Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 168
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door ZwartSchaap »

@ All,

Alles wat Siebe kuipers voor de NAK doet is pro deo.
Dit is wat hij aan zijn eigen familieleden vertelt.

ZwartSchaap
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 12.00 uur]
@Levi
@all

Zou het NAK-bestuurslid Ruud Vis hier alvast de toespraak aan het oefenen zijn, waarin hij aanstonds de meer dan 35 vrijwilligers zal wijzen op hun rechtspositie?

Hij zou betrokkenen kunnen wijzen op sites als http://www.asbestslachtoffers.nl/ en https://www.kanker.nl/organisaties/asbe ... -nederland, alsmede https://www.aansprakelijkheid.nl/nl/ove ... elijkheid/, http://www.deletselschaderaad.nl en http://stichtingpiv.nl.
Levi schreef:(...)
Heeft het College van Kerkrentmeesters (CVK) bij de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord hier wel fair play gespeeld? Anders gezegd: heeft men ons als broeders en zusters bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland geen "asbestkerk" in de maag gesplitst?!
Ik sla het ethisch niveau van deze organisatie hoger aan dan dat van de NAK Nl bestuursleden.
Gelet op de houding en gedrag van een broeder Vis, zie ik het betreffende asbest probleem door hem gebruikt als onderhandelingsfactor om flink op de vraagprijs af te dingen. Want waarom staat het zo expliciet vermeld?

(...)


Uit: Bericht op "Do 28 Apr 2016, 23:31"
Een complicerende factor in deze samenhang kan zijn dat sommigen onder de vrijwillige klussers wel degelijk er (een vaag) besef van hadden dat men werkte met asbesthoudend bouwafval. Dit zal zich slechts onder ede laten bevestigen. Ik mag overigens hopen dat dan ook de verkoper van De Bron dient te worden gehoord.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door Levi »

@Zwartschaap
Alles wat Siebe kuipers voor de NAK doet is pro deo.
Dit is wat hij aan zijn eigen familieleden vertelt
Ik hoop dat deze affaire voor Siebe Kuipers een ethisch reveil voor hemzelf is!
Dy lui syn net te fertrouwen!

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Redactie schreef:(...)
Wat de zogenaamde verantwoordelijken kwalijk verzwijgen, is helaas, dat de bestuurlijke organisatie aan alle kanten rammelt. Zo bestaat er grote onduidelijkheid over taken en bevoegdheden. Het ergste is misschien nog wel dat er bij de benoeming van bestuurders beperkt wordt gekeken naar competenties. Waarom drie "geestelijken" in een 3-koppig bestuur dat opeens goede sier wil gaan maken met zoiets als commerciële projectontwikkeling?

Los van de miljoenen euro's die er met de kennelijke gedoogsteun van zo'n 15.000 actief slapende ingeschreven leden bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) over de balk werden gesmeten, en waarbij ook van overheidswege (!) het laatste woord bepaald nog niet gesproken zal zijn, betreft het bij dit kerkgenootschap nog andere zaken die ertoe doen. Een bestuur dat bedrijfje speelt, kerkje en dictatuurtje tegelijk, en dat een spoor van vernielingen aanricht met één vast patroon, herkenbaar aan een aan minachting grenzende onverschilligheid jegens naasten op wie nota bene vanuit geestelijke bedieningen de zucht tot roem en de honger naar macht worden botgevierd, verdient een serie rake klappen waarmee voor de vele slachtoffers, die eenzaam aan hun lot werden overgelaten, het berokkende leed eindelijk een naam zal mogen krijgen.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "ma 19 dec 2011, 18:01", in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland".
TjerkB schreef:(...)
Met mededelingen zoals van Peter Klene op 21 februari 2010 en nu van Gerrit Kamphuis op 18 april 2016 wordt onder het mom van een herderlijke raadgeving in werkelijkheid onder de gemeenteleden verdeeldheid gezaaid. Ik wees hier al op in mijn reactie van "Vr 22 Apr 2016, 15:38" naar aanleiding van een bericht van Levi.

Zo wordt helaas de kiem gelegd voor een (voor menig slachtoffer van zulke intimidatiepraktijken o zo herkenbare) verdeel- en heerspolitiek, die nietsvermoedende gemeenteleden uiteindelijk blijvend van elkaar vervreemdt.

(...)


Uit: Bericht op "Zo 24 Apr 2016, 16:39"
@all

Speciaal de verontwaardiging ("ge­voel van er­ger­nis of boos­heid om­dat men be­le­digd, ge­krenkt, on­recht­vaar­dig be­han­deld of door iem. of iets ge­stoord is") over het bovenstaande is voor mij altijd de belangrijkste reden geweest om te willen verduidelijken waardoor bij de Nieuw-Apostolische Kerk gelovigen van elkaar vervreemd raken. Mijn klacht komt er dus op neer dat de kerkleiding de aangesloten leden niet in hun waarde laat door ze bloot te stellen aan een verdeel- en heerspolitiek.

Dat beweer ik niet vanwege in een grijs verleden misschien ooit eens een akkefietje waarover ik mij als arme stakker nu nog altijd verongelijkt zou voelen; welnee!! Integendeel, als ik naga wat in binnen- en buitenland vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk als sinds jaar en dag de meest gehoorde klacht is, betreft het feiten en omstandigheden waaronder zielen eenzaam gebukt gaan omdat de kerkleiding ze emotioneel onder de voet loopt. Bestuurders zijn arrogant en hypocriet, niet communicatief en niet transparant. Vandaar op dit forum bijvoorbeeld ook de threads "Wat is een sekte?" en "Misbruik van geloof en vertrouwen". Ik kan iedereen aanraden om in dit verband van Carine Damen het boek te lezen dat van haar in oktober 2013 uitkwam over sektarische bewegingen in Nederland: "Ik was gek van geluk". Bij de Nieuw-Apostolische Kerk is er op dit punt namelijk echt heel wat mis.

Als je onbedoeld vervreemdt van mensen om wie je geeft, wil je voor jezelf snappen hoe dat in 's hemelsnaam zo ver kon komen. Voor mij is het een en al doffe ellende om elkaar alleen nog maar te kunnen treffen bij uitvaartplechtigheden. Dan wil je ter wille van de lieve vrede het natuurlijk niet hebben over een veinzend kerkbestuur. Consequent legde ik door de jaren heen mijn eventuele kritiek "langs de geordende weg" voor aan de "zegenaars" die het als eersten aanging, maar de een na de ander viel -in een volhardend stilzwijgend- door de mand. Lees: men "stond in de geloofsgehoorzaamheid". Lees: men eerbiedigde de kadaverdiscipline.

Ik heb het al vaak aangehaald:
TjerkB schreef:(...)
Bonhoeffer schreef het al, bij de jaarwisseling 1942/1943:
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  Wij waren de zwijgende getuigen van slechte daden, wij zijn door de wol geverfd, wij leerden de kunst te veinzen en te spreken met dubbele tong, ervaring maakte ons wantrouwig tegenover de mensen, we konden hun vaak niet vrijuit de waarheid zeggen, zware conflicten maakten ons murw, misschien zelfs cynisch - zijn wij nog bruikbaar? Geen geniale, cynische, hautaine of geraffineerde, maar ongekunstelde, eenvoudige en eerlijke mensen zullen we nodig hebben. Zal onze innerlijke weerstand tegen alles wat ons werd opgedrongen nog sterk genoeg zijn, zal de oprechtheid tegenover onszelf nog radicaal genoeg zijn, om weer de weg te vinden naar eenvoud en eerlijkheid?
Bron:
Dietrich Bonhoeffer - Verzet en overgave, brieven en aantekeningen uit de gevangenis. Herziene uitgave, derde druk 2014 (ISBN 978 90 435 2411 7), Uitgeverij Kok.
(...)


Uit: Bericht op "Za 13 Jun 2015, 16:38" in de thread "Der Fall Rohn"
Ten slotte - voor wie zich erin herkent...
TjerkB schreef:(...)
 • ik moet mijn verdriet
  stil laten liggen
  over mijn hart mag ik niet praten
  ik moet het gezellig houden
  voor het bezoek
  zo ben ik opgevoed

  maar achter mijn zwijgen zou ik in stilte
  de handen van anderen
  vast willen houden en zeggen:
  'vertel het me maar
  misschien herkennen we elkaar'


  Van: Bep van Laar (Bundel "Aan woorden voorbij", ISBN 90 246 4494 1)
Het is een trieste zaak dat men vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk niet omkijkt naar de slachtoffers die het systeem maakt.

Overigens - misschien wel het allermooiste en meest veelzeggende gedicht van Bep van Laar:
 • voorbij het laatste dorp
  is niemandsland
  als daar nog iemand is
  - van God en iedereen verlaten
  ga dan het laatste dorp voorbij
(...)


Uit: Bericht op "Di 15 Apr 2014, 21:20" in de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)"
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 18.00 uur]
TjerkB schreef:(...)
Twee vragen die mij vandaag, in gesprek met één van de aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, ter ore kwamen:
 1. Heeft het College van Kerkrentmeesters (CVK) bij de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord hier wel fair play gespeeld? Anders gezegd: heeft men ons als broeders en zusters bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland geen "asbestkerk" in de maag gesplitst?!
 2. Handelde de nieuw-apostolische notaris Sijbe Kuipers in Deventer, die tevens voorganger is van één of twee kerkgemeenten in de regio Arnhem, niet in strijd met diens beroepswaardigheid of anderszins laakbaar door bij de onderhavige onrustbarende verkooptransactie tussenkomst te hebben geboden?
Wie het weet, mag het zeggen.

(...)


Uit: Bericht op "Do 28 Apr 2016, 19:13"
@all

Door wat het m.i. volslagen incompetente nieuw-apostolische kerkbestuur nu blunderend heeft aangericht in Nieuwegein, straalt de verdeel- en heerspolitiek waar ik in mijn vorige bericht op inging, natuurlijk onwillekeurig ook pijnlijk uit naar te respecteren "naasten" in onze woon- en leefomgeving die daar part noch deel aan hebben, zoals naar de leden van de kerkenraad bij de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord. Ik zou pertinent niet weten wat hun bij de verkoop van kerkelijk centrum De Bron mogelijk te verwijten valt. "Aan verkoper is niet bekend of in het verkochte asbest danwel asbesthoudende stoffen aanwezig zijn behoudens in de leien aan de gevels van het verkochte", staat er netjes in de leveringsakte. Bovendien, in tegenstelling tot het nieuw-apostolische kerkbestuur was men in de berichtgeving naar buiten toe ook volkomen transparant over het bedrag waarmee naast de koopsom voor het kerkgebouw de overname van roerende goederen was afgerekend. Zie hiervoor het bericht van het College van Kerkrentmeesters (CVK) d.d. 02-12-2016.

Ook bij de omwonenden in Nieuwegein zal de nodeloos ontstane commotie over de bij het kerkbestuur afgedwongen saneringswerkzaamheden nog lang nagalmen.

Des te meer valt het dus van de nieuw-apostolische gelovigen ter plaatse naïef te noemen dat men genoegen neemt met 0,0% transparantie. Bij het "district Utrecht" heeft alleen de districtsvoorganger, Gerard van der Laan, inzage in de financiën! Welnu, als er één iemand is die zich wat mij betreft kapot mag schamen, is hij het. Bij onbehoorlijk bestuur/financieel wanbeheer moet het bestuursorgaan "de landelijke vergadering", bestaande uit de gezamenlijke districtsvoorgangers, INGRIJPEN.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 30-04-2016, 15.00 uur]
 • Afbeelding Afbeelding

  Op de foto: Vanmiddag in Nieuwegein. Bij de asbestsanering moet volgende week de nieuwe gevelbekleding eraf. Vgl. bericht Levi d.d. Za 16 Apr 2016, 06:37
@all

Vanmiddag verscheen bij Glaubenskultur-Magazine het meest bedroevende Premium-Artikel over "Asbestgate" tot nu toe: "Asbest war Thema im Verkaufsgespräch - NAK Nieuwegein: Details zeichnen ein erschreckendes Bild von der Kirchenleitung". Voor het in opspraak gekomen bestuurslid, opziener Ruud Vis, lijkt de inhoud trouwens vernietigend. Het blijkt namelijk dat er bij het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord ongenoegen was ontstaan doordat de nieuw-apostolische notaris, Sijbe Kuipers in Deventer, in eerste instantie de asbestrapportage naast zich neer had gelegd die men via de verkopende makelaar naar het nieuw-apostolische kerkbestuur had doorgeleid om te dienen als onderliggend document voor het door de notaris uit te brengen concept van de koopovereenkomst. Juist over de daarin later alsnog opgenomen passage over asbest "in de leien aan de gevels van het verkochte" was er een discussie opgelaaid...

Het komt er dus op neer dat het voor Ruud Vis, die namens de Nieuw-Apostolische Kerk over de aankoop had onderhandeld, geen zin heeft om de feiten te blijven ontkennen. Toen het kerkbestuur vanwege de illegale asbestverwijdering op te vingers werd getikt, was het kortzichtig van hem om de vermoorde onschuld te spelen. Doldriest verlangde hij van anderen, de onderworpenen aan zijn vermeende goddelijke gezag, dat men het door hem geëtaleerde leugenachtige gedrag zou fa­ci­liëren door evenzeer tegen beter weten in staande te houden dat men bij het bouwafval misschien wel ergens mee in aanraking was gekomen, maar dan waren het eerder edelstenen geweest dan asbest "in de leien aan de gevels van het verkochte".
 • Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.

  Uit: Openbaring 3: 18 (NBV)
Echter, zoals ik het in mijn vorige bericht al even aanstipte; ook nu blijkt "de landelijke vergadering" weer de zwakste schakel te zijn. Het zijn slapjanussen in die geledingen want tegenover "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de organisatie gedraagt men zich gedwee als meelopers en jaknikkers. Op zo'n manier zijn betrokkenen vanzelf geen knip voor de neus waard. Daarom, wegens overcompleet: schrap "de landelijke vergadering" want het is gewoon een wassen neus.

Ook de gemeentevoorganger in Nieuwegein, Gerrit Kamphuis, moet het in het bewuste Premium-Artikel ontgelden:
 • "Kamphuis ist seit Jahren Verkäufer im Außendienst der Firma International Plywood BV, einem der größten niederländischen Händler für Plattenmaterial im Innen- und Außenbereich. Als solcher dürfte ihm das Problem mit Asbest in Schindeln aus der Zeit vor den 1990er-Jahren nicht unbekannt sein. Alte Verkleidung gegen neue auszutauschen zählt zu seinem alltäglichen Geschäft. Ist es vor diesem Hintergrund wahrscheinlich, dass unter seiner Aufsicht die Problemlage nicht erkannt wurde? – Eher nicht.

  Nach Aussage seines Vorgesetzten, Arno van M., stammen die neuen Verkleidungselemente der Fassade von „De Bron“ von International Plywood. Es gebe dazu jedoch keinen ordentlichen Verkaufsvorgang."


  Zie ook bij Glaubensforum24 het bericht op "29.04.2016, 21:11" in de thread "NAK Niederlande - Kirche von Behörde wegen Asbest gesperrt"
  Naschrift d.d. 30-04-2016 [TB]: De Forumbeheerder bij Glaubensforum24 verwijderde het geciteerde Premium-Artikel: "Urheberrecht missachtet!"
Zo speelden de "zegenaars" elkaar hier de bal toe, zo hielden ze elkaar de hand boven het hoofd, zo werd de kluit belazerd, zo vielen ze nu samen door de mand.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door willempower »

@tjerk

En Visje en die Kleine nog steeds laconiek ?
Niks aan de hand toch en hooguit een paar details oplossen .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 168
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door ZwartSchaap »

@ All,

Diep tragisch hoe dit kerkbestuur P.Klene en R.Vis zich op een buitengewoon onchristelijke
wijze hebben gedragen.
Met inzet van leugen en bedrog hebben deze twee bestuurders kosten willen besparen in onderhavig
renovatie project.
Zelfs al ben ik niet meer Nieuw-Apostolisch, schaam ik mij diep tegenover het kerkbestuur van de PKN Nieuwegein
en de omwonenden van dit kerkgebouw.
Nu blootgelegd is met welke methoden en valsheid men hier te werk is gegaan, realiseer ik mij des te meer
hoe broeder Ronald Rohn en zijn familie in de kwestie Eimerstaette op afschuwelijke wijze in het nauw is gedreven
door dezelfde heren, Klene/Vis.
Mijn bewondering gaat naar Michael Koch van Glaubenskultur.de en Tjerk B. die de feiten nauwkeurig blootgelegd hebben.
Wat de gevolgen zijn voor de nieuwe kerkgemeente Nieuwegein met haar voorganger Kamphuis laat zich raden.

Groet ZwartSchaap
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door willempower »

@ all
Morgen zingen ze weer halleluja kameraden .
Asbest potje bij de uitgang en graag vullen .
Gesloten

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”