Teken van leven...

Wat bezielt ons, wat zegt het ons en wat willen wij erover kwijt
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » za 12 mei 2018, 11:32

@all
 • [1] Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb.
  [2] Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, [3] want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. [4] Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.
  [5] Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. [6] Ten overstaan van de gemeente hebben zij van uw liefde getuigd. Wees zo goed hen voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. [7] Ze zijn immers omwille van de Naam op reis gegaan en hebben van de ongelovigen niets aangenomen. [8] Daarom horen wij zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid.
  [9] Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. [10] Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons, en daar laat hij het niet bij: hij weigert de broeders te ontvangen, en houdt degenen tegen die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente.
  [11] Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.


  Uit: 3 Johannes 1 (NBV)
 • Hoor, Jezus roept: "kom allen hier,
  ik leid u aan Mijn hand.
  Is menigmaal de weg ook smal,
  Hij voert naar 't vredeland.
  O pelgrims, heb aan Mij uw lust,
  dan smaakt Gij hier reeds zielerust
  en eeuw'ge vree wacht u na kruis
  bij Mij in 't vaderhuis!"

  Als eens het woord des Heilands klinkt:
  "Ik heb u lang verbeid.
  Kom broeders, zusters, ga thans in;
  beërf de heerlijkheid!"
  Dan zal een zaal'ge blijde lach
  om aller lippen zijn die dag
  en juichen wij: "Door Gods gena
  verlost! Halleluja!"

  • O, welk een zaligheid,
   ons bereid na de strijd.
   O, welk een heerlijkheid
   wordt ons door God bereid!
   Daar in de schone bruiloftszaal,
   vereend aan 's Heren avondmaal,
   klinkt uit ons allen voor en na
   een blij Halleluja!

  Bron: Eerste en derde couplet, en het refrein van lied 171, NAK-gezangboek
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » di 15 mei 2018, 08:42

@all
 • Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen.

  Uit: 2 Petrus 2: 1 (NBV)
 • Ik vond de Bron der vreugde,
  de troost voor zielepijn;
  de plaats van liefd’ en vrede,
  en hemelzonneschijn.

  • Door Jezus wil ‘k mij laten leiden,
   Hem volgend, de levensweg gaan;
   Zijn Naam en Zijn daden belijden,
   vermelden Gods grote daân.

  Bron: Eerste couplet en refrein van lied 203, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)
 • Om aardse rijkdom bid ik niet,
  wél om mijn daag'lijks brood;
  om hartenseenvoud vraag ik, Heer,
  om hulp in bange nood.
  En, dat ik mijn beloften trouw
  volbrengend, op Uw hulp steeds bouw'.

  • Zal dan mijn hart niet zingen,
   wijl 's Vaders hulp mij schraagt?
   Mijn Heiland leeft,
   Die kracht mij geeft,
   door moeiten heen te dringen,
   door moeiten heen te dringen.

  Bron: Eerste couplet en refrein van lied 115, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » wo 16 mei 2018, 08:55

@all
 • Keer voorgoed terug naar die God. Laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God.

  Uit: Hosea 12: 7 (NBV)
 • Liefde, heil'ge liefde,
  gave Gods zo groot;
  vrucht van rein geloven,
  dierbaar goud kleinood.
  Zalig, zalig; wie dat goud vergaart,
  in de schoot der liefde
  eeuwig blijft bewaard.
  Zalig, zalig is, wie dat goud vergaart.


  Bron: Derde couplet van lied 421, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » wo 16 mei 2018, 21:58

@all
 • Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

  Uit: Johannes 10: 11 (NBV)
 • Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.

  Uit: Marcus 8: 35 (NBV)
 • Heer, U zij dank! Gij zijt tot mij gekomen.
  Ik ben, Godlof, de eeuw'ge dood ontkomen.
  Slechts leven schenkt Gij,
  schenkt Gij, Jezus, mij.
  Slechts leven, slechts leven.


  Bron: Eerste couplet van lied 496, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » wo 16 mei 2018, 22:16

@all
 • [15] U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. [16] De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

  Uit: Romeinen 8 (NBV)
 • Heer, ik ben Uwer, Gij zijt mijn!
  O wat zalig lot;
  het hoogst geluk, verlost te zijn,
  slechts door U, mijn God.

  • O liefdedaad, 't Apostolaat
   draagt mij de vrucht des kruizes af,
   de ziele hoort 't verzoeningswoord
   van Hem, Die 't offer gaf.

  Bron: Eerste couplet en refrein van lied 74, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » wo 16 mei 2018, 22:30

@all
 • [10] Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. [11] Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. [12] En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. [13] Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.

  Uit: Matteüs 24 (NBV)
 • Is Jezus in uw hart geboren nu?
  Blijft Hij in vreugd' en smart ook steeds in u?
  Zijt gij in 't levenslot één met uw Heer en God?
  Smaakt gij dat zielsgenot?
  Dan is het goed. (3x)

  Is het de Heil'ge Geest die u steeds leert?
  Dan weet gij zeker dat Jezus regeert.
  In Zijn Apostelambt, dat steeds uw heil bekampt,
  zo dan Hem aangeklampt,
  dan is het goed. (3x)

  Houdt gij Zijn hand steeds vast, dan is het wel!
  Daar overwint gij mee zonde en hel.
  Dan hebt gij zaligheid, hier al in need'righeid,
  en straks in heerlijkheid,
  dan is het goed. (3x)


  Bron: Lied 89, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » wo 16 mei 2018, 22:57

@all
 • Blijf niet te lang onder domme mensen,
  maar let onder verstandige mensen niet op de tijd.


  Uit: Sirach 27: 12 (NBV)
 • De wijzen lieten eenmaal vragen:
  "Waar is het pasgeboren Kind?"
  Waar zijn de wijzen dezer dagen,
  die vragen waar men Jezus vindt?
  Als hoogste wijsheid zal voortaan
  die vraag mij steeds voor ogen staan.


  Bron: Eerste couplet van lied 63, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » do 17 mei 2018, 00:21

@all
 • [14] Nu dan,’ vervolgde Jozua, ‘eerbiedig de HEER, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de HEER. [15] Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’

  Uit: Jozua 24 (NBV)
  • [24] Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. [25] Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. [26] Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. [27] De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” [28] Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” [29] Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. [30] Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’

   Uit: Matteüs 13 (NBV)
 • Het is goed als u zich inspant, maar doe het dan ook voor de goede zaak, en doe het bovendien altijd, dus niet alleen wanneer ik bij u ben.

  Uit: Galaten 4: 18 (NBV)
  • [13] Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus. [14] Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. [15] Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. [16] Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. [17] Maar de eersten verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren.
   [18] Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, [19] omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. [20] Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.


   Uit: Filippenzen 1 (NBV)
 • Vaak strooit g' uw zaad op een stenen weg;
  vaak strooit g' uw zaad bij de doornenheg.
  Vaak strooit g' uw zaad op een rots of zand,
  vaak strooit g' uw zaad in het goede land.

  • O, hoe zal de oogst eens zijn;
   o, hoe zal de oogst eens zijn?
   Of gij gezaaid hebt bij dag of bij nacht,
   of gij gezaaid hebt in eigene kracht,
   of gij ook oogst in 't hiernamaals of nu,
   zeker blijft toch de oogst, de oogst aan u!

  Bron: Eerste couplet en refrein van lied 347, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » do 17 mei 2018, 00:34

@all
 • ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig.’ [8] Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. [9] Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. [10] En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. [11] Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. [12] Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. [13] Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

  Uit: Hebreeën 4 (NBV)
 • Waar vindt mijne ziele haar thuis en haar rust?
  Waar vindt zij bescherming, een veilige kust?
  Ach, hier op deez' aard', waar geen vrijstad bestaat,
  hier heersen de zonden en dreigt steeds het kwaad.
  Neen, neen, neen, neen, dat is gewis,
  het thuis mijner ziele toch boven slechts is.


  Bron: Eerste couplet van lied 529, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » do 17 mei 2018, 00:45

@all
 • [5] Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. [6] Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

  Uit: Openbaring 3 (NBV)
 • Welzalig hij, die al zijn kracht,
  zijn hulp alleen van U verwacht,
  die kiest de welgebaande wegen.
  Gaat ook zijn pad door een woestijn,
  Gij zult een frisse bronwel zijn,
  Gij stort op hem een milde regen;
  een regen, die hem overdekt,
  verkwikt en weer tot zegen strekt.


  Bron: Eerste couplet van lied 321, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het evangelie van Jezus Christus”