Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Ongeloof bij meervoudige kamer rechtbank Utrecht

Bericht door Redactie » di 08 jan 2013, 00:00

[Bijgewerkt: 11-01-2013, 11.00 uur]

Ongelofelijk …Maar waar! De rechtbank heeft opnieuw besloten tot uitstel, ditmaal tot 20 februari 2013.


@all

Verwacht: "Godsgezanten" stuiten op ongeloof bij meervoudige kamer rechtbank Utrecht - NAK-kaartenhuis stort in voor De Bruijn, Kamstra en trio Klene-Klene-Vis!

Om in te lezen, zie:
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Emile » do 10 jan 2013, 12:57

Voor wat betreft uitstel naar 20 februari 2013: Men kan vermoeden dat er een liefdevolle verbinding bestaat tussen een D66 -rechtererlijke macht met
Het Apostolisch Genootschap
naar de Nak toe?
De Apostolische Observer kan zich beter ten dele opdoeken. 8-) .
Nederland is met Estland binnen Europa het enigste land waar de letterlijke levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd en in ons land wordt dit ook recentelijk vrij vaak toegepast.
De Nak hoeft niet aan de galg te bungelen maar duidelijkheid is onderhand op zijn plaats. :)
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.

Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Tosca » do 10 jan 2013, 14:51

@ Emile,
In uw voorstelling van zaken zou het er op neer komen dat we in Nederland een corrupte rechtsgang hebben, die aangestuurd kan worden door bijvoorbeeld politieke partijen. Niets is echter minder waar! In Nederland hebben we een onafhankelijke rechtbank. Niet meer en Niet minder.

Met vriendelijke groet,
‘Tosca’
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’

Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Emile » do 10 jan 2013, 15:55

Tosca, je hebt gewoon gelijk want in ons land heerst natuurlijk de onafhankelijke rechtbank (trias politica), maar mensen ziin
feilbaar. Je weet maar nooit.
Geert Wilders : "Het lijkt wel afsof ik tegenover een D66-collega sta "
en dit was waarschijnlijk "een schot in de roos".
Het gaat niet om de galg, maar om duidelijkheid en informatie. Op naar februari ;) :)
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » vr 11 jan 2013, 12:05

@all

Al betreft het hier een aantal gecombineerde rechtszaken; ook voor de vijfde keer een beslissing tot uitstel bij de rechtbank Midden-Nederland (sinds 1 januari jl. de nieuwe naam voor de rechtbank Utrecht) leek ons wel hoogst onwaarschijnlijk:
  • tot 29 augustus 2012
  • tot 10 oktober 2012
  • tot 21 november 2012
  • tot 9 januari 2013
  • tot 20 februari 2013
Toch zullen de strijdende partijen, broeder Ronald Rohn en de "Boden ven Jezus" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het ermee moeten doen. Nu zal het dus donderdag 21 februari 2013 worden, wanneer wij u over de uitspraak (op 20 februari 2013) kunnen informeren. Dat is dan op de dag af drie jaar na het het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" en één jaar na de laatste rechtszitting over deze onverkwikkelijke aangelegenheid op 21 februari 2012 waarover wij verslag hebben gedaan in ons bericht van "Wo 22 Feb 2012, 08:26" in de thread "Het uur der waarheid heeft geslagen... "

In de tussentijd wilde het nieuw-apostolische kerkbestuur bitter weinig weten van een serieuze minnelijke schikking, waarbij de rechtbank zelfs nog haar bemiddelende tussenkomst had aangeboden. "Nee, daar redden wij onszelf wel mee", was toen echter onmiddellijk het standpunt bij het kerkbestuur. Niettegenstaande dat bleven vrede en verzoening in casu uit. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kan zoiets nooit of te nimmer liggen aan welke (ingehuurde) vertegenwoordiger dan ook namens het Koninkrijk der Hemelen want dáár is er altijd wel een wil en is er ook een weg om samen "het einddoel" te bereiken.

(...)
50) Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven.

Uit: Bericht door Redactie op "vr 17 dec 2010, 15:51" in de thread "Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!"
Ondertussen hoorden wij op 4 december 2012 tijdens de satellietuitzending van de (derde) Europese Informatieavond stamapostelhelper Schneider opmerken:
Als neuapostolische Christen glauben wir, dass der Herr Jesus bald kommen wird, um seine Braut zu sich zu holen. Da gibt es einen schönen Satz im Katechismus, den möchte ich einmal vorlesen:
  • „Die Entrückung bei der Wiederkunft Christi ist zunächst jedem zugesagt, dem die Wiedergeburt aus Wasser und Geist zuteilgeworden ist und die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Ob darüber hinaus Gott anderen Menschen die Gnade der Entrückung zuteilwerden lässt, entzieht sich menschlicher Beurteilung und unterliegt der Entscheidung Gottes.“


Bron: http://www.igrejanovaapostolica.org/med ... mus_de.pdf
Wie deze "hooggeplaatsten" dan echter tegelijkertijd schijnbaar moeiteloos doch ongenaakbaar ziet switchen tussen zakendoen en zielzorg, zal zich hopelijk afvragen hoe het één zich nu toch werkelijk verhoudt tot het ander.

Ten onrechte heeft het kerkbestuur sinds 8 juni 2009 géén blijk gegeven van inzicht in haar eigen falen, zo willen wij onze bevindingen tot hiertoe kort samenvatten. Zowel de stamapostel als de districtsvoorgangers valt daarom helaas "ernstig plichtsverzuim" en "zeer laakbare nalatigheid" te verwijten. Aangezien er rond de "zegenaars" in deze kerk een zweem hangt van "elkaar de hand boven het hoofd houden", zullen anderen moeten ingrijpen. Zonder nu voldoende "sense for justice" zal de hoog opgelopen (bedrijfs)schade alleen nog maar verder toenemen, hieronder tevens te verstaan reputatieschade en in binnen- en buitenland verlies van vertrouwen. In feite kunnen alle "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in kwestie maar beter opstappen. Zonder scrupules liet men nota bene op voorhand anderen bloeden voor eigen tekortkomingen, of men trachtte zielen met bruut psychisch geweld monddood te maken! Alles afwegende wat wij in de achterliggende jaren hieromtrent inhoudelijk te weten zijn gekomen, heeft het nieuw-apostolische kerkbestuur zich schuldig gemaakt aan strafwaardig falend handelen. De moraliteit in de bestuurlijke geledingen bij de (internationale) Nieuw-Apostolische Kerk blijkt ver onder de maat te zijn.

Het zou velen op de kerkvloer sieren als men maar eens de hand reikte aan degenen die in deze zaak het slachtoffer moesten worden van verregaand machtsmisbruik. Doch let wel: de macht die hier werd misbruikt, wijst op een systeemfout in de organisatie want zoiets mag eenvoudig niet kunnen gebeuren! Voor ons als "ervaringsdeskundigen" bij "Het WebTeam" was er helaas niets nieuws onder de zon. Denkt u alstublieft nog eens na over het volgende:
BakEenEi schreef:(...)
De hiërarchische gezagsverhoudingen in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kennende, geschiedde het in 2009 evenzo toen districtsapostel De Bruijn bij wijze van spreken nog maar één (onuitgesproken) wens had: verlos mij van (de door mijzelf veroorzaakte) problemen met Ronald Rohn. En ja hoor, zijn wens werd onder de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en overzeese gebiedsdelen op slag ieders gebod... Wie namelijk in zo'n situatie blijk geeft van enige aarzeling, wordt in dit machtsbestel door "een rechterhand" apart genomen en indringend in de ogen gekeken om te ontdekken wat de precieze impact kan zijn van die zorgelijke blijk van terughoudendheid. Alleen voor de meest loyaal ogende "hoge dienaren" is er daarna nog enige bevordering tot heerlijkheid in de broederkring denkbaar. Om even de gedachten te bepalen: een districtsapostel is in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk vele malen belangrijker dan een willekeurig gemeentelid, en wel in ongeveer de verhouding van 10 miljoen staat tot 20. Fouten van hooggeplaatsten zullen tot bijna elke prijs met alle beschikbare middelen, waaronder de mantel der liefde, worden toegedekt. Een "gewone broeder of zuster" daarentegen zal men nog een zetje meegeven, zodat alle Levieten die vervolgens de greppel passeren waarin betrokkene moest verdwijnen, er geen aanstoot aan nemen.

Ik weet wat ik zeg want in alle bescheidenheid: ik ken de organisatie toevallig vrij goed.


(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Vr 28 Jan 2011, 19:40" in de thread "Elders gelezen... "
BakEenEi schreef:(...)
Tot op heden heb ik het echter nog niet mogen meemaken dat iemand zich verontschuldigde voor wat er was voorgevallen. Dat schijnt in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk niet te hoeven, al wordt er "op het altaar" met overtuiging van gesproken dat in deze kerk de "wegwijzers" zelf op de geloofsweg voorgaan en aldus een ieder tot voorbeeld zijn. Reken er niet op! Integendeel zelfs, zoals bijvoorbeeld onze broeder Ronald Rohn het als geen ander moet ondervinden. Als een "zegenaar" zich tegen je keert, heb je in deze kerk meteen 10 miljoen potentiële vijanden! Zie in dit verband mijn bericht van "Vr 27 Jul 2012, 08:56" in de thread "Dienen en lijden geven". Over intimidatie gesproken!

Echt waar, al kaart je in de Nieuw-Apostolische Kerk zonder enige pretentie bij een (hogere) verantwoordelijke leidinggevende (conform de Leidraad "dienen en leiding geven") aan dat je onheus wordt bejegend en dat je gezondheid eronder lijdt omdat er aan die toestand maar geen einde schijnt te komen, zelfs dan draait men "op de automatische piloot" het bekende bandje af: 1) bid je er wel genoeg voor dat de zaken zich ten goede keren, 2) begrijp je wel dat alles ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurt, 3) kun je wel de minste zijn, 4) besef je wel welke offers er door deze dienaren gedurig worden gebracht, 5) zou je er niet overheen stappen, 6) ligt het niet voor een deel ook aan jezelf, 7) waarom laat je het verleden niet gewoon rusten, 8) tel je niet liever al je zegeningen, 9) laten wij samen het in Gods hand leggen, 10) alles dient tot onze vorming, enzovoort. Dit verschijnsel heb ik voor mijzelf uiteindelijk maar een naam gegeven, te weten "de ondoordringbare laag". Je komt er met je verhaal over de ellende die je wordt berokkend door collega-zegenaars bij de "dienaren" namelijk niet doorheen. Met geen mogelijkheid. "Zinloos geestelijk geweld" derhalve. Al zeg je dat er extra bij, óók dan schieten de betrokkenen steevast in de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voorspelbare psychologische reflex: men maakt zich ervan af. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid vinden slachtoffers in deze kerk gehoor. Over manipulatie gesproken!

Om redenen van het bovenstaande heb ik er op dit Forum herhaaldelijk op gewezen hoe kwalijk het écht is als er van hogerhand instructies worden gegeven in de trant van "heb een onbegrensd vertrouwen in de (hogere) dienaren" (Woord van de maand, februari 2006) of "laat geen ongenoegen en ontevredenheid bij u opkomen" (Woord van de maand, januari 2007). Heus, hierdoor ontstaat er een akelig verstikkend klimaat. Wat daar trouwens mede de oorzaak van is, is in de Nieuw-Apostolische Kerk het gecreëerde gekunstelde kastestelsel (!) in de "kring der dienaren". Broeders met een geestelijke bediening worden hierdoor geacht onvoorwaardelijk loyaal te zijn aan hun meerderen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 29 Aug 2012, 20:16" in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u".
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » di 19 feb 2013, 15:29

@all

Het lijkt wel alsof het hier gaat om het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland: "Het is immuun voor kritiek, en denkt het recht aan zijn kant te hebben. En als het niet gelijk heeft, heeft het toch gelijk."

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » do 21 feb 2013, 12:50

@all

De rechtbank Midden-Nederland heeft gisteren niet nóg eens besloten tot nader uitstel...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door willempower » do 21 feb 2013, 20:30

@ redactie of wie het weet

Wat is de betekenis dat er niets is nog ?

Stilte voor de storm of is Kleene nog in gebed en wachten we daarop ?
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » vr 22 feb 2013, 12:22

@willempower

In de gecombineerde hoofdzaak zijn er afgelopen woensdag drie vonnissen gewezen. Over de inhoud ervan heeft de rechtbank echter nog geen mededeling gedaan. Wellicht neemt de administratie uitwerking van de naar verwachting veelomvattende uitspraken extra tijd in beslag.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » vr 22 feb 2013, 13:35

@all

Weliswaar hebben wij van de rechtbank Midden-Nederland nog geen reactie ontvangen, doch zojuist liet broeder Ronald Rohn aan ons weten dat hij alle zaken heeft verloren wat diens financiële ondergang zal kunnen betekenen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Gesloten