"Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

"Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door Redactie » za 28 apr 2012, 11:18

"Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

"Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld", kopte vanochtend de krant bij een interessant interview. Nóg zo'n kop: "Hebberigheid is een van de lelijkste dingen op aarde". Of: "Ik denk dat mijn onnozelheid heeft bijgedragen aan het succes". Wow, denk ik dan: hier spreekt gewoon iemand die zichzelf is. Mag dat?! In elk geval wordt het je lang niet overal in dank afgenomen. Spontaniteit kan een prachtig breekijzer zijn, doch niet zonder "gevoel voor eigenwaarde". Mijn gedachten dwaalden af naar de kerk die ik verliet. Kom daar niet aan met gevoel voor eigenwaarde. Alles draait er om jouw gevoel voor heilige "ambtsopdrachten", door God voorbehouden aan mannen die zich graag op handen laten dragen. Wie jíj bent en wat God in jou heeft neergelegd aan vrijmoedigheid (!), welke wegen Hij voor jóu baant (denk aan het veelzeggende lied waarin ieders "plaats in 't heilsplan God" wordt bezongen - lied 198 in het NAK gezangboek); dat vinden die "dienaren" niet interessant. Voor hen telt er maar één ding: niet "de glimlach van een kind" maar de grijns van hun meerderen in de organisatie. Het was allemaal niet (meer) echt. Dienen werd graaien. Helpers aan Christus' plaats veranderden in tollenaars! Zij eisten van hun naasten (!) een "
onbegrensd vertrouwen" op en wanneer ze onhebbelijkheden niet de baas bleven, moest er juist van "vrede en veiligheid" worden gesproken (vgl. 1 Thess. 5: 3). Behalve "de zwijgzaamheid" werd er niets meer geregeld. Dat doen immers hun advocaten wel.

TjerkB

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door BakEenEi » zo 28 okt 2012, 12:46

@all

Zou voor betrokkenen het beste wel goed genoeg zijn? Zie onder:
Zie verder http://www.hilton.de/dortmund.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door BakEenEi » zo 28 okt 2012, 21:28

@all

Als bij de "Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R." alle leden van "Der Landesvorstand" (het bestuur) én alle leden van "Die Landesversammlung" (de landelijke vergadering) elkaar treffen tijdens een bijeenkomst, zoals dit nu blijkbaar het geval was in Dortmund, in tegenwoordigheid ook van hun partners; en men zou dan naar huis terugkeren, terwijl districtsapostel Armin Brinkmann via diens perswoordvoerder naar buiten toe nog wel zou wensen te communiceren dat ieder dankbaar terugkijkt op een zegenrijk samenzijn, zal dit tevens betekenen dat hij er op een gewiekste manier opnieuw in is geslaagd om het hele gezelschap om de vinger te winden. Ondertussen echter was in bestuurlijk opzicht de hele situatie van dien aard, dat van de stemgerechtigde aanwezigen werkelijk niemand meer met goed fatsoen kon goedvinden dat betrokkene aanblijft als bestuursvoorzitter. Zó marcheren in deze kerk de zaken. Wie even niet nadenkt of wie simpelweg idolaat is van de hiërarchische verhoudingen binnen deze religieuze organisatie, wordt ingepakt. Daarna is er géén weg meer terug. (...) "Het is vrede, en zonder gevaar."

Zie verder mijn bericht van "Zo 04 Sep 2011, 14:57" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".

Groet,
BakEeiEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door BakEenEi » zo 28 okt 2012, 21:54

BakEenEi schreef:(...)
Wie bij de Nieuw-Apostolische Kerk -vermoedelijk amper voorbereid- in hogere sferen belandt en wie zich dan binnen de kortste keren in internationale verhoudingen staande moet zien te houden, moet over een zeldzaam talent beschikken. Onder de gelovigen-in-de-bank zullen maar weinigen het zich realiseren hoezeer dan opeens de verwachtingen van zielen aan de basis en die bij de "ambtelijke top" totáál verschillend zijn. Bestuurders krijgen een scala van petten op en men dient de meest uiteenlopende opvattingen te kunnen beluisteren en hanteren mits in de periferie een ieder er maar toe wordt aangezet om de geloofsleer aan te leren! Onverkort en onvoorwaardelijk. Zonder aanzien des persoons. Linksom of rechtsom. Beperkt of beschadigd, ziek of oud. Zorg ook dat ze dankbaar zijn en met gulle hand willen geven, al was het maar "aan onze goede werken".
Kortom, godsonmogelijk en mensonterend, al zal dat pas blijken wanneer het... te laat is.

(...)
BakEenEi schreef:@ACE

Er ís trouwens een alternatief: als districtsapostel De Bruijn in ruste met terugwerkende kracht tot 6 december 1998 de waarheid zou gaan spreken, en niets dán de waarheid. Over alles waarbij anderen op het verkeerde been zijn gezet.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "do 11 aug 2011, 19:30 in de thread "Tenzij... "
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 08 Sep 2011, 20:52" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
@all

Wie de schoen past, trekke hem aan...

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door BakEenEi » zo 28 okt 2012, 22:02

@all

Er wordt hier wel degelijk een piramidespel gespeeld. De inzet is ieders tijd en geloofwaardigheid. Er zijn statussymbolen te winnen, en voor de doorzetters ook handen vol geld.
(...)
Terugkomend nu op de rangen en standen; in de Nieuw-Apostolische Kerk onderscheidt men dus aanzienlijken en minder aanzienlijken. Het gezag van een priester kan niet tippen aan het gezag van een apostel. Wat een priester uiteenzet kan te allen tijde worden overruled door wat elke ambtsdrager met een opvolgende hogere geestelijke bediening daarbij achteraf nader uiteenzet. Individuele gelovigen behoren hun eventuele vragen eerst voor te leggen aan de geestelijk verzorger met het voor ieder persoonlijk eerste hogere ambt. Komt men er niet uit, dan moet men in beginsel zijn bij de geestelijk verzorger met het tweede hogere ambt, enzovoort. Velen raken gaandeweg ontmoedigd en geven het op...

Hier raken wij de kern van de toenemende momentele leegloop in deze kerk. De organisatie met haar onderhand venijnige top-bottom communicatie komt zichzelf nu tegen. Het beleid communiceert allang niet meer met de doelgroep. Werelden van verschil dreunen in hun voegen. Voorgangers begrijpen nog wel een beetje waardoor gemeenteleden moeite kunnen hebben met de opgelegde geloofsopvattingen, maar districtsdienaren staan daarbij "tussen twee vuren in". Zij namelijk vormen het scharnierpunt in deze hiërarchische organisatie. Dat werkt allerhande tegenstellingen in de hand want ofwel je kiest onvoorwaardelijk voor de één dan wel je kiest voor de ander, óf je kiest onmogelijk: voor allebei.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op 'Wo 27 Okt 2010, 20:38" in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk". Eerder geplaatst op 7 resp. 12 februari 2010, op de indexpagina van deze website.
Redactie schreef:(...)
Nu de betreffende "hoge dienaren", ondertussen zorgelijk vervuld van eigenwaan, rücksichtslos doorgaan met wanpresteren, en zij, bijgestaan door advocaten, accountants en andere adviseurs venijnig uithalen naar vragenstellers terwijl hun zegenende handelingen vanzelf allang ieder doel missen, nadert voor betrokkenen ontegenzeglijk het spreekwoordelijke uur der waarheid waarin het met deze onvoorstelbare gekte afgelopen zal zijn. Niemand heeft het uiteraard zo willen hebben, dat dit Forum een platform werd voor verontruste gemeenteleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Sommigen die de problemen zagen, aarzelden niet om ze aan te kaarten bij degenen die erover gaan. Toen dat niet hielp, en ook de districtsvoorgangers niet wilden ingrijpen, restte er geen andere mogelijkheid dan de wantoestanden (!) hier uitgebreid te beschrijven.

De publicaties die er zodoende "op het Internet" verschenen, zetten kwaad bloed. Het gebeurt zeker allemaal uit wrok, zo wilden anonieme boze tongen wel laten doorschemeren, zich er kennelijk geen rekenschap van gevende dat er dan "in de media" heus wel andere wegen te bewandelen waren geweest. Terwijl ik mij in de details verdiepte en ze beschreef, bleef ik hopen op de weldenkendheid van broeders en zusters die gaandeweg doordrongen zouden geraken van het belang om in de beslissende ogenblikken, die nu bijna grijpbaar worden, "het verschil" te willen maken. Het zal toch niet zo zijn, dat straks een ieder zich verschuilt achter een ongelofelijk slap excuus als "Wir haben es nicht gewußt!" Waarom stellen partners van dienaren aan hun echtgenoten toch geen indringende vragen, en waarom laten hun whizzkids het er toch bij zitten?!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Ma 19 Dec 2011, 18:01" in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland".
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door BakEenEi » zo 28 okt 2012, 22:49

@all

Zoals wij het moesten zien gebeuren in de professionele wielrennerij dat er vals wordt gespeeld, heeft in de Nieuw-Apostolische Kerk bijna iedereen op zijn minst kunnen vermoeden dat er bedrog in het spel was. "Zegenaars" die een "verdienmodel" nodig hebben om het "werk Gods" in de samenleving een plaats te geven, zijn overmoedig geworden. Met de op handen zijnde catechismus wordt alleen maar beoogd een kapstok te hebben om het bedrog aan op te hangen.
 • Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

  Uit: Johannnes 14: 6 (SV-J)
In de Nieuw-Apostolische Kerk hebben "hogere dienaren" hiervan gemaakt: niemand kan bij de Vader komen dan door ons. (...)

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door BakEenEi » ma 29 okt 2012, 10:12

BakEenEi schreef:(...)
 • Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

  Uit: Johannnes 14: 6 (SV-J)
In de Nieuw-Apostolische Kerk hebben "hogere dienaren" hiervan gemaakt: niemand kan bij de Vader komen dan door ons. (...)

(...)
@all

Aangezien er in Zijn werk eenvoudig géén hogere dienaren bestaan (...), wordt ook niemand wijzer van wat sommigen willen doen geloven die zich desondanks als zodanig trachten te legitimeren. In de Nieuw-Apostolische Kerk echter blijkt menigeen duidelijk meer ontzag te hebben voor een op strenge principes ten faveure van hooggeplaatsten in de organisatie gebaseerd denksysteem dan voor God. Zéker voor Armin Brinkmann gaat in dit verband op: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld". Wilhelm Leber heeft er de laatste jaren dankbaar gebruik van gemaakt. Diverse voorbeelden ervan werden op dit Forum beschreven.

Graag wordt er in deze geloofsgemeenschap gesproken van een "kring der dienaren", waarbij het door God verkozen "zegenaars" zou betreffen. door Hem verkozen "zegenaars", om precies te zijn. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" spreekt God niet alleen eerst en vooral door hen doch is het ook hún doen en laten, waaraan Hij speciaal voor alle anderen Zijn zegen verbindt. Onder deze "zegenaars" valt er volgens de nieuw-apostolische geloofsleer onderscheid te maken in ieders belangrijkheid qua goddelijk gezag; in autoriteit in feite. Die voorname goddelijke autoriteit zou tevens zonder enige uitzondering alle zakelijke aangelegenheden betreffen binnen deze religieuze organisatie. In de catechismus die binnenkort verschijnt op gezag van de allerhoogste dienaren, de stamapostel en de districtsapostelen, is dit vermoedelijk tot in detail vastgelegd. De bedoeling is nu dat een ieder zich daarbij neerlegt en zich plichtsgetrouw houdt aan de aldus opgelegde en met sancties omgeven verordeningen. De betreffende leerstellingen overigens, zo pretendeert men, gelden voor de algehele mensheid; "dead or alive". In tegenstelling met wat het evangelie van Jezus Christus ons allen leert, hangt hieraan thans "de ganse wet en de profeten" (vgl. Mat. 22: 40).

Zie voorts het bericht door BakEenEi op "Ma 07 Mrt 2011, 23:38" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door BakEenEi » ma 29 okt 2012, 10:35

@all

Maar het waren toch vroeger óók al krasse formuleringen, zoals wij die tegenkwamen in bijvoorbeeld "Vragen en Antwoorden"? (...)

Ja, dat klopt!


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door BakEenEi » ma 29 okt 2012, 13:36

@all

Sinds dit Forum door het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" een verhoogde activiteit laat zien, heeft die verhoogde activiteit er hopelijk aan bijgedragen dat velen van ons zich er méér van bewust zijn geworden dat het er wél op aankomt dat wij voor elkaar geloofwaardig blijven. Immers: "vertrouwen komt te voet en gaat te paard... " Mag er dan niemand meer een fout maken? (...) Op de Europese Jeugddag heeft stamapostel Leber al gezegd dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. Ook apostel Peter Klene heeft trouwens niet ontkend dat er (op de C.A.) fouten zijn gemaakt. En als districtsapostel Armin Brinkmann zich er nu voor heeft verontschuldigd dat het in 2007 onbedoeld verkeerd uitpakte met een dure investering; waarom zouden wij het hem dan niet willen vergeven? Hij kan het toch eerlijk menen? (...) Waarom moet er aan de lopende band op het Internet schande worden gesproken van wat deze trouwe broeders misschien bij de handen afbreekt, terwijl zij zich dag en nacht voor het werk Gods inzetten? Kwaadsprekers spelen op die manier met hun genaderijke uitverkiezing! Zij zien de balk niet in hun eigen oog. Probeer het de dienaren toch gemakkelijk te maken! Wij willen toch het einddoel bereiken? Steek dus liever de handen uit de mouwen - en werk méé!! (...) In dit klimaat van tegenstellingen in het apostolische werk heeft met name het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" zeer veel stof doen opwerpen. Kan de discussie hierover dan nu eindelijk worden gesloten?

Tja, wat valt daarop kort en bondig te zeggen? Wat mij betreft allereerst het volgende:
 • 1
  Benut toch de genadetijd.
  Wees trouw van harte, stil.
  Bedenk, dat tot in eeuwigheid
  de Heer u zeeg'nen wil.
  Kom heden, kom!


  2
  Dient gij in uiterlijke schijn,
  dan zegent Hij u niet.
  Zijn Geest moet steeds uw Leidsman zijn,
  Hij u Zijn hulpe biedt.
  Kom heden, kom!


  3
  Van duisternis en eigen waan
  verlost de Heiland u.
  Hijzelf, met krachten aangedaan,
  noodt vriend'lijk allen nu:
  Kom heden, kom!


  4
  Ja, volg Hem als een willig kind
  naar 't heerlijk vaderland,
  waar gij geen spoor van leed meer vindt,
  Hij elke strijd verbant.
  Kom heden, kom!


  Bron: Lied 344, NAK-gezangboek
Sinds ons o.a. de boekdrukkunst ten dienste staat, heeft ook de nieuw-apostolische kerkleiding daarvan graag gebruik gemaakt, net als zij dit doet ten aanzien van het notariaat, het bankwezen, de advocatuur en van het gebruik van kantoorstempels, om nog maar een andere zijstraat te noemen. Amper was er een gedicht geschreven of een lied gecomponeerd, en het regende copyrighttekens. Hetzelfde gebeurde wanneer er van een gehouden dienst iets op papier was komen te staan. Wat van God is, daar moeten onbevoegden van afblijven. Daar hebben anderen zich niet mee te bemoeien. Dat is... "een zaak voor de (allerhoogste) dienaren".

Het duurde niet lang of de "diplomatieke onschendbaarheid" van de (allerhoogste) dienaren bij de Nieuw-Apostolische Kerk was -intern- een feit. "Discussie gesloten."


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld"

Bericht door BakEenEi » ma 29 okt 2012, 14:01

@all

Ik kan er nog lang en breed over doorpraten. Alleen, "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" is het woord niet aan mij! Het woord is aan de "dienaren". Om precies te zijn: aan de hoogste dienaren onder de hoge(re) dienaren. Althans, dat vinden zijzelf. In daartoe strekkende bewoordingen drukken zij zich ook uit met oog op schriftelijke stukken, die hun bedoelingen overtuigend voor het voetlicht moeten brengen. Aldus rechtvaardigen zij hun "kerkgenootschap".

Spreken betrokkenen daarmee namens God? Mogelijk geeft het onderstaande lied hierop het antwoord:
 • 1
  Waar Apost'len staan, breekt Gods Geest zich baan,
  worden alle dingen "nieuw" gemaakt.
  Zij verkonden nu: "Vrede zij met u,
  zoals gij die nimmer hebt gesmaakt!"
  Slechts die ziel kan Jezus' liefde prijzen,
  die Hem kent in Zijn genadedaan;
  door d' Apost'len zich de weg laat wijzen,
  waarop Jezus reeds is voorgegaan.


  2
  Waar Apost'len zijn, springt Gods heilfontein,
  openbaart Hij zich in woord en daad.
  Onder kruis en smart troosten zij het hart,
  dat in liefde voor hun Zender slaat.
  Slechts die ziel kan Jezus' liefde prijzen,
  die Hem kent in Zijn genadedaan;
  door d' Apost'len zich de weg laat wijzen,
  waarop Jezus reeds is voorgegaan.


  3
  Wie d' Apost'len hoort, handelt naar hun woord,
  heeft op aarde reeds een zalig lot.
  Wie ten voll' erkent dat hen Jezus zendt,
  heeft door hen gemeenschap ook met God.
  Slechts die ziel kan Jezus' liefde prijzen,
  die Hem kent in Zijn genadedaan;
  door d' Apost'len zich de weg laat wijzen,
  waarop Jezus reeds is voorgegaan.


  Bron: Lied 290, NAK-gezangboek
Overtuig uzelf!

Groet,
BakEenEi


P.S. Wel stel ik een noodzakelijke tekstwijziging voor in lied 117, NAK-gezangboek. Dit moet voortaan als volgt beginnen:
 • 't Is, Heer, ons werk, van ons alleen,
  het werk waarin Gij staat.
  Daar wij, Heer, zelf de bouwers zijn
  kan 't nimmermeer vergaan.
Less Is More

Gesloten