Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn da

Bericht door Redactie » do 20 okt 2011, 10:01

[Bijgewerkt: 12.00 uur]
Redactie schreef:(...)
In het artikel van 5 oktober jl., waarin het handelt over de kans op een burn-out bij medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten voor de Nieuw-Apostolische Kerk, prijst de kerkleiding feitelijk zichzelf over haar verantwoordelijkheidsbesef. Doe dan echter geen navraag bij broeders en zusters, die in dit opzicht (chronische) ziekteverschijnselen hebben ontwikkeld, hoe de kerkleiding in onderscheidene praktijksituaties haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid heeft waargemaakt!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "ma 17 okt 2011, 20:10"
@all

Maar valt er dan intussen geen beter nieuws te melden?! In elk geval werd de burn-out problematiek aan het begin van dit jaar ook belicht tijdens een bijeenkomst van voorgangers en districtsdienaren in Nordrhein-Westfalen. Zie onder:
De tekst die op één van de foto's te zien is bij de voordracht over dit onderwerp, luidt: Burnout oder "Ich kann nicht mehr!" Zie eventueel: http://www.nak-nrw.de/cms/image/large/09924.jpg. Het betere nieuws in dit verband zou kunnen zijn dat "die neuapostolische Kirche sich bewegt", om http://www.mediasinres.net/ maar even te citeren, "aber wohin" ?

Wie veel belangrijke achtergronden niet kent, zal het bovenstaande artikel misschien wel helemaal geweldig vinden! Inderdaad is de inhoud ervan zonder meer veelbelovend. Moet er dan tóch aan de vooruitgang worden getwijfeld? "Het is ook nóóit goed! Het zijn ook altijd de eeuwige verongelijkten die wat aan te merken hebben." (...) Tot zover een enkele gedachte die nu onder het lezen mogelijk al direct opkomt. Een "volautomatische reactie", zeg maar. Dit hele onderwerp echter, waarbij psychosomatische gezondheidsproblematiek aan de orde is, vraagt werkelijk om méér dan alleen een oppervlakkige benadering in algemene zin! Wie namelijk bekend zou zijn met ziektegevallen, waarbij de nieuw-apostolische geloofspraktijk als een belangrijke oorzaak moet worden gezien, is zich er naar alle waarschijnlijk wel van bewust geworden hoezeer die oorzaken verweven kunnen zijn met soms diepgewortelde basale mechanismen in diezelfde geloofspraktijk. Concreet: wat zegt het bijvoorbeeld indien de hoogste dienaren (!?) zich gedragen alsof zij (in navolging van Lodewijk XIV) zonnekoningen zouden zijn?

Waaraan valt nu te denken bij zo'n "basaal mechanisme"? Het zijn er vele. Zo zal niemand ontkennen dat de nieuw-apostolische kerkleiding liefst ziet dat naarmate dienaren "hoger" zijn, gelovigen eerder willen aannemen dat hun uitspraken zuiver op goddelijke waarheid berusten. Maar ís dat ook zo? Kan het in het werk Gods (!) wel écht kloppen dat er plaats zou zijn voor een dergelijke -zelfgenoegzame- zienswijze? En: hogere dienaren - bestáán die in Zijn werk?! Immers, wat betekent dit tegelijkertijd voor "lagere dienaren"? Voorts: was God het, die de bevoegdheden heeft geregeld voor hooggeplaatsten in de Nieuw-Apostolische Kerk, óf waren het wellicht deze hooggeplaatsten zélf?! Het fenomeen "zonnekoning" komt hier beslist niet zo maar uit de lucht vallen...

"Aan de ene kant dragen wij de zorgzame verantwoording voor onze broeders en zusters in de districten en in onze kantoren. Aan de andere kant wijzen wij zelf ook op een risico van een burnout: want onze veeleisende, veelvoudige opgaven, die wij met volle overgave vervullen, zouden ons tot te uitputtende inspanning kunnen verleiden", zo sprak stamapostel Leber onlangs tijdens de herfstvergadering van het internationale kerkbestuur volgens het PR-artikel hierover op het Internet. Uiteraard, kan onze eerste reactie zijn; hun opgaven zijn veeleisend en veelvoudig! Maar waarom zou het dan logisch zijn, of misschien zelfs "de wille Gods", dat bestuursleden zich tegenover "de aangesloten leden" amper hoeven te verantwoorden zoals de kerkleiding het op het ogenblik voor zichzelf (!) heeft geregeld? Ziedaar een diepgeworteld basaal mechanisme! Alles is in beweging, doch wat "vanzelfsprekend" níet ter discussie staat zijn de verregaande "goddelijke" volmachten van... zonnekoningen. Hebben knechten Gods zulke volmachten? Hoe "veeleisend en veelvoudig" dienen de opgaven van sommigen werkelijk te zijn?

En stel nu eens, dat er buiten ieders waarneming om, op het hoogste echelon in de organisatie, achter gesloten deuren als het ware, zaken worden aangestuurd op een manier die voor een enkeling níet (!!) te verdragen is omdat van hem of haar méér aan loyaliteit wordt gevergd dan voor betrokkene absoluut het uiterste; wat dán?! (...) Ik persoonlijk ben bekend met meerdere van zulke praktijksituaties. (...) Op de vraag "Wat dán?!" is het antwoord in de Nieuw-Apostolische Kerk: dan heeft die ene betrokkene toevallig pech gehad. Het is nog niet zo lang geleden dat ik een hoge dienaar attent maakte op psychisch letsel, waarbij hij een verantwoordelijkheid draagt. Tot tweemaal toe zelfs vroeg ik voor het slachtoffer om hulp en aandacht. Geen antwoord!! Laat die hoge dienaar nu toch dezelfde zijn als de imponerende zonnekoning die ik in de berichtgeving aan het woord zag op 9 januari 2011... Mooi gesproken, dat wel. Héél mooi. Dáárom is het juist bij dít onderwerp vele malen te kort door de bocht om alleen maar in twee tellen te oordelen in trant van: "Het is ook nóóit goed! Het zijn ook altijd de eeuwige verongelijkten die wat aan te merken hebben."

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn da

Bericht door Redactie » do 20 okt 2011, 15:02

[Bijgewerkt: 17.00 uur]


@all

In het vonnis in kort geding van 20 juli 2011 staat onder andere - conform de opgave van de advocaat die namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland optrad tegenover de voorzieningenrechter:
2. De feiten
2.1. NAK is een rechtspersoonlijkheid bezittend kerkgenootschap met ruim 15.000 leden in Nederland. NAK wordt geleid door een drie hoofdig bestuur bestaande uit de Districtsapostel als voorzitter, de Apostel en de Opziener. Tot mei 2011 was [betrokkene A] de Districtsapostel. In mei 2011 is hij opgevolgd door [gedaagde 2]. De functie van Apostel wordt uitgeoefend door [gedaagde 3] en de functie van Opziener wordt uitgeoefend door [betrokkene B].
[eiser] is belijdend lid van NAK, evenals zijn gezinsleden.

Bron: LJN: BR2611, Rechtbank Utrecht , 308527 / KG ZA 11-577
Op een aantal van 5.000 nauwkeurig en naar boven afgerond klopt dit blijkbaar:
Van de ingeschreven leden zijn het rond de vierduizend zielen die nog geregeld de diensten bezoeken, aldus districtsapostel Brinkmann:
 • Afbeelding

  Bron: "Interview: Ich bin offen für den Dialog", op "02. Juni 2011, 11.26 Uhr gepubliceerd bij Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R.
Stel nu, met het juridische getouwtrek dat momenteel gaande is, ziet het kerkbestuur géén kans om een claim inclusief alle bijgekomen kosten van zo'n 10 miljoen euro te ontlopen. Omgeslagen over 4.000 "volgende leden" komt dat op € 2.500 per lid. Voor een nieuw-apostolisch gezin, bestaande uit vader, moeder en twee opgroeiende kinderen is dit "maal 4", wat de somma oplevert van € 10.000. In guldens voor dit gezin ƒ 22.037,10. Veel gezinnen kunnen van een dergelijk bedrag 10 jaar lang op vakantie.

Het is maar even dat u het allen weet. Overigens nemen wij aan dat u ook nog weet hoe het zover heeft kunnen komen. "NAK wordt geleid door een drie hoofdig bestuur bestaande uit de Districtsapostel als voorzitter, de Apostel en de Opziener", zo lezen wij in het aangehaalde vonnis. Hoewel men sprak van een Raad van Toezicht, bleek zo'n onafhankelijke raad van deskundigen achteraf in werkelijkheid niet te hebben bestaan. Dat was namelijk gelogen. Zo kwam het. "Eine außergerichtliche Einigung ist im Moment kaum möglich", aldus districtsapostel Brinkmann desgevraagd. Dat vinden wij niet erg zakelijk van een zakenman...
Redactie schreef:(...)
Met zó'n schaamteloze bedoening komt het vanzelf nóóit meer goed. Kerkbestuurders die exclusief voor hún organisatie het keurmerk van het "werk Gods" claimen hadden zich heel wat christelijker (!) moeten gedragen... Het roer bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland moet radicaal om. Met terugwerkende kracht zal de financiële boekhouding volkomen transparant moeten worden gemaakt. Iedereen moet kunnen weten wie er bestuursfuncties vervullen, en welke. Rangen en standen in het "werk Gods" worden afgeschaft en alle geestelijke ballast die uitgaat van beklemmende uitingen van kamergeleerdheid worden ritueel verbrand. Ten slotte: wie het boetekleed zou passen - die trekt het ook aan!!

(...)

Uit: Bericht door Redactie op "zo 22 mei 2011, 15:37" in de thread "Levensbeschrijving Dap. Brinkmann".
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Gnosis
Berichten: 52
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 22:29

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door Gnosis » za 22 okt 2011, 18:28

Allen,


Ik heb nog even nagedacht over onderstaande citaat, uiteindelijk is het een oordeel die hier geveld wordt, ook R.Fehr was oordelend en veroordelend over andere religies.

"Wer das Schiff verlässt, ertrinkt! Wer an Bord bleibt, kommt in den Hafen des ewigen Vaterlandes. Das edle Schiff, die Kirche von Jesus Christus, wird sein Ziel erreichen ..."
(R. Fehr: Leitgedanken vom 18.7.2004)

Allen,

Ik persoonlijk voel het zo:

Wie het zinkend schip verlaat, zal gered worden, mits hij/zij het "KONINKRIJK GODS IN ZICH ZELF" ontdekt HEEFT, want dan zal HEM/HAAR alles geworden!


groet, Gnosis HH

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door BakEenEi » ma 04 nov 2013, 22:52

 • Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

  Uit: Hebreeën 4: 12 (NBV)
@all

Schrik alsjeblieft niet: hierna volgen nóg enkele citaten. De reden ervan is dat ik mijzelf wel eens afvraag waar bepaalde misverstanden vandaan komen. Hoe zit het nu echt (?), is dan in de regel de gedachte die opkomt.

Zo door de jaren heen werd het mij in de Nieuw-Apostolische Kerk duidelijk dat er "hoge dienaren" zijn die zichzelf voluit beschouwen als boden van Jezus, zoals stamapostel Leber zich in februari 2006 daarover uitliet in diens Woord van de maand, terwijl alle anderen worden geacht zulks voluit te eerbiedigen, zij het met inachtneming van het juiste onderscheid in belangrijkheid tussen de leden van deze selecte groep ambtsdragers. Hierdoor ontstond op dit Forum de thread "Marktwerking levert vijf soorten van 'apostelen' op". Men kent immers "gewone" apostelen, met alleen nog maar beperkte ambtelijke bevoegdheden, districtsapostelhelpers, districtsapostelen, stamapostelhelpers en stamapostelen, al dan niet "in ruste". Naarmate dezen een hogere positie bekleden op de nieuw-apostolische ambtsladder, zouden -naar goddelijke maatstaven- hun woorden meer gewicht in de schaal leggen. Wie het waagt om in die zin aan de betekenis van hun uitlatingen te twijfelen, wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk doorgaans al snel beschouwd als een gevaar voor de samenleving.

Als het je opvalt dat een diaken nog wel eens iets kan zeggen, wat diens "directe zegenaar" later moet verbeteren, kan de beste overkomen, doch laat het níet zo zijn dat je meent dat het doen en laten van hoge(re) dienaren op dezelfde wijze spontaan, hardop denkend, van commentaar kan worden voorzien. Haal het niet in je hoofd van inzicht te verschillen met boden van Jezus want dan tart je hun officiële waarschuwingen: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden." Hoe méér men "in hoge(re) kringen" waagde te verordonneren, des te weerzinwekkender begon ik het te vinden. Niet zelden bekroop mij het akelige gevoel dat sommigen een "zelfbedachte godsdienst" proclameerden. Bijvoorbeeld te denken aan het verslag dat ik in 2005 op het Internet tegenkwam van een dienst, gehouden door districtsapostel Klaus Saur. Zie mijn bericht op "Ma 09 Jul 2012, 16:07" in de thread "Uit onze doorlevingen". Ik dacht: dit is echt waanzin. Toch was het géén incident want men veroorlooft zich nogal wat in die kringen.

Terwijl er in Zuid-Afrika wordt geëxperimenteerd met het afschaffen van geestelijke bedieningen in het middenkader (zie mijn bericht op "Zo 31 Mrt 2013, 21:53" in de thread "Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk"), zorgen degenen die in de praktijk verreweg de meeste verwarring stichten er ondertussen wel voor zelf buiten schot te blijven. Maar het gemeenteleven bloeit pas op wanneer voor "hoge(re) dienaren" de voetstukken zijn afgeschaft! Dáár zit in deze kerk namelijk het venijn. "Kinderen met vragen" worden door de hoogmogende heren overgeslagen. In de Nieuw-Apostolische Kerk moet je je mond pas opendoen als je wat wordt gevraagd. En áls je wat wordt gevraagd, namelijk om aan het van hogerhand alvast uitgestippelde (wan)beleid op enigerlei wijze je belangeloze medewerking te verlenen, moet je "ja" zeggen. Wie aarzelt wordt er al zowat van verdacht heimelijk ondermijnende activiteiten voor te bereiden. Het nieuw-apostolische "verlossingswerk" wordt voleindigd; ongeacht of de mensen in "de wereld om ons heen" dat nu willen geloven of niet...

Zolang in de Nieuw-Apostolische Kerk gelovigen in hun christen-zijn worden onderdrukt (!) doordat men de volle waarheid niet mag kennen en zolang slachtoffers van zinloos geestelijk geweld in deze kerk worden vervolgd (!) doordat het ze wordt nagedragen niet inschikkelijk genoeg te zijn geweest, zoals met betrekking tot de geloofsdwang waaronder destijds de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" moest worden omarmd en gepredikt, staan de kerkvorsten die zich zulke misstanden durven te permitteren zichzelf en talloze anderen, wat de zegen van God betreft, lelijk in de weg. Navolgen is "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" verplicht; nadenken verboden. Daar komt het op neer! Ik vind dat er op deze manier dient te worden gesproken van misdaden tegen de menselijkheid. Je mag "in stilheid en vertrouwen" blij zijn, maar niet -wanneer benauwende omstandigheden (in deze kerk) daartoe aanleiding geven- bang, bedroefd of boos. Wie daaraan twijfelt is "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" nota bene ernstig ziek!

Maar hoe heeft het toch zover kunnen komen, dat in de Nieuw-Apostolische Kerk bijna allen het zich laten welgevallen dat zogenaamde dienaren amper nog dienen en vermeende zegenaars helemaal niet zegenen?

Wellicht heeft dit van doen met de onderstaande voorstelling van zaken in de vorige uitgave van de Richtlijnen voor ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk (1999), de Leidraad voor de dienaren der Nieuw-Apostolische Kerk (1963):
Slotwoord

God is een God van orde en wel van de strengste orde, die geen verzwakking en verandering toelaat. In de natuurlijke schepping heerst een orde zonder weerga en verloopt alles volgens vaste wetten. Zou dat in de geestelijke schepping van de Kerk van Jezus Christus dan anders zijn? Deze Gemeente is toch de verwezenlijking van het Heilsplan tot herstel van Gods evenbeeld in de mens, dus tot verlossing en heiliging der gevallen mensheid. Reeds tijdens het Oude Verbond -dat toch slechts een afschaduwing van het Nieuwe Verbond is (Hebreeën 8: 5; 10: 1)- heeft God er met de grootst mogelijke ijver over gewaakt, dat deze orde, door Hem in de offer- en tempeldienst en in Zijn wetgeving vastgelegd, met pijnlijke nauwkeurigheid werd gehandhaafd. Daarom kan het in het Nieuwe Verbond -waarin alles waarachtigheid is- niet anders zijn! Iedere verstoring in de door God gegeven orde betekent dan ook een niet te overziene schade aan het hemelse organisme. De ambtelijke krachten, in de eerste plaats de Stamapostel en de met hem verbonden Apostelen, in de tweede plaats de door hen (dus door de Heer) ingezette dienaren, zijn volgens Efeziërs 4: 12 gegeven "tot volmaking der heiligen (dat zijn de kinderen Gods) tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus." Slechts zó kan, zoals er verder in dat hoofdstuk geschreven staat, "de Gemeente Gods tot de eenheid des geloofs en der kennis van Gods Zoon, tot de volle mansgestalte en tot de mate van Christus' evenbeeld komen." De Gemeente Gods is het lichaam van Christus; het wordt samengehouden door alle afzonderlijke gewrichten (d.w.z. de dienaren) en bewerkt zo, dat ieder lid de krachten kan ontvangen, die het nodig heeft om in liefde tot volle wasdom uit te groeien. Daarom moet ieder gewricht (d.i. iedere dienaar) zijn dienst geheel overeenkomstig zijn opdracht verrichten en op geen andere wijze; anders lijden de leden schade (zie 1 Korintiërs 12: 12-26).

Iedere dienaar heeft een zeker "pond" gekregen, waarmede hij moet woekeren (arbeiden), maar waarvoor hij ook verantwoordelijk is en waarover hij dan ook rekenschap zal moeten afleggen (Hebreeën 13: 17). Het komt niet op de grootte van de opdracht aan, alleen op de trouw waarmede deze wordt verricht; en juist de trouw zal eenmaal in rijke mate door de Heer worden beloond (Mattheüs 25: 21-23).

Er is geen heerlijker werk dan de arbeid in de Wijngaard des Heren, de arbeid aan de uitverkorenen Gods, de heiligen en beminden (Kolossenzen 3: 12) en aan diegenen die daartoe nog zullen worden geroepen. Alhoewel in de eerste plaats de Apostelen worden genoemd als "Gods medearbeiders" (1 Korinthiërs 3: 9) en als "uitdelers der verborgenheden Gods" (1 Korinthiërs 4: 1), mogen toch de ambtsbroeders aan hun zijde en aan hun hand medewerken om deze arbeid te verrichten. En dat is een grote genade, die ons steeds tot grotere trouw en tot nieuwe vreugde moet en zal aansporen.

Wee de dienaar die in het Werk des Heren met traagheid arbeidt! (Jeremia 48: 10). Maar zalig is hij die met vreugde en vol ijver arbeidt en gelijk een Eleazar (2 Samuël 23: 10) de strijd zó voert, dat zijn hand van vermoeidheid aan zijn zwaard verstijft. Dan zal zich bij het komen des Heren de belofte vervullen: "De leraars nu zullen lichten als des hemels glans en die velen tot gerechtigheid geleid hebben als de sterren altoos en eeuwiglijk." (Daniël 12: 3)
Laat ik nu maar geen eigen woorden gebruiken:
 • Christus als fundament
  [1] Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: [2] wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. [3] Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: [4] één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, [5] één Heer, één geloof, één doop, [6] één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

  Uit: Efeziërs 4 (NBV)


  [16] Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. [17] Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. [18] Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. [19] Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. [20] Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? [21] ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – [22] het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. [23] Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.

  Uit: Kolossenzen 2 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door BakEenEi » di 05 nov 2013, 10:58

@all

Zie verder de thread "Uit onze doorlevingen".

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door BakEenEi » za 09 nov 2013, 17:23

zefyr schreef:@Criticus

Diderot (met of zonder puntje) heeft mij eens verteld, dat hij ervan overtuigd is, dat alleen lucht gratis is. Aan de 'gebakken lucht' in de NAK hangt echter een fors prijskaartje ;)


Bron: Bericht door "zefyr" op "Za 09 Nov 2013, 16:09" in de thread "Vernieuwing index-pagina?"
@all

Dat klopt inderdaad. Zie onder:
BakEenEi schreef:(…)
Toen ik achteraf hoorde dat de tienden, de dankoffers, de abonnementsgelden, de donaties voor het adoptieplan, de voor eigen rekening genomen onkosten, de eigen bijdragen voor een simpele lunch, enzovoort, enzovoort, nog niet genoeg waren om Eimersstaete open te krijgen, en dat de "Godsgezanten" niet vonden dat ze intussen aan allen die het wel degelijk aangaat iets hadden uit te leggen, terwijl een kind op een telraampje kan uitrekenen dat de hele kluit door de ambtelijke top met de salarissen van hoogleraren en directeuren van faculteiten wordt belazerd, was het voor mij tijd geworden om op dit forum maar eens een paar zaken helder uiteen te zetten. Die achtergehouden informatie is namelijk essentieel.

(…)


Uit: Mijn bericht op ""Do 17 Feb 2011, 17:50 in de thread "Levend geloof"
Stel echter geen "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" onwelkome vragen. Weliswaar zijn de hoogmogende heren nimmer om mooie woorden verlegen...
BakEenEi schreef:(...)
Laten wij "een werkvorm" toch niet verwarren met Zijn werk!
BakEenEi schreef:(...)
Wat nú?!

Wat weten wij intussen van deze Herr Dr. Wilhelm Leber en de zijnen? Hoe geloofwaardig waren zij toen het ging om "Probleme sollten nicht unter dem Teppich gekehrt werden" en "Was nicht sein darf, daß man keine Antwort gibt", of toen het er (op 4 december 2007 en) nadien op aankwam bij de verzoening die zij met verve hadden gepredikt? Ik persoonlijk heb betrokkenen niet anders mogen leren kennen dan oostindisch doof.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 03 Jan 2013, 11:53" in de thread "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis".
(...)


Uit: Mijn bericht op "Ma 07 Jan 2013, 14:55" in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012".
BakEenEi schreef:(...)
In het verslag van de "Gottesdienst für Amtsträger via Internet" valt het mij op dat er wel over de kracht van het geloof is gesproken; "Kraft des Glaubens entwickle sich unter anderem aus dem Evangelium", zo vertelde districtsapostel Armin Brinkmann erover, maar of die kracht tijdens deze dienst ook werd aangereikt waag ik te betwijfelen... Welke vruchten werpen immers uitsluitend bespiegelingen omtrent de godsdienst af, én: is het liefdevol om aan mooie woorden geen daden te verbinden?

Zie bijvoorbeeld de redactionele berichten op "Vr 19 Apr 2013, 15:53" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk" en op "Wo 10 Jul 2013, 02:25" in de thread “Versöhnung jetzt!”
eric schreef:Ein Zitat aus "Unsere Familie"
 • "Eine Gemeinde, die wirklich auf den Herrn wartet - die erkennt man. Sie ist in eile, sie verschwendet keine Zeit, den der Herr kommt ja bald. Wir können nicht sechs Monate warten, um ein Wort in die Tat umzusetzen. Es gibt manchmal Konflikte in de Gemeinden, da können wir nicht sechs Monate warten, um sie zu lösen - das müssen wir sofort tun, denn der Herr kommt bald; darum demütigen wir uns und bringen Opfer. Der Herr kommt bald - uns bleibt nicht viel Zeit, wir wollen uns beeilen."

  (aus einem Gottesdienst des Stammapostelhelfers) (Nr.8/2013, Seite 5)
Hilft das etwas?

Liebe Grüße

eric


Bron: Bericht door "eric" op "19.05.2013, 21:48" in de thread "Intensives Warten auf den Herrn" bij Forum "Glaube & Kirche" - Eine Plattform zum religiös orientierten Gedankenaustausch
Zie ook het bericht door zefyr op "Wo 16 Jan 2013, 20:58" in de thread "preek stamapostelhelper Schneider 13.01.13 Bern (CH)"
(...)


Uit: Mijn bericht op "Ma 09 Sep 2013, 18:32" in de thread "Elders gelezen... "
... doch de bijbehorende mooie daden blijven in de praktijk steevast uit. Zelfs de prijs die zielen moeten betalen die dan in geestesnood geraken, dienen zij in Nieuw-Apostolische Kerk voor eigen rekening te nemen!

Het is dus helemaal niet verwonderlijk dat deze kerk tevens leegloopt doordat gelovigen onderhand zijn uitgekeken op de schone schijn die tegenwoordig met machtsvertoon (!) tot elke prijs moet worden opgehouden.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Plaats reactie