“Versöhnung jetzt!”

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door BakEenEi » za 09 nov 2013, 19:41

BakEenEi schreef:(…)
Hoe dan ook, bij de Gesprächskreis in Bottrop wordt vanavond opziener Manfred Bruns verwacht, bekend ook als "Projektgruppenleiter" bij de vorig jaar in Nordrhein-Westfalen georganiseerde "Mitgliederbefragung". Misschien moet in deze situatie aan hem wel de volgende vraag worden gesteld: "Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?"
 • Jezus en Johannes
  [18] Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich [19] en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ [20] Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: ‘Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen: “Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?”’ [21] Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. [22] Hij antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. [23] Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’

  Uit: Lucas 7 (NBV)
(…)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Di 10 Sep 2013, 11:29"
BakEenEi schreef:(…)
Een "opziener" uit de Nieuw-Apostolische Kerk die al steeds had toegezegd het overleg een keer bij te wonen dat intussen al jarenlang doorgaans om de acht weken plaatsheeft, liet ook ditmaal verstek gaan.

(…)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Za 14 Sep 2013, 13:44"
@all

Met betrekking tot "Unser Treffen am 12.11.2013" werd mij vandaag als volgt nader bericht: "Unser Bischof Bruns wird an unserer Zusammenkunft teilnehmen".


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door BakEenEi » za 09 nov 2013, 23:39

Redactie schreef:@all

Wat velen niet weten is dat de Nieuw-Apostolische Kerk sinds haar oprichting in 1878 talrijke scheuringen en afscheidingen kent. Iemand schreef er een boek over en kwam toen al op "125 Spaltungen, Trennungen und Ausschlüsse":
Hoe geïnteresseerd uw redacteur vroeger ook was bij het godsdienstonderwijs en het confirmatieonderricht; méér dan 10 afsplitsingen werd nog lange tijd voor onmogelijk gehouden. De opkomst van het Internet bracht echter ontluisterende feiten aan het licht. Honderden artikelen en duizenden forumberichten gaven aan hoezeer er kennelijk doelbewust ongelofelijk veel informatie door de jaren heen angstvallig was achtergehouden. Officiële publicaties van de kerkleiding zelf vermeldden niets over allerhande onregelmatigheden, over malversaties of over getouwtrek om de macht; laat staan dat men liet doorschemeren dat er aan tallozen blijvend letsel was toegebracht door zinloos geestelijk geweld. "Hogere verantwoordelijke leidinggevenden" deden niets (!) om het te voorkomen en zelfs níets (!) om achteraf het berokkende leed nog enigszins te verzachten... Was dít het "werk Gods"?

Nu pas werd het duidelijk waarom het ons "van hogerhand" gedurig werd ontraden om te surfen naar kritische sites op het Internet! Wat er binnen de kerk onder tapijten lag, in doofpotten was verstopt of naar de zee der vergetelheid was gedirigeerd, was bepaald niet bevorderlijk voor een "kinderlijk geloof". Wij wisten niet beter dan dat duizenden, tienduizenden "het altaar" de rug hadden toegekeerd. Men wenste "eigen wegen" te bewandelen, enzovoort. De voorbede ging naar dezulken uit, zodat het hopelijk niet zou klinken "Te laat voor u!". Dat echter menigeen vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk onrecht was aangedaan, dat velen onheus waren bejegend, dat onschuldigen waren geëxcommuniceerd en dat er zielen waren getraumatiseerd; wie wist zoiets eigenlijk? Wij kwamen het in elk geval niet te weten! Maar het bleek allemaal nóg véél erger te zijn. Werkelijk, nóg erger. Wie er bij "hogere dienaren" iets over navroeg, merkte dat er een verboden onderwerp werd aangesneden. Ja, er waren wel dingen voorgevallen; maar ja, waar gebeurt dat niet, he? Waar mensen met elkaar samenwerken, kunnen er conflicten ontstaan en soms kom je er dan niet uit. Nee, méér was er niet aan de hand, in het "werk Gods". Ja, lang geleden misschien, in het buitenland wellicht. Maar dat waren vanzelf andere tijden en andere omstandigheden. Laten wij nu maar voor ogen houden: "Waar d'Apost'len staan, breekt Gods heil zich baân!" (...)

Tóch bleef je je afvragen: wat is ervan wáár, en wat níet? Aan de berichtenstroom op het Internet kwam er géén eind. Soms had je het snel door: dit is overdreven, dát kan niet kloppen. Maar lang niet altijd waren het zomaar de eersten de besten die van zich lieten horen.

(…)


Uit: Bericht door Redactie op "Za 23 Apr 2011, 20:01" in de thread "Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird… "
@all

"Laten wij "een werkvorm" toch niet verwarren met Zijn werk!", was op een gegeven moment mijn conclusie, toen ook ik er niet langer omheen kon dat de waarheid nota bene menige leugen in het "nieuw-apostolische verlossingswerk" had achterhaald. In plaats van gelovigen van de "geest der leugen" te vrijwaren, werd men bij nader inzien juist te pas en te onpas beroofd van de volle waarheid, zo moeten wij nu immers vaststellen.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door BakEenEi » zo 10 nov 2013, 12:52

[Bijgewerkt: 10-11-2013, 23.00 uur]


@all

Wie zich in de Nieuw-Apostolische Kerk niet schikt naar het beloop van de gebeurtenissen, zoals deze vanuit het "ambtslichaam" worden aangestuurd, zal in de regel weinig begrip ontmoeten voor de omstandigheden waaronder hij of zij wellicht niet anders kan. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" worden aangesloten leden namelijk geacht "de dienaren" te ondersteunen terwijl er van dezen wordt verwacht dat zij hun "directe zegenaars" ondersteunen. De stellige gedachte hierachter is dat de "stamapostel" op deze manier het best kan voorgaan op de door "God" in het nieuw-apostolische "verlossingswerk" aangewezen weg naar "het einddoel". Wie echter "versaagt of vertraagt", kan niet ten volle worden gezegend, doch via de "boden van Jezus" ontvangt men "vanaf het altaar" de overwinningskrachten om aldus "in de navolging" te kunnen blijven.

Gelovigen die aan de bovenbeschreven voorstelling van zaken twijfelen, worden in de Nieuw-Apostolische Kerk (ernstige) ziekteverschijnselen toegedicht! Wie zich wil verzoenen moet eerst dit hele dogma eerbiedigen. Zie in dit verband tevens het bericht door Het WebTeam op "Za 27 Okt 2012, 13:33" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode".

Het ene probleem is hier nog niet van tafel, of het volgende ligt er alweer bovenop. Als liefdeloze mensen (!) zich inbeelden de goddelijke wijsheid in pacht te hebben gekregen, gebeurt uitgerekend dit, heb ik gedacht. Hun ijdelheid staat ze namelijk in de weg om er nog voldoende oog voor te hebben dat geldt: "Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem." (1 Joh. 4: 16) Wie met deze waarheid een ander niet kan dienen, kan in Zijn werk geen zegenaar zijn! In de Nieuw-Apostolische Kerk is er met het zogenaamde ambtslichaam een wig gedreven tussen de Heer en de Zijnen. Kerkelijke ambtsdragers moeten immers in de eerste plaats dienstbaar willen zijn aan een religieus machtsbestel. Men stevent op "het einddoel" af alsof er nimmer een spoor van vernielingen werd aangericht onder zielen, voor wie dit bijgeloof eenvoudig niet te behappen viel.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door Lmg » zo 10 nov 2013, 16:59

@ All,

In een ambten kerk als de NAK is het een goed gebruik dat wanneer een hoog geplaatste zijn bezoek
laat aankondigen, de gemeente of groep zich onthoud van iedere kritische gedachte.
Of de groep in Bottrop welke bestaat uit leden van de NAK en leden van de VAG zich ook als zodanig opstelt
is af te wachten.
Vergeet niet dat NAK staat voor extreem Apostolisch en VAG staat voor normaal Apostolisch.
Voor A.S in Bottop wens ik alle deelnemers een normale Conversatie in de aanwezigheid van opziener Manfred Bruns.

Lmg

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door BakEenEi » di 12 nov 2013, 23:29

BakEenEi schreef:(...)
Met betrekking tot "Unser Treffen am 12.11.2013" werd mij vandaag als volgt nader bericht: "Unser Bischof Bruns wird an unserer Zusammenkunft teilnehmen".

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Za 09 Nov 2013, 19:41"
@all

Inderdaad was vanavond in Bottrop de "Betonkopf" alsnog gekomen. Hij vond dat wie in de Nieuw-Apostolische Kerk terug wil keren doch van mening is destijds ten onrechte geëxcommuniceerd te zijn vanwege de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff", men dit aan de nieuw-apostolische kerkleiding kenbaar kan maken waarna de uitgesproken excommunicatie naar verwachting ongedaan zal worden gemaakt.

Zie verder het bericht van Het WebTeam op "Wo 21 Nov 2012, 13:55" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode".

Groet,
BakEenEi :shock:
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door BakEenEi » wo 13 nov 2013, 12:59

BakEenEi schreef:(...)
Wat duizenden zielen van de Nieuw-Apostolische Kerk heeft vervreemd en wat de gezonde aanwas van enkele miljoenen nieuwe leden in de weg heeft gestaan is nota bene "dass es diese „Botschaft“ – so wie sie sich die Gläubigen – und inzwischen auch viele Apostel, die die Anfänge ja gar nicht mitbekommen hatten – vorstellten, niemals gegeben hatte."

(...)


Uit: Mijn bericht op "Di 12 Nov 2013, 14:56 in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012"
@all

Hoe ga je in "het werk Gods" om met slachtoffers na zo'n "ambtelijke" dwaling, die eerst ook nog tientallen jaren lang met zelfs evidente nieuwe grove leugens tegenover allen die het aanging opzettelijk voor onwaar werd gehouden? Dat is wat ik mij gaandeweg ben gaan afvragen. Naarmate er meer informatie voorhanden kwam, begreep ik beter wat er moest zijn gebeurd waardoor vanuit het apostolische werk, zoals ik het hierboven aangaf, christenen (!) van elkaar vervreemd zijn geraakt. Velen konden oprecht niet anders dan met pijn in het hart afstand nemen van de omstandigheden waardoor men in feite schade leed aan de ziel...
 • Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

  Uit: Marcus 8: 36 (NBG-vertaling 1951)
Terwijl die intense pijn "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" helemaal geen naam mocht hebben omdat kerkverlaters -nadat het excommunicaties had geregend- de stamapostel ontrouw waren geworden, wat in de wandelgangen het domste wordt genoemd wat je als kind van God ooit kunt doen, raakten in de jaren '50 onder "nieuw- en normale apostolischen" allengs de meest uiteenlopende verhoudingen die men samen onderhield verstoord. De impact die dit sindsdien heeft gehad, tart elke beschrijving ervan. Goddank had menigeen later de moed om te zoeken naar wegen die met Zijn hulp (!) tot verzoening kunnen leiden.

In de Nieuw-Apostolische Kerk is mijzelf nooit iets anders duidelijk geworden dan dat in het verleden duizenden zielen zich van het levende altaar (...) hadden afgewend. Daarom ging ook naar hen onze voorbede uit.

Met name door de opkomst van het Internet kwam ik erachter welke keerzijde er aan deze hele medaille zit. Er waren ons door toedoen van het internationale kerkbestuur halve waarheden voorgehouden. Niet echter uit onwetendheid doch bewust! Nu wilde ik bij wijze van spreken op een schaal van 1 tot 10 exact weten in hoeverre en door wie ons dan echt willens en wetens hierbij een rad voor ogen was gedraaid. En: is de omvang van het achterliggende probleem misschien niet veel groter? Wat dit laatste betreft, vreesde ik trouwens al meteen het ergste. Sinds gisteravond lijdt het voor mij geen enkele twijfel meer dat déze situatie zich voordoet:
 • [1] Ten onrechte houden ze zichzelf het volgende voor: Het leven is kort en vol moeite. Geen mens kan zijn einde ontlopen; er is niemand die een uitweg kan bieden uit het dodenrijk. [2] Wij zijn bij toeval ontstaan en uiteindelijk zal het zijn of we nooit hebben bestaan. De adem in onze neusgaten is vluchtig als damp, het verstand niet meer dan een vonk in ons binnenste. [3] Als de vonk gedoofd is, vergaat het lichaam tot as en vervliegt de geest als ijle lucht. [4] Onze naam wordt op den duur vergeten, niemand herinnert zich onze daden nog. Ons leven verdwijnt als nevel, het lost op als mist die door de stralen van de zon wordt verjaagd en door haar warmte verdreven. [5] We leven niet langer dan een schaduw die voorbijgaat, en ons einde is onafwendbaar: het ligt vast en niemand kan het ongedaan maken.
  [6] Welaan dan, laten we genieten van al het goede dat er is. Laten we de schepping met gretigheid benutten, zorgeloos als de jeugd. [7] We zullen ons te goed doen aan kostbare, geurige wijn. We laten geen lentebloesem aan ons voorbijgaan, [8] we vlechten kransen van rozenknoppen, eer ze verwelken. [9] Elk veld zal ons zien dansen, overal laten we sporen van vrolijkheid achter. Dat is toch waarvoor we leven, dat is toch ons lot?
  [10] Laten we de rechtvaardige die in armoede leeft uitbuiten, laten we de weduwe niet ontzien en ons niet bekommeren om de grijze haren van iemand op hoge leeftijd. [11] Onze kracht zal bepalen wat gerechtigheid is, want iets dat zwak is heeft geen waarde. [12] Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is. [13] Hij beweert over kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer. [14] Hij is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, [15] omdat hij anders leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt. [16] Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is. Hij geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat God zijn vader is.
  [17] Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. [18] Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? [19] Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen. [20] We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden?
  [21] Aldus de gedachtegang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, verblind als ze zijn door hun slechtheid. [22] Ze zijn niet bekend met Gods geheimen: ze verwachten niet dat vroomheid beloond wordt en geloven niet dat wie onberispelijk leeft, gelauwerd wordt. [23] God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. [24] Maar de duivel heeft uit jaloezie de dood in de wereld gebracht; ieder die hem toebehoort roept de dood over zich af.


  Uit: Wijsheid 2 (NBV)
Heb je dan een probleem? Ja, sterker nog: dan heb je pas écht een probleem!

De opziener die langskwam, hechtte eraan op te merken dat men in het algemeen beter vooruit kan blikken dan terug kan kijken op gebeurtenissen in het verleden. Wel zei hij geïnteresseerd te zijn in het thema waarmee de deelnemers aan "Gesprächskreis Bottrop", broeders en zusters uit de Neuapostolische Kirche (NAK) en uit de Apostolische Gemeinschaft (VAG), zich nu al tien jaar lang bezighouden. Gisteravond waren er zo'n 35 aanwezigen, uit geheel Nordrhein-Westfalen (en Nederland). Wat de "Stellungnahme zur Botschaft von Stammapostel Bischoff" van 13 mei jl. van stamapostel Wilhelm Leber betreft, wees hij erop dat de ontwikkelingen nu eerst ook weer hun tijd nodig hebben en dat de nieuw-apostolische kerkleiding beslist van goeden wille is. Ondertussen kan op de kerkvloer blijken hoezeer het de gemeenteleden ernst is met het streven naar de al sinds de Europese Jeugddag in 2009 uitdrukkelijk gepredikte verzoening. Een initiatief zoals in Bottrop verdient dan ook brede navolging, aldus betrokkene. Het kerkbestuur staat er positief tegenover. (...) Zo werd in antwoord op de verzonden brief met de uitkomsten van de gehouden enquête in Bottrop (zie mijn bericht op "Za 14 Sep 2013, 13:44") nu de bal naar de afzenders ervan teruggekaatst. (...)


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door BakEenEi » wo 13 nov 2013, 14:08

@all

Aan het begin van de avond had een broeder, die vanuit de Gesprächskreis Bottrop de brief over de gehouden enquête naar de beide kerkleidingen (NAK en VAG) had verstuurd, verteld dat districtsapostel Brinkmann in eerste instantie had geantwoord dat hij ervan uitging dat de stamapostel zelf zou antwoorden maar later was er namens stamapostel Schneider meegedeeld dat districtsapostel Brinkmann e.e.a. verder zal behandelen. Volgens de districtsapostel echter is er in dezen voor de kerkleiding niet zozeer een rol weggelegd omdat er geen raakvlak is met de theologische onderwerpen welke tussen de kerkbesturen onderling aan de orde zijn. Vanuit de VAG was er geantwoord dat men -na het debacle van 4 december 2007- thans de bereidheid heeft opnieuw in gesprek te gaan. Een brief hierover aan de NAK wordt deze week verzonden, wist oudste Keller.

Nadat opziener Bruns met alle egards het woord had gekregen en hij o.m. uit de doeken had gedaan dat wie als geëxcommuniceerde het lidmaatschap van de Nieuw-Apostolische Kerk terug wil krijgen en dat gewoon vriendelijk vraagt, zulks door de districtsapostel ongetwijfeld welwillend wordt bekeken, was ik helemaal klaar met deze al sinds jaar en dag vanaf 1955 doorlopende voorstelling. Wat een ontwijkend gedrag; wat een schertsvertoning; wat een gedraai om goudeerlijke naastenliefde. Dit gaat op zijn minst nóg een keer 60 jaar duren, zo ging het in mij om. Hier spelen eerst en vooral kerkpolitieke motieven. Er heerst pure onwil bij de verantwoordelijke nieuw-apostolische kerkleiding om zich met de slachtoffers van jarenlang machtsmisbruik én hun nabestaanden actief te verzoenen. In de jaren '50 zijn de zaken op hun kop gezet en nu gebeurt dat wéér! Wat een anti-christelijke benadering. Ze hebben er met zijn allen in hun ivoren torens geen barst van begrepen wat het wil zeggen om te dienen. Heersen kunnen ze, en misbruik maken van het vertrouwen van goedgelovigen. Ze spelen met miljoenen euro's, sollen met medemensen, en het scheelt ze niks als die daardoor ziek worden, aan slapeloosheid moeten lijden en hun familiebetrekkingen nota bene door zogenaamde zegenaars te gronde worden gericht. Als hoge vertegenwoordigers van het hemelrijk laten ze zich overal ten tonele voeren. Nergens hoeven ze, vinden zijzelf, verantwoording voor af te leggen. Tegenover niemand. (...)
 • [34] Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt,
  [35] dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste,
  [36] dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – zou de Heer het niet zien?


  Uit: Klaagliederen 3 (NBV)

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door BakEenEi » wo 13 nov 2013, 17:29

[Bijgewerkt: 14-11-2013, 16.30 uur]
BakEenEi schreef:(…)
Denk eens aan Jezus' woorden "Vrede zij ulieden!" (Lucas 24: 36, SV-J) en "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u" (Joh. 14: 27, SV-J).

Zoals het er in de Nieuw-Apostolische Kerk steeds meer aan toe gaat, geven "dienaren" geen stuiver voor de vrede (!) die anderen bezitten. Zij wijzen de "onwetenden" op het gebrek aan kennis uit een "catechismus"!

Wij moeten ons maar niet van de wijs laten brengen.

(…)


Uit: Mijn bericht op "Za 26 Jan 2013, 12:47" in de thread "Let your light shine!"
@all

Zodra in 2017 in Nordrhein-Westfalen en verre omstreken de kerkelijke ambtsdragers volgens plan ruim drie jaar lang zijn beziggehouden met de ins en outs van de in december 2012 verschenen Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk, is er nog helemaal niets in volledige openheid behandeld van de complexe bestuurlijke organisatie, laat staan dat er ongeschreven NAK-codes en (gedrags)voorschriften aan de orde kwamen. Ikzelf moet er niet aan denken op zo'n manier gedurig van de kern van de zaak naar het evangelie van Jezus Christus te worden afgeleid en daarmee feitelijk rücksichtslos te worden geïnfantiliseerd c.q. gebrainwasht.

Bij de internationale kerkleiding is men weliswaar in de meest voor de hand liggende doch verkeerde psychologische reflex geschoten. Hierdoor toont men zich nu nauwelijks gevoelig voor welk moreel appel dan ook. Angstvallig wordt er tijd gerekt en om de hete brij heen gelopen. Zoiets blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Ook ik volg de ontwikkelingen al jaren. Dit in combinatie met de nodige inside-informatie maakt dat ik mijn eigen ogen intussen wel durf te geloven. Hoezeer ik het allemaal liefst anders had gezien; de onloochenbare feiten liegen niet. Is dat een ramp? (...) Laat ik dít zeggen: het wordt rampzalig voor wie zich laat misleiden.
 • Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.

  Uit: Spreuken 11: 3 (NBV)
Deze week las ik in een interview (met de econome Noreena Herz) het volgende in de krant:
 • Wat voor kind was u?
  "De leraren maakten zich zorgen om
  mij, dus mijn ouders moesten naar de
  kleuterschool komen. Alle kinderen
  speelden met een emmertje in de
  zandbak. Ze vulden het emmertje met
  zand en gooiden het weer leeg. Ik zat
  daar maar voor mij uit te staren. Mijn
  ouders vroegen me: 'Waarom speel je
  niet met de emmer, zoals andere kin-
  deren?' Ik antwoordde dat ik het em-
  mertje al een keer had gevuld met
  zand en het had leeggegooid. 'Ik weet
  al wat er gebeurt', zei ik."

  "Ik was een ongewoon kind, op veel
  manieren. Maar mijn ouders bena-
  drukten dat ik eigen ideeën moest
  hebben, mijn eigen weg moest gaan."
Bron: VK dinsdag 12 november 2013, pagina V3
Dat vond ik aansprekend want zoals in de Nieuw-Apostolische Kerk "hoge(re) dienaren" plegen te acteren; dat heb ik onderhand wel gezien: bij hun doen en laten wordt er behendig gevarieerd op het thema "heersen". Goddelijk leven wil men controleren, in de zin van be-heersen, maar dat is ongelofelijk kortzichtig. Bovendien getuigt het van een grondig gebrek aan vertrouwen in "God, die de wasdom geeft" (vgl. 1 Korintiërs 3: 7).


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door BakEenEi » wo 13 nov 2013, 18:27

@all

Een zuster uit de VAG vertelde dat de "Trennung" plaatshad rond haar 20e levensjaar. Hoe prijzenswaardig het van stamapostel Leber ook is dat hij dit voorjaar alsnog een verklaring uitgaf waarin de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" bij nader inzien "een persoonlijke overtuiging" wordt genoemd die op de Bijbel gebaseerd had moeten zijn; "Is het in de gemeenten nu ook bekendgemaakt wat er destijds is gebeurd?", zo vroeg zij zich af: "Wir warten schon so lange!" Met andere woorden: wanneer wij nu een keer in de Nieuw-Apostolische Kerk zouden komen, weet men dan wel af van het leed dat ons heeft getroffen?

De opziener die onze bijeenkomst nu bijwoonde, besloot echter om de waarheid maar te ontwijken (want natúúrlijk waren er in de nieuw-apostolische kerkgemeenten zo weinig mogelijk woorden vuil gemaakt aan de vermoedelijk meest zwarte bladzijde uit de geschiedenis). Omdat de meesten het grote belang ervan inzien dat vooruitkijken beter is dan terugblikken, met name de jongeren die de bewuste periode niet zelf hebben meegemaakt, bla bla. Kortom, laten de geëxcommuniceerden -met aanhang- zich, vooruitblikkend, van harte uitgenodigd weten om deel te nemen aan alle activiteiten en manifestaties in de Nieuw-Apostolische Kerk.

Zo werd er langs elkaar heen gepraat. Dan mankeert het uiteraard bij de dienstdoende zegenaar aan deemoed. Hoe kun je in Zijn werk "een omarmer" zijn zonder een slachtoffer op ooghoogte in Liefde te bejegenen?
Een omarmer

Ik wil graag een omarmer zijn,
een mens die and’ren kan verwarmen,
die lief kan hebben zonder taal
met beide uitgestoken armen.
Ik wil geen strenge rechter zijn,
doch een geboren pleiter wezen
en, Vader, mag toch iedereen
dat in mijn ogen kunnen lezen.

Ik wil graag een omarmer zijn
daar, waar de wanhoop harten griefde.
Heer, met een liefdevol gebaar
vertaal ik woordeloos Uw liefde!
Want dat is toch een groot geheim,
het stille wonder van erbarmen,
dat ieder mensenkind verstaat
de taal van uitgestoken armen.

Ik wil graag een omarmer zijn
en metterdaad Uw naam belijden.
Ik wil graag een ontfermer zijn,
een vriend die strijdt waar and’ren strijden.
En als mijn armen moede zijn,
wilt Gij ze dan opnieuw weer sterken,
opdat ze als een instrument
Heer, in Uw handen blijven werken.


"Een omarmer" is bekroond door de EO en gedeclameerd door Frits Deubel in het programma "Vrouw zijn".


Bron: http://oudegedichtensite.geestelijkeged ... marmer.htm

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi :shock:
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: “Versöhnung jetzt!”

Bericht door BakEenEi » wo 13 nov 2013, 22:15

BakEenEi schreef:(…)
"Is het in de gemeenten nu ook bekendgemaakt wat er destijds is gebeurd?", zo vroeg zij zich af: "Wir warten schon so lange!" Met andere woorden: wanneer wij nu een keer in de Nieuw-Apostolische Kerk zouden komen, weet men dan wel af van het leed dat ons heeft getroffen?

(…)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Wo 13 Nov 2013, 18:27"
@all

Het kwam er dus gisteravond wat opziener Bruns betrof op neer dat hij namens districtsapostel Brinkmann kon zeggen: "Gefeliciteerd, beste mensen, met inmiddels jullie tweede lustrum in Bottrop; ga vooral zo door!" Niets wees er ondertussen op dat betrokkene zich vooraf met de achtergronden vertrouwd had gemaakt. Hij sprak namelijk de eveneens aanwezige -hoogbejaarde- apostel Gassmeyer (VAG), die geopperd had of het niet wellicht de angst zou kunnen zijn voor onrust onder onwetend gehouden gemeenteleden in de Nieuw-Apostolische Kerk waardoor er nu weinig of geen aanvullende informatie wordt gegeven over wat er in de jaren '50 werkelijk is gebeurd, tégen door enthousiast bij ons in herinnering te brengen dat juist de kerkgeschiedenis op 4 december 2007 al één van de hoofdthema's was geweest bij de (tweede) Europese Informatieavond. De nieuw-apostolische kerkleiding had volgens hem wel degelijk het afbreukrisico doelbewust voor eigen rekening genomen. Oei. Hoe kon hij dit eruit kramen terwijl de conclusie in het Drave-document immers was dat de schuld van de "Trennung" en wat eruit voortvloeide geheel en al lag bij de geëxcommuniceerde districtsapostel Peter Kuhlen?! Zie onder:
Kuhlen hätte den ihm Anvertrauten alles Leid und Elend ersparen können,
wenn er zurückgetreten wäre. Da er jedoch eine andere Lösung präferierte,
muss er sich gefallen lassen, als Verführer gekennzeichnet zu werden.


Bron: Die Neuapostolische Kirche von 1938 bis 1955 - Entwicklungen und Probleme, pagina 38


N.B. Zie ook het redactionele bericht op "Ma 23 Mei 2011, 18:51" in de thread "Levensbeschrijving Dap. Brinkmann".
Door op de bewuste Europese Informatieavond in 2007 de zaken zó voor te spiegelen, had de nieuw-apostolische kerkleiding -van de onwetend gehouden gemeenteleden- juist níets te vrezen: volkomen terecht was de zondebok geëxcommuniceerd! Allerminst was er destijds door het meesterbrein Leber en spindoctor Johanning ingecalculeerd dat hun publiciteitsoffensief de geschiedenis in zou gaan als de "Desinformatieavond".

De overmoed en -naar later pijnlijk zou blijken- tevens de op cruciale punten onverantwoorde onwetendheid van stamapostel Leber zelf in dezen, waarbij hij tot overmaat van ramp apostel Walter Drave meesleurde, zou echter aan het licht komen. Nu was er écht nog maar één ding belangrijk: het waarborgen van het voortbestaan van het instituut Neuapostolische Kirche. Alle troeven werden ingezet op dé catechismus. Een ware "tour de force" werd het, terwijl onder de ontstane tijdsdruk alleen nog maar de omgekeerde volgorde kon worden gehanteerd. Er werd namelijk niet in beschreven wat de aangesloten leden werkelijk geloven, doch wat men zou móeten geloven om te voorkomen dat het kerkbestuur niet alsnog in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland aansluiting vindt bij de respectievelijke Raden van Kerken. Vandaar dat alle "zegenaars" nu op cursus moeten, om te beginnen tot 2017. Het laatste wat men kan gebruiken is nieuwe negatieve publiciteit. Dáárom:"Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden."

Terwijl ik mij dit gisteravond realiseerde begon mij het dwaze optreden van opziener Bruns enorm te storen. Een "systeemagent" pur sang. (...)

Groet,
BakEenEi


P.S.
Less Is More

Plaats reactie