Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Jabob65 » ma 02 jan 2012, 22:24

En zo gaat het maar door, met de heren machtspolitici, ze begrijpen maar niet dat Christusleer een geheel andere is.

Je mag wel gesommeerd worden maar je mag geen vragen stellen, informatie wordt niet verstrekt.

Maar mocht het tot een rechtszaak komen, dan hoop ik dat er een constructie gecreëerd kan worden waarbij Bauke samen met andere forumleden verweer kan geven.

zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

rechtsgang NAK NL is kermis voor de media

Bericht door zefyr » ma 02 jan 2012, 23:13

@allen

Het is volstrekt evident, dat de leiding van de NAK NL een eventuele rechtsgang niet schuwt of zal schuwen om BM c.s. tot de (nieuw-apostolische) orde te roepen. Het is een geruststellende gedachte, dat als het zover komt de rechter naar redelijkheid en billijkheid zal oordelen. De advocaten, die in opdracht van de NAK NL handelen, zullen moeten aantonen dat BM c.s. een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Het zal o.a. gaan om de vraag of BM c.s. verwijtbaar gedrag valt aan te wrijven. In mijn optiek is het een sterke troef van BM c.s. dat men (tevergeefs!) herhaaldelijk geprobeerd heeft met de leiding van de NAK NL in dialoog te gaan. Dat de NAK NL in dit opzicht bij herhaling ernstig verzaakt heeft, zal haar door de rechter zwaar worden aangerekend, is mijn inschatting. Daarentegen zal de rechter waarschijnlijk beoordelen - onder voorbehoud, want vrijwel elke rechtsgang heeft een hoog 'casinogehalte'! - of de gedragslijn van BM c.s. proportioneel was, etcetera etcetera.

Tot heden is de onderhavige kwestie in de luwte van een uithoek van internet besproken. Het is een 'vingerwijzing Gods', dat de NAK NL deze onverkwikkelijke kwestie in het brandpunt van de publieke aandacht zal brengen. Toppie! De rechtsgang, ongeacht de uitkomst, zal een 'kermis' voor de media worden. Tot over de grenzen zullen de schijnwerpers gericht worden op de NAK-leiding. In gedachten zie ik al voor me dat glaubenskultur.de een prachtig artikel zal publiceren. Geleidelijk aan zal de aandacht van de media wegebben van het schandalige kindermisbruik in de rkk. Het is een fantastische 'timing' van de NAK NL om in 2012 een proces aan te spannen tegen BM c.s.! De leiding van de NAK NL graaft haar eigen graf. Grandioos!

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door willempower » ma 02 jan 2012, 23:21

@ Klene ,visje en verdere zooi ,
Je blijft dus bezig met het aanzetten tot onwettige activiteiten van het geven van namen en telefoonnummers .
Je advocaat is dus niet op de hoogte dat dit niet mag maar het geld stroomt waar het niet hoort zal hij wel denken .
Trouwens Klene vergeet niet jij bent ook maar de postbode van Armin .
Je laat je ook voor het karretje spannen , je zal wel moeten ook want RR heeft nog beslag op je huis .
Maar in mijn ogen ben je echt een slappe vaatdoek , wees een kerel en praat het eens uit en bied je excuus aan de offeraars .
Ben je echt vergeten dat je mijn naam en telefoon nummer allang hebt ,maar je nooit de moeite nam te antwoorden .
Mijn vraag was heel simpel leg eens uit eert uw vader en uw moeder , maar priester Cor Touw liep gillend weg .
Ik heb toen gezegd en dat zal ik ook doen je zal weten dat ik dat niet pik .
En in mijn schrijven aan de apostolische directie is nooit op geantwoord .
Sorry jullie noemen dat apostel . Ik noem dat een zeer criminele directie .
Nu willen jullie dit voor de rechtbank gaan uitvechten ???
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie » di 03 jan 2012, 10:25

[Bijgewerkt: 13.30 uur]
[pagina 1]
AANTEKENEN

De heer [naam]
[adres]
[woonplaats]

Barendrecht, 30 november 2011

Dossier: 200901693
Inzake: N.A.K. / Advies

Geachte heer [naam],
 • 1) Tot mij wendde zich wederom het hoofdbestuur van de Nieuw Apostolische Kerk, gevestigd te Amersfoort, alsmede de heer P. Klene, R.D. Vis, N. Klene, Th. J. De Bruijn en de heer Kamminga met de opdracht hun belangen te behartigen in opgemelde aangelegenheid.
Publicaties / Gastenboek
 • 2) U staat als houder van de domeinnaam www.apostolischekritiek.nl geregistreerd.
 • 3) Op dat adres exploiteert u een website.
 • 4) Zoals eerder gemeld, staat het u vrij om uw kritische mening over diverse onderwerpen binnen N.A.K. te ventileren.
 • 5) De hierbij in acht te nemen grenzen worden door u echter keer op keer overschreden.
 • 6) Bijgaand treft u als voorbeeld aan een uitdraai van een aantal artikelen en berichten zoals thans is geplaatst op uw website www.apostolischekritiek.nl en in het door u aldaar gefaciliteerde gastenboek (bijlage 1).
 • 7) In deze artikelen maakt u inbreuk op het aan cliënte, de bestuurders van N.A.K. en diverse direct bij N.A.K. betrokken personen toekomende grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht om in het kader van de maatschappelijke zorgvuldigheidseisen gevrijwaard te blijven van een aantasting van hun eer en goede naam.
 • 8) De op uw website geplaatste artikelen zijn beledigend, onnodig grievend en onjuist.
 • 9) Verder bevat uw website en het gastenboek persoonsgegevens van diverse bij N.A.K. betrokken personen, zoals de heer P. Klene, R.D. Vis, N.Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga.
 • 10) Voor het plaatsen van deze gegevens is door hen geen toestemming verleend.
 • 11) De aard en inhoud van de mededelingen, de mate waarin deze op de feiten zijn gebaseerd, de toonzetting van de mededelingen alsmede het plaatsen van foto's van de bestuurders van cliënten, alsmede diverse persoonlijke gegevens en diverse direct bij N.A.K. betrokken personen leiden er toe dat de mededelingen over hen op uw website inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer.
[pagina 2]
Barendrecht, 30 november 2011
 • 12) Deze artikelen, gegevens en foto's tasten hun eer en goede naam aan en zijn in strijd met diverse wettelijke bepalingen, waaronder die van de Auteurswet.
 • 13) Ik sommeer u dan ook uiterlijk donderdag voor 17.00 uur mij per e-mail te bevestigen dat u de beledigende, onnodig grievende en onjuiste berichten die zijn geplaatst op de website met de domeinnaam www.apostolischekritiek.nl en in het aldaar geëxploiteerde gastenboek zult verwijderen en verwijderd zult houden.
 • 14) Ook verzoek ik alle persoonlijke gegevens die u van de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene en Th. J. De Bruijn en Kamminga hebt geplaatst te verwijderen en verwijderd te houden.
 • 15) Tenslotte verzoek ik u een schriftelijke opgave te doen van alle gegevens (zoals naam, adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer) van de personen die onder de naam Tosca, willempower, BakEenEi en ACE beledigende teksten hebben geplaatst.
 • 16) Cliënte heeft inmiddels een kopie gemaakt van de op de website en in het gastenboek geplaatste berichten.
 • 17) Tenslotte nog het volgende.
 • 18) Zoals u bekend dient u zich bij vragen te verstaan met de persvoorlichter van N.A.K., de heer R. van Markus.
 • 19) Zeker de laatste tijd belt u geregeld de heer Vis en de heer P. Klene op de meest uiteenlopende tijdstippen op.
 • 20) Regelmatig wordt de huistelefoon opgenomen door een familielid.
 • 21) Uw telefoontjes, alsmede de inhoud van uw vragen en mededelingen, worden als zeer intimiderend en ongewenst ervaren.
 • 22) Verder wordt de inhoud van de gesprekken door u onjuist weergegeven op uw website.
 • 23) U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst.
 • 23) Mocht ik binnen de gestelde termijn niet of in negatieve zin van u vernemen, dan acht ik mij vrij u terstond in kort geding te betrekken.
 • 24) Afschrift dezes zend ik u per gewone post.
 • 25) Onder voorbehoud van alle rechten en weren.
Hoogachtend,

P.A. de Lange
@all

"Vertrouwen komt te voet en gaat te paard... " Tegen alle apostolische huisregels in en in weerwil van talrijke Bijbelse raadgevingen, ten aanzien waarvan wij dachten dat ook de "de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga" alsmede "het hoofdbestuur van de Nieuw Apostolische Kerk, gevestigd te Amersfoort" -net als wij- erdoor gepokt en gemazeld waren, werd uit het offerblok onmiddellijk en bij herhaling het honorarium voor mr. De Lange op tafel gelegd om hun geloofsbroeder, Bauke Moesker, schriftelijk te intimideren.

Mr. De Lange verwees Bauke Moesker voor de beantwoording van mogelijke vragen naar "de persvoorlichter van N.A.K., de heer R. van Markus", maar later bleek uit een reactie van districtsapostel Brinkmann dat deze niet wil hebben dat er schriftelijk wordt geantwoord:
 • 1. E-Mail Bruder Bauke Moesker
 • 2. 23. Dezember 2011 br/bo
 • 3. Lieber Bruder Moesker,
 • 4. danke für Ihre E-Mail, die ich gestern Abend empfing. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten und versuchen, entspannt in friedliche und freudige Weihnachtstage zu gehen.
 • 5. Selbstverständlich ist mir Ihre E-Mail an den Bezirksevangelisten Ruud Vis bekannt und habe empfohlen, darauf nicht schriftlich zu antworten.
 • 6. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich daran halten, was er und unser Rechtsanwalt Ihnen geschrieben haben, nämlich einen wertschätzenden Umgang mit unseren Geschwistern.
 • 7. Diese Bitte möchte ich nachdrücklich auch noch einmal äußern.
 • 8. Sollten Sie sittliche oder rechtliche Grenzen überschreiten, sehe ich mich gezwungen, gegen Sie und die von Ihnen unterhaltene Homepage vorzugehen.
 • 9. Es macht wenig Sinn, wenn Sie versuchen, den Bezirksevangelisten Ruud Vis, den ich als Leiter der Zentralen Administratie eingestellt habe, anzugreifen und ihn mit vielen Fragen zu belästigen, die zum Teil seine Privatsphäre betreffen.
 • 10. Diese geht Sie nun wirklich nichts an.
 • 11. Ich habe Ihnen in diesem Jahr ein Gespräch angeboten, welches Sie abgelehnt haben. Gern biete ich Ihnen ein weiteres Gespräch im kommenden Jahr an, bei dem wir uns über Ihre Fragen und unsere Antworten unterhalten können.
 • 12. Ich freue mich, wenn Sie den Mut zu einem Treffen aufbringen.
 • 13. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass weder meine Mitarbeiter noch ich Zeit und Interesse an einem seitenlangen, wenig sinnvollen Briefwechsel haben.
 • 14. Nun wünsche ich Ihnen ein friedevolles und entspanntes Weihnachtsfest und grüße herzlich, Ihr
 • 15. w.g. Armin Brinkmann
 • 16. PS: Ihre heute übersandten Faxe habe ich weggeworfen und werde das auch mit den kommenden tun.
 • 17. Sie können sich wirklich die Faxkosten sparen.
Zulks is echter des te meer bevreemdend, daar het de door districtsapostel Brinkmann benoemde "Leiter der Zentralen Administratie" blijkbaar eerder wél was toegestaan om op schriftelijke wijze op Bauke Moesker het vuur te openen:
Aangetekend verzonden
2 december 2011
VERTROUWELIJK/PERSOONLIJK

Geachte broeder [...],
 • 1) Ondanks het feit dat we elkaar nog niet persoonlijk kennen, moet ik mij met een bijzonder verzoek tot u richten.
 • 2) Er komen bij ons ernstige klachten binnen over uw gedrag in onze kerken tijdens de erediensten.
 • 3) Er wordt ons gemeld dat u broeders en zusters in de diensten fotografeert en deze foto's publiceert op uw website.
 • 4) Dat is een schending van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en daarmee strafbaar.
 • 5) Het is eveneens strafbaar om uit de inhoud van diensten te citeren op uw website.
 • 6) Elke dienstleider heeft een schriftelijk vastgelegd kopijrecht van een dienst die hij houdt.
 • 7) Het publiceren uit een dienst mag alleen met toestemming van de dienstleider.
 • 8) Verder wordt ons gemeld, dat u aanwijzingen van onze voorgangers, die verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken tijdens onze erediensten, negeert en daaraan bewust voorbij gaat.
 • 9) Wat uw persoonlijke uitspraken over onze ambtsdragers betreft, stellen wij vast dat deze zeer onchristelijk zijn en zelfs in tegenspraak zijn met de leer van Jezus.
 • 10) Broeder [...], aangezien u met voorkeur de bijzondere diensten bezoekt waarvoor we ook gasten uitnodigen, waarbij we er moeite voor doen om een goede sfeer te scheppen, wil ik U in mijn hoedanigheid als bureauhoofd van ons kerkelijk kantoor in Nederland vriendelijk doch dringend verzoeken om u in onze diensten zodanig te gedragen dat u geen ergernis veroorzaakt.
 • 11) Ik vraag u om de aanwijzingen en verzoeken van onze voorgangers zonder meer op te volgen.
 • 12) Het fotograferen voor, tijdens en na onze diensten is alleen toegestaan aan degene die daarvoor de opdracht krijgt.
 • 13) Teksten uit de prediking mogen alleen na toestemming van de dienstleider worden gepubliceerd.
 • 14) Ik vraag u dringend om deze aanwijzingen zonder meer op te volgen om niet tot verdere maatregelen te hoeven komen.
 • 15) Ik wens u verder al het goede en groet u hartelijk,
(w.g.) R.D. Vis
Hoofd Centrale Administratie
Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
Wat nú? In elk geval hebben "de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga" bij monde van mr. De Lange te kennen gegeven dat zij Bauke Moesker nooit meer willen zien en ook nooit meer iets van hem willen horen. Dat is fraai! Schijnbaar hebben wij bij deze heren van doen met een vijftal anti-christenen. Enig vooroverleg met Bauke Moesker achtten betrokkenen niet nodig. Ofschoon districtsapostel Brinkmann alsook stamapostel Leber als eindverantwoordelijke bestuursleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (zie de Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers op "ma 15 nov 2010, 22:11") over deze gang van zaken uitvoerig werden geïnformeerd, kozen zij op voorhand voor dit vijftal partij, gezien hun kennelijke instemming met de manier waarop het honorarium voor mr. De Lange mocht worden gefinancierd.

Voor ons is er hier echter onmiskenbaar sprake van onbehoorlijk bestuur en financieel wanbeheer. Het past een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) pertinent níet om in een dergelijke situatie zonder hoor en wederhoor nota bene geld te spenderen aan geestelijk geweld. Laat deze misstand nu maar publiekelijk een grof schandaal worden...

Zie voorts de redactionele berichten "God maakt geen fouten (1)" op 18 oktober 2011 en "God maakt geen fouten (2)" op 19 oktober 2011 in de thread "Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!" Daarnaast raden wij aan in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!" kennis te nemen van de onderstaande redactionele berichten:
Veelzeggend is ook het redactionele bericht op "vr 17 dec 2010, 15:51" in de thread "(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!", waaruit de volgende quote:
Redactie schreef:De hierna vermelde forumbijdragen in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk" gaan nader in op de bedoelde cultuur:
1) "In het ontdekkend licht van Zijn genade..."; 2) "Situatieschets"; 3) "Ontstellend"; 4) "Bevrijding"; 5) "Naschrift".


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door willempower » di 03 jan 2012, 20:45

@all
Het is wat dat ze angst en angst willen inboezemen , geen middel word geschuwd .
Maar ik denk dat hun angsthazen zijn ze doen het al in de broek van wat op dit forum staat en voor het eind van het jaar voorspel ik nog vele kerksluitingen en vertrek van vele leden en dienaren .
Het positieve nieuws is wel uit tweede hand dat Theloog nu gezellig aan de keukentafel blote dames tekend , miepie vertelde hij is zo leuk bezig .
Theo zal wel aan vakantie denken zei ze nog .
Hij heeft wat afleiding nodig na zoveel zware arbeid in de kerk en zoveel directoraten in al die B.V.s
Ik leg mijn bikini al klaar zei miepie , kan zo mee .
Vroeger ging Theo ook vaak alleen op stap naar verre oorden waar men niet kon zien wat hij deed en nu doen we zoveel samen aan de keukentafel , we overleggen nu alles .
Zal me niet weer gebeuren dat die zomaar 150 000 uit de huishoud pot uitgeeft aan een vakantie huisje in Oostenrijk .
En ik maar bezuinigen op alles , een klontje suiker in de koffie , blijkt dat hij zomaar 150.000 heeft overgehouden aan de autohandel , zal toch niet uit de offerpot komen ?
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Diderot » di 03 jan 2012, 21:03

@allen
Vos&DeLange advocaten schreef:Geachte Heer Moesker,
In reactie op mijn sommatie aan uw adres ontvang ik tal van berichten en contactpogingen, waarin u mij vragen voorlegt en tracht verder inhoudelijk het debat over andere zaken met mij aan te gaan.
Ik ben evenwel niet uw raadsman noch anderszins uw adviseur. Een sommatie is geen discussiestuk. Het niet voldoen aan een sommatie heeft rechtsgevolg. Indien u dat niet begrijpt verwijs ik u graag naar een advocaat die u terzake tekst en uitleg kan geven en waar nodig kan bijstaan.
En daar heeft Mr. de Lange volkomen gelijk in.
Het sturen van al die bladzijdenlange faxen, aangetekende brieven, emails enz., enz., enz. door dhr. Moesker (geholpen door zijn bijstandsteam van juridische leken) aan Mr. de Lange is verspilde moeite. Er ligt een sommatie. Wordt daar niet aan voldaan, dan staat in de sommatie wat de gevolgen zullen of kunnen zijn, nl. in bovenstaand geval: “u terstond in kort geding te betrekken”. Punt.
Als dhr. Moesker niet aan de sommatie kan of wil voldoen, omdat hij meent dat deze onduidelijk is, of omdat hij anderszins denkt in zijn recht te staan, dan kan hij dat in kort geding te berde brengen en dan zal de rechter oordelen.
zefyr schreef:Het is volstrekt evident, dat de leiding van de NAK NL een eventuele rechtsgang niet schuwt of zal schuwen om BM c.s. tot de (nieuw-apostolische) orde te roepen. Het is een geruststellende gedachte, dat als het zover komt de rechter naar redelijkheid en billijkheid zal oordelen. De advocaten, die in opdracht van de NAK NL handelen, zullen moeten aantonen dat BM c.s. een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Het zal o.a. gaan om de vraag of BM c.s. verwijtbaar gedrag valt aan te wrijven. In mijn optiek is het een sterke troef van BM c.s. dat men (tevergeefs!) herhaaldelijk geprobeerd heeft met de leiding van de NAK NL in dialoog te gaan. Dat de NAK NL in dit opzicht bij herhaling ernstig verzaakt heeft, zal haar door de rechter zwaar worden aangerekend, is mijn inschatting. Daarentegen zal de rechter waarschijnlijk beoordelen - onder voorbehoud, want vrijwel elke rechtsgang heeft een hoog 'casinogehalte'! - of de gedragslijn van BM c.s. proportioneel was, etcetera etcetera.
Wat is het nu? Zal “de rechter naar redelijkheid en billijkheid oordelen”, of heeft “vrijwel elke rechtsgang een hoog 'casinogehalte'”? Ik voel hier een achterdeur op een kier gezet worden, zodat men later altijd een 'moreel gelijk' kan claimen:
- Als dhr. Moesker een eventueel kort geding zal winnen: “De rechter heeft billijk en redelijk geoordeeld”;
- Als dhr. Moesker een eventueel kort geding zal verliezen: “Vrijwel elke rechtsgang heeft een hoog 'casinogehalte'”.
Met andere woorden: dhr. Moesker staat in zijn recht, ongeacht welk vonnis de rechter zal uitspreken. Dat is eenzelfde eendimensionaliteit die dhr. Moesker c.s. altijd luidkeels de NAK en die haar verdedigen aanwrijft...
zefyr schreef:Tot heden is de onderhavige kwestie in de luwte van een uithoek van internet besproken. Het is een 'vingerwijzing Gods', dat de NAK NL deze onverkwikkelijke kwestie in het brandpunt van de publieke aandacht zal brengen. Toppie! De rechtsgang, ongeacht de uitkomst, zal een 'kermis' voor de media worden. Tot over de grenzen zullen de schijnwerpers gericht worden op de NAK-leiding. In gedachten zie ik al voor me dat glaubenskultur.de een prachtig artikel zal publiceren. Geleidelijk aan zal de aandacht van de media wegebben van het schandalige kindermisbruik in de rkk. Het is een fantastische 'timing' van de NAK NL om in 2012 een proces aan te spannen tegen BM c.s.! De leiding van de NAK NL graaft haar eigen graf. Grandioos!
Mag ik iets minder euforisch zijn? Want, tenzij mijn voorgevoel me heel erg bedriegt, zal “deze onverkwikkelijke kwestie” alles behalve “in het brandpunt van de publieke aandacht” komen te staan. Het zal 99,9999% van de Nederlanders werkelijk een dikke worst zijn dat de beheerder van een website over een volstrekt onbeduidend en oninteressant kerkgenootschapje in kort geding tegenover datzelfde kerkgenootschapje zal komen te staan. Het “prachtige artikel” dat Glaubenskultur misschien zal publiceren zal zeker geïnteresseerd door een paar honderd Duitse en zeker wel ca. 10 (tien!) Nederlandse abonnees gelezen worden... En om te veronderstellen dat de media, na het “wegebben van het schandalige kindermisbruik in de rkk” zich nu en masse op het kort geding van dhr. Moesker zullen storten... Sorry hoor, hou me vast, mag ik even een uurtje hard lachen?

Mijns inziens is bij sommigen die hier op dit forum schrijven het wensdenken een beetje in de bol geslagen.

Diderot.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie » di 03 jan 2012, 21:57

Diderot schreef:(...)
Het sturen van al die bladzijdenlange faxen, aangetekende brieven, emails enz., enz., enz. door dhr. Moesker (geholpen door zijn bijstandsteam van juridische leken) aan Mr. de Lange is verspilde moeite.

(...)


Uit: bericht door Diderot op "di 03 jan 2012, 21:03"
@Diderot

Houdt u alstublieft wel de juiste volgorde aan: mr. De Lange stuurt in 2010 twee aangetekende brieven en hij herhaalt dit in 2011 (met op 2 december 2011 op schriftelijke wijze bijval van D.Ev. Vis). Dit lokt bij br. Moesker een reactie uit. Hetzelfde gebeurt vooraf: de kerkleiding produceert propaganda, zij organiseert per satellietuitzending enkele malen een zogenaamde Europese Informatieavond, enzovoort. Vanwege onder meer desinformatie ontstaat tevens dit Forum. Het lijkt ons geenszins verspilde moeite om er thans op bescheiden schaal blijk van te geven dat niet álle nieuw-apostolische gelovigen zich wensen te gedragen als onderworpenen aan het vermeende gezag van hooggeplaatsten in hun kerk. Laten wij intussen maar de sprekende getuigen zijn in plaats van een zwijgende meerderheid.

Inderdaad wordt dit Forum gelezen door hooguit 30 tot 60 trouwe bezoekers en inderdaad zullen het er bij Glaubenskultur een factor 10 méér zijn. Het zou heel goed kunnen dat het vanuit Nederland om circa 10 abonnees gaat.

U bent zeer zeker goed geïnformeerd, maar nog even dit: dit is een Forum "voor allen die het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen!" Dit laatste betekent dat het levende geloof (!), waaraan vele anderen die het in liefde hebben opgebouwd hun beste krachten gaven, ons zó dierbaar is dat wij mede uit eerbied voor hun nagedachtenis nu niet wensen te zwijgen. Er komen immers misstanden aan het licht.

Misschien wilt u in een volgend bericht toelichten wat uw persoonlijke motief is om op dit Forum uw mening te geven.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Criticus » di 03 jan 2012, 22:03

Redactie schreef:Inderdaad wordt dit Forum gelezen door hooguit 30 tot 60 trouwe bezoekers en inderdaad zullen het er bij Glaubenskultur een factor 10 méér zijn. Het zou heel goed kunnen dat het vanuit Nederland om circa 10 abonnees gaat.
De voorpagina van deze site laat heel andere cijfers zien:

"In december werd deze website ca. 26.339 maal bezocht vanuit 71 landen, gezamenlijk werden er 853683 Hits geteld"

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Redactie » di 03 jan 2012, 22:07

Criticus schreef:
Redactie schreef:Inderdaad wordt dit Forum gelezen door hooguit 30 tot 60 trouwe bezoekers en inderdaad zullen het er bij Glaubenskultur een factor 10 méér zijn. Het zou heel goed kunnen dat het vanuit Nederland om circa 10 abonnees gaat.
De voorpagina van deze site laat heel andere cijfers zien:

"In december werd deze website ca. 26.339 maal bezocht vanuit 71 landen, gezamenlijk werden er 853683 Hits geteld"
@Criticus

Die enorme bezoekersaantallen kloppen wel degelijk maar deze betreffen de zogenaamde indexpagina op de website, waaraan dit Forum is gekoppeld, te weten http://apostolischekritiek.nl/.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

niets is wat het lijkt bij nader inzien

Bericht door zefyr » di 03 jan 2012, 23:25

@Diderot/Diderot. (met of zonder punt(je)?)

Je hebt een punt met betrekking tot de sommatie en het mogelijke rechtsgevolg. Vos&De Lange advocaten zijn (duur?!) ingehuurde advocaten, die de belangen van hun opdrachtgever, in casu o.a. de NAK NL (en T. de Bruijn), behartigen. Inhoudelijk valt hen niets aan te wrijven, want zij 'prostitueren' zich gewoonweg aan een ieder die de beurs opentrekt en geld in het laadje brengt. Handel is handel. Punt! De kwintessens schuilt in de problematische relatie tussen de leiding van de NAK NL en een aantal 'luidruchtige' en kritische (ex)nieuw-apostolischen, die hun mening en commentaar geven op de ontwikkelingen in de NAK NL en haar (schimmige) bv's. De leiding van de NAK NL heeft zich naar alle waarschijnlijkheid een gigantische financiele deconfiture veroorloofd, op kosten van de offers, tienden, legaten, donaties etcetera van goedgelovige (ex-)nieuw-apostolische gemeenteleden, terwijl ze geen verantwoordelijkheid heeft afgelegd aan de basis. Het ziet er ook niet naar uit, dat de leiding van de NAK NL van plan is dit op korte termijn en op een transparante wijze te doen. Deze gedragslijn heeft o.a. geleid tot agitatie. In mijn beleving is dit terecht en begrijpelijk. Het stadium van hoor en wederhoor tussen de leiding van de NAK NL en BM c.s. is nagenoeg niet aan de orde geweest. Het is dan een goede zaak dat de rechter zich erover buigt. BM c.s. moeten zich realiseren, dat ze op korte termijn zullen worden gedagvaard. Een rechtsgang lijkt mij dus onvermijdelijk. Nogmaals, je hebt terecht een punt in dit opzicht.

Het is misschien moeilijk voor jouw 'binaire' logische en rationele brein te vatten, maar advocaten/juristen weten als geen ander dat het van te voren niet altijd duidelijk is hoe een rechter in een concrete casus precies zal oordelen. Veel zaken zijn pure casuistiek, waaruit jurisprudentie kan voortvloeien. In nogal een aantal gevallen vertellen advocaten/juristen dit niet aan hun client :-)) Deze 'rakkers' zien namelijk dikwijls een (buiten)kansje voor hun client en vooral voor hun portemonnee onder het motto 'uurtje, factuurtje' ofwel KASSA! Mijn eerdergemaakte opmerking heb ik in het licht van voorgaande gemaakt. Het heeft dus niets van doen met jouw suggestieve opmerking.

Voor een doorgewinterde 'azijnpisser' is een uurlang hardop lachen geen gemakkelijke opgave, maar ik geef je graag het voordeel van de twijfel ;) De NAK NL is inderdaad een onbeduidend (en marginaal) kerkgenootschap (met een curieuze kerkhistorische achtergrond), maar dat wil nog niet zeggen dat de media er geen aandacht voor kunnen hebben. Dit is in 2004 en 2005 en nadien klip en klaar gebleken in de zaak 'ex-apostel Gerrit Sepers'. Trouw was destijds als de kippen erbij om uitgebreid verslag te doen. De praktijk zal uitwijzen of de onderhavige kwestie met een problematisch potentieel voor de NAK NL door de media zal worden opgepikt. De leiding van de NAK is doorgaans zeer mediageil, dus enige reuring in de media is een 'spekkie naar haar bekkie'. :mrgreen: Het aantal nederlandstalige lezers met een betaal abonnement van glaubenskultur.de is naar alle waarschijnlijkheid gering. Je hebt in dit opzicht een punt, maar je ziet over het hoofd dat de impact van deze website vooral in Midden-Europa aanzienlijk respectievelijk groot is...

Kort en goed, ik kom tot de voorlopige en voorzichtige conclusie dat jouw argumentatie en denktrant niet voldoende gefundeerd en valide is...

Plaats reactie