Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?

Bericht door zefyr »

@ basis & allen

Scribent 'basis' publiceerde vanmiddag, naar aanleiding van zijn bezoek aan de kerkdienst op zondag 5 december 2010 te Groningen onder leiding van apostel Peter Klene, op dit forum een interessant citaat van eerdergenoemde apostel. Lees en herlees vooral het tweede gedeelte van onderstaande zin nauwkeurig.

"Apostel Klene zei gisteren dat velen hun geloof op hun eigen manier beleven en dat de NAK één van de vele wegen was om tot God te komen, (...)."

Ik ga ervan uit, dat bovengenoemde scribent apostel Peter Klene juist en volledig heeft geciteeerd. Ik roep deze scribent op dit te bevestigen respectievelijk aan te vullen en/of tegen te spreken.

Zes jaar geleden gaf apostel Gerrit Sepers zijn ambt terug, vanwege het feit, dat hij niet (langer meer) het nieuw-apostolische en stamapostolische dogma van de heilsnoodzakelijkheid van het apostelambt kon onderschrijven.

Enkele vragen rijzen bij me op.

- Heeft apostel Peter Klene op persoonlijke titel gesproken?
- Is dit citaat representatief voor de nieuw-apostolische leer anno 2010?
- Hoe verhoudt dit citaat zich tot de nieuw-apostolische exclusiviteitsopvatting? Is dit nog met elkaar rijmen?
- Sinds wanneer heeft de nieuw-apostolische kerkleiding haar exclusiviteitsopvatting laten varen en met welke motieven?
- Mocht dit citaat op persoonlijke titel zijn uitgesproken, hoe gaat de stamapostel c.s. hiermee om?
- Mocht 'Zürich' de exclusiviteitsopvatting handhaven, terwijl apostel Peter Klene deze opvatting niet langer meer deelt, hoeveel speelruimte wordt Peter Klene dan (nog) gegund?
- Indien apostel Peter Klene de exclusiviteitsopvatting inderdaad heeft laten varen, kan en wil hij zich dan nog langer handhaven als NAK-apostel?
- Waarom werd apostel Gerrit Sepers het vuur aan de schenen gelegd, terwijl apostel Peter Klene zich soortgelijke beweringen ongestraft kan veroorloven?

-

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?

Bericht door BakEenEi »

basis schreef:(...)
Apostel Klene zei gisteren dat velen hun geloof op hun eigen manier beleven en dat de NAK één van de vele wegen was om tot God te komen, ik vond dat mooi en ben het ermee eens.
Of de man nu wel of niet een theologische opleiding heeft gehad doet niet ter zake. Alle dominees in ons land hebben ook zo'n opleiding genoten en toch vind ik de meesten ervan niet te genieten!

(...)

Bron: basis op ma 06 dec 2010, 14:45 in de thread "Leegstand NAK Appartementen in Arnhem/Prachtig vernieuwde kerk in Groningen"
@basis

Ook mij was die bewuste zinsnede opgevallen! Als apostel Klene in diens prediking stelde "dat de NAK één van de vele wegen was om tot God te komen", en hij ambtsdrager zou zijn geweest in de door de (internationale) nieuw-apostolische kerkleiding naderhand te gronde gerichte gemeente Hamburg-Blankenese, was hij acuut met terugwerkend kracht uit diens ambt gezet. Bovendien is het in de recentelijk gepresenteerde uitwerkingen van de herziene geloofsartikelen duidelijk naar voren gekomen dat er "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" juist vrijwel géén andere wegen naar het hemelse vaderhand leiden! Overigens vind ik het een slag in het gezicht van de Nederlandstalige nieuw-apostolische broeders en zusters dat de op handen zijnde catechismus niet in het Nederlands wordt vertaald. Op die manier kan apostel Klene menigeen wel van alles wijsmaken! Nu het internationale kerkbestuur ambtsdragers ertoe verplicht om de geloofsleer geheel en al te aanvaarden en daar geen afbreuk aan te doen, zelfs niet indien deze geloofsleer op onderdelen nog ingrijpend wordt aangepast, zulks op straffe van uitsluiting (zie onlangs ook de berichtgeving daaromtrent uit Bremen), is het een provocatie indien apostel Klene het zich permitteert de zaken wezenlijk anders voor te stellen dan ze volgens de officiële bekendmakingen van het internationale kerkbestuur feitelijk zijn. En inderdaad, apostel Sepers moest voor niets minder dan dat het veld ruimen!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

door basis op wo 08 dec 2010, 19:22

Bericht door SYSOP »

Re: Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?
door basis op wo 08 dec 2010, 19:22
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oei....

Ik weet niet precies letterlijk wat de Apostel heeft gezegd maar ik zal even proberen het in de juiste context te plaatsen voor een goed begrip.
Overigens heb ik de Apostel niet echt geciteerd maar a.h.w. iets aan hem toegeschreven.

Ongeveer zei hij het volgende:

Vele mensen zijn om ons heen met dit geloof (in de wederkomst) bezig, wij staan hierin niet alleen.
Sinds bijna 200 jaar zijn ook wij, apostolischen hiermee aan het werk en nog steeds staat deze boodschap in onze kerk centraal.
Zo zijn wij als apostolische kerk één van de wegen die naar dat doel leiden.


Het waren woorden van deze strekking, ik weet niet meer de exacte bewoordingen, sorry.

Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

door Daniël op wo 08 dec 2010, 20:41

Bericht door SYSOP »

Re: Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?
door Daniël op wo 08 dec 2010, 20:41
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

oei....
In Duitsland hebben afgevaardigde van de ACK een Nak dienst bijgewoond zie en huiver;

Besuch eines neuapostolischen Gottesdienstes
Gleich am Mittwochabend nahmen etliche Teilnehmer an einem Gottesdienst in der NAK-Gemeinde in Berlin-Spandau teil. Einige sprachen hinterher von einer "mit Angst- und Drohbotschaften versehenen Predigt", die als ungewohnt bis schockierend empfunden wurde.

Hier het hele bericht>>>>http://www.christ-im-dialog.de/index.ph ... Itemid=170

een gezegende avond
Daniël

Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

door BakEenEi op wo 08 dec 2010, 20:59

Bericht door SYSOP »

Re: Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?
door BakEenEi op wo 08 dec 2010, 20:59
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
basis schreef:(...)

Vele mensen zijn om ons heen met dit geloof (in de wederkomst) bezig, wij staan hierin niet alleen.
Sinds bijna 200 jaar zijn ook wij, apostolischen hiermee aan het werk en nog steeds staat deze boodschap in onze kerk centraal.
Zo zijn wij als apostolische kerk één van de wegen die naar dat doel leiden.


(...)
@basis

Ook als apostel Klene zich in ongeveer de bovenstaande bewoordingen heeft uitgedrukt, conflicteert dit met de nieuw-apostolische geloofsleer. Dat zit hem in de volgende geloofsartikelen...
 • Het 4e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heer Jezus Zijn kerk regeert en daartoe Zijn Apostelen heeft gezonden en nog zendt tot aan Zijn wederkomst, met de opdracht te onderwijzen, in Zijn naam zonden te vergeven en met water en Heilige Geest te dopen.

  Het 5e geloofsartikel:
  Ik geloof dat degenen die door God tot een ambt zijn geroepen, slechts door Apostelen tot hun ambt worden gewijd en dat uit het apostelambt volmacht, zegening en heiliging voor hun dienst voortkomen.

  Het 6e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de Heilige Doop met water de eerste stap is naar de vernieuwing van de mens in de Heilige Geest en dat de gedoopte daardoor wordt opgenomen in de gemeenschap van degenen die in Jezus Christus geloven en Hem als hun Heer belijden.

  Het 7e geloofsartikel:
  Ik geloof dat het Heilig Avondmaal ter gedachtenis aan het eenmaal gebrachte, algenoegzame offer en aan het bittere lijden en sterven van Christus, door de Heer zelf is ingesteld. Het waardig genieten van het Heilig Avondmaal waarborgt ons de levensgemeenschap met Christus Jezus, onze Heer. Het wordt gevierd met ongezuurd brood en wijn; beide moeten door een ambtsdrager die door de Apostel gevolmachtigd is, worden afgezonderd en toegediend.

  Het 8e geloofsartikel:
  Ik geloof dat de met water gedoopte zielen door een Apostel de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen om het kindschap Gods en de voorwaarden voor het eerstelingschap te verkrijgen.

  Bron: http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/geloofsbelijdenis/
... in combinatie met niet mis te verstane uitlatingen in het recente verleden van stamapostel Leber zoals:
 • Afsluitend wil ik nog het volgende benadrukken: volgens ons nieuw-apostolische geloofsinzicht is het aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen. Dat betekent niet, dat het niet verrijkend zou zijn als gelovigen de Bijbel kunnen lezen. Maar het is aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen, te verklaren en voorschriften in het geloof te geven. Daar worden de Bijbelteksten mee in verband gebracht, want overaccentuering van op zich staande uitspraken kan tot verkeerde conclusies leiden.

  Bron: Woord van de maand maart 2009: Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen?
Het is dus niet verwonderlijk als gezaghebbende christenen namens andere geloofsgemeenschappen, met wie woordvoerders van de nieuw-apostoliche kerkleiding het gesprek aangingen om het lidmaatschap te verkrijgen van de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), daartegen bezwaar maken! In Duitsland is dit op het ogenblik voorpaginanieuws nadat er vorige week intensieve beraadslagingen plaatshadden in Berlijn. Zie bijvoorbeeld:
En lees ook het onderstaande ingezonden stuk bij Glaubenskultur:
Thomas Gandow aus Berlin-Zehlendorf, 06-12-2010:
Ich habe versucht, die verschiedenen Positionen zu beschreiben - so neutral wie ich konnte.
[zitat] Am Ende der Tagung herrschte zwar allgemein die Meinung vor, die Gespräche mit der NAK sollten weitergehen, aber wie und wozu? [/zitat] Dann habe ich die verschiedenen Positionen, auch die "optimistischeren" angegeben.

Mein eigenes Fazit steht am Schluß.

Von einer Abkühlung kann so nicht die Rede sein, weil es vorher auch keine besondere Erwärmung gab, sieht man von unschuldigen lokalen Gremien einerseits, der ACK BaWü andererseits einmal ab. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde die dortige Stellungnahme als Ratschläge für den praktischen Umgang vor Ort interpretiert.

Es gab und gibt Gespräche.
Es wird Gespräche geben. Das ist nicht der Punkt.
Aber wozu? Wohin werden sie führen?

Das muß man wieder etwas nüchterner sehen:
"Es ist immer wichtig, miteinander zu reden. Das ist wichtig in den Gemeinden, in den Bezirken und das ist auch wichtig über den Rahmen der Kirche hinaus, um Missverständnisse abzubauen, um ein Vertrauensverhältnis zu gewinnen. Unsere Glaubensgrundlagen werden dadurch nicht berührt und auch gar nicht in Frage gestellt. Es geht um Gespräche, um Gedankenaustausch mit anderen." (StA Leber 23.10.05)

Bron: pagina http://www.glaubenskultur.de/premium-1366.html
De kritiek vanuit andere christelijke kerken komt er dus op neer dat de nieuw-apostolische apostelen en stamapostel zich eigenmachtig, onterecht en brutaal op het standpunt stellen dat 1) alleen zij de Bijbel goed kunnen uitleggen; 2) dat buiten de bij de Nieuw-Apostolische Kerk ingeschreven leden om overige christenen zich geen kind van God mogen noemen; 3) geestelijken van andere christelijke kerken niet door God in hun ambt geroepen kunnen zijn, waaruit o.a. voortvloeit dat 4) in andere christelijke kerken het Heilig Avondmaal ongeldig wordt toegediend.

Kortom, wie dan zegt "Zo zijn wij als apostolische kerk één van de wegen die naar dat doel leiden", of hetzelfde maar dan in andere woorden van gelijke strekking, zoals in dit geval kennelijk apostel Peter Klene afgelopen zondag heeft gedaan in Groningen, misleidt in diens hoedanigheid van ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk werkelijk allen die zich op dat moment onder zijn gehoor bevonden!!

Ikzelf heb de Nieuw-Apostolische Kerk uitsluitend verlaten vanwege dergelijke aspecten van de geloofsleer en de prediking! Het wordt echt de hoogste tijd dat allen die het aangaat ofwel hun nieuw-apostolische rug recht houden óf hun ambt teruggeven! Wat wij nu in de Nieuw-Apostolische Kerk helaas aan de lopende band zien is veel te veel gebazel en gezwalk. De voortbrengselen van alle ingebeelde schriftgeleerdheid worden terzijde gelegd, óf ze zijn voor allen verplichtend.

Groet,
BakEenEi

Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

door Daniël op wo 08 dec 2010, 21:10

Bericht door SYSOP »

Re: Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?
door Daniël op wo 08 dec 2010, 21:10
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mocht het werkelijk zo zijn dat apostel Klene zoiets dergelijks heeft verkondigd (...)
Dan kan die nochtans altijd nog zijn job als medicijnman weer hervatten. :mrgreen:

Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

door Daniël op wo 08 dec 2010, 21:14

Bericht door SYSOP »

Re: Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?
door Daniël op wo 08 dec 2010, 21:14
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het 8e geloofsartikel:
Ik geloof dat de met water gedoopte zielen door een Apostel de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen om het kindschap Gods en de voorwaarden voor het eerstelingschap te verkrijgen.
Afbeelding

Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

door Daniël op wo 08 dec 2010, 21:36

Bericht door SYSOP »

Re: Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?
door Daniël op wo 08 dec 2010, 21:36
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Citaat van BakEenEi;
Wat wij nu in de Nieuw-Apostolische Kerk helaas aan de lopende band zien is veel te veel gebazel en gezwalk.
Einde citaat.

Ja exact zo'n soort voorbeeld vond ik op YouTube;


Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

door basis op wo 08 dec 2010, 21:42

Bericht door SYSOP »

Re: Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?
door basis op wo 08 dec 2010, 21:42
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nu kan ik alleen maar hopen dat een andere bezoeker van de dienst j.l. zondag nóg beter heeft geluisterd dan ik...
Misschien dat een andere objectieve dienstbezoeker bereid is hierover iets te melden.

Ik heb van Apostel Klene gehoord ongeveer datgene wat ik in mijn bericht hierboven vetgedrukt heb.

Ik moet trouwens wel zeggen dat ik de intrekking van de uitnodiging door de DEKT-organisatie ook weinig christelijk vindt!
In kringen waar men altijd zo graag over Jezus spreekt zou men beter eens aan het woord van Christus kunnen denken:
"Wie dan zonder zonde is werpe de eerste steen".
De NAK eerst wel uitnodigen en dit dan later weer intrekken staat wel erg kinderachtig.

Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

door Jabob65 op wo 08 dec 2010, 21:52

Bericht door SYSOP »

Re: Peter Klene stelt exclusiviteitsopvatting NAK ter discussie?
door Jabob65 op wo 08 dec 2010, 21:52
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

@Basis, ergens heb ik ook wel het gevoel dat Peter Klene integer is, maar de bewuste brief heeft mij wel doen twijfelen, ik vind het uiterst merkwaardig dat hij De Bruijn weg zet als een wat naïeve man die vanuit vertrouwen en behulpzaamheid betrokken is geraakt bij een OG project terwijl dat niet de waarheid is, persoonlijk vind ik de projectie niet verstandig. De Bruijn is geen slachtoffer maar als bestuurder a) verantwoordelijk voor het OG project enerzijds en b) kan hij het als bestuurder van de NAK niet maken om OOK in privé betrokken te zijn bij een OG project, samen met iemand die bij de NAK BV in dienst is.

Maar verder zal Klene veel goede dingen doen. De vergelijking die hij maakte met zijn vriendelijke buren tijdens de dienst in Dieren vond ik ook niet zo sterk, het wij/zij gevoel werd daar nogal gemarkeerd; en dat zal ook de reden zijn dat men de uitnodiging heeft ingetrokken, men wil zich niet laten gebruiken door de NAK zodat deze cosmetisch gezien goede sier kan maken.

De NAK heeft een exclusieve geloofsopvatting, niks mis mee, maar laat het daar dan ook bij.

Plaats reactie