circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 304
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door zefyr »

@allen,

Zondag 8 april jongstleden is in nieuw-apostolische gemeenten in Nederland een circulaire van het nieuw-apostolische gezantschap G'ds voorgelezen, waarin de nieuwe gedragslijn is uiteengezet met betrekking tot o.a. de verhouding van de dienstleider in relatie tot een 'hogere' ambtsdrager. Kort en goed komt het erop neer, dat als bijvoorbeeld een herder-voorganger of gemeente-evangelist of districtsoudste of opziener aanwezig is, ongeacht of deze 'hogere' ambtsdrager te midden van andere ambtsdragers aanzit of tussen de gemeenteleden in de kerkzaal zit, terwijl een priester voorgaat tijdens een kerkdienst, dit geen beletsel is voor de dienstdoende priester. De hiërarchische 'pikorde' speelt in een dergelijke situatie voortaan geen rol meer. De onderhavige gedragslijn is met onmiddellijke ingang in werking getreden.

In enkele nieuw-apostolische gemeenten ontlokte deze mededeling bij sommige (oudere) gemeenteleden - mompelend - de volgende reactie: 'Tjonge, tjonge..., waar gaat dit heen?'. De 'oude garde' is de afgelopen jaren (ongevraagd!) getuige (geweest) van veel veranderingen, die uiteraard volgens nieuw-apostolische 'new speak' slechts cosmetische aanpassingen én verbeteringen zijn. De 'oudjes' kunnen zich schrap zetten, want er zullen nog veel meer veranderingen plaatsvinden...

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 01-05-2018, 17:00 uur]
zefyr schreef:(...)
Kort en goed komt het erop neer, dat als bijvoorbeeld een herder-voorganger of gemeente-evangelist of districtsoudste of opziener aanwezig is, ongeacht of deze 'hogere' ambtsdrager te midden van andere ambtsdragers aanzit of tussen de gemeenteleden in de kerkzaal zit, terwijl een priester voorgaat tijdens een kerkdienst, dit geen beletsel is voor de dienstdoende priester. De hiërarchische 'pikorde' speelt in een dergelijke situatie voortaan geen rol meer. De onderhavige gedragslijn is met onmiddellijke ingang in werking getreden.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 09 Apr 2018, 23:21"
@zefyr
@all

Alsof het de Heere nu "tijdovereenkomstig" heeft behaagd dat de internationale kerkleiding in al haar goedertierenheid en "boven bidden en denken" de altijd strak aangetrokken gebleven teugels iets laat vieren, zal deze herziene gedragslijn op de nieuw-apostolische kerkvloer ongetwijfeld onder dankzegging zijn ontvangen...

Juist de hiërarchische opzet van de nieuw-apostolische bedrijfsorganisatie en de daaraan nog gekoppelde rangorde in diensttijd onder kerkelijke ambtsdragers met dezelfde geestelijke bediening, zijn én zullen ook steevast enkele van de belangrijkste pijlers blijven van het onderliggende "verdienmodel". Zonder dit kastenstelsel zou een "hogere dienaar" immers geen extra aanzien meer genieten, minder invloed kunnen laten gelden en de waarde van zijn vermeende extra "ponden" zou verdampen. De echte machtigen zullen op hun heerschappij níets laten afdingen. Alles wisselt op hun wenken en hun voornaamste zorg is de financiering van hun topsalaris. Dan moet je soms een vinger geven om een hele hand terug te krijgen. Ondertussen deel je zo subtiel mogelijk dreigementen uit als "Es muss von jedem Amtsträger erwartet werden, dass er sich an kirchliche Ordnungen hält." Hun vertrouwen in "lagere dienaren" staat en valt met de mate waarin de instructies worden opgevolgd. Hierdoor zullen "dienaren" geneigd zijn te verwachten dat de "aan hun zorgen toevertrouwde" gemeenteleden de logica achter deze kadaverdiscipline (!) eerbiedigen. Zolang er bij wijze van spreken geen al te gekke dingen gebeuren, zal slechts een enkeling bezwaren uiten. Daar moet je dan als "Godsgezant" niet te veel acht op slaan want immers: zeurpieten heb je overal. Bovendien: in alle haast op weg naar "het heerlijke einddoel" valt er al zowat geen tijd meer te verliezen...

Echter, zonder te verblikken of te verblozen zullen in dit machtsbestel de "zegenaars" werkelijk héél ver gaan om de "geloofsgehoorzaamheid" overeind te houden:
 1. :oops:
  BakEenEi schreef:(...)
  Toen mijn schoonvader overleed, was ikzelf al een hele poos ziek. Ik werd gebeld door een voorganger die mij vertelde dat, tegen de wens van de familie in die graag had dat de plaatselijke dienaren de uitvaartplechtigheid zouden leiden, de districtsoudste zich had kunnen vrijmaken om "voor te gaan". Deze oudste had mijn schoonvader echter amper gekend. Mede daardoor had de familie gemeend en zo was het ook eerder al onder elkaar besproken dat het fijn zou zijn als de dienaren, die mijn schoonvader als voorganger zelf nog heel lang hadden meegemaakt, bereid zouden zijn om de uitvaartdienst te verzorgen. Ik legde dus uit hoe in de familiekring de wens leefde dat het anders zou gaan dan de kerkleiding blijkbaar al min of meer had besloten. "Maar Tjerk," zo reageerde degene die mij opbelde, "je weet toch hoe het werkt! Jouw schoonvader was voorganger en dan komt er altijd een hogere dienaar die voorgaat in de uitvaartdienst." Ik was verbijsterd, en ik zal er nu eerlijk voor uitkomen: ik ging door het lint. Volkomen ontdaan keerde ik na dit bewuste telefoongesprek terug in onze woonkamer. Maar nu komt het. Weliswaar werd de wens van de familie bij de uitvaart alsnog gerespecteerd, maar alle hoge(re) dienaren bleven weg. Die kwamen gewoon niet want als zij wél waren gekomen, hadden zij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" moeten voorgaan - want "zo werkte het" inderdaad (nog in 2005).

  (...)


  Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Zo 30 Dec 2012, 13:45", in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode"
 2. :oops:
  TjerkB schreef:(...)
  Het bovenbeschreven voorval ging mij niet in mijn koude kleren zitten. Om kort te gaan: ik besloot om nóóit meer toe te geven aan de gretigheid waarmee men vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk direct of indirect in mijn leven regisserend zou willen optreden. Dat besloot ik trouwens niet alleen; ik kon de hele bemoeizucht werkelijk niet meer verdragen. Dit leidde ertoe dat ik op zekere dag met mijn nieuw-apostolische ouders besprak, mocht één van hun beiden vóór mijzelf komen te overlijden, dat ik dan om die reden geen uitvaartplechtigheid zou bijwonen indien deze -volautomatisch- zou worden verzorgd vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk.

  Enkele jaren later werd mijn vader ziek en toen wilde hij graag van mij weten hoe ik er nog over dacht. Inmiddels had ik diverse rechtszittingen bijgewoond tussen het kerkbestuur en broeder Ronald Rohn, waarbij ik uit eigen waarneming had vastgesteld hoe "ambtsgaven" en offerontvangsten schaamteloos werden ontheiligd. Met die informatie evenwel wilde ik mijn ouders op dat moment niet belasten. Ik zei alleen: "Ik denk er nog precies hetzelfde over." "In dat geval," antwoordde mijn vader die jarenlang in de kerk een priester was, "blijft het zoals ik eerder al aangaf: bij mijn overlijden zal er voor de kerkleiding geen enkele rol zijn weggelegd. Als ik daardoor op het allerlaatste moment nog word geëxcommuniceerd, dan is het niet anders." (...)

  (...)


  Uit: Bericht op "Za 23 Jan 2016, 22:54", in de thread "Overeenstemming van denken en handelen"
 3. :oops:
  zefyr schreef:(...)
  Priester in ruste B. te F., die op hoge leeftijd en zeer ziek is, heeft in goed overleg met z'n vrouw en twee zonen besloten, dat als hij overlijdt er geen nieuw-apostolische begrafenis zal plaatsvinden. Hij is met een heldere geest tot deze beslissing gekomen. Beide volwassen zonen 'volgen' niet meer. Herder/voorganger J. v.d. P. (NAK Leeuwarden, Emmakade 1-bis Noordzijde) sputtert tegen en maakt bezwaar. Niettemin blijven de betrokkenen bij hun besluit - priester in ruste B. te F. voorop. So far, so good.

  Recentelijk, na een kerkdienst op woensdagavond, deelde herder/voorganger J. v.d. P. de Leeuwarder nieuw-apostolischen mee, dat hij onlangs een zeer onprettig gesprek had gevoerd met de oudste zoon van priester in ruste B. te F. naar aanleiding van het bovengenoemde besluit. Na herhaalde pogingen aan het adres van priester in ruste B. te F. om hem op andere gedachten te brengen, door herder/voorganger J. v.d. P. te L., bleef het besluit gehandhaafd. Het onderhavige besluit werd niet alleen betreurd door herder/voorganger J. v.d. P. te L., maar ernstig in twijfel getrokken. Een 'kwestie' was geboren... In geuren en kleuren deed eerdergenoemde herder/voorganger uit de doeken wat hem dwars en hoog zat. Hij bereidde de Leeuwarder gemeenteleden er alvast op voor, dat als priester in ruste B. te F. op (korte?) termijn overlijdt, er geen nieuw-apostolische 'troostdienst' zal plaatsvinden.

  Conclusie: er is geen greintje respect getoond voor het besluit van priester in ruste B. te F. en z'n familie, de privacy ligt op straat, het ambtsgeheim is geschonden, de domheid en brutaliteit van een nieuw-apostolische ambtsdrager kent geen grenzen!

  (...)


  Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Zo 06 Okt 2013, 00:03", in de thread "herder/voorganger schendt ambtsgeheim"
Het bovenstaande betreft nog maar enkele voorvallen uit mijn eigen leven, maar ik zou vele andere kunnen noemen. Terugkomend echter op de teugels die men nu laat vieren; op 13 januari 2015 schreef districtsapostel Michael Ehrich (hij is bepaald niet de eerste de beste binnen het internationale kerkbestuur) nog het volgende:
 • Dann möchte ich noch einen dritten Punkt ansprechen, der das Mitdienen im Gottesdienst betrifft. Zu meiner großen Überraschung hat sich in wenigen Fällen die Praxis ergeben, dass auch „höhere Amtsträger“ zum Mitdienen aufgerufen werden, also z.B. ein Gemeindeevangelist den Gottesdienst hält, und den Hirten zum Mitdienen aufruft. Das soll bitte unterbleiben! Es muss von jedem Amtsträger erwartet werden, dass er sich an kirchliche Ordnungen hält.
Bron: Monatsbericht Süddeutschland, Februar 2015
Enkele maanden later, op 21 mei 2015, voegde hij hieraan toe:
 • Liebe Brüder, die Gottesdienste sind der wichtigste Zentralpunkt für jede Gemeinde. Hier wird uns Gottes Wort verkündigt, Gnade zugesprochen und Heiliges Abendmahl gefeiert. Wenn wir uns die Bedeutung der Gottesdienste recht bewusst machen, wird auch deutlich, dass mit dem Halten von Gottesdiensten oder auch mit dem Mitdienen ein sehr hoher Anspruch verbunden ist. Damit, liebe Brüder, sollte sich jeder Amtskreis einmal in einer Ämterversammlung auf Gemeindeebene wieder einmal beschäftigen.

  (...) Auch ist es von hoher Bedeutung, dass Aussagen am Altar mit den Aussagen im Katechismus übereinstimmen. Dies macht eine Beschäftigung mit den Inhalten des Katechismus unabdingbar. Auch hier gilt der Satz: „Interesse steuert Wahrnehmung“. Dieses Interesse kann nicht „von außen aufoktroyiert“ werden, es muss „von innen“ kommen.
Bron: Monatsbericht Süddeutschland, Juni 2015
Hiermee wordt dus te verstaan gegeven dat, om welke (plotselinge) herziening het ook gaat, in de catechismus of anderszins; predik erover alsof het Gods woord is.

Overigens, in Duitsland verandert de nieuw-apostolische god meestal eerder van gedachten dan "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" in een vazalstaat als de onze:
 • Am Sonntag 12. November 2017 hat Bezirksapostel Ehrich in einem Schreiben an die Gemeinden den Beschluss der Bezirksapostelversammlung zum geänderten Amtsverständnis mitgeteilt:

  „Die Leitung der Gottesdienste wird nicht mehr zwangsläufig vom ‚höchsten‘ priesterlichen Amtsträger bzw. vom Gemeindevorsteher durchgeführt.“
  Für den Arbeitsbereich in Süddeutschland gelten folgende Regelungen:
  • Kommt der Bischof in die Gemeinde, ist er der Gottesdienstleiter.
  • Bezirksämter halten die Gottesdienste, wenn sie sich im Monatsplan dazu einteilen. Kommen sie ohne Einteilung in eine Gemeinde, informieren sie den Gemeindevorsteher vorab; dieser führt dann im Regelfall den Gottesdienst durch. Dies kann ein- bis zweimal pro Monat – grundsätzlich wochentags – praktiziert werden. Der Gottesdienstleiter kann einen Amtsträger, der ein „höheres“ Amt trägt, zum Mitdienen aufrufen.
  • Der Gemeindevorsteher hält die Mehrzahl der Gottesdienste in seiner Gemeinde.

Bron: Januar 2018 Infos, Neuapostolische Kirche - Gemeinde Horrheim (Zuid-Duitsland)
Enige tijd geleden las ik ergens dat (opzieners en) apostelen niet vallen onder de thans afgekondigde verruiming van het beleid. Zijzelf laten niet met zich sollen...

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
BakEenEi schreef:(...)
Hier stuiten wij trouwens wel op een belangrijke oorzaak van wat zielen van de Nieuw-Apostolische Kerk doet vervreemden. Als iemand namelijk echt iets dwarszit, en het heeft van doen met ongerijmdheden vanuit de nieuw-apostolische ideologie, zoals bijvoorbeeld bij opvolgende geestelijke bedieningen de vermeende toenemende heiligheid en voornaamheid onder dienaren, zal altijd elke bevredigende reactie uitblijven. Dan wordt er om de zaken heen gedraaid. Nooit worden in dat geval de problemen uitgepraat, laat staan dat er ongerechtigheden uit de weg worden geruimd. De nieuw-apostolische kerkleiding is overmoedig en de Liefde is bekoeld...

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 27 Jul 2012, 09:53", in de thread "Dienen en lijden geven"
N.B.
BakEenEi schreef:(...)
Afgezien wellicht van de Jehova's Getuigen is er volgens mij bijna geen geloofsbeweging die je zó overstelpt met informatie als de Nieuw-Apostolische Kerk. Was het echter maar "een stroom, zo klaar en rein" zoals wij eertijds zongen. Het werd spijtig genoeg een verraderlijke massieve maalstroom waaraan talloze gelovigen niet meer weten te ontkomen. De verwarring is onderhand TOTAAL. Niemand kan je meer wat uitleggen, als je iets te vragen hebt. Achter de informatie waarmee de gelovigen continu worden bestookt zit "De kerkleiding". Het lag allerminst op hun weg om zulk eenrichtingverkeer te veroorzaken en nota bene kinderen Gods (!) als het ware te gritstralen. Wie zich nu echter emotioneel verwaarloosd voelt of, erger nog, wie op deze manier het slachtoffer werd van bruut zinloos geestelijk geweld, moet in de Nieuw-Apostolische Kerk niet rekenen op "helpende hulp". Heel veel begrip, dat wel, van alle kanten ook, maar dat zal definitief alles zijn. Iedereen zal aan je denken en de zegenaars willen voor je bidden, maar jijzelf zorgt er maar voor dat je er voortaan tegen kunt; tegen alle holle frasen, tegen elke spraakwaterval, tegen het grote gelijk van de godenzonen. Zelfs wanneer je doodgaat, nemen ze -als de nabestaanden niet vlot uitkijken- nog hooghartig het woord en zullen ze ieder wel even fijntjes voorhouden wie jíj was; hoe je worstelde met jouw karakter en hoeveel medelijden zij daardoor hadden. Donder op!! Gelieve t.z.t. bij mijn graf dít bericht voor te lezen!

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 09 Aug 2011, 17:09", in de thread "Tenzij... "
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door TjerkB »

zefyr schreef:(...)
Zondag 8 april jongstleden is in nieuw-apostolische gemeenten in Nederland een circulaire van het nieuw-apostolische gezantschap G'ds voorgelezen, waarin de nieuwe gedragslijn is uiteengezet met betrekking tot o.a. de verhouding van de dienstleider in relatie tot een 'hogere' ambtsdrager.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 09 Apr 2018, 23:21"
@zefyr
@all

De nieuwe gedragslijn lijkt mij deels alvast verband te houden met 1)het feit dat in de nabije toekomst de ambten tussen priester en opziener worden afgeschaft (zoals in 2013 al werd bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker); met 2)het risico dat onbezoldigde ambtsdragers, die ingevolge de geestelijke hiërarchie in de Nieuw-Apostoische Kerk steeds voor moeten gaan in openbare erediensten, opgebrand raken (met voor hun gezin en op het werk alle gevolgen van dien), en daarnaast met 3)het ervaringsgegeven dat onnodig ongenoegen in de hand wordt gewerkt als "lagere dienaren" constant min of meer onder de voet worden gelopen.

Opvallend genoeg wond wijlen stamapostel Richard Fehr in ruste in het boekwerkje, dat hij na diens pensionering in eigen beheer uitgaf, er al geen doekjes om dat er voor de "Ämterhierachie" in zijn kerk géén Bijbelse grondslag is:
 • Man kann auch in der Neuapostolischen Kirche beim besten Willen nicht alle praktizierten Segnungen un Handlungen von heute biblisch belegen und beweisen. Wie denn zum Beispiel die Erstkommunkation oder Konfirmation? Wie eine gewachsene Ämterhierarchie?
Bron: Betrachtungen eines Ruheständlers, 2010, ISBN 978-3-839-15312-3; pagina 185
Desondanks trekken bestuurders geen lering uit het verleden en men houdt hardnekkig/angstvallig vast aan verworven machtsposities binnen de internationale kerk. Zo heeft men ook blijkbaar maling aan een andere welbekende uitspraak van Richard Fehr:
 • Ein Bezirksapostel meinte mal: Eigentlich müssen wir manchen Kritikern auch dankbar sein. Sie haben gewisse Prozesse in der inner- und ausserkirchlichen Entwicklung bei uns beschleunigt! Früher wäre ein solches Statement unmöglich gewesen. Aber vieles andere an vielen anderen Orten auch nicht.

  Ich sagte deshalb in einem Gottesdienst ganz offiziell: Konstruktieve Kritik nehmen wir zu Herzen, unberechtigte Kritik nehmen wir zur Kenntnis!
Bron: Betrachtungen eines Ruheständlers, 2010, ISBN 978-3-839-15312-3; pagina's 40 en 41
Of te denken aan het onderstaande...
 • Vergangenheitsbewältigung und deren Aufarbeitung ist in unseren Breitengraden für manche ein vordringliches Thema. Ist dies überhaupt möglich? Wohl kaum, oder dann jedenfalls nur in Ansätzen. Ein "Mea Culpa", eine Entschuldigung für ungeschicktes Verhalten, ja, unbedingt. - Nötigenfalls sogar mehrmals, und zwar so, dass dies bis zu den einzelnen Gläubigen durchdringt.

  Und dann vor allem aber eines: aus Fehlern lernen und es in Zukunft besser machen.
Bron: Betrachtungen eines Ruheständlers, 2010, ISBN 978-3-839-15312-3; pagina 71
Mooie woorden als deze -zonder de bijbehorende mooie daden- maakten ons telkens opnieuw blij met een dode mus... Zo ben ik ook echt nog niet vergeten dat de latere stamapostel Wilhelm Leber ervoor pleitte te vechten (!) voor het behoud van iedere ziel. Spijtig genoeg was hijzelf de eerste die hier NIETS van terecht bracht...

Groeten,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 12-04-2018, 13:30 uur]
TjerkB schreef:(...)
Zo ben ik ook echt nog niet vergeten dat de latere stamapostel Wilhelm Leber ervoor pleitte te vechten (!) voor het behoud van iedere ziel. Spijtig genoeg was hijzelf de eerste die hier NIETS van terecht bracht...

(...)


Uit: Bericht op "Wo 11 Apr 2018, 15:59"
@all

Zelfs wanneer ik in voorkomende gevallen uitdrukkelijk verzocht om wáár te maken waartoe stamapostel Leber op zondag 12 maart 2006 in Wiesbaden had opgeroepen, hadden "dienaren" daaraan geen boodschap. Voor de buitenwacht vol van pretenties, toonde men zich op beslissende momenten ontoegankelijk tegenover zielen die oprecht wilden geloven met Godsgezanten van doen te hebben. Onverhoopt diende zich hiermee voor dezen de geloofspraktijk aan, zoals beschreven in Efeziërs 5 en in het derde couplet van het lied "Welk een vriend is onze Jezus" (317, NAK-gezangboek):
 • Ga de weg van de kinderen van het licht. [9] Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. [10] Onderzoek wat de wil van de Heer is. [11] Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, [12] want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. [13] Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, [14] en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
  • ‘Ontwaak uit uw slaap,
   sta op uit de dood,
   en Christus zal over u stralen.’

  [15] Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. [16] Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. [17] Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.


  Uit: Efeziërs 5 (NBV)
 • Is soms "tranenbrood" de spijze,
  doornenvol ons levenspad,
  moeten wij soms veel ontberen
  wat ons hart zo gaarne had,
  zijn van vrienden wij verlaten
  en de vijand zoekt ons leed,
  o, dan is ons Jezus alles:
  Koning, Priester en Profeet.
Dan voel je je "middenin de gemeenschap" moederziel alleen. Volkomen onbegrepen. "Naasten" hebben medelijden met je, in plaats van mededogen. Je had "in de geloofsgehoorzaamheid, in de navolging" moeten blijven staan; idolaat van de "zegenaars" voor wie blijkbaar geldt "wiens brood met eet, diens woord men spreekt":
Redactie schreef:(...)
In vele organisaties ontlenen leidinggevenden hun waarheid aan de veronderstellingen van enkele tientallen of honderden naaste vertrouwelingen die mede uit eigenbelang steun geven aan die leidinggevenden. Zo werkt het althans niet zelden in de politiek en in het bedrijfsleven. Echter, het Werk des Heren zou daarop dé spreekwoordelijke uitzondering moeten vormen, doch in de Nieuw-Apostolische Kerk werd "de boodschap vol erbarmen" vervangen door een kille catechismus waarbij de leerstellingen op last van de hoogmoogende heeren dagelijks aan verandering onderhevig zijn. De piramide dient te worden omgekeerd! Priesters moeten diakenen ondersteunen, (...) en de stamapostel de apostelen; niet langer andersom. Zó is Jezus ons voorgegaan. Ten onrechte trekken dienaren zich méér aan van "hogere dienaren" dan van hun opdracht om een goede herder te zijn. De organisatie schijnt te moeten overleven terwijl ondertussen het organisme doodgaat!

Als mensen van vlees en bloed zo worden gemanipuleerd, breken ze. Ze zijn gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten. Jezus' opdracht "Weid Mijn lammeren (...), hoed Mijn schapen" werd overruled door de ingehamerde noodzaak tot het opblikken naar zegenaars. Onder zegenaars worden de broeders verstaan met een geestelijke bediening. Hoe "hoger" een dienaar is, des te meer hoogachting zou men aan deze verschuldigd zijn. Wie zich daarbij tegendraads opstelt, wordt rechts- en linksom te verstaan gegeven dat dan men voor zichzelf "de zegensweg" blokkeert. Sterker nog: je ligt eruit. Door de geneigdheid hoog op te zien naar hogere dienaren, kwam ook veel ellende ter afhandeling bij dezen terecht, en wel in een overdosis. Dit veroorzaakte bij hogere dienaren weerzin tegen vermeende dwarsliggers. "Lagere dienaren" zien voor zichzelf eerder een rol weggelegd om "zegenaars" te steunen dan de aan hun zorgen toevertrouwde zielen in de gemeenschap. Behoeft het een uitgebreid betoog dat men zo compleet de verkeerde kant op steunt?! Is het verwonderlijk dat zielen op een gegeven moment zijn moegestreden om te bereiken dat men voor vol wordt aangezien?

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 17 Dec 2010, 16:52", in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
Ook districtsvoorgangers, slechts gedienstig voor hun meerderen in de organisatie, wenden nu de blik af: zo God het wil, zal Hij wel anderszins in de nood voorzien. Is de nieuw-apostolische hemel (naar Deut. 28: 23) bij nader inzien van koper? Ik vind van wel; tenminste, als het er zo aan toe gaat als hierboven werd uiteengezet.

Onder druk van zulke omstandigheden wordt het duidelijk dat het heil geenszins voortkomt uit intellectueel geschut van kerkleiders doch dat het veeleer gelegen is in de bezielde gedachten van een lieddichter...
 • Geen mens'lijke raad
  noch 't aardse verstand
  wijst 't pad, dat men gaat
  naar 't hemelse land.
  Geen pelgrim zal 't einddoel
  hier boven eens zien,
  als valt zijn geloven:
  De Heer zal voorzien!
  De Heer zal voorzien!

  Hij kent toch uw hart,
  eer 't zelfs werd gedacht.
  Hij duldt niet dat smart
  gaat boven uw kracht!
  De Zijnen moet 't lijden
  ten beste steeds dien.
  Bedenk t' allen tijde:
  De Heer zal voorzien!
  De Heer zal voorzien!


  Bron: Eerste en derde couplet van lied 370, NAK-gezangboek
Zie in deze samenhang verder het bericht op "Do 26 Okt 2017, 15:36", in de thread "God dienen én de mammon... ", alsmede het bericht op "Ma 06 Apr 2015, 17:31", in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... "

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door TjerkB »

@all

In aansluiting aan het vorige bericht in deze thread en onder verwijzing naar het bericht op "Za 28 Okt 2017, 10:02" in de thread "Wát is er gaande?" citeer ik hieronder twee recente "posts" via de Facebook-pagina "Nieuw-Apostolische Kerk Holland" - "We willen u graag informeren en met u interacteren over het nieuw-apostolisch geloof, religie in het algemeen en zingeving", aldus de redactie die momenteel bestaat uit de teamleden Paul Smits, Greetje Jansen en Marcus Drost.

De inhoud van de onderstaande quote, die Marcus Drost plaatste, is voor mij ronduit verbijsterend:
 • Verloren en gevonden
  Als we alle niet-volgende broeders en zusters terug zouden vinden dan hadden we op zondagochtend 12.000 broeders en zusters in de dienst i.p.v. 3.000. En er zijn vele manieren waarop we verloren kunnen gaan. Het spoor bijster raken of een welbewuste keuze maken om een andere kant op te gaan. De oorzaak is vaak ongeloof, twijfel, ziekte, een stukgelopen huwelijk, een misstap, verwarring, een gevoel van niet gezien worden enz.
  Wie zoekt nu eigenlijk wie? Moet God worden gezocht, of is het niet zo dat God ons zoekt? Vinden wij of worden wij gevonden? En gaat spiritualiteit over onze geest, of wat God door zijn geest in ons leven doet?

  Uit Lucas 15
  • Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

  Geraadpleegde bron: Jos Douma/ Paul Visser
  Foto: NAK Amersfoort
  Geplaatst door Marcus Drost
Oorspronkelijke bron: Facebook-groep "Nieuw-Apostolische Kerk Holland" d.d. 13 april om 20:00
Verloren gaan (!) door "ongeloof, twijfel, ziekte, een stukgelopen huwelijk, een misstap, verwarring, een gevoel van niet gezien worden enz." Met wat voor een afgod wenst men hier in 's hemelsnaam van doen te hebben? Nógmaals haal ik aan wat ik bijna acht jaar geleden al naar voren bracht op het voormalige Forum van Bauke Moesker:
Redactie schreef:(...)
In vele organisaties ontlenen leidinggevenden hun waarheid aan de veronderstellingen van enkele tientallen of honderden naaste vertrouwelingen die mede uit eigenbelang steun geven aan die leidinggevenden. Zo werkt het althans niet zelden in de politiek en in het bedrijfsleven. Echter, het Werk des Heren zou daarop dé spreekwoordelijke uitzondering moeten vormen, doch in de Nieuw-Apostolische Kerk werd "de boodschap vol erbarmen" vervangen door een kille catechismus waarbij de leerstellingen op last van de hoogmoogende heeren dagelijks aan verandering onderhevig zijn. De piramide dient te worden omgekeerd! Priesters moeten diakenen ondersteunen, (...) en de stamapostel de apostelen; niet langer andersom. Zó is Jezus ons voorgegaan. Ten onrechte trekken dienaren zich méér aan van "hogere dienaren" dan van hun opdracht om een goede herder te zijn. De organisatie schijnt te moeten overleven terwijl ondertussen het organisme doodgaat!

Als mensen van vlees en bloed zo worden gemanipuleerd, breken ze. Ze zijn gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten. Jezus' opdracht "Weid Mijn lammeren (...), hoed Mijn schapen" werd overruled door de ingehamerde noodzaak tot het opblikken naar zegenaars. Onder zegenaars worden de broeders verstaan met een geestelijke bediening. Hoe "hoger" een dienaar is, des te meer hoogachting zou men aan deze verschuldigd zijn. Wie zich daarbij tegendraads opstelt, wordt rechts- en linksom te verstaan gegeven dat dan men voor zichzelf "de zegensweg" blokkeert. Sterker nog: je ligt eruit. Door de geneigdheid hoog op te zien naar hogere dienaren, kwam ook veel ellende ter afhandeling bij dezen terecht, en wel in een overdosis. Dit veroorzaakte bij hogere dienaren weerzin tegen vermeende dwarsliggers. "Lagere dienaren" zien voor zichzelf eerder een rol weggelegd om "zegenaars" te steunen dan de aan hun zorgen toevertrouwde zielen in de gemeenschap. Behoeft het een uitgebreid betoog dat men zo compleet de verkeerde kant op steunt?! Is het verwonderlijk dat zielen op een gegeven moment zijn moegestreden om te bereiken dat men voor vol wordt aangezien?

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 17 Dec 2010, 16:52", in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
Werkelijk: de Nieuw-Apostolische Kerk bestaat uit twee -nagenoeg onzichtbaar van elkaar- gescheiden werelden, zoals ik het destijds op verzoek van Bauke Moesker uiteenzette in een soort van drieluik. Zie de thread "Drieluik d.d. 12-02-2010". Zie tevens -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Ma 15 Nov 2010, 23:11", in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers". Illustratief voor de desinteresse waardoor vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk steevast elke respons uitblijft is ook mijn bericht op "Za 26 Mrt 2016, 16:59", in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!".

De tweede "post" op de genoemde Facebook-pagina handelt over de aangekondigde drastische maatregelen in de Nieuw-Apostolische Kerk ten aanzien van het "ambtsbegrip":
 • Hoe gaat het verder met de nieuwe opzet van de ambten in de Nieuw-Apostolische Kerk?
  Zoals door de stamapostel is uitgelegd, gaat de huidige ambtsstructuur deels verdwijnen. Dat de structuur van de ambten wordt veranderd in de NAK is echter niet nieuw. In het verleden bestonden ambten die nu niet meer worden ingezet zoals stamapostelhelper, profeet, hulppriester etc. Je kunt e.e.a. hierover nalezen op het Netzwerk Apostolische Geschichte: http://www.apostolische-geschichte.de/w ... ?title=Amt

  Van de huidige ambten zullen volgende blijven bestaan oftewel gaan verdwijnen:
  • stamapostel (blijft bestaan)
   districtsapostel (gaat verdwijnen)
   apostel (blijft bestaan)
   opziener (gaat verdwijnen)
   districtsoudste (gaat verdwijnen)
   districtsevangelist (gaat verdwijnen)
   herder (gaat verdwijnen)
   gemeente-evangelist (gaat verdwijnen)

   priester (blijft bestaan)
   diaken (blijft bestaan)
  Districtsapostel Storck heeft nu met de 16 apostelen en 17 opzieners in Angola (Afrika) hierover gesproken. Door hen werd groepsgewijs gewerkt aan antwoorden op vragen die de stamapostel heeft gesteld met betrekking tot de praktische invoering van het nieuwe begrip van het ambt. Volgens de website zal dap Storck met deze antwoorden teruggaan naar stamapostel om de resultanten aan hem voor te stellen.

  Uit de tekst op de pagina van NAK West-Duitsland (waarvan de Nieuw-Apostolische Kerk Nederland deel uitmaakt) kan worden opgemaakt dat er een dialoog plaatsvindt in de kringen van opzieners en apostelen over de nieuwe ambtsstructuur. Het gaat daarbij niet alleen om de theologische aspecten maar ook om de praktische invoering ervan. Dat is zeker een interessant punt want op een gegeven moment zal de knoop moeten worden doorgehakt of men het ambtsbegrip daadwerkelijk wil invoeren of niet. Ikzelf denk dat er een reële kans is dat het nieuwe ambtsbegrip alsnog sneuvelt omdat ik zekere weerstanden tegen het nieuwe ambtsbegrip bespeur bij de conservatieve broeders en zusters die het liever graag zo willen houden als het nu is. Maar ook bij progressieven hoor je stemmen dat het nieuwe ambtsbegrip met name het apostelambt wel heel veel macht geeft. (Moet ik dat uitleggen?) Persoonlijk ben ik een voorstander van het nieuwe ambtsbegrip omdat het a) de organisatie platter en wendbaarder maakt en b) de huidige interpretatie van de nieuwe ambten op een betere theologische argumentatie baseert (zie kerngedachten extra uitgave 2017 III).

  Het blijft spannend hoe de Nieuw-Apostolische Kerk met dit thema verder om zal gaan…

  Het artikel op de website NAK West-Duitsland vind je hier: https://www.nak-west.de/db/6949316/Beri ... rstaendnis

  Auteur: Marcus Drost
  Bronnen: NAK West-Duitsland https://www.nak-west.de/db/6949316/Beri ... rstaendnis
  Netzwerk Apostolische Geschichte; http://www.apostolische-geschichte.de/w ... ?title=Amt
  Geplaatst door Marcus Drost
Oorspronkelijke bron: Facebook-groep "Nieuw-Apostolische Kerk Holland" d.d. 14 april om 11:00
Zo worden de nieuw-apostolische gemeenteleden nu al decennia lang psychisch in gijzeling gehouden. Ik kan er geen ander woord voor vinden: godsdienstwaanzin.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door Levi »

@Tjerk
Verloren gaan (!) ...
Alleen al deze kwalificatie getuigt van de meest misselijk makende vorm van eigendunk en suprematie!
Ik voel mij geenszins verloren maar juist bevrijd!

Ik denk dat 99% van de ‘verlorenen’ het ook zo ervaren.
En de eerste ambtsdrager die op zoek gaat naar de verloren schapen moet ik nog tegenkomen!

Het onderstaande bijbelhoofdstuk typeert de huidige gedragslijn binnen de NAK.
Jezus' oordeel over de schriftgeleerden en farizeeën

Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen,
Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes;
Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.
Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren.
En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot.
En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen;
Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi!
Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.
En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.
Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.
En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.
Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.
Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig.
Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt?
En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig.
Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt?
Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is.
En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont.
En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon Gods, en bij Dien, Die daarop zit.
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten.
Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt.
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.
Gij blinde Farizeer, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde.
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.
Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen;
En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten.
Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben.
Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen!
Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?
Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;

Mattheüs 23.
Groet,
Levi

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door Levi »

@Tjerk,
stamapostel (blijft bestaan)
districtsapostel (gaat verdwijnen)
apostel (blijft bestaan)
opziener (gaat verdwijnen)
districtsoudste (gaat verdwijnen)
districtsevangelist (gaat verdwijnen)
herder (gaat verdwijnen)
gemeente-evangelist (gaat verdwijnen)
priester (blijft bestaan)
diaken (blijft bestaan)
Is er een exemplaar beschikbaar van de brief die is voorgelezen in de gemeenschappen over dit aspect? De thuisblijvers hebben er niets van mee gekregen en op de NAK site is de circulaire niet geplaatst.
De een roept ‘met onmiddellijke ingang’ de ander ‘op termijn’...

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Is er een exemplaar beschikbaar van de brief die is voorgelezen in de gemeenschappen over dit aspect? De thuisblijvers hebben er niets van mee gekregen en op de NAK site is de circulaire niet geplaatst.
De een roept ‘met onmiddellijke ingang’ de ander ‘op termijn’...

(...)
@Levi

Op het Internet (los van het zgn. Intranet) heb ik de bewuste circulaire nergens gezien. Wat ik ervan begrijp, is echter, dat er in de kerkgemeenten nu alleen werd meegedeeld dat het vanaf heden wordt toegestaan dat "tot op zekere hoogte" niet per se de "hoogste" aanwezige "dienaar" voorgaat in een openbare eredienst...

Het was beter geweest als het internationale kerkbestuur in deze samenhang allereerst afstand had genomen van haar meest kapitale leugen, namelijk dat er in het werk van God bazen en bovenbazen zouden zijn geïntroduceerd, machthebbers die zowel op ideologisch als op bedrijfseconomisch terrein in de gemeenten dienen te regeren, en dat uitsluitend de gelovigen, die hun alleenheerschappij eerbiedigen, ter toelating in het hemelrijk mogen zijn ingeschreven in hun ledenregisters.

Wel valt op de Nederlandse website van de Nieuw-Apostolische Kerk nog het artikel van 23 oktober 2017 na te lezen waarin de veranderingen worden aangekondigd. In verband daarmee reageerde ik (in het bericht op "Za 28 Okt 2017, 10:02" in de thread "Wát is er gaande?") destijds op de toen ook daarover aangezwengelde discussie via de Facebook-pagina "Nieuw-Apostolische Kerk Holland".

Wie "doorklikt" op de onderstaande link...
 • Verdere berichten over de uiteenzettingen van de stamapostel en de besluiten van de districtsapostelvergadering zijn te vinden op het nieuwsportaal nac.today.
Bron: http://www.nak-nl.org/db/6775230/Eerder ... mbtsbegrip
... raakt verzeild in een Engelstalig nieuw-apostolisch moeras en komt dan bijvoorbeeld een bericht tegen als:
"God chooses, calls, and authorises a minister", aldus stamapostel Jean-Luc Schneider. Ook op een zaterdagmiddag in Innsbruck werd dit al zo voorgespiegeld:
 • (...)
  Wir sind als Vorsteher, Bezirksämter, Bischöfe und Apostel von Gott berufen, und diesen Ruf Gottes möchte ich immer wieder unterstreichen. - Wir sind nicht im Dienst einer Organisation; auch nicht im Dienst einer Kirche im Sinne einer Institution. Jeder von uns wurde persönlich von Gott gerufen und berufen. An diesem Glauben müssen wir festhalten.

  Ich kenne die Gemeinden in Österreich ein bisschen von früher, von meiner Urlaubszeit. Ich spreche mit den Aposteln und Amtsträgern von hier. Österreich hat viel Ähnlichkeit mit Frankreich. In diesem Kontext kann dann und wann der Gedanke aufkommen: Warum muss ich das machen? Warum bin ich Vorsteher dieser Gemeinde, warum bin ich Bezirksältester von diesem Bezirk? Dann gibt es zwei schlechte Antworten. Die erste lautet: „Weil ich der Beste bin...“ - Kommentar überflüssig. Die zweite kommt schon häufiger vor: „Weil es die anderen nicht machen wollten. Weil ich der Einzige bin. Sie haben den genommen, der da war, ich war die einzige Möglichkeit.“ – Brüder, das ist tödlich! Menschlich gesehen kann man das so sehen, und trifft vielleicht auch sogar zu. Aber hilft uns das? Ich bin mir absolut sicher, dass ein jeder von Euch von Gott bestimmt und berufen wurde.

  Jetzt könnte man sagen: „In der Tat, ich bin der Einzige, der da ist, die anderen wohnen weit weg oder arbeiten auswärts“ - usw.
  Wer hat denn das so gewollt? Wer hat denn die Wege so geleitet, dass du jetzt an diesem Platz bist? Ist das nicht der allmächtige Gott? Hat er vielleicht geschlafen? Er hat alles so gelenkt, dass Du an diesem Platz, in diesen Verhältnissen bist, weil er Dich da haben will. Das ist unser Glaube an Gott. Solange wir diesen Glauben haben, sind wir stark. Wir dürfen nicht anfangen, zu glauben, dass kein anderer an unserem Platz sein könnte.
  Auch wenn Du der Einzige bist, ist es doch so, dass Gott Dich da haben wollte und die Wege, Dein Leben gelenkt hat, dass Du an Deinem Platz bist. So sehe ich das! Sonst wäre ich in meiner Amtskarriere sehr früh zugrunde gegangen. Ich war immer der, der gebraucht wurde, sogar als Stammapostel. - Es gäbe viele menschliche Überlegungen, ich habe schon davon gehört. Wenn ich nicht mehr glauben kann, dass der liebe Gott alles so gelenkt hat, gehe ich zugrunde und kann nicht mehr arbeiten. Lasst uns daran festhalten, wir sind an diesem Ort, in diesem Amt und in dieser Funktion, weil es Gott so haben will.

  Nun könnten unsere Schwestern fragen: „Was ist mit mir?“ - Meine Frau sagt immer: „Ich habe einen Unterdiakon geheiratet, nicht den Stammapostel. Kein Mensch hat mich gefragt, ob ich das will.“ - Sie wurde lediglich informiert, und ich hatte die Gnade, das noch selbst machen zu dürfen. Aber auch unsere Schwestern sind berufen, die Gattin eines Amtsträgers zu sein. Es kommt darauf an, wie wir die Ehe sehen.

  Liebe Schwester, wenn Du deinen Mann erwählt hattest und später wurde er Bezirksältester, dann hast Du Pech. - Wenn ich aber davon ausgehe, dass der liebe Gott Euch zusammengeführt hatte, dass Gott Ursprung und Quelle Eurer Ehe ist, entspricht es seinem Plan.

  Wenn die Neuapostolische Kirche die Ehe befürwortet, ist das nicht nur aus gesellschaftlichen Gründen. Es gehört einfach auch zu unserem Glauben: Wir glauben, dass ist der Mann oder die Frau, die der liebe Gott für mich bestimmt hat. Wenn die Ehe auf diesem Glauben aufgebaut ist, sieht alles ganz anders aus. Wo dieser Glaube nicht vorhanden ist, ist die Gefahr einer Scheidung viel größer. Wenn eines der Beiden nicht mehr daran glaubt, dann wird es gefährlich. Aber solange sie fest glauben können, dass sie füreinander bestimmt sind, sieht man die Sache ganz anders.

  Als Konsequenz davon frage ich unsere jungen Geschwister immer wieder: Hast Du den lieben Gott mit einbezogen, hast Du darum gebetet? - Oder hast Du selber gewählt, und dann den lieben Gott gebeten, dass er Deine Wahl segnet. Es muss umgekehrt sein, aber der Trend geht heute in eine andere Richtung.


  (...)
Bron: "Stärkungsstunde für Amtsträger", CANITIES-news.de (n.a.v. bijeenkomst ambtsdragers Innsbruck, o.l.v. stamapostel Jean-Luc Schneider d.d. 15-02-2014)
Zie ook het bericht op "Za 05 Jul 2014, 13:21" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder..."
Telkens wordt er met de grootst mogelijke vanzelfsprekendheid op de gelovigen ingepraat alsof degenen, die aan het woord zijn, gevolmachtigde zaakgelastigden zijn van God. Maar als dat wáár was, waren de betrokkenen zelf naar het evangelie van Christus Jezus lichtende voorbeelden geweest - in plaats van praatjesmakers.
 • ... handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. [4] Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. [5] Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden.

  Uit: Matteüs 23 (NBV)
TjerkB schreef:(...)
Al jarenlang valt mij in de Nieuw-Apostolische Kerk met name één ding op: er wordt gepraat, gepraat en nóg eens gepraat - en de mensen die dat voordoen laten zich van alle kanten napraten én fotograferen. En dat is het!

(...)


Uit: Bericht op "Vr 28 Feb 2014, 08:12" in de thread "Misbruik van geloof en vertrouwen"
Zie tevens het bericht op "Do 15 Dec 2016, 12:25", in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... ",
alsmede het bericht op "Vr 30 Mrt 2018, 09:56", in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?"
Terugkomend op het ingezette beleid ten aanzien van het in de Nieuw-Apostolische Kerk opnieuw gewijzigde ambtsbegrip; het fenomeen "dubbele petten op" blíjft!

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
TjerkB schreef:(...)
De kerkleiding heeft (en houdt) de touwtjes strak in handen

(...)
Zodra iemand zich buiten de geëffende paden begeeft, zal er op afstand worden bijgestuurd...

Zelden of nooit zal een spontane gedachte van "één van de mindere kinderen van dezelfde god", ergens vanuit de periferie binnen de organisatie, ook worden omarmd. Zij krijgen namelijk steevast zoiets te horen als "Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw" (naar lied 889, zangbundel Joh. de Heer). En daarmee basta.

(...)
Vanwaar zo'n uitgesproken mening?

Ik ken de Nieuw-Apostolische Kerk doordat ik er van kindsbeen af in ben opgegroeid. Zo'n vijftig jaar lang nam ik aan het gemeenteleven actief deel. Met hart en ziel voelde ik mij op de kerkvloer verbonden met mijn geloofsgenoten. In toenemende mate echter ontstond er voor mij ook verwarring want zo werd er vrijwel geen onderscheid gemaakt tussen hoofdzaken en bijzaken. Alles leek gedurig evenveel gewicht in de schaal te moeten leggen. Dat begreep ik niet - toen ik een jaar of vijftien, zestien was. Desondanks viel er niet te tornen aan opvattingen van kerkelijke ambtsdragers, de "zegenaars", hoewel ik mij oprecht afvroeg of ik niet geregeld van hun kant verplicht werd opgezadeld met ongerijmdheden. Maar wie ergens kritisch op doorvroeg, laadde al gauw kwalijk de verdenking op zich een ongelovige Thomas te zijn. Ook ik zou "in stilheid en vertrouwen" mijn weg moeten gaan, zoals het (nieuw-apostolische) kinderen van God betaamt - aan "de hand van leiding", gegeven in "onze dierbare stamapostel", enzovoort. Nauwelijks enig onderscheid dus tussen hoofdzaken en bijzaken; des te meer kwam het er "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" op aan om juist wel onderscheid te maken in belangrijkheid tussen hogere en lagere dienaren; boven alle "rang- en standlozen". De "hoogste" "dienaren" claimden voor zichzelf het meeste aanzien. Ik begon ervan te walgen naarmate ik steeds vaker tot het inzicht kwam hoezeer sommigen overduidelijk misbruik maakten van een hoge(re) positie op de "ambtsladder". Terwijl ongelijkheid onder kinderen van één Vader niets van doen kan hebben met het Evangelie van Jezus Christus, was dat in de kerk die ik verliet een verboden onderwerp en misstanden werden uit alle macht afgedekt. Gaandeweg leverde dit voor mij zo'n dwaze opeenstapeling op van tegenstrijdigheden, dat het voor mij vaststond dat de kerkleiding lelijk aan de haal was gegaan met het Evangelie van Jezus Christus. Daarom wierp ik de mij aangeprate ideologie vanuit het ziekmakende (!) nieuw-apostolische gedachtengoed vastberaden van mij af.

(...)
Kortom: oude wijn in nieuwe zakken.

(...)


Uit: Bericht op "Zo 01 Nov 2015, 17:52", in de thread "De Woensdagavond dienst blijft"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Alleen al deze kwalificatie getuigt van de meest misselijk makende vorm van eigendunk en suprematie!
Ik voel mij geenszins verloren maar juist bevrijd!

Ik denk dat 99% van de ‘verlorenen’ het ook zo ervaren.
En de eerste ambtsdrager die op zoek gaat naar de verloren schapen moet ik nog tegenkomen!

(...)


Uit: Bericht op "Di 17 Apr 2018, 01:31"
@Levi
@all

Terwijl de NAK-apostel Peter Klene hoog opgeeft van de secularisatiegolf als welhaast de voornaamste oorzaak van het teruglopende ledental en de aantallen bezoekers van openbare erediensten in zijn kerk, zouden degenen die geacht worden zulks voor zoete koek aan te nemen, zich mogen realiseren dat hij dan laconiek voorbijgaat aan de nuance want in werkelijkheid is veeleer hypocrisie de ware boosdoener.

"Hypocrisie is een van de sterkste voorspellers van afvalligheid", zo las ik op 4 april jl. in de Volkskrant, in een interview met David Maij, voorafgaande aan diens promotie (op 6 april jl. aan de Universiteit van Amsterdam) op de grondslagen van geloof in het bovennatuurlijke (titel proefschrift: Sensing supernatural agency).
(...)
 • Wat is volgens u het belangrijkste mechanisme dat maakt dat mensen geloven?
  'Je moet onderscheid maken tussen twee vragen: waarom zijn mensen ooit gaan geloven en waarom geloven mensen sindsdien? De belangrijkste factor die bepaalt of mensen tegenwoordig geloven, is volgens mij cultureel leren - het doorgeven van informatie door middel van sociale interactie binnen een cultuur.

  'Bidden, naar de kerk gaan - dat neem je over van je omgeving. Vooral als het gedrag van gelovigen overeenkomt met wat ze uitdragen. Als ouders bidden voor het eten, uit de Bijbel lezen en zich naar christelijke normen gedragen, dan is de kans groter dat het geloof wordt overgenomen door kinderen. Als er discrepantie bestaat tussen gedrag en geloofsuitingen - zoals bijvoorbeeld bij christelijke ouders die veel drinken en vloeken - is de kans op afvalligheid groter. Hypocrisie is een van de sterkste voorspellers van afvalligheid.'

  Als cultureel leren zoveel invloed heeft op het geloof, hoe verklaart u dan de secularisatiegolf in de westerse wereld in de tweede helft van de vorige eeuw? Die kan toch niet alleen worden verklaard door hypocrisie?
  'De 'secularisatiegolf' in het westen is relatief. Amerika is nog steeds een van de gelovigste landen ter wereld. In Europa gaan mensen weliswaar minder naar de kerk, maar het geloof in bovennatuurlijke krachten is veel minder sterk gedaald. Het is vooral individualistischer en spiritueler geworden.
(...)

Bron: VK-artikel d.d. 04-04-2018 door Cor Speksnijder, "Door de 'godhelm' van deze psycholoog traden mensen op Lowlands buiten hun lichaam - maar hij was nep"
Van kindsbeen af werd ons "in de gemeenschap" voorgehouden dat één ziel voor God méér van waarde is dan "alle schatten van deze wereld". Inderdaad, forget it:
TjerkB schreef:(...)
Vertwijfeld schreef ik in 2003 aan een bestuurslid: "Als in een ambtsbroederdienst zou worden gevraagd of alle broeders met een ambt, hoger dan diaken, willen opstaan, hoop ik oprecht dat iedereen blijft zitten." Daarna heb ik het in de Nieuw-Apostolische Kerk nog vier jaar uitgehouden. Op de valreep pleitte ik nog voor "een algemene lastenverlichting", maar ook dat verzoek werd laconiek weggewuifd. Vanochtend kwam ik nog het onderstaande e-mailbericht tegen van 3 mei 2004:
Nog even samenvattend : wat ik in de gemeenschap (in de Nieuw-Apostolische Kerk) kwijt ben sinds ik er beklemd raakte tussen de theorie en de praktijk van het geloof is als het ware daarvan "la joie de vivre":
 • Vreugde, ware vreugde,
  Blijde zonnegloed;
  Zoete spijs der ziele,
  Troost voor 't bang gemoed.
  Zalig, zalig, wie die schat ontving
  Van zo hoge waarde
  Voor de eersteling.
  Zalig, zalig is, wie die schat ontving.


  (gemeentebundel, lied 421: Vrede, Godes vrede)
De laatste 15 tot 20 jaar bevind ik mij gedurig in een soort worsteling om in het geloof mijn element terug te vinden. Het grote dilemma daarbij is dat er in onze kerk een kloof heeft kunnen ontstaan tussen de theorie en het praktijk van het geloof. Langzaamaan werd mij dat in de loop der jaren duidelijk. Ik voelde me verraden door dienaren die zichzelf tot een geestelijke elite hadden verheven.

Zoals straatkinderen, doordat ze in de steek gelaten zijn, zich vervreemden van hun ouderlijk huis, zo bouwde ik mijn eigen veiligheid op, onafhankelijk van de geestelijke verzorgers van de kerk welke zich ondertussen alsmaar nadrukkelijker ontwikkelde als een instituut, waardoor thans voor "de kerk" één ziel absoluut niet méér van waarde is dan "alle schatten van deze wereld". Eén schaap meer of minder doet er allang niet meer toe. De liefde verkoelt in vele harten.

Bij de EO werd rond de jaarwisseling een TV-programma uitgezonden waarin iemand, die zich inzette voor menslievende doelen in de Oost-Europese landen, in het voorbijgaan iets bijzonders opmerkte:
"Geloof niet méér dan je in praktijk kunt brengen, maar wat je gelooft, breng dat in praktijk".

Tsja, dacht ik, dáár zit het hem in. Vandaar, dacht ik verder, dat zo'n lied als lied 421 of bijvoorbeeld ook lied 184 (Kom thuis, God is uw vader) zelden meer wordt gezongen. Het besef over de waardevolle inhoud is kennelijk zoekgeraakt. Of "Kom tot mij", tegenwoordig lied 4 uit ons koorboek.

Als het nieuw-apostolische geloof een "levend geloof" wil zijn, zullen we met zijn allen van "de automatische piloot" af moeten, want zó komen we er niet. Nog even en de kerken zijn "slaapzalen".
Het mocht állemaal niet baten.

(...)


Uit: Bericht op "Di 02 Feb 2016, 00:00", in de thread "Elfje"
Een kloof... tussen de theorie en het praktijk van het geloof, hypocrisie (!!) derhalve; dát is het echte kernprobleem - en inderdaad: niemand die juist dát wil weten.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: circulaire voorgelezen in NAK NL op zondag 8 april 2018

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Ik voel mij geenszins verloren maar juist bevrijd!

Ik denk dat 99% van de ‘verlorenen’ het ook zo ervaren.
En de eerste ambtsdrager die op zoek gaat naar de verloren schapen moet ik nog tegenkomen!

(...)


Uit: Bericht op "Di 17 Apr 2018, 01:31"
@all

Eén van de broeders, voor wie het de NAK-gemeente Hamburg-Blankenese onherbergzaam werd, nadat er een valstrik voor ze was gezet om uit te laten komen wie er in twijfel verkeerde ten aanzien van de opgelegde ideologische ballast, merkte destijds op: "... uns ist ein Stück Heimat genommen". Zie -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Za 23 Jun 2012, 20:47", in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?". Volgens mij wilde hij daarmee toen zeggen: ook al gaat voor ons intussen de reis verder, wat het geloof betreft; het gemis blijft - het gemis om elkaar in de gemeenschap blij te ontmoeten en je dan samen te willen verootmoedigen in een lied, in een gebed (!), als:
 • Mijne ziele zucht naar vrede, naar een plaats waar liefde woont,
  waar zij rust vindt na 't geworstel, en men strijd met liefde loont.
  Want de wereld wil haar jagen naar een plaats, waar zij niet hoort.
  Om de ziele te onttrekken aan het liefd'rijk Vaderwoord.

  Lieve Vader, 'k heb gestreden om te volgen willig stil,
  'k heb geworsteld en gebeden, om te gaan naar Uwe wil.
  Steeds weer trachten duist're machten te bewijzen hun gebied.
  Maar dan heb ik U beleden, U, die meer het hart aanziet.

  Lieve Vader, schenk mij krachten, geef mij meer van Uwe geest,
  dat mijn vormingstijd op aarde niet vergeefs dan zij geweest.
  Wil mij sterken, leer mij werken voor het eeuwig, heerlijk doel.
  Daarin vind ik rust en vrede, ben ik vrij van aards gewoel.


  Bron: Lied 23 in het vorige NAK-koorboek ("Zielsverlangen")
Maar ja, zo heeft het voor menigeen niet langer mogen zijn, toen bij wijze van spreken de legers oprukten van regelneven en vergadertijgers; de zelfgenoegzamen. Bulldozers. Ook ik voelde mij daardoor onder de voet gelopen. Kortheidshalve verwijs ik hierbij naar mijn bericht op "Di 02 Feb 2016, 00:00", in de thread "Elfje".

In 2016 reageerde de voormalige NAK-apostel Gerrit Sepers hieromtrent via Glaubenskultur-Magazine ter verduidelijking nog als volgt:
TjerkB schreef:(...)
Hieronder enkele quotes die mij aanspraken:
  • 12.06.2016 Gerrit Sepers aus Amersfoort
   (...)
   Ersten bespreche ich das Subjekt „Aussteiger“:

   Meines Erachtens tut es die Opfer dieser Kirche kein Recht sie einzuteilen oder zu differenzieren. Sie haben gelitten und den Druck der Kirche im Vergangenheit aber auch in dieser Zeit, weil in der subkulturellen Sprache in der NAK das exklusiven Gedankengut noch immer spürbar anwesend ist. Aber viel raffinierter wie früher. Mich gegenüber sagen sie ganz deutlich: „ich werde nicht ernst genommen“. Das kann bedeuten dass die Seelsorger ihr Probleme mit unterschiedlichen Subjekte wohl verstanden haben, aber sich nur vielleicht entschuldigen aber nicht den Betroffene tatsächlich bei seinem Gruppenführer unterstützt, oder verteidigt, oder sagt „so und so geht nicht mehr länger“ Man schweigt und tut nichts! Es handelt sich um Homosexuellen, um die Probleme mit Lehrstellungen, und so weiter, usw.

   (...)
   Die Apostolische Bewegung war eine endzeitliche geprägte Erweckungsbewegung mit chiliastischen Tendenzen. Auch vergegenwärtigten sie eine der ersten ökumenischen Bewegungen! Zum Beispiel wurde praktiziert nicht unter Juden zu evangelisieren ( Römer 11)! Aus dieser Bewegung ist schließlich die NAK entstanden. Aber immer mehr hat sie sich immer mehr tiefer in sich selbst gekehrt. Total aus der Realität vom Alltag verschwunden wenn die Botschaft nach dem zweiten Weltkrieg veröffentlicht wurde. Dass letzte Mittel um die Gläubigen an dieser Kirche zu binden. Das Prozess von Absondern war schon angefangen nach 1863 aber ganz deutlich nach 1930 durch Bischoff nachgestrebt. Durch rigide Systeme wurden gläubige Leute „Ich-Schwach“ gemacht durch den damaligen Amtsträger. Man muss bedenken dass die Amtsstruktur in der NAK rein militaristisch war. ( Diese Struktur hat sich bis heute nicht geändert, aber wohl die Atmosphäre!). Die Amtsträger hatten den Auftrag „die Truppen“ zu führen, am Glaubensziel zu bringen. Hat das etwas zu tun mit Seelsorge? Gar nichts. Nur mit indoktrinieren!

   Die meiste Aussteiger die ich kenne haben erlitten an Post Traumatic Stress Syndrome oder leiden noch daran. Ein ganz kleinem Teil hat eine zu vorne anwesende unbekannte psychische Belastung. Einer der Reagierenden hat in seinem Leserbrief gesprochen über „Flüchtling“. M.E. ist das eine gute Übersetzung des Begriffes. Um zu überleben hat man die Kirche verlassen. Nicht nur die Anerkennung ihrer Status ist am Wichtigsten! Sie haben allen das Gefühl und die Erfahrungen von: „mir ist das wirklichen Leben entnommen!“ Sie können nicht wirklich leben. Sie haben zu wenig Zeit mehr. Es gibt Aussteiger die Bedrohungen erfahren haben weil sie am Universität Psychologie studieren wollten oder am Konservatorium eine Geige Studium folgen wollten. Ein Presse Sprecher der Kirche anno 2016 kann darum dann nicht für die HR scherzend sagen: „ach ja, das war vor mehr als zwanzig Jahren so“. Hat dieser Mann sich überhaupt in solcher Problematik vertieft? Kann man solch ein Mann als Seelsorger anmerken? Er ist nur als Damage Controller angestellt. Und hat wenig verstanden von der Ethik von Jesus von Nazareth.

   (...)


   13.06.2016 Gerrit Sepers aus Amersfoort
   (...)
   Alle Amtsträger in der NAK tragen Allen Schwartz – Weiss Kleidung. Warum eigentlich. Schwartz – Weiss steht für mich auch Symbol für Schwartz – Weiss denken. Diese Kleidung ist für mich immer einen Gräuel gewesen. Ich war nicht mehr Gerrit Sepers aber ein Bauer im Schachspiel. Ich habe mich davon entfernt und entschieden in meinem Gewissen dieses Schisma nicht zu zulassen. Diese Kleidung gehört im exklusiven Denken, um eine Identität zu bestätigen. Ich bin ein Neuapostolischer Christ. Nein, ich bin ein Christ! So hat die Kirche auch Jesus von Nazareth inkorporiert. Ist er ein Christ? Ist er ein Neuapostolischen Christ. M.E. ist Jesus von Nazareth geboren als Jude und er ist gestorben als Jude! Eine provokative Stellung. Darüber können wir können wir diskutieren. Wir dürfen und können zweiflen. Zweiflen ist notwendig um sich eine Meinung zu bilden. In wie weit dürfen Amtsträger eigenen Meinungen darstellen oder bilden?

   (...)
   M.E. ist Schwarz – Weiss Kleidung nicht mehr von dieser Zeit. Es verhindert einen Dialog. Für viele Aussteiger ist diese Kleidung auch einen Gräuel gewesen und eine Verletzung Ihres eigenen Wesen. Man fühlt sich depersonalisiert……

   (...)
  Bron: Ingekomen reacties bij Glaubenskultur-Magazine n.a.v. het Premium-Artikel "Öffnungsprozess blieb unberücksichtigt - Hessenschau-Beitrag: ACK Deutschland stellt sich an die Seite der NAK" d.d. 20-05-2016
(...)
Natuurlijk mag ieder voor zichzelf uitmaken wat het bovenstaande al dan niet om het lijf heeft, maar er is hier beslist meer aan de hand dan alleen "se­cu­la­ri­satie".

(...)


Uit: Bericht op "Ma 13 Jun 2016, 16:54", in de thread "Gerrit Sepers"
Voor mij persoonlijk is een belangrijke toetssteen altijd geweest hoe geestelijke leiders omgaan met de kern van wat er naar het evangelie van Christus Jezus op hun weg kan liggen, namelijk diens opdracht:
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.

  Uit: Johannes 21 (NBV)
Juist wanneer kennelijk het besef vervaagt over het onmetelijke belang hiervan, dienen gelovigen zich geen zand in de ogen te laten strooien. Dan is er namelijk echt iets niet pluis. Dan wordt er serieus een afslag gemist! Dan zou het eenieder mogen opvallen dat hoofdzaken en bijzaken achteloos door elkaar worden gehutseld.

Ten slotte...
TjerkB schreef:(...)
Het zou de betrokkenen niet misstaan zich méér aan te trekken van bijvoorbeeld het onderstaande...

Jaren geleden gebruikte ik, samen met enkele collega's, ergens iets voor de lunch, toen er een heilsoldate binnenkwam. Op slag voelde ik de grootst mogelijke bewondering voor haar, want in een flits zag ik een vriendelijke oude dame van beslist al in de tachtig, doch in de kracht van haar geloof! Ik realiseerde me hoezeer dat werkelijk nog heel wat anders is dan "in de kracht van iemands leven". Vooral de blije uitdrukking op haar gelaat trof mij diep. In de Strijdkreet, die ik kreeg, las ik in de trein op weg naar huis iets opvallend moois:
 • "Geef dan de keizer wat de keizer toekomt, en God wat God toekomt." (Mat 22: 21)

  Jezus geeft de opdracht om aan God te geven waar Zijn beeld op staat. God heeft geen geld, maar mensen naar Zijn beeld in omloop gebracht. Hij wil dat zij hun waarde behouden.

Uit het bericht waarin ik dit eerder aanhaalde, nog het volgende:
TjerkB schreef:(...)
Wie onder een hagenpreek niet langer aan weer en wind wil blootstaan, staat het vanzelf vrij om een kerk te bouwen en een kerkbestuur in de benen te krijgen, maar daarna hoeven de mensen hun belangrijkheid niet noodzakelijkerwijs te overdrijven. Zo simpel is het. God zendt wie Hij zenden wil en Hij zegent wie Hij zegenen wil. Zie in dit verband -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- ook het bericht op "Za 28 Jan 2012, 08:52", in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan."

Dienen is echt heel wat anders dan heersen...

(...)


Uit: Bericht op "Zo 07 Feb 2016, 16:38" in de thread "Kan ik daar wat aan doen?"
(...)


Uit: Bericht op "Di 20 Jun 2017, 11:50", in de thread "samenvoeging districten Groningen en Assen in 2020"
Zie ook het bericht op "Zo 10 Dec 2017, 12:30", in de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)"
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”