Forum op vakantie?

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Plaats reactie
Certina
Berichten: 171
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Forum op vakantie?

Bericht door Certina »

@All,
Het laatste bericht was op 5 juli en sindsdien geen nieuwe berichten meer.
De meeste gebruikers ooit tegelijkertijd online was 67 op Do 02 Aug 2018, 08:17.
Wat is er gaande op het forum?
Vakantietijd?
Groet,
Certina.

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Forum op vakantie?

Bericht door Levi »

@Certina,
Zou de geest uit de fles zijn?
Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Forum op vakantie?

Bericht door TjerkB »

 • Afbeelding Vakantiekiekje...
@Certina
@Levi

Geen bericht is in dit geval wat mij betreft goed bericht: "... tot hier toe heeft de HEER ons geholpen." (vgl. 1 Sam. 7: 12) Verder begon natuurlijk de vakantietijd terwijl de zomer bijna ongekend uitpakt. Ten aanzien van ons forumberaad wilde ik trouwens al wat meer gaan minderen. Het becommentariëren van -zorgelijke- ontwikkelingen bij de NAK of de GvAC kan wel dienstig zijn, zeker als achtergronden te verhelderen zijn en dit naasten helpt tegen het soms evidente manipulatieve gedrag van machtsfiguren, maar niet elke aanvulling in dat verband heeft kwalitatieve meerwaarde. Overigens valt het mij bij die ontwikkelingen op dat het vooral telkens meer is van hetzelfde. Zo wilde een woordvoerder (degene die destijds tegenover de redactie van het Dagblad Trouw verklaarde: "Echt, Gerrit Sepers is een paar jaar te vroeg vertrokken. Had hij gewacht, dan had hij zijn zin gekregen." ) ons dit voorjaar laten geloven dat zijn kerk zich 25 jaar geleden al had veranderd:
 • "Unsere Lehre war bis vor etlichen Jahrzehnten sehr exklusiv. Wir haben von uns aus gesagt, wir seien die Kirche Christi und außerhalb der Neuapostolischen Kirche gäbe es kein Heil. Und seit 1995 ist das alles anders. Also wir strengen uns jetzt an in den letzten 25 Jahren ein allgemein gültiges Kirchenverständnis zu etablieren in unseren Gemeinden, das besagt, dass die Neuapostolische Kirche eine Kirche unter vielen Kirchen ist."
Bron: Schlaglicht • NAK»talk • 26.06.2018
Tjonge, dacht ik, daarmee geeft zo iemand geen blijk van een bewustzijnsvernauwing, of zo, doch veeleer van een kwalijk ziekelijke neiging tot liegen en bedriegen. Wat staan zulke bevreemdende uitlatingen toch in schril contrast met hoe anderen eerlijk en oprecht ons allen tot zegen wilden zijn, dienend in liefde en in waarheid. Het schiet mij nu te binnen dat vorige week iemand vertelde dat aan de binnenkant van de deur van een klooster (mogelijk voor wie bij het weggaan meent al tot bezinning te zijn gekomen) de volgende tekst te lezen was: "Velen willen God dienen, onder wie overigens niet weinigen om Hem van advies te kunnen dienen". (...)

Verder kwamen nog de onderstaande quotes bij mij op:
TjerkB schreef:(...)
(II) Ontstellend

(...)
Nooit heeft het de bedoeling kunnen zijn als slaven te worden gegijzeld binnen een religieus machtsbestel. Het element waarin mensen zich fijn kunnen ontplooien is juist vrijheid!! Vrij om te zijn die je bent. Vrij om te worden die je zijn wilt. Vrij om vol verwondering over de schepping waar je deel van uitmaakt kleur te geven aan elkaars leven. En ook vrij om maar zo vrij te zijn die waardevolle vrijheid te koesteren, er zuinig op te zijn. Bij God vertegenwoordigt niemand iemand... Hij ziet een ieder voor vol aan. Laat dat de groten der aarde maar duidelijk zijn! Geen macht of overheid heeft sinds mensenheugenis stand gehouden. Laten wij luisteren naar ons eigen lichaam, naar onze geest en naar onze ziel.

Het licht heeft géén gemeenschap met de duisternis en God legt geen superheffing op. Niemand heeft het recht om afbreuk te doen aan de persoonlijke waardigheid van een naaste. Wij hoeven ons niet opgejaagd te voelen doch laten wij maar gaan waar God ons leidt. Hoe kun je dat weten? Dat kan doordat God geen geheimtaal spreekt. Als wij Zijn liefde beantwoorden in geest en waarheid, baant Hij een weg waar wij die niet zouden zien. Het is beter daders van het Woord te zijn dan alleen hoorders. Wij kunnen van onze vrijheid namelijk iets moois maken! Het zou bijvoorbeeld best eens "zaliger" kunnen maken te geven dan te ontvangen. Desnoods geef je iemand om wie je geeft een waarschuwing!

(...)
(...)
(III) Bevrijding

(...)
Zo, "en er was licht"!! Weg met de gedurig laaghangende bewolking; weg met elke dag roet in het eten; weg die eeuwige grauwsluier in je leven. "Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!" Schud het stof van je af, huil uit, doch lééf!! Er komt al genoeg bij kijken om je in de maatschappij staande te houden; om elke dag weer brood op de plank te hebben en om in de uitverkoop nog iets van je gading te vinden. God is overal. "Ons Malta" is precies waar ieder zich nu op dit moment bevindt. "Heer, wat wilt Gij dat ik doe?" Het zit hem niet speciaal in de indrukwekkende grote dingen, in heldendaden of in een hoop uiterlijk vertoon. Ruim eerst van binnen de boel maar eens heerlijk op. In je hart; ja, in jezelf.

(...)
Luister naar de stem die zachtkens spreekt... Herneem je persoonlijke vrijheid want die komt alleen jouzelf toe. Begin aan een nieuwe agenda, zonder méér plichtplegingen dan die waar je niet onderuit komt. Kies voor een "hard reset". Bedenk overigens dat wie vroeger door God in benarde levensomstandigheden werd uitgeleid, wel op Hem moest kunnen vertrouwen. Men belandde op onbekend terrein. Als wij zoiets opeens óók in werkelijkheid meemaken, hoe zouden wij dan onze geschiedenis later het liefst opgetekend willen zien?! Tussen geloof en vertrouwen is er... nog een wereld van verschil. Geloven doe je in het echt! Anders geloof je alleen maar in de geschiedenis van hen die geloofd hebben.

(...)
(...)


Uit: Bericht op "Ma 12 Mei 2014, 21:16" in de thread "Drieluik d.d. 12-02-2010"
Zie ook het bericht op "Wo 14 Mei 2014, 15:41", in de thread "Teken van leven...",
alsmede het bericht op "Za 14 Jan 2017, 00:00" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... "
TjerkB schreef:(...)
Mijn voorstel zou zijn: neem in alle rust kennis van het interview met Inge Tempelmann...
 • Bron: https://youtu.be/vK--p3QU-Xo?t=26m
  Gepubliceerd op 30 dec. 2014
  Die Kirche sollte ein Ort sein, wo sich Spiritualität entwickeln kann. Wo Menschen auf ihrer persönlichen Reise des Glaubens ermutigt werden. Doch viele Menschen haben erlebt, dass Kirche kein Schutzraum ist, sondern von Einengung und Manipulation bestimmt wird. Inge Tempelmann spricht über geistlichen Missbrauch und den praktischen Umgang mit diesem Thema.
... en verplaats je dan eens in de situatie van iemand als de voormalige districtsoudste Thomas Feil (voor wie de Nieuw-Apostolische Kerk onverhoopt te klein werd).

(...)


Uit: Bericht op "Di 23 Aug 2016, 10:42", in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?"
TjerkB schreef:(...)
Wat ik met dit laatste bedoelde is wat Inge Tempelmann antwoordde toen aan haar de vraag werd gesteld hoe volgens haar een gezonde kerkgemeente eruit zou zien. Vrij vertaald:
 • "In een gezonde kerkgemeente let men op elkaars grenzen en men respecteert die ook echt. Zo’n gemeente nodigt mensen ertoe uit om zowel met God, met anderen als met zichzelf intens verbonden te zijn. Ieder mag dus zijn eigen directe verbinding hebben met God en werkelijk niemand moet zich daartussenin willen wringen.

  Als wij onderweg zijn in het rijk van God of wij ons waar dan ook in zijn rijk bevinden, gaat het er in diepste wezen om dat wij elkaar ondersteunen zodat het makkelijker wordt om te leven, makkelijker om lief te hebben, om te geloven en het beslist ook makkelijker wordt om leed te verdragen."
(...)
Laat toch het grotere belang zwaarder mogen wegen! In de Nieuw-Apostolische Kerk zal de geestelijke elite haar sterallures en statussymbolen moeten prijsgeven.

(...)


Uit: Bericht op "Do 25 Aug 2016, 11:13", in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?"
Ten slotte...
 • [5] Dit zegt de HEER over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te eten krijgen en die iedereen die hen niet op hun wenken bedient de oorlog verklaren: [6] Voor jullie zal het een nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder voorspellingen. Voor die profeten zal de zon ondergaan en zal de dag veranderen in duisternis. [7] De zieners zullen beschaamd staan en de waarzeggers worden te schande gemaakt: ze zullen hun mond gesloten houden, want God geeft geen antwoord.

  Uit: Micha 3 (NBV)
Vakantiegroet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Forum op vakantie?

Bericht door Levi »

@Tjerk,
Long time no see!
Ja het zijn warme maanden, maar er zit verandering in de lucht.
"In een gezonde kerkgemeente let men op elkaars grenzen en men respecteert die ook echt. Zo’n gemeente nodigt mensen ertoe uit om zowel met God, met anderen als met zichzelf intens verbonden te zijn. Ieder mag dus zijn eigen directe verbinding hebben met God en werkelijk niemand moet zich daartussenin willen wringen.

Als wij onderweg zijn in het rijk van God of wij ons waar dan ook in zijn rijk bevinden, gaat het er in diepste wezen om dat wij elkaar ondersteunen zodat het makkelijker wordt om te leven, makkelijker om lief te hebben, om te geloven en het beslist ook makkelijker wordt om leed te verdragen."
Een mooie openingszin “in een gezonde kerkgemeente”!
Maar...de kerkgemeentes zijn verre van gezond! De ene sluiting na de andere.
Het ‘wij hierboven’ en ‘jullie daar beneden’ neemt ziekelijke vormen aan.
Een kloof die alsmaar breder wordt..

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Forum op vakantie?

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Maar...de kerkgemeentes zijn verre van gezond! De ene sluiting na de andere.
Het ‘wij hierboven’ en ‘jullie daar beneden’ neemt ziekelijke vormen aan.
Een kloof die alsmaar breder wordt..

(...)


Uit: Bericht op "Di 07 Aug 2018, 09:39"
@Levi

Sinds oktober 2007 staat het woord "eta­lage­po­li­tiek" slash "fa­çade­po­li­tiek" in de Dikke Van Dale, waarbij de betekenis ervan als volgt wordt beschreven:
po­li­tiek waar­bij par­tij­en of po­li­ti­ci de beeld­vor­ming over hun func­ti­o­ne­ren trach­ten te beïn­vloe­den
door met suc­ces­sen te pron­ken om zo po­li­tie­ke mis­sers of in­ac­ti­vi­teit aan het oog te ont­trek­ken
Het is volgens mij vooral het venijn van dít vreselijke fenomeen, wat het gemeenteleven in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk als een sluipmoordenaar vele tientallen jaren lang heeft kunnen ondermijnen en wat tallozen heeft gebrainwasht, dat wil zeggen murw gemaakt - door toedoen van ambtsdragers die zo in elkaar zitten dat zij alleen mensen waarderen die ze vleien. Daarmee dienden deze zogenaamde hogeren, verantwoordelijken en leidinggevenden niet God doch enkel en alleen hun meerderen in dit tirannieke machtsbestel. Zie tevens hieromtrent mijn bericht op "Vr 13 Jan 2017, 15:42", in de thread " Tussenbalans en hoe nu verder..."

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”