Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » do 13 jan 2011, 14:09

@all

Iemand merkte op: "Was dit het nu, of worden de zaken nog tot op de bodem uitgezocht?" Toen die kanttekening bij de Redactie belandde, wekte dit enige wrevel plus bij ons de uitspraak "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!". Vandaar nu -voor de beeldvorming- het volgende. Het initiatief om de website en dit forum in het leven te roepen kwam voort uit onvrede over het "goddelijke gezag" waarachter het (internationale) kerkbestuur zich ál te vaak verschuilt, zodra men wordt aangesproken op kennelijke onregelmatigheden. Dat viel met name op bij de geschiedschrijving over het apostolische werk. Telkens opnieuw "dicteert" de kerkleiding aan allen die het nota bene rechtstreeks aangaat in hoeverre een volle waarheid er überhaupt toe doet en zelfs wanneer die aan de orde zou zijn. Met andere woorden: er rijzen vragen die vervolgens worden gesteld aan de verantwoordelijken bij de kerkleiding, en daarna blijft er voor die vragenstellers niets anders over dan (eindeloos) wachten op de gewenste informatie. Bestuurlijk is de kerk namelijk zó georganiseerd, dat "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" tegenover de leden straffeloos overal het zwijgen toe kunnen doen! Te pas en te onpas gebeurt dit dan ook. Wie zich twee of drie keer tot ambtsdragers heeft gewend om ergens opheldering over te krijgen en dan nog steeds niets wijzer is geworden, geeft het doorgaans wel op, zo leert immers de ervaring...

Wat velen echter niet doorhebben is, dat deze gang van zaken eenvoudigweg neerkomt op machtsmisbruik (!) want het gebeurt in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk juist stelselmatig (!) dat er van hogerhand niet of nauwelijks wordt gereageerd op kwesties die gevoelig liggen, vooral in de gevallen waarbij het eigen handelen van de kerkleiding wordt gekritiseerd. Als er van de zijde van bestuursleden al wordt gereageerd, wordt gewoonlijk niemand daar wijzer van.

De opmerking die ons raakte betrof de kwesties "Oostenrijk" en "Arnhem": "Was dit het nu, of worden de zaken nog tot op de bodem uitgezocht?" Met welke middelen (?) uitgezocht, was voor ons hierna het dilemma! En stel dat er dan iets aan het licht komt en degenen die het forum bezoeken zijn er vervolgens mee op de hoogte; is dan de "mission completed... and nobody will be brought to justice"? Het is om redenen van het voorgaande dat wij nu graag even willen verduidelijken wat er van de Redactie feitelijk te verwachten valt, terwijl de kerkleiding (want daarin is men consequent) zich weer eens hult in stilzwijgen. Het ter zake ingenomen standpunt luidt immers: "Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven."

Dat het onbeleefd is, daar zijn wij ons van bewust, maar alvorens te antwoorden stellen wij een wedervraag: waarom wilt u weten wat u wilt weten?

Het feit dat de Redactie haar informatie op dit forum deelt met allen die erin geïnteresseerd zijn, heeft maar één reden: wij dachten dat wij met het "werk Gods" van doen hadden, doch nu dat niet (voluit) het geval blijkt te zijn, gaat dit allen aan met wie wij -wat het geloof betreft- nog altijd veel hebben te delen. Geachte lezers, uw naasten - dat zijn wíj (onder anderen)!! Echter, wíj werden op onze gezamenlijke geloofsweg geconfronteerd met "onzuiver levenswater", maar daarvoor had de kerkleiding géén begrip! Dit is de reden ervan dat wij nu waarschuwen tegen de "verontreinigingen" die wij tegenkwamen. Het bevreemdt ons alleen dat sommigen ons dit nogal aanrekenen, al reikt niemand onder hun een helpende hand! Schijnbaar is men van oordeel dat ieder te allen tijde overal in heeft te berusten. Wie zo omgaat met "kinderen die vragen", die consequent worden overgeslagen; maakt die zich niet schuldig aan... zinloos geestelijk geweld?

Nadat er eind december 2010 veel was geschreven over de beslotenheid waarin het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zich bezighoudt met besognes "waar anderen zich niet mee hebben te bemoeien", hield het voor ons in zoverre even op, dat wij toen grotendeels hadden opgeschreven wat wijzelf te weten waren gekomen. Dat had ook bij onszelf even tijd nodig om te bezinken want pas in september 2010 was het goed en wel tot ons doorgedrongen, dat er toch echt iets van geen kant klopt aan de leegstand van het nieuwbouwcomplex in Arnhem. "Open dag Residence Eimersstaete groot succes", zo had de kerkleiding in november 2009 zelf(s) gemeld op haar website! Nadat wijzelf in Arnhem hadden geconstateerd dat het gebouw leeg staat, hoorden wij opeens van alles over "Oostenrijk". Wat had dát er in godsnaam mee te maken? Oostenrijk?! (...) Intussen wéten wij: de koppeling die apostel Klene, opziener Kamstra, de districtsoudste Klene en de districtsevangelist Vis in hun brief "Santpoort, 21 februari 2010" aanbrachten tussen de kwesties "Oostenrijk" en "Arnhem"; dat was enkel een suggestie en in deze hele samenhang bepaald níet echt de kwestie!

Terugkomend op de gemaakte opmerking "Was dit het nu, of worden de zaken nog tot op de bodem uitgezocht?"; wij zullen het moeten doen met de aanvullende informatie die ons voorhanden komt! De Rechter buigt zich al over de kwesties "Oostenrijk" en "Arnhem". Dit gebeurt echter niet achter gesloten deuren, zoals de kerkleiding haar deuren daarentegen wél gedurig gesloten houdt! Zodoende kunnen wij u melden dat er van de zijde van het kerkbestuur nu al diverse malen bij de Rechtbank werd verzocht om uitstel en nader uitstel. Dat is op zijn zachtst gezegd hoogst bevreemdend. Door de ontwikkelingen op dit punt aandachtig te volgen, hopen wij dus later te kunnen aangeven wat daarvan de oorzaak is geweest. In elk geval willen wij in de tweede helft van deze maand vast een compacte reconstructie maken van wat er tot op heden is voorgevallen. Voor ons zal hierbij de kwestie "Oostenrijk" vooral als een privé-aangelegenheid gelden.

Verder doen wij een beroep op uw hulp bij "de waarheidsvinding! Zie onze oproep: klik >>HIER<< .

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Hooguit weten wij wat wij kunnen weten! (2)

Bericht door Redactie » di 15 feb 2011, 21:00

@all

Eén van onze redactieleden werd jl. zondag aangesproken door priester Nienhuis in de hoofdplaats van de gemeente Eemsmond; "Oethoezen" zou Seth Gaaikema wel zeggen. Aan deze priester was als in een openbaring het laatste nieuws getoond in de kwestie Eimersstaete c.a.: onze berichtgeving daaromtrent zou met gebruikmaking van moderne technieken geënsceneerd zijn en derhalve op onwaarheid berusten! Aldus sprak door hem een geest die ons bekend voorkwam.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door willempower » di 15 feb 2011, 22:16

@ all
Ze moesten toch zwijgen van klene tot ze het uitgelegd hadden ,maar deze opmerking komt me niet raar over , iedereen liegt en bedriegt en hun de enige die de waarheid weten en in pacht hebben .
Als ze straks hun kerkje kwijt zijn wat ze zelf hebben opgebracht met offergeld dan nog is het de schuld van dit forum .
Zelfs denk ik dat van hun offergeld ze er wel 3 betaald hebben en nu alles weg door dit forum en niet door die Theoloog met zijn missers .
Zo word het wel verdraaid .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Jabob65 » do 17 feb 2011, 08:26

Over tante Greet hoorde ik het volgende, en dit geeft tevens aan dat ze nog een 'hard core' nieuw-apostolische gelovige is, tegen haar zoon, die wat zat te piepen, had ze gezegd 'ach jongen, als je maar bij de 144.000 hoort'........; nu zijn er zo'n 10.000.000 nieuw-apostolischen world wide, en ze geloven dus dat zij het uitverkoren volk zijn, de bruid van Jezus Christus, maar dan zijn er dus ook nog die weer geloven in het elite denken binnen dat exclusieve denken; je moet zorgen dat je bij die ene 1,4% hoort.

Dus als er in Nederland nog 3.000 nakkers zijn, DAN moet jij zorgen dat je bij de 'beste' 42 hoort, en dan ga je natuurlijk al snel denken, wie zijn dan die 42.

Vraagstelling: wie zijn de 42 Nederlandse nieuw apostolischen die bij de 144.000 horen.

Brrrrr......!!

Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Lmg » do 17 feb 2011, 09:13

@all

Door het geloofs en denksysteem binnen de Nak zijn er door sommige ambtsdragers
extreme en ziekmakende gedachten ontwikkeld.

Een nu in de rust zijnde Herder voorganger P.. M wist het destijds exact wie tot de
wijze en dwaze maagden behoorden.
Achter de namen van alle gemeenteleden uit zijn gemeente in (GR)
vermelde hij een W (wijs) of een D (dwaas)
Nadat deze hemelpiloot zijn optelsom had gemaakt, bleek dat er in zijn gemeente
50% tot de wijzen behoorden en dus 50% tot de dwazen.
De 5 wijzen en 5 dwazen waren tot achter de komma door de HERDER geregistreerd.
Deze informatie deelde de bewuste herder met enkele van zijn priesters.
Zelf Apostel Pos was geschokt toen hem dit later werd gezegd.

Groet LMG

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Jabob65 » vr 18 feb 2011, 12:07

@lmg, je kunt je bijna niet voorstellen dat het waar is maar het is helaas WEL waar, je had een groep hard core apostolischen die echt in dergelijke tegenstellingen geloofden. Arme, arme mensen.

Was het niet Jezus zelf die zei: Komt allen tot mij, gij die belast, beladen en vermoeid zijt, bij mij zult ge rust vinden!

Zeer veel mensen hebben in die periode geestelijke schade opgelopen; Groningen-Noord, Appingedam en Veendam behoorden tot de fanatiekste gemeenten van Noord Nederland.

Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Lmg » vr 18 feb 2011, 13:27

@ All

In de jaren 80 werd St Ap Urwyler op een zaterdag naar de gemeente Appingedam geloodst
waar alle br en zr in de kerk aanwezig waren.
Derk Blink was testijds de voorganger.
Deze informatie bereikte allen in het district in ijltempo.
Door deze aktie werd opnieuw Appingedam als het grote goede voorbeeld neergezet.
Dit alles was het initiatief van D. Ap Pos.
Het is ook steeds uitsluitend en alleen deze Ap Pos geweest die D.Blink in de volgende
ambten wilde hebben.
De afloop van e.e.a is genoegzaam bekend.
Er zijn in deze en de daarop volgende jaren velen geestelijk beschadigd.
Ook hierover was Pos uitvoerig geinformeerd, maar deed er niets mee.
Wat G. Pos wel deed is D. Blink zelfstandig distrctsvoorganger maken van het Distr Ljouwert.

Groet Lmg

Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Tosca » vr 18 feb 2011, 13:39

@ll,
Tja, deze ‘herder’ heeft veel schade toegebracht aan de Broeders en Zusters in zijn gemeente en ver daar buiten.

Dat de man het heeft durven bestaan om zelf uit te maken wie van de aan hem toevertrouwde zielen (kinderen Gods) zou behoren tot enerzijds de Dwaze maagden en anderzijds de Wijze maagden, laat duidelijk zien dat hij niet in God geloofd, doch in het ‘systeem’ met de naam Nieuw Apostolische Kerk.

Hij stelde zich immers zelf op de plaats van God, niet God maar deze ‘Herder’ dacht het oordeel in pacht te hebben.

Deze man behoorde tot de absolute top der ‘’Baasjes” Hij was een regelrechte ramp voor de betreffende gemeenten. Nog steeds zijn er Ambtsdragers en Broeders en Zusters die geestelijk lijden onder zijn toenmalige bewind.
Als hem ooit de vraag zal worden gesteld ‘’Wat hebt u met het mijne gedaan?’’ Zal hij verbaast antwoorden….Hoezo, het Uwe?

Groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Jabob65 » vr 18 feb 2011, 14:46

@lmg, uit betrouwbare bron heb ik wel gehoord dat oudste M. een negatief advies heeft gegeven voor de wens van Pos om Blink districtsvoorganger van het district Ljouwert te maken maar Pos wilde daar helemaal niks van weten, Blink moest het worden.

Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Lmg » vr 18 feb 2011, 15:11

Jakob65 and all

Oudste G. Mik heeft destijds aan Blink gezegd dat hij Ap. Pos het voorstel zou gaan doen
om hem Distr voorganger voor de de 3 noordelijke districten te maken.
Hij wilde dan de drie Distr Evangelisten Tielens, Dunning en Blink als rechterhand onder zich hebben.
Met deze informatie is Blink met Pos in gesprek gegaan en heeft de plannen van G. Mik uitgesproken.
hierop heeft Pos direkt gezegd ,,Dit gaat niet gebeuren, ik wil jou als Districktvoorganger voor Ljouwert.

Groet Lmg

Gesloten