Twee voor twaalf

Wat is er gebeurd met het gedachtengoed van de Catholic Apostolic Church
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2618
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Twee voor twaalf

Bericht door TjerkB »

@all

Uit de eerste hand...
Redactie schreef:@all

Ruim vijftien jaar geleden klom Bauke Moesker in de pen. De geadresseerde was: apostel Christiaan Boermeester. Deze reageerde enkele dagen later als volgt:
 • Chr. Boermeester

  's-Gravenhage, 30 januari 1997  Geachte broeder Moesker,

  Uw brief van 22 jan. jl heb ik met aandacht gelezen. Ik heb het stellige gevoel dat de intentie ervan goed is. Ik geloof dat u hetzelfde streven als ik heb, namelijk de eenheid in het Apostolische Werk te herstellen. Want het is natuurlijk een heel droevige zaak, dat het Werk ontstaan is met als één van de doelstellingen: de eenheid in het christendom te herstellen. En diezelfde Kerk, die dat zo graag wilde, is zelf uiteengevallen in bijna niet meer te tellen richtingen.
  Toch geloof ik dat u sommige dingen niet weet, waardoor u tot m.i. verkeerde conclusies komt. Ik zal ze puntsgewijs aangeven.

  • 1. U schrijft, dat er dienaren zullen zijn, die Jezus zullen antwoorden: "Ik had goede redenen... ", maar dan zal Jezus antwoorden: "Ga weg van Mij, gij ontrouwe dienstknecht!"
   Wat was bij mij (en bij vele anderen) de reden? Op 25 februari 1955 stelde de apostel Tj. Bischof op de broedervergadering de eis dat wij, priesters, elke zondag vanaf het altaar de "boodschap" van de stamapostel zouden verkondigen! Ik zweer u dat dat waar is. En dat was het moment van de scheuring in Nederland. Ik kon dat niet met mijn geweten in overeenstemming brengen. Stelt u zich eens voor: een priester die op de verhoging staat te verkondigen dat Jezus tijdens het aardse leven van de stamapostel wederkomt, terwijl hij daar zelf niets van gelooft. Als ik dat zou hebben gedaan, dan zou wel eens het woord van Jezus kunnen hebben geklonken: "Ga weg van Mij, enz".

   Wij zijn niet zo maar weggegaan! Het was een onderdeel van mijn dagelijks gebed, dat de eenheid bewaard zou blijven, want ik voelde de scheuring aankomen, en dat vond ik verschrikkelijk. Die scheuring is er toch gekomen, wat voor mij ongeveer het grootste trauma uit mijn leven was. Zoals gezegd, mijn geweten belette mij die boodschap te verkondigen. En nog steeds is het een onderdeel van mijn dagelijks gebed, dat de eenheid hersteld mag worden, hoe onwaarschijnlijk dit ook lijkt (althans menselijk gesproken).
  • 2. Ik krijg uit uw brief de indruk, dat u van mening bent, dat ik niet zou kunnen of willen vergeven. Als u dat werkelijk denkt, dan moet ik dat met klem ontkennen. Ik heb in mijn hart al heel lang allen vergeven, die mij "listen en lagen" hebben gelegd. En gelooft u van mij dat er broeders geweest zijn, die mij op een verschrikkelijke wijze hebben behandeld. Zij hebben nooit excuus gevraagd voor hun door afgunst gedreven handelen. Toch heb ik jegens hen geen rancune. Maar ik geloof wel, dat zij verantwoording zullen moeten afleggen voor hun daden en woorden.
  • 3. U weet misschien, dat wij geregeld besprekingen hebben met apostel Sepers, evangelist Meyborg, de apostel Van den Bosch van de Hersteld Apost.Zendingskerk en de opziener Peters van diezelfde Kerk. Die besprekingen verlopen in een prima, zelfs broederlijke sfeer. En allen zijn wij van één verlangen vervuld: te werken aan de eenheid binnen het Apostolische Werk. Het slotgebed eindigt dan ook steevast met de bede uit het Hogepriesterlijk gebed: "Ik wil Vader, dat zij één zijn" (tot driemaal toe bidt Jezus dit in dat gebed; Joh. 17).
  • 4. Om tot een organisatorische eenheid te komen, liggen er enige grote obstakels op de weg. Onze dienaren worden niet erkend als dienaren van het Apostolische Werk, wel als dienaren voor onze eigen Gemeente. Wanneer we dus zouden besluiten ons te verenigen met de N.A.K., dan zouden wij tegen onze broeders en zusters moeten zeggen: "Wij geven u in handen van een aantal voor u onbekende dienaren, die ons, die u jarenlang verzorgd hebben, en tot Jezus gevoerd hebben, niet erkennen. Wij gaan allemaal, van apostel tot diaken, in de bank zitten. Bovendien zullen de meesten van u opnieuw verzegeld moeten worden, want de verzegeling door een apostel van de Vereniging der Apostelen, wordt door uw apostelen niet erkend. Dat is toch een ondenkbare zaak! Bij de Samen-op-weg-kerken ziet men daarentegen wel de erkenning van de wederzijdse predikanten. Een realistisch standpunt. Bij ons is er wel de bereidheid tot erkenning, zoals die ook bestaat bij de contacten tussen GvAC en HAZK.
  • 5. Nog nimmer hebben wij iets kunnen constateren van een erkenning van gemaakte fouten. Neen, stamapostel Fehr (die ik overigens zeker waardeer en hoogacht) komt zelfs tot de uitspraak, dat de "Boodschap" van stamapostel Bischoff een goddelijke inhoud had. (Unsere Familie).
   Wij verwachten, evenals u, de spoedige wederkomst van Christus. De tekenen der tijden wijzen daarop (o.a. Matt. 24: 36). Leidraad is hierbij het woord van Luther: "Als ik zou weten dat de Heer morgen komt, zou ik vandaag nog een appelboom planten." Met andere woorden: Blijf aan het werk in de wijngaard des Heren. (Dit woord is in de vijftiger jaren ten onrechte aan de stamapostel Bischoff toegeschreven). "Handel tot Ik wederkom!"


  Broeder Moesker, dit zijn slechts enkele gedachten die bij mij opkwamen bij het lezen van uw brief. Er zou nog heel veel te zeggen zijn, maar dat kan niet allemaal per brief.

  Ik wens u het allerbeste toe, daarbij behoort ook: Blijf werken aan de eenheid!

  Met broederlijke groet,
  w.g. Chr. Boermeester.
Het WebTeam


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Zo 04 Mrt 2012, 21:21" in de thread "Overlijden apostel Christiaan Boermeester (GvAC)"

Lezenswaardig in dit verband is ook de thread "Verslag van de Godsdienst van zondag 10 juli 1960".

Groet,
TjerkB


Hieronder het prachtige origineel van het bovenstaande schrijven:
 • Afbeelding
  Afbeelding
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2618
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Twee voor twaalf

Bericht door TjerkB »

@all

De Nederlandstalige versie van de "Erklärung zur Versöhnung zwischen der Apostolischen Gemeinschaft und der Neuapostolischen Kirche International":
Via de website van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen valt er van de bijeenkomst op zaterdag 29 november jl. in Düsseldorf een geluidsopname te beluisteren. Zie http://www.nak-nrw.de/Transfer/20141129 ... ehnung.mp3.

Zie voor aanvullende informatie de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2618
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Twee voor twaalf

Bericht door TjerkB »

Emilanas schreef:Tussen de NAK en VAG werd een nette humane verklaring overeengekomen in Dueseldorff.
Er bestaat echter ook nog een idee over gezond verstand en de akte Peter Kuhlen.
In hoeverre is de JGB-boodschap als negatief te beoordelen?
De NAK wilde tot voor kort dat het ieder lid, ambtsdrager of niet, vrij is om te geloven dat de JGB-boodschap een Goddelijke oorsprong had.
"'Stamapostel Hans Urwyler "geloofde" dat elke ambtsdrager er nog van uitging dat de betreffende boodschap een Goddelijke oorsprong had."
Wat is er nu bereikt?


Uit: Bericht op "Zo 07 Dec 2014, 19:16" in de thread "Sinterklaasrijm"
@Emilanas

In de "Erklarung zur Versöhnung zwischen der Apostolischen Gemeinschaft und der Neuapostolischen Kirche" van zaterdag 29 november jl. handelt het voor wie getroffen werd door het machtsmisbruik (!) vanwege "de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" volgens mij in hoofdzaak om de volgende passages:
 • Die Weigerung, die Botschaft in der Predigt zu verkündigen, brachte die betroffenen Amtsträger in die Situation, entweder gegen ihre Überzeugung zu handeln oder gegen die Vorgaben der Kirchenleitung zu verstoßen. Dieses Dilemma wurde bis zur Apostelversammlung am 23. Januar 1955 nicht gelöst.
  Es ist als harte Maßnahme zu werten, dass die drei Apostel im Zuge der Amtsenthebung auch aus der Neuapostolischen Kirche ausgeschlossen wurden.
 • Im Vordergrund steht heute die Bewertung der Botschaft. Aus theologischer Sicht muss sich jede Botschaft Gottes grundsätzlich erfüllen. Da sich die Botschaft nicht erfüllt hat – Stammapostel Bischoff starb 1960 – lässt sich die Bewertung ableiten, dass sie keine göttliche Offenbarung war. Sie hätte in dieser Form keinen Einzug in die Lehre und Verkündigung finden dürfen.
 • Die Kirchenleitung der Neuapostolischen Kirche entschuldigt sich ausdrücklich bei den Amtsträgern, die wegen dieser Vorgänge aus der Kirche ausgeschlossen sowie bei allen, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Wat er "bereikt" is, is, dat het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur het bovenstaande in een officiële verklaring heeft willen onderschrijven, terwijl normaal gesproken eerst en vooral meedogenloze machtspolitiek ieders drijfveer is. Hoewel ik denk dat het voor slachtoffers belangrijk is dat dit nu zo op papier staat, vind ik het een ten hemel schreiende toestand (!) dat de kerkleiding verder geen enkele handreiking doet in het licht van enige compensatie van de veroorzaakte schade.

Groet,
TjerkB


N.B.
BakEenEi schreef:@all

Hoewel de deels geschonden tekst bij het inscannen van het bewuste document nog wel enige correctie behoeft, is het duidelijk dat er tijdens de dienst op zondag 10 juli 1960 uiterst krenkende uitspraken zijn gedaan over weggehoonde zielen die hun bedenkingen hebben bij het door de "autoriteiten" door de jaren heen brutaal geclaimde allerhoogste waarheidsgehalte ten aanzien van de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff:
 • Als tekstwoord diende 2 Petrus 3: 3-6: "dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar is de belofte zijner toekomst?"
 • Walter Schmidt: De Stamapostel heeft ons alles gezegd wat de Heer hem in de geest gaf wanneer het daarvoor de tijd was. Hij, de grootste openbaarder van onze tijd, uitgerust met een verheven, goddelijke geest, heeft ons de wil des Heren zuiver en rein verkondigd. Zo staan wij ook heden nog tegenover het woord, dat wij tot nu toe gesproken hebben, en behoeven wij geen enkel woord daarvan terug te nemen.
 • Walter Schmidt: Wij beleven ook nu het voorgelezen woord, waarin de spotters en verachters zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want nadat de vaderen ontslapen zijn, nadat de Stamapostel van onze tijd ontslapen is, blijft het alles, zoals het vanaf de aanvang van de schepping geweest is! Neen. mijn lieve Broeders en Zusters, het blijft niet zo! De Heer voleindigt, hetgeen Hij begonnen is. Hoe zou zich anders de Schrift vervullen? In de Openbaring van Johannes is immers de ontwikkeling van de Bruidsgemeente geschilderd, ,en wij lezen in Openbaringen 14:1: "En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Zion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden Zijn naam en de naam Zijns Vaders geschreven stonden." Dan wordt deze Bruid beschreven, waarvan verder gezegd wordt: "Zij volgen het Lam, waar Hij ook heengaat" (Openb. 14: 4). In deze tijd beproeft de Heer ons geloof. Nu zullen ook de spotters naar voren treden, onze vijanden en tegenstanders, en zullen zeggen: 'Waar is jullie belofte? Broeders en Zusters, dan zullen wij handelen gelijk Abraham eens deed. Gelovig, zoals hij eenmaal op Moria stond, zo bevinden wij ons heden op de hoogste berg, waarvan de profeet reeds zeide, dat in de laatste tijd de berg, welke des Heren huis is, vast zal staan. hoger dan alle bergen (Jesaja 2: 2).
 • Walter Schmidt: De Stamapostel zal ook in de voorliggende tijd zijn handen zegenend over ons uitspreiden. Als heden de spotters en verachters, onze vijanden en tegenstanders, die hun blik op het verlossingswerk van onze God richten, zeggen "Waar blijft U thans met Uw belofte?", dan zullen wij wijs genoeg zijn om niet met hen in discussie te treden. De duivel is te vergelijken met een lucifer. Als men hem in de hand neemt, ziet hij er onschuldig uit, maar hij verbergt een geweldig verderf in zich, zodra hij met het strijkvlak in aanraking komt. Met een lucifer kan men een stad in de as leggen of een bos aansteken. Ik wil mij er niet voor laten gebruiken voor de duivel een strijkvlak te zijn. Ik wil geen onproductieve arbeid op mijn schrijftafel laden, doordat ik mij als strijkvlak aan de spotters, de vijanden en tegenstanders ter beschikking stel, opdat de duivel overal zijn vuur kan aansteken, Ik zal getrouw aan de woorden van de Stamapostel, op alle aanvallen. welke thans van buiten af komen, zwijgen, Dit sterke wapen, dat de Stamapostel vele jaren bij zich droeg. heeft allen de mond gesnoerd. Zij hebben weleens geroepen, dan echter, hebben zij gezwegen, omdat de Stamapostel zweeg. Zo zullen ook wij, als Apostelen, bij alles wat thans komen zal, dit sterke wapen aanwenden, het wapen van het zwijgen. Het laatste woord spreekt de Heer. Zo heeft de Stamapostel het gedaan. Hij was ons in vele, vele dingen een voorbeeld. Hij was niet alleen met menselijke wijsheid toegerust, echter ook met goddelijke. Hij heeft vermeden, nutteloze arbeid te doen en met de vijanden te twisten. Hij heeft ook nimmer slapende honden wakker gemaakt, hij heeft ze laten slapen. Zo zullen ook wij het doen.
 • Walter Schmidt: Wij danken de Stamapostel over zijn graf heen, dat wij in een arbeid kunnen treden die tot zover klaar is. Hij laat een opgeruimde levensstraat achter, met iedere ziel was hij in het reine.
 • Walter Schmidt: Zo hebben ook wij geloofd, dat de Heer het werk voleinden zou in het leven van onze Stamapostel. Heeft het ons geschaad, zó geloofd te hebben? Ik geloof, dat wanneer hij de boodschap niet verkondigd had, misschien vele Godskinderen tot het materialisme overgegaan en voor het Godswerk verloren geweest zouden zijn.
 • Apostel Lewitus: Daarom is het geen schande. als ook wij heden voor een raadsel staan en moedigen eerlijk bekennen: Wij hebben geloofd. Wij zullen zwijgen, als er aanvallen komen, en een gesloten muur voor onze Stamapostel Schmidt vormen. Want waar geen gat is, kunnen ook de machten der duisternis niet binnendringen.
Bron: http://apostolischekritiek.nl/verslag_v ... ___van.htm
Waarvan akte! Maar was het de Geest der waarheid die hier zo venijnig van zich afbeet?

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Za 24 Aug 2013, 12:02" in de thread "Verslag van de Godsdienst van zondag 10 juli 1960"
Zie ook het bericht op "Za 15 Nov 2014, 13:47" in de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)"
BakEenEi schreef:@all

In het "Verslag van de Godsdienst van zondag 10 juli 1960" (juister is het wellicht om hier te spreken van een "afgodendienst") viel het mij op dat de nieuwe stamapostel, Walter Schmidt, de woorden in de mond nam: "Wij danken de Stamapostel over zijn graf heen, dat wij in een arbeid kunnen treden die tot zover klaar is. Hij laat een opgeruimde levensstraat achter, met iedere ziel was hij in het reine." (...) Je zult in het "werk Gods", terwijl je dit achteraf wordt voorgehouden, maar in opdracht van zo'n superheld geëxcommuniceerd zijn, zo heb ik gedacht. En dan het volgende statement van Walter Schmidt daarbij nog in aanmerking te nemen: "Zo staan wij ook heden nog tegenover het woord, dat wij tot nu toe gesproken hebben, en behoeven wij geen enkel woord daarvan terug te nemen." Tot op de dag van vandaag echter zijn geëxcommuniceerden níet gerehabiliteerd.
BakEenEi schreef:(...)
Wat ik hiermee wil zeggen is dit: werd er niet (toen ik een kind was) in de gemeenschap vaak aangehaald dat één ziel voor de lieve God méér van waarde is dan alle schatten der aarde?! Zo ja, hoe valt dit dan te rijmen met de heerschappij van "hoge dienaren" (?!) in het "werk Gods" ten koste van enkelingen die daartegen géén verweer hadden? Kan iemand mij dit omgaand uitleggen?!

(...)


Uit: Mijn bericht op "Vr 28 Jan 2011, 21:15" in de thread "Elders gelezen... "
"It is mei sizzen net te dwaan!"

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Za 24 Aug 2013, 15:08" in de thread "Verslag van de Godsdienst van zondag 10 juli 1960"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2618
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Twee voor twaalf

Bericht door TjerkB »

Emilanas schreef:Tussen de NAK en VAG werd een nette humane verklaring overeengekomen in Dueseldorff.
Er bestaat echter ook nog een idee over gezond verstand en de akte Peter Kuhlen.
In hoeverre is de JGB-boodschap als negatief te beoordelen?
De NAK wilde tot voor kort dat het ieder lid, ambtsdrager of niet, vrij is om te geloven dat de JGB-boodschap een Goddelijke oorsprong had.
"'Stamapostel Hans Urwyler "geloofde" dat elke ambtsdrager er nog van uitging dat de betreffende boodschap een Goddelijke oorsprong had."
Wat is er nu bereikt?


Uit: Bericht op "Zo 07 Dec 2014, 19:16" in de thread "Sinterklaasrijm"
@Emilanas

In aansluiting aan het vorige bericht nog het volgende.

Met de in Düsseldorf uitgebrachte verklaring is de bewogen geschiedenis van het apostolische werk een document rijker geworden, waar misschien wel méér aan af te leiden valt dan wat er feitelijk in staat. Zo zie ik het althans. Buitengewoon positief eraan is, dat nu eindelijk ook eens "hooggeplaatsten" bij de Nieuw-Apostolische Kerk, zij die zichzelf er tot dusverre handig toe wisten te beperken uitsluitend anderen steevast "de onderste weg" te wijzen, een fout wilden toegeven.

Volgens mij schept zo'n schuldbekentenis tóch lucht, ook al heb je je als slachtoffer bijna 60 jaar lang getroost met de gedachte dat er beslist niks mis mee was om gewoon maar het gezonde verstand te laten prevaleren boven machtsmisbruik uit hoofde van een ideologie. Wie echter 60 jaar lang in zijn of haar sociale omgeving werd afgeschilderd als een afvallige, als dwarsligger, als criticaster of als iemand voor wie "de onderste weg" te min is, enzovoort - als dat stopt; dat lucht toch op?

"In hoeverre is de JGB-boodschap als negatief te beoordelen?", zo vroeg je je hardop af. Achteraf is gebleken dat die bewuste waanvoorstelling JGB min of meer werd aangepraat. Het duurde niet lang of iedereen, die er niet in meeging, werd net zo hard verketterd als eerder anderen die bedenkingen hadden tegen een uitgeroepen heilsstaat. Wat is er dan feitelijk negatief? Volgens mij is dit dat ook hier de gelegenheid die de dief heeft gemaakt, de voedingsbodem dus: "een bedje van fascisme".

"In het naschouwen" heeft "de Boodschap" dus een zeker leereffect opgeleverd.

Ook stamapostel Urwyler lijkt het slachtoffer te zijn geworden van al het getouwtrek door toedoen van wat intussen de "Bischoff-clan" wordt genoemd. Inhoudelijke vragen van zijn kant werden door degenen, van wie wij nu weten hoezeer men van alles te verbergen had, onbeantwoord gelaten. Hierdoor kwam Urwyler er niet uit.

Wat er bereikt is, is ook dat notoire rechtpraters-van-wat-krom-is, idolen als Walter Drave, Manfred Henke en Dirk Schulz, zich nu... achter het oor mogen krabben.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Emilanas
Berichten: 14
Lid geworden op: vr 29 aug 2014, 23:09

Re: Twee voor twaalf

Bericht door Emilanas »

@TjerkB, precies, ik dacht in dit verband en met het resultaat in Dueseldorff ook even aan Drave enz..
Plaats reactie

Terug naar “Historische ontwikkelingen”