"Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

"Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door Redactie » do 11 jul 2013, 11:04

"Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

"Interview Anouk Hoogendijk (28), voetbalster" stond erboven bij de foto van het vrouwelijke Oranjeteam. Wow, dacht ik, wat een uitdrukking! "Kent u die uitdrukking?", zo hoor ik Paul Haenen als dominee Gremdaat ons hierbij al toespreken. Nog maar één keer in mijn leven zat ik op de tribune bij een echte voetbalwedstrijd - met het A1-elftal van de club waarbij één van onze kinderen toen deel uitmaakte van een selectie en als "pupil van de week" voor aanvang van de wedstrijd mee het veld op mocht om de bal op de stip te leggen. Voor het eerst hoorde ik hoe er vanuit het publiek echt wordt gescholden, door oud en jong; op iedereen en op alles wat op en rond het veld in de weg staat. (...) Na een training in F5, of zo, was onze zoon thuisgekomen met het verhaal: "Mama, ze hebben belangstelling voor mij... " Het bleek dat hij was gescout om keeper te worden. Het werd winter en de training was al twee keer niet doorgegaan. Intussen was ook de kerstvakantie begonnen. Opnieuw lag er een pak sneeuw. De training zou vast wel weer worden afgeblazen. Daarom gingen wij maar een dagje met de trein naar Friesland, naar pake en beppe. Terwijl in Friesland de hele wereld wit bleef, had in Amersfoort opeens de dooi doorgezet. Vanwege de onreglementaire absentie verscheen de volgende avond bij ons de teamleider: "Ik zal bij het bestuur moeten bespreken welke maatregel er tegen jou wordt genomen", zo hield hij mijn zoon voor die nu in stoffig Noord-Afrika zit om Arabisch te leren...

TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door BakEenEi » wo 17 jul 2013, 07:07

@all

Hieronder een oud bericht over eveneens een dienende speler...
Redactie schreef:@all

Ter nagedachtenis aan ds. B. Stjinder die ons allen veel te vroeg ontvallen is, plaatsen wij -met name voor de liefhebbers van het literaire genre- op veler verzoek het diepte-interview met hem, oorspronkelijk verschenen bij NAK-Observer:
 • Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
Het WebTeam


Bron: Redactioneel bericht op "Wo 27 Apr 2011, 12:38" in de thread "Diepte-interviews met leden van het WebTeam"
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door BakEenEi » di 23 jul 2013, 11:32

Redactie schreef:(...)
Vanwege de onreglementaire absentie verscheen de volgende avond bij ons de teamleider: "Ik zal bij het bestuur moeten bespreken welke maatregel er tegen jou wordt genomen", zo hield hij mijn zoon voor die nu in stoffig Noord-Afrika zit om Arabisch te leren...

TjerkB
@all

Voor wie benieuwd is hoe het afliep met de "pupil van de week" in kwestie... Tegen de teamleider hebben wij gezegd dat hij met die ene opmerking op slag als medestander had afgedaan bij een jochie, zeven of acht jaar oud destijds, dat als doelverdediger in spe juist in deze teamleider ook een vertrouwenspersoon moest kunnen zien. Hiermee was de situatie al meteen onomkeerbaar geworden. "Probeert u uw punt bij het bestuur maar te maken," antwoordden wij als ouders, "maar u heeft al op voorhand lelijk mis geschoten. Uw pupil is namelijk ons kind. Wij zullen hem tegen u in bescherming moeten nemen door achter zijn carrière bij dit team nu maar direct een punt te zetten." Aldus werd de discussie besloten. Ons keepertje was klem gezet in het doel van een verbalisant. Hierna kon hij weer gewoon voetballen...

Dat wij ditzelfde fenomeen ook bij de Nieuw-Apostolische Kerk nog in vele varianten (!) zouden meemaken, viel toen amper te realiseren.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door BakEenEi » di 23 jul 2013, 11:37

@all

Indien het bovenstaande verhaal wordt doorgetrokken naar het geloof; Wiens kinderen betreft het dan?!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door BakEenEi » di 23 jul 2013, 12:04

BakEenEi schreef:(...)
Indien het bovenstaande verhaal wordt doorgetrokken naar het geloof; Wiens kinderen betreft het dan?!

(...)
@all

In het tweede couplet van het lied "Houd uw uitverkiezing hoog" zongen wij vroeger: "Ga, bewust van 't hemels doel, Godskind, door dit aards gewoel" (gezangboek H.A.G.E.A., 1953). Dit doet mij denken aan een forumbijdrage waarin ik destijds (naar het tweede couplet van lied 55 uit diezelfde liederenbundel) schreef: " 'Getrouwheid zal Hij kronen' - níet: lauwheid ". Zie onder.
BakEenEi schreef:(...)
Waar komt het nu op aan? Ik denk: op de bede "Dat ik mag blijven in 't Huis van mijn Heer". Is dat "Huis" de bij notariële akte opgerichte Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland)? Welnee!! De "hooggeplaatsten" zouden het wel willen: gevolmachtigde ministers te zijn van het Koninkrijk der Hemelen en uit dien hoofde, zogenaamd uit naam van de Vader, als farao's en tollenaars de rest van de mensheid in gijzeling te houden...

Er is -sinds de eerste mensen over een "kostgrondje" beschikten- niet veel nieuws onder de zon. Natuurlijk, wij hebben tegenwoordig witteboordencriminaliteit (in de kerk), hoge en lage dienaren (in de kerk), blaffende honden en nog enkele schapen (in de kerk), briefpapier met een embleem er op (in de kerk), enzovoort. Op zulk briefpapier kun je bijvoorbeeld noteren dat iemand in het register van de kerk (níet: Zijn werk) is uitgeschreven wegens excommunicatie.

Vrijwel elke dag bezoek ik een mytylschool. Hier gaan kinderen naartoe met een lichamelijke beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Het speciaal onderwijs dat ze wordt aangeboden is "op maat", dat wil zeggen: niet het aanbod bepaalt de vraag, doch de vraag bepaalt het aanbod. Elk kind krijgt de persoonlijke aandacht die het nodig heeft, zodat zo veel mogelijk al zijn of haar vaardigheden tot ontwikkeling komen. Vaak denk ik hierbij aan het werk Gods...

In de Nieuw-Apostolische Kerk daarentegen wordt er allerminst rekening gehouden met beperkingen van zielen die de verzorgende dienaren uitsluitend behoefden te omstellen met de verwarmende liefde van de Almachtige. Nee, als er een pakket met Duitstalige leerstellingen wordt afgekondigd, ontwikkeld door "breinbazen" op wie de 10 geboden kennelijk te weinig indruk maakten, wordt dat aan een ieder, draagkracht of geen draagkracht, ongenaakbaar opgedrongen.

Hier is dus sprake van onderdrukking. Maar in Zijn werk ging het er juist om dat goddelijk leven kan gedijen. Ik kan daarom nog maar één ding aanraden: neem afstand van het ambtelijke geweld waarmee functionarissen van een "kerk" de scepter zwaaien in een organisatie die beslist het eeuwige leven níet zal hebben. De organisatie had ten dienste moeten staan van het organisme. Níet andersom! Maar zo werkt het momenteel wel in de... Nieuw-Apostolische Kerk.

Het is niet goed als in Zijn werk de hoofdzaak niet de hoofdzaak mag zijn. Dan zal het ontbreken aan zegen! Dan dienen er vragen te worden gesteld in plaats van antwoorden ingeslikt. Dan moet er alarm (!) worden geslagen als zielen het Vaderhuis ontvluchten door zinloos geestelijk geweld. "Getrouwheid zal Hij kronen" - níet: lauwheid. Heus: er is in Zijn werk geen plaats voor rangen en standen, niet voor klassenjustitie en ook zeker niet voor manipulatie en intimidatie.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Wo 16 Feb 2011, 23:23" in de thread "Levend geloof".
Hopelijk valt het in te zien dat wij "in het heetst van de strijd" (als "dienaren" geen dienaren zijn) het hoofd het best koel kunnen houden.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door BakEenEi » di 23 jul 2013, 13:04

@all

Nadat ik mij in eerste instantie had gewend tot o.a. apostel Peter Klene en de districtsoudste Weening, toen het mij in het tweede halfjaar van 2010 duidelijk werd hoezeer het kerkbestuur bij de exploitatie van commercieel onroerend goed haar hand moest hebben overspeeld, en ik bij hen geen gehoor kreeg, wendde ik mij via dit Forum tot "alle kerkelijke ambtsdragers". Zie het desbetreffende bericht op "Ma 15 Nov 2010, 23:11" in de rubriek "Leegstand NAK Appartementen in Arnhem ". Daarbij merkte ik onder meer het volgende op:
 • Gewaardeerde Broeders,

  Vanuit een geestelijke bediening bent u actief in de Nieuw-Apostolische Kerk. De eerste gedachte die er bij anderen opkomt is dan veelal: het gaat hier om zielzorg. Zielzorg namens de Allerhoogste; wie daarbij een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, kan een "gezegende des Heren" zijn. Maar wat is eigenlijk zielzorg? Het zou wel eens de mooiste zorg kunnen zijn die je elke naaste kunt toewensen!
 • In kerkelijk verband gaat het daarnaast om veelsoortige ambtsopdrachten.
 • Het laat zich begrijpen dat broeders die aldus bestuursleden zijn geworden, gebaat zijn met de inbreng van anderen die stevig kunnen meedenken.
 • Nu gaat het reilen en zeilen er al heel wat evenwichtiger aan toe, namelijk als in dit geval de districtsvoorgangers niet alleen actief betrokken zijn bij "gewetensvolle zielszorg" doch indien zij ook meehelpen om ervoor te zorgen dat er kan worden gesproken van behoorlijk bestuur. Dat geeft immers geen aanleiding tot afkeuring; dit in tegenstelling tot "onbehoorlijk bestuur". Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is het dus zo, dat de districtsvoorgangers het laatste woord hebben over o.a. het financiële beheer want één van de statutair aan hen opgelegde taken bestaat uit het verlenen van décharge aan het bestuur voor wat betreft de jaarrekening, dat wil zeggen het goedkeuren daarvan. Maar niet zomaar vanzelf natuurlijk; niet zonder nadenken!
 • Maar wat dan als het misgaat met de offers; als er zich moeilijkheden voordoen waarbij "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" eerst nog oproepen tot extra vertrouwen? Hier wordt bijna de kern geraakt van het hele misverstand! In Zijn werk is er namelijk in het geheel geen taak weggelegd voor "hogere verantwoordelijke leidinggevenden". Misschien wel hier en daar soms in een kerk, doch nogmaals, niet in Zijn werk! Zijn werk hangt namelijk helemaal niet af van "een kerk", van statuten, van een huishoudelijk reglement, van boeken en tijdschriften, van nieuwe media, enzovoort. Dat staat daar werkelijk volkomen los van! Hij, de Almachtige zegent die Hij zegenen wil, en zendt die Hij zenden zal...
 • Afrondend; er is niets geheimzinnigs aan een verantwoorde besteding van offerontvangsten. Daar kan een kerkbestuur volkomen transparant in zijn. Is men dat echter niet, dan is extra vertrouwen zeer zeker niet op zijn plaats. De statuten spreken hier boekdelen. Indien ook districtsvoorgangers hun verantwoordelijkheden uit de weg gaan, behoren ook zij te worden geschorst. Met onterechte geheimzinnigheid verspeelt men immers: geloofwaardigheid. Voorgoed.

  U allen daadkracht toewensend,
  Een ervaringsdeskundige
Inmiddels weten wij dat ál deze "functionarissen" hierna de zwijgzaamheid hebben betracht, conform de instructie van "de ambtelijke top".

Sindsdien kreeg geen van ons allen er nog een woord tussen. Men sprak en bad, en men bad en men sprak; in eeuwigdurende monologen en in onophoudelijk repeterende mantra's. En mét succes want intussen lijkt iedereen erdoor compleet te zijn vermurwd. Lamgeslagen, en sprakeloos door een continue stortvloed aan belerende teksten vanuit het hoofdkwartier. Niemand heeft daarvan terug en de honden lusten er geen brood van. Op géén enkel punt tonen de zichzelf als "Godsgezanten" opvoerende "hoge dienaren" zich verantwoordelijk. Hooguit viert deze geestelijke elite haar eigen ingebeelde voornaamheid. Op hun wenken musiceren en acteren overal in hun rijk de onderdanen. (...)

Aangezien ikzelf eerder al met de schrik was vrijgekomen, heb ik u allen voor de beschreven wanpraktijken willen waarschuwen. Maar op een gegeven moment is het allemaal wel duidelijk genoeg. Van mijn kant is er nu voldoende werk verzet om de opheldering te verschaffen die hier vereist wordt. Wie als kind van God (!) in het nieuw-apostolische piramide-spel aan de greep van de macht wil ontkomen, kan in vele bijdragen op dit Forum nalezen hoe dat met een zuiver geweten tegenover de Schepper van hemel en aarde wel degelijk mogelijk is.

Ik zal hier nog wel af en toe een berichtje schrijven, maar mijn taak binnen "het voltallige WebTeam" als redactielid zie ik nu als beëindigd.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door BakEenEi » di 23 jul 2013, 14:18

BakEenEi schreef:(...)
Tegen de teamleider hebben wij gezegd dat hij met die ene opmerking op slag als medestander had afgedaan bij een jochie, zeven of acht jaar oud destijds, dat als doelverdediger in spe juist in deze teamleider ook een vertrouwenspersoon moest kunnen zien. Hiermee was de situatie al meteen onomkeerbaar geworden. "Probeert u uw punt bij het bestuur maar te maken," antwoordden wij als ouders, "maar u heeft al op voorhand lelijk mis geschoten. Uw pupil is namelijk ons kind. Wij zullen hem tegen u in bescherming moeten nemen door achter zijn carrière bij dit team nu maar direct een punt te zetten." Aldus werd de discussie besloten. Ons keepertje was klem gezet in het doel van een verbalisant.

(...)
@all

Ook broeder Ronald Rohn vond een verbalisant op zijn pad: de medicijnman Peter Klene, bekend als bestuurlijk jongleur met de razendsnelle pettenact. Tezamen met diens grote broer Nico alsmede bij dit kerkgenootschap uit "De landelijke vergadering" vandaan een "ballenjongen", hielden ze hem medio 2009 voor dat hij diens "genaderijke uitverkiezing" in hun dreamteam verspeelde indien hij zich niet onvoorwaardelijk aan ze overgaf. Uit voorzorg was er al sinds het najaar van 2008 heimelijk gegraven aan een valkuil. Daarmee eventueel geconfronteerd zou Rohn op het moment suprême vast wel willen capituleren. Om niets aan het toeval over te laten hadden ze er ook nog een jurist bij gehaald.

Rohn vertrouwde het niet en tekende niet tijdens de training alvast een doodvonnis. "Een broeder in-de-bank, herder noch bestuurder, plaagt mij", of zo, moet districtsapostel De Bruijn tegen stamapostel Wilhelm Leber hebben gezegd. Eén of twee goudstaven minder op de plank; dat valt niemand op, zal deze daarop hebben gedacht. Groen licht derhalve voor de titanenstrijd want "Godsgezanten" dulden géén tegenspraak.

Voor ingewijden was dit ordinaire machtsspel simpelweg een "Déjà vu", én: "zegenaars" die niet zegenen zijn doodeenvoudig geen zegenaars.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door ACE » di 23 jul 2013, 14:56

@BEE
Rohn vertrouwde het niet en tekende niet tijdens de training alvast een doodvonnis. "Een broeder in-de-bank, herder noch bestuurder, plaagt mij", of zo, moet districtsapostel De Bruijn tegen stamapostel Wilhelm Leber hebben gezegd. Eén of twee goudstaven minder op de plank; dat valt niemand op, zal deze daarop hebben gedacht. Groen licht derhalve voor de titanenstrijd want "Godsgezanten" dulden géén tegenspraak.
En dat gold niet alleen voor RR, maar voor vele nobele, (gods)dienstige en inhoudsrijke dienende broeders maar naar de mening van 'de top' met iets teveel ambitie.
De ambitie bestond uit het oprecht en letterlijk invulling geven aan 'Dienen en Leidinggeven'.
Waar de top de kont afveegt met deze Leidraad, is het bovenin spelen met poppetjes en macht.
Ongeacht de emotionele en familiaire gevolgen, flikkert men Samaritanen met het grootste gemak de kerk uit.

Wat blijft zijn slachtoffers!

De NAKI zal in de toekomst alleen nog een onroerend goed Mij zijn.
De naam is al correct: Neu Apostolische Kirche Immobilien.

Groet,
ACE

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door BakEenEi » di 23 jul 2013, 15:14

@ACE

Wat ik aan deze treurige geschiedenis zo ongelofelijk tragisch vind, is, dat er in de Nieuw-Apostolische Kerk nog altijd vele rechtschapen zielen zijn die én geen kwaad in de zin hebben én echt niet kunnen bezien of vermoeden wat er achter de schermen gaande is. Ik vind het stuitend als ik naga hoe hun vertrouwen door de (internationale) kerkleiding wordt misbruikt, niet alleen door malversaties waar wij op dit Forum het hoofd over hebben gebroken doch vooral ook door geknoei met de geloofsleer. Wat met een hart vol liefde in een opofferende gezindheid geduldig werd opgebouwd, wordt voor onze ogen afgebroken door een stelletje zelfvoldane botteriken. Tuig van de richel. :shock:

Zie verder "De slechte herders en de goede herder" in Ezechiël 34 (NBV).

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"

Bericht door BakEenEi » di 23 jul 2013, 16:39

Onrust
« Antwoord #7 Gepost op: 28-08-2007, 19:52:48 »

@all

Er is onrust ontstaan in de Nieuw-Apostolische Kerk. De opkomst van het Internet heeft daarbij een katalyserende werking gehad. Wat is er gebeurd? In het ontdekkend licht van Zijn genade werd de geloofsbeweging aan een nadere beschouwing onderworpen. De uitkomsten zijn totaal ontnuchterend.

(...)
Doordat een geloofsovertuiging onze ziel en zaligheid raakt, kan misère op dit gebied heel wat met mensen doen. Niemand wacht op berichtgeving waarmee een belofte of een ideaal wordt ontluisterd. Mijn gevoel bij de zaken die er in het leven bijzonder toe doen is echter: als je iets doet, doe het dan ook goed! Omdat ik niet onverschillig sta tegenover het geloof, ben ik altijd leergierig geweest. Maar in mijn kerk leerde ik steeds nadrukkelijker hoe het met de meeste dingen beter ánders kan. Dat is geen fijne manier om kennis en meer inzicht op te doen.

Met tegenzin heb ik wat nu hierboven staat opgeschreven, doch ook in het besef dat het nieuw-apostolische geloof volgens mij handelde over het goud der waarheid, over het kristallen meer, over de verschillen met klatergoud, met alles wat voorbij zal gaan. Welnu, als dan Liefde, de liefde des Vaders overblijft; wáárom is dát dan niet ieders toetssteen? Is het liefdevol om de zeggenschap over alles naar je toe te trekken? Is het liefdevol om geen orde te scheppen in de chaos? Is het liefdevol om een andere kant op te kijken wanneer een naaste gewond langs de kant van de geloofsweg ligt? Is het liefdevol om ten koste van anderen niet aan je eigen tekortkomingen te werken? Is het liefdevol om aan mooie woorden geen daden te verbinden? Is het liefdevol om je te storen aan de wanhoop van degenen die jíj ergert? Is het liefdevol om de barricaden te verafschuwen die slachtoffers beklimmen?
 • Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
  Uit: Jakobus 5: 16
(...)
Mvg,
JP


Oorspronkelijke bron: NAK-Observer. Zie verder mijn bericht op "Za 30 Okt 2010, 21:57" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering" en het redactionele bericht op "Di 18 Jun 2013, 11:10" in de thread "Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos".
BakEenEi schreef:(...)
"Reken maar," aldus herder Steinwaller afgelopen dinsdag, "dat de Stellungnahme die nu voorligt niet de eerste versie ervan is. Bij het kerkbestuur zal er wel van alle kanten naar zijn gekeken, ook in juridisch opzicht."

Als ik daar dan als kleingelovige met mijn volle verstand bij zit en zo'n opmerking in mij om laat gaan, begrijp ik het wel maar ik snap het niet. Laat God in 1951 een Boodschap afgeven en gaat Hij dan nu zó te werk? Nee, dacht ik; godsonmogelijk!! Wat een -godgeklaagde- waanzin; wat een lariekoek. Wat worden hier toch een knollen voor citroenen verhandeld. Wat zijn de mensen door schijn-heiligen toch gigantisch belazerd...

Skyt! :shock: (soks betsjut oars neat as ferheardens oer hoe rûch dêr mei Syn tsjerke omskuord wurdt)

(...)


Uit: Mijn bericht op "Do 11 Jul 2013, 15:52" in de thread “Versöhnung jetzt!”
@all

Pure verontwaardiging was het waaraan ik in de bovenstaande berichten handen en voeten wilde geven. Laat ik ook enkele andere quotes maar even onder elkaar zetten, zo heb ik gedacht. Allereerst vanwege déze twee uitspraken...
 • Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan.
 • Waar ik op tégen ben is: kindermishandeling - en wel in de meest ruime zin des woords. Ik ben dus ook tégen de mishandeling (door schijnapostelen) van kinderen Gods!!
Dít was de context ervan:
Redactie schreef:(...)
Uit mijn e-mailbericht van 15 september 2009 aan "apostel" Peter Klene:
 • (...)
  Maar één ding wil ik niet op mijn geweten hebben: ik pleeg geen broedermoord. Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan. Nogmaals: het is één en al tragiek, doch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De echelons worden afgeschaft: niemand is hoger dan welke naaste dan ook. Het normale moet maar weer normaal worden. Voor dynastieën geen plaats. Bijzaken worden weer bijzaken. Soli Deo Gloria. Zo waarlijk spreekt de Heer.
  (...)
Ook dit bericht is zijnerzijds inhoudelijk onbeantwoord gebleven...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "di 29 nov 2011, 17:07" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
BakEenEi schreef:(...)
Door het beloop van de gebeurtenissen nog eens de revue te laten passeren, ziet u hopelijk in dat er nu, in 2011, zéker sinds 2007 níets (!) nieuws onder de zon is. Het komt er dus op neer dat een goed verstaander die tijdens de (tweede) Europese Informatieavond -achteraf ook wel de Desinformatieavond genoemd- aan een half woord genoeg had, inderdaad al kon weten wat vele anderen nú pas dóórkrijgen... Ik vind het belangrijk om dit vast te stellen want hiermee wordt het hopelijk ook begrijpelijker dat bijvoorbeeld de voormalige apostel Sepers eerder al met recht en reden voorzag dat er van de Nieuw-Apostolische Kerk uiteindelijk (hij anticipeerde bij Christ-im-Dialog in deze samenhang op de situatie in het jaartal 2020) slechts een kleine fundamentalistische geloofsbeweging zou overblijven:
 • CiD: Wo sehen Sie die NAK dann 2020?
  Gerrit Sepers: Als eine kleine fundamentalistische Bewegung.

  Bron: Interview „Dann komme ich zurück“ van 8 mei 2007 (met Esther Vietz, Thomas Andrich en Frank Vietz)
Het punt is namelijk dat de kerkleiding alleen informatie prijsgeeft voor zover het haarzelf uitkomt. Alleen ingewijden en anderen die de ontwikkelingen op de voet volgen kunnen dus zien aankomen wat er staat te gebeuren. Op deze manier worden talloze overige belanghebbenden gemanipuleerd (!) zonder dat men het zich in eerste instantie kan realiseren. Omdat ik deze policy na verloop van tijd voor mijzelf als het ware kon ontcijferen, mede door mijn werkervaring op het landelijke bureau van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, twijfelde ik niet aan wat ik op de diverse fora soms uiteenzette.

Desondanks ben ik níet tegen de Nieuw-Apostolische Kerk. Waar ik op tégen ben is: kindermishandeling - en wel in de meest ruime zin des woords. Ik ben dus ook tégen de mishandeling (door schijnapostelen) van kinderen Gods!!

(...)


Uit: Mijn bericht op "zo 13 feb 2011, 16:56" in de thread "Levend geloof".
Ten slotte twee berichten over "dienend leiderschap". Zie onder.
Redactie schreef:@all

Vorige week las ik in een huis-aan-huis blad dat belangstellenden zich konden opgeven voor een ontbijt in het restaurant van een plaatselijk theater, waarbij als gast een bekende journalist aanwezig zou zijn aan wie gevraagd was te vertellen over "dienend leiderschap" naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi. (...) Het is 2012 - bestáát zoiets nog (?!), was mijn eerste gedachte. Het verrassingseffect was voor mij des te groter -en dat heb ik op dit Forum niet onder stoelen of banken gestoken- omdat ik bij leidinggevenden bij een kerkgenootschap, dat ik uiteindelijk om die reden maar ontvluchtte, mij nogal eens verbaasde over het lijden dat men vermeende ondergeschikte volgelingen tegen alle verwachtingen in berokkende. In dat verband heb ik meermalen de tekst aangehaald uit 2 Korintiërs 1 vers 24 waarvan ik mij met name herinner dat mijn vader er steevast over vertelde wanneer het ging om "dienen en leiding geven":
Redactie schreef:(...)
Afgelopen zondag was de "kerngedachte" van de prediking in de dienst die ik bijwoonde gebaseerd op de onderstaande woorden van de apostel Paulus:
 • [1] Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. [2] Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. [3] Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. [4] De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, [5] want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

  Uit: 1 Korintiërs 2 (NBV)
Het ging nog verder met de verzen 6 t/m 10, maar toen ik eenvoudig op mij liet inwerken wat er hierboven staat in vers 5, namelijk want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God, stelde die overtuiging (!) mij gerust. Aan dit besef wordt er immers nogal getornd - in kringen van "dienaren". Eerder al werd er getornd aan het begrip dat ons was bijgebracht over wat "dienaren" mogen zijn in Zijn werk. Ook daarover liet Paulus de gemeenten die hij verzorgde destijds al niet in het ongewisse:
 • Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof.

  Uit: 2 Korintiërs 1: 24 (NBV)


  ... of, zoals het er staat in de Lutherse vertaling van 1648, in DE TWEEDE SEND-BRIEF PAULI AEN DE CORINTHIERS:

  Niet dat wy Heeren zijn over uw’ geloove; maer wy zijn helpers uwer vreugde: want ghy staet in ’t geloove.
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 27 Mrt 2012, 09:04" in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".
Zo begaf ik mij vanochtend rond zevenen te voet naar de "eetkamer", zeven kilometer verderop! Het werd een wijze les want het gesprek kwam uit bij "ware vreugde". Onwillekeurig dacht ik eerst aan het tweede couplet van het lied "Vrede, Gods vrede". Daarna aan het bovengenoemde tekstwoord uit 2 Korintiërs 1. Nu echter kwam er nog een dimensie bij:
 • (Broeder Leonardus) heeft bij het kerkje van de Heilige Maria verteld dat de zalige Franciscus daar broeder Leo eens riep en zei:
  'Broeder Leo, schrijf op.'
  Die antwoordde: 'Ik sta klaar.'
  'Schrijf op,' zei hij,
  • 'wat de echte vreugde is.
   Er komt een bode melden dat alle professoren van Parijs tot de orde zijn toegetreden.
   Schrijf op, dat is geen echte vreugde.
   Hetzelfde zegt hij van alle prelaten over de Alpen, van alle aartsbisschoppen, van de koning van Frankrijk en de koning van Engeland.
   Schrijf op, dat is geen echte vreugde.
   Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de ongelovigen zijn gegaan en ze allemaal tot het geloof hebben bekeerd. Ook dat ik zo'n grote genade van God heb gekregen dat ik zieken genees en veel wonderen doe.
   Ik zeg je dat in dat alles de echte vreugde niet bestaat.
   Wat is de echte vreugde dan wel?
   Ik keer terug uit Perugia en kom hier midden in de nacht aan.
   Het is winter.
   Het is modderig en zo koud dat er onder aan mijn habijt ijspegels komen die steeds tegen mijn benen slaan en er bloed uit die wonden komt.
   Door en door koud, vol modder en ijs kom ik bij de poort aan.
   Na lang kloppen en roepen komt er een broeder die vraagt:
   "Wie is daar?"
   Ik antwoord: "Broeder Franciscus."
   Hij zegt: "Ga weg, dit is toch geen uur om aan te komen. Je komt er niet in."
   Ik dring aan en opnieuw antwoordt hij:
   "Ga weg, je bent maar simpel, je hebt niet geleerd. En laat je hier nooit meer zien!
   We zijn al met zoveel en van een ander niveau. We hebben je niet nodig."
   Ik ga opnieuw voor de poort staan en zeg:
   "Ter liefde Gods, wilt u mij deze nacht dan opnemen?"
   Maar hij antwoordt: "Dat doe ik niet! Ga maar naar de kruisdragers en vraag het daar maar."
   Ik zeg je, als ik dan mijn geduld bewaar en niet kwaad word, dat daarin de echte vreugde, de echte deugd en het heil van de ziel bestaat.'
  Uit: De Geschriften, Franciscus van Assisi (geboren omstreeks 1182 - overleden 1226)
Het bovenstaande werd tegen het einde van onze niet-alledaagse ontmoeting voorgelezen. Om stil van te worden, doch ook: om het wáár te maken! In feite valt er dan bijna te concluderen: wie (ten slotte) nog een ego te verliezen heeft, geef het prijs! Wat schuift het; wat levert het op (?!), is voortredenerend misschien wel de eerste gedachte die zich vervolgens aan ons opdringt. Maar ja, het handelde nu over "dienend leiderschap" en dat is niet bepaald hetzelfde als "bedienend leiderschap".

Aldus werd ik een wonderlijke spijziging rijker, en -goddank- een nog bekrompen denkbeeld armer.

Het WebTeam/TjerkB


Bron: Bericht op "Di 15 Mei 2012, 14:54" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Redactie schreef:@all

Ik knoop hieronder nog even aan bij het vorige bericht over "dienend leiderschap". Vanochtend merkte iemand op: "Als er in groepsverband geen leider is, hopen de mensen doorgaans dat er iemand naar voren treedt die als zodanig het voortouw neemt. Verloopt daarna niet alles naar wens, dan is degene die men zichzelf aanvankelijk toewenste waarschijnlijk als eerste de gebeten hond." Hierin ligt een belangrijke kern van waarheid, vonden de anderen. Ik was benieuwd hoe dit dillemma zich met het gedachtengoed van Franciscus van Assisi onder het genot van een aangekleed ontbijt zou laten wegnemen. Op de ontknoping hoefde ik niet lang te wachten want wie naar diens voorbeeld een dienend leider wil zijn, zal deze hoedanigheid eerst en vooral voor zichzelf (!) moeten aannemen. (...) Wij bewijzen onszelf in deze samenhang namelijk een enorme dienst door ruim baan te geven aan de werkzaamheid van Zijn Geest. Zo maakt het nogal een verschil als wij lezen...
 • De een leidt de ander om de tuin en waarheid spreken zij niet; zij hebben hun tong gewend aan leugen spreken, met draaierij matten zij zich af.
... óf elders in de Bijbel:
 • ... doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Wanneer Jezus erop wijst "Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan", valt er voor wie in Zijn werk een invloedrijk leider had willen worden weinig meer te handelen uit berekening. Dat blijkt eens te meer uit de bekende woorden "Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ "

Met andere woorden: "Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt." (Spreuken 16: 32, NBG-vertaling 1951). Hier staat dus níet: "Zijn Geest"! De Nieuwe Bijbelvertaling geeft de juiste strekking hiervan nog duidelijker weer: "Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren."

Gaandeweg kwam vanochtend de boodschap aan onszelf uit de verf: word eerst voor jezelf (!) naar het evangelie van Jezus Christus een waarachtige dienaar want pas dan kun je -indien God het wil- in voorkomende gevallen een wegbereider zijn voor anderen. In het voortraject (!) valt dus de meeste "eer" te behalen; voorwaar geen twijfelachtige eer.

Wat een boodschap! Niet in de laatste plaats trouwens ook voor hen die "een boodschap vol erbarmen" hard nodig hebben - in plaats van bijvoorbeeld schuldgevoelens die in de gauwigheid snel zijn aangepraat. Aan "dienend leiderschap" gaat -voor wie zich geroepen wéét- dus het nodige vooraf:
 • [26] Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. [27] Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; [28] wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. [29] Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.
Kort door de bocht samengevat en vrij vertaald in het Fries: "as elk op himsels past, wurdt nimmen wei" (als ieder zichzelf in de gaten houdt, raakt er niemand zoek). Immers:
 • Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie Hem toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan’.
Het WebTeam/TjerkB


Bron: Bericht op "Di 15 Mei 2012, 22:31" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Nú het "Hoe & Wat" met betrekking tot het voorgaande. Over pure verontwaardiging gesproken; wie als kind zijnde (!) gewend zou raken aan mishandeling of anderszins verschijnselen van emotionele verwaarlozing, verliest het vermogen om nog langer ergens verontwaardigd over te zijn. Maar dat bijzondere vermogen was wél een godsgeschenk! Hiervan werd ik mij uitdrukkelijk bewust toen één van onze kinderen bij een zwaar verkeersongeval zeer ernstig hersenletsel opliep, waarna "de schade zich liet opmaken". Dán word je er namelijk bij bepaald hoe prachtig overigens gezonde kinderen zijn toegerust met talrijke capaciteiten die je des te meer zult koesteren als ze opeens buiten het bereik zijn gevallen van een kind, waarmee je je met wel duizend draden verbonden wist, maar die werden nu ruw aan flarden getrokken...

Hoe durven ze, die zogenaamde Godsgezanten, om als bulldozers door Gods porseleinkast te banjeren en duizenden slachtoffers te maken. Ik snap het echt niet.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gesloten