Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie » vr 23 dec 2011, 23:05

@all

Dit wordt al de 17e pagina sinds op 1 december jl. deze thread startte: "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk". Zware kost! Het fenomeen intimidatiepraktijken binnen de Nieuw-Apostolische Kerk duidt helaas op structurele problematiek. Ook op 25 november jl. handelde het daarover:
Redactie schreef:(...)
Mijn persoonlijke grootste bezwaar tegen de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden", zoals betrokkenen worden aangeduid in de Leidraad dienen en leiding geven van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk, is, dat men langzaam maar zeker psychisch letsel toebrengt aan gelovigen, van wie de meesten daartegen amper enig verweer hebben. Eén van de kenmerken van dit psychische letsel is, dat slachtoffers (!) zich emotioneel afwenden van naasten met wie men voorheen de meest hartelijke vriendschappelijke betrekkingen onderhield. Feitelijk zien wij hier dus gedragsveranderingen ontstaan; bevreemdende doch in de psychiatrie (!) vlot herkenbare -alarmerende- gedragsveranderingen! De negatieve lading roept namelijk de verdenking op van intimidatiepraktijken, in dit geval terug te voeren op een keihard basisprincipe als "Es gilt, das zu tun was unser Stammapostel geraten hat.", zoals districtsapostel Armin Brinkmann het ook aan mij in een reactie eens expliciet heeft voorgehouden. Opzieners, apostelen en districtsapostelen staan in de Nieuw-Apostolische Kerk onder contract van de stamapostel aan wie zij daardoor loyaal moeten zijn. Dit verklaart waarom in de praktijk er geen enkele uitspraak van de stamapostel, Herr Dr. Wilhelm Leber, ter discussie staat.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 25 nov 2011, 11:38" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Zo'n stukje tekst passeert hier misschien in een paar seconden gauw de revue, maar in feite stáát er nogal wat! Want: missen wij nooit eens iemand, in de gemeenschap? Valt ons nooit iets op? Hoe zou het wellicht gekomen zijn dat zielen verstillen? Waarom, waarom exact verliezen wij elkaar soms emotioneel uit het oog? (...) Omdat ik serieus wéét wat er hier aan de orde kan zijn, begin ik erover. Opnieuw trouwens. Onderschat u allen alstublieft niet wat er met mensen van vlees en bloed gebeurt indien het er voor de dienaren, in wie men graag Godsgezanten wilde zien, amper toe doet wie een naaste persoonlijk feitelijk is; indien pijnlijk blijkt dat het er voornamelijk om draait "dat de tent gerund kan worden", zodat de (districts)apostel trots kan zijn op de "zegenaars" die dat allemaal keurig netjes voor elkaar hebben gekregen. Dan, ja dán krijgen kinderen Gods (!) het in hun geloof écht moeilijk. Je was immers hooguit een decorstuk dat men goed kon gebruiken. Hoe ondertussen het klimaat was waarin goddelijk leven in de gemeenschap zou mogen gedijen, was voor de kerkelijke ambtsdragers klaarblijkelijk van ondergeschikt belang! Wie met zo'n ontluisterende ervaring wordt geconfronteerd, verandert! Een deceptie van dit kaliber geeft je namelijk een ongelofelijke geestelijke dreun. Terwijl niemand schijnbaar doorkrijgt wat er met je is, loop jíj -als onwillig decorstuk- met je ziel onder de arm. Men heeft medelijden met je, en dat is absoluut héél wat anders dan mededogen. Medelijden omdat jij "de vreugde" zeker kwijt bent. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kun je dan het best zo snel mogelijk inzien dat je jezelf moet overwinnen. Het ligt dus aan jou! (...) Om precies te zijn: in de Nieuw-Apostolische Kerk ligt áltijd álles alléén aan jóu. (...) En dat komt omdat "ze" in deze kerk niet meer willen weten wat zielzorg écht is. Ook districtsapostel Brinkmann heeft dit vandaag nog gedemonstreerd. Hij verdraaide de werkelijkheid, zette de zaken op hun kop, vluchtte weg voor de verantwoordelijkheden die hijzelf niet waarmaakt. Ik zal er hieronder in eerste instantie kort op ingaan. Tragisch is het, bedroevend; ten hemel schreiend in feite.

Over de correspondentie tussen broeder Moesker, de districtsevangelist Vis en districtsapostel Brinkmann valt best wel een boel te zeggen. Wat mij betreft kunnen wij het daar begin volgend jaar (...) nog uitgebreid over hebben. Eerst alleen het volgende. Het bewuste e-mailbericht van D.Ap. Brinkmann:
 • 1. E-Mail Bruder Bauke Moesker
 • 2. 23. Dezember 2011 br/bo
 • 3. Lieber Bruder Moesker,
 • 4. danke für Ihre E-Mail, die ich gestern Abend empfing. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten und versuchen, entspannt in friedliche und freudige Weihnachtstage zu gehen.
 • 5. Selbstverständlich ist mir Ihre E-Mail an den Bezirksevangelisten Ruud Vis bekannt und habe empfohlen, darauf nicht schriftlich zu antworten.
 • 6. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich daran halten, was er und unser Rechtsanwalt Ihnen geschrieben haben, nämlich einen wertschätzenden Umgang mit unseren Geschwistern.
 • 7. Diese Bitte möchte ich nachdrücklich auch noch einmal äußern.
 • 8. Sollten Sie sittliche oder rechtliche Grenzen überschreiten, sehe ich mich gezwungen, gegen Sie und die von Ihnen unterhaltene Homepage vorzugehen.
 • 9. Es macht wenig Sinn, wenn Sie versuchen, den Bezirksevangelisten Ruud Vis, den ich als Leiter der Zentralen Administratie eingestellt habe, anzugreifen und ihn mit vielen Fragen zu belästigen, die zum Teil seine Privatsphäre betreffen.
 • 10. Diese geht Sie nun wirklich nichts an.
 • 11. Ich habe Ihnen in diesem Jahr ein Gespräch angeboten, welches Sie abgelehnt haben. Gern biete ich Ihnen ein weiteres Gespräch im kommenden Jahr an, bei dem wir uns über Ihre Fragen und unsere Antworten unterhalten können.
 • 12. Ich freue mich, wenn Sie den Mut zu einem Treffen aufbringen.
 • 13. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass weder meine Mitarbeiter noch ich Zeit und Interesse an einem seitenlangen, wenig sinnvollen Briefwechsel haben.
 • 14. Nun wünsche ich Ihnen ein friedevolles und entspanntes Weihnachtsfest und grüße herzlich, Ihr
 • 15. w.g. Armin Brinkmann
 • 16. PS: Ihre heute übersandten Faxe habe ich weggeworfen und werde das auch mit den kommenden tun.
 • 17. Sie können sich wirklich die Faxkosten sparen.
Ik haal er nu vier punten uit:
  • 1. De opmerking in regel 5 van , "... und habe empfohlen, darauf nicht schriftlich zu antworten"
  • 2. Regel 9: "Es macht wenig Sinn, wenn Sie versuchen, den Bezirksevangelisten Ruud Vis (...) anzugreifen und ihn mit vielen Fragen zu belästigen (...)."
  • 3. De opmerking in regel 11: "Ich habe Ihnen in diesem Jahr ein Gespräch angeboten, welches Sie abgelehnt haben."
  • 4. Regel 17: "Sie können sich wirklich die Faxkosten sparen."
Ad 1 "... und habe empfohlen, darauf nicht schriftlich zu antworten"
Dit is bizar. Hier komt namelijk aan het licht wat op dit Forum eerder als volgt werd omschreven: "... een aan minachting grenzende onverschilligheid, waarbij men nota bene kans ziet om die vanuit een geestelijke bediening bot te vieren op naasten".

Ad 2 "Es macht wenig Sinn, wenn Sie versuchen, den Bezirksevangelisten Ruud Vis (...) anzugreifen und ihn mit vielen Fragen zu belästigen (...)."
Alsof het als belanghebbende (als ingeschreven lid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland) nota bene onbetamelijk zou zijn om aan iemand, die aan het hoofd staat van een landelijk bureau van de kerk, enkele vragen voor te leggen!

Ad 3 "Ich habe Ihnen in diesem Jahr ein Gespräch angeboten, welches Sie abgelehnt haben."
Op een parkeerplaats in Roden werd dit op 10 juli jl. door de districtsapostel geopperd, waarna broeder Moesker op 25 augustus jl. in een e-mail antwoordde om medische redenen daarover "helaas" (!) nog geen afspraken te kunnen maken.

Ad 4 "Sie können sich wirklich die Faxkosten sparen."
Pardon? Wie had hier herhaaldelijk het honorarium van een advocaat kunnen uitsparen?!

Laat overigens een ieder hieronder zelf controleren wáár broeder Moesker "zum Teil" een privé-aangelegenheid zou hebben aangesneden en daaromtrent antwoorden zou hebben verlangd, ten aanzien waarvan nu de terechtwijzing van de districtsapostel te rechtvaardigen valt: "Diese [privé-aangelegenheid] geht Sie nun wirklich nichts an." Meten = weten!

En nu neem ik hopelijk kerstreces...

Het WebTeam/TjerkB


N.B. De door broeder Moesker (als ingeschreven lid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland) gestelde vele vragen:
 • 1. Groningen, 6 december 2011
 • 2. Betreft: Uw schrijven d.d. 02-12-2011 (bijlage)
 • 3. Geachte districtsevangelist Vis,
 • 4. Vrijdagavond rond acht uur werd er bij mij aangebeld door herder Hans Nijland, voorganger van de gemeenschap Hoogezand.
 • 5. Hij overhandigde mij toen uw bovenvermelde brief.
 • 6. Nadat ik hem naar binnen had uitgenodigd, opende ik de gesloten envelop en las ik de voor mij schokkende inhoud.
 • 7. Herder Nijland las deze brief toen eveneens, maar hij reageerde er niet op.
 • 8. Wel vertelde hij mij nog dat broeder Ronald Rohn de schuld heeft van wat er in Arnhem is misgegaan want in het complex Eimersstaete zouden de gangen van 1.40 meter te smal zijn, net als de deuren.
 • 9. Na ongeveer 10 minuten verliet herder Nijland mijn woning, mij in verslagenheid achterlatend.
 • 10. U houdt mij onder andere voor dat ik mij in onze kerk schuldig heb gemaakt aan strafbare feiten.
 • 11. Hiervan ben ik mij echter niet bewust.
 • 12. Daarom vraag ik u om nader aan te geven, aan de hand van de betreffende wet- en regelgeving, welke regels er precies door mij zijn overtreden, en tevens wanneer en waar dat gebeurd zou zijn.
 • 13. Bovendien wil ik weten wie ik persoonlijk zou hebben benadeeld.
 • 14. Verder verneem ik graag nauwkeurig van u welke uw taken en bevoegdheden zijn als hoofd van de Centrale Administratie.
 • 15. Door de dreigbrief die ik aldus uit handen van een zegenaar namens u in ontvangst moest nemen, voel ik mij namelijk gekrenkt en enorm overvallen.
 • 16. Eerder ontving ik –mede uit uw naam- al het schrijven van 30 november 2011 van de advocaat mr. P.A. de Lange te Barendrecht.
 • 17. Daar stond onder andere in dat ik word gesommeerd elk (!) contact met u achterwege te laten, “nu en in de toekomst”, zodat ik thans op uw bovenvermelde brief feitelijk niet eens zou mogen antwoorden.
 • 18. Deze extreem intimiderende werkwijze conflicteert niet alleen met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet; bovenal met het evangelie van Jezus Christus.
 • 19. Bent u zich hiervan wel bewust?
 • 20. U beroept zich nu toch niet op noodweer?
 • 21. Verder kan ik niet begrijpen dat, zoals het in uw brief naar voren komt, er in mijn omgeving dienaren zouden zijn geweest die achter mijn rug om bij u over mij zouden hebben geklaagd.
 • 22. Niemand heeft mij namelijk voordien persoonlijk benaderd vanwege enig misnoegen!
 • 23. Ik verzoek u mij open en eerlijk te verklaren wie uw bronnen zijn.
 • 24. Om redenen van het bovenstaande stel ik u in de gelegenheid om vóór vrijdag 9 december 2011, dus uiterlijk donderdag aanstaande, per e-mail te reageren op alle vragen die ik in dit antwoordschrijven aan u heb voorgelegd.
 • 25. Het e-mailadres is b.moesker@online.nl.
 • 26. Stuurt u voor de zekerheid een c.c. naar redactie@apostolischekritiek.nl.
 • 27. Indien ik niet van u verneem, zoals ik hierboven aangaf, uiterlijk donderdag 8 december 2011, behoud ik mij nadrukkelijk alle rechten voor.
 • 28. Met vriendelijke groet,
 • 29. B. Moesker
 • 1. Groningen, 17 december 2011
 • 2. Betreft: Uw dreigbrief van 2 december 2011 (bijlage 7) en mijn reactie daarop van 6 december 2011 (bijlage 8).
 • 3. Geachte districtsevangelist Vis,
 • 4. Met het uitblijven van een reactie van uw kant op mijn bovenvermelde e-mailbericht en antwoordschrijven van 6 december jl. heeft u mij opnieuw geschoffeerd. Ik neem u dit dan ook bijzonder kwalijk.
 • 5. In mijn reactie (bijlage 8) wees ik er op dat ik eerst al mede namens u (!) van mr. De Lange te Barendrecht diens aangetekende brief had ontvangen van 30 november jl. (bijlage 3).
 • 6. Uw dreigbrief van 2 december jl. (bijlage 7) kwam daar bovenop.
 • 7. Inmiddels ontving ik bij aangetekend schrijven van 6 december jl. van mr. De Lange (bijlage 4) een soort van laatste waarschuwing, kennelijk wederom mede uit uw naam!
 • 8. Het betreft dan een mij bevreemdende sommatie, waarbij ik alvast verhinderdata zou moeten opgeven tussen 6 december 2011 en 16 januari 2012, zodat mr. De Lange namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland tegen mij een kort geding (!) kan aanspannen.
 • 9. Vanwege de bij mij ingekomen correspondentie van mr. De Lange, dat wil zeggen diens brieven van respectievelijk 3 november 2010 (bijlage 1), 17 november 2010 (bijlage 2), 30 november 2011 (bijlage 3) en 6 december 2011 (bijlage 4), reageerde ik zowel meermalen in 2010 (bijlage 5) als onlangs per e-mail op 9 december jl. (bijlage 6).
 • 10. Ook dit e-mailbericht, waarin ik verzocht om drie weken uitstel, bleef tot op heden onbeantwoord, evenals (!) mijn verzoek om inlichtingen van 1 december jl. aangaande conservatoire beslagleggingen bij de kerk zomede in privé bij meerdere “hogere verantwoordelijke leidinggevenden” (bijlage 9) aan “kerkwoordvoerder”, priester R. van Markus.
 • 11. Het waren met name de bedoelde beslagleggingen (vanwege schadeclaims van de vorig jaar geschorste en later ontslagen projectleider Ronald Rohn) waarover ik u opbelde op dinsdagmiddag 22 november jl.
 • 12. De meeste van deze beslagen waren volgens u al op aanwijzing van de rechter opgeheven.
 • 13. Toen ik aan het begin van die avond nog een keer terugbelde omdat ik er zeker van wilde zijn dat ik ’s middags uw woorden niet wellicht had misverstaan, stelde u het andermaal: recentelijk zijn de meeste conservatoire beslagen ter zake opgeheven!
 • 14. Doordat ik bleef twijfelen, nam ik enkele dagen later ook nog telefonisch contact op met apostel Peter Klene.
 • 15. Hij bevestigde toen uw woorden.
 • 16. Tussendoor was er via de "Forumredactie APOSTOLISCHEOBSERVER.NL" op 23 november jl. per e-mail (bijlage 10) navraag gedaan bij Reinier van Markus.
 • 17. Hij antwoordde niet, ook niet op mijn rappel van 1 december jl. (bijlage 11).
 • 18. Een oplettende lezer op het Forum ging vervolgens bij het Kadaster op onderzoek uit.
 • 19. Zo werd ik in het bezit gesteld een hypothecair uittreksel van 23 november jl. (bijlage 12), waaruit blijkt dat het conservatoire beslag op uw eigen woning te Bergen op Zoom sinds 7 december 2009 nog steeds intact is.
 • 20. Overigens viel het mij op dat deze woning tevens met hypotheek is bezwaard, en wel vanwege een tweetal DSB-leningen met een totaalbedrag van € 608.443.
 • 21. Later stelde ik vast dat het conservatoire beslag op de eigen woning van apostel Peter Klene te Santpoort-Noord sinds 8 december 2009 evenmin was opgeheven!
 • 22. Zie het hypothecair uittreksel van 28 november jl. (bijlage 13).
 • 23. Desgevraagd liet broeder Ronald Rohn weten dat hem niets bekend is van het opheffen van “de meeste” beslagen!
 • 24. Voor de duidelijkheid vat ik het bovenstaande nu kort samen:
  - een- en andermaal houdt u mij abusievelijk voor dat “de meeste” beslagen zouden zijn opgeheven;
  - apostel Klene bevestigt hierna aan mij ten onrechte uw desbetreffende inhoudelijke mededelingen;
  - mr. De Lange antwoordt nimmer op reacties (!) van mijn kant (zie bijlagen 5 en 6);
  - uzelf antwoordt evenmin op een reactie (zie bijlage 8);
  - kerkwoordvoerder Van Markus antwoordt ook al niet op berichten mijnerzijds (zie bijlagen 10, 11 en voordien mijn e-mailbericht van 7 november jl. over het dienstverband van F. Schouwenaar, bijlage 14).
 • 25. Wat moet een bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ingeschreven lid evenwel hebben misdaan om uit naam van het kerkbestuur op bovenbeschreven wijze ernstig te worden bedreigd en tegelijkertijd te worden genegeerd?!
 • 26. Staat u mij toe om in aansluiting aan mijn brief van 6 december jl. (bijlage 8) ook nog het volgende op te merken.
 • 27. Al jarenlang maak ik mij zorgen over een zekere cultuur van zwijgen bij de (internationale) nieuw-apostolische kerkleiding ten aanzien van verschijnselen die feitelijk duiden op “onbehoorlijk bestuur”.
 • 28. Dit betreft zowel gebeurtenissen in het verleden als actuele ontwikkelingen, zoals die rond het ontslag van broeder Ronald Rohn.
 • 29. Mijn bezorgdheid houdt verband met het onderstaande:

  - in het algemeen geen openheid ten aanzien van bestuurlijk handelen en geen medewerking bij hulpvragen van zielen die zich het slachtoffer voelen van sterk afkeurenswaardig gedrag van kerkelijke ambtsdragers;
  - bij ongenoegen staan hogere verantwoordelijke leidinggevenden het toe om geen hoor en wederhoor toe te passen, blijkbaar tot elke prijs en met alle gevolgen van dien, zoals het mijzelf thans moet overkomen.
 • 30. Een dergelijke gang van zaken is deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onwaardig.
 • 31. Sterker nog: voor een kerkgenootschap dat zich (conform artikel 2 van haar statuten) ten doel stelt om “de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen”; dat haar gelovigen zou verzorgen door “gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg”; dat voorts van haar kerkelijke ambtsdragers “een grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk” verlangt alsmede nota bene “een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus”; bij zo’n paradijs op aarde zijn de misstanden die ik noemde uit den boze.
 • 32. Gelovigen die het in de Nieuw-Apostolische Kerk aldus moeten ontgelden zijn namelijk wel allen mensen van vlees en bloed.
 • 33. De lijdensdruk waaraan men door toedoen van de kerkleiding onverhoopt wordt blootgesteld, wordt in de praktijk nog vergroot doordat naasten vaak niet kunnen geloven dat “geestelijken” zo in de fout kunnen gaan.
 • 34. Toch maakt de kerkleiding ze het slachtoffer van haar schijnbare onvermogen om problemen op te lossen, dan wel van haar kennelijke onwil om de waarde en de gezondheid van het individu boven het belang van de kerk te stellen.
 • 35. Terwijl het voor verantwoordelijke bestuurders een zwaarwegende morele plicht zou mogen zijn om het in haar gestelde vertrouwen niet te beschamen, trekt zij hier ten strijde tegen zielen die, zoals ikzelf, in de benarde situatie welke hierboven uit de doeken werd gedaan werkelijk niet anders meer kunnen dan de vuile was buiten te hangen.
 • 36. Kerkelijke ambtsdragers die in de positie zijn om “collega’s” die zich als kwelgeesten misdragen bij de les te houden, weten –door de kadaverdiscipline die er feitelijk heerst– dat wie het zwijgen doorbreekt, sancties te wachten staan!
 • 37. Een beschaafde klachtenregeling ontbreekt in de Nieuw-Apostolische Kerk, en nagenoeg elke waarborg voor een gelijke behandeling van gemeenteleden ten opzichte van kerkelijke ambtsdragers wordt in de praktijk gelogenstraft.
 • 38. Hierbij valt niet alleen te denken aan de statuten (van 26 april 2001), aan de Richtlijnen voor ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk (van juli 1999), doch met name ook aan de zogeheten “Leidraad dienen en leiding geven”.
 • 39. In de aanloop naar het ontslag van broeder Ronald Rohn sprak het bestuur van de interventie door “leden van een Raad van Toezicht”.
 • 40. Het bleek te zijn gelogen!
 • 41. Door twee van de drie (!) bestuursleden nog wel: apostel Peter Klene en opziener Kamstra.
 • 42. Bij de Nieuw-Apostolische Kerk ontbreekt zo’n onafhankelijk bestuursorgaan ten enenmale!
 • 43. Dezelfde leugenachtigheid wordt volgens mij aan de dag gelegd door u en door de advocaat die het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft weten te ronselen: de in PKN-kringen alom bekende mr. P.A. de Lange.
 • 44. Gelet op de bovenbeschreven feiten en omstandigheden moge het u duidelijk zijn dat ik niet langer kan goedvinden mede door uw dreigende taal het slachtoffer te moeten zijn van intimidatiepraktijken vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, van geestelijk geweld, van manipulatie en machtsmisbruik.
 • 45. Kortom: van anti-christelijk handelen.
 • 46. Het enkele feit dat u de voorganger van een naburige kerkgemeente, de herder Hans Nijland, op mij afstuurt om uw dreigbrief van 2 december jl. (bijlage 7) bij mij thuis bezorgd te krijgen, acht ik in hoge mate laakbaar.
 • 47. Ik kan in deze “zielenherder” nu uiteraard alleen nog maar een deurwaarder zien.
 • 48. Dat u het bovendien presteert om klachten over mij, die er buiten mij om bij u zouden zijn binnengekomen, als gegrond en strafwaardig te typeren en deze als zodanig onder dreiging van strafmaatregelen (!) aan mij voor te houden, noodzaakt mij om “de media” in te lichten.
 • 49. Eerst echter stel ik u in de gelegenheid om thans binnen hooguit drie dagen alsnog te reageren op mijn reactie van 6 december jl. (bijlage 8).
 • 50. Dit betekent dat ik vóór aanstaande dinsdagochtend te 08.00 uur per fax en/of per e-mail (zie bovenaan in dit schrijven) antwoord van u wil hebben op alle vragen die in dat schrijven aan de orde kwamen.
 • 51. Verder wens ik eveneens uiterlijk aanstaande dinsdag, de 20e december, de beschikking te krijgen over kopieën van alle complete jaarrekeningen vanaf 2005 die er vanuit het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland tegenover zowel de ingeschreven leden als tegenover de Minister van Financiën –vanwege de aanwijzing van Algemeen Nut Beogende Instelling voor dit kerkgenootschap– te verantwoorden zijn.
 • 52. Een onlosmakelijk geheel daarmee vormen de nauwkeurige opgaven van alle bestuursleden bij de vanuit de kerk opgerichte organisaties.
 • 53. (...)
 • 54. Mocht u onder het lezen van dit schrijven al hebben geconcludeerd dat het mij nu menens is, dan heeft u gelijk.
 • 55. Kopieën van deze brief zal ik namelijk toezenden aan allen die binnen de (internationale) Nieuw-Apostolische Kerk wel voor u een zegenaar willen zijn (omdat u een “hogere dienaar” bent die, zoals de praktijk het doorgaans uitwijst, zuiver om die reden op voorhand de hand boven het hoofd wordt gehouden), doch niet tevens voor mij.
 • 56. Voor mij is er immers geen zielzorg en, nog voordat er één enkel gesprek met mij heeft plaatsgehad, heeft de advocaat van de kerk mij al een levenslang verbod opgelegd om met sommige klagers ooit nog contact te hebben.
 • 57. Degenen in wier opdracht mr. De Lange mij op deze manier heeft mogen mishandelen, roep ik ter verantwoording.
 • 58. Gezien de diverse rechtszaken waarbij u uit hoofde van uw vele officiële kerkelijke nevenfuncties** betrokken bent, verbaasde het mij dat u mij vertelde recentelijk te zijn aangesteld als hoofd van de Centrale Administratie (C.A.).
 • 59. In gemoede vraag ik mij af of deze benoeming op het ogenblik geen extra blijk is van onbehoorlijk bestuur.
 • 60. Ook u was immers één van de leden van wat bepaald geen Raad van Toezicht had mogen heten.
 • 61. Indien u daarentegen een stapje terug had gedaan, of desnoods had moeten doen, had zulks nog kunnen getuigen van enige professionaliteit.
 • 62. Overigens vraag ik mij af of het hoge bedrag waarmee uw eigen woning met hypotheek is bezwaard en de navenant hoge premies van bij de DSB-Bank dan veelal verplicht af te sluiten levensverzekeringen u niet chantabel (!) maken.
 • 63. Ten slotte; ik wil dus exact van u weten hoe u erbij komt dat ik mij op enig moment ergens zou hebben misdragen, en ik wil ook exact van u weten op grond waarvan deze mij vooralsnog onbekende feiten strafwaardig zouden zijn.
 • 64. Uw omgaande inhoudelijke reactie zie ik tegemoet vóór aanstaande dinsdagochtend, 20 december 2011, 08.00 uur.
 • 65. Indien ik uw inhoudelijke antwoorden niet ontvang, zal ik aannemen dat u mijn inhoudelijke berichten onderschrijft, met dien verstande dat u later, bij de rechtbank, onder ede niet anders zult verklaren dan mijnerzijds is beschreven.
 • 66. Met vriendelijke groet,
 • 67. B. Moesker
Op hoeveel vragen bent u gekomen? Uit de inzenders van het juiste aantal gestelde vragen, kan broeder Moesker misschien iemand uitkiezen die te zijner tijd mee mag naar het gesprek met de districtsapostel!
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Jabob65 » za 24 dec 2011, 08:33

@reactie, zeer goed artikel!

En inderdaad, Bauke stelt zeer relevante vragen, en ook nog eens naar de juiste persoon. Dan is het bijzonder vreemd als Brinkmann zegt te hebben aangegeven dat Vis niet schriftelijk mag reageren. Dus Vis is in feite ook niet meer dan een loopjongen, ook al is hij bestuurslid bij allerlei vennootschappen en stichtingen.

Maar als je lid bent van de nieuw-apostolische kerk Nederland, dan heb je toch recht om over bepaalde zaken opheldering te krijgen?

- Bestuursaangelegenheden, als er sprake is van een onbehoorlijk bestuur en een economisch delict, dat lijkt me nogal essentieel voor een bestuur van een kerk cq. hoge ambtsdragers...
- Financieel management, als er werkelijk miljoenenverliezen zijn geleden, dan heeft dat toch enorme consequenties voor deze kerk
- Een arbeidsconflict en een zakelijk conflict ten aanzien van onroerend goed projecten, is mijn inziens ook relevant.

En dan speelt ook nog het volgende:

- Als ik het goed begrijp is er ook sprake van een vermenging van zakelijke en privé belangen, de leden van de NAK zouden toch ook informatie moeten krijgen hoe dit nu precies zit, temeer omdat Peter Klene niet de waarheid heeft gesproken in een brief die aan de voorgangers is voorgelezen en op deze site gepubliceerd is; ik kan me niet naar de indruk onttrekken dat die zaken door elkaar lopen, en naar mijn mening zou het ernstig vergrijp zijn als de NAK financieel moet opdraaien voor privézaken.

Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Criticus » za 24 dec 2011, 10:26

Had Redactie/BEE/Tosca dit wellicht over het hoofd gezien?
Criticus schreef:Dus... wanneer vindt het gesprek plaats?

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door ACE » za 24 dec 2011, 11:41

@all

Van mijn kant een kleine observatie.
Selbstverständlich ist mir Ihre E-Mail an den Bezirksevangelisten Ruud Vis bekannt und habe empfohlen, darauf nicht schriftlich zu antworten.
In feite is Ruud Vis direct onder curatele geplaatst door AB en mag derhalve niet meer zelfstandig handelen zoals het afgeven van een dictaat via een Herder.
"Nicht schriftlich" laat de weg open voor een mondelinge beantwoording, maar die weg is afgesloten vanwege een contactverbod.
Kortom wij slaan u in uw gezicht, maar u mag niet vragen waarom en een excuus hoeft u niet te verwachten.
Mocht u dat wel doen, dan sturen wij liefdevol een knokploeg op u af om u definitief het zwijgen op te leggen.
einen wertschätzenden Umgang mit unseren Geschwistern.
Daar zal Dap AB de voormalige DAP de Bruijn vooral eens op moeten aanspreken.
Zelden zo geschoffeerd en vernederd geweest door deze surrogaat dienaar.
Maar dat weet Dap AB drommels goed, maar toch neemt men TdB in bescherming.
Dat zet kwaad bloed!
Gern biete ich Ihnen ein weiteres Gespräch im kommenden Jahr an, bei dem wir uns über Ihre Fragen und unsere Antworten unterhalten können.
Ich freue mich, wenn Sie den Mut zu einem Treffen aufbringen.
Lets GO!

Groet,
ACE

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie » za 24 dec 2011, 11:50

Criticus schreef:Had Redactie/BEE/Tosca dit wellicht over het hoofd gezien?
Criticus schreef:Dus... wanneer vindt het gesprek plaats?
@Criticus

De opmerking was zeer zeker niet over het hoofd gezien. Enerzijds natuurlijk "straight to the point", maar ook wel bars - vond ik, want wat speelt er immers:
Redactie schreef:(...)

Ad 3 "Ich habe Ihnen in diesem Jahr ein Gespräch angeboten, welches Sie abgelehnt haben."
Op een parkeerplaats in Roden werd dit op 10 juli jl. door de districtsapostel geopperd, waarna broeder Moesker op 25 augustus jl. in een e-mail antwoordde om medische redenen daarover "helaas" (!) nog geen afspraken te kunnen maken.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 23 dec 2011, 23:05"
In feite antwoordt D.Ap. Brinkmann nu:
 • "Broeder Moesker, mocht u tóch nog wat te weten willen komen, keert u dan bij mij op hangende pootjes terug met de bede of er, wanneer mijn internationale agenda het te gelegener tijd toelaat, een soort van zielzorggesprek kan plaatshebben - al bent u in mijn ogen een lastpak en is er daarom mijnerzijds naar alle zegenaars het bevel uitgegaan om u vooralsnog te negeren. Bovendien, en ik herhaal mr. P.A. de Lange te Barendrecht, bent u en zijn uw medewerkers in de namen des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes bij aangetekend en daarnaast gewoon per post verzonden schrijven ertoe verplicht om tot aan 's werelds einde elk contact te mijden met de vijf personen die zich door u dermate geplaagd hebben gevoeld, dat het ze uiteraard aan woorden ontbrak om zulks eerst aan u persoonlijk kenbaar te maken. En: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten und versuchen, entspannt in friedliche und freudige Weihnachtstage zu gehen."
Aldus sprak de heer (Brinkmann).

Vergis je alsjeblieft niet: het is hier pertinent een kwestie van 15.001 (het aantal bij de voorzieningenrechter te Utrecht opgegeven NAK-leden, minus Bauke plus Armin en tijdelijk mr. P.A. de L. te B.) tegen 1 (t.w. Bauke). Over intimidatie gesproken...

Nu Bauke op grond van het vorenstaande zich niet anders dan onverminderd "in negatieve zin" kan uitlaten over de gezanten van Herr Dr. Wilhelm Leber, zoals bekend "Oberhirte, geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen, Kirchenpräsident und Stammapostel", dient m.i. het door mr. De Lange toegezegde kort geding zo spoedig mogelijk plaats te hebben. Hopelijk wordt dan ook districtsapostel Brinkmann gedagvaard, en kan hij in de rechtszaal het wettig overtuigende bewijs ervan leveren hoe woorden, blikken of insinuaties kunnen doden. :shock:

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Criticus » za 24 dec 2011, 12:06

Redactie schreef:In feite antwoordt D.Ap. Brinkmann nu:
 • "Broeder Moesker, mocht u tóch nog wat te weten willen komen, keert u dan bij mij op hangende pootjes terug met de bede of er, wanneer mijn internationale agenda het te gelegener tijd toelaat, een soort van zielzorggesprek kan plaatshebben - al bent u in mijn ogen een lastpak en is er daarom mijnerzijds aan alle zegenaars het bevel uitgegaan om u vooralsnog te negeren. Bovendien, en ik herhaal mr. P.A. de Lange te Barendrecht, bent u en zijn uw medewerkers in de namen des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes bij aangetekend en daarnaast gewoon per post verzonden schrijven ertoe verplicht om tot aan 's werelds einde elk contact te mijden met de vijf personen die zich door u dermate geplaagd hebben gevoeld, dat het ze uiteraard aan woorden ontbrak om zulks eerst aan u persoonlijk kenbaar te maken. En: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten und versuchen, entspannt in friedliche und freudige Weihnachtstage zu gehen."
Aldus sprak de heer (Brinkmann).

Vergis je alsjeblieft niet: het is hier pertinent een kwestie van 15.001 (het aantal bij de voorzieningenrechter te Utrecht opgegeven NAK-leden, minus Bauke plus Armin en tijdelijk mr. P.A. de L. te B.) tegen 1 (t.w. Bauke). Over intimidatie gesproken...

Nu Bauke op grond van het vorenstaande zich niet anders dan onverminderd "in negatieve zin" kan uitlaten over de gezanten van Herr Dr. Wilhelm Leber, zoals bekend "Oberhirte, geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen, Kirchenpräsident und Stammapostel", dient m.i. het door mr. De Lange toegezegde kort geding zo spoedig mogelijk plaats te hebben. Hopelijk wordt dan ook districtsapostel Brinkmann gedagvaard, en kan hij in de rechtszaal het wettig overtuigende bewijs ervan leveren hoe woorden, blikken of insinuaties kunnen doden. :shock:

Het WebTeam/TjerkB
Zo ZOU je het kunnen zien.

Aan de andere kant: er is een gesprek voorgesteld, inmiddels een half jaar geleden. Ook inmiddels bijna een half jaar geleden is dit om medische redenen helaas (!) afgezegd. Uiteraard heb ik geen idee of en in hoeverre de genoemde medische omstandigheden inmiddels zijn verbeterd, maar zo ja, is dit met Ap Brinkmann gecommuniceerd zodat er alsnog een gesprek kan plaatsvinden?

Wordt NU gehoor gegeven aan de uitnodiging ter zake? Het moet toch voor een journalist geweldig zijn om met de "chief" te communiceren, zeker als deze het zelfs nog zelf initieert??

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Redactie » za 24 dec 2011, 12:25

Criticus schreef:(...)

Zo ZOU je het kunnen zien.

Aan de andere kant: er is een gesprek voorgesteld, inmiddels een half jaar geleden. Ook inmiddels bijna een half jaar geleden is dit om medische redenen helaas (!) afgezegd. Uiteraard heb ik geen idee of en in hoeverre de genoemde medische omstandigheden inmiddels zijn verbeterd, maar zo ja, is dit met Ap Brinkmann gecommuniceerd zodat er alsnog een gesprek kan plaatsvinden?

Wordt NU gehoor gegeven aan de uitnodiging ter zake? Het moet toch voor een journalist geweldig zijn om met de "chief" te communiceren, zeker als deze het zelfs nog zelf initieert??
@Criticus

Voor het juiste begrip... Al heeft Bauke ervoor gekozen om er in deze thread aandacht voor te vragen hoe hij onlangs voor de tweede keer door mr. De Lange ten koste van ingekomen offerontvangsten bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland -zonder enig vooroverleg- werd geïntimeerd, blijft het in deze correspondentie eerst en vooral een zaak tussen hemzelf en de kerkleiding. Ik denk -en schrijf- wel mee, maar als het aan mij ligt komt er een gesprek waar wij als forumdeelnemers gewoon allemaal bij zijn, voor zover ieder dat wil. Vergeleken met Bauke ben ik persoonlijk trouwens tot de zestiende macht, of zo, door de nieuw-apostolische kerkleiding genegeerd en geïsoleerd. Voor mij mogen de kopstukken nog vóór de kerst achter de tralies worden opgeborgen, en daar (ik citeer hierna mr. De Lange) "nu en in de toekomst" blijven zitten.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Criticus » za 24 dec 2011, 12:44

Redactie schreef:Voor het juiste begrip... Al heeft Bauke ervoor gekozen om er in deze thread aandacht voor te vragen hoe hij onlangs voor de tweede keer door mr. De Lange ten koste van ingekomen offerontvangsten bij de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland -zonder enig vooroverleg- werd geïntimeerd, blijft het in deze correspondentie eerst en vooral een zaak tussen hemzelf en de kerkleiding.
Precies. En die kerkleiding initieert nu voor de 2e keer een gesprek.

Ik heb ooit zelf een conflict gehad met een werkgever, waarbij ik steen&been heb geklaagd tegen een manager en ook mijn omgeving. Dit kwam op een bepaald moment bij de leiding terecht die me daarop uitnodigde voor een gesprek. Na wat zweet tussen de tenen vandaan te hebben gehaald heb ik daarin toegestemd en heb daarop de leiding kunnen aanspreken op mijn grieven.

Natuurlijk had ik dit aan me voorbij kunnen laten gedaan, maar het is toch van de zotte om om je heen te slaan, en zodra je de leiding kunt spreken, de confrontatie te mijden.

Just my 2 cents...

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door willempower » za 24 dec 2011, 13:33

@criticus

Mag ik je vragen wat je onder een gesprek verstaat ?
Is dat een monoloog van Armin of beide partijen ?
Zo het nu lijkt is het de bedoeling tot op heden dat Bauke met de grond gelijk zal worden .
Ik persoonlijk ga graag mee , naar Armin .
Maar het zou getuigen van oprechtheid als er minimaal op een paar vragen die gesteld is aan hem of Klene dat daar alvast wat antwoorden komen , maar tot heden hebben zoals Armin schrijft de opdracht alles te vernietigen .
Zinloze vragen zoals hij zegt .

De waarheid mag niet aan het licht komen , wel wilden ze me voor het gerecht hebben omdat ik de vraag had gesteld op dit forum leeft Bischoff nog ?

Zelfs die vraag vinden ze al een reden om een advocaat een brief over te laten sturen , weliswaar is het een bijlage en vind men dat die vraag verwijderd moet worden , waarom ik dat niet mag schrijven zeggen ze er niet bij .

Dus mijn hoofd vraag aan je is denk je werkelijk dat het een dialoog word of dat Armin echt inhoudelijk zal antwoorden op de vragen ?
In het bedrijfsleven is het zo dat voor je een zo belangrijk gesprek aangaat dat men dan eerst de vragen die gesteld zijn beantwoord ,
Ik zie de agenda van dat gesprek graag tegemoet .

Maar ook zonder antwoorden ga ik wel en weet de uitkomst ook al wel , Armin leest een dictaat voor en dan wegwezen .

Er is een ding wat ik met Armin eens ben dat zoveel faxpapier verspilling is , hij leest het ook al hier .

@ all

Mis hier kunnen we samen op dit forum alvast de wat punten voorstellen voor de agenda .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Redactie » za 24 dec 2011, 13:35

Criticus schreef:(...)
Precies. En die kerkleiding initieert nu voor de 2e keer een gesprek.

Ik heb ooit zelf een conflict gehad met een werkgever, waarbij ik steen&been heb geklaagd tegen een manager en ook mijn omgeving. Dit kwam op een bepaald moment bij de leiding terecht die me daarop uitnodigde voor een gesprek. Na wat zweet tussen de tenen vandaan te hebben gehaald heb ik daarin toegestemd en heb daarop de leiding kunnen aanspreken op mijn grieven.

Natuurlijk had ik dit aan me voorbij kunnen laten gedaan, maar het is toch van de zotte om om je heen te slaan, en zodra je de leiding kunt spreken, de confrontatie te mijden.

Just my 2 cents...
@Criticus

Van Bauke heb ik nog niet vernomen of hij nu een dergelijk gesprek ziet zitten, waarbij D.Ap. Brinkmann alvast de kanttekening maakte "Ich freue mich, wenn Sie den Mut zu einem Treffen aufbringen." Mijn eerste gedachte bij deze woorden was overigens: waarom heeft betrokkene niet zelf de moed om tegenover diens naasten, voor wie hij naar het schijnt "aller dienaar" wilde zijn (vgl. Marcus 9: 35), eerst maar eens in volkomen waarheid open en eerlijk te worden?

Ik vind het héél erg dat nu achteraf blijkt dat er door de nieuw-apostolische kerkleiding inderdaad instructies worden gegeven om inkomende correspondentie onbeantwoord te laten. Als ik dat had geweten, had ik niet "zeventig maal zeven" keer (vgl. Matteüs 18: 22) opnieuw geprobeerd om "de zoom van hun kleed" aan te raken. Het moest haast wel zo zijn dat er van hogerhand een dergelijke instructie gold, maar nu kwam deze nagelaten impliciete bekentenis in de laatste brief van D.Ap. (!?) Brinkmann aan Bauke Moesker opeens daadwerkelijk en schaamteloos (!) naar voren. Al vanaf de tijd dat ikzelf op de Centrale Administratie werkzaam was, nam ik helaas tekenen waar die zo'n aanpak verraadden. Vele "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" hebben althans ook mij op die onheuse manier bejegend. De districtsoudste (!?) G. Weening te Sittard spande wat mij betreft hierbij recentelijk de kroon. Hij en vele anderen, te denken bijvoorbeeld aan priester (!?) Reinier van Markus en de D.Ev. (!?) Vis, laten je rustig met veel toewijding een serieuze brief schrijven die ze dan vervolgens doodleuk voor gezien houden. Ze steken je zelfs nog de gek aan door desgevraagd een leesbevestiging toe te zenden. Keer op keer!! (...) Zijn dat Godsgezanten?!

Wat nog de unieke tweede kans betreft die Bauke Moesker ten deel is gevallen; ik raad hem aan voor de zekerheid een advocaat in de arm te nemen. Wie eist (lees: mr. De Lange namens "de vijf" van de NAK), bewijst.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Plaats reactie