Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Jabob65 »

@redactie, wat is dan het probleem ten aanzien van het artikel over Oostenrijk, je ziet allerlei e-mails waaruit duidelijk blijkt dat De Bruijn betrokken is bij de OG activiteiten, bovendien is er een BV structuur opgezet waarbij zowel de zoon van De Bruijn als Rohn betrokken zijn, dit terwijl laatstgenoemde ook in dienst is bij de NAK; en Theodorus is, ook al zou het het niet zeggen, een apostel des Heren en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het zielenheil van de Nederlandse nieuw-apostolischen.

Op zich zou dit al voldoende moeten zijn voor een schorsing maar even later schrijft een andere Godsgezant dat De Bruijn helemaal niet betrokken is bij het OG project maar dat deze uit een zekere welwillendheid naar Rohn toe een paar tonnetjes had overgemaakt...
Gebruikersavatar
hiawhata
Berichten: 47
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 18:38

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door hiawhata »

@redactie

Ben blij dat u zich zo netjes gedraagt en direct alles aanpast .
Zeker de foto van de Nieuw Apostolische  District-oudste Nico Klene en zijn broer Apostel Peter Klene.
Normaal krijgen alleen criminelen een balkje voor de ogen ,maar deze hebben al jaren een dikke balk voor de kop,was u dat vergeten soms ?
Het zij u vergeven .
Zo zien er ook beter uit en overeenkomstig de werkelijkheid .
Stel je voor dat ze erbij de A.B.N. achterkomen wat Nico allemaal uitvreet , en herkenbaar op deze site zou staan .


Mvg.
Hia
De drie-eenheid binnen de N.A.K. G G G Geld Geld Geld
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door BakEenEi »

Redactie schreef:(...)
[pagina 2]
Barendrecht, 30 november 2011
 • 12) Deze artikelen, gegevens en foto's tasten hun eer en goede naam aan en zijn in strijd met diverse wettelijke bepalingen, waaronder die van de Auteurswet.
 • 13) Ik sommeer u dan ook uiterlijk donderdag voor 17.00 uur mij per e-mail te bevestigen dat u de beledigende, onnodig grievende en onjuiste berichten die zijn geplaatst op de website met de domeinnaam www.apostolischekritiek.nl en in het aldaar geëxploiteerde gastenboek zult verwijderen en verwijderd zult houden.
 • 14) Ook verzoek ik alle persoonlijke gegevens die u van de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene en Th. J. De Bruijn en Kamminga hebt geplaatst te verwijderen en verwijderd te houden.
 • 15) Tenslotte verzoek ik u een schriftelijke opgave te doen van alle gegevens (zoals naam, adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer) van de personen die onder de naam Tosca, willempower, BakEenEi en ACE beledigende teksten hebben geplaatst.
 • 16) Cliënte heeft inmiddels een kopie gemaakt van de op de website en in het gastenboek geplaatste berichten.
 • 17) Tenslotte nog het volgende.
 • 18) Zoals u bekend dient u zich bij vragen te verstaan met de persvoorlichter van N.A.K., de heer R. van Markus.
 • 19) Zeker de laatste tijd belt u geregeld de heer Vis en de heer P. Klene op de meest uiteenlopende tijdstippen op.
 • 20) Regelmatig wordt de huistelefoon opgenomen door een familielid.
 • 21) Uw telefoontjes, alsmede de inhoud van uw vragen en mededelingen, worden als zeer intimiderend en ongewenst ervaren.
 • 22) Verder wordt de inhoud van de gesprekken door u onjuist weergegeven op uw website.
 • 23) U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst.
 • 23) Mocht ik binnen de gestelde termijn niet of in negatieve zin van u vernemen, dan acht ik mij vrij u terstond in kort geding te betrekken.
 • 24) Afschrift dezes zend ik u per gewone post.
 • 25) Onder voorbehoud van alle rechten en weren.
Hoogachtend,

P.A. de Lange
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "zo 04 dec 2011, 18:26" in de thread Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des Heren".
@all

Indien élk (!) contact achterwege moet blijven, zoals mr. De Lange het hier óók aan mij letterlijk voorhoudt, waaronder dus tevens te verstaan "oogcontact" (!), zou ik nu zelfs niet langer de diverse rechtszaken mogen bijwonen, waarbij (ex-)leden van het nieuw-apostolische kerkbestuur rechtstreeks betrokken zijn.

Zelden, ja werkelijk hoogst zelden heb ik in 's hemelsnaam (?) iemand zó hoog van de toren, onmiskenbaar thans een toren van Babel (!), zien blazen, hoewel ik bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland tóch best wel héél wat -overigens nimmer door verantwoordelijken bestreden- pesterijen heb meegemaakt.

Verder wijs ik er vast op dat ikzelf sinds september 2010 maar één keer een "hogere verantwoordelijke leidinggevende" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heb opgebeld; een districtsoudste. Deze beloofde mij toen over een week terug te bellen, wat intussen na ruim een jaar, nog steeds niet is gebeurd!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door willempower »

@bakeenei
U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst
Dus een kerkverbod ook nog voor de redactie , ze kunnen het toch niet gekker maken dan dit , dus kerkleden word verboden de diensten te bezoeken . Pure discriminatie op grond van het lid zijn van deze redactie .

Hiermee is dus de grondwet door Klene buiten werking gezet en dat geeft dan aan dat deze kerk de rechtelijk macht ook maar te doen heeft wat Klene zegt , schande en nog een schande .

Artikel 1 van de Grondwet is het eerste artikel in het hoofdstuk van de grondrechten. Het artikel verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. De tekst van het artikel luidt als volgt:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Klene heeft dus echt overal de maling aan , terwijl in hun statuten staat :

De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland regelt en beheert haar aangelegenheden zelfstandig binnen de grenzen van het geldende recht. Uitsluitend doelstellingen van kerkelijke aard en algemeen nut worden beoogd .

Bij de besluitvorming en décharge volgens lid 3 sub a hebben de leden van het bestuur geen stemrecht, ook niet indien zij tevens districtsvoorganger zijn.
De besluitvorming geschiedt, tenzij in deze statuten anders vermeld, met meerderheid van stemmen.
5. Voor statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of ontbinding van de kerk is een drie/vierde meerderheid aan stemmen van aanwezige dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigde leden nodig, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is:
a) wijziging van de statuten;
b) wijzigen van de rechtsvorm der kerk;
c) ontbinding der kerk.
6. Besluiten over statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of opheffing van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland hebben voor hun rechtsgeldigheid de schriftelijke toestemming van de Stamapostel nodig. Wordt deze toestemming niet binnen een periode van drie maanden na ontvangst van de notulen van de landelijke vergadering schriftelijk verleend, zo geldt zij als geweigerd.Klene heeft dus de statuten buiten werking gezet lijkt het voor de redactie van dit forum .

De vraag is dan dus nu is er een machtsgreep geweest door Klene en treed nu op als dictator ?

Mocht het anders zijn mag Klene mij het duidelijk maken .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door BakEenEi »

willempower schreef:@bakeenei
U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst
Dus een kerkverbod ook nog voor de redactie , ze kunnen het toch niet gekker maken dan dit , dus kerkleden word verboden de diensten te bezoeken . Pure discriminatie op grond van het lid zijn van deze redactie .

(...)
@willempower

Je hebt gelijk: het gaat werkelijk alle perken te buiten wat de geadresseerde in het schrijven "Barendrecht, 30 november 2011" door mr. De Lange in opdracht van de nieuw-apostolische kerkleiding hier wordt voorgehouden. In feite kan betrokkene de straat niet eens meer op want stel immers, dat hij dan in Groningen een zekere Kamminga tegenkomt!

Het is godgeklaagd. Pure intimidatie - van een feodaal kerkbestuur dat een christen-advocaat (die zulks in ruil voor een bord linzensoep onmiddellijk doet) voor de duivel laat dansen...

Groet,
BakEenEi
Laatst gewijzigd door BakEenEi op zo 04 dec 2011, 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Less Is More
Gebruikersavatar
Noise
Berichten: 129
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 14:36

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Noise »

BakEenEi schreef: @willempower

Je hebt gelijk: het gaat werkelijk alle perken te buiten wat de geadresseerde in het schrijven "Barendrecht, 30 november 2011" door mr. De Lange in opdracht van de nieuw-apostolische kerkleiding hier wordt voorgehouden. In feite kan betrokkene de straat niet eens meer op want stel immers, dat hij dan in Groningen een zekere Kamminga tegenkomt!

Het is godgeklaagd. Pure intimidatie - van een feodaal kerkbestuur dat een christen-advocaat (die zulks in ruil voor een bord linzensoep onmiddellijk doet) voor de duivel laat dansen...

Groet,
BakEenEi
Jup, en dat is het. niet al te druk om maken.
NAK - Neemt Anderen Kwalijk.
Zij vernietigt een brug waar zij zelf onder staat!
Een simpele gewetensvraag aan NAK: ''Als jij een ander was, zou je dan bevriend met je zelf willen zijn..?''
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door willempower »

@all
Ze geven de redactie een straatverbod op en in het geval een redactie lid alleen woont dan kan die geen eten meer halen , ze laten hem dan de hongersdood sterven .
De 10 geboden hebben ze zels de maling aan , jij zult niet doden .
Maar ja dat krijg je bij een dictatuur .
Eerst de grondwet buiten werking stellen en zelf de macht grijpen .
Lijkt wel Libie hier aan het worden op deze wijze .

De redactie wil men dus een huisarrest opleggen zonder tussenkomst van een rechter .

Huisarrest is een strafmaatregel die aan een persoon kan worden opgelegd, waarbij hij zijn eigen huis niet mag verlaten.

In sommige landen is dit een vervanging van hechtenis. Vaak worden er ook restricties opgelegd met betrekking tot bezoek door anderen en andere vormen van communicatie met de buitenwereld. Ook kinderen kunnen - als strafmaatregel - van hun ouders huisarrest krijgen, wat meestal betekent dat ze een of meer dagen het huis alleen mogen verlaten om naar school te gaan.

Soms wordt door middel van een niet-verwijderbare enkelband die een elektronisch signaal uitzendt, gecontroleerd of de betrokkene zich aan het verbod houdt (elektronisch huisarrest).

Een bekend voorbeeld van iemand die onder huisarrest stond is de Myanmarese politica, mensenrechtenactiviste Aung San Suu Kyi en leider van de Sovjetunie Nikita Chroesjtsjov en binnenkort de hele redactie van dit forum als Klene zijn zin doorzet .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
hiawhata
Berichten: 47
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 18:38

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door hiawhata »

@ redactie

Nu de kerk u een huisarrest wil opleggen wil ik u wel eten brengen eventueel regel ik iets bij toerbeurt .
Nu u het huis niet meer uit mag ,wil ik uw antwoord aan de Lange advocaten ook wel posten .
Het is mij echt onbegrijpelijk dat een kerk dit kan doen , of een persoon .

Wens u veel sterkte in uw eenzame opsluiting .

Mvg.

Hia
De drie-eenheid binnen de N.A.K. G G G Geld Geld Geld
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door BakEenEi »

@all

De nieuw-apostolische kerkleiding past een verdeel- en heerspolitiek toe, wat neerkomt op: haatzaaien. Bovendien discrimineert zij, namelijk door het kindschap Gods te verbinden aan het lidmaatschap van de Nieuw-Apostolische Kerk! Wie het evangelie van Jezus Christus aanneemt is "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" in het gunstigste geval weliswaar een christen, doch zeer zeker nog geen kind van God. Om dat eventueel óók te worden, zal men zich moeten bekeren tot het nieuw-apostolische geloof. Bovendien wordt er gesteld dat uitsluitend apostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk de Bijbel goed kunnen uitleggen. Kinderen Gods worden geacht 10% van hun inkomen aan de Nieuw-Apostolische Kerk te schenken, en voorts gul te geven ter gelegenheid van de Dankdag voor Gewas en Arbeid, bij het kerstfeest, bij het zondagschoolreisje, bij een regiodienst voor senioren waar de lunch wordt gebruikt, bij deelname aan een workshop voor dirigenten, voor een jeugddag, bij een zang- of orkestuitvoering en voor het zendingswerk. Verder wordt er van alles ingezameld wat nog méér geld opbrengt. Daarnaast is het fijn als men zo veel mogelijk onkosten voor eigen rekening neemt. De "verantwoordelijke dienaren" redden zich wel met al het geld. Bij hen is het in de best mogelijke handen, zo wordt het de gelovigen voorgehouden. Vandaar ook dat ieder gerust mag aannemen dat het helemaal goed terechtkomt, zodat de nieuw-apostolische kerkleiding er strikt vertrouwelijk (lees: heimelijk) mee om kan gaan. Dit is dus vragen om moeilijkheden. Welnu, die zijn er dan nu ook voluit! Leden van het kerkbestuur voelen zich in hun grootheidswaan aangetast doordat sommigen er vragen over durven te stellen.

Om de ongelovigen, althans wat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op het ogenblik in hun beleving vooral de schijn betreft van financieel wanbeheer, van zich af te houden, stelt het kerkbestuur tot elke prijs (!) álles in het werk om ze voorgoed het zwijgen op te leggen. Mr. De Lange werd daarbij de meest getrouwe metgezel van de regerende machtsfiguren en namens hen trekt ook hij ten strijde tegen individuele gelovigen, mede-christenen die hierdoor het slachtoffer worden van zinloos geestelijk geweld. Ongegeneerd jaagt hij ze de stuipen op het lijf, zoals het in deze thread al breed werd uitgemeten. Uiteraard handelt hij op zo'n manier tevens in strijd met de waardigheid van zijn beroep. Het kan hem niet deren, zo lijkt het. Vele anderen al evenmin, zoals de "dienaren", de "zegenaars", de "voorgangers", en de "Boden van Jezus".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie »

@ACE
@Jabob65
@hiawhata
@noise
@Lmg
@released
@willempower
@zefyr
@all

Wij gaan er voorshands vanuit dat mr. De Lange zich uiterlijk donderdag voor 17.00 uur (...) bij de geadresseerde in diens schrijven "Barendrecht, 30 november 2011" verontschuldigt. Gezien ook zijn reputatie en gezag bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zou het ons in elk geval van hem tegenvallen als dit onverhoopt níet gebeurt.
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie