Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het nieuws

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 22:00 uur]
Certina schreef:
 • All,
  Wat mij wel opvalt is dat Tjerk hier op dit item nog niet heeft gereageerd.
Bron: Bericht op "Di 05 Jun 2018, 10:14"
@Certina
@all

Inderdaad ben ik in dit geval van sommige achtergronden wel op de hoogte. Spijtig genoeg speelt ideologische ballast vanuit de "Neuapostolische Kirche" ook nog altijd parten bij de "Apostolische Gemeinschaft". Te denken valt hierbij o.a. aan de bij lekenbestuurders gecombineerde zeggenschap over materiële en immateriële zaken. Wie dan meent dat God dit zo heeft verordonneerd, lijdt al gauw aan zelfoverschatting. Verder kan men beter niet uit het oog verliezen, dat het werk van God niet valt of staat met wat er bij een notaris of van overheidswege wordt bekrachtigd:
 • Leven door de Geest
  [13] Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, [14] want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ [15] Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. [16] Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. [17] Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. [18] Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.

  Uit: Galaten 5 (NBV)
Zodra gelovigen in kerkelijk verband min of meer aan de ketting worden gelegd, is het verstandig om bij het volle bewustzijn eerst maar eens stil te staan bij het volgende:
 • Lof en dank
  [3] Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
  [4] In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, [5] en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, [6] tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
  [7] In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade [8] die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht [9-10] dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.


  (…)

  [17] Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. [18] Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, [19] en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.

  Uit: Efeziërs 1 (NBV)
Dit is wat ik er graag over wil zeggen...

Zie tevens in dit verband -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Ma 17 Jan 2011, 23:01", in de thread "overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft", waaruit de onderstaande quote:
(...)
Zoals ik wel eens van Godfried Bomans heb aangehaald, probeer ik onze kerk te zien als een transformatorhuisje dat de krachtstroom van ¨de man die in het zand schreef¨ eerlijk verdeelt. Indrukwekkender hoeft het voor mij niet te worden gemaakt.
Niemand minder dan Porsche zei vroeger al dat wat er niet aan een auto zit ook niet stuk kan gaan.
En onlangs was ik aanwezig bij een gesprek met een gepromoveerde natuurwetenschapper. Deze merkte op dat wie zijn vak niet kan uitleggen aan een dertienjarige, het zelf niet begrijpt!
Wat mij betreft dus: weg met alle lucht in de verpakkingen, weg met de psychologische drempels, weg met de studieLAST. StudieLIST zou beter zijn.

Het bevreemdt mij als iemand, die het kán weten, meent dat het geloof het best tot zijn recht komt als het op HBO+ niveau wordt aangereikt. Waarmee ik omgekeerd niet wil zeggen dat dertienjarigen zich diepgaand met exegese kunnen bezighouden, vooropgesteld dat het ze al zou boeien.

Voor mijzelf was het onbegrijpelijk dat er in onze kerk een soort van onverbiddelijkheid ontstond waardoor heel veel spontaniteit werd weggedrukt. Die episode is in mijn geloofsleven de meest zwarte bladzijde geworden. Achteraf bezien is het misschien wel te duiden als natuurgeweld waarmee ¨in kerk en samenleving¨ de moderniteit overging in de postmoderniteit!

Samenvattend: zou niet júist in het geloof eenvoud het ware kenmerken?
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”