"Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Uiteenlopende onderwerpen m.b.t. het apostolische geloofsleven
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door ACE » zo 04 sep 2011, 07:36

@all

Gretig en bij gebrek aan vermeldenswaardige content, haastte de NAK website redactie zich om een artikel te plaatsen over de
open luchtdienst aan het Uddelermeer.
In eerste instantie denk je, gut toch weer eens wat anders. Maar het enige dat anders was, was de omgeving.
De boodschap is nog steeds hetzelfde. Zo ook de oproep aan de goe gemeente om maar vooral te roeien met de riemen die er niet zijn.
De opblaasboot fungeerde als metafoor dat er nog veel gebakken lucht wordt aangeboden aan het 'levende altaar'.
Als hoogtepunt gold een bacchanaal eet festijn in het lokale etablissement om de 'massa' enigzins positief en voldaan
huiswaarts te doen laten keren. Das nog eens wat anders dan 5 broden en 2 vissen.

Hieruit blijkt maar weereens hoe krampachtig in de lagere regionen wordt getracht om de broeders en zusters onwetend te houden van
kennis die volop te vinden is op diverse internationale fora, dat de NAK niets anders is dan een christelijke sekte.

Synoniem aan het Uddelermeer, is het Uddelermeertje dat in Apeldoorn wordt verkocht. Eeen soort van kanokoek. Of wel
koek van eigen deeg. Het meer zelf is een residu van de ijstijd en dat is ook de nieuwe richting van de NAK internationaal.

Eindresultaat van dit spontane initiatief is ook voorspelbaar: 'ze deden een plas en het bleef zoals het was'.

Fijne zondag,
Groet,
ACE

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Jabob65 » zo 04 sep 2011, 17:05

@ACE, een leuk initiatief van deze gemeenschappen, zo zie je maar weer dat de afstand tussen de kerkleiding en de gemeenteleden enorm groot is, wel zou het raadzaam zijn om de nadruk niet al te veel leggen op het (zogenaamde) geloofsdoel want de weg maak je door hem te gaan, gewoon elke dag aan de wandel, dat is maar het beste.

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door willempower » zo 04 sep 2011, 22:06

@all;;
Zit toch na te denken over het volgende :


Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

Betekend dit dat er niet over gesproken mag worden , dus ja en amen over alles zwijgen en kop dicht , dan voldoet men aan alle regels .
In mijn visie is het ongeveer zo dat het omgekeerd evenredig is hoe hoger in rang hoe meer men van deze regel mag afwijken .

Klene voldoet daar helemaal aan dan , want de rechter floot hem terug met zijn schrijven over RR .
Valt dit ook onder onbesproken gedrag ?
Hier spreekt men er wel over , en vele kijkers op dit forum volgen onvoorwaardelijk Klene en zijn clan .
En het is niet onwaarschijnlijk dat de rechter hem vrijdag helemaal niet van onbesproken gedrag vrijspreekt .
Wat gebeurt er dan , moet barbetje straks hangen wat Theloog hem in voorgegaan is ?
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie » di 06 sep 2011, 14:11

willempower schreef:@all;;
Zit toch na te denken over het volgende :


Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

Betekend dit dat er niet over gesproken mag worden , dus ja en amen over alles zwijgen en kop dicht , dan voldoet men aan alle regels .
In mijn visie is het ongeveer zo dat het omgekeerd evenredig is hoe hoger in rang hoe meer men van deze regel mag afwijken .

(...)
Wat gebeurt er dan , moet barbetje straks hangen wat Theloog hem in voorgegaan is ?
@willempower

Al lijkt het er heel erg op dat apostel Peter Klene vóór, op en ná 8 juni 2009 nogal solistisch te werk is gegaan; toch hebben zijn beide medebestuursleden hem daartoe de gelegenheid geboden. Niet alleen de rol van opziener Kamstra is gedurig sterk onderbelicht gebleven, doch ook de invloed van districtsapostel Brinkmann. Kort nadat deze aantrad kwam dit al kwalijk aan het licht:
BakEenEi schreef:(...)

De sympathieke Duitse zegeheld toonde zich hun bondgenoot. Subiet besloot hij in juni 2011 om via diens perswoordvoerder de vertaling aan Glaubenskultur-Magazine te doen toespelen van het achteraf bij de rechtbank Utrecht verboden artikel tegen broeder Ronald Rohn. De redactie is er daar gelukkig niet ingetrapt om het te publiceren. Zó werken de hedendaagse apostelen van de heer dr. Wilhelm Leber. Ik schreef het al eerder maar het zijn wolven in schaapskleren. Men waant zich boven de wet.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "di 09 aug 2011, 10:48" in de thread "Tenzij... "
Terwijl districtsapostel Brinkmann inmiddels als geen ander kon weten hoe ontzettend veel er is misgegaan op het gebied van financieel beheer bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, deinsde hij er (na 15 mei 2011) niet voor terug om maar brutaal via Glaubenskultur-Magazine te proberen broeder Rohn óók in het buitenland zwart te maken, dus zonder "de rechtsgang" af te wachten zoals men het van alle anderen wél huichelachtig verwacht, wat bij de behandeling van het kort geding op 7 juli jl. namens "Het Bestuur" zelfs in de rechtszaal nog met veel theater doch voor insiders volstrekt ongeloofwaardig werd betoogd door mr. De Lange.

Onze inschatting is dat "Het bestuur" nu in volle vaart afstevent op de duurste misslag in haar geschiedenis. Dat kost straks meerdere kopstukken de kop, al zullen de best geharde hypocriete Betonköpfe het wel overleven...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door willempower » di 06 sep 2011, 16:14

@ redactie
Blijf toch zitten met de vraag wat is onbesproken gedrag , telt dat alleen bij de aanstelling van Klene en daarna vervalt dat ?
De rechter veroordeeld hem om de rectificatie te plaatsen , en toch aanvaarden ze dat als onbesproken gedrag ?
En dat ze daar in tegen geprobeerd hebben RR de toegang tot de kerk te ontzeggen , dus eigenlijk zeggen we excommuniceren je .
Of is het zo dat Klene de regelgeving van zijn eigen kerk niet kent .
Dat is dan met 2 maten meten .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie » di 06 sep 2011, 21:46

willempower schreef:@ redactie
Blijf toch zitten met de vraag wat is onbesproken gedrag , telt dat alleen bij de aanstelling van Klene en daarna vervalt dat ?
De rechter veroordeeld hem om de rectificatie te plaatsen , en toch aanvaarden ze dat als onbesproken gedrag ?
En dat ze daar in tegen geprobeerd hebben RR de toegang tot de kerk te ontzeggen , dus eigenlijk zeggen we excommuniceren je .
Of is het zo dat Klene de regelgeving van zijn eigen kerk niet kent .
Dat is dan met 2 maten meten .

@willempower

Volgens de statuten is dit "onbesproken gedrag" zuiver een voorwaarde om een geestelijke bediening te krijgen, zoals men later kan worden geschorst "indien daarvoor belangrijke redenen aanwezig zijn":
BakEenEi schreef:(...)
 • (...)
  Artikel 8 Kerkelijke ambtsdragers

  1. 
Voor het bereiken van de in artikel 2 vastgelegde doelstellingen van de kerk, in het bijzonder het verlenen van zielszorg aan de leden, worden ambtsdragers benoemd. De inhoud van de ambtsopdracht blijkt uit de bepalingen van de Stamapostel.
  2. 
De ambtsdragers worden door de Stamapostel, de Districtsapostel of een door één van hen aangewezen vertegenwoordiger in hun ambt geordineerd. Zij verlenen de ambtsdragers ambtsrust, geven hen tijdelijk verlof of ontheffen hen van hun ambt wanneer daarvoor een belangrijke reden aanwezig is.
  3. 
Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

  4. De uitoefening van het ambt geschiedt volgens de aanwijzingen van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.

  5. De uitoefening van het ambt geschiedt vrijwillig en is in principe onbezoldigd.

  6. Alle ambtsdragers zijn geestelijken in de zin van de algemene wetgeving. Ze zijn verplicht geheimhouding te bewaren aangaande alle gebeurtenissen waarvan zij door de uitoefening als ambtsdrager kennis verkrijgen. De plicht tot geheimhouding blijft ook gelden na beëindiging van de ambtelijke werkzaamheden.
  7. Ambtsontheffing, het verlenen van ambtsrust, het neerleggen van het ambt, uittreding of uitsluiting beëindigen de ambtelijke werkzaamheden en hebben het verlies van alle aan het ambt verbonden rechten tot gevolg.
  8. 
Bij het beëindigen van de ambtelijke werkzaamheden is de ambtsdrager verplicht alle kerkelijke eigendommen inclusief alle documenten, gegevens, geschriften en boeken te deponeren op een door de Districtsapostel te bepalen plaats met de uitdrukkelijke verzekering geen kerkelijke eigendommen, zowel originelen als kopieën, meer in bezit te hebben. Desgevraagd is hij verplicht over zijn ambtelijke werkzaamheden informatie te verstrekken en rekenschap af te
 leggen, behoudens hetgeen onder ambtsgeheim dient te blijven (bijvoorbeeld conform richtlijnen voor ambtsdragers).
  (...)
  Bij een vermoeden van "onbehoorlijk bestuur" mag volgens de statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de Stamapostel niet in het ongewisse blijven. Dat valt af te leiden aan het derde lid van artikel 5:
  Artikel 5 De Stamapostel
  
1. De Stamapostel is de hoogste geestelijke autoriteit van alle nieuw-apostolische kerken op aarde en geeft leiding aan deze in alle religieuze aangelegenheden.
  
2. De Stamapostel wordt benoemd door zijn ambtsvoorganger of gekozen uit de kring van de Districtsapostelen en Apostelen, wanneer deze benoeming ontbreekt.

  3. De Stamapostel benoemt de Districtsapostel, de Apostelen en de Opzieners. Hij kan hen ambtsrust verlenen, voorlopig verlof geven of, indien daarvoor belangrijke redenen aanwezig zijn, hen schorsen. 
De Stamapostel kan voor de in dit lid genoemde handelingen eventueel een vertegenwoordiger aanwijzen.
  De Stamapostel moet dus in staat zijn om te schorsen (!) "indien daarvoor belangrijke redenen aanwezig zijn". Aan hem mag dus geen relevante informatie worden onthouden! "Districtsvoorgangers; hebt u zich ervan kunnen vergewissen dat St.Ap. Leber "tijdig, juist en volledig" werd geïnformeerd, nu er blijkbaar naast de continue negatieve opbrengsten in Arnhem nog eens 7 miljoen euro extra op het spel staat door juridisch getouwtrek, nog los van alle onkosten vanwege advocaten die het kerkbestuur wel zal hebben ingeschakeld? Districtsvoorgangers; hebt u gedaan waartoe u volgens de statuten verplicht bent? En mogen wij, de broeders-en-zusters in-de-bank, ook nog weten hoe dat dan zit?"

  Afrondend; er is niets geheimzinnigs aan een verantwoorde besteding van offerontvangsten. Daar kan een kerkbestuur volkomen transparant in zijn. Is men dat echter niet, dan is extra vertrouwen zeer zeker niet op zijn plaats. De statuten spreken hier boekdelen. Indien ook districtsvoorgangers hun verantwoordelijkheden uit de weg gaan, behoren ook zij te worden geschorst. Met onterechte geheimzinnigheid verspeelt men immers: geloofwaardigheid. Voorgoed.

  (...)
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".
Waarschijnlijk zijn vanuit "De landelijke vergadering" de districtsvoorgangers door gedoogsteun verwijtbaar nalatig geweest, bijvoorbeeld ook toen het ging om het verlenen van decharge voor de jaarrekening 2009...
Alle leden van "Het bestuur" én "De landelijke vergadering" zouden het veld moeten ruimen, alsook "De stamapostel" want die sukkel (!) dwarsboomt nota bene inkomende alarmerende (!) correspondentie van derden.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie » wo 07 sep 2011, 08:20

[Bijgewerkt: 11.30 uur]

willempower schreef:@ redactie
Blijf toch zitten met de vraag wat is onbesproken gedrag , telt dat alleen bij de aanstelling van Klene en daarna vervalt dat ?
De rechter veroordeeld hem om de rectificatie te plaatsen , en toch aanvaarden ze dat als onbesproken gedrag ?
En dat ze daar in tegen geprobeerd hebben RR de toegang tot de kerk te ontzeggen , dus eigenlijk zeggen we excommuniceren je .
Of is het zo dat Klene de regelgeving van zijn eigen kerk niet kent .
Dat is dan met 2 maten meten .
@willempower

In het eerste bericht in deze thread handelde het ook nog even over de "officiële verklaring van districtsapostel Wolfgang Nadolny" (daarbij voorzichtig neigend naar het zogenaamde hybrissyndroom) over de nogal geheimzinnige "Beurlaubung" van de Russische apostel Alexander Nikolajewitsch Malyschew, geördineerd in 1996 en werkzaam in Kazachstan:
De belangrijkste maat waarmee er in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt gemeten blijkt in de praktijk steeds te zijn in hoeverre men trouw is aan het gestelde gezag. Kritiek op de stamapostel wordt de leden hierbij het meest zwaar aangerekend. Uiterst geraffineerd wordt er een verdeel- en heerspolitiek bedreven. Eén van de gevolgen daarvan is dat ambtsdragers doorschieten in hun loyaliteit. Dit is precies ook wat wij nu zien bij het kennelijke financiële wanbeleid in Nederland. Daarom is het bijna onbegrijpelijk dat "Het bestuur" het nu heeft aangestuurd op rechtszaken want hierdoor komen er details "op straat" te liggen welke de betrokken "verantwoordelijken" enorm in verlegenheid zullen brengen. Het zal ons dus niet verbazen als de kerkleiding de ontstane conflicten met broeder Rohn op het aller- allerlaatste moment nog in der minne wenst te schikken. Toch is men inmiddels de aanwijzing van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geheel en al onwaardig gebleken. Het valt dan ook te verwachten dat het Ministerie van Financiën spoedig een onderzoek instelt. Dit zal vele verborgen gehouden misstanden aan het licht brengen. Schenkingen aan de Nieuw-Apostoliche Kerk in Nederland zullen daarna vrijwel zeker niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.
Redactie schreef:(...)
Waarschijnlijk zijn vanuit "De landelijke vergadering" de districtsvoorgangers door gedoogsteun verwijtbaar nalatig geweest, bijvoorbeeld ook toen het ging om het verlenen van decharge voor de jaarrekening 2009...
Alle leden van "Het bestuur" én "De landelijke vergadering" zouden het veld moeten ruimen, alsook "De stamapostel" want die sukkel (!) dwarsboomt nota bene inkomende alarmerende (!) correspondentie van derden.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "di 06 sep 2011, 21:46"
Hierbij spreken wij tevens uit eigen ervaring. Dezelfde corrupte opstelling kennen wij overigens van districtsapostel Brinkmann, apostel Peter Klene en eerder ook van districtsapostel De Bruijn. Schichtig loopt men voor de verantwoordelijkheden weg. Ondertussen waant men zich als "wereldleiders van faam" onschendbaar, te pas en te onpas zich op goddelijk gezag beroepend. Daarom zal er ook nóóit van bovenaf in de organisatie aan worden meegewerkt dat er -om te beginnen bij elke gebiedskerk- een onafhankelijke Raad van Toezicht wordt ingesteld. Maar dat is wel de reden ervan dat de zaken nu zo grandioos uit de hand kunnen lopen.

Zie verder het redactionele bericht op "za 23 jul 2011, 15:13" in de thread "Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Tosca » wo 07 sep 2011, 11:36

willempower schreef:@ redactie
Blijf toch zitten met de vraag wat is onbesproken gedrag , telt dat alleen bij de aanstelling van Klene en daarna vervalt dat ?
De rechter veroordeeld hem om de rectificatie te plaatsen , en toch aanvaarden ze dat als onbesproken gedrag ?
En dat ze daar in tegen geprobeerd hebben RR de toegang tot de kerk te ontzeggen , dus eigenlijk zeggen we excommuniceren je .
Of is het zo dat Klene de regelgeving van zijn eigen kerk niet kent .
Dat is dan met 2 maten meten .

@Willempower en al,
In de inmiddels wereldberoemde ”Februari 2010 brief’’ verzoekt Apostel Peter Klene de overige Ambtsdragers te zwijgen over het gedrag van TDB. De opzet daarvan is heel duidelijk…Namelijk dat TDB van ‘’onbesproken gedrag’’ blijft.
Het is dus overduidelijk dat het niet wenselijk wordt geacht te spreken over het gedrag van Ambtsdragers, ook al betreft het (ernstig) wangedrag!

Op die manier blijven de Ambtsdragers van onbesproken gedrag (!)

Indien iemand het desondanks toch waagt iets te melden over het eventueel wangedrag van een Ambtsdrager wordt hij/zij zonder pardon weggezet als zijnde een ‘Kwaadspreker’.

Ook de vermetele Stamapostel Walter Schmidt (1960-1974) verklaarde in Augustus 1960 na de dood van J.G.Bischoff…Wij zwijgen! Het was toen de bedoeling dat er over diens leugens niet verder werd gesproken om zodoende diens ‘’onbesproken levenswandel’’ te garanderen(…)

Samenvattend: In Nieuw Apostolische kringen Heeft de betekenis van “”Een onbesproken levenswandel’’’’ een geheel andere dan de ‘’wereldse’’ betekenis!

Denk er maar eens over na. Dan blijkt dat duidelijk.

Met vriendelijke groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door willempower » wo 07 sep 2011, 13:29

@tosca en @ redactie
Jullie geven een uitgebreide toelichting op onbesproken gedrag , en denk best duidelijk voor iemand die het niet begrijpt .
Daar hoor ik dan ook bij want je hebt een onbesproken gedrag in de kerk als je op de hoofpagina zet dat RR niet echt aardig is . :evil: :evil: :evil: :evil:

Samenvattend: In Nieuw Apostolische kringen Heeft de betekenis van “”Een onbesproken levenswandel’’’’ een geheel andere dan de ‘’wereldse’’ betekenis!
De broeders staan dan in de navolging en moeten zeggen Klene het grote voorbeeld en wat doet die het goed , even later word die veroordeeld door de aardse rechter dat hij crimineel bezig en rectificeert van de rechter met dwangsom en al .

Klene offert even het kerkie in Uithuizen op voor zijn advocaatkosten , zijn maar domme boeren daar en die trappen er wel in .IK en Ik ben toch jullie leider een voor beeld en tegenspraak kan niet geduld worden . Ook niet door een rechter want wij leven in een andere wereld ?
Gelukkig dacht de rechter effe anders , maar kerkie in Uithuizen geofferd aan mijn eer en roem .
Zal wel weer een brief doen uitgaan van kop dicht en zwijgen ik ben de baas afgedekt door Brinkie .
Nu zullen voor de rechtzaak van Vrijdag wel weer een kerkie geofferd moeten worden aan advocaat kosten .
Misschien kan Roden heel makkelijk omgebouwd worden tot advocaten kantoor .
Mijns inzien laten ze Klene deze zaak nog doen en hem dan opzij te schuiven , kunnen ze achteraf de zwarte P. in een keer op zijn bordje leggen .
In een bedrijfs wereld van een bouw BV had de leiding in deze gevallen de eer aan zichzelf gehouden en opgestapt of de vertrouwenskwestie gesteld , geloven jullie nog in mij ?
Dat terwijl Klene in veel bouw B.V .’s zit .
Ergens zit het verschrikkelijk goed fout daar en niet zo een Klene beetje ook .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door BakEenEi » do 15 sep 2011, 09:28

Redactie schreef:Nooit kan 't geloof te veel verwachten (1)
Uit: Bericht door Redactie op "zo 08 mei 2011, 15:36"
@all

Een Bijbelse geschiedenis waarvan de inhoud volgens mij aangeeft waarmee de verantwoordelijkheid bij dienaren in het werk Gods begint, zocht ik op in de Naardense Bijbel, de vertaling van Pieter Oussoren:
 • 21:15
  • Wanneer ze dan het morgenmaal gehouden hebben zegt Jezus tot Simon Petrus: Simon-van-Johannes, heb je mij lief, méér dan zij?
   Hij zegt tot hem: ja Heer, u wéét dat ik uw vriend ben! Hij zegt tot hem: weid mijn bokjes!
  21:16
  • Weer, een tweede keer, zegt hij tot hem: Simon-van-Johannes, heb je mij lief?
   - en hij zegt tot hem: já Heer, u weet dat ik uw vriend ben! Hij zegt tot hem: hoed mijn schaapjes!
  21:17
  • Ten derden male zegt hij tot hem: Simon-van-Johannes, ben je mijn vriend? Petrus wordt bedroefd, omdat hij ten derden male tot hem zegt 'ben je mijn vriend?',
   en hij zegt tot hem: Heer, ú weet alles, ú kent mij toch als uw vriend? Jezus zegt tot hem: weid mijn schaapjes!-
  21:18
  • vast en zeker is het, zeg ik je: toen je jonger was omgordde je jezelf en ging je waar je wilde;
   wanneer je oud wordt zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden en brengen waar je niet wilt!
  21:19
  • Daarmee zegt hij in tekentaal met wat voor dood hij God verheerlijken zal.
   Als hij dat gezegd heeft zegt hij tot hem: volg mij!
  Uit: Johannes 21 (Naardense Bijbel)
Naar mijn gevoel ontbreekt hiertegenover de verbindende schakel met een stellingname bij de nieuw-apostolische kerkleiding als...
 • "Wir können nicht ausschließen, dass Gott im Einzelfall auch außerhalb der von uns erkannten Ordnungen wirkt."
... indien ik voor mijzelf naga hoever men met die "von uns erkannten Ordnungen" intussen heeft willen gaan. Herderlijke zorg, zielzorg (!), wordt tegenwoordig gestoeld op een soort van economisch marktdenken. Zie daaromtrent de thread "Framing". "Oberhirten" werpen zich op als kermisexploitanten op het vlak van Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid; van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • 34:1
  • Dan geschiedt het woord van de Ene aan mij om te zeggen:
  34:2
  • mensenzoon, profeteer over Israëls herders,- profeteer en zeg tot hen, tot de herders: zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
   wee de herders van Israël die herders voor zichzelf geworden zijn!- is het niet het kleinvee waarvoor herders herder zijn?-
  34:3
  • het vet eet ge op, met de wol kleedt ge u en het gemeste slacht ge,- maar het wolvee weidt ge niet;
  34:4
  • die zwak werden hebt ge niet versterkt en wat ziek was hebt ge niet genezen; het gebrokene hebt ge niet verbonden,
   het verdwaalde niet helpen terugkeren en het verlorene niet gezocht; ge hebt over hen geheerst met hardheid en met bruut geweld;
  34:5
  • zij raken verstrooid, zo zonder herder; zij worden eetwaar voor al wat in het wild leeft op het veld en raken verstrooid;
  34:6
  • nu dwalen ze, mijn kleinvee, over alle bergen en over elke heuvel die zich verheft; over heel het aanschijn van de aarde zijn ze verstrooid, mijn kleinvee,
   en geen die naar ze vraagt, geen die zoekt;

  Uit: Ezechiël 34 (Naardense Bijbel)
Het zijn "machtigen der aarde" geworden; zij, die als "hoge(re) dienaren" zich boven hun -voor Hem (!) aan hen gelijkwaardige- naasten hebben verheven. Ongenaakbaar regeren zij vanuit hun ivoren torens. Mededogen blijft uit. Allen worden onderworpen aan de regels van hun multinationale "kerkbedrijf" met topsalarissen en onschendbaarheid voor de topmanagers. Wie zich dat niet laat welgevallen, moet maar weten wat ervan komt:
Redactie schreef:(...)
[citaat 5]
Stammapostel Leber:
Wir stehen auf einem Felsen. Ich erinnere daran, dass Jesus einst zu Petrus sagte: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen" (Matthäus 16,18). Wir als die Gemeinde stehen auf dem Felsen. Solange wir mit diesem Felsen verbunden sind, haben wir Kraft. Diese Kraft befähigt uns, den Teufel zu überwinden, ja, alle Geister zu bezwingen. Aber wenn man nicht mehr auf dem Felsen steht, wenn es anderen Mächten gelingt, diese Verbindung zu unterbrechen, dann verliert man sofort seine Kraft. Dann ist man nicht mehr gesegnet. Dann verliert man den Glauben und kann die Liebe Christi nicht mehr wahrnehmen. Deshalb ist es so wichtig, auf diesem Felsen gegründet zu sein, mit dem Stammapostel verbunden zu bleiben, Verbindung mit den Aposteln zu haben, so oft wie möglich in die Gottesdienste zu gehen. Stehen wir nicht mehr auf dem Felsen, sind wir unserer Kraft beraubt und werden zum Spielball der Geister.

Bron: Verslag in het Tijdschrift Unsere Familie van de dienst op 29 maart 2009 te Kampala/Oegenda

Uit: Bericht door Redactie op "vr 22 apr 2011, 22:48" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".
Ten slotte...
BakEenEi schreef:@all

In één van de vorige berichten viel de naam van "oom Yske", onze onvergetelijke districtsevangelist De Vries. Ik herinner mij een avond in Gwardamangia op Malta, in juni 1982. Na één van de eerste koorrepetities raakten wij in onze missiegroep met elkaar aan de praat, toen er spontaan een vraag over het reilen en zeilen in de gemeenschap naar voren kwam. Even spontaan ging evangelist De Vries met ons op dat onderwerp in. Twee uur later (!) en intussen midden in de nacht bevonden wij ons in de hemel op aarde... Hoe kan zoiets? Het begon met een zuivere intentie van degene die iets lelijk dwarszat, en daar werd vanuit de liefde Gods door een dienaar die een waarachtige herder kon zijn op gereageerd.

Later werden in de Nieuw-Apostolische Kerk de teugels strak aangetrokken. Het was alsof er zo nodig een geleide economie moest gaan floreren. Veel te vroeg overigens moesten wij in oktober 1985 afscheid nemen van onze oom Yske - en inmiddels ook van zijn lieve vrouw. Er brak een nieuw tijdsdeel aan en dienaren moesten vooral managers zijn. Daar werden ze volgens mij ook op geselecteerd. "De fik erin!", zo bracht één van hun het onder woorden toen een jong gezin met een missie afreisde naar een "witte vlek" op de landkaart. De statistieken zouden het nu uitwijzen. (...)

Aan dat verschijnsel van "blinde ambitie" was geen lang leven beschoren. Iedereen en alles móest en zóu echter "in beweging" komen. Met welk doel eigenlijk? Om te scoren? Om met andere districtsvoorgangers te wedijveren? Om "de apostel" te paaien? Op een Open Dag in Leiden woonde ik eens een hoorcollege bij over biopharmacie. De hoogleraar die er aan het woord was zei: "Vroeger wilden wij weten: wat doet dit medicijn? Nú gaat her erom: wat doet dit medicijn met deze persoon?" Meteen dwaalden mijn gedachten af naar zielzorg: in hoeverre maakte het de "dienaren" nog wat uit of individuele "schapen Zijner weide" middenin de "gemeenschap" nog wel veilig waren in Jezus' armen! Heel weinig nog maar...

In de Nieuw-Apostolische Kerk was het hek van de dam geraakt, en niet een beetje ook! Tussen leidinggevenden en degenen die kennelijk het voorwerp dienen te zijn van hun leiderschap bestaan er tegenwoordig hele werelden van verschil. Wat er door de hoogmogende heren achter de schermen wordt bekokstoofd gaat niemand wat aan. Hooguit laat een perswoordvoerder er mondjesmaat soms iets over los. Doorsnee gelovigen zijn in theologisch opzicht onnozele halzen, zo is blijkbaar de gedachte die er in de ivoren torens heeft postgevat. "Die zullen wij wel eens even mores leren!" Zeshonderd pagina's met godsdienstwaanzin zijn er al in de maak.

Voorgangers, u staat nu op het punt om te zwichten voor een overmacht aan hogere dienaren. Het zijn echter wolven (geworden) in schaapsklederen. Kies dan heden wij gij dienen wilt...

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "zo 06 maart 2011, 10:53" in de thread "Addergebroed".
BakEenEi schreef:(...)
Een wolf in schaapskleren ziet eruit als een schaap; niet als een wolf...

Uit: Bericht door BakEenEi op "ma 29 aug 2011, 11:17" in de thread "ontologische geborgenheid niet in het midden der gemeenschap".
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Plaats reactie