Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door WebTeam » zo 02 dec 2012, 15:08

@all

De studio in het kantoorgebouw in Zürich van de internationale nieuw-apostolische kerkleiding, vanwaaruit vanwege de (derde) Europese Informatieavond ook aanstaande dinsdagavond de satellietuitzending zal plaatshebben, bleek bij de berichtgeving over de vorige Informatieavond tevens te zijn voorzien van opnameapparatuur met "autoqueue", zodat, wat het gesproken woord betreft, alles "volgens plan" zal verlopen.

De inhoud van de herziene nieuw-apostolische geloofsbelijdenis welke ten grondslag ligt aan de catechismus die aanstaande dinsdag officieel ten doop wordt gehouden, werd vorig jaar al gepresenteerd. Hierdoor zullen wij aanstaande dinsdag niet voor verrassingen komen te staan. Dat was bij de Informatieavond van 4 december 2007 wel anders, toen de kerkleiding pretendeerde de historische ontwikkelingen binnen de "Neuapostolische Kirche" tussen 1938 en 1955 in een wetenschappelijk verantwoord kader te kunnen plaatsen. Dit liep uit op een deerlijke misrekening. Zie ook het artikel "Zeitzeugen schildern ihre Sicht über die Jahre 1938 bis 1955" dat naderhand verscheen bij Christ-im-Dialog, of het item "Texte zur Geschichte der Neuapostolischen Kirche" op de website van Detlef Streich. Nog steeds ligt hier een "onbetaalde rekening" want de kerkleiding heeft sindsdien nog altijd geen kans gezien om terug te keren op de schreden, waarbij zij vanuit de NAK-Arbeitsgruppe Geschichte met het historische feitenmateriaal lelijk aan de haal ging.

Wat kan nu op 4 december aanstaande de bedoeling zijn? Uiteraard zal stamapostel Wilhelm Leber, minzaam glimlachend zoals wij het van hem gewend zijn, quasi-sympathiek speciaal iets willen zeggen tegen degenen die de "Desinformatieavond" van 4 december 2007 om allerlei redenen moeilijk kunnen vergeten. Hij zal er dus een draai aan geven, waarschijnlijk ook door op te merken dat het nu niet de tijd en de plaats is om dieper op die hele kwestie in te gaan. In de praktijk blijkt dan steevast achteraf dat het nooit de tijd en/of de plaats is om welk conflict dan ook daadwerkelijk tot een oplossing te brengen. Kortom, graag een beters smoes. (...) Voor het overige kunnen wij ook kort zijn: terwijl in het evangelie van Jezus Christus geloof, hoop en liefde de kernwaarden zijn, zal deze stamapostel het ons niet gunnen daarmee vrede te hebben:
BakEenEi schreef:(...)
Spijtig genoeg worden in de Nieuw-Apostolische Kerk de zaken zó voorgespiegeld alsof Zijn genade zuiver zou zijn weggelegd voor hen, die het "totaalpakket" afnemen. Wie niet het evangelie van Jezus Christus omarmt inclusief alle nieuw-apostolische wetten en regels en wie niet tevens de wel degelijk door de internationale kerkleiding verordonneerde ongeschreven voorschriften en codes erbij accepteert; die valt bij de bestuurders van deze kerk in ongenade.

(...)Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 29 Aug 2012, 23:22" in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u".
Het gaat er aanstaande dinsdag niet om dat het bestaansrecht van het evangelie van Jezus Christus wordt onderstreept, doch dat de gelovigen daarvoor in de plaats de nieuw-apostolische geloofsleer aannemen als zijnde het hedendaagse heilsplan van God.

 • [49] Iedereen moet met vuur gezouten worden. [50] Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven?
  Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’


  Uit: Marcus 9 (NBV)
Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door WebTeam » zo 02 dec 2012, 21:35

@all

Dinsdagavond in een televisie-uitzending zal iemand vertellen dat "Gotteskinder zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt", und so weiter und so fort, en dat er vrede is en zeer zeker geen gevaar (vgl. 1 Thess. 5: 3). Hoe dat allemaal zit, kunnen degenen onder de totale wereldbevolking, die als kind naar een school zijn geweest, nalezen in een speciaal boek waar alles gründlich in staat wat je moet doen (lees: wat je beter kunt laten).

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door WebTeam » ma 03 dec 2012, 11:35

WebTeam schreef:@all

Dinsdagavond in een televisie-uitzending zal iemand vertellen dat "Gotteskinder zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt", und so weiter und so fort, en dat er vrede is en zeer zeker geen gevaar (vgl. 1 Thess. 5: 3). Hoe dat allemaal zit, kunnen degenen onder de totale wereldbevolking, die als kind naar een school zijn geweest, nalezen in een speciaal boek waar alles gründlich in staat wat je moet doen (lees: wat je beter kunt laten).

Het WebTeam
@all

En wat moet je dan straks allemaal dóen? (...) Welnu, dan moet je er sowieso van uitgaan dat het klopt wat bijvoorbeeld een "dienaar" in Amerika de gelovigen alvast voorhield:
WebTeam schreef:(...)
Nog enkele weken, en dan zal 4 december 2012 de gedenkwaardige dag zijn waarop "de eerste knecht van God op aarde" zich per satelliet tot de gelovigen wendt om persoonlijk een enkel woord over het afgebeden boekwerk te kunnen spreken. "Er zal in staan wat wij altíjd al hebben geloofd, maar dan nog duidelijker", zo wilde een ingewijde in San Francisco er aan het begin van dit jaar wel alvast over kwijt. Maar wie zijn "wij"?! Zijn dat degenen die altijd al wisten wat "wíj" zouden willen geloven als het aan hún lag?!

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Wo 21 Nov 2012, 13:55" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode".
Door zo'n "geruststellende" opmerking "vanaf het levende altaar" (!) zullen weinigen zich geroepen voelen om ergens op alert te zijn. Toch is er nu een heel denksysteem uitgewerkt, waarbij de kerkleiding deels heeft voortgeborduurd op wat in het boekje "Vragen en Antwoorden" feitelijk al "over de top" was ten opzichte van het evangelie van Jezus Christus. In plaats van eerst de krasse formuleringen daarin, waarvoor wij als twaalf- en dertienjarige "confirmanten" destijds natuurlijk nog helemaal geen oog hadden, te neutraliseren zodat in de geloofspraktijk eindelijk meer en meer "de reine Jezusleer" richtinggevend mag kunnen zijn, aan welke noemer het nieuw-apostolische gedachtegoed haar legitimiteit volledig zou ontlenen, wordt het evangelie van Jezus Christus nu met de feestelijk verpakte inhoud van de catechismus, zoals het morgenavond zal blijken, definitief van rechts ingehaald. Wat er in de Bijbel hier en daar nog van belang zou zijn, dienen de gelovigen voortaan uit de catechismus te halen. Met deze catechismus zal ook de hiërarchische opzet van de organisatie en de onschendbaarheid van "dienaren", naarmate ze hoger op de "ambtsladder staan", worden witgewassen - want zó zou God het hebben bedoeld. Dit betekent dus, dat er in Zijn werk enerzijds instructeurs zouden zijn en anderzijds wachtenden op instructies. Wie dan de instructies feilloos opvolgt, handelt naar de wil van God. Anderen daarentegen, die vragen stellen of zich overruled voelen door zó vele als vanzelfsprekend gepresenteerde aannames bij deze herziene geloofsleer, wordt hooguit verwezen naar het goede voorbeeld van de gehoorzamen. Hun pijn en hun zorgen doen er voor de "Godsgezanten" niet toe. Die hebben wel andere zaken aan het hoofd, zoals: hoe voorkomen wij dat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de volle waarheid aan het licht komt? Die volle waarheid zal samenhangen met zware criminaliteit!

Wat schreef stamapostel Richard Fehr in diens "Woord vooraf" (Zürich, juli 1992) bij de laatste uitgave van "Vragen en Antwoorden"?
(...) Het hele boekwerkje is geschreven vanuit de nieuw-apostolische geloofsovertuiging die in overeenstemming is met de Bijbelse overleveringen. Als de uiteenzettingen afwijken van de opvattingen van andersdenkende gelovigen, dan zijn deze niet bedoeld om de religieuze inzichten van anderen te kleineren. Wij willen echter niet nalaten om het goddelijke heilsplan te beschrijven zoals wij het zien op grond van getuigenissen uit het verleden en de inzichten die de Heilige Geest verschaft. (...)
Dan zou je toch denken: hier kan niks mis mee zijn! De grondslag van het geloof is verankerd in de Bijbel, en de Heilige Geest plaatst alles in het volle licht! (...) Alleen, is dat dan ook écht zo? Is men werkelijk in die opzet geslaagd? (...) Wie hierover gewoon even nadenkt, is "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" al bijna een twijfelaar die zich nodeloos in de gevarenzone begeeft. Zulke in wezen "tolvrije gedachten" hoor je als "nieuw-apostolisch kind van God" namelijk niet in je brein toe te laten. Je kunt tien miljoen keer beter twijfelen aan jezelf dan aan de stamapostel. Hij is immers de eerste knecht van God op aarde, "Oberhirte", "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", "Kirchenpräsident und Stammapostel"! (...) Okay, prima, denk je dan wellicht de eerste 490 keer: ik geef hem (maar ook mijzelf) het voordeel van de twijfel. (...) En dan krijg je voor de allereerste keer in je hele leven -in antwoord op een brandbrief (!)- opeens van deze allerhoogste "dienaar", sinds 15 mei 2005 is dat Herr Dr. Wilhelm Leber, een e-mail terug:
 • Afbeelding

  Bron: Bericht door redactie op "Ma 26 Nov 2012, 23:30" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
Blijkbaar heeft de "nieuw-apostolische Heilige Geest" maling aan de statuten:
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
Toen wisten wij het voor de volle 100% zeker: óók deze man is corrupt! Immers, hij schreef "... mit allen Anliegen". Zie verder de 10 redactionele berichten over "Corruptie bij de nieuw-apostolische kerkleiding" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!" Zet het televisiescherm morgenavond liever op zwart en noteer maar eens een "F" in uw agenda, zoals stamapostel Urwyler -die uit geheel ander hout gesneden was- het ons aanraadde.

Het WebTeam


N.B. Binnenkort vijf jaar geleden:
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.


Zie: http://www.apostolischekritiek.nl/finan ... ostoli.htm
Oorspronkelijke bron: http://www.nak-nl.org
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door WebTeam » ma 03 dec 2012, 13:26

[Bijgewerkt: 16.00 uur]
WebTeam schreef:(...)
Blijkbaar heeft de "nieuw-apostolische Heilige Geest" maling aan de statuten:
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
Toen wisten wij het voor de volle 100% zeker: óók deze man is corrupt!

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Ma 03 Dec 2012, 11:35" in deze thread
@all

Uiteraard heeft ook districtsapostel Brinkmann maling aan deze statuten bij de "Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R." want eigenmachtig gaf hij daar in december 2007 in één keer 10 miljoen euro uit in plaats van maximaal € 500.000:
Redactie schreef:(...)
 • Artikel 6 : Der Landesvorstand
 • Der Landesvorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern: dem Bezirksapostel (Kirchenpräsidenten) als Vorsitzenden sowie den Aposteln und Bischöfen des Kirchengebietes der Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen. Soweit die Mindestzahl von drei Mitgliedern nicht erreicht ist, beruft der Bezirksapostel dementsprechend weitere Amtsträger aus der Landesversammlung in den Landesvorstand.
 • Die Mitglieder des Landesvorstandes tragen gemeinsam die Verantwortung für die administrative Leitung der Kirche. Der Landesvorstand entscheidet insbesondere in folgenden Angelegenheiten:
  • Genehmigung des Budgets für das kommende Haushaltsjahr
  • Beschlussfassung über Investitionen und Eingehung von Verbindlichkeiten mit einem Gesamtaufwand von mehr als EURO 500.000,00 im Einzelfall
  • Feststellung des Jahresabschlusses
  • Entscheidung über Kirchenausschlüsse
  • Angelegenheiten, die der Bezirksapostel zur Entscheidung vorgelegt hat.
 • Der Bezirksapostel ist alleinvertretungsberechtigt; er vertritt die Kirche gerichtlich und aussergerichtlich. Er kann zur Erfüllung seiner Aufgaben jederzeit Vertreter beauftragen, Vollmachten erteilen und widerrufen.
 • Der Landesvorstand wird vom Bezirksapostel einberufen. Er tagt mindestens einmal jährlich und darüber hinaus bei Bedarf beziehungsweise wenn 1/3 seiner Mitglieder dieses schriftlich beim Bezirksapostel beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend oder gültig vertreten sind. Jedes Mitglied des Landesvorstandes kann ein anderes, der Bezirksapostel auch mehrere andere Mitglieder, jedoch höchstens 1/3 aller Mitglieder, mit schriftlicher Vollmacht vertreten.
 • Beschlüsse des Landesvorstandes werden mit ¾-Mehrheit der Stimmen der anwesenden und gültig vertretenen Mitglieder gefasst.
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Za 18 Feb 2012, 16:45" in de thread "Verfassung der Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen"
Voorts "het machtige groepje" rond de nep-Raad van Toezicht, onder wie apostel Peter Klene, dat bij schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" de statuten eigenmachtig met voeten trad:
BakEenEi schreef:(...)
Artikel 7 De landelijke vergadering

1. De landelijke vergadering bestaat uit de leden van het bestuur en de districtsvoorgangers van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

2. Voorzitter van de landelijke vergadering is de Districts
apostel of een door hem aangewezen vertegenwoordiger.

3. De landelijke vergadering heeft het recht en de taak te beraadslagen over voorstellen en verzoeken met betrekking tot de kerkelijke arbeid en deze voor verdere verwerking voor te leggen aan het bestuur. Voorts berusten bij haar de volgende taken:

a. besluitvorming over de jaarrekening en het verlenen van décharge aan het bestuur;

b. het aanstellen van een accountant voor het controleren van de jaarrekening;

c. het wijzigen van de statuten en besluitvorming over het wijzigen van de rechtsvorm van de kerk;

d. besluitvorming over ontbinding van de kerk.

4. De landelijke vergadering wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. De landelijke vergadering vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de leden daarom schriftelijk verzoekt. 
De landelijke vergadering heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van haar leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van de landelijke vergadering kan één ander lid, de Districtsapostel meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal leden van de landelijke vergadering ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten moeten schriftelijk zijn verleend. Bij de besluitvorming en décharge volgens lid 3 sub a hebben de leden van het bestuur geen stemrecht, ook niet indien zij tevens districtsvoorganger zijn.
 De besluitvorming geschiedt, tenzij in deze statuten anders vermeld, met meerderheid van stemmen.


5. Voor statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of ontbinding van de kerk is een drie/vierde meerderheid aan stemmen van aanwezige dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigde leden nodig, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is:

a) wijziging van de statuten;

b) wijzigen van de rechtsvorm der kerk;

c) ontbinding der kerk.


6. Besluiten over statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of opheffing van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland hebben voor hun rechtsgeldigheid de schriftelijke toestemming van de Stamapostel nodig. Wordt deze toestemming niet binnen een periode van drie maanden na ontvangst van de notulen van de landelijke vergadering schriftelijk verleend, zo geldt zij als geweigerd.
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Ma 15 Nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".
In dat verband zijn vanzelfsprekend tevens de gezamenlijke districtsvoorgangers bij de Nieuw-Apostollische Kerk in Nederland corrupt, die zich dat tot op heden laten welgevallen!

Verder hebben inmiddels alle kerkelijke ambtsdragers, die niet dóórhebben dat de bovenbedoelde misstanden zich niet verdragen met artikel 2 in diezelfde statuten, op zijn zachtst gezegd de schijn tegen zich:
(...)
Artikel 2 Doelstelling

1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.Uit: Bericht door Redactie op "Ma 15 Nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".
Met name de verantwoordelijke "dienaren" in de kerkgemeente Arnhem mogen zich dat nu eindelijk wel eens persoonlijk aantrekken. (...) Dit kerkgenootschap bevindt zich mede door uw toedoen op een hellend vlak!!

Kortom...

Het lijkt nergens naar dat, sinds broeder Ronald Rohn herhaaldelijk bij "(hogere) verantwoordelijke leidinggevenden" alarm (!) sloeg, uiteindelijk iedereen wegkijkt. Dat duidt op kadaverdiscipline en op klassenjustitie!!

Hier is overduidelijk sprake van een "gebrek aan governance", en dat zal zich ongetwijfeld wreken. Zeg achteraf niet dat wij onze burgerplicht hebben verzaakt om in deze alarmerende situatie de noodklok te luiden...

De hierna vermelde forumbijdragen in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk" gaan nader in op de verdorven "bedrijfscultuur" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland:
1) "In het ontdekkend licht van Zijn genade..."; 2) "Situatieschets"; 3) "Ontstellend"; 4) "Bevrijding"; 5) "Naschrift".

Zie verder het bericht door Het WebTeam op "Za 24 Nov 2012, 15:01" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!". Laat de laatste overgebleven nuchtere bestuurder hier toch de noodtoestand afkondigen!!

Door dit corruptieschandaal is er in deze kerk een ongekende vertrouwenscrisis ontstaan. Het betreft een gezwel dat sinds de zomer van 2008 dramatisch voortwoekert. Onze berichtgeving is een manifest tegen het gecamoufleerde geestelijke geweld dat hierbij steeds meer slachtoffers maakt. Bovendien vrezen wij -op grond van diverse signalen welke dat vermoeden versterken- dat het kerkbestuur handelt in flagrante strijd met haar verplichtingen in het licht van de aanwijzing van het kerkgenootschap als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door Redactie » ma 03 dec 2012, 23:56

[Bijgewerkt: 04-12-2012, 08.30 uur]


@all

Wie op 4 december 2007 de vorige Europese Informatieavond heeft meegemaakt, herinnert zich van de historicus, apostel Walter Drave, dat hij toen werd opgevoerd als de verantwoordelijke auteur voor de bij die gelegenheid gelanceerde officiële geschiedschrijving over de periode 1938 tot 1955. Het zal vervolgens weinigen zijn ontgaan dat het hierna voorbij was met diens roem. Bij de duiding van sommige feiten in de desbetreffende rapportage was er verregaand selectief "hineininterpretiert", zodanig zelfs, dat met name zielen die in de jaren '50 van de vorige eeuw in de kerk waren weggehoond door hun ongeloof aan de door de hoogbejaarde stamapostel Johann Gottfried Bischoff gepredikte terugkeer op aarde van Jezus Christus, namelijk in de jaren die hijzelf nog te leven had (welke "profetie" door diens -onverwachte- dood op 6 juli 1960 op onwaarheid zou blijken te berusten), zich nu opnieuw (!) tot op het bot gekrenkt voelden. Dit leidde tot een ware golf van protesten. Nog altijd zijn die niet verstomd omdat de nieuw-apostolische kerkleiding van de omstreden zinsneden tot op de dag van vandaag geen woord officieel teruggenomen heeft. Wel stemde stamapostel Leber er -nota bene onder protest (!)- mee in dat het document naderhand op de website van de internationale kerk van het Internet werd gehaald. Nooit echter werd het exact duidelijk in hoeverre apostel Drave achter de omstreden inhoud heeft gestaan. In elk geval zou het sommigen niet verbazen als het juist stamapostel Leber is geweest, die in het voortraject er op zou hebben aangedrongen dat er zo veel mogelijk recht werd gebreid wat krom is. In dat licht bezien krijgen de onderstaande opvallende afscheidswoorden van stamapostel Leber "zur Ruhesetzug des Apostels Drave" een diepe betekenis:
Ansprache zur Ruhesetzung Apostel Drave, 9. Mai 2010
 • "Mein lieber Apostel Drave, du bist 44 Jahre Amtsträger. 25 Jahre bekleidest du das hohe Amt eines Apostels Jesu und du hast wahrhaftig dieses Amt ausgefüllt. Du hattest immer einen hohen Anspruch an dieses Amt und hast dich auch selbst diesem Anspruch gestellt und dich nicht geschont. Und es sind so ganz markante Dinge, die man vielleicht so sagen kann, wenn man dein Wirken nun insgesamt beleuchtet.

  Und da ist als Erstes zu nennen das großartige Sendungsbewusstsein. Du hast das heute noch einmal deutlich gemacht, dass das praktisch schon so auch etwas war, was von deiner Mutter, von den Eltern hineingelegt worden ist in dich und du hast es tatsächlich auch so gelebt und ausgeübt. ich bin selbst Zeuge, dass ich oft das verspürt habe, dass du schöpfst, nicht aus eigenem Vermögen, sondern aus dem Bewusstsein, Apostel des Herrn zu sein. Das schließt nicht aus, dass man ganz demütig ist, sondern im Gegenteil, auch diese Demut hast du dir dabei bewahrt. Also das ist ein ganz markanter Punkt deines Wirkens gewesen, das Sendungsbewusstsein.

  Das Zweite, was ich sagen möchte und hervorheben möchte ist, ja, dass du in der Seelsorge so sehr feinfühlig und mit besonderer Verbindung auch nach oben hin Dinge getan und geregelt hast, die man so menschlich kaum regeln konnte. Aber du hast dich darin eben auch als ein Knecht des Herrn verstanden und darin besondere Akzente gesetzt. Eine einfühlsame, sensible, schöne Seelsorge.

  Und das Dritte ist, ja, dein Aufschauen nach oben hin. Zum Segensträger hin, das ist dir nie schwergefallen. Und ich habe mich auch als Bezirksapostel und als Stammapostel, das darf ich hier dankbar bekunden, immer unterstützt gefühlt von dir und deinem Aufschauen, deinem gläubigen Aufschauen nach oben. Da gab es nie auch nur den Schatten eines Gedankens, der zwischen uns hätte stehen können, sondern das war immer dieses gläubige Aufschauen und das hat dich ausgezeichnet.

  Du hast deine Gaben, und das ist der nächste Punkt, eingebracht ins Werk Gottes. Und viele können das bezeugen, dass du wirklich damit auch Akzente gesetzt hast im Werk Gottes insgesamt, hast manches damit auch in Bewegung gebracht und wir profitieren alle davon. Auch ich habe davon gelernt, ich will das gern bezeugen.

  Es wäre vieles darin noch zu sagen, aber wir müssen ja irgendwo zu einem Schluss kommen, da will ich noch eines hinzufügen so aus meinem persönlichen Erleben heraus. Wir waren ja eigentlich im Apostelkreis hier in Norddeutschland immer herzlich verbunden. Es war eigentlich schön. Ich kann jetzt nun besonders auf die Zeit zurückgreifen, als ich als Bezirksapostel hier diente, aber das ist heute auch nicht anders. Und da hat jeder so seine Gaben eingebracht. Der eine mit seinem juristischen Denken, der andere so vorwärtstreibend, jeder so mit seiner Art und in seinen Gaben. Und eines darf ich dir sagen, lieber Walter, das steht tief in meiner Seele: du bist und warst der Edelste von uns. Tatsächlich, da war nie ein Gedanke, ein Gedanke des Falsches, dass man irgendetwas macht, was eben unedel sei.

  Wir anderen haben - ich glaube, ihr stimmt mir da zu und nehmt mir das nicht übel, wenn ich das so sage, ihr lieben Apostel -, ja, unseren Gefühlen freien Lauf gelassen, auch mal irgendetwas gesagt, was man nicht so ganz auf die Goldwaage legen sollte. Also auch mal geschimpft, um es ganz platt zu sagen, oh, was der wieder gemacht hat. Das war aber nicht das Wesen und die Art des Apostels Drave. Da habe ich mich oft sogar unwohl gefühlt, weil ich merkte, da ist er nicht mit einverstanden. Eine ganz, ganz edle Haltung, die er sich bewahrt hat. ich glaube, ihr könnt das bezeugen, ihr lieben Geschwister, das fühlt ihr, dass er so ist. Und das macht dich groß.

  Ich möchte dir, liebe Angelika, danken für die Unterstützung. ich möchte der Familie danken, den Kindern. Ihr habt mit eurem Vater ein enges Verhältnis und ihr habt auch seine Arbeit unterstützt, er hängt aber auch an euch, das weiß ich."


Zie verder: Tijdschrift "Unsere Familie Nr 14/20. Juli 2010"
Stamapostel Wilhelm Leber die gehuwd is met een kleindochter van stamapostel Johann Gottfried Bischoff (* 1871; † 1960), zal met Pinksteren 2013 -wanneer aan hem "ambtsrust" wordt verleend- de geschiedenis ingaan als iemand die liever het besmette verleden van diens schoonfamilie heeft willen opvrolijken dan dat hij heeft willen strijden ter ere van God. Zijn hele manier van doen is duidelijk meer technocratisch geweest dan empathisch. Hij is het meesterbrein achter de totstandgekomen onchristelijke (!) nieuw-apostolische ideologie, welke ideologie de op handen zijnde catechismus tot een enorme misgreep zal maken. Van de kerk is intussen weinig meer over dan een klassieke sekte, geplaagd door historische en actuele schandalen. Overigens groeide de moeder van stamapostel Leber als pleegkind op in het gezin van... stamapostel Bischoff.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door Redactie » di 04 dec 2012, 12:13

@all

Hoewel er op dit Forum een afzonderlijke thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode" is, waarin het onderstaande bericht evenzeer op zijn plaats was geweest, sluiten wij aan op het voorafgaande bericht in déze thread: "Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012". Wat namelijk van belang is om te doorzien is, hoe in de Nieuw-Apostolische Kerk er feitelijk op de gelovigen wordt ingepraat; hoe het geloof dat in de Nieuw-Apostolische kerk dient te worden beleden in de kern serieus afwijkt van het evangelie van Jezus Christus. (...) Is dat dan zo?! Ja, zo is het; spijtig genoeg.

Voor menigeen is in de Nieuw-Apostolische Kerk de hemel van koper gebleken, juist op de momenten wanneer het er écht op aankomt, want hoezo is "één ziel voor de lieve God meer van waarde dan alle schatten op deze wereld", wat er met de mond achteloos wordt beleden? In een veelzeggend lied, dat in de Nieuw-Apostolische Kerk in 1978 werd geschrapt, handelt het wel degelijk over Zijn liefde als grondwet (!) in Zijn werk:
 • ‘s Heren liefde is oneindig,
  hoogste voorbeeld voor de mens;
  onze liefde toch is spoedig,
  veel te spoedig aan een grens.

  Uit ons hart stijg’ dan de bede,
  ernstig, innig, telkens weer;
  met onszelve ontevreden:
  schenk ons meerder liefde, Heer!

  Meerder liefde, hoe begeerlijk,
  en hoe nodig ook, gewis.
  Mogen w’ ons Gods kind’ren noemen
  als daar weinig liefde is?

  Neen, dat kan God niet behagen,
  daardoor roven wij zijn eer;
  en in ootmoed wij dus vragen:
  schenk ons meerder liefde, Heer!

  Heerlijk Godsrijk, waar de liefde
  voor een elk als grondwet geldt;

  overal zult Gij verschijnen
  waar men vredeskind’ren telt,
  die zich door de Geest van boven
  laten leiden, en steeds weer
  bidden uit een diep geloven:
  schenk ons meerder liefde, Heer!


  Voorheen: Lied 76 (gezangboek H.A.G.E.A., 1953)
De hoofdzaak is in de Nieuw-Apostolische Kerk niet steeds ten diepste ook de hoofdzaak. Indien dat namelijk wél het geval had mogen zijn, hadden wij allen ervan kunnen getuigen en daarbij hadden wij niet vaak de gelegenheid voorbij laten gaan! Helaas is in deze kerk het tegendeel wáár, doch hierin hebben veelal de "allerhoogste" leidinggevenden de hand gehad. Hun voorbeeld, hun onverzoenlijkheid, hun hardheid, deed niet navolgen! Ook stamapostel Leber heeft grotendeels niet begrepen waar het om gaat; hooguit waarover het handelt! Het gaat om de vrede van de Opgestane; om dé Liefde van God - onze Vader" (!), om Zijn genade, en om "de gemeenschap des Heiligen Geestes"! Dát is de kern; pertinent níet wat hij vanwege de nieuw-apostolische doctrine (!) zozeer expliciet wilde prijzen bij apostel Walter Drave: "... dein Aufschauen nach oben hin. Zum Segensträger hin, das ist dir nie schwergefallen", "... deinem Aufschauen, deinem gläubigen Aufschauen nach oben". Walter Drave is van die geraffineerde doctrine één van de vele slachtoffers geworden want hij werd erdoor geïnstrumentaliseerd. Hij moest met zijn rapport over de geschiedenis in de jaren 1938 tot 1955 niet het werk Gods een dienst bewijzen, doch "het instituut N.A.K. unlimited", zulks ten faveure van de narcistische kerkvorst Herr Dr. Wilhelm Leber en diens schoonfamilie. Zó werkt het in deze kerk, juist wanneer het er op aankomt! Een goed verstaander heeft dienaangaande stilaan nog maar een half woord nodig.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door Redactie » di 04 dec 2012, 17:31

[Bijgewerkt: 20.45 uur]
@all

Exclusief voor begenadigde uitverkorenen in het ledenregister van het "werk Gods" ter kennisneming...

Chief Apostle Leber answers questions from members of nacworld”: https://nacworld.net/posting/434746/view

 • Afbeelding
(...)
 • Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.

  Uit: Openbaring 21: 27 (NBV)
Het WebTeam


N.B. Heeft u het hierboven opgemerkt onder welke omstandigheden er in het "werk Gods" wordt gekozen voor het Intranet en onder welke andere omstandigheden er wordt gekozen voor het Internet? Zie onder!
WebTeam schreef:(...)
In de rechtszaal tijdens de behandeling van het kort geding, vorig jaar, over de verklaring van het kerkbestuur op 16 juni 2011 "voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland", op het Internet in plaats van op het Intranet, bleek niet alleen dat bij de totstandkoming van deze rapportage er onzorgvuldig was gehandeld doch tevens dat de samenstellers van het document niet wisten dat het zou worden gebruikt in een juridische procedure tegen Ronald Rohn. In de vorm waarin de onderzoeksresultaten nu voorlagen, hadden deze niet in het geding mogen worden gebracht. Des te meer verbaasde het ons dat districtsapostel Armin Brinkmann, weliswaar gedagvaard doch niet zelf ter zitting verschenen, nadat (ook) dit kort geding door het kerkbestuur was verloren, tegen de uitspraak hoger beroep liet aantekenen. Daarmee stelt hij zich dus op het standpunt dat je als bestuursvoorzitter van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland straffeloos iemand, die i.c. werd opgezadeld met een arbeidsconflict, op het word wide web aan de schandpaal mag nagelen!

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Ma 26 Nov 2012, 14:40" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door Redactie » di 04 dec 2012, 22:09

@all

Over de (derde) Europese Informatieavond - zie evt.: http://www.glaubeundkirche.de/viewtopic ... 20#p352920

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door Redactie » wo 05 dec 2012, 10:37

@all

The morning after...

"Endlich hat die Kirchenleitung theologische Diskussionen in die Kirche gebracht und ein Problembewusstsein bei den Gläubigen geschaffen", schrijft Glaubenskultur-Magazine erover. Wat trouwens in dit geval het "Problembewusstsein" betreft; daarvoor had er nu geen Europese Informatieavond hoeven plaats te vinden want de uitgangspunten voor de inhoud van de catechismus zijn al jarenlang bekend. Hierdoor was het van tevoren duidelijk dat de nieuw-apostolische kerkleiding rond de ideologie, waarvan zij blijkbaar vindt dat die moest worden geprepareerd en veiliggesteld, een soort van eigentijdse vestingmuur zou gaan opbouwen. Het begint bij het ambt van stamapostel dat exclusief werkzaam is in Nieuw-Apostolische Kerk. Vervolgens worden er aan dat ambt de meest verregaande bevoegdheden toegekend, zowel in geestelijk als in zakelijk opzicht, en die bevoegdheden zouden zich uitstrekken "tot voorbij alle uithoeken der aarde" want "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" gelden ze voor algehele mensheid; voor levenden en ontslapenen. Dan ben je dus gauw uitgepraat in een gesprek met buren, collega's of kennissen. Ook voor een spreekbeurt op school kom je al uit met vijf minuten. Om het schokeffect wat te verzachten, werd deze niet mis te verstane "Boodschap van stamapostel Leber" verspreid over 600 pagina's. Als Jezus Christus gisteravond onverwacht in de studio was verschenen, zou Hij waarschijnlijk onmiddellijk rechtsomkeer hebben gemaakt.
BakEenEi schreef:(...)
Nadat ik noodgedwongen (!) mijn lidmaatschap had opgezegd, schreef ik aan één van de bestuursleden die ik persoonlijk goed ken nog het volgende:
 • Ten afscheid

  (...)
  Het valt mij steeds meer op hoezeer er zich in onze kerk omstandigheden aftekenen van polarisatie, disharmonie en desintegratie. Anders gezegd, er ontstaat verdeeldheid doordat de overigens gedurig veranderende geloofsleer steeds meer dwingend wordt opgelegd; er ontstaat ongenoegen doordat er steeds minder ruimte is voor ieders spontane inbreng; en er ontstaat ontevredenheid doordat de kerkleiding zich het lot van “zwerfkinderen” niet aantrekt. Met zwerfkinderen bedoel ik kinderen Gods die het aldus aangemeten keurslijf niet paste...

  (...)
  Amersfoort, 4 mei 2007
Op het bovenstaande schrijven kreeg ik geen antwoord.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 25 Jan 2011, 16:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... "
Je kunt elke week voor het goede doel ergens een symfonieorkest laten optreden met uitsluitend musici die bij de Nieuw-Apostolische Kerk in het ledenregister zijn ingeschreven, het internationale kerkbestuur kan overal kinderdagverblijven en bejaardencentra openen, of wat dan ook; in feite gebeurt dat nu bij wijze van spreken allemaal in een arena met een dak dat automatisch open en dicht kan, maar nu werd het definitief gesloten. Voortaan is het de bedoeling dat iedereen kijkt naar het zojuist gereedgekomen nieuw-apostolische firmament, wat er dus op neerkomt dat de gelovigen moeten "opblikken" naar vijf verschillende rangen en standen onder de nieuw-apostolische apostelen van hun zogenaamde Jezus. En dat moet per se in de juiste volgorde: apostel, districtsapostelhelper, districtsapostel, stamapostelhelper en stamapostel. Voilà, de klok werd in één keer zowat 80 jaar teruggezet:
WebTeam schreef:@all

Verwijzend naar het tweede bericht in deze thread, dat zojuist nog werd aangevuld met een belangrijke link naar enkele pagina's uit het manuscript van Rudolf Stiegelmeyr voor diens boek "Aus Gnaden erwählt (Band II)", valt nu te concluderen dat stamapostel Leber het zich ten doel moet hebben gesteld om de Nieuw-Apostosche Kerk in haar oude glorie te herstellen, naar de situatie van 1930 toen zij haar naam feitelijk verwierf, maar dan wel inclusief de nu naar diens inzicht noodzakelijk gebleken kwaliteitsaanpassingen welke de duurzaamheid van het concept zullen waarborgen. Het concept van stamapostel J.G. Bischoff, om precies te zijn.

Zo wordt er kennelijk vormgegeven aan een kerkgenootschap. Het had dus net zo goed een hengelsportvereniging kunnen betreffen op enige levensbeschouwelijke grondslag. Als de leden hun contributie maar betalen en vrijwilligers het werk doen...

Het WebTeam


Bron: Bericht door Het WebTeam op "Za 27 Okt 2012, 17:31" in deze thread
Overigens was het op zichzelf beschouwd helemaal geen slecht idee om de klok maar eens een flink eind terug te zetten want die had gewoon mogen worden ingesteld op de tijd waarin het evangelie van Jezus Christus nog het ware evangelie mocht zijn!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012

Bericht door Redactie » wo 05 dec 2012, 19:40

 • Afbeelding

@all

Op de internationale website van de Nieuw-Apostolische Kerk staat nu een artikel over de gisteren gehouden Europese Informatieavond. Zie "Katechismus der Neuapostolischen Kirche offiziell eingeführt!".

Daarnaast werden er enkele videobeelden van de satellietuitzending beschikbaar gesteld. Zie http://www.nak.org/de/news/informations ... techismus/.

Zie ook het redactionele bericht op "Di 04 Dec 2012, 14:11" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode", alsmede het bericht door BakEenEi op "Wo 05 Dec 2012, 12:15" in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Plaats reactie