Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het nieuws

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 104
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door ZwartSchaap » wo 01 nov 2017, 08:49

De Gemeente van Apostolische Christenen bestaat sinds 1955 en begon met een ledenaantal
van 1100.
Inmiddels is het een piepkleine Apostolische geloofsgemeenschap van ongeveer 120 leden, sterk vergrijst met nog enkele ambtsdragers.
Steeds is er uiteraard uit eigen kring een bestuursvoorzitter aangesteld in het Apostelambt.
In een sterk verkleinde gemeente is het niet eenvoudig om de juiste personen in een leidinggevend ambt te vinden.
Sinds enkele jaren heeft Nederland geen eigen Apostel meer maar wordt geleid door een Opziener.
Steeds duidelijker is geworden dat deze keuze een niet gelukkige is geweest en dat heeft zich duidelijk afgetekend.
Een kerkleider zal een goede visie en inzet moeten hebben om een district en gemeenten optimaal te laten floreren.
zodra een kerkleider zich door zwakte gemakkelijk laat manipuleren en zich laat influisteren wordt het gevaarlijk.
Helaas is deze ontwikkeling aanwijsbaar aan de orde en velen in de gemeenten verliezen enthousiasme en inzet.

ZwartSchaap

Certina
Berichten: 166
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Nieuwe website GvAC.

Bericht door Certina » vr 02 mar 2018, 21:32

@All,
De GvAC heeft een prachtige nieuwe website.
Wat mij wel opviel dat was de spreuk '' “Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.”
Dezelfde spreuk staat ook vermeld op de Duitse website van Freie Gemeinde Apostolischer Christen e.V.
Deze gemeenschap heeft zich afgestoten van de Apostolische Gemeinschaft de Duitse GvAC.
Hier de link naar de GvAC;https://www.apostolisch.eu/
Hier de link van de Freie Gemeinde Apostolsche Christen;http://www.fgac-ew.de/

Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 280
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door zefyr » ma 02 apr 2018, 15:35

@allen,

In de jongste editie van 'De Bazuin Sions' (editie nr. 04/2018) - het kerkblad van de Gemeente van Apostolische Christenen (afgekort GvAC) - is op pagina 19 te lezen, dat opziener Bert Wolthuis op 27 mei aanstaande tijdens een landelijke dienst in de kerk te Zeist ambtsrust zal worden verleend. Citaat: 'Wij verwachten ook enkele buitenlandse bezoekers, waaronder apostelen en opzieners.'. Blijkbaar is er reden om een slag om de arm te houden. Welke reden? Daarover is het gissen, maar er zijn enkele aanwijzingen.

In maart 2012 werd apostel Den Haan ambtsrust verleend. Er werd toen géén Nederlandse apostel voor de GvAC geordineerd. Apostel Matthias Knauth (Apostolische Gemeinschaft) uit Duitsland (standplaats Duisburg) ontving de opdracht de apostolische honneurs voor de GvAC in Nederland waar te nemen. Herder Bert Wolthuis werd in maart 2012 geordineerd als opziener voor de GvAC. An sich was dit begrijpelijk. De piepkleine en sterk vergrijsde GvAC kon in principe én praktisch met deze constructie uit de voeten. Sinds 2012 is de GvAC in ledental nog verder gekrompen. Met kunst-en-vliegwerk worden de meeste van de zeven GvAC-gemeenten op de been gehouden. Thans is de vraag gerechtvaardigd of de noodzaak bestaat een nieuwe opziener te ordineren, ondanks het feit dat apostel Knauth, evenals apostel Loose, dit jaar ambtsrust wordt verleend. Apostel Lieberth is langdurig overbelast en is amper opgewassen tegen z'n taak. Resteert apostel Gross, die er in Duitsland vrijwel alleen voor staat.

Het ziet ernaar uit, dat het landelijk bestuur van de GvAC zich niet wil neerleggen bij het naderende einde. Op de achtergrond spelen tevens verschillen van inzicht qua ecclesiologie, ambts- en sacramentstheologie. De Apostolische Gemeinschaft laat sinds jaren h'r oren hangen naar de Evangelische Allianz en de vrije evangelische kerken. Dit stuit op verzet in de GvAC. Als de verschillen van inzicht niet te overbruggen zijn, kiest de GvAC wellicht voor een 'Alleingang', dat een (definitieve?) breuk kan betekenen in de Vereinigung Apostolischer Gemeinden Europas. Dit gremium onderhoudt de facto amper of geen contacten meer met de (ultra-conservatieve) zusterkerken in Zuid-Afrika (Apostolic Chruch - Apostle Unity) en Australië (Apostolic Church of Queensland). Fragmentatie en verdere versplintering ligt op de loer...

Certina
Berichten: 166
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Certina » ma 02 apr 2018, 23:53

@ Levi,
U schreef op 29 Sep 2017;

Berichtdoor Levi » Vr 29 Sep 2017, 09:57

@ll,
Moeten we ons hier daarom druk maken?
Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door TjerkB » do 05 apr 2018, 22:42

zefyr schreef:(...)
De zinsnede uit het artikel in het AD van vorige maand "We hebben niet de ambitie meer om anderen te overtuigen" intrigeert mij. In het bijzonder het werkwoord 'overtuigen'. Aan dit werkwoord, vooral gebruikt door fanatici en dogmatici, kleven dikwijls begrippen als: drammerigheid, opdringerigheid, starheid en superioriteitsgevoel. In m'n beleving legden de dienaren van de GvAC eerder getuigenis af dan dat ze bezig waren anderen te overtuigen. Getuigen is immers van een volstrekt andere aard dan overtuigen. De gezindheid is wezenlijk verschillend. Misschien heb ik in het verleden iets gemist en over het hoofd gezien in de GvAC. Dat kan ik niet uitsluiten. Niettemin komt het op mij curieus over. In m'n contacten met bijvoorbeeld apostel Chris Boermeester (+ 4 maart 2012) heb ik ervaren, dat hij getuigenis gaf. Dit getuigenis maakte op mij een integere, weloverwogen en gefundeerde indruk. Dit geldt ook voor de evangelist met de apostel, wijlen Bob Versteeg, die een vurig en vlijtig getuigenis gaf van het apostolische Werk.

Dit 'heilige vuur' proef ik helaas niet in het onderhavige artikel. Het staat stijf van lauwheid. Het maakt op mij een treurige en oppervlakkige indruk. Het is eerder een armoedig getuigenis, dan een sprankelend getuigenis van de levendmakende Heer. Het elan lijkt te zijn verdwenen in de GvAC. Men is waarschijnlijk het spoor bijster. De kerkleiding van de piepkleine GvAC heeft het druk met het 'managen van de krimp'. Dit gaat waarschijnlijk hand-in-hand met een volstrekte afwezigheid van een heldere visie, terwijl men op de rand van de afgrond balanceert.

(...)


Uit: Bericht op "Di 26 Sep 2017, 21:26"
zefyr schreef:(...)
In de jongste editie van 'De Bazuin Sions' (editie nr. 04/2018) - het kerkblad van de Gemeente van Apostolische Christenen (afgekort GvAC) - is op pagina 19 te lezen, dat opziener Bert Wolthuis op 27 mei aanstaande tijdens een landelijke dienst in de kerk te Zeist ambtsrust zal worden verleend. Citaat: 'Wij verwachten ook enkele buitenlandse bezoekers, waaronder apostelen en opzieners.'. Blijkbaar is er reden om een slag om de arm te houden.

(...)
Sinds 2012 is de GvAC in ledental nog verder gekrompen. Met kunst-en-vliegwerk worden de meeste van de zeven GvAC-gemeenten op de been gehouden.

(...)
Op de achtergrond spelen tevens verschillen van inzicht qua ecclesiologie, ambts- en sacramentstheologie.

(...)
Fragmentatie en verdere versplintering ligt op de loer...


Uit: Bericht op "Ma 02 Apr 2018, 15:35"
@zefyr
@all

Blijkens de laatst verschenen editie (2008) van het "Handboek Christelijk Nederland" telt ons land meer dan 648 kerken en kerkelijke genootschappen. "Hoe Hollands," zo berichtte overigens (in 2016) een lezer bij GeenStijl, "Zodra er drie gelovigen bij elkaar staan, begint de derde een nieuw kerkgenootschap." Wat nú?!

De thans in Nederland woonachtige Amerikaanse predikant Harcourt Klinefelter (80), destijds de pr-man van Martin Luther King jr., vertelde bij het dagblad Trouw:
 • "Meer nog dan van zijn woorden was ik onder de indruk van de sfeer die hij creëerde. Die sterkte me in de overtuiging dat de zin van alle godsdienst niet zit in het denken over God, maar in de uitwerking ervan. Voor mij lag de toekomst van de kerk dan ook niet in het behoud van het instituut zelf, maar in de geest van een open beweging, waarin mensen bereid zijn alles wat zij bezitten voor een hoger doel te verliezen. Met andere woorden: de praktijk gaat altijd boven de theorie. En dat zag ik bevestigd in het elan van de burgerrechtenbeweging."
Bron: https://www.trouw.nl/home/de-levensless ... ~a60a1bb1/
Stof tot nadenken wellicht voor wie op het punt staat "een kerk" te prevaleren boven "Zijn werk". In een bekend lied zingen wij niet 't Is Heer, óns werk, waarin Gij staat, doch 't Is Heer, Uw werk, van U alleen. Het werk waarin wij staan. Dat maakt nogal een verschil. Daar komen toch geen statuten of een notaris aan te pas? Toch las ik in het bedoelde GvAC-tijdschrift het onderstaande:
 • Van het bestuur

  Samen op weg, open, eerlijk en samen zoeken naar de waarheid.
  Dit was het thema van ons gemeenteweekeinde vorig jaar in Bennekom. In november hebben wij tijdens de vergadering voor ambtsdragers en medewerkers en hun partners openheid van zaken gegeven omtrent de situatie waar het bestuur en de gemeente mee te maken heeft. Voor velen was dat schrikken en een en ander heeft voor menig slapeloze nacht gezorgd. Een aantal broeders en zusters heeft een commissie gevormd om het bestuur bij te staan in deze moeilijke tijden. Vele broeders en zuster uit de gemeente Dordrecht zijn daartoe enkele malen bijeengekomen om dit te bespreken. Na een eerste moeizaam verlopen gespreksavond is men het toch met elkaar eens geworden; “God alle eer en Christus Jezus onze Heer”.
  De eenheid onder de christenen is voor ons belangrijk. Het maatschappelijke zal zich hieraan moeten aanpassen. Zo was er ook niemand op tegen dat wij in deze periode buiten onze statuten werken, maar wel de wettelijke verplichtingen nakomen.
  In de toekomst zullen wij de statuten aanpassen en bij een notaris laten bevestigen.

  Dit kan alleen met Gods hulp! Wij willen u allen vragen hiervoor te bidden.

  Het bestuur


  Uit: Bazuin Sions - april 2018 (pag. 4)
Bron: https://www.apostolisch.eu/bazuin-sions-april-2018/
Over "de situatie waar het bestuur en de gemeente mee te maken heeft" berichtte het GVAC-bestuur op 1 december 2017 aan de hand van een (herziene) circulaire. Vermoedelijk is men inderdaad het spoor bijster want de veronderstelde problematiek bewijst volgens mij dat "aangesloten leden" niet voor vol worden aangezien...
 • Artikel 12.
  1. Een ieder, die met de doelstelling en geloofsbelijdenis van de Gemeente van harte instemt, kan het lidmaatschap verkrijgen door de in de Gemeente erkende heilige handeling, de doop. Op een later tijdstip kan door handoplegging van een apostel de heilige verzegeling worden ontvangen.
  2. Bij opneming als lid onderwerpt de desbetreffende zich aan de regels, de statuten en het huishoudelijk reglement van het kerkgenootschap.
  (...)

  Bron: http://www.apostolisch.nl/wp-content/up ... lement.pdf
Groet,
TjerkB


N.B.
 • Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt?

  Uit: Galaten 4: 9 (NBV)
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 280
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

GvAC wil deel blijven uitmaken van VAG

Bericht door zefyr » di 01 mei 2018, 19:24

@allen,

In de jongste editie van de Bazuin Sions (mei 2018, p4-5) maakt het bestuur van de GvAC bekend, dat men deel wil blijven uitmaken van de Vereinigung Apostolischer Gemeinden (Europas). Het kerkbestuur van de GvAC hoopt, dat de opzieners en apostelen van dit gremium dit ook beogen. Het klinkt onheilspellend.

https://www.apostolisch.eu/bazuin-sions-mei-2018/

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigu ... _Gemeinden

Eind vorige maand werd opziener Wolthuis gesouffleerd door oudste Bonsema tijdens een vergadering van opzieners en apostelen van de Vereinigung Apostolischer Gemeinden (Europas). Volgens betrouwbare bronnen lobbyt het bestuur van de GvAC met man en macht oudste Bonsema als opziener of apostel van de GvAC te laten ordineren. Dit stuit (mogelijk) op weerstand bij (het merendeel van) de opzieners en apostelen van de Vereinigung Apostolischer Gemeinden.

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Levi » di 01 mei 2018, 22:36

Zefyr,
Wie boeit dit?
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: GvAC wil deel blijven uitmaken van VAG

Bericht door TjerkB » wo 02 mei 2018, 01:00

zefyr schreef:(...)
In de jongste editie van de Bazuin Sions (mei 2018, p4-5) maakt het bestuur van de GvAC bekend, dat men deel wil blijven uitmaken van de Vereinigung Apostolischer Gemeinden (Europas). Het kerkbestuur van de GvAC hoopt, dat de opzieners en apostelen van dit gremium dit ook beogen. Het klinkt onheilspellend.

https://www.apostolisch.eu/bazuin-sions-mei-2018/

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigu ... _Gemeinden

Eind vorige maand werd opziener Wolthuis gesouffleerd door oudste Bonsema tijdens een vergadering van opzieners en apostelen van de Vereinigung Apostolischer Gemeinden (Europas). Volgens betrouwbare bronnen lobbyt het bestuur van de GvAC met man en macht oudste Bonsema als opziener of apostel van de GvAC te laten ordineren. Dit stuit (mogelijk) op weerstand bij (het merendeel van) de opzieners en apostelen van de Vereinigung Apostolischer Gemeinden.

(...)


Uit: Bericht op "Di 01 Mei 2018, 19:24"
Levi schreef:Zefyr,
Wie boeit dit?
Levi


Bron: Bericht op "Di 01 Mei 2018, 22:36"
@all

In elk geval boeit dit onderwerp zeker ook míj; niet eindeloos maar wel in belangrijke mate. Zo herinner ik mij met name het bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 22 Nov 2013, 15:17", in de thread "Versöhnung jetzt!", alsmede zowel het volgende...
TjerkB schreef:(...)
Het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur heeft als het ware met alle haar ter beschikking gekomen machtsmiddelen een keizerrijk gevestigd en verdedigd, middenin het koninkrijk van God. Het "verlossingswerk" dat de op touw gezette organisatie zou belichamen kreeg de uitwerkingen als die van een verdelgingswerk!

Wie het zover laat komen, is in het geloof naar het evangelie van Jezus Christus zonder enige twijfel behoorlijk de weg kwijt. Ikzelf ben in 1957 als kind "verzegeld" door "apostel" Tjark Bischoff die aan mij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" toen de Heilige Geest zou hebben afgedragen. Even los van de omstandigheid dat de bij dit kerkgenootschap gedurig veranderende geloofsleer ook op dit punt naderhand werd herzien, neem ik nu met terugwerkende kracht afstand van alle zegenende gebaren van deze persoon die voor mij pertinent geen Godsgezant heeft kunnen zijn, alleen al gezien het feit dat in die vermeende hoedanigheid hij elke denkbare bevoegdheid te buiten is gegaan door rücksichtslos dienaren te excommuniceren die juist door machtsmisbruik in gewetensnood waren gekomen. Zie respectievelijk de forumberichten op "Zo 04 Nov 2012, 17:31" en "Do 30 Okt 2014, 10:02". Ook trek ik hierbij de handtekening in die ik als veertienjarige bij mijn confirmatie in de Nieuw-Apostolische Kerk ten gevolge van bedrieglijke misleiding heb geplaatst op een ledenkaart.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 12 Nov 2014, 17:37" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
... als het onderstaande bericht:
TjerkB schreef:(...)
Zoals er in 2014 via de "Vereinigung der Apostolischen Gemeinschaften" (VAG) verzoening tot stand kwam met de "Apostolische Gemeinschaft" (AG), welke in 1994 tot stand kwam door samenvoeging met de Reformiert-Apostolische Gemeindebund, had men -eveneens via de VAG- in Nederland recht kunnen doen aan wat er in de jaren '50 was misgegaan door toedoen van stamapostel Johann Gottfried Bischoff en eerder al in de jaren '20 door nalatigheid van stamapostel Hermann Niehaus.

Als het de nieuw-apostolische kerkleiding zuiver begonnen was geweest om een "Versöhnung im Herzen", had men geen "Versöhnung vor der Bühne" nagestreefd. Overigens heb ik bij alles wat de laatste jaren tot stand kwam onder de noemer "verzoening" een gebaar gemist naar de slachtoffers toe die het kerkenpad verlieten.

(...)


Uit: Bericht op "Zo 19 Mrt 2017, 23:44", in de thread "Verzoening NAK/ Reformiert Ap. Kirche"
Door het -veelal bij nader inzien- telkens weer verraderlijke en hoogst egoïstische gedrag van gewiekste nieuw-apostolische kerkleiders ben ik begaan met eenieder die daaraan weerloos ten prooi valt, zoals het in Nederland ook velen betreft, voornamelijk ouderen, binnen de Gemeenschap van Apostolische Christenen (GvAC). Ik begreep dus vorig jaar (na "Düsseldorf" en "Greiz") NIET waarom het niet tevens in Nederland alsnog tot een verzoening kwam tussen het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur en -evenzeer onder auspiciën van de VAG- het bestuur van de GvAC. Wáárdoor was dit verzoeningsproces niet gewoon integraal voltooid?! Wie heeft hier a) zitten slapen en/of wie heeft hier b) misbruik gemaakt van de situatie? In het werk van God; dáárin eindigt verzoening toch niet bij een landsgrens?!

Mijn stellige indruk is nu achteraf dat, spijtig genoeg, óók het GvAC-bestuur het in dit opzicht heeft laten afweten, al dan niet mede door taalkundige obstakels. Ook anderszins scheen men niet op alle bestuurlijke taken voldoende berekend te zijn. Dit blijkt uit de nogal vaag via het GvAC-tijdschrift "De Bazuin Sions" recentelijk aangeduide problematiek. Kennelijk was er over de koers van het bestuur (tot voor kort bestaande uit apostel Den Haan i.r., opziener Wolthuis en herder Ras) onrust ontstaan en vinden er nu aanpassingen plaats. Zefyr: "Op de achtergrond spelen tevens verschillen van inzicht qua ecclesiologie, ambts- en sacramentstheologie." Doch welke verbeteringen men exact nastreeft valt lastig af te leiden aan de bestuurlijke mededelingen in de twee laatste edities van het genoemde GvAC-tijdschrift:
 • Van het bestuur

  Onze toekomst in Gods hand!
  Op palmzondag 23 maart jl. zijn ambtsdragers, medewerkers en hun partners in Apeldoorn bijeen gekomen om ons verder te beraden over de toe- komst van onze gemeenten in Nederland.

  Voorop stond en staat dat wij ons willen laten leiden door God.

  Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is er informatie uitgewisseld over de Nederlandse en Europese (met name de Duitse) situatie. Daarbij is ook het vaststellen van vertaalfouten van het Duits naar het Nederlands aan de orde gekomen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is woord "fördern" niet te verwisselen met fordern. Slechts een umlaut verschil tussen "bevorderen" en "eisen". Er is de indruk ontstaan dat door vertaalfouten in het verleden veel onduidelijkheid en misverstanden zijn ontstaan.

  Na de pauze nam het tweede deel een geheel andere wending. Was het eerste deel erg zakelijk, het tweede deel had een duidelijk geestelijk karakter. Na stilte en gebed werden opmerkingen rond onze toekomst op een pin-wand geprikt. Ingedeeld in drie categorieën: “Belangrijk”, “Weet niet wat ik hier mee moet” en “Dit niet”. Na verdere rondes van stilte en gebed werden er weer kaartjes op de pin-want geprikt.
  Toevallig (?) belandden de kaartjes onder het thema “dit niet” in het offerblok. Misschien een teken dat wij dit toch ook aan God voorleggen? Van zuster Yvonne van Rijn mocht het bestuur het complete overzicht van de gesorteerde kaartjes op de pin-wand ontvangen, zodat wij ons daarnaar kunnen richten.
  Tijdens deze bijeenkomst mochten wij ook van een broeder en een zuster uitspraken van profetieën horen. Eén van deze uitspraken was de vertaling van een profetie uit Australië..


  Toekomst profetie:
  Ik zie twee bomen naast elkaar groeien, beiden even groot en hoog. Een storm rukt de takken en bladeren van de bomen, deze vallen op de grond.
  De storm gaat liggen; er komt een man met een tuinhark en harkt alle bladeren op hoopjes onder de bomen. Dan neemt hij alle afgevallen takken en steekt die onder de bomen in de grond.
  Het begint te regenen en
  de bladeren en takken hechten zich weer aan de bomen en groeien/bloeien opnieuw. Ik zie de bomen groter en breder groeien dan eerst!

  Dit is wat God ons wil laten zien!


  Deze uitspraken worden door het bestuur verder beproeft alvorens wij daar wel of geen melding van maken.

  Ter afsluiting van de bijeenkomst heeft opziener Wolthuis van alle aanwezigen de opdracht ontvangen om zich door oudste Bonsema te laten vergezellen bij de Europese apostel en opziener vergadering welke van 20 tot 25 april in Zuid-Duitsland gehouden zal worden.
  Dit op de eerste plaats om misverstanden met de Duitse taal voor de opziener te voorkomen en
  ten tweede zal oudste Bonsema het bezoek aan deze vergaderingen in de toekomst van opziener Wolthuis overnemen.

  Het besluit is dat de Gemeente van Apostolische Christen (GvAC) lid wil blijven van de Vereinigung Apostolische Gemeinden (V.A.G.).

  Wij hopen en vertrouwen erop dat de Europese apostelen en opzieners ons hierin zullen ondersteunen.

  Wij willen Gods weg volgen! Wilt u hiervoor bidden?


  Het bestuur.
Bron: GvAC-tijdschrift "De Bazuin Sions", Nr. 05/2018, pag. 4-5
 • Ons geloof
  Profetie

  (...)
  Dat wij ons geheel hebben afgesloten voor profetieën, betekent niet dat ze er niet meer zijn. We willen ze gewoon niet meer horen, niet meer waarnemen. Als wij iets horen dat er op lijkt dan hebben wij direct een afwijzend oordeel klaar.
  Jammer, want we kunnen Gods woord gemist hebben.

  Bij menig broeder of zuster is wel iets in de zin gekomen dat mogelijk door de Heilige Geest is ingegeven. Door onze houding tegenover dit soort ingevingen, hebben we het voor ons zelf gehouden of in de vertrouwenskring besproken. We durven het niet uit te spreken in de gemeente of in het openbaar. Jammer, want we hebben Gods woord mogelijk gemist.

  Toch willen wij ons richten op Gods woord. Dat betekend dat wij ons toch richten op uitspraken die mogelijk van God kunnen zijn. Ingevingen door de Heilige Geest.
  Daarom is het goed dat dergelijke ingevingen toch uitgesproken worden en beproeft of het Gods geest is die tot ons spreekt. De een spreekt en anderen beproeven het. Er niets mee doen is niet goed. Duidelijk te kunnen aannemen of te verwerpen is juist.

  Wie moet het dan nu beproeven? Het antwoord is simpel; de apostolische dienst. Het is aan hen gegeven die in de apostolische dienst staan. Spreken wij tot nu toe over de apostel die de aangewezen persoon hiervoor is, zo zullen wij in de toekomst praten over hen waar de apostolische gave zichtbaar is geworden. Een gave van gezonden zijn om het woord van God te verkondigen, het evangelie, de blijde boodschap van verlossing en eeuwigheid en dat ter ere van God en tot heil van de mens. We merken op dat het veel meer is dan de apostel alleen.

  Laten wij dan zorgvuldig omgaan met uitspraken die door ingevingen ontstaan. Niet met vooroordelen maar met het woord Gods.

  “Onderzoek alles, behoud het goede” 1 Tessalonicenzen 5:21

  Ronald Bonsema
Bron: GvAC-tijdschrift "De Bazuin Sions", Nr. 05/2018, pag. 17
Onlangs is in het GvAC-bestuur apostel Den Haan i.r. opgevolgd door "oudste" Bonsema. Naar verluidt was hij in Duitsland "voor het leven" in dat ambt benoemd. Sinds betrokkene in Nederland diens invloed laat gelden, lijkt er onraad te zijn waardoor "bladeren en takken van de bomen vallen", al worden deze naar verwachting aanstonds weer tot leven gewekt. Aan de gemeenteleden wordt ondertussen voorgehouden biddende handen te hebben en eventuele profetieën kenbaar te maken. Vrij vertaald: doe voortaan maar alsof je nieuw-apostolisch bent - want ook in die religieuze organisatie komt alle "zegen" (en komen ook alle zorgen) van "boven". Tel uit je winst:
 • Van het bestuur

  Samen op weg, open, eerlijk en samen zoeken naar de waarheid.
  Dit was het thema van ons gemeenteweekeinde vorig jaar in Bennekom. In november hebben wij tijdens de vergadering voor ambtsdragers en medewerkers en hun partners openheid van zaken gegeven omtrent de situatie waar het bestuur en de gemeente mee te maken heeft. Voor velen was dat schrikken en een en ander heeft voor menig slapeloze nacht gezorgd. Een aantal broeders en zusters heeft een commissie gevormd om het bestuur bij te staan in deze moeilijke tijden. Vele broeders en zuster uit de gemeente Dordrecht zijn daartoe enkele malen bijeengekomen om dit te bespreken. Na een eerste moeizaam verlopen gespreksavond is men het toch met elkaar eens geworden; “God alle eer en Christus Jezus onze Heer”.

  De eenheid onder de christenen is voor ons belangrijk. Het maatschappelijke zal zich hieraan moeten aanpassen.
  Zo was er ook niemand op tegen dat wij in deze periode buiten onze statuten werken, maar wel de wettelijke verplichtingen nakomen.
  In de toekomst zullen wij de statuten aanpassen en bij een notaris laten bevestigen.

  Dit kan alleen met Gods hulp! Wij willen u allen vragen hiervoor te bidden.


  Het bestuur
Bron: GvAC-tijdschrift "De Bazuin Sions", Nr. 04/2018, pag. 4
Nee, in deze hocus pocus geloof ik niet; in regeren per decreet onder het mom van "bestuurlijke vernieuwing". Wat ik hier zie is alwéér louter... eenrichtingsverkeer. Ik herken de beredeneerde vroomheid, de bedrieglijke voorstelling van zaken. Ongeacht wie daarbij het hoogste woord voert; dat verandert aan deze situatie NIETS.

Zie ook mijn berichten op resp. "Wo 30 Aug 2017, 10:46" en "Do 05 Apr 2018, 22:42". Zie in dit verband tevens het bericht van Zefyr op "Di 26 Sep 2017, 21:26".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Apostolische Gemeinschaft (in Nederland: GvAC) in het ni

Bericht door Levi » wo 02 mei 2018, 08:39

Tjerk,

De parallellen zijn veelvoudig.
De boventoon is GSM.
Geld, Status en Macht.

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: GvAC wil deel blijven uitmaken van VAG

Bericht door TjerkB » za 19 mei 2018, 11:06

TjerkB schreef:(...)
 • Van het bestuur

  (...)
  Toekomst profetie:
  Ik zie twee bomen naast elkaar groeien, beiden even groot en hoog. Een storm rukt de takken en bladeren van de bomen, deze vallen op de grond.
  De storm gaat liggen; er komt een man met een tuinhark en harkt alle bladeren op hoopjes onder de bomen. Dan neemt hij alle afgevallen takken en steekt die onder de bomen in de grond.
  Het begint te regenen en
  de bladeren en takken hechten zich weer aan de bomen en groeien/bloeien opnieuw. Ik zie de bomen groter en breder groeien dan eerst!

  Dit is wat God ons wil laten zien!


  Deze uitspraken worden door het bestuur verder beproeft alvorens wij daar wel of geen melding van maken.

  (...)
  Het bestuur.
Bron: GvAC-tijdschrift "De Bazuin Sions", Nr. 05/2018, pag. 4-5
(...)
Onlangs is in het GvAC-bestuur apostel Den Haan i.r. opgevolgd door "oudste" Bonsema. Naar verluidt was hij in Duitsland "voor het leven" in dat ambt benoemd. Sinds betrokkene in Nederland diens invloed laat gelden, lijkt er onraad te zijn waardoor "bladeren en takken van de bomen vallen", al worden deze naar verwachting aanstonds weer tot leven gewekt. Aan de gemeenteleden wordt ondertussen voorgehouden biddende handen te hebben en eventuele profetieën kenbaar te maken.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 02 Mei 2018, 01:00"
@all

Wellicht kan een tipje van de sluier alvast worden opgelicht. Naar verluidt ontstond er namelijk enige toenadering tussen de GvAC en de Oud-Apostolische Kerk ...

Groet,
TjerkB


N.B.
zefyr schreef:Praktisch apostolisch-zijn is ook bekend te zijn met en geinformeerd zijn over het apostolische 'Umfeld'. In Nederland bestaan bijna een dozijn apostolische groeperingen.

Het ziet ernaar uit, dat het apostolische 'Umfeld' in Nederland in de laatste decennia een teloorgang heeft ondergaan. Het Apostolisch Genootschap (afgekort HAG) krimpt al sinds twee of drie decennia gestaag ineen. Ik vermoed, dat HAG momenteel 15.000-16.000 leden heeft. De NAK NL had in 2010 (volgens opgave sila.nl) 10.842 leden. Alle andere apostolische groeperingen in Nederland hebben waarschijnlijk afzonderlijk niet meer dan elk 500-700 leden. De Gemeente van Apostolische Christenen hebben waarschijnlijk ongeveer 150-200 leden in Nederland. De Katholiek-Apostolische Kerk/Groep wijlen J. v.d. Poorten (deze groepering niet verwarren met de Katholiek-Apostolische Gemeenten/aartsengelzetel Den Haag) heeft waarschijnlijk 100-150 leden, maar vertoont al sinds enkele jaren amper een teken van leven. De Oud-Apostolische Kerk van Afrika, sinds een decennium present in Nederland, heeft waarschijnlijk slechts enkele tientallen tot honderden leden, maar is missionair zeer actief. De Hersteld-Apostolische Zendingkerk in Nederland (groep Schaap-Rijnders) heeft waarschijnlijk 500 leden. Haar evenknie, de Hersteld-Apostolische Zending - stam Juda (groep Bos) is een stuk kleiner met ongeveer 150 leden (verdeeld over twee gemeenten). De Hersteld Apostolische Zendinggemeente in Nederland (statutaire zetel te Beverwijk) heeft waarschijnlijk 400 leden. De Nieuw-Hersteld Apostolische Gemeente te Den Haag/Scheveningen (groep Grootveld-Groot-Kiewit) is bijna twee jaar geleden ter ziele gegaan.

Vrijwel alle apostolische groeperingen in Nederland hebben in de afgelopen decennia ledenverlies geleden en vertonen weinig elan en vitaliteit...


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Ma 07 Nov 2011, 16:15", in de thread "het apostolische 'Umfeld' in Nederland"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”