Misbruik van geloof en vertrouwen

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2617
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door TjerkB »

@all

"Ik was gek van geluk" is de titel van het in oktober jl. verschenen boek dat ik las van Carine Damen over sektarische bewegingen in Nederland (464 pag.). Werkelijk schokkende verhalen illustreren hierbij de ernst van de gezondheidsrisico's voor wie heimelijk ten prooi valt aan veelal innemende buitenstaanders die er echter een persoonlijk belang bij hebben om in andermans leven de regie voor een belangrijk deel over te nemen. Daarmee komt in dit boek het hele fenomeen van bedrieglijk spiritueel leiderschap en de verregaande gevolgen ervan zelfs nog beter uit de verf dan in het recentelijk uitgebrachte rapport "Het warme bad en de koude douche", samengesteld in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Wie leest wat Carine Damen nu uit de doeken deed, ziet (pas) het venijn.

De schaalgrootte waarop ook in Nederland mensen soms eerst nog jarenlang onbewust worstelen met een diffuus onwelbevinden, terwijl dit uiteindelijk te wijten valt aan het misplaatste gezag dat stilaan aan derden werd toevertrouwd om grote invloed te hebben op allerhande keuzes in de persoonlijke levenssfeer, blijkt enorm te zijn. De reden waarom dit niet eerder overtuigend aan de oppervlakte kwam, is dat het leed vaak niet te duiden valt. Bovendien laten slachtoffers uit schaamte en eveneens uit onwetendheid zich er niet gemakkelijk over uit. Maar de samenleving is niet zelden ook geneigd weg te kijken van wat wel degelijk misstanden zijn. Dit is de laatste jaren het meest duidelijk geworden bij wat er aan het licht kwam over seksueel misbruik door religieuzen. Helaas staan zulke onberispelijk gewaande personen ook aan andere verleidingen bloot.

Dat ondervond in de Nieuw-Apostolische Kerk bepaald niet alleen broeder Rohn. Hopelijk wordt het mede door de informatie uit bovenvermelde publicaties velen duidelijk dat het op dit punt wel eens menens kan zijn.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2617
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 10-12-2013, 17.00 uur]


@all

"Verhalen over machtswellust, blinde gehoorzaamheid, psychische vernedering en uitsluiting." Zo rapporteerde Elma Drayer op 25 januari 2007 bij Vrij Nederland over "Een opwindend new ageweekend. De gladde aanpak van de Sichting Fun". Later kwam zij bij Trouw op het onderwerp terug in het artikel "Vanwaar toch die mildheid voor al wat new age heet?" van 23 augustus 2007. (...) Hoe mild zijn wíj eigenlijk in dit opzicht? Want stel nu eens dat er dienovereenkomstig te berichten valt over de manier waarop de nieuw-apostolische kerkleiding in de achterliggende jaren invulling gaf aan de van overheidswege toegekende privileges in het kader de voor het kerkgenootschap geclaimde aanwijzing van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)! Of kan het de aangesloten leden zijn ontgaan dat hiervoor nu al ruim drie jaar lang wordt gewaarschuwd?

Ook ik heb daaraan een bijdrage willen leveren want al snel viel het te doorzien dat er een bestuurlijke integriteitskwestie werd gecamoufleerd bij wat er -derhalve om bedrijfspolitieke redenen- gemakshalve in de schoenen werd geschoven bij broeder Ronald Rohn. Binnen het kerkbestuur zelf ging er véél meer mis dan er naar buiten toe werd gecommuniceerd over Residence Eimersstaete in Arnhem en over de vage tekenen, die er volgens officiële lezingen enkel en alleen op wezen dat districtsapostel De Bruijn in Oostenrijk wilde "onthaasten". Achter de coulissen, "in de keuken van de kerk", waren bij mij de schellen "in een vorig leven" echter al van de ogen gevallen. Ik wíst dat juist op beslissende momenten de weelde van aanzien en van macht voor de ambtelijke top in de organisatie bij voorkeur te zwaar aanvoelt om te willen dragen.

Hoe ontluisterend het ook telkens is: er voltrok zich hier voor mij een "déjà vu". Toen ook nog broeder Bauke Moesker door de dilettanten in het bestuur op verachtelijke wijze werd aangepakt, klom ik in de pen. Het kerkbestuur wilde van niets weten, hoezeer ik mijn best er ook voor deed om aan te geven dat men de verkeerde weg was ingeslagen en hoe kwalijk zulks kan uitpakken. Maar ik wilde niet de "voet-tussen-de-deur-methode" toepassen, ook niet bij individuele derden. Wel verduidelijkte ik diverse achtergronden via het Internet want ik vind het beschamend dat in de Nieuw-Apostolische Kerk "onwetenden" onwetend worden gehouden. Al met al heeft het voor "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nu geen zin meer om te stellen "Wir haben es nicht gewußt". Integendeel: men handelt tegen beter weten in.

Ofschoon het complexe mechanismen zijn die slachtoffers in de greep van de macht gevangen houden, had ik niet voorzien dat het onderwerp, nu ruim drie jaar later, in het "forumberaad" nog steeds bovenaan op de agenda zou staan. Het gaat er ongelofelijk stroperig aan toe bij "de rechtsgang" die volgens apostel Peter Klene moet worden afgewacht, alvorens het kerkbestuur zich nader over het dossier Rohn kan uitlaten. Hopelijk werpt in 2014 de behandeling van het ingestelde hoger beroep eindelijk het volle licht op elk afzonderlijk deel van de hele zaak. Steeds is er beweerd dat er geen enkele samenhang moet worden aangenomen tussen de onderhavige ontslagzaak c.a. en de privé-kwestie Oostenrijk, maar zo ligt het volgens mij pertinent niet. Bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam viel namelijk al anders te beluisteren.

Gaandeweg heb ik wel eens gesproken van "a hell of a job"... "om door te krijgen hoe er in de Nieuw-Apostolische Kerk met mensen wordt gesold. Brieven worden ongevraagd voor commentaar doorgezonden aan derden, vertrouwelijke informatie is veelal gemeengoed, vaak is er geen beleid maar worden er alleen ad hoc beslissingen genomen, enzovoort. En de districtsvoorgangers spelen alsmaar stommetje. Zo niet; dan EXIT." Het lijkt wel alsof bij de "seminars, werkcolleges of workshops" die er voorlopig tot 2017 worden georganiseerd voor "de dienaren" er een grondige voorkennis wordt vereist op het niveau van "100 manieren om kinderen die vragen over te slaan". Onlangs kon ik daar gewoonweg niet omheen, toen er in Bottrop een opziener ten tonele werd gevoerd die werkelijk deed alsof de tijd sinds 2009 had stilgestaan. Een robotachtige bureaucraat.

Hoe het in de toekomst verder gaat? Wacht het in deze kerk niet af, zou ik aanraden. Het is al verre van goed en het komt ook helemaal niet meer goed. Wie aan drie jaar schrijfwerk niet genoeg heeft - jammer dan.

Groet,
TjerkB


N.B.
BakEenEi schreef:@all

Het is vandaag precies een maand geleden dat ik in de thread "Wie hebben dit bedacht en met welk mandaat?" het navolgende kenbaar maakte:
BakEenEi schreef:(...)

Ondanks het kennelijke gegeven dat er zich in Arnhem financieel wanbeheer manifesteert, bestaat er bij het kerkbestuur nog niet het geringste voornemen om broeders en zusters die zich nu zorgen maken vast gerust te stellen. De usance bij het kerkbestuur om tegenover gemeenteleden nergens verantwoording over af te leggen prevaleert te allen tijde. Aangezien de internationale kerkleiding erin berust dat "gebiedskerken" in hun (financiële) doen en laten autonoom zijn, hebben de bestuursleden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van niemand iets te duchten, zelfs niet wanneer zielen geestelijk zijn verwond of wanneer er veel geld over de balk is gesmeten. Districtsdienaren en voorgangers laten dit gedurig maar zo gebeuren. Dit betekent dat zij liever de fouten van "hun meerderen" toedekken dan dat zij hun geweten laten spreken tegenover de zielen die zij namens God zouden verzorgen. Dergelijke verschijnselen zijn niet representatief voor een achtenswaardig kerkgenootschap doch eerder tekenend voor een verderfelijke sekte. Waarom laat ieder zich dit toch welgevallen? Zijn allen gebrainwasht?

Bron: BakEenEi op vr 15 okt 2010, 07:41
Om redenen van het voorgaande wend ik mij nu tot alle "kerkelijke ambtsdragers" (vgl. art. 8/statuten) van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, en tot de Districtsvoorgangers in het bijzonder!

(...)


Uit: Bericht van BakEenEi op "Ma 15 Nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" op het forum van Bauke Moesker
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2617
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door TjerkB »

@all

Uit welingelichte betrouwbare bron vernam ik dat twee kinderen in het gezin van de voormalige medewerker bij de "Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland", over wie het handelt in deze rubriek en die ten prooi viel aan met elkaar samenspannende "zegenaars", weliswaar in eerste instantie een uitnodiging kregen om te midden van andere jeugdleden bij dit kerkgenootschap een ontmoeting te hebben met districtsapostelhelper Rainer Storck en zij die uitnodiging ook aannamen doch dat deze vervolgens door de kerkleiding werd ingetrokken. Bovendien (!) werden de daarmee afgewezen kinderen ontvriend, buitengesloten dan wel geëxcommuniceerd bij het sociale netwerk van de kerk, nacworld, waar hoog in het vaandel staat: "One faith - One future". (...) Wat ben je voor iemand als je dán wegkijkt en/of aan zulke misstanden (stilzwijgend) gedoogsteun verleent?!

Bij nacworld viel trouwens zojuist mijn oog op de tekst...
... maar er stond bij: "De volledige bijdrage is alleen te zien voor aangemelde leden van nacworld." Ik was namelijk benieuwd hoe men uitleg zou weten te geven aan de toevoeging "mit wertschätzender Nächstenliebe".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2617
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Ik was namelijk benieuwd hoe men uitleg zou weten te geven aan de toevoeging "mit wertschätzender Nächstenliebe".

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "vr 14 feb 2014, 08:22"
@all

" 'Geloven' is een werkwoord!" is wat één van mijn vrienden vermoedelijk zal zeggen als ik hem vertel wat er hier is voorgevallen. Men kan wel indrukwekkend praten over Jezus Christus, de Bijbel en over hoezeer het allemaal aankomt op deemoed en liefde, maar valt dat in Zíjn werk (!) te rijmen met alléén de euvele moed om alles wat er om je heen gruwelijk misgaat hooguit te laten gebeuren?
 • [14] Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:
  [15] Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! [16] Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. [17] U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. [18] Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. [19] Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. [20] Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
  [21] Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. [22] Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”’


  Uit: Openbaring 3 (NBV)


  Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

  Uit: 1 Johannes 4: 1 (NBV)
Al jarenlang valt mij in de Nieuw-Apostolische Kerk met name één ding op: er wordt gepraat, gepraat en nóg eens gepraat - en de mensen die dat voordoen laten zich van alle kanten napraten én fotograferen. En dat is het!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2617
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 14.00 uur]
TjerkB schreef:(…)
Al jarenlang valt mij in de Nieuw-Apostolische Kerk met name één ding op: er wordt gepraat, gepraat en nóg eens gepraat - en de mensen die dat voordoen laten zich van alle kanten napraten én fotograferen. En dat is het!

(…)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "vr 28 feb 2014, 08:12"
@all

Wordt er desondanks een keer handelend opgetreden, dan kan het dus zomaar gebeuren dat er een "zegenaar" opduikt die twee jongeren de wacht aanzegt die nota bene een voorafgaande uitnodiging hadden aangenomen. Wie op zo'n manier van doen krijgt met iemand die er kennelijk niet de minste moeite mee heeft om in de huid te kruipen van een advocaat van de duivel, moet in de hele Nieuw-Apostolische Kerk vervolgens niet rekenen op enige compassie. "Zegenaars" bij dit kerkgenootschap hebben met de aangesloten leden altijd alleen maar het beste voor. Met het verstand compleet op nul en de blik volstrekt op oneindig handelen zij zuiver in de geest van hún eigen "zegenaars". Zolang die zich tevreden tonen, is er niks aan de hand. Dan hoef je je over je carrière in het nieuw-apostolische "werk Gods" helemaal geen zorgen te maken. Dan scheelt het in ieders verbeelding nog maar een haar of je wordt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd door Jezus Christus zelf als volgt toegesproken:
(...)
Aus der Liebe zu Gott
Den scheidenden Bezirksapostel würdigte der Stammapostel als „Gesandten des Herrn“. Das Sendungsbewusstsein habe bei ihm zu einem tiefen Gottvertrauen geführt. „Du bist überall hingegangen, wo dich Gott hingeschickt hat – und dann hast du den Herrn erlebt.“ Und das habe Bezirksapostel Brinkmann in aller Demut gemacht. „Dir war immer bewusst: Der Sieg kommt vom Herrn.“

Für ihn sei es nicht einfach, die Amtszeit von Bezirksapostel Brinkmann zusammenzufassen. Mit 34 Jahren wurde er zum Apostel ordiniert. Bis heute habe er seinen Eifer, seine Energie bewahrt. „Du warst nie müde, hast immer weitergemacht, hast gebrannt vom Eifer für den Herrn.“ Triebfeder sei dabei die Liebe zu Gott gewesen. „Es musste immer mehr sein, immer größer, weil es für Jesus Christus nie genug war.“ Dieser gesunde Eifer sei aus der Liebe zu Gott gekommen.

„Ein wahrer Seelsorger“
Als dritten Aspekt der Persönlichkeit nannte der Stammapostel den Seelsorger Armin Brinkmann. „Du warst deinen Glaubensgeschwistern sehr nahe. Wenn du von Leid oder Krankheit erfahren hast, dann war der große Armin immer tief berührt, ein wahrer Seelsorger.“

Dies habe auch dazu geführt, dass er jeder Gruppe besondere Aufmerksamkeit widmete, den Kindern, den Jugendlichen oder auch den Familien mit einem behinderten Mitglied.

Zudem würdigte der Stammapostel die Kompetenz, Intelligenz, große Erfahrung, den Mut und die Ideen, die eine Bereicherung in der Bezirksapostelversammlung gewesen seien. „Du hast auch in der globalen Kirche durch dein Wirken und dein Helfen viel Segen bewirkt.“ Und er sei ein treuer, hilfsbereiter, zuverlässiger Freund gewesen.

(...)


Bron: Bericht d.d. 24-02-2014 onder de titel "Stammapostel ordiniert neuen Bezirksapostel" op de website van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R.
Nooit eerder in mijn eigen nieuw-apostolische "carrière" ben ik in slechts enkele alinea's zó veel onwaarheid tegengekomen. Een in ons land gevleugelde uitdrukking als "De leugen regeert!" dekt hierbij amper de lading...
 • Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

  Uit: Lucas 18: 16 (NBV)
Spraakwaterval Schneider die bulldozer Brinkmann op bovenbeschreven wijze de hemel in prijst, liet het bij diens lofuitingen voorkomen alsof hij laatstgenoemde dag-in dag-uit van zeer nabij heeft meegemaakt. Waanzin!! Voor wie door de bulldozer in kwestie werd platgewalst, is er, nu alle verwijtbare nalatigheden van betrokkene en plein public impliciet zijn gelegitimeerd, in het wereldomvattende nieuw-apostolische "rijk Gods" géén plaats meer. Slachtoffers van machtsmisbruik dienen zich zeker gelukkig te prijzen dat zij zijn overreden door een limousine in plaats van door een boerenwagen!

Ik persoonlijk snap niet dat hele horden toehoorders naasten, wier smarten onder dit godgeklaagde regiem aldus deerlijk worden miskend, meedogenloos laten vertrappen! Wat een hypocrisie! Wat een onrecht en wat een bedrog. Hoe kun je na de verkondiging van zulke lariekoek überhaupt "Amen" zeggen? Hoe kan men een paljas als Jean-Luc Schneider, gezien ook diens gewoonweg ziekelijke optreden op zondag 8 december 2013 in het Spaanse Valencia, in 's hemelsnaam nog ernstig nemen? Het valt aan te raden onder ogen te willen zien dat de zelfvoldane machthebbers in deze "reli-industrie" wel eens hopeloos verknipte persoonlijkheden kunnen zijn.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door willempower »

@all

Deze week kwam me een verhaal ter ore wat duidelijk aangeeft hoe belangrijk het ambt boven het geloof staat .
Iemand was een functie binnen de kerk beloofd en de andere die ook kennelijk kandidaat was , of voelde dat die het was werd daarmee gepasseerd ??!
Deze heeft de kerk verlaten en komt niet meer .Duidelijk toch hoe het werkt .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2617
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door TjerkB »

@all

Dit betreft mogelijk deels ook wel de situatie van destijds apostel Sepers. Aan de andere kant, jarenlang heeft de nieuw-apostolische kerkleiding willen doen geloven dat het werk Gods eerst en vooral wordt belichaamd door de wereldwijde Nieuw-Apostolische Kerk. Als zich dan echter omstandigheden aandienen, welke gelovigen aan het denken zetten, kan dit deze en gene opeens dermate veel voortschrijdend inzicht opleveren, dat men een belastend bijgeloof voorgoed aan de wilgen hangt.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door Levi »

@ll, TB
Aan de andere kant, jarenlang heeft de nieuw-apostolische kerkleiding willen doen geloven dat het werk Gods eerst en vooral wordt belichaamd door de wereldwijde Nieuw-Apostolische Kerk.
Voor lang tijg gold het geven van ambten als een 'afgebeden zaak'! Wie dan antwoord gaf weet ik niet..
Tegenwoordig is het een "uitgemaakte zaak".

Groet,
Levi
Jabob65
Berichten: 90
Lid geworden op: di 25 mar 2014, 18:38

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door Jabob65 »

Wie de NAK op Facebook volgt, kan een foto + artikel zien van een stampapostelbezoek van een aantal jaren geleden, ook de heer De Bruijn is zichtbaar op deze foto, en hij maakt een vrolijke indruk. Er staat een verhaaltje bij over Paulus en de Korintiërs en het komt er eigenlijk op neer dat Leber stelt dat zij Apostel Paulus niet accepteerden op grond van zijn voorkomen (incl. zijn gebrekkige manier van spreken).

Naar mijn mening is dit nu typisch zo'n nieuw-apostolische set-up want op het moment dat je dan kritiek zou willen hebben op bv De Bruijn, dan is er weer sprake van een syllogisme want de conclusie is dan dat jij, net als die verwende en vervelende Korintiërs, kritiek hebt op de door God gezondene.

Met andere woorden: je wordt monddood gemaakt.

Maar ik werkelijkheid ligt de situatie genuanceerder:

- Er was sprake van een competentie strijd want de Korintiërs hadden goede (betere) betrekkingen met een aantal Apostelen uit Jeruzalem
- En deze Apostelen hadden Jezus persoonlijk gekend
- Verder is er geen sprake van hoor en wederhoor dus we kennen de insteek van de Korintiërs niet
- Wel is het zo dan velen grote moeite hadden met de drammerige opstelling van Paulus
- En ook om die reden hadden ze een voorkeur voor andere predikers.

Kortom, hier wordt een korte bijbel passage gebruikt (eigenlijk misbruikt) om de eigen positie te versterken, en als je dat nu maar bij voortduring doet, dan kan het vanzelf gaan gebeuren dat de gemeenschap evolueert in een kritiekloze massa, en dat is precies hetgeen er is gebeurd en nog steeds gebeurt.

Misstanden zoals met De Bruijn en Brinkmann zijn dan een logisch gevolg.

Ook Schneider kan daarom de meest bizarre dingen zeggen zonder dat daar een reactie op komt, zelfs mensen die goed opgeleid zijn, verdedigen het kastenstelsel zoals uitgewerkt door Jean-Luc.
Jabob65
Berichten: 90
Lid geworden op: di 25 mar 2014, 18:38

Re: Misbruik van geloof en vertrouwen

Bericht door Jabob65 »

Op de Facebookpagina van de nieuw apostolische kerk Holland zag ik zopas deze foto:

http://ur1.ca/hxie6

Er staat dan bijgeschreven: Ik en mijn huis wij willen de Heer dienen!

Ik vraag me dan af hoe de brutaliteit kunt hebben om juist nu een dergelijke foto te plaatsen....
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”