Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk en wat is een sekte
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

(...)
Sekten? Die had je toch in de jaren zeventig?’ Dat is de veelgehoorde reactie als ik vertel dat ik bezig ben met een boek over sekten. Dat er veel sektarische organisaties in Nederland bestaan, soms al tientallen jaren, weten weinig mensen. Dat deze organisaties vaak niet zo onschuldig zijn als ze lijken, willen weinig mensen geloven.
Dat blijkt wel uit de naïviteit waarmee overheidsinstanties zoals de Belastingdienst deze organisaties bejegenen. Sekten in Nederland genieten veelal de fiscale voordelen van stichtingen en hebben evenveel vrijheid als kerkgenootschappen om hun gedachtegoed uit te dragen. Wat zich werkelijk achter de voordeur van dergelijke organisaties afspeelt, lijkt niemand iets te kunnen schelen.

(...)
Wat opviel was dat bijna alle ex-leden zich schaamden. Over het feit dat zij, intelligente mensen, zich zo hadden laten beetnemen op een kwetsbaar moment. Ze hadden zich laten vernederen, hersenspoelen en misbruiken. Dat zij zich hier niet schuldig om hoefden te voelen, konden ze soms moeilijk geloven. Ze konden het zichzelf niet vergeven.
Ook angst leefde nog duidelijk in hun hart. Angst voor represailles van de groep die zij, soms lang daarvoor, hadden verlaten, angst voor juridische stappen, bedreigingen, vervelende e-mails, inbreuk op hun privacy en nog meer.

(...)

Bron: "Woord vooraf" uit IK WAS GEK VAN GELUK, EEN BOEK OVER SEKTEN. Lees »HIER« het eerste hoofdstuk. Zie tevens http://www.lsamsterdam.nl/boek/ik-was-gek-van-geluk/.
@all

In het kader van de beantwoording van de vraag "Is de Nieuw-Apostolische Kerk een sektarische beweging?" val ik hier maar even met de deur in huis want het lijkt mij verstandig om eerst goed te begrijpen wat de Nieuw-Apostolische Kerk tegenwoordig pertinent níet kan zijn.

[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

BakEenEi schreef:(...)
Exact wat er in 1960 óók gebeurde met de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" ...
Cognitieve dissonantie
Als mensen te maken krijgen met feiten of situaties die niet stroken met hun opvattingen dan ontstaat er een onaangenaam gevoel dat moet worden opgelost. Dan treedt er een psychologisch mechanisme in werking om die conflicterende (dissonerende) opvattingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit is in de kern de theorie van de cognitieve dissonantie die in 1957 werd geformuleerd door de psycholoog Festinger. Het oplossen van innerlijke tegenstrijdigheden is een aangeboren mechanisme. Uit het dagelijkse leven zijn talrijke voorbeelden te noemen. Interessant is dat Festinger zijn theorie testte en verder uitwerkte aan de hand van een sekte. De leden van die sekte en zijn leidster waren ervan overtuigd dat de wereld aan het eind van het jaar zou vergaan door een grote vloedgolf en dat de ware gelovigen zouden worden gered door een ruimtevaartuig. Sommigen hadden hun familie verlaten en hun baan opgezegd. Festinger verwachtte dat het niet-uitkomen van de profetie een onaangenaam gevoel zou veroorzaken bij de leden. Het geloof helemaal vaarwel zeggen, was geen optie, want daarvoor waren de leden te sterk betrokken en zou een te groot (innerlijk) conflict veroorzaken. Festinger voorspelde dat de leden juist steun zouden zoeken in hun geloof en in het uit- blijven van de vloedgolf en ufo het bewijs zien van hun geloofsovertuigingen. De vloedgolf bleef uit op het voorspelde uur en de leden waren erg verbaasd. Ze probeerden allerlei verklaringen hiervoor te vinden. Een paar uur nadien ontving de leidster een bericht van de buitenaardse wezens: God had besloten de aarde te sparen en niet te vernietigen. De kleine groep gelovigen had, door de hele nacht te waken, zoveel licht verspreid dat God de wereld wilde sparen. De onaangename dissonantie was hiermee opgelost.


Bron: "Het warme bad en de koude douche", een onderzoek naar misstanden in nieuwe religieuze bewegingen en de toereikendheid van het instrumentarium voor recht en zorg; pagina 105. Beke-reeks, 2013.
Zie tevens in dit verband mijn bericht op "Zo 16 Sep 2012, 15:32" in de thread "ALARM".

(...)


Uit: Bericht van BakEenEi op "Zo 24 Nov 2013, 20:58" in de thread "Brood des Levens" 1 augustus 1960 op het forum van Bauke Moesker
BakEenEi schreef:(...)
Om alvast de oneigenlijke hiërarchische (bestuurlijke) verhoudingen onder "Gods medearbeiders" af te schaffen, is er nog niet eens een statutenwijziging nodig! Toereikend zijn: oprechte bedoelingen. Zodra daarmee de belangrijkste stap is gezet, kunnen ook andere verbeterpunten worden aangepakt. Voor het overige...
Redactie schreef:(...)
Een kerkgenootschap is niet meer dan een facilitair bedrijf dat gelovigen voorziet van een dak boven het hoofd, al kun je er natuurlijk een gezelligheidsvereniging en/of een beleggersclub en/of een liefdadigheidsinstelling van maken. Kinderen Gods zijn aan elkaar gelijkwaardig terwijl de opvoeding door de werkzaamheid van de Heilige Geest kan worden overlaten aan onze hemelse Vader die bij een ieder van hen het hart aanziet. Wie zich in Zijn werk -ondanks zielzorg in een kerk- niet veilig voelt in Jezus' armen, wordt in geestelijk opzicht emotioneel verwaarloosd! Spijtig genoeg is dit in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de orde van de dag doordat bazen en bovenbazen in de organisatie zich als kille zakenlieden zijn gaan gedragen die niet open kaart spelen en vooral hun eigen gang gaan. Dienaren op Zijn akkerwerk -waarbij overigens geen rekening behoeft te worden gehouden met het verschijnsel van echelonnering- mogen naast elkaar (!) helpers zijn aan Christus' plaats. Wie het best bakstenen, dakpannen en andere bouwmaterialen kan inkopen om vervolgens een kerk te bouwen, mag de vinger opsteken en dan zal het ook daarmee wel in orde komen...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 22 Mei 2011, 19:36" in de thread "Levensbeschrijving Dap. Brinkmann".
Bestuursfuncties vereisen professionaliteit. Geen (stiekeme) "belangenverstrengeling" meer want dat is pas vragen om moeilijkheden. Een zuivere intentie en transparantie in de organisatie dwingen respect af. Synergie!

Terugkomend op het dossier met betrekking tot de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff"; als het bij de kerkleiding aanstonds opnieuw ontbreekt aan de moed om slachtoffers van ambtelijke willekeur en geestelijk geweld alsnog respectvol te bejegenen, ligt de geloofwaardigheid van het elitaire nieuw-apostolische kerkbestuur voorgoed aan diggelen. Dan hebben we hier definitief van doen met een gevaarlijke sekte.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 20 Nov 2013, 22:07" in de thread "Lafhartige 'verklaring' van Betonkopf Wilhelm Leber" op het forum van Bauke Moesker
@all

De beide quotes hierboven verwijzen naar de zogenaamde Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff:
 • Die Botschaft
  "Nach mir kommt keiner mehr ... Ich persönlich bin überzeugt, daß die Zubereitung des königlichen Priestertums in der Zeit erfolgt, in der ich noch vorhanden bin, und daß die Reichsgottesarbeit im Weinberg des Herrn mit mir ihr Ende erreicht, daß also der Feierabend kommt, wo Lohnzahlung stattfindet. Das Zeichen hierfür besteht darin, daß der Herr zu meiner Zeit in Erscheinung tritt und Abschluß seines Werkes macht."
Zie verder hieromtrent de thread "Brood des Levens 1 augustus 1960" op het forum van Bauke Moesker. Dat dit een vervelend voorval was in het verleden, daar zullen de meeste gemeenteleden het vandaag de dag wel over eens zijn. Alleen: het verplichtende karakter van de gepredikte Boodschap heeft destijds nogal wat psychisch letsel veroorzaakt met voor menigeen zelfs blijvende gevolgen. Nimmer echter heeft de nieuw-apostolische kerkleiding daarvoor de verantwoordelijkheid aanvaard, laat staan de aansprakelijkheid erkend - en juist dát geeft te denken. Men heeft zich er niet eens op enigerlei wijze voor ingespannen om bij betrokkenen de geestesnood te lenigen. Integendeel nota bene want op 4 december 2007 nam het internationale kerkbestuur dienaangaande het officiële standpunt in dat wie in de jaren '50 van de vorige eeuw gewoon de prediking van de internationale bestuursvoorzitter, stamapostel Johann Gottfried Bischoff, onvoorwaardelijk had omarmd, zich de gewetensnood, geestesnood en wat dies meer zij eenvoudig had kunnen besparen!

Met andere woorden: wie de regie in het (geloofs)leven overlaat aan degenen die daarvoor in de Nieuw-Apostolische Kerk worden aangesteld, zal daarvan geen (letsel)schade kunnen ondervinden. Welnu, dan mogen bij ons alle alarmbellen gaan rinkelen. (...) Doordat menigeen intussen wat mondiger is geworden, bracht die "vervolgboodschap" op de (tweede) Europese Informatieavond van 4 december 2007 -goddank- flink wat opschudding teweeg, zowel binnen als buiten de Nieuw-Apostolische Kerk. Sindsdien wringt de kerkleiding zich in alle bochten om er een neutraliserende (politieke) draai aan te geven, maar dat wil nog niet erg lukken.

Omdat het bovenbedoelde "voorval" in werkelijkheid tekenend is voor ongelofelijk veel voorvallen in deze kerk die nog steeds op dezelfde manier mensen stilaan ongelukkig maken en ze soms zowat in het verderf storten (!), verdient het aanbeveling dat "de samenleving" hier eindelijk eens met grote vastberadenheid op inzoomt. Voorkomen moet worden dat de kerkleiding kans ziet om dergelijke wanpraktijken "wit te wassen":
BakEenEi schreef:
zefyr schreef:De tango dans je nooit alleen en de catechismus is er niet alleen voor de nieuw-apostolischen, maar ook voor paus Franciscus en curiekardinaal Kurt Koch.

http://www.nak.org/de/news/nak-internat ... cle/18346/
@all

In december 2012 kocht ik een Duitstalig exemplaar van de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk. Een omissie: onvermeld blijft dat de inhoud níet "heilsnotwendig" is voor wie tot de kennis der waarheid wil komen. Ook anderen hebben dit en méér al vastgesteld. Zie bijvoorbeeld het onlangs verschenen artikel "Von der Sekte zur Freikirche (?) – Entwicklungen und Hintergründe an konkreten Beispielen" van Eduard Trenkel.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Za 23 Nov 2013, 16:10" in de thread "de tango dans je nooit alleen: catechismus voor de paus" op het forum van Bauke Moesker
[wordt vervolgd]


Groet,
BakEenEi
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
In het kader van de beantwoording van de vraag "Is de Nieuw-Apostolische Kerk een sektarische beweging?" val ik hier maar even met de deur in huis want het lijkt mij verstandig om eerst goed te begrijpen wat de Nieuw-Apostolische Kerk tegenwoordig pertinent níet kan zijn.

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "do 05 dec 2013, 09:08"
@all

Tot voor kort werd in de Nieuw-Apostolische Kerk geleerd dat deze geloofsgemeenschap "het werk Gods" is en derhalve dat haar "dienaren" de enige ware Godsgezanten zijn. Eind vorig jaar echter gaf het internationale kerkbestuur een catechismus uit en sindsdien wenst men officieel alleen nog te spreken van "het verlossingswerk" (van God). In feite wordt hiermee hetzelfde bedoeld maar bij "andersdenkende christenen", zoals bij hen die erover zullen beslissen of de Neuapostolische Kirche nu het (aspirant-)lidmaatschap kan krijgen bij de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, komt het met zo'n eufemisme misschien wat minder stellig over. Gold de bestuursvoorzitter van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk, de stamapostel, voorheen als de eerste knecht van God op aarde; thans mag dit laatste niet meer "hardop worden gedacht". Let op de nuance!

Wat de Nieuw-Apostolische Kerk officieel precies is, is daarmee niet exact wat de aangesloten leden er ondertussen van behoren (!) te denken. Nog altijd wordt er heimelijk een onbegrensd vertrouwen van ze verlangd...

Dit levert voor de gelovigen en voor kerkelijke ambtsdragers in het bijzonder nogal eens de spreekwoordelijke spagaat op. Sporadisch komt men daar naderhand uit - door veel te weinig transparantie in de organisatie.

[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

@all

Het momentele geestelijke klimaat in de Nieuw-Apostolische Kerk laat zich volgens mij het best als volgt beschrijven:
BakEenEi schreef:@all

What's in a name?! Daar gaat het helemaal niet om! De dikke Van Dale (twaalfde druk) zegt er overigens het volgende van:
 • sekte (v.(m.); -n of -s) [<Fr. secte], (soms met ongunstige bijbetekenis) de gezamenlijke aanhangers van een, m.n. godsdienstige, gezindheid, die op bepaalde punten afwijkt van een meer oorspronkelijke waaruit zij is voortgekomen; in de christelijke Kerken m.n. van toepassing op groeperingen die zich afsplitsen van een kerkgemeenschap op grond van afwijkende opvattingen betreffende een niet-centraal geloofspunt: een sekte stichten; de sekte der hernhutters; onder de protestanten vindt men tal van sekten;
Waar het hier wél om gaat is: wat staat de nieuw-apostolische kerkleiding nu werkelijk voor ogen? De integriteit van "hoge dienaren" is immers nogal ter discussie komen te staan! Walst men niet over gelovigen heen die zelfs op hun meest gerechtvaardigde simpele (!) vragen soms al geen antwoord krijgen? Dáár wringt eenvoudig de schoen. Terwijl iedereen door de kerkleiding wordt opgetrommeld om onder nieuw-apostolische vlag naar buiten toe in beweging te komen (muzikanten, ondernemers, gehandicapten, en noem het allemaal maar op), mag ondertussen niemand weten hoe het geld wordt besteed; mag niemand weten waarom tegenwoordig iedereen "die het doel wil bereiken" door de ambtelijke top in de organisatie getraind, (om)geschoold en betutteld (!) moet worden. Wat steekt daar nu echt achter?! Wie het antwoord op dergelijke vragen niet interesseert, is m.i. al een heel eind op weg om gehersenspoeld te zijn.
 • [1] Vijf dagen later arriveerde Ananias, de hogepriester, samen met enkele oudsten en met Tertullus, een advocaat. Ze dienden hun klacht tegen Paulus in bij de procurator. [2] Toen deze voor het gerecht geroepen was, begon Tertullus zijn requisitoir als volgt: ‘Excellentie, dat wij dankzij u in duurzame vrede leven en dat door uw vooruitziend beleid hervormingen ten gunste van het Joodse volk totstandkomen, [3] erkennen we van ganser harte, en we zijn u daarvoor veel dank verschuldigd. [4] Ik wil u echter niet langer ophouden dan nodig is, en daarom doe ik een beroep op uw welwillendheid om een ogenblik naar ons te luisteren. [5] Het is ons gebleken dat deze man een ware pest is en dat hij overal ter wereld onlusten onder de Joden veroorzaakt. Als een van de voornaamste leiders van de sekte van de Nazoreeërs [6] heeft hij zelfs een poging ondernomen om de tempel te ontwijden, waarna we hem hebben overmeesterd. [8] Dat al onze beschuldigingen juist zijn, kunt u uit zijn eigen mond vernemen als u hem ondervraagt.’ [9] De Joden steunden de aanklacht en bevestigden de juistheid ervan.

  [10] Toen de procurator Paulus toeknikte ten teken dat hij het woord mocht voeren, sprak hij als volgt: ‘Ik weet dat u al vele jaren rechtspreekt over het Joodse volk, en daarom verdedig ik mijn zaak in goed vertrouwen. [11] U kunt u ervan vergewissen dat ik pas twaalf dagen geleden naar Jeruzalem ben gegaan om daar God te aanbidden. [12] Ik heb in al die tijd nooit een debat uitgelokt of een volksoploop veroorzaakt, niet in de tempel, niet in de synagogen en ook niet elders in de stad. [13] Mijn aanklagers beschikken over geen enkel bewijs voor hun beschuldigingen. [14] Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij een
  sekte noemen, de God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat; [15] en evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan. [16] Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen. (...)’

  Uit: Handelingen 24 (NBV) Zie verder: Samenzwering tegen Paulus en De aanklacht tegen Paulus en zijn verdediging voor Felix
De nieuw-apostolische kerkleiding kan bij mijn buren die benieuwd waren naar ons geloof wel met de deur in huis willen vallen, ze willen imponeren met zelfgemaakte succesverhalen op flitsende websites, waarna ook zij geacht worden om de rest van hun leven vooral te ijveren voor het vergroten van de naamsbekendheid van de Nieuw-Apostolische Kerk, doch hoezo en waarom zó?! Het punt is nu goddank: ík laat mij door al die bombarie niet (langer) van de wijs brengen... Wat mij trouwens ook bijzonder stoort is, dat in de Nieuw-Apostolische Kerk de norm wordt gelegd bij diegenen die nagenoeg alles wat ze wordt voorgeschoteld voor lief nemen. Vragenstellers vertonen normafwijkend gedrag. En wie ongeletterd is of het om andere redenen niet allemaal kan waarmaken; ach, die arme stakkers, die komen er heus wel... God zal aan hen zijn engelen beschikken. Nee, ze hoeven niet op cursus. Het zou immers tóch niet helpen. Als ze maar wél op de foto willen! Dan kunnen wij, good guys, aan de samenleving laten zien hoezeer wij met hun lot dat wij ons aantrekken -maar niet heus- begaan zijn. "Want onze God is een God van 'mannen, vastberaden helden' (lied 397), zoals wij. Dankbaar voor onze genaderijke uitverkiezing, tekenen wij met de meeste hoogachting."

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Wo 14 Sep 2011, 07:35" in de thread "zal NAK onderdeel uitmaken van sektesonderzoek?" op het forum van Bauke Moesker
Na de deerlijk mislukte (tweede) Europese Informatieavond van de Nieuw-Apostolische Kerk op 4 december 2007 (zie daarover hierboven mijn voorlaatste bericht) is er door de internationale kerkleiding namelijk een ontzagwekkend "charmeoffensief" in gang gezet, waarbij de in december 2012 te verschijnen catechismus de kroon op het werk moest worden. Daaruit zou dan kunnen blijken hoezeer men een verrassend fatsoenlijke geloofsgemeenschap vormt, net als andere kerken die bij de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen al veel langer voor vol worden aangezien. Doch let op: omdat geld bij de Nieuw-Apostolische Kerk helemaal geen rol hoefde te spelen (want men kijkt niet op 10 miljoen euro nauwkeurig), heeft het promotieteam achter de talrijke marketingactiviteiten werkelijk alles uit de kast kunnen halen om de zwaar beschadigde beeldvorming van het kerkgenootschap gerepareerd te krijgen. De negatieve publiciteit in Europa over de Nieuw-Apostolische Kerk was sinds de jaren '90 alleen maar toegenomen. Uit alle macht moest dit dus worden omgebogen tot behapbare proporties, wilden de nieuw-apostolische "apostelen" ooit nog eens kunnen overgaan tot een orde van de dag, zoals in de "welaangename tijd" toen nog zowat niemand twijfelde aan hun goddelijke gezag.

Een bijkomend gevolg van alle hectiek waaronder de vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk georganiseerde "goede werken" in de media van de daken moesten worden geschreeuwd is voorlopig echter dat ook de aangesloten leden erdoor zijn overweldigd. Opeens was er vanuit een nogal besloten ambiance schijnbaar een religieuze zuil van formaat gerezen in het weerbarstige krachtenveld van christelijke denominaties, althans in Duitsland. Met het ombuigen van de beeldvorming lukt het tot op heden wonderwel, maar nu moet de gehesen vlag alsnog de lading dekken! Iedereen moet daarom (vooreerst tot 2017) "op cursus" om zich -liefst met terugwerkende kracht- vertrouwd te maken met het gedachtegoed van de catechismus. De kerkelijke ambtsdragers moeten straks doen alsof zij altijd al hebben geloofd wat men pas nú wordt voorgehouden. Dat wil zeggen: zonder "de erkenning" te verliezen voor "het hoogheilige ambt van stamapostel" en zonder nog altijd met hart en ziel te hechten aan "een fijne aanbieding" jegens "de zegenaars", zulks in de juiste volgorde van hun belangrijkheid, dient men na de doorlopen "seminars, werkcolleges en workshops" in staat te zijn om bijvoorbeeld naar buiten toe tekst en uitleg te geven aan de hand van een bericht uit de samenleving als...
Statement von Matthias Neff Referent für Weltanschauungsfragen und Sekten Bischöfliches Generalvikariat Trier
 • "Sehr geehrte Frau Salber,

  Sie haben mich um eine Stellungnahme zu Ihrem Artikel »Wie gefährlich ist die Neuapostolische Kirche?« vom 19. September 2013 auf der Internetseite stadtmagazin.com gebeten, die Sie auf dieser Seite veröffentlichen wollen.

  Die Neuapostolische Kirche (NAK) hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark verändert. Schon vor über 10 Jahren hat sie ihre Isolation aufgegeben und Kontakte zu den anderen christlichen Kirchen aufgenommen. Bereits 2006 hat sie ihren Anspruch aufgegeben, die einzig wahre christliche Kirche zu sein und erkennt seitdem auch die Taufen anderer christlicher Kirchen als vollgültig an. In dieser Zeit sind viele Kontakte mit anderen christlichen Kirchen gewachsen, so dass der Wunsch der Neuapostolischen Kirche, in der »Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen« (ACK) mitzuarbeiten, als ehrlich und glaubwürdig erscheint, auch wenn noch nicht alle theologischen Fragen geklärt sind. Wer wissen möchte wie sich die Neuapostolische Kirche heute selbst versteht und was sie glaubt, findet dazu im Katechismus der Neuapostolischen Kirche, der Ende vergangenen Jahres erschienen ist, eine ausführliche Darstellung zu allen wichtigen Fragen.

  All diese Entwicklungen wären nicht möglich gewesen, wenn es sich bei der Neuapostolischen Kirche auch heute noch um eine Gemeinschaft handeln würde, die sich abschottet, die unter ihren Mitgliedern die Angst vor dem Jüngsten Tag verbreiten und sie durch eine »dichte Hierarchie« kontrollieren würde. Es hat Zeiten gegeben, in denen manches von dem auf die Neuapostolische Kirche zutraf. Und es gibt eine Reihe ehemaliger Mitglieder, die in weiter zurückliegendenZeiten aufgrund dessen schlechte Erfahrungen mit der Neuapostolischen Kirche gemacht haben. Aktuell trifft das meiner Erfahrung nach heute nicht mehr zu. Mein Eindruck ist, dass die Neuapostolische Kirche heute die schlechten Erfahrungen, die Menschen in der Vergangenheit in dieser Kirche gemacht haben, Ernst nimmt und viel dafür tut, dass es heute zu solchen Erfahrungen nicht mehr kommt.

  Auch in meiner Tätigkeit als Weltanschauungsbeauftragter des Bistums Trier nehme ich wahr, dass sich das Klima innerhalb der NAK in den vergangenen Jahren deutlich verändert hat. Von all diesen Veränderungen und Entwicklungen ist in Ihrem Artikel leider nicht die Rede. Ich kann nicht erkennen, ob Sie überhaupt mit neuapostolischen Christen über ihren Glauben und ihre Kirche gesprochen haben oder ob Sie sich selbst einen Eindruck vom Gemeindeleben der Neuapostolischen Kirche verschafft haben. Wenn Sie die Neuapostolische Kirche heute also als eine Gemeinschaft darstellen, die sich als einzig wahre Kirche versteht, sich abschottet, unter ihren Mitgliedern Ängste vor dem Jüngsten Tag verbreitet und der Eindruck entsteht, ein Verlassen der Neuapostolischen Kirche sei heute »scheinbar fast unmöglich«, so ist das aus meiner Sicht schlichtweg falsch. Sie berufen sich, so scheint mir, auf Erfahrungen, die, auch wenn sie nicht falsch sind, ernst genommen werden und tatsächliche Erlebnisse wiedergeben, bereits viele Jahre zurückliegen.

  Auch die Literatur über die Neuapostolische Kirche, die sie verwenden, ist aus heutiger Sicht nicht mehr aktuell. Besonders fragwürdig finde ich die Art und Weise, in der Sie sich auf das ausgezeichnete Standardwerk von Georg Schmid und Georg Otto Schmid »Kirchen, Sekten, Religionen« berufen. In dem Artikel des Lexikons, auf den Sie sich beziehen, ist keine Rede davon, dass die Neuapostolische Kirche die Angst vor dem Jüngsten Tag schürt oder neuapostolische Gemeinden durch eine dichte Hierarchie kontrolliert würden. Sie berufen sich in diesen Aussagen damit völlig zu Unrecht auf diese seriöse Quelle.

  Hätten Sie sich die Mühe gemacht neuapostolische Gemeinden zu besuchen, mit Gemeindemitgliedern und Amtsträgern der Neuapostolischen Kirche ins Gespräch zu kommen, Fachleute zu befragen und die neuere Literatur zur Neuapostolischen Kirche zu lesen, hätte Ihr Artikel ein guter Artikel werden können. Leider haben Sie das meines Erachtens entweder versäumt oder in Ihren Artikel nicht einfließen lassen. Auch wenn es hart klingt: Ich habe seit langem keinen so schlechten Artikel mehr über die Neuapostolische Kirche gelesen.

  Mit freundlichen Grüßen

  Matthias Neff"

Bron: Het artikel "Wie gefährlich ist die Neuapostolische Kirche?" d.d. 19-09-2013, verschenen bij het Keulse "http://www.stadtmagazin.com"
"Bereits 2006 hat sie ihren Anspruch aufgegeben, die einzig wahre christliche Kirche zu sein", zo heeft betrokkene het opgevat zonder blijkbaar te beseffen hoezeer -ingevolge de catechismus- de nieuw-apostolische "boden van Jezus Christus" onverminderd "heilsnotwendig" worden geacht bij de sacramenten van het Heilig Avondmaal en de Heilige Verzegeling. De Babylonische pretenties werden absoluut nog niet prijsgegeven!

[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

 • Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’

  Uit: Marcus 8: 27 (NBV)
@all

Als nu aan mij wordt gevraagd "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?" en ik zou niet in de gauwigheid even mogen spieken in notities, brieven, op het Internet of in een boek; zou ik oprecht als volgt kunnen antwoorden:
 • Ik ken het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" vrij goed doordat ik er een halve eeuw lid van ben geweest en ik in die tijd de meeste diensten heb bijgewoond. Bovendien volgde ik er o.a. godsdienstonderwijs en het confirmatenonderricht. Later was ik nog werkzaam op het landelijke bureau van de Centrale Administratie. Ik deed mee aan allerlei activiteiten, ook in weekenden en vakanties, mede om de kerk naar buiten toe meer bekendheid te geven. Ik raakte onder de indruk van koor- en gemeentezang. Alles wat er over het nieuw-apostolische geloof te lezen was, had mijn belangstelling. Ik heb er "op de kerkvloer" veel integere mensen ontmoet. Hun voorbeeld doet nog altijd goed volgen. In de prediking werd er met nadruk op gewezen herinneringen aan waardevolle ervaringen als het ware in marmer te graveren en slechte herinneringen in stromend water. Daar zat wel wat in, vond ik. Juist op dit punt echter, zo werd het mij naderhand pijnlijk duidelijk, is er een nuancering op zijn plaats. Dat zit zo: te pas en te onpas moest gelden, wanneer er bijvoorbeeld grove fouten waren gemaakt, dat wie zich dan op het standpunt stelt dat het desondanks goed bedoeld was geweest; elke zaak daarmee zou zijn afgedaan. Toen dit fenomeen in een overdosis op mijn bord kwam te liggen, begon de hele "bedrijfscultuur" eromheen mij tegen te staan want van bestuurszijde bleek er in dat opzicht steevast minder compassie te zijn voor "lagere dienaren" dan voor "hogere dienaren". Bestond er rechtsongelijkheid in "het werk Gods"? Conclusie: ja, er bestaat op dit punt nogal wat rechtsongelijkheid, en nee; níet in Zijn werk. Wel daarentegen in deze kerk.
Het komt er dus op neer, dat de schellen mij van de ogen zijn gevallen. Ondertussen vraag je je onwillekeurig telkens af: heb ik het goed gezien? Maar als je het gaandeweg zeventig maal zeven maal goed genoeg gezien hebt, ben je voor de bestuurders in deze kerk, de veroorzakers en de beschermheren van de ontstane afdekcultuur, de nieuw-apostolische "boden van Jezus Christus", de idolen van tienduizenden onwetenden, enzovoort; voor al dezen ben je dan een "enfant terrible" geworden. Je hebt ze namelijk dóór en je kent de patronen van de ongelofelijk bedrieglijke manier waarop ze -triomfantelijk- als olifanten door Gods porseleinkast banjeren.

Dan hoeft het dus niet te verbazen dat ik nu ook met belangstelling kennisnam van het onderstaande:
(...)
Het is dus belangrijk het woord sekte voor dit boek scherp te definiëren. Ik
gebruik hiervoor de beschrijving van Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en
recht in Groningen:
 • Sekten onderscheiden zich negatief van religies door het gebruik van
  destructieve methoden die gehanteerd worden om leden te krijgen en te
  houden. Het aannemen van de groepsidentiteit ten koste van de eigen
  identiteit en het proces daartoe, vormt hiervan een voorbeeld.

  Hoewel een sluitende definitie van sekten niet bestaat, zijn er een aantal
  kenmerken te noemen die vaak terugkomen. Allereerst heeft de
  organisatiestructuur van een sekte veelal een sterk hiërarchisch karakter,
  met aan de top een onbetwiste leider of stichter van de gemeenschap. Vaak
  worden de uitspraken van de leider verheven als de absolute waarheid als
  ware het ingegeven door een goddelijke entiteit. Verder heerst er een sterk
  groepsgevoel, gepaard gaande met een zich afsluiten van de 'slechte'
  buitenwereld
  . Om volledige sociale controle over de leden te krijgen en te
  houden wordt er veelal gebruikgemaakt van beïnvloedingstechnieken.

  Volledige loyaliteit van de leden wordt gevraagd in tijd, energie en geld.
  In het bijzonder op het punt van de financiële bijdrage, worden er soms van
  de aangeslotenen prestaties gevraagd die ver uitgaan boven het 'draaiende
  houden' van een organisatie. Aangeslotenen worden soms als het ware in
  materiële zin totaal uitgekleed. Aldus ontstaat het vermoeden dat de
  geldstroom uiteindelijk bestemd is ter verrijking van de leidende personen.

  Niet zelden gaat het verlies van persoonlijke waardigheid tevens gepaard
  met overgave in seksuele zin aan een of meer leiders. Soms wordt die
  overgave bespoedigd vanwege de “helende” effecten die genezingssessies -
  veelal vanuit de leiding georganiseerd - op de volgelingen hebben.

  Sommige bewegingen ontstonden juist vanuit het aanbieden van een
  alternatief genezingscircuit. Uittreding wordt meestal zeer moeilijk gemaakt
  en kritiek wordt bestraft. Deze methoden werken destructief voor de
  ontwikkeling van het individu en veroorzaken bij de aangeslotenen op
  termijn verlies van identiteit. Het verbreken van de band met de
  gemeenschap, van waaruit men is ontstaan, leidt op lange termijn vaak tot
  psychische problemen.

  Dergelijke praktijken breken op zeer grove wijze in op de lichamelijke en
  psychische integriteit van de aangeslotenen.
  Het voorgaande laat zich als
  volgt samenvatten: absoluut leiderschap ten aanzien van het ontvouwde
  gedachtegoed in combinatie met volstrekte afhankelijkheid van de
  aangeslotenen; overgave in seksuele en/of in financiële zin, maken een
  beweging naar mijn oordeel tot een sekte. Die benadering sluit het meest
  aan bij de wijze waarop een sekte vanuit de samenleving als schadelijk voor
  de volksgezondheid wordt gezien en dus als ongewenst wordt beschouwd.

  Benadrukt wordt dat indien de samenleving een bepaalde beweging als
  sekte beschouwt, dat in juridische zin geen betekenis heeft; wel kan die
  kwalificatie de opmaat vormen voor hantering van instrumenten, die binnen
  het Nederlandse recht bestaan om ongewenste praktijken die binnen sekten
  bestaan te bestrijden dan wel te voorkomen.
(...)


Bron: "Ik was gek van geluk" (verhalen uit sektarische bewegingen), pagina 26-27; ISBN 978 90 218 0496 5
Helder: wat mij betreft verdient de Nieuw-Apostolische Kerk op grond van het voorgaande zonder nog de geringste twijfel het predicaat van een klassieke sekte. Wie geïnteresseerd is in details; zie "het dossier Rohn".
(...)
Fokko Oldenhuis: 'Nederland zou een voorlichtingscentrum moeten
hebben, zoals het IACSSO in België, waar iedereen, ook media en politici,
hun informatie kan halen. Bovendien kunnen sektarische bewegingen
zo preventief worden gesignaleerd en hoeven we ons niet te beperken
tot achteraf ingrijpen.'

(...)


Bron: "Ik was gek van geluk" (verhalen uit sektarische bewegingen), pagina 344; ISBN 978 90 218 0496 5
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

@all

Hieronder enkele recente "uitgesproken" meningen over de Nieuw-Apostolische Kerk:
Blijkbaar vindt men binnen de kerk geen gehoor. Dat is ook de ervaring die ik heb.

De naam (van (districtsapostel Armin) Brinkmann valt hier. Hij is niet alleen bestuursvoorzitter bij de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen (NAK-NRW), maar ook van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Dat zijn nog maar enkele functies die hij bekleedt in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk. In totaal zijn het er vele tientallen. Ik sprak hem in februari van dit jaar in Oberhausen en vroeg waarom ik geen antwoord kreeg op correspondentie die hij van mij ontving. Het was te veel geweest om te beantwoorden want, zo vertelde hij erbij: "Ik heb 500.000 zielen te verzorgen". Ikzelf zou denken: aanvaard gewoon niet méér functies dan die, waarin je je verantwoordelijkheden kunt waarmaken. Maar zo werkt het in deze kerk absoluut níet! De touwtjes in deze religieuze organisatie worden strak in handen gehouden binnen een kleine groep van machtsfiguren. De betrokkenen die zichzelf beschouwen als "huishouders over Gods verborgenheden" vinden, dat alleen zij hoogst persoonlijk altijd overal over moeten gaan. Hun vermeende goede bedoelingen staan níet ter discussie. (...)

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Ik sprak hem in februari van dit jaar in Oberhausen en vroeg waarom ik geen antwoord kreeg op correspondentie die hij van mij ontving. Het was te veel geweest om te beantwoorden want, zo vertelde hij erbij: "Ik heb 500.000 zielen te verzorgen". Ikzelf zou denken: aanvaard gewoon niet méér functies dan die, waarin je je verantwoordelijkheden kunt waarmaken. Maar zo werkt het in deze kerk absoluut níet!

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "vr 06 dec 2013, 12:39"
@all

En dan te bedenken dat zo iemand zich uitgeeft voor een "apostel des Heren", een "bode van Jezus Christus", enzovoorts. Hij zei ook niet tegen mij: "Ik zorg er nu voor dat iemand anders namens mij serieus omgaat met uw eventuele vragen". Nee, in het nieuw-apostolische "verlossingswerk" is het wel handig dat je alvast begrijpt hoe de zaken er marcheren. Als je geen antwoord krijgt, heeft de nieuw-apostolische god daar een reden voor. Wie dat niet eerbiedigt, staat zijn of haar eigen verlossing in de weg. Het komt er op aan het (geloofs)leven zó te aanvaarden, zoals het vanuit deze geloofsgemeenschap op je bord wordt gelegd. Wie vervolgens niet wil eten wat de pot schaft, moet maar weten wat daarvan komt. Naar verwachting niet veel goeds, dus. "Eigen meningen en eigen inzichten" worden niet op prijs gesteld. Die behoren ondergeschikt te worden gemaakt aan de wil van de nieuw-apostolische god. "Magiërs" als Brinkmann zullen de goegemeente wel even voorhouden waar het op staat. Tegenspraak wordt ogenschijnlijk nog wel een paar keer gedoogd, maar in werkelijkheid sta je er gekleurd op bij de "Godsgezanten". Wie ongevraagd iets controversieels aan de orde stelt, zal érg zijn of haar best moeten doen, wil diegene "in de gemeenschap" ooit nog "een taakje" krijgen waaruit enige voldoening te halen valt.

Uiteraard kan hier een ordinaire verdeel- en heerspolitiek worden aangetoond. Zolang je ten overstaan van de "zegenaars" maar met je vlaggetje vlagt en op je toetertje toetert, is er niks aan de hand. Dan kom je "er" wel. In het nieuw-apostolische hemelrijk, "wel" te verstaan. Ze zeggen er alleen niet bij dat het een enkele reis betreft naar Nieuw-Babylon. Voor een tentenkamp op het plein van de hemelse vrede was de vergunning geweigerd.

Verder geldt ook hier, net als bij zowat elke sekte in de ware alomvattende negatieve zin des woords: níet "love makes the world go round" doch "money". "Dwarsliggers" in deze kerk krijgen dreigbrieven van een advocaat.

Maar hoe kan het dan dat zo'n kerk nog altijd niet compleet is leeggelopen? Wie kiest er nu toch vrijwillig voor om in het leven de rol van sukkel te spelen? Wat vertroebelt bij de aangesloten leden hier ieders gezonde blik?

Welnu, dat heeft alles te maken met de geraffineerde manier waarop van hogerhand het machtsspel wordt gespeeld. Jarenlang kwamen de verafgode huichelaars daarmee weg, tót zo'n 20 jaar geleden. Mede door de opkomst van het Internet echter kan nu wereldwijd de informatie zomaar opeens "op straat" liggen. Dat helpt tegenwoordig veel gelovigen uit hun droom. De nieuw-apostolische kerkleiding zal de volle waarheid niet gaan spreken. Men heeft het nakijken, al zit er nog genoeg geld in Kas om de schone schijn op te houden tot de laatste der Mohikanen onder hen straks een ons weegt. Er is een gigantische stroomversnelling ontstaan, sinds in de jaren '90 de schijnheiligheid van een aantal hoofdrolspelers en plein public aan de kaak werd gesteld. Ondertussen werd de mensheid alleen maar mondiger, en terecht. Wat in deze kerk aan achterbaksheid onder het tapijt is gehouden, grenst helaas aan het onwaarschijnlijke. Moeten onwetende volgelingen er nu allen verplicht aan geloven om de doffe ellende die constant naar boven komt, onder ogen te zien? Wie voor zichzelf genoeg weet, kan de rest voor gezien houden, lijkt mij. Het is misschien aanstonds gedaan met een kerk, maar dat betekent helemaal niks voor Zijn werk! In Psalm 138 zien wij hoe David het op de been hield. Zonder raffinement, listen en bedrog.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

@all

In de achterliggende vier jaar heb ik moeten vaststellen dat geen enkel moreel appel meer aankomt, bij welke nieuw-apostolische kerkelijke ambtsdrager dan ook. Ik heb mij gewend tot priesters, herders, oudsten en apostelen, van elk kaliber zelfs. Ook richtte ik mij in "open brieven" tot alle gemeenteleden, met of zonder een geestelijke bediening. Maar de harten lijken als te zijn gegoten in gepolijst beton. Gevoelloos, versteend.
BakEenEi schreef:(...)
De Nieuw-Apostolische Kerk bevindt zich in een transitie. Het ideologische gehalte van de geloofsleer wordt van ca. 30% versneld opgevoerd naar 90%. Een totalitair regiem oefent de macht uit. Met godsdienst heeft het allemaal bitter weinig meer van doen. Met veel propaganda organiseren de regenten gedurig hun eigen "applaus". Wanneer men de plank lelijk misslaat, zoals het door miljoenenverliezen op het ogenblik in Nederland het geval is, wordt wél de Kamer van Koophandel ingelicht maar aan "de aangesloten leden" wordt niets verteld. Die worden op deze manier niet alleen dom gehouden doch hun goedheid, hun vertrouwen en vooral hun geloof worden ernstig misbruikt. Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is geen enkele leidinggevende daardoor nu nog geloofwaardig! Men zou zich kapot moeten schamen! Vanuit de periferie is er van tevoren ongelofelijk vaak gewaarschuwd tegen wat er de laatste jaren uiteindelijk allemaal verschrikkelijk is misgegaan, maar door de kadaverdiscipline in deze organisatie heeft het desondanks zover kunnen komen. Hoe zuur het voor "de basis" ook is; ieder had de "eigen verantwoordelijkheid" ook daadwerkelijk moeten nemen!!

Doordat mij als "politiek waarnemer" in de achterliggende 25 jaar niet veel is ontgaan, wilde ik mijn inzichten via het Internet met anderen die het aangaat (!) delen want het was voor mij volkomen duidelijk: dit loopt faliekant verkeerd af... Wie er wat aan gehad heeft, kan de Nieuw-Apostolische Kerk nu misschien verlaten zonder daarbij het gevoel te hoeven krijgen aan het werk Gods de rug te hebben toegekeerd want zo is het namelijk niet: het werk Gods gaat dóór, maar niet op basis van een menselijk denksysteem dat het kennelijk moet hebben van list en bedrog.

Het nieuw-apostolische koorboek dat ik had heb ik een keer uitgeleend, zodat ik nu aan de hand van de Duitse versie ervan even in een andere taal omschakel... Ik dacht namelijk zojuist aan lied 69 "Der Herr gibt dem Müden Kraft". Daar komt dus geen enkel omhooggetakeld opperhoofd aan te pas. Lieve broeders en zusters, ziet u dan niet dat in de Nieuw-Apostolische Kerk de zaken op hun kop zijn gezet? "Dienaren" dienen er in hoofdzaak hun "meerderen" (op de ambtsladder). Dat klopt echt niet!

(...)


Uit: Een willekeurig bericht op het forum van Bauke Moesker, op "Do 03 Mrt 2011, 11:59" in de thread "Addergebroed"
Van "ambtelijke corruptie" ligt niemand wakker. Nu al wordt er ijverig gespaard voor het leukste zondagsschoolreisje ooit: volgend jaar naar München, waar de wereldtentoonstelling voor "Betonkopfe" wordt gehouden.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

@all

Al in de Bergrede handelt het over het volgende:
 • [33] Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” [34] En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, [35] noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; [36] zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. [37] Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

  Uit: Matteüs 5 (NBV)
Voor de apostelen destijds was de strekking helder:
 • [18] Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee. [19] De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timoteüs en ik, aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde.

  Uit: 1 Korintiërs 18 (NBV)


  Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.

  Uit: Jakobus 5: 12 (NBV)
Hieraan voegde Jakobus trouwens nóg iets toe, en dat was voorwaar géén kleinigheid:
 • [13] Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. [14] Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. [15] Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. [16] Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. [17] Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. [18] Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort.
  [19] Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, [20] dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit.


  Uit: Jakobus 5 (NBV)
Wat ik nu hierboven heb aangehaald, is mij bijgebracht in de Nieuw-Apostolische Kerk - door "lagere" dienaren! De nagedachtenis aan hun rechtschapenheid zal ik altijd in ere houden. Wat zij in liefde hebben gedaan, zette zoden aan de dijk. Hun inbreng deed ertoe. Anders had ik er waarschijnlijk helemaal geen herinnering aan gehad. Wie wil zijn of haar brein immers vervuilen met lariekoek, met uitgekraamde onzin?

Terwijl de tijden heen vlogen (vgl. refrein lied 341, NAK-gezangboek), begonnen "middenin de gemeenschap" de tegenstellingen (!) zich toe te spitsen. Uitgerekend daardoor kwamen wij erachter waarom het nodig kan zijn "extra olie in de lamp" te hebben (vgl. Matt. 25: 1-13). Ondertussen werden de gemeenteleden bedolven onder een ware stortvloed aan "waardevolle woorden van de stamapostel" en wat dies meer zij, zoals door middel van een "Leitbild Dienen und Führen". Dat uitgerekend die woorden zich inmiddels zouden lenen voor een stortvloed aan protesten, omdat het nota bene op beslissende momenten holle frasen bleken te zijn; dat kon geen kind vermoeden.

"Lassen sich entstandene Konflikte nicht lösen, kann sich jeder vertrauensvoll an einen höheren Führungsverantwortlichen wenden", zo werd het ook mij voorgehouden. Mooi níet... Dat was een grove leugen!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

@all

Het vorige bericht in deze thread besloot ik met de woorden "Dat was een grove leugen!" Moedwillig stelt het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur de zaken, zoals gedeeltelijk vervat in het bewuste "Leitbild Dienen und Führen", véél rooskleuriger voor dan ze in werkelijkheid zijn. Dan ben je dus NIET te goeder trouw. Hoe is zoiets in 's hemelsnaam mogelijk? Welnu, dat is in 's hemelsnaam ON-MOGELIJK.

Al zullen miljoenen goedgelovigen wensen te belijden dat het vast allemaal goed bedoeld is geweest; zo ligt het hier pertinent NIET. In werkelijkheid namelijk wanen de (over)lastgevers in kwestie zichzelf verheven boven elke wet. Immers, men voert niet alleen 24 uur per dag en zeven dagen in de week altijd en overal het hoogste woord doch zo claimt men tevens het laatste woord. Dat is op zijn zachtst gezegd niet netjes van "Godsgezanten". Maar betreft het hier dan wel Godsgezanten?! Helaas, ook dat kan eenvoudig NIET het geval zijn. Veeleer hebben wij het te stellen met advocaten van de duivel. Immers, men toont géén respect. Oprecht berouw is betrokkenen vreemd. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" behoren op Zijn akkerwerk dienaren op hun eigen wenken te worden bediend... door volgelingen van het type "slaaf" (!).

Handig sleutelden ze hun eigen grondwet in elkaar. Alleen de hoogste "edelen" in eigen geledingen hadden het daarbij voor het zeggen. Allengs voerde hun kerkgenootschap ledenkaarten in. In ruil voor iemands handtekening bedienden zij daarop de sacramenten en pas dan waren die voor God rechtsgeldig, zo hielden ze het de benodigde volgelingen voor, die stiekem hun legitimatie zouden zijn. Kortom: handel in illusie. Nu moesten ze er alleen nog voor zorgen iedereen gedurig één hoofdstuk vóór te blijven. Het "geloofsgebouw" moest daarom worden dichtgetimmerd. Dan bleven de ideologen zelf zo lang mogelijk buiten schot. Helemáál origineel kan deze boze opzet vanzelf niet worden genoemd. Het is op zo'n manier wel vaker vertoond. Men gokte er nu maar op dat het proletariaat in doorsnee dat historische besef wel zou ontberen.

Ik hoop dat degene die voor de regio Kolham optekende "Net als in alle andere kerken om ons heen worden ook in Hoogezand-Oosterpark de gevolgen van de ontkerkelijking voelbaar", ontdekt dat het anders ligt.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Is de Nieuw-Apostolische Kerk een sektarische beweging?”