Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 159
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door ZwartSchaap »

@ All,

Inderdaad, de ambtsbroeders moesten raad geven op allerlei terrein, als men niet eerst een
priester of voorganger had gevraagd om zijn visie te geven, zat je fout.
Huisbezoeken aan kerkleden moesten iedere zes week plaats hebben, in te vullen op de priesterlijst.
D AP. Schumacher heeft meermaals bij dienaren vergaderingen gezegd om ook onaangekondigd de families
te bezoeken om zodoende een zuiver beeld te krijgen van het gezin en wat er eventueel speelde.
Met Schumachers uitspraak " Wij weten nog niet de helft " werden de ambtsbroeders overtuigt van de belangrijkheid
van het plotseling voor de deur staan.
De onzelfstandigheid en angst die vele NAK leden nu nog bij zich dragen is het gevolg van de typische NAK cultuur.
Hopelijk verzamelen eerlijke leden van de kerk de moed om zich vrij te maken van oude ballast en systeem denken.

Groet ZwartSchaap
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

@all

Wie over de Nieuw-Apostolische Kerk de artikelen die vanaf 2005 bij Trouw zijn verschenen, nog eens wil nalezen - zie onder:
 1. Een reformatie zet niet door
  Lodewijk Dros − 03/01/05, 00:00
 2. Uitgestelde tsunami 1
  J. van Baren − 11/01/05, 00:00
 3. Nieuwe top-apostel hekelt Nederlandse ex-apostel Sepers
  door Lodewijk Dros − 16/03/05, 00:00
 4. Interview veroorzaakt meer onrust dan schade
  16/03/05, 00:00
 5. Andere logica
  Lodewijk Dros − 25/07/05, 00:00
 6. Ex-apostel noemt kerk een concentratiekamp
  Lodewijk Dros − 05/01/08, 02:30
 7. Ex-apostel Sepers rijt oude wonden open
  Van onze reactie religie & filosofie − 08/01/08, 02:28
 8. Waarom de kerk haar leden altijd weet te vinden
  Door: Robin de Wever − 20/12/12, 07:30
 9. 'Plannen D66 GBA leiden tot pijnlijke situaties en administratieve chaos'
  GERRIT-JAN KLEINJAN MONIC SLINGERLAND − 03/01/13, 00:00
Oud nieuws weliswaar, namelijk d.d. 31-10-2014 en d.d. 26-12-2015, maar interessant is wellicht ook nog het volgende:
Zie ook op het voormalige Forum van Bauke Moesker het bericht op "Vr 28 Sep 2012, 11:58", in de thread "ERNSTIG ACHTERSTALLIG ONDERHOUD NAK GEBOUWEN" en het bericht op "Di 16 Sep 2014, 15:12" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?" Het kerkgebouw in Utrecht-Zuilen stond niet alleen al vanaf 2012 (!) te koop bij ReliPlan doch tevens sinds 2014 bij Funda-in-business. Dat lijkt mij net iets te veel reclame voor een leugentje om bestwil door een vermeend misverstand.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door willempower »

@ all
Kleine vergissing toch , per ongeluk verkopen .
Ik ging laats naar de garage om olie te verversen en wat denk je , mijn auto perongeluk verkocht .
En het geld per ongeluk overgemaakt aan de koper .
Ik sta nergens meer van te kijken .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

ZwartSchaap schreef:(...)
De onzelfstandigheid en angst die vele NAK leden nu nog bij zich dragen is het gevolg van de typische NAK cultuur.
Hopelijk verzamelen eerlijke leden van de kerk de moed om zich vrij te maken van oude ballast en systeem denken.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 11 Jan 2016, 11:51"
@ZwartSchaap
@all

Toen ik ruim 10 jaar geleden voor het eerst via het Internet reageerde op een bericht over de Nieuw-Apostolische Kerk, waar ik toen nog lid van was, ging het er weliswaar om dat er een grote waarheid was besloten in de woorden waarmee Gerrit Sepers kort daarvoor bij NAKtuell diens vertrek had toegelicht, maar bij mijzelf was toen nog helemaal niet de gedachte opgekomen dat wij als achterblijvers er niet in zouden kunnen slagen om het voor elkaar in onze kerk leefbaar te houden.

Ondanks dat ik in die tijd al heel wat rottigheid had meegemaakt, kende ik in mijn eigen omgeving genoeg mensen van wie ik aannam dat wij het met elkaar in de kerk wel zouden weten te redden. Maar die hoop zou allengs in rook vervliegen. Geen van allen op wie ik mijn hoop had gevestigd, had zin om "de automatische piloot" UIT te zetten. Murw gemaakt en lamgeslagen gaf men zich over aan een voor mij onverdraaglijke kalme berusting en een irritante zelfvoldane bezadigdheid.

Twee jaar later ben ik die apathie en dat defaitisme ontvlucht. Glazige blikken staarden mij na, terwijl men zich "in de volle verzekerdheid des geloofs" waande, in afwachting van de vervulling van de goddelijke beloften en aan "de hand van leiding", al biddend om "verkorting van de tijd", op weg naar "het heerlijke einddoel".

Na driemaal zeven magere jaren was ik blij dat ik op straat stond. De volgende reeks van zeven magere jaren heb ik maar niet meer van dichtbij willen meemaken.

Ondertussen echter liepen bij de Nieuw-Apostolische Kerk de zaken verder uit de hand. In een dictatuur hebben immers ook incompetente bestuurders vrij spel...

In 2011 blikte ik als volgt terug:
BakEenEi schreef:(...)
Alle inspanningen van honderden zeer betrokken nieuw-apostolische gelovigen ten spijt heeft het "gezag van de kerk" blijkbaar moeten zegevieren want met ongekende energie heeft de gekwetste kerkleiding zich vervolgens willen rechtvaardigen door de uitgifte van een catechismus, waarin dat gezag zó veel handen en voeten moest krijgen dat niemand er nog wat tegenin zou kunnen brengen.

Hierbij heeft men echter de werkzaamheid van de Heilige Geest geringgeschat. Dit werd al snel duidelijk toen tegenover vragenstellers onverbiddelijkheid en ongenaakbaarheid aan de dag werden gelegd zonder enige blijk van vertroosting of bemoediging vanuit de liefde van God. In feite weet je dan als vragensteller al helemaal genoeg. Alleen; het wil je niet aan! Hoe kunnen toch "apostelen des Heren" niet aanvoelen dat zielen beklemd raken tussen de theorie en de praktijk van het Evangelie? Zoiets valt niet te begrijpen! Wat hieraan echter wel degelijk te begrijpen viel is, dat die vraagstelling niet klopt! Het betrof namelijk geen tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van het Evangelie, doch feitelijk een tegenstelling tussen de theorie en de praktijk van de nieuw-apostolische geloofsleer - en dat komt doordat de nieuw-apostolische geloofsleer het Evangelie geweld aandoet. Het Evangelie biedt geen enkel aanknopingspunt voor het door bestuursleden geclaimde gezag voor een religieuze organisatie! Dáár zit de denkfout. Het bestaansrecht van een catechismus in het licht van het Evangelie houdt dus al op bij de eerste alinea van de inleiding op het allereerste hoofdstuk ervan. Het enige (ware) motief bij de nieuw-apostolische kerkleiding voor de totstandkoming van een catechismus is dat zij haar aanzien wenst te verankeren. Niemand moet meer om haar vermeende goddelijke status heen kunnen. Die zal door de gehele mensheid dienen te worden geëerbiedigd. En dat "gezag van de kerk" zal nu worden afgedwongen; te beginnen bij de nieuw-apostolische gelovigen.

Het bovenstaande geeft weer wat er nu gaande is. Het venijn van al deze ontwikkelingen viel dus te doorzien. Daarom liet ook ik mij er niet door van de wijs brengen. Sommigen zullen aan de berichten die ik schreef wat hebben gehad; anderen stoorden zich eraan.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 07 Mrt 2011, 12:30", in de thread "Addergebroed"
"De nieuw-apostolische geloofspraktijk maakt meer kapot dan ons lief is", zo schreef ik onlangs terwijl ik mij tegelijkertijd afvroeg wie dat überhaupt nog dwarszit.

Misslagen in de kerk en schandalen die aan het licht komen volgen elkaar op. Dat willen de verantwoordelijke bestuurders dus -voor zichzelf- gecompenseerd zien. De aandacht moet daarom uitgaan naar de imponerende evenementen die ze angstvallig doch o zo doorzichtig op touw zetten - om macht en aanzien te behouden.

Echter:
TjerkB schreef:(...)
De evangeliste (!) en oud-minister van Binnenlandse Zaken Catharina Isabella Dales (1931-1994) merkte het al op: "Een beetje integer bestaat niet!" Ik kon er werkelijk niet omheen: het is grondig mis met deze kerk, sterker nog, dat is het zelfs al heel lang - alleen, het wilde mij niet aan. Bovendien werden wij met zijn allen willens en wetens onwetend gehouden.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 18 Nov 2015, 11:06" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Zie ook het bericht op "Ma 04 Jan 2016, 23:50" in de thread "Jehova"
Het verontrustte mij dat in de geloofsbeleving van vele doch waarschijnlijk de meeste gemeenteleden eerst en vooral kerkelijke ambtsdragers als beschermelingen moesten gelden. Hoe hoger betrokkenen op "de ambtsladder" waren "geplaatst", des te meer van ieders sympathie kwam ze toe. De voorbede ging naar ze uit, ze werden van alle kanten "ondersteund" en natuurlijk hadden ze net zoals "wij" nog wel enkele menselijke onvolkomenheden te overwinnen, maar "wij" waagden het vanzelf niet de beschuldigende vinger te wijzen en zeker niet naar hen want dan had je niet begrepen wat er in de Bijbel staat: "Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen... " (Joh. 8: 7, SV). Zíj daarentegen deden soms weinig anders dan aan "ons" een spiegel voor te houden. Wat dat aangaat; in de Nieuw-Apostolische Kerk hebben de vermeende dienaren voor zichzelf door de jaren heen een breed instrumentarium ontwikkeld om de vermeende onderworpenen aan hun vermeende goddelijke gezag te behoeden voor een te hoge eigendunk. In elk geval dienen de gelovigen goed te begrijpen dat God de dienaren nu eenmaal heeft gegeven om hun leidslieden te zijn. De meest hoge dienaren weten "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" het best wat God wil dat anderen doen.

Om het schuldbesef niet kwijt te raken, zongen "wij" liederen als "Te leren rest er ons hier nog zo veel" (355, NAK-gezangboek). En om het ontzag tegenover de "zegenaars" te onderstrepen bijvoorbeeld: "Wie hen niet mint, die God ons geeft tot dienen, hoe kan die Gods genade recht verstaan?" (185, NAK-gezangboek). Zó bevonden wij ons "op de weg ten leven, die een school der vorming is" (lied 3, vorige NAK-koorboek). Op deze wijze onderhielden "wij" de aanbevolen hiërarchische gezagsverhoudingen binnen de door de "dienaren" bewaakte nieuw-apostolische geloofscultuur. Wij vervolgden bij wijze van spreken met: "Uit genade ken ik Hem door 't apostelwoord. Daarin wordt Gods Liefdestem hier op aard' gehoord" (625, huidige NAK-koorboek). Juist dat gaf ook aan wat voor "ons" hét verschil maakte: wij hadden "levende apostelen"! Welnu, die wilde je toch op handen dragen? "Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!" (Mat. 21: 9, SV). Het heilige ontzag voor de vermeende Godsgezanten leidde tot hun verering. En als idolen werden ze aanbeden.
 • 't Gezantschap Gods van deze tijd,
  door U gezonden Heer,
  bereidt Uw volk tot hemelbruid
  door der Apost'len leer.
  O, leid ons verder aan Uw hand
  naar 't eeuwig heerlijk vaderland.
  Laat ons met U ten hemel gaan,
  al voert de weg op levenspaan;
  waar Gij ons leidt,
  is 't eind: de heerlijkheid!


  Bron: Derde couplet van lied 117, NAK-gezangboek
Hun wens was ieders gebod en als daaraan werd getornd, schroomde de stamapostel niet om nog maar eens op te roepen tot werkelijk een onbegrensd vertrouwen. "De eerlijken en oprechten zal het gelukken", werd er voor de zekerheid maar telkens bij gezegd: speciaal voor hen zal "onze Vader" genade voor recht laten gelden.

Wat kun je dán nog doen indien de hoogste dienaren, die bij de Nieuw-Apostolische Kerk -statutair- automatisch ook de bestuursleden zijn, amoreel te werk gaan?!

Dát kan niet wáár zijn, een "levende apostel" amoreel?!! (...) Helaas, "het zijn ster­ke schou­ders die de weel­de kun­nen dra­gen" en "de ge­le­gen­heid maakt de dief". Nooit hadden de "zegenaars" op zo'n manier met vereende krachten over het paard moeten worden getild, dat van wie ze een vinger gaf, in voorkomende gevallen de hele hand werd genomen. Toch hebben de "levende apostelen" het óók in de statuten voor elkaar gekregen dat vrijwel niemand ze kan controleren of corrigeren.

Dan kun je in Zwolle en omstreken wel tegenwerpen dat je je daar niet bewust van bent, maar dat getuigt na alles wat er sinds de jaren '90 van de vorige eeuw al op het Internet is komen te staan op zijn minst van onnadenkendheid. De échte beschermelingen dienen de onderhand talloze slachtoffers te zijn van ieders vermeende idolen die in hun ivoren torens de zakken vullen. Weg met de oude ballast en het systeemdenken! Eerlijke leden van de kerk - willen die onderdanig en bang zijn?

Zie verder in dit verband -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- ook de thread "Recht van overpad".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

BakEenEi schreef:(...)
Mocht er nu iemand zijn die zich afvraagt "Hoe moet het dan verder met de Nieuw-Apostolische Kerk?", dan kan diegene zich troosten met de gedachte dat het met de Nieuw-Apostolische Kerk niet speciaal verder moet. Het gaat om het werk van God en dat is werkelijk vele, vele malen groter dat wat "een kerkgenootschap" kan belichamen. Bovendien is "De kerkleiding" thans doende om de nagedachtenis te schenden (!) aan al degenen die met hun hand in Zijn hand onbaatzuchtig én in liefde tot zegen van velen de verwarmende geloofsgemeenschap hebben opgebouwd zoals wij die voorheen dankbaar kenden.

Heeft de Heilige Geest ons ooit geleerd dat het volstaat om te wachten totdat de goddelijke beloften zich volautomatisch aan nieuw-apostolische gelovigen zouden vervullen? Dat onze pelgrimsreis er min of meer op zit omdat wij in het ledenregister waren ingeschreven van de Nieuw-Apostolische Kerk? Want zó is namelijk níet! Spijtig genoeg heeft in deze kerk het noodlot toegeslagen doordat dienaren zich op hun geestelijke bediening hovaardig lieten voorstaan en anderen, "lagere dienaren", die godgeklaagde opstelling van hun "meerderen" onnadenkend hebben geëerbiedigd. Zó is het misgegaan!

De Eeuwige trok zijn handen af van hun broddelwerk. In een bekend lied zingen wij NIET... "Wie kunnen zo zeeg'nen (...) alleen toch zij?", namelijk de hoge, hogere en nóg hogere "dienaren" binnen een menselijk denksysteem, doch: "Wie kan zo zeeg'nen (wie maakt zo blij als Jezus, mijn Heiland) alleen toch Híj?" Dát maakt hier het verschil! Dan kun je uit solidariteit met de aan grootheidswaanzin lijdende machtsfiguren in zo'n kerk, die met man en macht ijverig afbreken wat anderen opbouwden, natuurlijk wachten totdat je ook zelf bent ingeblikt, maar beter zou het zijn die naïviteit te overwinnen!

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 03 Aug 2011, 16:39", in de thread "Tenzij... "
Zie ook het bericht op "Za 16 Jan 2016, 14:35" in de thread "Marcel Dagenbach houdt de Neuapostolische Kirche voor gezien"
@all

(Z)ware kost... Wat toch een vreselijke toestand is dit eigenlijk want het gaat hier niet enkel en alleen maar om een beetje trammelant, wat iedereen wel eens kan krijgen, maar om doffe ellende, mi­sè­re, om splijtstof waardoor het Evangelie van Jezus Christus een slechte dienst is bewezen, gezins- en huwelijksrelaties onder druk kwamen te staan en gelovigen van elkaar vervreemd zijn geraakt. Voor de "officials" in de kerk was er in de regel een warm bad, doch wie met ze van inzicht verschilde zocht het buiten in de ijzige kou maar helemaal zelf uit. Intussen zijn de ondankbaren en de ontevredenen vrijwel allemaal doodgevroren of anderszins weggebleven, en kan nu eindelijk het feest beginnen: "En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen bij." Tel uit je winst. (...)

En dan te bedenken dat, voordat sommigen hun terechte zorgen gaandeweg ook kenbaar maakten via het Internet, het vaak al jarenlang "in de gemeenschap" ontbrak aan "helpende hulp". Aan ware zielzorg, om precies te zijn. Ligt dat aan de "dienaren"? Ligt dat aan de "overigen"? Voor mij is het een uitgemaakte zaak: dat ligt aan allen die deze kerk op deze manier hebben vormgegeven. Het werk van God bestaat namelijk niet uit dienaren en uit overigen. Los dat eerst maar eens op.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Misschien is er in de tussentijd iets veranderd en levert dat voortschrijdend inzicht op want dat is namelijk wat broeders en zusters in de Nieuw-Apostolische Kerk mij steevast bij spontane ontmoetingen voorhouden en wij soms even tijd vinden om met elkaar van gedachten te wisselen. Met andere woorden: zo overdreven streng en wei­nig ont­van­ke­lijk voor de op­vat­tin­gen van an­de­ren als men vroeger met zaken omging, dat behoort allang tot de verleden tijd. Het gaat er nu veel soepeler aan toe.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 20 Jan 2016, 14:23" in de thread "Overeenstemming van denken en handelen"
@all

Kijk maar: "Het gaat er nu veel soepeler aan toe." Zie onder...

Afbeelding

Bron: http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/wo ... cle/19116/


O ja?

Als ik serieus op dit onderwerp inzoom, vind ik het volgende...
TjerkB schreef:(...)
Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk? (...)
 • (...)
  (...)
  Abschließend will ich noch Folgendes betonen: Nach neuapostolischem Glaubensverständnis ist es dem Apostelamt gegeben, die Heilige Schrift auszulegen.Das bedeutet nicht, dass die Gläubigen nicht mit Gewinn die Bibel lesen könnten. Aber es ist dem Apostelamt übertragen, die Deutung der Heiligen Schrift vorzunehmen, Dinge klarzulegen und Weisung im Glauben zu geben. Dabei werden die Schriftstellen im Zusammenhang betrachtet, denn die Überbetonung einzelner Aussagen kann zu falschen Schlussfolgerungen führen.

  Soweit meine Ausführungen zu diesem Thema „Wie verstehen wir die Heilige Schrift?“.

  Wilhelm Leber


  Bron: http://www.nak.org/de/glaube-kirche/wor ... cle/16072/
  "Jesus Christus ist das Haupt der Kirche. Der Stammapostel ist das Haupt aller Apostel; er leitet die Kirche zusammen mit den Aposteln."


  Bron: Leitbild Dienen und Führen, http://www.nak.org/de/kennenlernen/leit ... d-fuehren/
  Zie ook het bericht op Wo 30 Jul 2014, 20:53 in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... "
  Warum braucht der Stammapostel einen theologischen Berater?
  Weil die Ansprüche der Gläubigen und der Welt an den Glauben sich geändert haben. Also früher war Glauben eine Herzensangelegenheit. Dieser Glaube musste nicht unbedingt intellektuell verantwortet werden. Das ist heute anders. Heute wird eben gefragt, wie ist denn das System, das dahinter steckt? Wie kann ich das rechtfertigen, was ich lehre? Wie ist der biblische Zusammenhang oder der allgemein theologische Zusammenhang (…)? Und darum kümmere ich mich dann.

  (...)


  Bron: Dr. Kiefer: "Ich war schon anderer Meinung als der Stammapostel" am 30.08.2014, http://www.nak-norddeutschland.de
  (...)
  Alle Anvertrauten sollen dem Amtsträger gleich lieb sein!

  (...)
  Es ist im übrigen selbstverständliche Pflicht für jeden Amtsträger, daß er seinen Segensträger unaufgefordert über die Entwicklung der anvertrauten Seelen informiert.

  (...)


  Bron: Richtlinien für die Amtsträger der Neuapostolischen Kirche von 1993 mit Änderungen aus der Mitteilung von 1997
  (...)
Zie verder het bericht op "Wo 30 Jul 2014, 20:53" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... "

(...)


Uit: Bericht op "Do 04 Sep 2014, 14:50" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
shalom schreef:
"JuMa-Eberbach-Ausgabe-2-2011 SEITEN 16 / 17"
Ein Gespräch von Jan Dambach und Sebastian Wolff mit Bezirksapostel Michael Ehrich über…Demokratie

[M.E.] …Auch in jeder Demokratie gibt es an irgendeiner
Stelle einen Letztentscheider und ich kann mir auch
Situationen vorstellen, wo in einem ganz demokratischen
Verfahren ein Letztentscheider sagt, irgendwie
fühle ich mich bei dieser Entscheidung nicht wohl,
irgendwo ist sie für mich nicht ganz rund und deswegen
will ich das nicht machen …

[JuMa] … dann kann er ja in diesem demokratischen Verfahren
dagegen stimmen …

[M.E]… sicher. Aber mir geht es jetzt in dieser Situation um
einen Entscheider. Den hat man immer, auch in Demokratien.
Und an bestimmten Punkten muss dieser Entscheider
letztlich eine Entscheidung treffen, und diese muss man
dann auch akzeptieren… .

[JuMa] Rein politikwissenschaftlich müsste
man Sie nach den handelsüblichen Schemata als
Autokraten bezeichnen: Sie sind nicht gewählt,
Sie können alles entscheiden.

[M.E.]
Da haben Sie wohl recht.

[JuMa] Stört Sie das denn nicht?
[M.E.]
Nein, denn ich glaube, dass die Berufung
Gottes
dahintersteht… . Es ist einfach: Die
Tatsache, dass man selbst glaubt, dass Gott
einen in sein Amt gerufen hat, gibt einem auch
den Hintergrund… .

...Außerdem ist mit der Erfüllung des Amtsauftrags
auch sehr viel Freude verbunden. Es gibt sehr
viele schöne Aspekte, Apostel, Bischof, Bezirksamt,
Vorsteher zu sein...

Es ist aber tatsächlich so, dass wir in der
Kirche ein Verfahren haben, das nicht
basisdemokratisch ist und dann kann ich
im Endeffekt jedem vorwerfen – vom
Stammapostel bis zum Vorsteher – dass
er willkürlich handelt, was die Ämterauswahl
anbelangt… .

Werte, von Gott zum Dienen ausersehene Brüder, liebe, von Gott zum Letztentscheiden ausersehene Brüder und all ihr von Gott für eine „Ämterauswahl“ unausersehbaren Schwestern 8-) ,

leider ist der ursprüngliche thread zum Interview geschlossen („Bezirksapostelstammtisch über Demokratie“), so dass ich quasi im Nachgang die Story vom Letztentscheider hier platziere.

(...)


Uit: Bericht bij Glaubensforum24 op "22.01.2016, 06:03" in de thread "Es ist der Ruf Gottes"
Vraag: wat worden wij van het aangehaalde "Woord van de maand" in januari 2016 nu toch feitelijk wijzer?!

Het zijn helaas eindeloze cirkelredeneringen waarmee men ons vermoeit. De nieuw-apostolische apostelen kregen van hun god de wijsheid in pacht en "wij" als "anvertraute Seelen" zijn de onderworpenen aan hun wereldomvattende goddelijke gezag - in het "geestelijk concentratiekamp" waarover Gerrit Sepers in 2008 uitvoerig rapporteerde. Zie het desbetreffende artikel van Lodewijk Dros, "Ex-apostel noemt kerk een concentratiekamp" d.d. 05-01-2008, in het dagblad Trouw.

Zie verder de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"

Groet,
TjerkB


P.S.
Zie tevens:
 1. Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers van "ma 15 nov 2010, 22:11"
 2. Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des Heren" van "wo 07 dec 2011, 14:04"
 3. OPROEP AAN HET BESTUUR VAN DE NIEUW-APOSTOLISCHE KERK IN NEDERLAND van "wo 07 dec 2011, 17:37"
 4. "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" van "ma 19 dec 2011, 18:01"
 5. OPEN BRIEF aan de districtsvoorgangers bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Vr 16 Nov 2012, 21:16"
 6. OPEN BRIEF aan de lijdende schapen en lammeren bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Ma 19 Nov 2012, 19:38"
 7. Bericht voor alle leden in alle bestuursorganen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Wo 02 Jan 2013, 11:38"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Het is niet wat het lijkt (1)


@all

Het verraderlijke bij de Nieuw-Apostolische Kerk, als ik er goed over nadenk, is in een aantal opzichten vooral "dat het niet is wat het lijkt". Men stelt de zaken wel op een bepaalde manier voor, maar wanneer het er op beslissende momenten op aankomt, kom je alsnog bedrogen uit. Je wordt dan bij wijze van spreken gewezen op een ietwat verborgen opgehangen bordje met de tekst "De directie stelt zich niet aansprakelijk", terwijl je, bij de pakken neer zittend, ondertussen fijntjes wordt herinnerd aan "de eigen verantwoordelijkheid" - en die geldt natuurlijk al sinds stamapostel Urwyler. (...) Eigen schuld, dikke bult? Welnu, dat kan meevallen:
 • Iedereen kent ze wel, de bordjes die hangen bij maneges en in garderobes van restaurants ‘de directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies van uw eigendommen’ of ‘het betreden van de stallen komt voor eigen risico’. Het zijn vaak kant-en-klare bordjes waarmee een manegehouder zich veilig waant. Ten onrechte. Een manage kan namelijk toch aansprakelijk zijn voor ongelukken of diefstal ondanks deze bordjes. Hoe zit dat?

  Bron: Artikel door Esther Reijnders bij Beer Advocaten te Amsterdam, getiteld “De directie stelt zich niet aansprakelijk - Over (het voorkomen van ) aansprakelijkheid van maneges bij paardrijongelukken”

[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Het is niet wat het lijkt (2-10)


@all

Drie berichten in het nieuws vielen mij op. Het handelde respectievelijk over:
 1. Wie stilt zijn pijn?
  Ruim 2 miljoen Nederlanders lijden aan chronische pijn...

  Afbeelding
  Bron: http://krant.volkskrant.nl
 2. Negen jaar azc: de tol van doelloos wachten
  "Nederlanders zijn goed in het temmen van mensen. Ze halen je ballen weg zonder dat het pijn doet."

  Afbeelding
  Bron: http://krant.trouw.nl/?utm_source=tr&ut ... tale+krant
 3. The Academy,de organisatie achter de uitreiking van de Oscars, past de regels voor de samenstelling van het bestuur en de jury aan.
  Het besluit volgt op de kritiek van zwarte regisseurs en acteurs dat er in de belangrijkste filmcategorieën geen Afro-Amerikanen zijn genomineerd.

  Afbeelding
  Bron: http://nos.nl/teletekst#127
Als je deze berichten met elkaar combineert, heb je precies de Nieuw-Apostolische Kerk, dacht ik opeens. Een bekende "traditional American spiritual" begint met "He's Got the Whole World in His Hands" en daar bedoelen ze in deze kerk in werkelijkheid "de stamapostel" mee die zelf wel even zal uitmaken wie of wat er genomineerd wordt. Ondertussen worden hele volksstammen uit hun kracht gehaald en wie dat moet bezuren, wordt met al z'n verdriet aan z'n lot overgelaten.

Zie verder -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- de thread "Uit onze doorlevingen" ...


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Het is niet wat het lijkt (11)


@all

In mijn bericht van "Wo 20 Jan 2016, 14:23" in de thread "Overeenstemming van denken en handelen" ben ik er niet direct op ingegaan (laat ik niet op álle slakken zout leggen), maar er moet mij toch nog één ding van het hart. Ik bedoel de onderstaande quote:
Het betrof een bijeenkomst in Kaiserslautern in het najaar van 2014 voor onderwijsgevenden in de Nieuw-Apostolische Kerk, die toen als volgt werd beschreven:
Zum diesjährigen Tag für Lehrkräfte waren die betreffenden Glaubensgeschwister herzlich willkommen. Knapp 140 ehrenamtliche Lehrer/innen trafen sich im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern. In neun verschiedenen Workshops behandelten die Teilnehmer die vorgegebenen Themen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa hieß das Thema im Plenum: „Lasst uns miteinander singen, spielen, den Herrn loben“. Zum Abschluss des Tages erlebten alle einen Gottesdienst, den Apostel Clément Haeck leitete.
En dan concludeert men dat kinderen gehoord mogen worden. Vervolgens keert iedereen blij en dankbaar naar huis, toegerust met "neue Impulse im Lehrkräftetag".

Mijn punt is dit, los van het in dit verband aansprekende waarheidsgehalte van de "zegenrijke arbeid" van een "apostel" op zo'n dag: als het wáár is dat deze kerk al meer dan 150 jaar bestaat, hoe komt het dan dat men kennelijk nog altijd niet goed doorhad wat destijds Jezus Christus al bedoelde? Zie onder:
 • [1] Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ [2] Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer [3] en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. [4] Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op.

  Uit: Matteüs 18 (NBV)
 • [33] Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ [34] Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. [35] Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ [36] Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: [37] ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

  Uit: Marcus 9 (NBV)
In Kaiserslautern en omstreken mogen de kinderen nu vermoedelijk af en toe ook eens wat zeggen. Maar waren wij niet feitelijk allen kinderen van één Vader? Dát inzicht moet men in de Nieuw-Apostolische Kerk blijkbaar nog altijd ontberen. Het mag duidelijk zijn: ik verafschuw het eenrichtingverkeer in de communicatie bij dit kerkgenootschap. Het lijkt werkelijk nergens naar dat zogenaamde zegenaars altijd en overal het hoogste woord voeren, alsof de drie-enige God het zo gewild had. Onder "dienen" verstaat men dat die realiteit eenieder wordt opgedrongen. De nieuw-apostolische god laat de opvoeding over aan zijn brutaalste "kinderen".

Een ander fenomeen is minstens zo misleidend en verraderlijk. Zie hieronder daaromtrent een quote uit mijn bericht op Vr 22 Jan 2016, 13:31":
Terwijl men kennisneemt van dergelijke "impulsen uit een dienst van de stamapostel", kan opnieuw het aansprekende waarheidsgehalte van de "zegenrijke arbeid" bedwelmend uitwerken want in werkelijkheid komen wij hier namelijk van de regen in de drup. Niet de Bijbel van kaft-tot-kaft moet langer serieus worden genomen maar nu voortaan de nieuwste uitleg van "de stamapostel". Zo'n "Woord van de maand" dus als in januari 2016 - gebakken lucht! Dáárom is het niet wat het lijkt...

Zie verder -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!" ...


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Het is niet wat het lijkt (12 - slot)
Bezirksapostel i.R. Armin Brinkmann im Archiv Brockhagen.
@all

Het bewuste Premium-Artikel bij Glaubenskultur-Magazine, "120 Eier für stabile Machtverhältnisse - Netzwerk Apostolische Geschichte: Brinkmann über Missionsarbeit in Angola" d.d. 05-11-2015, begint met:
Noch bis Ende Februar 1979 führte das „Amtsblatt“ einen gewissen Ernst Streckeisen als verantwortlichen Herausgeber im Impressum. Das interessante daran: da war der ehemalige Stammapostel der Neuapostolischen Kirche schon über drei Monate tot. Historiker vermuten auch deshalb, dass bis zu diesem Zeitpunkt nicht feststand, wer tatsächlich den Vorsitz des Internationalen Apostelbundes übernimmt.

Damals sollen sich jene Bezirksapostel vehement gegen den Schweizer Bezirksapostel als NAchfolger gewehrt haben, die unter Bischoff in ihr Amt eingesetzt wurden und zu den Befürwortern der „Botschaft“ zählten: Eugen Startz, Hermann Schumacher, Gottfried Rockenfelder, Michael Kraus und Friedrich Bischoff. Doch offenkundig setzte sich der Schweizer doch durch und vollzog, was wohl von ihm erwartete wurde: er räumte mit der alten Dynastie auf – mit Ausnahme von Kanada/USA. Was genau passiert ist, das ist bisher noch nicht erforscht.

(...)
Niet voor niets heb ik wel eens gewezen op ontwikkelingen achter de schermen waarvan wij zouden zeggen: hoe is het in de we­reld mo­ge­lijk! Je zult er namelijk maar (zijdelings) met je neus bovenop staan. (...) Als een kind wordt misbruikt, is dat voor dat kind vanaf moment 1 ontegenzeglijk in volle ernst het geval, ongeacht wat anderen er op een gegeven moment van willen denken. Dit moeten wij ons echt realiseren tegenover mogelijke slachtoffers. Al te gemakkelijk worden door onverstand en onbegrip zielen, die om ons onbekende redenen een eenzaam lot is beschoren, nog vele malen eenzamer dan ze al zijn. Sommigen ken ik. Vandaar.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gesloten

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”