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken?’

  Uit: Matteüs 8: 29 (NBV)
Toch was Jezus op dat moment dáár! (...) Wat ik ermee wil zeggen is dit: soms ben je ergens waar je níet wilde zijn; tenminste, zo'n gevoel kan ons wel eens bekruipen. Echter, wie niet alleen gelooft dat er vroeger gelovigen waren die Christus navolgden doch tevens geloven wil dat Hij ook nú onder allerlei omstandigheden in ieders leven vooraan wil gaan, kan zich wel eens ergens komen te bevinden waar Hij ons iets te zeggen heeft. Dan ben je niet van de weg afgedwaald en in het geloof sta je ook allerminst stil terwijl je "HIER" misschien toch bij de pakken neer zit. Desondanks dáár, "in de middle of nowhere", komt er een vergezicht op:
 • ‘Heer, red ons toch, we vergaan!’ [26] Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. [27] De mensen zeiden vol verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’

  Uit: Matteüs 8 (NBV)
Dienen houdt in dat "medehelpers aan Christus' plaats" opletten of er niemand verzwakt en zou achterblijven; dat er balsem is voor de ziel. Dat is een heel andere benadering dan zielen een schuldcomplex aanpraten.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » di 04 feb 2014, 12:45

@all

Met eigen ogen heb ik gezien hoe in de Nieuw-Apostolische Kerk de ene "onwillige" of "ontevredene" na de andere door bazige bestuurders in de organisatie omver werd gelopen. Ze stonden in de weg. Opzij, opzij want wij moeten erbij! Wij, ja wij hebben het "hier" voor het zeggen - vinden wijzelf. (...) Met kille berekeningen stevenden de strategen op hun doelen af. En ja, hoor: het ene resultaat na het andere liet zich behalen.

Dan kun je als "kroniekschrijver" wel met een zwierig gebaar een toetsenbord aanvatten en een tekst weggeven die vertelt dat in Kolham en omstreken de ontkerkelijking om zich heen grijpt, maar dan zit je ernaast!
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

  Uit: Johannes 21 (NBV)
Wie zich bij de Nieuw-Apostolische Kerk afvraagt wat er gaande is, zou eens op de bodem van een diepe put moeten gaan praten met zielen die door hardvochtig optreden van zogeheten zegenaars zijn weggepest. Sluit dan echter niet uit dat God naar die plek inmiddels anderen stuurde om hulp te bieden. In dat geval kan het zijn dat een slachtoffer elders van zich laat spreken. Dat komt namelijk wel eens voor (Genesis 37/42).

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » di 04 feb 2014, 15:56

TjerkB schreef:(...)
In de afgelopen week kreeg ik twee oude artikelen onder ogen die in 2004 vrijwel gelijktijdig verschenen bij Glaubenskultur-Magazine. Dat is nu dus 10 jaar geleden. Toen ik ze opnieuw doorlas, dacht ik: ja, hier kun je al duidelijk zien dat het bij Armin Brinkmann de verkeerde kant opgaat. Overtuig uzelf:
Stuitend vond ik later het "Interview zum Jahresabschluss" dat -ijdeltuit- Armin Brinkmann van zichzelf na de deerlijk mislukte (tweede) Europese Informatieavond van 4 december 2007 liet afnemen door diens eigen "Pressesprecher" en waarnemend "Pressesprecher".

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "za 01 feb 2014, 14:50"
@all

Het werd bij "districtsapostel" Armin Brinkmann de hoogste tijd voor een volgend interview - afgenomen door zijn eigen promotieteam, wel te verstaan. Zie "Interview: Vor dem Wechsel I 04. Februar 2014, 10.04 Uhr".

Enkele quotes eruit:
Bezirksapostel Brinkmann, die Arbeit als Bezirksapostel einer Gebietskirche umfasst viele Aufgabenbereiche. Wie haben Sie persönlich diese Bereiche in Ihrer täglichen Arbeit priorisiert?

Bezirksapostel Brinkmann: Priorität hat immer die Seelsorge. Wenn seelsorgerische Probleme auftreten, wenn Trauernde oder Kranke zu trösten sind, dann hat das für mich immer die oberste Priorität.
Wie hat sich die Neuapostolische Kirche in Nordrhein-Westfalen seit Ihrem Amtsantritt entwickelt?

Bezirksapostel Brinkmann: (...) Als weiteren Punkt haben wir die Kirche wirtschaftlich ein wenig mehr aufgepeppt, um durch die Gründung der NAK Service AG Vorgänge zu vereinfachen und Kosten zu reduzieren. Und durch das Unternehmerforum und das Sozial- und Bildungswerk haben wir versucht, die Kirche noch stärker zu verankern.
Aan mooie woorden en freudiaanse versprekingen nimmer gebrek!

Ook wordt het in dit interview duidelijk uit welk hout diens opvolger, "districtsapostelhelper" Rainer Storck, gesneden is:
Apostel Storck, durch den Kapitalanlagebetrug 2007 ist hier und da vielleicht Vertrauen in die Kirchenleitung verloren gegangen. Was werden Sie als künftiger Bezirksapostel tun, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen oder neu zu schaffen?

Apostel Storck: Zunächst einmal möchte ich festhalten, für den Landesvorstand und auch für unsere Gebietskirche, dass wir mit der Information über den Anlagebetrug sehr offensiv umgegangen sind. Wir haben ihn ausführlich aufgearbeitet. Neben den Dingen, die zuvor bereits erwähnt worden sind, darunter die Installation eines Anlagegremiums, das den Landesvorstand berät, haben wir eine renommierte Unternehmensberatung eingeschaltet, um die Vorgänge zu prüfen, Schwachstellen zu erkennen und eine Wiederholung nach Möglichkeit für die Zukunft auszuschließen. Ich sage bewusst „nach Möglichkeit“; aber nach jetzigem Wissen sollten solche Dinge künftig ausgeschlossen sein, obschon man niemals sagen kann, „es kann nie mehr etwas passieren“.

Von daher ist die Sache für mich rund. Wir haben Grundlagen gelegt, dass es weitergehen kann, dass das Vermögen der Kirche und die Opfergelder der Kirche weiter sauber und ordentlich verwaltet werden können. Wo dann Vertrauen verloren gegangen ist, müssen wir nach der Aufarbeitung auch ein wenig Geduld haben, um es wiederzugewinnen. Wir brauchen dann ein wenig Zeit.
Hij had eerlijk moeten zijn: er is € 10.000.000 verspeeld doordat zijn voorganger, die over uitgaven tot € 500.000 zelfstandig mocht beslissen, óók over dit uitzonderlijke hoge bedrag eigenmachtig een besluit nam.
Wie beschreiben Sie Ihr Programm, was werden besondere Akzente ihrer Tätigkeit als Bezirksapostel sein?

Apostel Storck: Ein Schwerpunkt wird darin liegen, weiterhin eng mit den Aposteln und Bischöfen zusammenzuarbeiten, gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Nicht zuletzt ein Schwerpunkt sollte sein, das habe ich mir fest vorgenommen, selbst noch stärker nach dem Evangelium Jesu Christi zu leben und so zu versuchen, ein Vorbild zu sein. Es gilt also, nicht nur zu predigen, sondern selbst auch das zu tun, was man predigt.

Eine weitere Herausforderung ist der demografische Wandel: Wir werden Mitglieder verlieren, das Opfer- und Spendenaufkommen sinkt. Diesem Thema müssen wir uns widmen. Wir haben dazu eine Arbeitsgruppe „Kirchenstrategie 2030“ eingerichtet.
Wat een ijskoude constatering en wat een lauwe benadering! Het "werk Gods" dondert in... Waar ziet hij God in 's hemelsnaam voor aan?!

Ten slotte:
Der zweite Teil des Interviews erscheint in den kommenden Tagen.
"Kirchenpolitik!" Onverschrokken types zijn het, deze bulldozerende bullebakken. Niemand maakt ons wat, denken ze - en ze hebben nog gelijk ook. Waag het niet als medebestuurder met ze van mening te verschillen.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » di 04 feb 2014, 18:37

@all

Natuurlijk, het is een allerbedroevendste aangelegenheid waarvan hier, langs de digitale snelweg, gewag wordt gemaakt. Dan kun je (gemakshalve) wegkijken, óf -mijn keuze- zoeken naar een ervaringsdeskundige...
Afbeelding

(...)
De Heere heeft zulke onderscheidene middelen, om een werk der genade aan te vangen en voort te zetten, dat wij geen bepaalde wijze kunnen vaststellen, naar welke Hij werkt. Maar ik geloof dat de eerste steen van het geestelijke gebouw dikwijls, zoo niet altijd, in eenen tijd van verdrukking gelegd wordt. Dit was, omstreeks 30 jaar geleden, het geval met mij zelve. Ik werd door eenen samenloop van omstandigheden, die mij bijna onverwachts overvielen, en over welke ik weinig of geen macht had, in eene der allersmartelijkste en allerbedroevendste beproevingen gebracht, die ik ooit in mijn leven gekend heb. Nu was het onder en te midden van deze allerbedroevendsete beproeving, die op zich zelve in het geheel niet met den godsdienst in verband stond, dat het den Heere behaagde het eerste goddelijke leven aan mijn ziele mede te deelen. Ik heb vaak getwijfeld of ik goddelijk leven bezit, doch als ik het bezit, heb ik nimmer getwijfeld aan den tijd waarop zulks mij het eerst werd medegedeeld. Ik heb somtijds gedacht, dat deze beproevingstijden, die, ofschoon zelve geen genade, nochtans voorafgaan en den weg der genade bereiden, in het woord der waarheid worden beschreven, als: "het braken van een braakland, zodat men niet zal zaaien onder de doornen" (Jer. IV : 3); "als de beschikkingen des harten die van den Heere zijn" (Spr. XVI ; 1); als de "vertederingen" van hetzelve, waarvan Job spreekt, en het "week" en vatbaar makende voor goddelijke indrukken, gelijk in den goeden koning Jozia (Job XXIII : 16, 2 Kron. XXXIV : 27). In en door deze beproevingen dan werkt de Heere vaak; want deze tijden van verdrukking worden, zoals ik ze bevonden heb, tijden van gebed, gelijk de profeet spreekt: "Heere, in de benauwdheden hebben zij U bezocht; zij hebben hun stil gebed voor U uitgestort, wanneer zij Uwe kastijding op hen was."

(...)Uit: "Verzoening en behoudenis" door J.C. Philpot (1802-1869), Hoofdstuk III "Jezus: de Weg, de Waarheid en het Leven"
(Ik ben de weg, de waarheid en het leven Niemand komt tot den vader dan door mij. - Joh. XIV: 6); ISBN 90 6140 473 8

Bron: Het Internet
Over de auteur las ik overigens op WikipediA: "Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: 'Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan.' " (...) Soms ligt er een weg voor, die nog niemand ziet, of sterker: die er nog helemaal niet is. Waar houden wij (angstvallig) aan vast? Wat houdt ons tegen?

Ik zou willen stellen: hoed u voor degenen van wie niemand mag twijfelen. Wie niet kan twijfelen, loopt in zeven sloten tegelijk. Daarom: "Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad." (Psalm 119: 105).

Het onverhoopte in de Nieuw-Apostolische Kerk is gebeurd: kapitaalvernietiging. Nee, niet de miljoenen euro's waarmee er wordt gespeeld alsof het Monopoly-geld is. Wat eraan gaat is de levende have in Zijn werk.

Hoe dramatisch het voor menigeen misschien ook uitpakt; heeft u er ooit wel eens goed bij stilgestaan hoe uw broeders en zusters zijn behandeld die van de "Godsgezanten" mochten opkrassen omdat zij twijfelden? Dat was toen "een zaak voor de dienaren", zo werd het iedereen wijsgemaakt. En precies zo líeten de meesten het zich ook wijsmaken. Weliswaar gaf God ons verstand - het moest "op het nachtkastje" blijven liggen. "Staande in de geloofsgehoorzaamheid" werden raadgevingen als deze ter harte genomen. In werkelijkheid dienden de gelovigen tot eer en glorie van de "godenzonen" in de kerk ongevoelig te worden voor het leed dat hun naasten door diezelfde "godenzonen" werd aangedaan. Ongemerkt kreeg men "eelt op de ziel". Die kon daardoor tegen een stootje - als het anderen betrof. Terwijl "de wereld om ons heen" er al schande van sprak, hieven de uitverkorenen liederen aan in de trant van "Jubelt en juich nu!" (NAK-koorboek, lied 225). Misschien is om deze reden een vrijblijvende vraag gewettigd: is er bij u op het nachtkastje soms iets blijven liggen?

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » di 04 feb 2014, 22:54

@all

Een spreekwoord zegt "als het kalf verdronken is, dempt men de put". Kijkend echter naar hoe bij de Nieuw-Apostolische Kerk de klad erin is gaan zitten en wat men tot op heden heeft bedacht om het ontij te keren, denk ik dat er allerminst al een put is gedempt. De oorzaak hiervan is dat de statutair vastgelegde organisatiestructuur het zichzelf amper toestaat om het nodige te doen, namelijk de verantwoordelijkheden zodanig opnieuw te verdelen dat het voorgoed voorbij is met alle -aan geestelijke bedieningen gerelateerde- rangen en standen (onder familieclans en wat dies meer zij). "Hogere verantwoordelijke leidinggevenden", hoe bont ze het ook maken, zijn bij dit kerkgenootschap "lifetime VIP's". Het was ooit hún eigen lumineuze idee om uit offergaven een propagandamachine te financieren en die vervolgens bijna niks anders te laten doen dan "plaatjes en praatjes" te genereren over wat er voor hunzelf overal ter wereld te beleven viel. Daarmee hebben betrokkenen zichzelf gedurig te kijk gezet en anderen... te kakken. Dat telkens iedereen ongevraagd erbij mag op de foto is alleen omdat anders het gewenste feestelijke decor ontbreekt. Of het nu een beroepsdeformatie moet heten, religieuze psychopathie, kwakzalverij, misbruik of magie; het deugt hier eenvoudig niet. Niettemin: aan geld geen gebrek. Vandaar dat men met de festiviteiten nog jarenlang vooruit kan. Ondertussen moeten "goede werken" verhullen dat "gewone leden" voor de machtsfiguren nog geen stuiver waard zijn. Zolang ieder z'n partij vrolijk meeblaast, prima, doch: graag of niet. Wie ertoe doen, zijn daarentegen de lifetime VIP-members. Waar dezen hun opwachting maken, geldt dat Jezus "in knechtgewaad" te verwachten valt. Meestal hebben "hogere" dienaren er weinig behoefte aan om ook nog in te staan voor "lagere" dienaren. Echter, een als zodanig van hogerhand getypeerde onbenul, die recht kan praten wat krom is, dwingt respect af. Het is déze godgeklaagde verdorvenheid welke door toedoen van de ambtelijke top in de organisatie steeds meer terrein heeft kunnen winnen. Zoiets werkt dodelijk verlammend; het landbouwgif op Gods akkerwerk.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » wo 05 feb 2014, 08:35

{Bijgewerkt: 14.00 uur]
(...)
Bezirksapostel Brinkmann: Priorität hat immer die Seelsorge. Wenn seelsorgerische Probleme auftreten, wenn Trauernde oder Kranke zu trösten sind, dann hat das für mich immer die oberste Priorität. Weiter denke ich an die 20 Gebietskirchen die wir betreuen. Das sind 20 Gebiete völlig unterschiedlicher Kulturen in sehr unterschiedlichen Kontinenten mit unterschiedlichen Sprachen. Da den Seelsorgern vor Ort nahe zu sein, ist die zweite wesentliche Priorität. Das Dritte, was ebenfalls sehr wichtig ist, ist die Leitung der Kirche, also auch der administrative Teil. Aber dafür haben wir hier auch eine sehr gut funktionierende Verwaltung mit kompetenten und gut qualifizierten Angestellten. Insofern hat mich dieser Bereich zeitlich am wenigsten beschäftigt.

(...)


Bron: Interview bij de "Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R.", getiteld "Vor dem Wechsel I - 04. Februar 2014, 10.04 Uhr"
@all

Eén van die 20 gebiedskerken is het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, permanent bestuurd door iemand die de Nederlandse taal niet machtig is en twee anderen, die met handen en voeten aan een contract zijn gebonden op grond waarvan ze hun bestuursvoorzitter onvoorwaardelijk hebben te "ondersteunen". Zo niet, dan worden ze "kalt gestellt". Daar zal een stamapostel de hand niet voor omdraaien.

Op elk bestuurlijk terrein zijn zij de baas. Voor zover hun autoriteit in hun statuten voor hun handlangers aan duidelijkheid te wensen overlaat, worden die gepaaid met aanzien en/of met geld; of ze worden weggepest.

Wat bindt gelovigen aan een religieus getinte organisatie met een regiem dat zulke totalitaire trekken botviert? Hoe geraffineerd het machtsspel wordt gespeeld, heb ik in deze thread nader uit de doeken willen doen.
 • Onderwerp u aan God
  [1] Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? [2] U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. [3] En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. [4] Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. [5] Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; [6] maar de genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ [7] Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. [8] Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. [9] Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. [10] Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.

  Uit: Jakobus 4 (NBV)
Overigens; wie níet (!) integer is, kan het wel van de daken schreeuwen "Wenn seelsorgerische Probleme auftreten, wenn Trauernde oder Kranke zu trösten sind, dann hat das für mich immer die oberste Priorität", doch vergeet het dan maar dat je onder zulke omstandigheden voor zielen die het ongelofelijk moeilijk hebben tot troost kunt zijn. In mijn persoonlijke omgeving werden wij de afgelopen dagen tot driemaal toe (!) opeens geconfronteerd met hartverscheurend leed. Een ernstig ziek kind overleed en twee jongvolwassenen stierven, respectievelijk door een ongeval en door zelfdoding. Wat wil je dan eigenlijk, zogenaamd als districtsapostel zijnde die dan net voor de zoveelste keer zonder pardon iemand voor de rechter heeft gesleept; wil je dan onder de bedrijven door met je gladgestreken smoelwerk de Godsgezant uithangen? Dat gaat echt niet werken! Dat kan ik hem als ervaringsdeskundige op voorhand verzekeren.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB » wo 05 feb 2014, 17:40

[Bijgewerkt: 06-02-2014, 11.30 uur]


@all

In de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)" heb ik het een en ander verteld over de dialoog die er in de jaren '90 voorzichtig in Nordrhein-Westfalen weer op gang kwam tussen leden van de Neuapostolische Kirche en leden van de Apostolische Gemeinschaft. Vandaag werd dat overleg trouwens tot september 2014 opgeschort. Zie hiervoor mijn bericht in de genoemde thread van "wo 05 feb 2014, 12:06".

De gelovigen tussen wie er nu weer enige toenadering leek te zijn ontstaan werden in de jaren '50, toen de meesten van hun nog leden waren van de Nieuw-Apostolische Kerk, geconfronteerd met wat uiteindelijk in deze geloofsgemeenschap tot een dogma zou worden verheven, namelijk de door de internationale bestuursvoorzitter, de dan inmiddels hoogbejaarde stamapostel Johann Gottfried Bischoff, verkondigde boodschap dat Jezus Christus nog tijdens diens leven op aarde terug zou keren. Hoezeer de aangesloten leden er destijds ook allemaal aan moesten geloven; altijd bleef het in nevelen gehuld op welke manier precies stamapostel Bischoff te weten zou zijn gekomen wat vervolgens iedereen voor waar had te houden. Dit zorgde in alle geledingen van de organisatie voor spanningen met in 1955 het gevolg dat kerkelijke ambtsdragers, onder wie ook bestuursleden, die (veelal door gewetensnood) niet consequent in elke openbare eredienst waarin zij voorgingen "het blijde nieuws" over de voorzegde al bijna tastbare wederkomst wilden prediken, in opdracht van deze stamapostel plompweg werden geëxcommuniceerd. Hierop verlieten ook duizenden andere leden de kerk, van wie velen zich naderhand verenigden binnen de in die periode opgerichte Apostolische Gemeinschaft.

De tweespalt die er was ontstaan door de "boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" zette ieders welbevinden in kerkgemeenten, gezinnen, families en vriendenrelaties destijds extreem onder druk. Toen Johann Gottfried Bischoff op 6 juli 1960 op 89-jarige leeftijd overleed en zijn boodschap in feite met terugwerkende kracht het predicaat gebakken lucht verdiende, haastte de nieuwe internationale bestuursvoorzitter, stamapostel Walter Schmidt, zich om nader te verklaren dat er met die bewuste boodschap niks mis was geweest want uit mededogen met allen die bij de wederkomst van de Zoon niet waardig zouden zijn bevonden om tot Zijn bruid te worden gerekend, had God de plannen nu gewijzigd. In minder dan 24 uur na het overlijden was de opvolging van de onsterfelijke al in kannen en kruiken, had de internationale kerkleiding al een uitgebreide verklaring op schrift staan en werd nota bene het vijandbeeld van de gehate andersdenkenden maar weer eens nieuw leven ingeblazen. De verlosten in het voorportaal van het nieuw-apostolische hemelrijk wensen geen andere verkondigers van goddelijk heil voor hun aangezicht. Dat is hun eer te na. Zij en zij alleen zijn het die als gevolmachtigde Godsgezanten "de wereld om ons heen" mogen zeggen waar het op staat.

Vanaf de altaren werd iedereen op het hart gebonden in de contacten met de gehate andersdenkenden het zwijgen te betrachten. Dan zouden de onterechte klaagliederen wel verstommen. "Wie door eigen toedoen vertrekt, moet achteraf niet zeuren over heimwee. Dan moet je niet je gelijk willen halen. Dan heb je het gewoon aan jezelf te wijten als er breukvlakken ontstaan in persoonlijke betrekkingen met dierbaren. God zoekt Zijn schapen bij de herder: de stamapostel." Zo werd er in de Nieuw-Apostolische Kerk gepraat, gedacht en geoordeeld over geëxcommuniceerden en degenen die in hun kielzorg eveneens de kudde hadden verlaten.

Onder geen beding wilden later de nieuw-apostolische kerkvorsten op dit punt enige krimp geven. Pas de laatste jaren komt hier verandering in, zulks na een op 4 december 2007 deerlijk mislukte poging van de nieuw-apostolische kerkleiding om -op instigatie van stamapostel Wilhelm Leber (gehuwd met een kleindochter van stamapostel Johann Gottfried Bischoff)- alsnog de kerkgeschiedenis naar haar hand te zetten. Nu ontstond er in de Nieuw-Apostolische Kerk zo veel deining dat zelfs Wilhelm Leber er niet langer aan ontkwam om kennis te nemen van meer feiten dan hij tot dan toe onder ogen had willen zien. Bepaald niet van harte kreeg hij door dat ook in eigen parochie de mensen mondiger worden; jongeren voorop. Hierdoor werd bij dit pijndossier de politieke koers bijgesteld. De druk op hem om deze zaak tot de juiste proporties terug te brengen nam verder toe, toen het kerkbestuur er blijk van gaf lid te willen worden van Raden van Kerken. Ook buitenstaanders stuitte het nu tegen de borst dat misstappen in het verleden die grote gevolgen hebben gehad, bij de "Godsgezanten" kennelijk een non-issue is. Wie niet reëel omgaat met de realiteit moet niet verwachten in het publieke debat met vertegenwoordigers van andere kerken serieus te worden genomen.

Tegen heug en meug begon er sindsdien bij de ambtelijke top in de Nieuw-Apostolische Kerk enige beweging te ontstaan. Liefst nam men korte metten, maar al meteen bij de eerste officiële poging daartoe, op de Europese Jeugddag 2009, werd daarbij -door stamapostel Wilhelm Leber- de plank misgeslagen. Dat leverde hem ten overstaan van "de wereld om ons heen" de tweede formidabele blunder op. Tot in de laatste week voor diens pensionering zweette hij peentjes om er een nog enigszins acceptabele draai aan te geven. Hierna was het estafettestokje voor stamapostel Jean-Luc Schneider die er van tevoren al geen geheim van had gemaakt dat de geschiedenis passé is en voorts dat het volk van God een gouden toekomst wacht. Een kniesoor dus, die nu nog oude koeien uit de sloot haalt. "Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Bovendien, de tijd heelt alle wonden." Zo'n pijndossier moet je laten rusten, was derhalve zijn benadering. "Trouwens, de kerk is allang niet meer wat deze in lang vervlogen tijden in de beleving van sommigen misschien is geweest. Wie bij het verleden stil blijft staan, zal bij de wederkomst van de Heer eenzaam moeten achterblijven. Ieder moet zelf het lef hebben om van fouten te willen leren. Het is onbetamelijk anderen de spiegel voor te houden."

Laconiek wordt aldus aan het opschonen van het bedoelde dossier de prioriteit verleend die het volgens Jean-Luc Schneider verdient: geen. Mochten er mensen zijn die erover willen praten, okay, dan moet dat maar. Nee, niet van harte. "Maar wij, de verlosten, wij zijn de beroerdsten niet. Laat dat de Raden van Kerken duidelijk zijn. Als wij van onze kant iets kunnen doen, al kost het ons ook een flinke zak duiten, dan gebeurt dat."

Groet,
TjerkB


N.B. Bij "Versöhnung-jetzt!" verscheen er op 29 januari jl. een bericht onder de kop "Amtsblatt 1954 – Artikel: Fromm – gläubig! waarin een citaat is opgenomen waaruit overduidelijk blijkt hoezeer de "boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" verplicht moest worden gepredikt:
“Die treuen Knechte bauen den Glauben an diese Botschaft in die Herzen der Kinder Gottes tief ein, die bösen Knechte hingegen legen den Hauptwert auf ihre Werkheiligkeit. Sie halten es nicht für nötig, in jedem Gottesdienst die Botschaft des Stammapostels vom nahen Kommen des Herrn den Kindern Gottes entgegenzubringen, damit diese als Brautseelen ausreifen können.” (Amtsblatt 1954, Seite 40)

Bron: http://versoehnung-jetzt.de/nachdenken/ ... -glaeubig/
Zelfs hier kon destijds nog wel een schep bovenop:
“Die treuen Knechte und die klugen Jungfrauen haben keine eigene Meinung, sondern sie glauben wie der Stammapostel und handeln auch nach seinem Wort.” (Amtsblatt 1954, Seite 121)

Bron: http://versoehnung-jetzt.de/nachdenken/ ... -glaeubig/
En dan te bedenken dat de nieuw-apostolische kerkleiding nog altijd geen ondubbelzinnig excuus wil (!) uitspreken voor dergelijke intimidatiepraktijken waaraan velen blijvend psychisch letsel hebben overgehouden.
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Is de Nieuw-Apostolische Kerk een sektarische beweging?”