Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi » zo 31 mar 2013, 13:27

Jabob65 schreef:@redactie, persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat de NAK wel een aantal goede dingen doet, aan de ene kant vanuit de catechismus (de geloofsleer) maar aan de andere kant ook in praktische zin, als ik bv kijk naar de situatie in NRW (maar nu ook in Nederland) probeert men mijn inziens 'de gemeenschapszin' wel handen en voeten te geven.

Toch valt er ook nog veel te verbeteren, vooral in de zin van het overbrengen van het ware evangelie, en het dienende karakter van de kerk.Bron: Bericht door Jabob65 op "Vr 29 Mrt 2013, 09:38"
@Jabob65

Hoewel ik denk dat ik wel ongeveer begrijp wat je bedoelt, geldt voor mij persoonlijk dat "de NAK" in de eerste plaats een regiem belichaamt waarbij ik de waanzin in werking heb zien treden. De verwarring die dat oproept ten opzichte van het evangelie van Jezus Christus, blijkt voor menigeen minimaal energieverslindend te zijn. Als het geloof waaraan je kracht zou willen ontlenen, op die manier onder druk komt te staan, kloppen de zaken werkelijk van geen kant. Zoals ook Gerrit Sepers het destijds al aangaf, wordt deze kerk -met uitsluiting van nagenoeg alle anderen- geleid door een machtig groepje mannen rond de internationale bestuursvoorzitter. Dezen worden "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voorgesteld als zijnde "schippers naast God". Naast o.a. de "ooms en tantes in de dienst" moet je de personen die van dát groepje deel uitmaken van kindsbeen af de allerliefste schatten vinden die God voor jou op aarde heeft gezonden om je in Zijn werk de weg te wijzen. Zijzelf vinden dat óók en hameren (!) op ieders onbegrensde vertrouwen.

Toen er voor mij aan de "handelingen der nieuw-apostolische apostelen" géén zegen meer verbonden was, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het vermogen dat God mij gaf (!), namelijk om aan hun eerlijkheid en oprechtheid te twijfelen en om vervolgens mijn verstand te gebruiken dat immers óók al een geschenk is uit de hemel. Wat op het ogenblik verder "de NAK" behelst, mag een ieder voor zichzelf vaststellen. Míjn belangstelling gaat in de eerste plaats uit naar het evangelie van Jezus Christus en daar heb ik helemaal geen catechismus bij nodig. Integendeel. Misschien wel doordat ik in zekere zin een langzame leerling ben, ben ik blijven steken bij de samenvatting die Jezus gaf van "de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat" (Matteüs 22: 34-40). De kerkleiding mist overduidelijk het begrip van de juiste strekking daarvan... Op verzoek van Bauke Moesker heb ik begin februari 2010 beschreven hoe ik deze tragiek heb ervaren: 1) "In het ontdekkend licht van Zijn genade..."; 2) "Situatieschets"; 3) "Ontstellend"; 4) "Bevrijding"; 5) "Naschrift".

Verder denk ik dat ACE in dit verband volkomen terecht de onderstaande tekst aanhaalde:
 • Wee de schriftgeleerden en de Farizeeën
  [1] Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen [2] en zei: ‘De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. [3] Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. [4] Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last* en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. [5] Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, [6] ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, [7] en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. [8] Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. [9] En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. [10] Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias. [11] De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. [12] Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.

  Uit:Matteüs 23 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Jabob65 » zo 31 mar 2013, 15:30

@BEE, ik begrijp ook hetgeen je schrijft maar ik zou willen pleiten voor een omkering.

Het probleem is niet dat kleine groepje haviken die de macht hebben maar de leden van deze kerk, ze zijn geboren om geknecht te worden...tussen de middag hadden wij het nog even over de tijd met DAP Schumacher, de apostel waar je laatst nog zo'n interessante brief van publiceerde...

Als dan als volwassen op zondag naar het NS station van Winschoten gaat om de man een handje te kunnen geven, ja, dan heb je een probleem.

Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat het geen goede moraal is als je misbruik maakt van mensen met een zwakke-ik-persoonlijkheid maar hoe zouden wij zelf in zo'n situatie handelen, ik denk dat je heel raar gaat denken met allemaal ja-knikkers om je heen.

Je kunt als DAP van NRW Westfalen € 10.000.000,- vergokken en een maand, nadat dit uitgekomen is, op de achterkant van de OF schrijven dat de offergelden gewetensvol beheerd worden.

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Jabob65 » zo 31 mar 2013, 15:36

Waarmee ik natuurlijk niet wil beweren dat alle leden een zwakke-ik-persoonlijkheid hebben, want ik zie juist dat veel gemeenschappen en voorgangers een autonome koers varen.

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi » zo 31 mar 2013, 22:00

@Jabob65

Je schreef: "Het probleem is niet dat kleine groepje haviken die de macht hebben maar de leden van deze kerk... " Ook ik hoop dat het noodzakelijke bewustzijn bij allen die het aangaat groot zal worden. Wij zijn geen willoze werktuigen in de hand van "dat kleine groepje haviken", zoals de nieuw-apostolische kerkleiding het zichzelf toewenst gezien de grondtoon van haar prediking, doch hopelijk zijn wij een werktuig in Zíjn hand!

Het is absoluut de omgekeerde wereld zoals het in de Nieuw-Apostolische Kerk toegaat:
Je kunt als DAP van NRW Westfalen € 10.000.000,- vergokken en een maand, nadat dit uitgekomen is, op de achterkant van de OF schrijven dat de offergelden gewetensvol beheerd worden.
Het is zeker mijn bedoeling niet om wie dan ook iets af te nemen! Waar het om gaat is eenvoudig dat wij ons door zogenaamde zegenaars die zichzelf uitgeven voor Godsgezanten niet laten bedriegen en misleiden. Ikzelf heb géén andere ervaring, wanneer je een terechte doch voor leidinggevenden mogelijk compromitterende vraag stelt, dat je dan in de Nieuw-Apostolische Kerk met een kluitje het riet in wordt gestuurd. Juist op "de C.A." was dit eerder de regel dan de uitzondering. Terwijl sommigen wellicht dachten dat je daar zo ongeveer werkzaam was in de zevende hemel, liep deze dienstbetrekking voor mij uit op "de deceptie van mijn leven" en ik was mij er pijnlijk van bewust dat vrijwel niemand dit zou willen geloven. Doordat mij op zo'n manier gedurig het verkeerde voorbeeld werd gegeven, heb ik mij in het ware evangelie extra verdiept.

Verder schreef je: "... ik zie juist dat veel gemeenschappen en voorgangers een autonome koers varen." Het is mij duidelijk wat je hiermee wilt zeggen, doch pas indien gelovigen soevereine kinderen van God zijn geworden, gaat dit echt op. Zolang met name "dienaren" niet inzien dat er gewoon orde op zaken moet worden gesteld bij financieel wanbeheer in een organisatie, helpt het niet als men alleen maar blijft bidden voor zegen ten aanzien van offergaven. Wie zó te werk gaat (lees: wie de zaken aldus laat escaleren) is niet goed wijs! Als je dit elkaar niet recht in het gezicht kunt zeggen, terwijl onbehoorlijk bestuur er al vanaf 2007 de oorzaak van is dat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de financiële verliezen nu in de miljoenen euro's lopen, wordt het bij deze dubieuze "autonome koers" tijd dat er van overheidswege wordt ingegrepen.

Ik herinner mij het volgende Teletekst bericht...
Orka's aangespoeld in Australië

Perth

Op de Australische kust bij Perth zijn bina 160 zwarte orka's
gestrand. Volgens de Australische nieuwszender ABC gaat het erg
slecht met de dieren. Zeker één ervan zou al dood zijn.

Honderden vrijwilligers zijn naar het strand gekomen om de zwarte
orka's te redden. Ze proberen de dieren terug in zee te slepen.
Intussen houden ze de orka's nat.

Het is onduidelijk waardoor walvissen, orka's en dolfijnen
aanspoelen. Sommige wetenschappers denken dat ze door sonar van de
marine gedesoriënteerd raken. Anderen vermoeden dat vervuiling of
het weer een rol speelt.Bron: Teletekst do 02 jun 2005.
Toen ik dit destijds had gelezen, wendde ik mij tot een "zegenaar" met de woorden:
 • (...)
  Leidinggeven in het heilsplan Gods houdt eerst en vooral
  in: het richting geven aan het "beschermen", "verzorgen", "vooruit
  helpen" en "liefhebben" van al Zijn kinderen. Wie dat niet kan of
  verleerd is, kan beter eerst leren dienen. Zielzorg is heel wat anders
  dan broeders en zusters de geloofsartikelen en het huishoudelijk
  reglement van de Nieuw-Apostolische Kerk aanleren.

  Voor mij persoonlijk heeft het geen enkele zin dat men zich in onze kerk
  bezighoudt met wat voor stellingname dan ook, zolang je niet aanvoelt
  dat het in de kern echt helemaal goed zit. Al dat menselijke bak- en
  braadwerk gaat volkomen langs me heen. Mijn advies aan
  "leidinggevenden": doe als de Australiërs en red de verstrooiden,
  voordat het (voor uzelf) te laat is.


  (...)
"Uiteraard" kreeg ik hierop van betrokkene geen reactie.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Jabob65 » zo 31 mar 2013, 22:16

@BEE, ja dat dachten wij ook, een soort van heilige plaats inderdaad..altijd in de nabijheid van de apostelen...'s morgens een gebed, en aan het eind van de middag ook..

Maar dat viel dus een beetje tegen, ik was een keer op de CA voor een gesprek met apostel Sepers, en toen kreeg ik al die indruk dat het niet zo boterde tussen hen waarvan wij dachten dat ze onmisbaar waren in het heilsplan Gods...

Trouwens, las ik het nu goed dat Kolb rigoureus te werk gaat, al de ambtenstructuur met grote vaart aan het reorganiseren is? Waarbij hij verwijst naar de voetwassing?

Lijkt me op zich een goede zaak.

Terug naar het ware priesterschap.

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi » zo 31 mar 2013, 22:28

@Jabob65

Op 26 juli 2010 schreef ik zowel aan districtsapostel Brinkmann als aan stamapostel Leber (!) als aan apostel Peter Klene o.a. het volgende...

 • (...)
  Werkelijk; ik heb niks tegen op leidinggevenden, maar wel op leidinggevenden die consequent hun verantwoordelijkheden uit de weg gaan. Een enorm complicerende factor in dit verband is "de dubbele relatie" die er veelal bestaat tussen degenen die met elkaar samenwerken. Hoezeer ik ook een diep respect wilde hebben voor de geestelijke bediening van ambtsbroeders; bij iemands disfunctioneren moesten er in de regel eerst "ongelukken" gebeuren alvorens hogere verantwoordelijke leidinggevenden bereid waren in te zien dat er werkelijk redenen waren tot ongerustheid. Ondertussen moesten onschuldigen het doorgaans lelijk bezuren.

  Wat voor mij absoluut een hels dilemma is geweest is, dat verantwoordelijke dienaren van mij niet aannamen dat het echt menens was wanneer ik aangaf dat wat ik te verdragen had mijn draagkracht te boven ging. Diverse keren heb ik in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar gemaakt dat voor mij "the bloody limit" was bereikt, doch desondanks... wenste men mij kracht toe, men verzekerde mij van de voorbede en men probeerde er blijk van te geven mij en mijn gezin lief te hebben. Vervolgens bleef alles bij wat het was en ik bleef weer zitten met een schuldgevoel want schijnbaar had ik te weinig vertrouwen en bad ik ook te weinig. Kortom: een ziekmakende statische wantoestand. Juist hiervoor moet de ogen bij de internationale kerkleiding (beter) worden geopend. Juist hierin ligt namelijk ook de parallel met de jarenlang miskende ernst van kindermishandeling in de room-katholieke kerk! In het gerenommeerde dagblad NRC Handelsblad legde Liesbeth van Tongeren (oud-directeur van het Melbourne Centre Against Sexual Assault) het jl. vrijdag 19 maart als volgt uit:


  (...) Slachtoffers zijn mensen die op dat moment minder macht hebben, minder weerbaar zijn en zich niet effectief kunnen verzetten. De vrouwelijke bevolking na een oorlogsoverwinning. Jonge en zwakke mannen in een Amerikaanse gevangenis. Iemand die zijn baan wil houden. NSB'ers na de oorlog. En kinderen in een internaat.
  Er zijn wellicht goede redenen om het celibaat op te heffen, maar seksueel misbruik voorkom je er niet mee. Opletten voor de enige man in de bosjes of nooit bij vreemden in de auto stappen werkt ook niet, want een kind kan iemand al snel niet vreemd of eng vinden. En met een buurman, die ook nog eens politieagent is, loop je als kind zo mee.
  Wat dan wel? In Australië was ik vier jaar directeur van een centrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Ik heb daar een programma opgezet voor schoolkinderen dat weerbaar gedrag aanleerde. Het ging helemaal niet expliciet over seksueel geweld. Het leerde kinderen op hun gevoel te vertrouwen en ook dat sommige geheimen te erg zijn om geheim te houden. We moedigden kinderen aan om vijf mensen te bedenken met wie ze over moeilijke dingen konden praten.
  De rooms-katholieke jongetjes van toen hadden deze mogelijkheid niet. Hun was afgeleerd zelf te voelen wat fijn of onprettig was. Als een van hen iets al aarzelend durfde te melden, werd het niet geloofd. Dit was het echte misbruik: men was ziende blind en horende doof voor het grote onrecht dat weerloos gemaakte kinderen werd aangedaan. (...)  Bron: NRC vrijdag 19 maart 2010, pagina 7/Opinie

  Wat hierboven wordt beschreven omtrent seksueel misbruik is exact wat kinderen Gods in de Nieuw-Apostolische Kerk door wat feitelijk eveneens misbruik van macht (!) is geweest te incasseren hebben gekregen. Ook Stamapostel Leber leert zielen bewust of onbewust af wat "fijn of onprettig" is door te pleiten voor een onbegrensd vertrouwen, door te verlangen dat men niet toegeeft aan gevoelens van ongenoegen of ontevredenheid, enzovoort. Gezonde mensen kunnen immers op zijn tijd blij zijn, maar ook bang, bedroefd of boos. Wie zulke basale emoties niet meer voelt, is ernstig ziek!! Wanneer ikzelf uitdrukking gaf aan mijn verontwaardiging over door de kerkleiding opgelegde beklemmende omstandigheden op mijn werk of in de gemeenschap, werd ik bijna altijd terechtgewezen en bleef ik daarna zitten met een hopeloos schuldgevoel...

  (...)
... maar ik kreeg (alweer) géén antwoord. Van geen van de geadresseerden. Zo worden vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk de levenden voor dood gehouden. Alleen met "een onbegrensd vertrouwen" ben je er in tel.

Groet,
BakEenEi
Laatst gewijzigd door BakEenEi op zo 31 mar 2013, 23:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi » zo 31 mar 2013, 22:53

Jabob65 schreef:(...)
Trouwens, las ik het nu goed dat Kolb rigoureus te werk gaat, al de ambtenstructuur met grote vaart aan het reorganiseren is? Waarbij hij verwijst naar de voetwassing?

Lijkt me op zich een goede zaak.

Terug naar het ware priesterschap.Uit: Bericht door Jabob65 op "Zo 31 Mrt 2013, 21:16"
@Jabob65

Ook ik las het desbetreffende artikel bij Glaubenskultur-Magazine. Eerder al was er (ik meen bij RELIGIONSREPORT) geschreven over soortgelijke ontwikkelingen in Zuid-Afrika, waarbij in de New Apostolic Church alle ambten tussen priester en opziener (dus van gemeente-evangelist tot en met districtsoudste) op termijn worden afgeschaft.

In de allereerste plaats vind ik dat de kerkleiding ook op dit punt tekortschiet in haar informatievoorziening. Als men het er op "het hoogste niveau" allang over eens is dat al deze ambten overbodig zijn (geworden), waarom hebben de broeders en zusters dat dan niet gewoon vlot mogen vernemen? Trouwens, dit is absoluut alleen nog maar het puntje van een enorme ijsberg vol van geheimzinnigheid. Ruim 10 jaar geleden zag ik al dat de kerk stiekem compleet in de steigers was gezet. Zie mijn bericht op "Di 25 Jan 2011, 15:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... " (...) Voor mijzelf was gaandeweg de maat vol.

Intussen hebben "topfunctionarissen" de tent onherstelbaar verbouwd. Ook het ambt van stamapostel en de verregaande volmachten die daaraan werden gekoppeld kloppen niet met het evangelie van Jezus Christus.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door ACE » zo 31 mar 2013, 23:18

@jabob65, BEE

‘Hou jij ze dom, dan houd ik ze arm’, sprak de koning tot de paus. Het is van alle tijden: de gevestigde orde heeft geen belang bij kritische onderdanen.”

Groet,
ACE

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Jabob65 » ma 01 apr 2013, 11:36

@ACE, ja, en het wordt ze bepaald niet moeilijk gemaakt.

@BEE, ik vind het op zich wel een goede ontwikkeling, wel vreemd dat juist Brinkmann momenteel zo kwistig is met het geven van bv herder ambten..maar goed, we zullen moeten afwachten hoe eea zich gaat ontwikkelen.

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi » ma 01 apr 2013, 21:37

Jabob65 schreef:(...)

@BEE, ik vind het op zich wel een goede ontwikkeling, wel vreemd dat juist Brinkmann momenteel zo kwistig is met het geven van bv herder ambten..maar goed, we zullen moeten afwachten hoe eea zich gaat ontwikkelen.
@Jabob65

Toen ik in eerste instantie over Zuid-Afrika las dat districtsapostel Barnes daar als het ware experimenteert met geestelijke bedieningen, zodat er in de hiërarchie tussen priesters en opzieners niet meer wordt voorzien in andere ambten, bevreemdde mij die ontwikkeling om meerdere redenen. Een heel praktisch aspect is bijvoorbeeld dat hiervoor een statutenwijziging nodig zal zijn waarbij de districtsvoorgangers zichzelf in "De landelijke vergadering" overbodig zouden verklaren:
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering


Bron: Statuten van 26 april 2001; zie het redactionele bericht op "Ma 19 Dec 2011, 23:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL".
Artikel 6 Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.


2. De leden van het bestuur dragen gezamenlijk de verantwoording voor de administratieve leiding van de kerk. Het bestuur beslist in het bijzonder over de volgende onderwerpen:

a. goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;

b. investeringen en het aangaan van verbintenissen met een totaalbedrag van meer dan 500.000 Euro per afzonderlijk geval;

c. het vaststellen van de jaarrekening;

d. beslissingen over kerkelijke uitsluiting;

e. onderwerpen die door de Districtsapostel aan het bestuur zijn voorgelegd.

3. De kerk wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Districtsapostel.

4. Het bestuur wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de bestuursleden daarom schriftelijk bij de Districtsapostel verzoekt. Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van het bestuur kan één ander bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen; de Districtsapostel kan meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal bestuursleden ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten dienen schriftelijk te zijn verleend.


5. Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen.


Bron: Statuten van 26 april 2001; zie het redactionele bericht op "Ma 19 Dec 2011, 23:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL".
Artikel 7 De landelijke vergadering

1. De landelijke vergadering bestaat uit de leden van het bestuur en de districtsvoorgangers van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

2. Voorzitter van de landelijke vergadering is de Districts
apostel of een door hem aangewezen vertegenwoordiger.

3. De landelijke vergadering heeft het recht en de taak te beraadslagen over voorstellen en verzoeken met betrekking tot de kerkelijke arbeid en deze voor verdere verwerking voor te leggen aan het bestuur. Voorts berusten bij haar de volgende taken:

a. besluitvorming over de jaarrekening en het verlenen van décharge aan het bestuur;

b. het aanstellen van een accountant voor het controleren van de jaarrekening;

c. het wijzigen van de statuten en besluitvorming over het wijzigen van de rechtsvorm van de kerk;

d. besluitvorming over ontbinding van de kerk.

4. De landelijke vergadering wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. De landelijke vergadering vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de leden daarom schriftelijk verzoekt. 
De landelijke vergadering heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van haar leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van de landelijke vergadering kan één ander lid, de Districtsapostel meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal leden van de landelijke vergadering ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten moeten schriftelijk zijn verleend. Bij de besluitvorming en décharge volgens lid 3 sub a hebben de leden van het bestuur geen stemrecht, ook niet indien zij tevens districtsvoorganger zijn.
 De besluitvorming geschiedt, tenzij in deze statuten anders vermeld, met meerderheid van stemmen.


5. Voor statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of ontbinding van de kerk is een drie/vierde meerderheid aan stemmen van aanwezige dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigde leden nodig, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is:

a) wijziging van de statuten;

b) wijzigen van de rechtsvorm der kerk;

c) ontbinding der kerk.


6. Besluiten over statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of opheffing van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland hebben voor hun rechtsgeldigheid de schriftelijke toestemming van de Stamapostel nodig. Wordt deze toestemming niet binnen een periode van drie maanden na ontvangst van de notulen van de landelijke vergadering schriftelijk verleend, zo geldt zij als geweigerd.


Bron: Statuten van 26 april 2001; zie het redactionele bericht op "Ma 19 Dec 2011, 23:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL".
Doordat de betrokkenen zich nú al gedragen als zijnde overbodig door praktisch overal ja op te zeggen, zoals op onbehoorlijk bestuur, financieel wanbeheer en op het schofferen van aangesloten leden door of namens bestuurders, om maar enkele voorbeelden uit de actualiteit te noemen, zal het bij een statutenwijziging uiteraard aan hen niet liggen. Alleen, zonder een -althans op papier- toezichthoudend en controlerend orgaan als "De landelijke vergadering" krijgt "Het Bestuur" natuurlijk aanstonds helemáál vrij spel. De "ambtelijke top" wenst zeker uitsluitend op de vingers te worden gekeken door een mij onbekende o zo veranderlijke god. Het "viervoudig ambt uit de begintijd" had men eerder al losgelaten.

Er is maar één ontwikkeling die ik in de Nieuw-Apostolische Kerk zou toejuichen, en wel deze (ik citeer Bauke Moesker): "Terug naar Gods ordeningen!"

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Plaats reactie