De donkere dagen voor Kerst

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

De donkere dagen voor Kerst

Bericht door Redactie » zo 18 dec 2011, 20:55

De donkere dagen voor Kerst

Vandaag op de derde adventszondag handelde bij ons de prediking over het derde klaaglied van Jeremia! De donkere dagen voor Kerst worden hier flink kracht bijgezet, dacht ik. Heel even, want in de ogenblikken die volgden was het bijna alsof de hemel zich in ons bijzijn opende. Ik herinnerde mij de woorden
"Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks" (1 Petrus 4: 12). Niets uitzonderlijks?! Néé, niet... Wat een verwarrende situatie: eerst gaat de wekker, en dan worden ineens tot twee keer toe je ogen geopend! Blijkbaar is er best nog een weg te gaan, alvorens geldt: "Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’ " (Lucas 18: 7-8). Alleen, die laatste zin; zal speciaal dáár de schoen zorgelijk kunnen gaan wringen? (...) Destijds, toen Jeremia zo terneergeslagen was, was ook de Tempel van Salomo verwoest. Het huis des Heren! De profeet leed een zwervend bestaan. Maar dan, zo hoorden wij vanochtend, treft hem een lichtstraal van die ene hoop: "Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd." (Klaagliederen 3: 22-24)

TjerkB

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De donkere dagen voor Kerst

Bericht door BakEenEi » di 18 jun 2013, 17:17

@all

Op veel plaatsen liep vandaag de temperatuur op tot boven de 30°C. Al liggen er bij de halfjaarverwachting misschien "donkere dagen voor Kerst" in het verschiet; eerst hebben nu andere zaken onze belangstelling.

En route mag wellicht het onderstaande richtinggevend zijn...
 • Standvastig in beproevingen
  [1] Mijn kind, als je de Heer wilt dienen,
  bereid je dan voor op beproevingen.
  [2] Houd het rechte spoor, wees standvastig
  en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed.
  [3] Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los,
  dan word je aan je levenseinde beloond.
  [4] Aanvaard alles wat je overkomt
  en wees ook geduldig wanneer je wordt vernederd.
  [5] Want goud wordt in het vuur getoetst,
  in de oven van vernedering test God de mens die hij aanvaardt.
  Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem.
  [6] Geloof in hem, dan zal hij je helpen,
  bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop.
  [7] Jij die ontzag voor de Heer hebt,
  zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af,
  dan val je niet.

  [8] Jij die ontzag hebt voor de Heer,
  vertrouw op hem,
  dan valt je loon je niet uit handen.
  [9] Jij die ontzag hebt voor de Heer,
  hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde,
  want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt.
  [10] Kijk naar de generaties van vroeger:
  Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld?
  Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord?
  Was er ook maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef?
  [11] De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich,
  vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking.
  [12] Wee de laffe harten en de slappe handen,
  de zondaar die twee paden bewandelt.


  Uit: Wijsheid van Jezus Sirach 2
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De donkere dagen voor Kerst

Bericht door BakEenEi » di 02 jul 2013, 13:51

Redactie schreef:(...)
In rond Hollands: in de Nieuw-Apostolische Kerk word je met het grootste gemak door of op gezag van de allerhoogste "dienaren" voorgelogen, bedrogen, verraden, afgerangeerd, en noem het allemaal maar op.

(...)


Bron: Bericht door Redactie op "Di 02 Jul 2013, 13:01" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

Desgevraagd zou ik het bovenstaande bij een rechtbank onder ede bevestigen. Helaas is het hier níet anders dan dat het nu werkelijk is. Gedurig moest ik, toen ik werkzaam was op het NAK-bureau van de Centrale Administratie, mij in alle mogelijke bochten wringen om er naar buiten toe maar geen blijk van te geven hoe taken en bevoegdheden van hogerhand op de kop waren gezet, en tot welke ellende dat geregeld leidde.

Wat dat aangaat zijn voor mij "de donkere dagen voor Kerst" nooit opgetrokken. Maar er speelt hier een ongelofelijk dilemma. Al zet je in de Nieuw-Apostolische Kerk alle feiten op een rij; dan nog gebeurt er niets! Met die voorwetenschap bij zielen die in deze kerk aan ernstig machtsmisbruik hebben blootgestaan en die vervolgens steevast aan hun lot zijn overgelaten, blijft er geen andere keuze over dan... stil te vertrekken.

Waarom gebeurt er dan inderdaad níets? Om te beginnen moet er natuurlijk onder ogen worden gezien dat zowat niemand daadwerkelijk iets te vertellen heeft. Vrijwel alle "dienaren" zijn vleugellamme gemankeerde omhooggevallen personen. Omhooggevallen door "een fijne aanbieding" of anderszins omdat betrokkenen zich in de handen van hun zegenaars voorspelbaar zullen gedragen c.q. misdragen als een "kneedbaar type".

Daarna lijken bij de kerkleiding in voorkomende gevallen -want daarover spreek ik nu- álle middelen geoorloofd om de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Dan zet je je dus als lagere "dienaren" desgewenst collectief af tegen slachtoffers van machtsmisbruik. Dan doe je net alsof ze niet goed wijs zijn. Dan presteer je het zelfs om in openbare erediensten voor ze om hulp (!) te bidden; hulp om weer in het gareel te lopen.

Tegen een ieder die het aangaat, zou ik willen zeggen: "Stop met deze gekte!"

Maar hoe kom je erachter dat het geen zuivere koffie is die er wordt voorgeschoteld? Welnu, dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Als er instructies worden gegeven in de trant van "heb een onbegrensd vertrouwen in de (hogere) dienaren" (Woord van de maand, februari 2006) of "laat geen ongenoegen en ontevredenheid bij u opkomen" (Woord van de maand, januari 2007), moet er gewoon een lampje gaan branden!

In datzelfde verband spreekt bijvoorbeeld het redactionele bericht van "Vr 11 Jan 2013, 13:05" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!" boekdelen. Als niemand zich aangesproken voelt, verandert dit aan de feiten uiteraard niets! Een ander voorbeeld: in de thread "Versöhnung jetzt!" haalde ik een klaaglied van Jeremia aan. Als het echter aan stamapostel Leber gelegen had, was Jeremia destijds de mond gesnoerd.

Kortom, wie een gezond verstand heeft mogen krijgen, misstaat het niet om dit "in voorkomende gevallen" dankbaar te gebruiken! Dienaren die onderdrukken zijn onderdrukkers. Zegenaars die niet zegenen zijn vals.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De donkere dagen voor Kerst

Bericht door BakEenEi » di 02 jul 2013, 21:41

@all

Hoe overtuigend moet een vingerwijzing zijn om nog te weten waar God ons leidt?
 • Waar God mij leidt,
  daar wil ik gaan,
  geen eigen wegen kiezen.


  Uit het eerste couplet van lied 320, NAK-gezangboek
God baande destijds een pad dóór de zee. Onderweg, middenin de zee, hadden de mensen kunnen zeggen: "Híer is God - laten wij hier maar blijven!" Wie zich echter niet van Hem wilde scheiden, trok verder...
 • Trek toch voort,
  trek toch voort in het licht van Gods flambouw!
  Laat ook uwe lampen schijnen,
  blijf in d'eerste liefde trouw!


  Uit het eerste couplet van lied 333, NAK-gezangboek
Lieddichters; met hun bezielde gedachten hebben zij het vaak helemaal bij het rechte eind! "Blijf in d'eerste liefde trouw!", was voorts de boodschap. Misschien zegt dat velen niets, maar toch hopelijk niet allen!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De donkere dagen voor Kerst

Bericht door BakEenEi » di 02 jul 2013, 21:47

@all

U hoeft het níet te geloven; als u het echter maar wéét dat in de Nieuw-Apostolische Kerk de hoogst mogelijke functionarissen de weg kwijt zijn...

Zie tevens het redactionele bericht op "Do 23 Jun 2011, 14:00" in de thread "Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de kerk!"

De één stelt: "Ich habe allerdings an dem Uster-Abend deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass sich die Amtsträger ganz hinter die Lehraussagen der Kirche stellen". Later verklaart betrokkene bovendien: "Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere nicht sicher ist, ob die Neuapostolische Kirche Gottes Werk ist. Sind solche Zweifel nicht wie eine Krankheit?" Een tweede dreigt met: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden." En een derde gooit er nog eens een flinke schep bovenop: "Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen." Eerder was er al iemand die beweerde: "Man hat sich vom Stammapostel gelöst, obschon es das Dümmste ist, was man machen kann, wenn man apostolisch ist." Zó moet het dus allemaal niet, volgens de deskundigen. Hoe het dan wél moet? Welnu, het zou helpen als je meewerkt om (vanuit een psychologische reflex)... de mensheid te imponeren.

Imponeren doe je bijvoorbeeld als je de aandacht ergens anders van wilt afleiden. Een kado, een evenement, een presentatie; maar dan de geste royaal naar boven afgerond. Daar hebben de mensen niet van terug...

"Toen de gebouwen nog van hout waren, waren de harten van goud."

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De donkere dagen voor Kerst

Bericht door BakEenEi » wo 03 jul 2013, 15:33

[Bijgewerkt: 18.30 uur]


@all

Toen ik gisteren las dat er van de Trauerfeier voor stamapostel Richard Fehr een satellietuitzending wordt gemaakt, benauwde mij dat hele plan. Uit alle macht moet hier zeker "eenheid" worden gedemonstreerd, was mijn gedachte - los overigens van het kostenplaatje dat met zo'n evenement verbonden is. Hoewel ikzelf bij de Nieuw-Apostolische Kerk "het centrum van de (on)macht" heb verlaten, zie ik er steeds duidelijker een alsmaar groter wordende kloof ontstaan tussen enerzijds de met inzet van alle middelen gepropageerde "Festgemeinde", het domein van de gelukzalige heiligen, hoogverheven boven het aardse; en daartegenover bij wijze van spreken Groningen-Noord. Voor de beeldvorming naar de media toe had de PR-man van districtsapostel Armin Brinkmann onlangs enkele foto's uitgekozen in het kader van de in Nordrhein-Westfalen gehouden NAK-Kirchentag 2013. Dan konden de heidenen zich er tenminste even iets bij voorstellen wie er thans -na 150 jaar- eindelijk wat te vieren hebben én aan welke ambiance de festiviteiten te relateren zijn:
U ziet het: mocht nu de Kirchentag in Nederland hebben plaatsgevonden, dan had men net zo goed een impressie van Groningen-Noord kunnen geven. Ook dan kunnen de laatste vier overgebleven leden zónder internetaansluiting worden getoond, in combinatie met een gastvrij leeg kerkgebouw. Leden mét een internetaansluiting bestellen de broodnodige geestelijke kost tegenwoordig immers via de diverse online-shops...
... en dat werkt feilloos. Boven een X-bedrag worden de goederen gratis thuisbezorgd. Bezoek tevens de webshop van Armin Brinkmann: https://www.nak-nrw-shop.de/. Daar loopt op het ogenblik een "Sommeraktion".

Surrealisme UIT. Aan gemeenteleden in de periferie van deze organisatie wordt aldus een van hogerhand opgelegde droomwereld voorgespiegeld. Een showbizz-achtige glamourworld die wordt opgehangen aan een select groepje machtigen. Nieuw-apostolische cultuurhelden als het ware; "boden van Jezus" naar eigen zeggen. Die machtigen willen trouwens níets van doen krijgen met eerlijke en oprechte gelovigen die wel eens wat te vragen hebben. Het enige wat ze intrigeert is "het einddoel" en de hink-stap-sprong ernaartoe via alle voor hen in binnen- en buitenland georganiseerde en aan hun fantasie ontsproten highlights met Aufenthalt in 5-sterrenhotels.

Overal waar ze komen vertellen de machtigen aan de mensen waar het op staat: wat men moet doen en moet laten om kans te maken op een 1.000-jarig verblijf, ergens, ooit, in een soort van 5-sterrenhemel. Voor hunzelf is de toegang via de artiesteningang al verzekerd. Aan politie en justitie in het ondermaanse hebben ze met hun gedroomde diplomatieke paspoort als ereburgers van het naderende hemelrijk in het geheel géén boodschap.

Cynisme UIT. Tussen deze beide werelden van verschil in figureren bij de Nieuw-Apostolische Kerk de districtsdienaren. Ik heb er al vaker op gewezen, maar wie in die positie met de ene helft van het gelaat kan lachen en tegelijkertijd met de andere helft kan huilen, maakt zichzelf op deze wijze onmogelijk. U wist -voor de schone schijn- zeker níet dat in het werk Gods het licht géén gemeenschap heeft met de duisternis (vgl. 2 Kor. 6: 14).

Verder begrijp ik werkelijk niet hoe in Nederland districtsapostel Armin Brinkmann ooit naar behoren kan functioneren als bestuursvoorzitter bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zónder de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn. Hij vaart vermoedelijk blind op twee medebestuursleden, beiden nota bene verdachte in een zaak waarbij er onder hun toeziend oog miljoenenverliezen hebben kunnen ontstaan. Wie zich als hoogste gezagdrager laat benoemen, moet competent zijn én beschikbaar om óók op het zakelijke vlak in de juiste volgorde tijdig en verantwoord aan te pakken wat nodig is. Uit niets is mij gebleken dat dit intussen (sinds 15 mei 2011) ook gebeurt. Er wordt maar gewoon wat aangemodderd. Het kerkbestuur maalt bijvoorbeeld niet om de nog steeds verder oplopende reputatieschade. Aan de andere kant denk ik: als dát exact is wat bij dit kerkgenootschap de aangesloten leden het liefst willen, dilettanten aan het roer met het hoofd in de wolken; dan moet men straks ook maar voor de gevolgen instaan. Die zullen ernstig zijn...

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De donkere dagen voor Kerst

Bericht door BakEenEi » wo 03 jul 2013, 21:30

BakEenEi schreef:(...)
Gedurig moest ik, toen ik werkzaam was op het NAK-bureau van de Centrale Administratie, mij in alle mogelijke bochten wringen om er naar buiten toe maar geen blijk van te geven hoe taken en bevoegdheden van hogerhand op de kop waren gezet, en tot welke ellende dat geregeld leidde.

Wat dat aangaat zijn voor mij "de donkere dagen voor Kerst" nooit opgetrokken.

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Di 02 Jul 2013, 13:51"
@all

Als het niet spijtig genoeg maar ál te wáár was wat ik hierboven heb aangehaald, zou ik mij waarschijnlijk totaal niet aangesproken hebben gevoeld toen ik eind augustus/begin september 2010 van meerdere kanten werd benaderd met de vraag of ik misschien wist wat er loos kon zijn met een bouwproject in Arnhem van de Nieuw-Apostolische Kerk. In eerste instantie probeerde ik mij ervan af te maken want wat interesseerde mij nu toch een of ander bouwproject van de kerk waarvan ik inmiddels allang geen lid meer was? Hoe dan ook, als het een bouwproject in Enschede was geweest of elders in het land waar ik normaalgesproken niets te zoeken heb, was ik beslist niet gaan kijken. Maar in Arnhem; daar kom ik bijna dagelijks. De rest is bekend want kort daarop meldde ik mij aan op dit Forum en sindsdien zijn de ontwikkelingen hier van de meeste kanten wel belicht. Er móest gewoon wel iets heel raars aan de hand zijn. En dat is dus ook echt zo. Wat er vooral aan de hand is, is, dat men het op bestuurlijk niveau in de kerk níet zo nauw neemt met de waarheid.

Dit wilde ik nog wel even heel duidelijk stellen.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De donkere dagen voor Kerst

Bericht door BakEenEi » wo 03 jul 2013, 22:10

Redactie schreef:(...)
Zo bevreemdt ons de hele verkooptransactie van Eimersstaete op 3 juli 2009, voorafgegaan als het ware door een overval vanuit de gefingeerde "Raad van Toezicht". Hierbij en hierna ontstaan alle verliezen! Wanneer dit allemaal al is gebeurd, en er tussendoor in Eimersstaete slechts formaliter een Open Huis plaatshad, "valt" apostel Klene opeens over een e-mailtje dat hijzelf niet eens rechtstreeks had ontvangen. Toch zou er niets loos zijn! Wie dan echter tegelijkertijd zichtbaar moeite doet om de districtsvoorgangers binnen "de landelijke vergadering" een oogje te laten dichtknijpen, wat simpelweg stuitend is en "onbehoorlijk bestuur" veronderstelt, en zichzelf dan op geen enkele fatsoenlijke transparante manier laat controleren, is in onze ogen een ordinaire boef en niets minder dan dat!!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:51" in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!"
@all

Als iemand mij vraagt "Wat is nou eigenlijk de clou bij deze ellende?", valt dat niet in een paar woorden te zeggen. In elk geval laat het persoonlijke geweten een aantal hoofdrolspelers in dit complexe verhaal wel héél erg in de steek. Als stamapostel Jean-Luc Schneider er nóg eens behoefte aan zou hebben om ziekteverschijnselen uit te vergroten, zou hij met déze constatering voluit kunnen scoren. Er wordt hier namelijk gelogen en bedrogen, en wel "in commissie". Dat zo'n wantoestand voortduurt, komt alleen maar doordat degenen die er een eind aan kunnen maken, andere belangen laten prevaleren. Dit geldt voor de districtsvoorgangers!!

Datzelfde gold voor stamapostel Wilhelm Leber en naderhand vooral ook voor districtsapostel Armin Brinkmann, doch deze snapt nog niet eens dat je bij een fout die 10 miljoen euro kost simpelweg moet opstappen.

Al meteen vanaf het allereerste begin, toen districtsapostel De Bruijn niet op zijn klompen aanvoelde dat zijn topsalaris er goed voor was om een paar zaken uit elkaar te willen houden, werd het van kwaad tot erger.

Daarna doet de satanische afdekcultuur onder de hoogmogende heren in de Nieuw-Apostolische Kerk precies wat de satanische afdekcultuur onder de hoogmogende heren bij de kerk van Rome óók al steeds deed.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De donkere dagen voor Kerst

Bericht door BakEenEi » wo 03 jul 2013, 22:30

@all

Het zijn -nogmaals- de districtsvoorgangers die bij al deze doffe ellende hét verschil hadden móeten maken. Groter gelijk kon achteraf Gerrit Sepers niet krijgen toen hij bij NAKtuell onomwonden aan de kaak stelde:
"Es ist erstaunlich, dass große Männer in unserer Gesellschaft – ich habe das öfter erlebt – Professoren, Direktoren, Präsidenten von großen Unternehmen usw., innerhalb unserer Kirche sich wie kleine Jungen oder kindliche Menschen verhalten."

Bron: „Dahinter steckt immer das konservative Denken“. Zie ook het redactionele bericht op "Do 23 Mei 2013, 11:47" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!".
Bestuursleden in "De landelijke vergadering" als Rasker, Yntema en De Bakker hadden hun ijdelheid opzij moeten zetten alvorens voor Herr Armin Brinkmann te knielen om nader tot heerlijkheid te worden bevorderd.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De donkere dagen voor Kerst

Bericht door BakEenEi » wo 03 jul 2013, 22:58

[Bijgewerkt: 04-07-2013, 12.30 uur]


@all

Wat er feitelijk is gebeurd, is, dat districtsapostel De Bruijn in de fout ging bij de private samenwerking met broeder Rohn. Daar had hij wijselijk van moeten afzien. De gedragsregels voor kerkelijke ambtsdragers zijn in dit opzicht heus duidelijk genoeg. Toen districtsapostel De Bruijn het compleet liet afweten, zorgden opziener Kamstra en apostel Peter Klene er níet voor dat er alsnog ondubbelzinnig professioneel te werk werd gegaan. Weliswaar vroegen ze om assistentie van de toenmalige districtsevangelist (thans opziener/bestuurslid) Vis en de districtsoudste Nico Klene, doch op een ongelofelijk verwijtbare manier verzaakten óók deze beiden hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. Onverwijld hadden nu de overige districtsvoorgangers stamapostel Wilhelm Leber moeten alarmeren. Maar er gebeurt helemaal niets. Wie dan een bestuursfunctie níet onmiddellijk uit protest neerlegt, is niet goed wijs. Welnu, dan bevind je je in "de kring der dienaren" bij de Nieuw-Apostolische Kerk blijkbaar in goed gezelschap: zegenaars ondersteun je, anderen geef je een schop.

Einde verhaal.

Zie eventueel nog mijn bericht op "Ma 04 Feb 2013, 23:00" in de thread "Heersers in de kerk (5): In de greep van de macht".

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gesloten