Teken van leven...

Wat bezielt ons, wat zegt het ons en wat willen wij erover kwijt
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » do 17 mei 2018, 01:28

@all
 • Het ware evangelie
  [6] Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. [7] Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. [8] Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! [9] Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! [10] Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. [11] Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht [12]– ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

  Uit: Galaten 1 (NBV)
  • [1] Een psalm van Asaf.

   Ja, God is goed voor Israël,
   voor wie zuiver zijn van hart!
   [2] Toch had ik bijna een misstap begaan,
   bijna waren mijn voeten uitgegleden,
   [3] want ik keek met afgunst naar de dwazen,
   benijdde het geluk van wie kwaad doen.

   [4] Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard,
   hun buik is goedgevuld,
   [5] aardse kwellingen kennen zij niet,
   het lijden van anderen gaat aan hen voorbij.

   [6] Daarom is hoogmoed hun halssieraad
   en bedekt geweld hen als een mantel,
   [7] hun ogen puilen uit het vet,
   van eigenwaan zwelt hun hart.

   [8] Ze spotten, spreken kwaad
   en dreigen vanaf hun hoge zetels,
   [9] ze zetten een mond op tot aan de hemel
   en hun tong roert zich overal op aarde.

   [10] Daarom lopen de mensen achter hen aan,
   drinken hun woorden in als water
   [11] en zeggen: ‘Hoe zou God iets weten?
   Heeft de Allerhoogste een antwoord?’
   [12] Zo zijn de goddelozen ten voeten uit,
   ze verrijken zich, onverstoorbaar.

   [13] Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver
   en waste ik mijn handen in onschuld!
   [14] Want ik werd gestraft, dag aan dag,
   en geslagen, elke morgen weer.

   [15] Maar zou ik spreken als zij,
   ik pleegde verraad aan Gods kinderen!
   [16] Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten
   waarom – het was een vraag die mij kwelde,
   [17] tot ik Gods heiligdom binnenging
   en mij hun einde voor ogen bracht.


   Uit: Psalm 73 (NBV)
 • Wond're aanvang, einde heerlijk,
  waar God leidt; o hoe begeerlijk!
  Groter heil, dat kent toch geen!
  Hij wil u ten zegen raden,
  Hij bewijst steeds wond're daden
  en gij vraagt: "Waar leidt dit heen?"

  Laat u dus door niets benauwen.
  Leer met hart en ziel vertrouwen
  op de u bekende God!
  Hij leert onder 't kruis u buigen.
  Ja, eens moet gij wel betuigen:
  "Wond're aanvang, zalig slot!"


  Bron: Eerste en vierde couplet van lied 308, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » wo 23 mei 2018, 11:08

@all
 • Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven?

  Uit: Lucas 14; 34 (NBV)
 • God van need'rigen en stillen,
  die nooit op de voorgrond staan;
  die slechts vroom, naar Uwe wille,
  eenzaam vaak door 't leven gaan,
  leer ook mij zo zonder klagen,
  als ik kruis en last moet dragen,
  bij mijzelf te rade gaan,
  of ik kan voor U bestaan!


  Bron: Tweede couplet van lied 283, NAK-gezangboek ("Mij naar Uwe wil te voegen")
 • 'k Reik u de hand; geef gij die ook aan mij!
  De leuze zij: Naar 't Vaderland gaan wij!
  De wens toch zij: Het smalle pad te gaan!
  De zorg steeds zij: In kinderzin te staan!
  De vreugde zij: De liefde Gods is mijn!
  Een eer het zij: Uit God geboren zijn!


  Bron: Derde couplet van lied 355, NAK-gezangboek ("Te leren rest er ons hier nog zo veel.")
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » do 24 mei 2018, 08:59

@all
 • [29] Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt. [30] Wanneer dit alles u overkomt zult u, door de nood gedreven, naar de HEER, uw God, terugkeren en naar hem luisteren. [31] Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet.

  Uit: Deuteronomium 4 (NBV)
 • Laat liefde lichten bij werk en plichten;
  dat zal bestaan,slechts wat in liefd' is gedaan.
  Moet gij dit leven, uw taak hier verlaten,
  dat blijft bestaan, wat in liefd' is gedaan!


  Bron: Refrein van lied 518, NAK-gezangboek ("Zoals de glanzende sterren verbleken")
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » ma 06 aug 2018, 15:45

@all
 • Simon geeft het land vrede
  In de tijd dat Simon regeerde, had Judea rust. Hij streefde het welzijn van zijn volk na, en iedereen leefde gelukkig in de dagen van zijn roemrijke heerschappij.

  Uit: 1 Makkabeeën 14: 4 (NBV)
 • Naar het land van rust en vrede
  gaat verlangend uit mijn hart.
  Daar toch wacht mij na dit heden
  ware vreugde zonder smart.
  Naar dat land van rust en vrede
  gaat vol hoop mijn harte uit;
  mijn hopend hart, mijn hopend hart,
  naar dat land van rust en vrede.


  Bron: Eerste couplet van lied 365, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » zo 19 aug 2018, 14:25

@all
 • Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

  Johannes 14: 23 (NBV)
 • 1
  't Lichtend spoor van onze Heiland,
  volgt het allen na
  ;
  ‘t Werk waartoe gij zijt verkoren,
  kent geen wedergâ.
  Komt, houdt moed, want Gods gezanten
  staan u trouw terzij';
  in de strijd met alle geesten
  is hun hulp nabij.


  2
  ‘t Zwaard des Geestes zij uw wapen
  in de goede strijd;
  gordt en dekt u met de waarheid
  en gerechtigheid.
  ‘t Vredesevangelie zij het
  schoeisel voor uw voet;
  ‘t schild van uw geloof de pijlen
  Satans blussen doet.


  3
  Doet dus aan Gods wapenrusting,
  dan kunt gij weerstaan
  Satan en zijn overheden,
  en hun list ontgaan.
  Niet versaagd, want God zal helpen,
  Hij, de sterke Held;
  blijft met alle strijders Christi
  moedig staan in ‘t veld.  Bron: Lied 207, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » do 23 aug 2018, 12:06

@all
 • [6] HEER, hoog als de hemel is uw liefde,
  tot in de wolken reikt uw trouw,
  [7] uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
  uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
  u, HEER, bent de redder van mens en dier.

  [8] Hoe kostbaar is uw liefde, God!
  In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
  [9] zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
  u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
  [10] want bij u is de bron van het leven,
  door úw licht zien wij licht.


  Uit: Psalm 36 (NBV)
 • O, hoe kost'lijk zijn de stonden
  in Uw Vaderhuis, o Heer;
  waar w' in eenheid zijn verbonden,
  Gij genade schenkt ons weer!
  Hier ervaren onze harten
  hoe Uw liefde ons gedenkt.
  Liefde, die bevrijdt van smarten
  en voor lijden vreugde schenkt.

  Vader, troost verslagen harten,
  geef toch balsem voor hun pijn!
  Laat ons Satans macht nooit tarten,
  als een slang voorzichtig zijn.
  Leer ons, Vader, trouw bewaren
  wat Gij aan ons hebt gedaan
  en trotseren de gevaren,
  rein als bruid door 't leven gaan.


  Bron: Eerste en derde couplet van lied 461, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » do 30 aug 2018, 09:56

@all
 • Confrontatie met hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten
  [27] Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe [28] en vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen?’ [29] Jezus antwoordde: ‘Ik zal u een vraag stellen; als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. [30] Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij.’ [31] Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” zal hij zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” [32] Maar als we zeggen: “Van mensen,” wat dan?’ Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. [33] Dus zeiden ze tegen Jezus: ‘We weten het niet.’ En Jezus zei tegen hen: ‘Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.’

  [1] Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen: ‘Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. [2] Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen; [3] maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. [4] Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. [5] Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen; sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. [6] Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. [7] Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: “Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons.” [8] Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. [9] Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. [10] Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen:

  • “De steen die de bouwers afkeurden
   is de hoeksteen geworden.
   [11] Dankzij de Heer is dit gebeurd,
   wonderbaarlijk is het om te zien.”’

  [12] Daarop wilden ze hem gevangennemen, want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg.


  Uit: Marcus 11 en 12 (NBV)
 • 1
  Zijn wij niet uit Godes Geest geboren,
  zijn wij niet Zijn volk en eigendom?
  Zijn wij niet voor 't hemelrijk verkoren,
  om te prijzen God alom?


  2
  Weet, dat eng'len naar de plaats ons leiden
  waar de Heer verkwikking ons bereidt,
  waar Hij brood des hemels wil bereiden
  en Zijn volk zo rijk verblijdt.

  • Refrein:
   Laat ons juichen, laat ons zingen van de liefde, die oneindig is.
   Laat het vreugd'vol heel de aard doordringen, hoe gelukkig, blij een godskind is!
   O, zalig, o zalig, een kind van God te zijn!
   O, zalig, o, zalig, een kind van God te zijn,
   een kind van God te zijn!
  Bron: Lied 247 in het NAK-koorboek
Zie in deze samenhang tevens het bericht op "Ma 28 Nov 2016, 15:00", in de thread "bezoek kerkdienst op woensdagavond - zwartekousenkerken".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » za 01 sep 2018, 21:41

@all
 • Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

  Uit: Romeinen 12: 3 (NBV)
 • 1
  Als Gij mijn beide handen neemt,
  mij leidt naar Uwe wil,
  mijn schreden richt, zo wankel vaak,
  dan wordt mijn ziele stil,
  dan wordt mijn ziele stil.


  2
  Als Gij mij steunt in bange nood,
  mij troost in droeve tijd,
  mijn toevlucht en mijn schuilplaats zijt,
  dan deren leed noch strijd,
  dan deren leed noch strijd.


  3
  Als Gij mijn pad gebakend hebt,
  waarom dan nog geklaagd?
  Ik ben Uw kind, Uw eigendom,
  dat Gij in alles schraagt,
  dat Gij in alles schraagt.


  4
  Waar Gij mij helpt door Uw gezant,
  mij sterkt zo dicht nabij;
  daar ga ik opgericht mijn weg,
  vertrouwend, moedig, blij,
  vertrouwend, moedig, blij.


  Bron: Lied 53, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)
Zie in deze samenhang tevens het bericht op "Do 08 Dec 2016, 16:01", in de thread "bezoek kerkdienst op woensdagavond - zwartekousenkerken", alsmede -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Zo 20 Okt 2013, 18:31", in de thread "NAK en RKK (Rome-Vaticaan)".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » za 15 sep 2018, 12:15

@all
 • Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

  Uit: 1 Samuël 16: 7 (NBV)
 • U ken ik als mijn God,
  die m' als een Vader mint.
  Die 't levensbrood mij breekt,
  mij koestert als Uw kind.
  In ootmoed vraag ik U:
  "Ontferm U over mij,
  geef rust aan 't moede hart
  en spreek mijn ziele vrij.
  En spreek mijn ziel weer vrij.


  Bron: Derde couplet van lied 136, NAK-gezangboek ("Heer, zie mij biddend staan")
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2077
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB » ma 17 sep 2018, 11:58

@all
 • [4] In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. [5] Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

  Uit: Johannes 1 (NBV)
 • 1
  Hier is Jezus, vol genade!
  kom nu naar de levensstroom!
  Hij toch effent u de paden,
  kom, o kom tot deze stroom!
  Hier welt toch de bron der genade,
  zijn ook uw zonden bloedrood;
  kom, wieg' ook zijt, Zijn genade
  schenkt u hier leven voor dood.


  2
  Hier is Jezus; wilt gij vrijheid,
  vrij zijn van de zondelast?
  Jezus schenkt u ware Vrijheid,
  ga tot Hem met heel uw last.
  Hier welt toch de bron der genade,
  zijn ook uw zonden bloedrood;
  kom, wieg' ook zijt, Zijn genade
  schenkt u hier leven voor dood.


  3
  Hier is Jezus; wilt gij reinheid,
  Vrij thans zijn van Satans macht?
  Ga tot Jezus, de verlosser,
  Hij maakt vrij u door Zijn kracht.
  Hier welt toch de bron der genade,
  zijn ook uw zonden bloedrood;
  kom, wieg' ook zijt, Zijn genade
  schenkt u hier leven voor dood.


  4
  Hier is Jezus; wilt gij vrede,
  vrede voor uw zondig hart?
  Hier is Jezus, uw verlosser,
  die u heelt van pijn en smart.
  Hier welt toch de bron der genade,
  zijn ook uw zonden bloedrood;
  kom, wieg' ook zijt, Zijn genade
  schenkt u hier leven voor dood.


  Bron: Lied 166, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het evangelie van Jezus Christus”