Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Discussie over de onverwachte leegstand van de opgeleverde nieuwbouw
Plaats reactie
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi » za 12 nov 2011, 13:08

BakEenEi schreef:(...)

2) "... en zoals ook telkens weer in de samenleving rondom ons blijkt is het verschrikkelijk moeilijk om fouten, eenmaal gemaakt, toe te geven."
"Omdat "hij" het moeilijk vond om een fout toe te geven, en "zij", en deze en gene, en die, en die, en al die anderen ook; is het de normaalste zaak van de wereld dat ook "de Godsgezant" het daar verschrikkelijk moeilijk mee heeft. Wie daar niet alle begrip voor heeft, moet maar eens op zoek gaan naar diens eigen fouten en tekortkomingen. Want er wordt ons geleerd dat de liefde alle dingen zal bedekken; dat wie zonder zonden is de eerste steen werpe; dat ons niets wordt vergeven als wij niet eerst alle anderen alles hebben vergeven." Kortom: wat er ook gebeurt en hoeveel geloof en vertrouwen er ook is misbruikt; het zal telkens weer een kwestie zijn van hooguit enkele dagen, en dan is alles weer in de zee der vergetelheid gesodemieterd. Daar heb je dan als "Godsgezant" immers zelf de macht over om dat zo te verklaren, desnoods onder ede. Als dat er bij een Rechtbank niet toe zou doen, ben je als "Godsgezant" zelfs martelaar geworden!!

Kortom, al lopen er in de nieuw-apostolische geloofspraktijk allerhande realiteiten door elkaar; de gekte die daarvan het gevolg kan zijn moet niet ál te sterk doorslaan, lijkt mij... Witteboordencriminaliteit is het!!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "di 14 dec 2010, 17:30" in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk".
Redactie schreef:(...)

... want: "Doe sei de Heare tsjin Kaïn: Wêr is dyn broer Abel? Hy sei: Wit ik net! Moat ik soms op myn broer passe?"

... en onze specifieke vraag hierover is deze: hebben wij bij de nieuw-apostolische "Godsgezanten", hierna te noemen "De kerkleiding", volgens eigen zeggen bestaande uit "Boden van Jezus Christus" (vgl. Woord van de maand februari 2006: Gods werken), nu feitelijk van doen met heiligen óf met...
 • schijn-heiligen?!
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "wo 06 jul 2011, 18:19" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
BakEenEi schreef:(...)

Een tweede reden om tussenkomst te hebben willen bieden is, dat het onderhand voor de kerkleiding de hoogste tijd wordt om een aantal mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Dat men ook hiervan niets wil weten, kan ik mijzelf nu in elk geval niet meer verwijten. Immers, sinds ik de ontwikkelingen volg, speelt alles zich min of meer voor mijn ogen af! Ik heb dus een handreiking gedaan, zodat de kerkleiding korte metten kon maken. Nu men de ernst van de zaak kennelijk niet in de volle breedte onder ogen wenst te zien, vind ik dat degenen die op dit Forum tot nu toe hebben meegelezen, hierover naar behoren moeten worden ingelicht. De landelijke pers doet later wel de rest. Misschien moet ik tegen die tijd ook maar uit de doeken doen hoe ik de nieuw-apostolische kerkleiding vaak en steeds van tevoren attent maakte op omstandigheden die mij bekend werden, waarbij men het nadien willens en wetens, zelfs niets en niemand ontziend, heeft laten aankomen op een escalatie. Volstrekt onverantwoordelijk en laakbaar! Deze afkeurenswaardige opstelling bij bestuursleden van de Nieuw-Apostolische Kerk is wat mij betreft stilaan exemplarisch te noemen. Wanneer zou het hiermee ooit eens afgelopen mogen zijn? (...)

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "di 25 okt 2011, 12:25".
BakEenEi schreef:(...)

Weliswaar bespraken wij deze werksituatie later met stamapostel Fehr, maar dat gesprek leidde er níet toe dat de "arbeidsomstandigheden" beter werden. Het geestelijk klimaat in de Nieuw-Apostolische Kerk werd en wordt namelijk beheerst door de arrogantie van de macht. Plaatselijk kan men daar soms enige afstand van nemen, maar daarna houdt het in de regel al gauw weer op met de vrede en harmonie. Vandaar dat ik op verzoek van broeder Bauke Moesker in februari 2010 beschreef hoe de kerk in feite bestaat uit twee gescheiden werelden, met de districsdienaren er tussenin. Zie ook mijn berichten van 27 oktober 2010 in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk". De authentieke verontwaardiging van Helmut Winner in Siberië is eenzelfde teken aan precies dezelfde wand. Liever laten de "verantwoordelijken" zo iemand vallen dan dat zijzelf eens de hand in eigen boezem steken.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "za 12 nov 2011, 11:23" in de thread "Elders gelezen... "
@all

Vandaag op de voorpagina van De Volkskrant:
 • Klokkenluider meldde angstcultuur al in 2008
Mij persoonlijk bekruipt nogal eens het gevoel dat de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestaat uit een handvol uitgeslapen types en voor de rest uit slapende, nee SNURKENDE leden; 15.000 minus zo'n handvol!
 • Wake up!!
Zie verder mijn bericht op "za 30 okt 2010, 20:57" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering", waaruit de onderstaande quote:
BakEenEi schreef:@Jacob65

(...)
Onrust
« Antwoord #7 Gepost op: 28-08-2007, 19:52:48 »

@all

Er is onrust ontstaan in de Nieuw-Apostolische Kerk. De opkomst van het Internet heeft daarbij een katalyserende werking gehad. Wat is er gebeurd? In het ontdekkend licht van Zijn genade werd de geloofsbeweging aan een nadere beschouwing onderworpen. De uitkomsten zijn totaal ontnuchterend. Enkele punten:
 • - alleen personen die via een aantal opvolgende geestelijke bedieningen in de organisatie zijn opgeklommen, krijgen tevens zeggenschap over geldzaken
  - door de aandacht die nodig is voor de behartiging van organisatorische en bedrijfseconomische aangelegenheden houden leidinggevenden te weinig tijd over voor de geestelijke verzorging van naasten
  - deze “ondergeschikten” hebben op dat punt niets in te brengen
  - er is geen enkele uitwerking voorhanden over wat aangesloten leden onder zielzorg mogen verstaan
  - de kerkleiding duldt geen machtskritiek en een degelijke klachtenregeling ontbreekt
  - t.a.v. de macht die men uitoefent op grond van bestuursfuncties zijn er bijna geen procedures en regels
  - leden kunnen nergens enig recht aan laten toetsen
  - er bestaat geen enkele waarborg voor (de kwaliteit en de continuïteit van) zielzorg
  - niemand vanuit de organisatie neemt het gegarandeerd voor je op wanneer je met zinloos geestelijk geweld onheus wordt bejegend
  - bij de leden vindt men geen krachtig correctief vermogen om zaken te verbeteren
(...)

Het zou niet verkeerd zijn als in de Nieuw-Apostolische Kerk het besef herleeft dat je ook onder een hagenpreek zalig kunt worden. Het zit hem namelijk niet in 2.000 jaar schriftgeleerdheid. Niet voor niets liet Friedrich Nietzsche (1844-1900) optekenen dat hij wel christen had willen zijn, als die er maar verloster uitzagen! Zonder onvoorwaardelijke naastenliefde verzandt men in futiliteiten, in uitspraken "voor de Bühne", in haat en nijd. Word streetwise, en je ziet de smoking gun!

Mvg,
JP
Groet,
BakEenEi (alias Jimmy Plankton)


P.S. En ook nog deze forumbijdrage...
Bezielde gedachten
« Antwoord #79 Gepost op: 03-03-2007, 13:30:42 »

@all
 • Stelling 1: "Het is een kwestie van ambtelijke willekeur dat vrouwen in onze kerk (vooralsnog) geen ambtsdrager kunnen zijn."

  Stelling 2: "Voor het begrip ambtsvermogen is er geen bijbelse grondslag"

  Stelling 3: "Een zegenaar is iemand die zegent; niet iemand die dat alleen nog maar van plan is."

  Stelling 4: "Het implanteren van een ambtslichaam in het lichaam van Christus leidt tot afstotingsverschijnselen."

  Stelling 5: "Dienaren in het werk des Heren zijn er niet voor om gediend te worden."

  Stelling 6: "De bevoegdheden van wegbereiders voor kinderen Gods reiken niet verder dan tót aan de hemelpoort."

  Stelling 7: "Waar God het geloof en Zijn liefde al schenkt, kan het voor wie hoopt op Zijn genade niet onherbergzaam aanvoelen."

  Stelling 8: "Wie denkt te kunnen bezien wat een ander kan (ver)dragen, of wat een ander heeft te (ver)dragen, slaat de plank mis."

  Stelling 9: "Zielzorg is van een geheel andere orde dan maatschappelijk werk."

  Stelling 10: "Het werk des Heren kent geen dienaren in ruste."

  Stelling 11: "Veranderlijke leerstellingen namens een onveranderlijke God zijn als verraderlijke mist voor weggebruikers."

  Stelling 12: "Er hoeft geen kerk te worden bestuurd, maar het volstaat als Zijn gemeente in liefde wordt verzorgd."

  Stelling 13: "Het waarheidsgehalte van ambtelijke uitspraken neemt niet recht evenredig toe naarmate men een hogere verantwoordelijke leidinggevende is."

  Stelling 14: "Districtsdienaren doen er verstandig aan niet bazig te treden in verantwoordelijkheden van plaatselijke voorgangers."

  Stelling 15: "Gods akkerwerk bestaat niet uit meerdere etages."

  Stelling 16: "Het lidmaatschap van een kerk is niet meer waard dan het lidmaatschap van een hengelsportvereniging."

  Stelling 17: "De Heilige Geest heeft ook in een parkeergarage nog een optimaal bereik, of in een diepe put."

  Stelling 18: "Toen er nog geen kerken waren, mankeerde het niet aan kerken."

  Stelling 19: "Weliswaar is het geloof een geschenk, maar voor de overwinning in het geloof wordt enige wisselwerking vereist."

  Stelling 20: "Er zijn nog maar weinig plaatsen waar het stil is - stil voor God."

  Stelling 21: "Telkens wanneer je iemand ontmoet met een hart vol liefde, zou je een onuitwisbare afdruk moeten maken in je fotoalbum."
Het werk des Heren laat zich niet exploiteren...

(...)


"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi » za 03 dec 2011, 17:41

Artikel 10 Vermogen en financiën
 • 1. Het vermogen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is afkomstig van vrijwillige offers en giften van haar leden alsmede van overige donaties en opbrengsten. Nalatenschappen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
  2. De kerk heft geen belasting van haar leden.
  3. Het vermogen van de kerk dient uitsluitend voor het vervullen van de kerkelijke taken overeenkomstig artikel 2 van de statuten.
  4. De leden - ook uitgetreden en uitgesloten personen - kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de kerk.
  5. De Stamapostel ontvangt jaarlijks een door de Districtsapostel ondertekend exemplaar van de jaarrekening alsmede een accountantsverklaring van de door de landelijke vergadering aangewezen accountant.
Artikel 2 Doelstelling
 • 1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
  De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.
  2. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland regelt en beheert haar aangelegenheden zelfstandig binnen de grenzen van het geldende recht. Uitsluitend doelstellingen van kerkelijke aard en algemeen nut worden beoogd.
@all

In de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk" stapelen momenteel de bewijzen zich ervan op hoe het kerkbestuur zich bezondigt aan geldverspilling. Advocaten maken overuren en gisteren schreef de districtsevangelist R.D. Vis, zogenaamd in diens "hoedanigheid als bureauhoofd van ons kerkelijk kantoor in Nederland", in de "Baas" zijn tijd nog een gepeperde brief aan een bij dit kerkgenootschap en tevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingeschreven gemeentelid. Iemand in zo'n hoogst verantwoordelijke hoedanigheid zal vast een (kerk)vorstelijk salaris krijgen. Dat zijn dus hoge uurlonen die thans, op het oorlogspad (!), worden opgeofferd.

Van het bewuste schrijven d.d. 02-12-2011 nam ik kennis met plaatsvervangende schaamte. Wat is men toch diep gezonken op dit kerkelijke kantoor... Ja, überhaupt bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland).

Ten slotte verwijs ik hierbij naar mijn bericht op "vr 25 nov 2011, 22:54" in de thread "Sektetest".

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door Redactie » ma 20 feb 2012, 10:56

@all

Een buitengewoon veelzeggende reactie van een lezer bij Glaubenskultur-Magazine:
Commentaar overbodig!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door Redactie » di 24 jul 2012, 21:37

@all

Meermalen op dit Forum is het eventueel gedwongen vertrek ter sprake gekomen van verantwoordelijke bestuursleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Enkele voorbeelden:
ACE schreef:@bee

Kijk, het is heel eenvoudig. Je vormt een netwerk van schimmige BV's en bedrijfjes om aan bestuursdersaansprakelijkheid te ontkomen.

Dat houdt het volgende in:

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Het bestuur wordt altijd gezien als 1 college, en draagt dan ook collegiale verantwoordelijkheid. Een bestuurder ontkomt hier niet aan met het argument dat de aansprakelijkheid voortvloeit uit een fout die door een andere bestuurder gemaakt werd, of die onder een terrein viel waar hij zich niet mee bezighield. "Je stond erbij en je keek ernaar" is al voldoende. Slechts gevallen waarin een bestuurder langdurig afwezig was door overmacht of direct zijn veto geeft of aftreedt kunnen aanleiding zijn van deze regel af te wijken. Druk of dwang vanuit de aandeelhoudersvergadering of concernleiding doet niet ter zake. Als een bestuurder de keus heeft tussen het tekenen van een ondeugdelijk besluit en aftreden, verwacht het recht dat hij dan maar aftreedt.

Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt voor 'papieren' bestuurders, stromannen, trustkantoren en personen die 'als vriendendienst' bestuurder zijn. Bestuurder is bestuurder. Ook het argument dat de werkelijke beslissing bij een moedermaatschappij, holding, centrale concernleiding of uiteindelijk beleidsbepaler elders in het concern gemaakt is doet niet ter zake: de bestuurder zijn naam staat eronder.

Verder is en blijft een bestuurder verantwoordelijk voor de periode waarin hij als bestuurder was aangesteld. Het verlenen van decharge beschermt slechts tegen interne aansprakelijkheid (jegens de vennootschap). Ook snel aftreden zal de bestuurder niet helpen. Sterker nog: als de vennootschap zonder bestuurder achterblijft kan dit eveneens als nalatigheid worden gezien.

(Bron:wikipedia)


Dat hakt er dus nogal in. Kan het hijgend hert de jacht ontkomen?

Groet, ACE


Bron: Bericht door ACE op "Za 09 Okt 2010, 20:10" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
BakEenEi schreef:@ACE

Een glashelder verhaal. Het is dus onaanvaardbaar dat het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (zelfs voor aangesloten leden) niet duidelijk is wie nu haar bestuurders zijn. Onder deze bestuurders bevinden zich namelijk precies degenen die moeten worden aangesproken op de miljoenenverspilling waar het Webteam vandaag mee naar buiten kwam; die haarfijn dienen uit te leggen hoe het hier ten slotte tot financieel wanbeheer kon komen!

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Za 09 Okt 2010, 21:53 in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
Redactie schreef:@all

Voor het goede begrip: dit betreft één enkele van de diverse rechtszaken die er lopen. Alleen al in deze zaak lijkt de kerk inmiddels op een achterstand te staan van ruim 1 miljoen euro, plus o.a. de kosten van alle rechtshulp aan beide kanten (!) die nog becijferd moeten worden...

Zou er in dit verband bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ooit nog iemand worden aangekeken op financieel wanbeheer? Op onbehoorlijk bestuur? Op intimidatie en manipulatie? Op verregaande nonchalance en simpelweg op bedrog?

Bij deze stand van zaken kan apostel Peter Klene onmogelijk op 15 mei aanstaande worden benoemd/bevorderd tot voorzitter van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In feite zouden alle "hoge dienaren" met een bestuursfunctie nú al moeten aftreden. Men heeft in commissie gehandeld (hierbij slechts te denken aan het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010") en daarbij collectief gefaald.

Overigens heeft districtsapostel De Bruijn in één van de andere rechtszaken onlangs bij de rechtbank Arnhem onder ede (!) verklaard dat het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" meerdere onjuistheden (!) bevat, maar dat hijzelf niet voornemens is de geadresseerden daarover alsnog in te lichten. Hij hoopt zeker dat H.M. de Koningin de leugens met een hermelijnen mantel der liefde zal bedekken...

Kan het allemaal nóg erger?! Zie verder de "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11".

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "Za 23 Apr 2011, 14:52" in de thread "LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748".
Redactie schreef:(...)

@zefyr

"... wij, die slechts zicht hadden op het schimmenspel." (...) Je hebt helemaal gelijk, maar toch staat mijn verstand er in feite telkens opnieuw bij stil. Ik kan er nog altijd niet over uit dat dít nu de werkelijkheid is die wij hier met zijn allen onder ogen hebben te zien. Met een ongelofelijk stuk terugwerkende kracht ook nog. Tóch is het zó - en níet anders. De onloochenbare feiten spreken boekdelen. Het is erger dan erg. Wat is iedereen toch besodemieterd; en het venijn blijkt zich continu te hebben schuilgehouden in de top van de organisatie. Een ten hemel schreiend schimmenspel is het inderdaad. Wie niet zwichtte voor de afdekcultuur die er heimelijk gold, werd vroeg of laat aan de dijk gezet; "kaltgestellt". Dit verklaart intussen ook het fenomeen dat de districtsvoorgangers zich ertoe hebben laten verleiden om aan het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland decharge te verlenen voor de jaarrekening 2009, wat absoluut nooit had mogen gebeuren. Dat kan straks maar één ding betekenen, namelijk: schuld bekennen en (bestuurs)functies neerleggen! Zulks kan men trouwens het best niet lang meer uitstellen. Wie medeplichtig is aan een economisch delict, kan zich in dit land niet verschuilen achter "de lieve God". Betrof het echter "alleen maar" een economisch delict. Men heeft het immers tevens gepresteerd om te willen zwijgen toen broeder Rohn was aangezegd dat men hem wel kapot zou procederen. Sterker nog, toen een bestuurslid (!) aan de opgroeiende kinderen in het gezin Rohn voorhield dat de kerkleiding goed voor ze zou zorgen wanneer de ouders -door toedoen van hun weerbarstige vader- uit elkaar zouden gaan!! Ik heb er enkele maanden over moeten nadenken maar daarna heb ik tot tweemaal toe districtsapostel Brinkmann hierover ingelicht - en wat doet die schijnheilige (!!) vervolgens??!! Precies: nothing at all. Aftreden dus: Brinkmann, Klene, Kamstra, en allen die met vrome smoelwerken doch op misselijkmakende wijze nota bene onderdanig en met de kaken op elkaar dezulken hebben "ondersteund". Gefaciliteerd derhalve. Witteboordencriminelen!!!

Kortom: hier moet handelend worden opgetreden, zowel door de rijksoverheid als door de enkelingen die binnen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het hart nog op de juiste plek hebben zitten. (...) Ik heb gezegd.

Het WebTeam/BEE

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 20 Nov 2011, 17:02" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!".
Sinds echter districtsapostel Armin Brinkmann -met rugdekking van stamapostel Wilhelm Leber- nog niet moest aftreden terwijl hij bij de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R. eigenmachtig 20 keer méér uitgaf dan de betreffende statuten het hem toestonden en dat geld vervolgens óók nog terechtkwam bij een internationale oplichtersbende, moge het duidelijk zijn dat het aftreden van bestuursleden (lees: "hoge dienaren") onder géén beding ooit een optie zal blijken te zijn. Niet althans "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis". Opzieners en apostelen in de Nieuw-Apostolische Kerk "keuren hun eigen vlees".

De reden waarom wij dit onderwerp opnieuw aansnijden is, dat deze gang van zaken een aantal pijnlijke constateringen rechtvaardigt en sowieso bij deze kerk een vrijbrief tot ernstig frauduleus handelen blootlegt.

Pijnlijk om te constateren is het immers dat de districtsvoorgangers er klaarblijkelijk geen enkele moeite mee hebben om onbehoorlijk bestuur en financieel wanbeheer in het bijzonder te faciliteren en te legitimeren. Vanuit "De landelijke vergadering" waarvan zij ingevolge de statuten deel uitmaken, heeft men echter wel degelijk een toezichthoudende taak te vervullen, zij het dat het "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" hier een controlefunctie betreft ten aanzien van het bestuurlijke doen en laten van de "zegenaars" aan wie betrokkenen hun kerkelijk ambt "te danken" hebben en bij wier gratie men in de kerk nog op vele terreinen actief kan zijn!

Wat in deze samenhang eveneens pijnlijk is om te constateren, is, dat wanneer er wat mis gaat of, zoals in de hierboven beschreven situatie grondig mis, "lagere dienaren" kennelijk collectief wensen te berusten in wat er op zo'n manier allemaal faliekant verkeerd kan uitpakken. Met ogenschijnlijk het verstand op nul en de blik op oneindig stevent men onverminderd in de hoogste versnelling massaal af op het hemelrijk. Mocht daar bij aankomst de deur gesloten zijn, dan ramt men die wel open, zo kan hun attitude nu vermoedelijk het best worden getypeerd.

Wij hebben op dit Forum echter óók al meermalen aangegeven dat men aldus buiten de waard rekent. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is namelijk géén goktent. (...) Wie de schoen past, trekke hem aan - voordat het aanstonds te laat is.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door ACE » zo 07 jul 2013, 08:13

@BEE, WT
Let wel: het bedrag dat (de onderneming van) broeder Rohn vanwege het in februari jl. gewezen vonnis vooralsnog terug moet betalen, betrof pertinent géén deposito. Het staat bij hem niet tegen een aantrekkelijke rentevergoeding voor de kerk uit op een spaarrekening, of zo! Het geld was door het kerkbestuur simpelweg ter beschikking gesteld voor investeringen die samenhangen met een gezamenlijk project, waarbij de voortgang door onenigheid tussen districtsapostel De Bruijn en apostel Peter Klene, dus binnen het krakkemikkig opererende kerkbestuur zelve, allengs werd ondermijnd. Een ordinaire ruzie tussen deze beiden...
Hier zit 'm nou net de kneep, want Rohn wenst hierover geen uitsluitsel te geven!
De lening zou op termijn verrekend worden met een succes fee! Maar zover is het nooit gekomen.
RR bleef halsstarrig weigeren inzage te geven in zijn boekhouding waaruit zou moeten blijken dat hij
de bedragen had geinvesteerd zoals jij beweert.

Mijn onderbuik gevoel zegt dan, dat er wat te verbergen valt en dus tegen RR werkt.

Groet,
ACE

Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door Criticus » zo 07 jul 2013, 10:07

ACE schreef:RR bleef halsstarrig weigeren inzage te geven in zijn boekhouding waaruit zou moeten blijken dat hij
de bedragen had geinvesteerd zoals jij beweert.

Mijn onderbuik gevoel zegt dan, dat er wat te verbergen valt en dus tegen RR werkt.
En dat terwijl "we" er wel op staan dat de NAK volkomen transparant is.

Maar goed, blijkbaar was er, ook zonder volledige openheid, voldoende informatie om vonnis te wijzen.

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi » zo 07 jul 2013, 17:37

@ACE
@Criticus

In het conflict, voor zover de rechtbank daarover moest oordelen, is er bij het in eerste aanleg gewezen vonnis vooral gelet op de chronologie van de gebeurtenissen. De vraag komt echter op of de afzonderlijke feiten correct tegen elkaar zijn afgewogen. Ook om die reden lijkt de behandeling van deze zaak in hoger beroep aangewezen. Van de zijde van broeder Rohn is er een gespecificeerde opgave ingebracht, waaruit blijkt hoe in zijn bedrijf de beschikbaar gestelde financiële middelen werden aangewend. Verder is het van belang dat het in dit proces alsnog volstrekt helder wordt onder welke omstandigheden het geld uiteindelijk in de vorm van een lening bij het kerkbestuur "over de toonbank" ging.

Waar ikzelf opheldering over nodig heb is met name waarom precies er door het kerkbestuur voor broeder Rohn al in het najaar van 2008 stiekem een kuil werd gegraven:
BakEenEi schreef:(...)
Kort nadat Ronald Rohn in mei 2008 bij de kerk in dienst was gekomen, ging er in Zuid-Duitsland een aannemer failliet aan wie het recreatieproject in Oostenrijk door de initiatiefnemers was aanbesteed. Deze klap is men nadien niet te meer boven gekomen want de ontstane verliezen waren enorm. Niet alleen Ronald Rohn en de overige aandeelhouders draaien voor deze verliezen op, doch nu ook voor een deel districtsapostel De Bruijn die bij de rechtbank Arnhem wel degelijk in deze samenhang als participant wordt aangemerkt.

Het lijkt erop dat districtsapostel De Bruijn na die vervelende zomermaanden in 2008 geen zin meer had in een verdere samenwerking met Ronald Rohn, die toen net voor de kerk de handen vol had aan onder andere de nieuwbouw in Arnhem, en dat dit de ware oorzaak ervan is dat Ronald Rohn al in het najaar van 2008 door het kerkbestuur heimelijk op een zijspoor werd gerangeerd. In het vonnis in kort geding van 9 september 2009 (zaak- en rolnummer: 270146 / KG ZA 09-692) staat namelijk: "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd." (...) Ook de beweringen over een eventuele opzegging in 2008 (!) van de samenwerking door Ronald Rohn zijn tot op heden op geen enkele manier door het kerkbestuur hard gemaakt. Achter diens rug om werd er voor Ronald Rohn dus in die periode een kuil gegraven! Dit ontdekte hij pas in het voorjaar van 2009.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Do 20 Sep 2012, 17:48" in de thread "ALARM"
Groet,
BakEenEi
Less Is More

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door ACE » ma 08 jul 2013, 09:26

@BEE
Van de zijde van broeder Rohn is er een gespecificeerde opgave ingebracht, waaruit blijkt hoe in zijn bedrijf de beschikbaar gestelde financiële middelen werden aangewend
Het gaat om het beantwoorden van uw vraag waardom de NAK doordrukt en verhaal haalt bij RR.
Die gespecificeerde opgave was niet voldoende voor de NAK. Laat dat dan bevestigen door je accountant. Ook niet gebeurd!

Daarom drukt men nu door. Bij een faillisement is er een curator die verslag doet.
Of dat ethisch in de haak is? Natuurlijk niet.

Groet,
ACE

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi » ma 08 jul 2013, 12:25

[Bijgewerkt: 15.00 uur]
ACE schreef:(...)
Het gaat om het beantwoorden van uw vraag waardom de NAK doordrukt en verhaal haalt bij RR.
Die gespecificeerde opgave was niet voldoende voor de NAK. Laat dat dan bevestigen door je accountant. Ook niet gebeurd!

Daarom drukt men nu door. Bij een faillisement is er een curator die verslag doet.
Of dat ethisch in de haak is? Natuurlijk niet.

(...)
@ACE

Voordat het geld destijds door het kerkbestuur werd overgemaakt, had broeder Rohn al tot in detail opgegeven waarvoor het was bedoeld, en achteraf heeft hij de bestedingen nog gespecificeerd in een overzicht van ongeveer 4 pagina's.

Gelet op deze voorgeschiedenis, moet er dus wel een heel andere reden zijn waarom het kerkbestuur de vooralsnog toegewezen vordering nu in allerijl en tot elke prijs geïncasseerd wil zien. Na het vonnis van 20 februari jl. heeft zowel de advocaat van broeder Rohn bij mr. De Lange als hijzelf rechtstreeks aan districtsapostel Armin Brinkmann kenbaar gemaakt dat het opgeëiste geld, vanwege de investeringen, niet meer "op de plank" ligt. Normaalgesproken zou er in zo'n situatie verstandig overleg plaatshebben over een betalingsregeling, maar daar had het kerkbestuur nu geen boodschap aan. Per se moest het vonnis onverwijld worden voltrokken en daar werden ook priester Scherpenzeel, diens zakenpartners en districtsapostel i.r. De Bruijn bij ingeschakeld. Eerder was in maart 2011 de advocaat van priester Scherpenzeel, mr. Abeln, al door het kerkbestuur ingeschakeld om tegen broeder Rohn bij de politie een strafaangifte in te dienen. Dit verklaarde de extra aanwezigheid van mr. Abeln op de zitting, toen in de zomer van 2011 het kort geding werd behandeld in de zogenaamde Rufmord-kwestie. Sindsdien zie ik het voor mijn ogen afspelen hoe districtsapostel Brinkmann hier te werk gaat volgens "de tactiek van de verschroeide aarde". Achteraf bezien zal hij kort na diens aantreden in mei 2011 wel stiekem hebben gedacht: wat mij -zonder dat het nieuws al op straat ligt- in Engeland is overkomen, laat ik geen tweede keer gebeuren. Ausrotten dus, die oplichter.

Alleen, was hij -Brinkmann- over enerzijds het uit de hand gelopen arbeidsconflict met broeder Rohn en anderzijds over "de kwestie Oostenrijk" wel correct geïnformeerd? En: waren voordien de gezamenlijke districtsvoorgangers wel tijdig, volledig en juist door het kerkbestuur over alle relevante feiten en omstandigheden ingelicht? Sterker nog: hadden dezen dat vanuit "De landelijke vergadering" niet simpelweg geëist?! Al was het alleen maar om zich als medebestuurders te kunnen verantwoorden, niet alleen tegenover de hoofdbestuurder bij het kerkgenootschap, de stamapostel, doch ook bijvoorbeeld tegenover de Belastingdienst! Bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moeten de uitgaven voor ten minste 90% daadwerkelijk zijn aangewend voor... het algemeen nut! Welnu, als bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de ontstane miljoenenverliezen met name werden veroorzaakt door financieel wanbeheer, wat naar mijn vaste overtuiging het geval is, hebben al dezen aan de rijksoverheid nog heel wat uit te leggen. Als oud-administrateur op het bureau van de Centrale Administratie wist ik al meteen dat men juist in dat opzicht met het gevoerde beleid zou vastlopen. Hiervoor heb ik in 2010 dan ook onmiddellijk gewaarschuwd, beslist niet alleen via dit Forum. De districtsoudste Weening wilde pertinent van niets weten, apostel Peter Klene niet en evenmin districtsapostel De Bruijn, noch later diens opvolger Brinkmann. Tot overmaat van ramp gaf zelfs stamapostel Wilhelm Leber niet thuis. Zie o.a. het bericht van Het Webteam op "Di 27 Nov 2012, 00:30" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!" Afgesproken werk!

Bij een faillissement van broeder Rohn houdt het met de hele zaak waarschijnlijk compleet op en is dus ook automatisch het hoger beroep van de baan. Vervolgens claimen de "Godsgezanten" voor zichzelf natuurlijk het voordeel van de twijfel, en is het in alle nieuw-apostolische kerkgemeenten verplicht feest. (...) Maar laten wij ons niet vergissen! Immers, het is nog helemaal niet zo ver. Binnenkort zal er bijvoorbeeld wel een uitspraak zijn in de smaadzaak (RR/TdB), om maar eens wat te noemen. Of de fraudeofficier bij het Openbaar Ministerie komt toe aan de behandeling van de aangifte van broeder Rohn tegen de in diens ogen valse strafaangifte van de kerk. In elk geval heeft het er nú alle schijn van dat mr. De Lange is vastgelopen op zijn strooptocht door de hele kerkprovincie, op zoek naar "de gestolen kroonjuwelen".

Zie verder het redactionele bericht op "Ma 01 Jul 2013, 12:37" in de thread "Hoeveel geld zou hier over de balk zijn gesmeten?", waarbij het gaat om het laatste nieuws in deze zaak bij Glaubenskultur-Magazine.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door ACE » ma 08 jul 2013, 15:44

@BEE

Het gaat niet aan wat wel en niet in de haak is kwa inhoudelijke procesgang.
De plaats waar het meest gelogen wordt is in de Rechtbank.
De rechter bepaalt wat wel en niet bewezen is en doet uitspraak.
Het ging om de reden waarom de NAK -nu- haar vordering (bij voorrang uitvoerbaar) doorzet.
Die is nmm beantwoord.

Groet,
ACE

Plaats reactie