"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Certina
Berichten: 180
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Certina »

So What? de zelfde journalist(tin). :lol:
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

 • Afbeelding
  Bron: Bron: Noordhollands Dagblad, digitale editie Kennemerland, bijlage zaterdag 13 juni 2015
@all

Mijn eerste indruk: een mooie journalistieke foto, gezien de roofvogel in de lucht boven de kerk (in Blokker)...

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
De rapen zijn gaar:
(...)
De rechter heeft Ronald Rohn, via een van
zijn ondernemingen eigenaar van het woonoord
voor welgestelde ouderen, vorige week failliet ver-
klaard op last van de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne-
derland. Rohn heeft met de kerkleiding een slepend
conflict waar miljoenen mee gemoeid zijn.

Rohn zegt dat hii zeker 16 milioen euro schade heeft
geleden en dat de kerk heeft aangekondigd hem
'maatschappelijk te vernietigen'. "De kerk wil op geen
enkele manier tot een vergelijk komen", zegt hij. Ook
op zijn privébezit wordt beslag gelegd. De kerk
noemt Rohn een fraudeur, die zich ten koste van de
kerk heeft verrijkt en vijf ton aan geleend geld niet
terugbetaalt.


(...)


Bron: Voorpagina Leidsch Dagblad, vandaag
Kennelijk wilde het kerkbestuur ditmaal de zwijgzaamheid wel even doorbreken...

(...)


Uit: Bericht op "Do 11 Jun 2015, 16:39"
@all

Dit is wat het kerkbestuur er nu in de krant nog wel extra over kwijt wil:
(...)
Is Rohn slachtoffer of dader? Het eerste, menen hijzelf en zijn advocaat. Het tweede, vindt de kerkleiding, die aangifte deed van fraude. In de melding staat: "Het idee dat de heer Rohn zichzelf op een deze geraffineerde wijze en op deze grote schaal ten koste van de kerk heeft verrijkt, is na lange tijd stukje bij beetje duidelijk geworden.'' De schade: minstens 1,5 miljoen euro. Bestuurder Ruud Vis van de NAK stelt dat Rohn van het vastgoed 'een rommeltje heeft gemaakt'. "Hij heeft een eigen opvatting van de werkelijkheid. Rohn heeft onder valse voorwendselen vijf ton van de NAK geleend en ik wil hem niet zwartmaken, maar er is geld verdwenen en er is gefraudeerd met facturen. We zijn besodemieterd. Hij heeft vervolgens voor miljoenen op onze huizen en onze bankrekening beslag gelegd, weet u hoe vervelend dat is?''

(...)


Bron: Noordhollands Dagblad, Bijlage zaterdag 13 juni 2015
In hoger beroep zullen wij hopelijk spoedig zien hoe de samenwerking tussen het kerkbestuur en Rohn feitelijk kon escaleren en wie zich dat echt moet aantrekken.

Overigens heb ik nog wel een aantal vragen voor het kerkbestuur. In een volgend bericht kom ik hierop terug.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Hoe kon het zover komen? (1)
Levi schreef:(...)
Reken er vooral op dat zij openbare stukken voorhanden hebben, en gebruiken, om de reputatie van Rohn -mbt faillissementen- te bevestigen.

(...)


Uit: Bericht op "Vr 12 Jun 2015, 12:11"
@Levi
@all

Daar begint het inderdaad wel sterk op te lijken. Met de aandacht van de media, zoals deze zich nu aandient, ben ik trouwens niet gelukkig. Ik neem aan dat het persoonlijke faillissement van broeder Rohn een en ander in een stroomversnelling heeft gebracht, maar wat er hier werkelijk aan de hand is, laat zich volgens mij niet gemakkelijk in enkele woorden samenvatten. Aan de andere kant: in een complexe zaak begint het doorgaans met iets, wat ten onrechte voor onbeduidend werd gehouden. Voor mij is dat in dit geval dat zielzorg en zakendoen níet samengaan. Niet althans met de aanpak zoals deze van oudsher werd gehanteerd bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, waarbij ten aanzien van de districtsapostel geldt: mijn wil is wet. De voormalige apostel Gerrit Sepers kan ervan meepraten hoezeer dit de harde realiteit was onder de ambtsvoorganger van districtsapostel Theodoor de Bruijn, districtsapostel Gijsbert Pos, de bestuursvoorzitter tot 1999.

Om de gedachten te bepalen; "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" is de stamapostel de meest invloedrijke persoon op aarde, in Nederland gevolgd door de districtsapostel. Hierna kwam symbolisch destijds bij wijze van spreken koningin Beatrix, op de voet gevolgd door het hoofd van de afdeling Bouwzaken bij de kerk, dan een poosje niks, vervolgens de apostel, de opziener, opnieuw een hele poos niks, enzovoort. Zó werkte het toen ik in 1999 mijn ontslag indiende!

Inmiddels was opziener De Bruijn in december 1998 aan de start verschenen als de nieuwe districtsapostel en bestuursvoorzitter. Immers, Gerrit Sepers was op de een of andere manier als ambtsopvolger in ongenade gevallen. Welnu, De Bruijn liep vast. Hopeloos vast zelfs. En hijzelf trok daaruit willens en wetens geen enkele consequentie. In mijn bericht op "Do 14 Mei 2015, 15:14" liet ik zien hoe hij (in het tweede of derde kwartaal van 2009) voortijdig doch heimelijk al gedeeltelijk werd afgerangeerd. Dan is er in bestuurlijk opzicht iets grondig mis. Wat er vooral mis was (en m.i. nog steeds is), is, nogmaals: zielzorg en zakendoen gaan níet samen.


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Hoe kon het zover komen? (2)


@Levi
@all

Doorslaggevend echter voor nagenoeg alle financiële verliezen, waarover het kerkbestuur zich nu via de media beklaagt, zijn: de gebeurtenissen op 8 juni 2009.

Broeder Ronald Rohn werd op 8 juni 2009 door apostel Peter Klene geschorst (en naderhand ontslagen), waarna op 3 juli 2009 residence Eimersstaete, eveneens door toedoen van het kerkbestuur, werd doorverkocht. Hierna organiseert men daar blijkens een persbericht nog een succesvol Open Huis, en toch gaat alles mis!

Ra ra, hoe kan dat, NAK-opziener en NVO-directeur Ruud Vis c.s.?!


[wordt vervolgd}

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Hoe kon het zover komen? (3)


@Levi
@all

Op 8 juni 2009 is er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland simpelweg een coup gepleegd. Zowel districtsapostel De Bruijn als broeder Ronald Rohn moesten het veld ruimen. Deze ingreep werd zorgvuldig voorbereid want al in het najaar van 2008 begonnen apostel Peter Klene en de zijnen heimelijk tegen broeder Rohn samen te spannen. Aangezien namens de internationale kerkleiding pertinent tot elke prijs het aanzien en de macht van haar "Godszanten" intact dienen te blijven, stond het voor de beeldvorming van tevoren vast dat Rohn de zondebok was en De Bruijn vrijuit zou gaan. De hele kerkgeschiedenis spreekt in dezen boekdelen...


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 10-11-2015, 16.00 uur]

Hoe kon het zover komen? (4)


@Levi
@all

Naar verwachting zullen morgen in West-Friesland en verre omstreken de onwetend gehouden gemeenteleden wederom "trouw en vast aaneengesloten" (vgl. lied 165, NAK-gezangboek) zich scharen rondom de altaren, vanwaar ze sinds jaar en dag doelbewust bij hun kerk zowel om de tuin als om de waarheid worden geleid.

Let wel: de godgeklaagde ellende in deze zaak begon zich al in het najaar van 2008 te ontvouwen - en zowat niemand die het wil weten! Dat is hoogst onverstandig. Uit plichtsbesef heb ik werkelijk alles eraan gedaan om vóór en achter de schermen ieders aandacht te vragen voor deze alarmerende toestand. Terwijl er van alles en nog wat uit de hand loopt, verschuilen de volgzame onwetenden zich achter de hun aangeprate geloofsgehoorzaamheid waarbij elke verantwoordelijkheid "een zaak voor de dienaren" zou zijn. Welnu, de op deze manier succesvol geïndoctrineerde goedgelovigen worden nu op al hun stille wenken door de dienaren bediend.

Bonhoeffer schreef het al, bij de jaarwisseling 1942/1943:
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  Wij waren de zwijgende getuigen van slechte daden, wij zijn door de wol geverfd, wij leerden de kunst te veinzen en te spreken met dubbele tong, ervaring maakte ons wantrouwig tegenover de mensen, we konden hun vaak niet vrijuit de waarheid zeggen, zware conflicten maakten ons murw, misschien zelfs cynisch - zijn wij nog bruikbaar? Geen geniale, cynische, hautaine of geraffineerde, maar ongekunstelde, eenvoudige en eerlijke mensen zullen we nodig hebben. Zal onze innerlijke weerstand tegen alles wat ons werd opgedrongen nog sterk genoeg zijn, zal de oprechtheid tegenover onszelf nog radicaal genoeg zijn, om weer de weg te vinden naar eenvoud en eerlijkheid?
Bron:
Dietrich Bonhoeffer - Verzet en overgave, brieven en aantekeningen uit de gevangenis. Herziene uitgave, derde druk 2014 (ISBN 978 90 435 2411 7), Uitgeverij Kok.
Zie tevens:
 1. Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers van "ma 15 nov 2010, 22:11"
 2. Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des Heren" van "wo 07 dec 2011, 14:04"
 3. OPROEP AAN HET BESTUUR VAN DE NIEUW-APOSTOLISCHE KERK IN NEDERLAND van "wo 07 dec 2011, 17:37"
 4. "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" van "ma 19 dec 2011, 18:01"
 5. OPEN BRIEF aan de districtsvoorgangers bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Vr 16 Nov 2012, 21:16"
 6. OPEN BRIEF aan de lijdende schapen en lammeren bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Ma 19 Nov 2012, 19:38"
 7. Bericht voor alle leden in alle bestuursorganen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Wo 02 Jan 2013, 11:38"

[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Hoe kon het zover komen? (5)


@Levi
@all

De gewiekste machtsgreep van 8 juni 2009, waarbij broeder Ronald Rohn werd geschorst en districtsapostel Theodoor de Bruijn op het vlak van zakendoen onreglementair de zeggenschap werd ontnomen, moet de zegen hebben gehad van de toenmalige stamapostel Wilhelm Leber. Tegelijkertijd moet districtsapostel Armin Brinkmann (NAK-NRW) al warm zijn gaan lopen om in mei 2011 bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de nieuwe bestuursvoorzitter te worden.

Brutaal hadden de "Godsgezanten" bij Rohn het mes op de keel gezet:
Glansloos rentmeesterschap krampachtig volbracht
Ter gelegenheid van het met ambtsrust gaan van districtsapostel Theodoor De Bruijn

Door Tjerk B., voormalig medewerker op het bureau van de Centrale Administratie


(...)
De juridische problemen zijn ontstaan nadat apostel Peter Klene met gebruikmaking van een volmacht van de districtsapostel, terwijl deze op vakantie was, besloot om een broeder te schorsen en vervolgens te ontslaan met wie contractueel was overeenkomen projecten te ontwikkelen. Gebleken is verder dat districtsapostel De Bruijn zelf participant is in een investeringsproject in Oostenrijk, tezamen met onder anderen priester Willem Scherpenzeel, tot voor kort voorganger van de kerkgemeente te Den Helder. In de rechtszaken die volgden gaat het er hard aan toe. Zo werd de geschorste medewerker namens het kerkbestuur door een advocaat in aanwezigheid van apostel Peter Klene voorgehouden dat men hem (en daarmee zijn gezin) financieel te gronde zal richten. De situatie voor de apostelen wordt echter nijpend, nu betrokkene zich in de complexe procesgang staande weet te houden. Bij het Openbaar Ministerie ligt er inmiddels zelfs een strafaangifte ter behandeling voor wegens meineed en laster door de districtsapostel. De redactie beschikt over de onderliggende stukken.

(...)


Tjerk B./aihfx, 2011-05-10
© glaubenskultur Verlag 1996-2011

Bron: http://www.glaubenskultur.de/premium-1471.html, Glaubenskultur-Magazine

Zie verder het bericht op "Wo 13 Mei 2015, 23:33"
"Zo zijn onze manieren", zonder scrupules en bij voorkeur in het geniep. De lafhartigheid ten top. (...) Per direct worden Rohn en zijn gezin meedogenloos gedumpt.


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB


P.S.
Wanneer ik verwijs naar quotes in het forumarchief, functioneren de daarin opgenomen koppelingen meestal niet. Deze kunnen echter vrij eenvoudig werkend worden gemaakt. Zie hieronder hoe dit kan bij de link naar de "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" van "ma 19 dec 2011, 18:01":

http://apostolischekritiek.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=33&t=732&p=3842#p3842

Het gaat maar om twee aanpassingen:
 • apostolischekritiek moet worden vervangen door samenapostolisch
 • BB moet worden vervangen door bb (kleine letters in plaats van hoofdletters)
Het resultaat is nu een werkende link:
http://samenapostolisch.nl/phpbb3/viewt ... 3842#p3842
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Hoe kon het zover komen? (6)


@Levi
@all

Doldriest maken de "Godsgezanten" hun dreigementen aan het adres van de familie Rohn waar. Het geld wordt bij broeder Rohn uit de zakken geklopt vanwege alle advocaatkosten waarmee hij zich geconfronteerd ziet om zich te verdedigen, hij en zijn gezin worden door deurwaarders en door een sterrenteam van advocaten opgejaagd, en in zijn ondernemingen die hij nu noodgedwongen moet reorganiseren worden ook medewerkers getroffen. Schaamteloos graaien de "Godsgezanten" in het offerblok om al dit intimiderende geweld te bekostigen. Ook wie hiervan wat zegt, zoals Bauke Moesker, wordt zonder pardon bestookt met dreigementen.

Zelfs een persoonlijk faillissement van broeder Rohn heeft men inmiddels niet geschuwd: tot elke prijs moet worden voorkomen dat in hoger beroep de zaak kantelt.


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Hoe kon het zover komen? (7)


@Levi
@all

Menigeen kon het bij de Nieuw-Apostolische Kerk met haar ziekmakende angstcultuur op enig moment wel voor gezien houden. Voor de familie Rohn echter is dit vooralsnog problematisch want het kerkbestuur wijst uit alle macht de aansprakelijkheid af voor m.n. de financiële gevolgen van een vermoedelijke contractbreuk.

Omdat in deze kerk het recht van de sterkste geldt, van de "zegenaar" met het "hoogste" ambt derhalve, krijgen vermeende ondergeschikten NIET het voordeel van de twijfel. Nee, de nieuw-apostolische afgod heeft géén compassie met christenen voor wie "de onderste weg" kennelijk niet goed genoeg is. Die zullen ervan lusten.

Het wordt tijd dat het bestuur van de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in kwestie antwoord geeft op de vraag hoe zij denkt dat het algemeen nut gediend zou zijn met (het door onbehoorlijk bestuur veroorzaken van) enorme financiële verliezen en exorbitant hoge onkosten teneinde diezelfde verliezen te verhullen.

Laat deze kennelijke misstand en al dit zinloze geestelijke geweld maar volhardend tot op de bodem worden uitgezocht; in de media en door de rechterlijke macht. Wat bij de waarheidsvinding kan helpen is een "open mind" voor de getuigenissen van zielen die in de Nieuw-Apostolische Kerk ten prooi vielen aan machtsmisbruik.

Bestuurders die er welhaast een sadistisch genoegen in scheppen om in hun doen en laten NIET transparant te zijn, onderworpenen aan hun gezag het zwijgen op te leggen, andersgezinde christenen het kindschap Gods te ontzeggen en vragenstellers te negeren, deugen NIET voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”