Waar is de taal van het hart gebleven?

Speakerscorner. Kopij via admin@samenapostolisch.nl
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door TjerkB »

@all

Een bijzonder lezenswaardige column van Rinus van Warven, bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten: GEEN KWESTIE VAN GELOVEN. Enkele quotes eruit:
 • (...)
  Het christendom is al vroeg in haar geschiedenis de weg kwijt geraakt in het doolhof van de taal.

  (...)
  Overbodig misschien om te zeggen dat het jodendom altijd heel erg taalgevoelig is geweest: er is alleen maar die Ene. En zeg het overigens maar niet tegen de anderen. Die weten dat toch niet. Het is namelijk geen kwestie van geloven, dat is een innerlijk weten.

  (...)
  Ik hoorde pas geleden de opmerking dat veel religieuze en levensbeschouwelijke organisaties momenteel lijden aan een soort spiritueel HIV-virus: het virus van Huisvesting, Identiteit en Voorlichting. Op het moment dat de energie eruit is, wordt er alleen nog maar gesproken over Identiteit. Of over de vraag hoe je weer aandacht kunnen genereren voor je club?

  (...)
  Wil het christendom overleven dan zal haar taal minder hard, minder zakelijk en minder juridisch moeten worden.
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door TjerkB »

Redactie schreef:(...)
Bauke Moesker had gelijk en hij heeft gelijk:
 • 1) Gebiedt de volledigheid niet om de kerkgeschiedenis te beschrijven zonder weglating van wat dienaren mogelijk niet siert?
 • 2) Wil de kerkleiding geen berouw tonen voor gedragingen die haar in het verleden hebben misstaan?
 • 3) Kan er geen openheid van zaken worden gegeven omtrent de financiën?
 • 4) Zou men niet buitengewoon actief de verzoening moeten nastreven tegenover slachtoffers van machts-misbruik in de kerk?
 • 5) Kan de hele bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie niet beter worden overgelaten aan professionals?
(...) Hoe je deze vragen ook formuleert, bij de nieuw-apostolische kerkleiding heeft men er géén oren naar. Daar wanen de "Godsgezanten" zich boven de Wet. Sterker nog: men trekt zich van God noch gebod iets aan. Dat denken wij niet; welnee, het zijn de ervaringsfeiten op grond waarvan wij dit na duizend berichten en evenzovele brandende vragen -helaas- moeten vaststellen.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 27 Mrt 2012, 12:42", in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".
Zie ook het bericht op "Za 07 Dec 2013, 15:44" in de thread "Wát is er gaande?"
@all

"De voorspellende waarde (...) is in de geneeskunde de kans dat bij een laboratoriumtest voor een bepaalde ziekte de testuitslag juist is", las ik bij WikipediA. Vrij vertaald - had de nieuw-apostolische kerkleiding Bauke Moesker en i.h.a. klokkenluiders maar gewoon serieus genomen, heb ik de afgelopen jaren vaak gedacht.

Aan het hierboven aangehaalde bericht uit 2012 valt namelijk ook het volgende nog te ontlenen...
 • Toen ik zes jaar geleden op uitnodiging van Bauke Moesker het bovenstaande stukje [getiteld "Betrokkenheid" - zie onder; 20-04-2016TB] instuurde voor de website, had ik al minstens zes jaar lang bij "dienaren" te kennen gegeven dat ik mij zorgen maakte over allerhande ontwikkelingen in mijn kerk, vooral op het vlak van "dienen en leiding geven". Voorkennis had ik in feite niet echt want op de Centrale Administratie, waar ik werkzaam was van 1985 tot 2000, hield ik mij uitsluitend in de uitvoering bezig met de financiën en met de automatisering. Al die tijd ben ik nooit serieus betrokken geweest bij welk overleg dan ook over bestuurs- en beleidszaken. Dat was immers "een zaak van de dienaren". Of ze er nu verstand van hadden, of niet; zij gingen erover en zij wilden er ook per se over gaan. Zij hakten alle knopen door. Als je "gehoord" wilde worden, moest je eerst maar zorgen voor "een fijne aanbieding", wat er op neerkwam dat je volkomen loyaal bent en niet probeert met ze van mening te verschillen.

  Terwijl velen misschien wel dachten dat wie op "de C.A." werkte een soort van luizenleventje beschoren was en er een formidabel salaris voor uitbetaald kreeg, denk ik dat bijna niemand ondertussen wist hoe het allemaal écht zat. Ik kan nu achteraf één ding met zekerheid verklaren: niemand heeft mij ooit gevraagd hóe het in deze samenhang echt zat. Niet toen ik er nog werkzaam was, en evenmin nadat ik mijn ontslag er had ingediend. Niemand ook in de kerk heeft ooit gevraagd wat ik ergens van vond, wat de praktijk betreft van het nieuw-apostolische geloof; niet voordat ik het in 2007 uiteindelijk voor gezien hield en evenmin daarna. Het doet er in deze kerk namelijk niet toe wat iemand vindt die nergens over gaat. In de Nieuw-Apostolische Kerk zijn het immers enkel en alleen de oppermachtigen die de dienst uitmaken, die de lakens uitdelen, die degenen die aan hun hoge gezag onderworpen zijn maken en breken, die zichzelf vrijpleiten, enzovoort.

  Met leidinggevenden in deze kerk moet je dus niet al te veel van doen krijgen want die hebben helemaal geen boodschap aan "geluiden uit de samenleving". Men richt zich naar dienaren c.q. zegenaars die "nach dem neuapostolischen Glaubens verständnis" nóg hoger zijn; zo wordt iedereen tenminste geprogrammeerd (lees: gebrainwasht). Met het evangelie van Jezus Christus heeft deze hele geloofspraktijk op die manier niets meer uit te staan. Vrijwel niemand onder de gebrainwashte volgelingen van Herr Dr. Leber heeft er behoefte aan om nog om te kijken naar de schijnbaar onwillige naasten die in feite door de hoogmogende heren brutaal onder de voet werden gelopen. In dat opzicht had ik dus wel degelijk "voorkennis". Dat wil zeggen: tegen wil en dank had ik de beschikking gekregen over ervaringsfeiten, waarin uiteraard vrijwel niemand -onder de gebrainwashten- geïnteresseerd was. Hierna zag ik hoe de machtsfiguren het nog bonter maakten dan bont.

  Al staat dit Forum in het teken van kritiek - waarom zou dat altijd alleen maar negatief uitgelegd moeten worden? Districtsapostel Pos zei eens tegen mij, al betrof het toen een ander: "Wie geconfronteerd wordt met een onvolkomenheid en integer is, zal toch graag van de gelegenheid gebruik maken een verzuim te herstellen?" Met andere woorden: schroom inderdaad maar niet om, als het van belang is, iemand attent te maken op een kwalijke aangelegenheid die werkelijk de aandacht verdient. Welnu, ik volgde dat advies toen op maar liep onmiddellijk op tegen een muur van verzet. Tja, was zo iemand nu maar nieuw-apostolisch geweest, zou je -als gebrainwashte gelovige- dan misschien zelfs nog even denken... Laat ik niet in detail treden, doch na dat bewuste advies van de districtsapostel (het betrof een privé-kwestie), deed nagenoeg dezelfde situatie zich voor op de Centrale Administratie en bleek het afgegeven advies louter op theorie te berusten! Holle retoriek dus.

  Het voorval bleek echter geen incident te zijn, doch veeleer de regel die de uitzondering bevestigt! Cru uitgedrukt: in de Nieuw-Apostolische Kerk word je -als het even tegenzit- doodgegooid met mooie woorden maar je kunt fluiten naar de bijbehorende mooie daden. Nu is het toevallig zo, dat ik best wel veel van mensen kan verdragen. Immers, niemand heeft een karakter voor het uitkiezen en wij allen zullen het moeten doen met de omstandigheden die het leven op ieders bord legt. Aan de andere kant echter; waar blijf je met je ultieme waarden en normen, als juist "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in het "werk Gods" daaraan zichtbaar maling hebben? Als men alleen zichzelf daarmee te grazen nam, had ik het misschien nog wel kunnen billijken, maar het wordt vanzelf een ander verhaal indien zo'n godvergeten "life-style" ten koste gaat van naasten! Hoewel het mij niet aan wilde, is dit toch wat ik heb moeten constateren, op bestuursniveau nota bene.

  Dat ik de kerk in 2007 verliet, was dan ook uitsluitend omdat ik "klaar" was met de verdorvenheid onder de "hooggeplaatsten". Ik wist: het zou nooit meer goed komen. (...) Omdat ik mij verbonden voel met mijn broeders en zusters, met wie ik ruim 50 jaar lang in deze kerk in het geloof ben opgetrokken, bleef ik de ontwikkelingen volgen zoals ik ook voordien de ontwikkelingen (in binnen- en buitenland) intensief volgde, met name via het Internet. Op die manier hoopte ik met (de veranderingen in) hun situatie op de hoogte te blijven, zodat wij niet van elkaar hoefden te vervreemden. Ik voorzag dat mijn "voorkennis" ooit, hoe pijnlijk ook, van pas zou komen. Ondertussen probeerde ik niemand ermee te belasten. In het najaar van 2010 veranderde ik hierbij in zoverre van gedachte, dat ik op dit Forum voorzichtig uiteen zette wat er volgens mij aan de hand was toen het in eerste instantie ging om de problematische leegstand bij Residence Eimersstaete in Arnhem.

  Bij die berichtgeving koos ik voor hen die het hier, op dit Forum, wilden lezen. Ik had er duidelijk geen behoefte aan om de ellende van de daken te schreeuwen want ik vond het allemaal erger dan erg. Te gek voor woorden! Toch vond ik dat wie het wilde weten, recht had op informatie. Informatie wel te verstaan die de kerkleiding (bewust) achterhield. Hoewel wij op dit Forum nu meer dan duizend berichten verder zijn, heb ik van de kerkleiding nog maar twee relevante brieven gelezen: het schrijven "
  Santpoort, 21 februari 2010" en een knullige brief van 2 december 2011 van districtsevangelist Vis aan Bauke Moesker. Voor de rest probeert men voor veel geld de advocaat mr. P.A. de Lange te laten intimideren, zodat niemand het waagt om een mond open te doen - helemaal in lijn met de dreigende taal die aan de komst van districtsapostel Brinkmann voorafging: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden".

  Nog voordat het zover was op 15 mei 2011, gaf ik op dit Forum in overweging om Armin Brinkmann die woorden te laten terugnemen. Het tegendeel gebeurde: op het idolate af vloog men hem collectief om de hals. De vliegende kiep die onze kerk in De Lage Landen wel even uit het slop zou trekken. Maar deze kille zakenman handelde in zaakjes die het daglicht niet konden velen. Al in het voorjaar van 2010 had ik het met hem aan de stok gekregen toen bleek hoe keihard deze arrogante kwast gewend was zielzorg te bedrijven. Eerder al had ik mij erover verbaasd hoe stamapostel Leber te werk ging: inkomende correspondentie in Zürich voor anderen dan hemzelf werd bijvoorbeeld terzijde gelegd. Hetzelfde wat er in Nederland gebeurt wanneer ik mij via de woordvoerder richtte tot het kerkbestuur. Eind vorig jaar gaf districtsapostel Brinkmann en passant in een brief toe dat hij aan medewerkers opdracht had gegeven om niet te reageren op inkomende correspondentie!

  Dan heb je dus niet van doen met een te eerbiedigen kerkgenootschap, met een fatsoenlijke Algemeen Nut Beogende Instelling of met het "werk Gods' (!), doch met een malafide club van machtsfiguren die de duivel en zijn malle moer niet vrezen, net zo min als de Schepper van hemel en aarde. Dát recht mogen ze dan misschien wel hebben, maar er zijn grenzen. Je kunt iedereen wel onder de voet willen lopen die je bij zulke praktijken in de weg zou staan, maar op een gegeven moment valt dat op. Als bezetenen dramt men door om met gaven in het offerblok zielen die er wat van zeggen een kopje kleiner te maken, en al vaker heb ik mijn zorg erover uitgesproken, maar ik heb werkelijk het gevoel dat men zelfs in privé-zaken procedeert met deze financiële middelen. Daarom lijkt het mij volstrekt legitiem om vragen te stellen over dit soort van kennelijke wantoestanden. Deze kerk is al spoedig de aanwijzing niet meer waardig van een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Groet,
TjerkB


N.B.
Redactie schreef:(...)
 • Niet dat wy Heeren zijn over uw’ geloove; maer wy zijn helpers uwer vreugde: want ghy staet in ’t geloove.
Inmiddels is hier weinig meer van over, in de kerk die ik verliet doordat de herbergzaamheid daar voor mij en talloze anderen op last van machtsfiguren die weinig anders meer deden dan het uitvaardigen van regels en voorschriften zonder zichzelf daaraan te houden, werd gereduceerd tot nul komma nul. Men introduceerde een naargeestige ideologie waaraan het evangelie van Jezus Christus werd opgeofferd. Schrijf je een brief omdat de omstandigheden je verontrusten, dan doen ze daar tegenwoordig gewoon alsof je levend dood bent. "Lagere dienaren" kregen van "hogere dienaren" zelfs de opdracht om brandende vragen van gelovigen onbeantwoord te laten en die zogenaamde lagere dienaren gehoorzaamden ook nog (!) waarmee ze hun naasten domweg lieten barsten. Van districtsapostel Armin Brinkmann kregen wij dit nota bene zwart op wit! Doe maar alsof vragenstellers niet bestaan; laat ze maar creperen. (...) Laat hij op zijn beurt dan maar niet denken dat daar zegen op rust, zou ik eraan willen toevoegen. Wie God minacht door de Zijnen (!) die men mocht hoeden en weiden in geestesnood te laten wegkwijnen, hoeft niet langer op Zijn hulp te rekenen.

Zojuist vond ik nog een artikeltje dat ik zes jaar geleden schreef voor de website waaraan dit Forum is gekoppeld...
 • Afbeelding
(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 27 Mrt 2012, 08:04", in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 15.00 uur]


@all

Over de taal van het hart gesproken...
 • Voorzichtigheid geboden...

  Wedgwood, de grondlegger van de beroemde aardewerkfabrieken van dezelfde naam, was niet alleen wegens zijn scheppend talent maar ook vanwege zijn waarachtig christendom een man van betekenis.

  Op een dag bezocht een zeer belangrijke man, die echter bekend stond om zijn ongeloof, de fabriek. Hij werd door de eigenaar rondgeleid, die vergezeld was van een jonge leerling, de zoon van vrome ouders.

  De Lord greep de eerste de beste gelegenheid aan om grapjes te maken over de goddelijke dingen. Eerst keek de jongeling wat onthutst toe, maar wat later luisterde hij opmerkzaam en tenslotte lachte hij mee om de goddeloze grappen van de voorname heer. Meneer Wedgwood sprak geen woord en toonde zijn gast een kunstig gevormde vaas die zojuist uit de oven was gehaald. Hij legde aan de Lord uit welke behandeling deze vaas had moeten ondergaan voordat deze gereed was. Op het moment dat de Lord de vaas vol bewondering ter hand wilde nemen, wierp de bezitter deze op de grond zodat de vaas in duizend stukken te pletter viel.

  “Wat onhandig”, riep de Lord boos, “ik wilde de vaas juist voor mijn verzameling kopen en nu is deze kapot!”
  “Ja, kapot”, zei de heer Wedgwood ernstig. “U hebt er niet aan gedacht, mijnheer, dat de ziel van de knaap die zojuist bij ons wegging, door vrome ouders is opgevoed. Zij wilden van hem een vat maken ter ere van de Meester. Nu heeft u met uw woorden in een paar minuten de arbeid van jaren kapot gemaakt. Geen mens kan weer herstellen wat u vernield hebt.”

  De voorname heer was niet gewend om zich door ondergeschikten de waarheid te laten zeggen. Een ogenblik keek hij de moedige fabrikant aan en toen stak hij hem zijn hand toe en zei: “U bent een man van eer, meneer Wedgwood! Ik heb niet aan de uitwerking gedacht die mijn woorden teweeg zouden brengen.”  Bron: Tijdschrift "Jeugd van Christus" d.d. 1 december 1987; Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
Het is déze anekdote, destijds door stamapostel Hans Urwyler bij ons allen onder de aandacht gebracht, waaraan ik gisteren moest denken bij het voor opziener Ruud Vis welhaast vernietigende Premium-Artikel bij Glaubenskultur-Magazine, "Asbest war Thema im Verkaufsgespräch - NAK Nieuwegein: Details zeichnen ein erschreckendes Bild von der Kirchenleitung". Zie hieromtrent ook het bericht op "Vr 29 Apr 2016, 21:37" in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!".

Zoals machthebbers vaak "een lange arm" hebben, waardoor zelfs op grote afstand mensen ten prooi vallen aan psychische onderdrukking, heeft het intimiderende nieuw-apostolische kerkbestuur bij het asbestschandaal in Nieuwegein kans gezien om zowel bij kerkelijke ambtsdragers als bij overige aangesloten leden af te dwingen dat men naar buiten toe over het milieudelict alleen mededelingen zou doen bij monde van opziener Ruud Vis. Maar nu kwam het nota bene uit dat hij loog! Wat je dan aanricht bij zielen die worden geacht "een onbegrensd vertrouwen in de boden van Jezus" te koesteren, zijn de scherven als bij de Wedgwood-vaas.

Zie tevens het bericht op "Do 21 Jun 2012, 12:00", in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?" (op het voormalige Forum van Bauke Moesker).

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door TjerkB »

Voorgangersdag 2016 te Lelystad
ma, 09.05.2016 | Categorie

Op zaterdag 7 mei vond de tweejaarlijkse voorgangersdag plaats. Hierbij waren ook de districtsjeugdleiders uitgenodigd. In totaal waren er 65 deelnemers.

(...)
Apostel Klene gaf een presentatie betreffende de secularisering in Europa en de trends die voorzichtig zichtbaar worden in de richting van meer ruimte voor religieuze zingeving. Aan de hand van onderzoeken van o.a. het Sociaal Cultureel Planbureau en het recente onderzoek "God in Nederland" presenteerde hij de algemene maatschappelijke ontwikkelingen over de afgelopen vijftig jaar, de invloed daarvan op de christelijke wereld in Europa en meer in het bijzonder Nederland, alsook de specifieke ontwikkelingen binnen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

(...)
Er ontstonden levendige discussies waarbij ook veel best practices werden gedeeld.

Rond 16.00 uur ging een ieder voldaan naar huis.


Bron: http://www.nak-nl.org/db/6458268/Actuee ... e-Lelystad
@all

Als ik het goed begrijp, beperkte de inbreng op de voorgangersdag van apostel Klene zich goeddeels tot het bovenvermelde betoog over "secularisering in Europa".

Is dát het wat er "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" tegenwoordig moet doorgaan voor "balsem voor de ziel"? Ga je dan heus "voldaan naar huis"?

Het lijkt onderhand wel alsof men in deze kerk met het duiden van berichten uit de samenleving dient te wachten totdat "de apostel" er uitleg aan heeft gegeven.

Lezen voorgangers en districtsjeugdleiders geen kranten en tijdschriften? Kijken ze niet TV en laven ze hun geprangde gemoed niet aan wat er op dit Forum staat?!

Wie namelijk kan "afdalen" met de vluchtelingen op zo'n Forum, komt pas echt te weten hoe het met die vermaledijde secularisering feitelijk in zijn werk is gegaan:
TjerkB schreef:(...)
...als ik naga wat in binnen- en buitenland vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk als sinds jaar en dag de meest gehoorde klacht is, betreft het feiten en omstandigheden waaronder zielen eenzaam gebukt gaan omdat de kerkleiding ze emotioneel onder de voet loopt. Bestuurders zijn arrogant en hypocriet, niet communicatief en niet transparant. Vandaar op dit forum bijvoorbeeld ook de threads "Wat is een sekte?" en "Misbruik van geloof en vertrouwen". Ik kan iedereen aanraden om in dit verband van Carine Damen het boek te lezen dat van haar in oktober 2013 uitkwam over sektarische bewegingen in Nederland: "Ik was gek van geluk". Bij de Nieuw-Apostolische Kerk is er op dit punt namelijk echt heel wat mis.

(...)


Uit: Bericht op "Vr 29 Apr 2016, 13:19"
"Er ontstonden levendige discussies waarbij ook veel best practices werden gedeeld", zo las ik onder meer. Best practice: kinderen die vragen worden overgeslagen.

(...) Wat hier gebeurt, is het absolute tegenovergestelde van het volgende...
 • Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd.

  Uit: 1 Koningen 10: 7; 2 Kronieken 9: 6 (NBV)
... want in werkelijkheid had juist het onderstaande centraal mogen staan:
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.

  Uit: Johannes 21 (NBV)
Wat men nú doet, getuigt daarentegen van zelfvoldaanheid, ontwijkend gedrag en van geestelijk verval. Was er in Lelystad níemand aanwezig die dat doorzag?!

Twee voorbeelden van het bedoelde geestelijke verval:
 1. :shock:
  BakEenEi schreef:(...)
  Zu den Amtsenthebungsforderungen sagte der Stammapostel::
  • „Bezirksapostel Brinkmann kennt den Bereich, auch die daran hängenden Missionsgebiete sehr genau und weiß über viele Details Bescheid. ... Es wäre nicht angemessen, seine gesamte Arbeit als Apostel und Bezirksapostel nur auf den Betrugsfall zu reduzieren und alles andere auszublenden. ... Wir wollen alles daransetzen, dass das Vertrauen wieder hergestellt werden kann.“

  Bronnen: http://apostolische-geschichte.de/wiki/ ... sfall_2012 en http://www.nak-nrw.de/aktuelles/kurznot ... agebetrug/
  (...)


  Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 05 Jul 2013, 22:53", in de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT"
 2. :shock:
  TjerkB schreef:(...)
  ... het voor opziener Ruud Vis welhaast vernietigende Premium-Artikel bij Glaubenskultur-Magazine, "Asbest war Thema im Verkaufsgespräch - NAK Nieuwegein: Details zeichnen ein erschreckendes Bild von der Kirchenleitung". Zie hieromtrent ook het bericht op "Vr 29 Apr 2016, 21:37" in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!".

  Zoals machthebbers vaak "een lange arm" hebben, waardoor zelfs op grote afstand mensen ten prooi vallen aan psychische onderdrukking, heeft het intimiderende nieuw-apostolische kerkbestuur bij het asbestschandaal in Nieuwegein kans gezien om zowel bij kerkelijke ambtsdragers als bij overige aangesloten leden af te dwingen dat men naar buiten toe over het milieudelict alleen mededelingen zou doen bij monde van opziener Ruud Vis. Maar nu kwam het nota bene uit dat hij loog!

  (...)


  Uit: Bericht op "Za 30 Apr 2016, 12:37"
In plaats van de hand in eigen boezem te steken, kijkt dit kerkbestuur nu al jarenlang weg van haar eigen verantwoordelijkheden. Het mankeert dus aan zelfkennis.
TjerkB schreef:(...)
"Meesters van het woord" zijn het, de hierboven geciteerde hoge vertegenwoordigers van het nieuw-apostolische hemelrijk. Omdat voor hunzelf het beste niet goed genoeg is, laten zij zich bijstaan door ingehuurde woordkunstenaars zoals mediadeskundigen en theologische adviseurs. Persvoorlichters en andere woordvoerders zorgen er daarnaast wel voor dat vermeende "Querdenker" van ze af worden gehouden. Zelfgenoegzaam als ze zijn, wanen zij zich oppermachtig en onschendbaar. Omdat hun bazige bullebakkengedrag vele slachtoffers maakt, heb ik dit ontrafeld en uit de doeken gedaan want ik kan er gewoonweg niet over uit. Zie hieromtrent op het voormalige Forum van Bauke Moesker ook het bericht op "Za 28 Jan 2012, 08:52" in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan." (...)

(...)


Uit: Bericht op "Ma 19 Jan 2015, 23:34" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
In Nieuwegein ging men nu zelfs zo ver, dat vrijwilligers werden blootgesteld aan de meest ernstige gezondheidsrisico's terwijl het bestuur haar falen niet ruiterlijk toegeeft en zij niet op voorhand de aansprakelijkheid erkent voor alle schade die er is aangericht. Wat is de opziener toch lief, nu hij de verlepte bloemen vergoedt...
TjerkB schreef:(...)
Terwijl de nieuw-apostolische kerkleiding jaar in jaar uit werkelijk alles in het werk stelde om haar eigen aanzien en macht veiliggesteld te krijgen, verloor zij in de organisatie het contact met de basis. Eén van de "districtsdienaren" vertelde mij zelfs dat het hem weinig uitmaakt wat de stamapostel allemaal te berde brengt. Het gaat erom dat men zich thuisvoelt in de plaatselijke kerkgemeenten, vindt hij. Ik reageerde door te zeggen dat de gemiddelde levensverwachting in Nederland nog steeds stijgt en dat hijzelf te zijner tijd als "ambtsbroeder in ruste" misschien nog wel 25 jaar spijt kan krijgen van het aldus verkozen gedoogbeleid: het venijn bij deze kerk zit hem in de ingebakken hiërarchische gezagsstructuur onder de ambtsdragers. Dus, doe er wat aan!

Doe óók wat aan het boerenbedrog met de magische "ponden" die zozeer verbonden zouden zijn aan de posities van "hoge(re)" dienaren. Wie de meeste ervan in de wacht sleept, krijgt "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" daarmee de beschikking over de platina-versie van de Heilige Geest. Dan weet je alles het best en dan mag je in deze kerk straf uitdelen aan mensen die jou tegenspreken. "Donder op!", zou ik willen zeggen tegen wie zulke onzin gedoogt en ondersteunt.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 06 Apr 2015, 17:31" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... "
Het is erbarmelijk naïef en laf tegelijk om je als "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" te verbergen achter windowdressing en ondertussen te zwelgen in trots.

Wat hier speelt is daarnaast cognitieve dissonantie. Daarom kan ik "de dienaren die ons voorgaan" alleen maar aanraden vastberaden terug te keren naar de ware eenvoud van "het gezantschap Gods": "Een zegenaar is iemand die zegent; niet iemand die dat alleen nog maar van plan is." Stapel vurige kolen op je eigen hoofd (vgl. Spr. 25: 22)...
 • Mannen, vastberaden helden,
  mannen zonder valse schijn;
  zonder brandmerk, recht en waardig,
  door het bloed van Christus rein
  ,
  kom nu, grijp het zwaard des Geestes
  en het schild van uw geloof!
  Als het gaat om d' eeuw'ge erve,
  zorg dat niets u dal ontroov'.
  Als het gaat om d' eeuw'ge erve,
  zorg dat niets u dal ontroov'.


  Bron: Eerste couplet van lied 397, NAK-gezangboek
... want:
BakEenEi schreef:(...)
Het is niet goed als in Zijn werk de hoofdzaak niet de hoofdzaak mag zijn. Dan zal het ontbreken aan zegen! Dan dienen er vragen te worden gesteld in plaats van antwoorden ingeslikt. Dan moet er alarm (!) worden geslagen als zielen het Vaderhuis ontvluchten door zinloos geestelijk geweld. "Getrouwheid zal Hij kronen" - níet: lauwheid. Heus: er is in Zijn werk geen plaats voor rangen en standen, niet voor klassenjustitie en ook zeker niet voor manipulatie en intimidatie.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 16 Feb 2011, 22:23", in de thread "Levend geloof"
Zie ook de berichten, resp. op "Zo 17 Jan 2016, 22:44" in de thread "Elfje" en op "Wo 13 Apr 2016, 22:27" in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!"
Werkelijk:
(...)
 • Zoals in mijn kerk de bestuurlijke autoriteit van de apostelen c.q. "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zich heeft ontwikkeld, treden er steeds meer verlammende effecten op aan de basis - tenminste... als we niet uitkijken. Ikzelf heb inmiddels links en rechts zó veel schaduwwerking waargenomen, dat ik in het geloof hélemaal toe ben aan voorjaar en daglicht. "Rounom sinne" zou ik als "Fries om útens" willen zeggen - rondom zon, en dan wat mij betreft in de gemeenschap het ongefilterde daglicht van "de gouden zon der liefde", zoals het in een mannenkoorlied prachtig naar voren komt. Nimmer heb ik enige zegen zien uitgaan van een machtssysteem waarbij mensen worden geacht in elkaars schaduwen te staan. Laten wij maar uitgaan van de gelijkwaardigheid die kinderen Gods al hebben voor hun hemelse Vader. Het woord "ambtslichaam" dient te worden geschrapt, want het lichaam van Christus kent geen aparte bloedsomloop voor ambtenaren.

  Bron: NAK-Observer d.d. 31-01-2007
Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Zo 19 Dec 2010, 20:25", in de thread "Toespraak tot de hoofden van de NAK"
TjerkB schreef:(...)
Het werk Gods kan wel berusten bij Degene die erover gaat, namelijk God zelf. Hij geeft "de exploitatie ervan" niet uit handen. Zou Híj het nodig hebben om het aan anderen te moeten overlaten wie Híj zal zenden? Geloof daar maar niks van! Natuurlijk, bij de Nieuw-Apostolische Kerk wordt alles voorzien van exclusiviteitskenmerken. Zo zou er bij Zijn woord (!), voor zover het gesproken wordt binnen de muren van deze kerk, rekening moeten worden gehouden met het auteursrecht! Nagenoeg alles wat broeders en zusters ooit aan Hem hadden gewijd, voorziet men van copyrightsymbolen en dergelijke. Het wordt ingepalmd en er wordt beslag op gelegd: laat niemand ernaar wijzen, alsof het "familiebezit" was. Het zijn vreemde huishouders over de verborgenheden van een afgod, die nu zó te werk gaan dat anderen aldus vrees wordt ingeboezemd.

Christenen hebben níets van doen met levende apostelen die zich in het leven brutaal en tegen betaling opwerpen als entertainers, als opdringerige filantropen, als life-coaches, als ieders plaatsvervangende geweten! Tot nu toe hebben dezulken menigeen die in hun ogen iets te mekkeren had, nog van zich af kunnen schudden, maar daarin komt verandering. De maskers zullen neervallen, het nagestreefde persoonlijke gewin wordt doorzien, de koude trots zal breken. Men zal de maat worden genomen. Voor hun uitgekiende listen en hun mensonterende bedrog wordt het ultieme bewijs geleverd. Geen beschermengel zal ze in hun naaktheid bijstaan. Met hun flegmatische temperament wordt er afgerekend. Voor de zichzelf als academisch en post-academisch geschoolden inschalende dilettanten gaat het kunstlicht uit. Een donkere duisternis doemt op.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Za 28 Jan 2012, 08:52", in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan."
Zie ook het bericht op "Do 11 Feb 2016, 00:10" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... "
Samenvattend verwijs ik kortheidshalve naar déze quote:
Redactie schreef:(...)
 • De Statenzaal

  (...)
  Wierheit boppe al (de waarheid gaat boven alles), It is mei sizzen net to dwaen (met praten alleen kom je er niet) en Dy folle praet, moat folle wier meitsje (wie veel zegt, moet veel verantwoorden).

  (...)

  Bron: WikipediA inzake Provinciehuis Friesland
(...)

Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 06 Jul 2011, 18:19", in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
 • [20] Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. [21] Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

  Uit: Johannes 17 (NBV)
 • 1
  Eén hart en ene ziel voorwaar
  was d' eerste Christenschare.
  Als broeders. zusters zag men haar
  eendrachtiglijk vergaren.
  Eén jubelklank, als aller dank,
  steeg opwaarts bij hun knielen.
  Eén in de hoop, één in de doop,
  één hart en ene ziele!


  (...)
  Bron: Eerste en derde couplet van lied 451, NAK-gezangboek
(...)


Uit: Bericht op "Ma 18 Jul 2016, 18:47" in de thread "Teken van leven... "
@all

Aan het begin van de avond kwamen de hierboven aangehaalde woorden van Jezus en het lied "Eén hart en éne ziel, voorwaar" bij mij op. Pas nu viel het mij op dat het oorspronkelijke derde couplet, althans, zoals wij dat kenden in het oude gezangboek uit 1953 (H.A.G.E.A.) ...
 • 3
  Godlof, kan ook in deze tijd,
  trots Satan en diens horde,
  door der apost’len werkzaamheid
  het zwaard tot sikkel worden.
  Eén liefdeband
  van land tot land,
  moog’ ons nu weer bezielen;
  één vredebond
  op ’t wereldrond,
  één hart en éne ziele!


  Bron: Derde couplet van lied "52", gezangboek GvAC (voorheen lied 65, gezangboek H.A.G.E.A.)
... in de jaren '70 -met kennelijk een vooruitziende blik- heeft moeten wijken voor de tegenwoordige tekst ervan:
 • 3
  O gouden tijd, waarheen vlood gij,
  gij tijd der eerste liefde?
  Der broederzin, waarin men blij
  vergaf, wat vaak zo griefde?
  Het Christuswoord
  klonk ongestoord,
  miljoenen deed het knielen.
  Doch liefd' verdween;
  daarmee ging heen
  één hart en ene ziele!
Al­le ver­an­de­ring is geen ver­be­te­ring. Dit spreekwoord doet mij denken aan de uitdrukking "toen de gebouwen nog van hout waren, waren de harten van goud", waarover destijds het onderstaande bericht handelde:
BakEenEi schreef:@all

U hoeft het níet te geloven; als u het echter maar wéét dat in de Nieuw-Apostolische Kerk de hoogst mogelijke functionarissen de weg kwijt zijn...

Zie tevens het redactionele bericht op "Do 23 Jun 2011, 14:00" in de thread "Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de kerk!"

De één stelt: "Ich habe allerdings an dem Uster-Abend deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass sich die Amtsträger ganz hinter die Lehraussagen der Kirche stellen". Later verklaart betrokkene bovendien: "Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere nicht sicher ist, ob die Neuapostolische Kirche Gottes Werk ist. Sind solche Zweifel nicht wie eine Krankheit?" Een tweede dreigt met: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden." En een derde gooit er nog eens een flinke schep bovenop: "Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen." Eerder was er al iemand die beweerde: "Man hat sich vom Stammapostel gelöst, obschon es das Dümmste ist, was man machen kann, wenn man apostolisch ist." Zó moet het dus allemaal niet, volgens de deskundigen. Hoe het dan wél moet? Welnu, het zou helpen als je meewerkt om (vanuit een psychologische reflex)... de mensheid te imponeren.

Imponeren doe je bijvoorbeeld als je de aandacht ergens anders van wilt afleiden. Een kado, een evenement, een presentatie; maar dan de geste royaal naar boven afgerond. Daar hebben de mensen niet van terug...

"Toen de gebouwen nog van hout waren, waren de harten van goud."

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 02 Jul 2013, 20:47", in de thread "De donkere dagen voor Kerst"
Zie aldaar ook de navolgende berichten, resp. op "Wo 03 Jul 2013, 14:33", op Wo 03 Jul 2013, 20:30 en op "Wo 03 Jul 2013, 21:10"
Van november 1978 tot mei 1988 werd de internationale Nieuw-Apostolische Kerk geleid door stamapostel Hans Urwyler. Langzaam maar zeker eindigde voor mij hierna de "welaangename tijd". In de geloofspraktijk bleek de hoofdzaak -heb God boven alles lief en uw naaste als uzelf- namelijk telkens níet de hoofdzaak te zijn. Allerhande vage verontrustende verschijnselen duidden daarop, maar ik kreeg er geen vat op. Volgens de Van Dale betekent "iemand ma­ni­pu­le­ren" dat men je laat mee­wer­ken aan iets waar je niets voor zou voe­len als je het be­sef­te. Dan word je dus feitelijk mis­lei­d. Achteraf bezien is dit exact wat mij -en vele anderen- in de Nieuw-Apostolische Kerk is overkomen, of beter gezegd: wat ons is aangedaan. Terwijl "de hoge geestelijkheid" meer en meer van hoogmoed vervuld raakte, hielden in de periferie van de organisatie nietsvermoedende gelovigen de schone schijn op. Godsgezanten voor wie geldt "soli Deo gloria" wensen niet te imponeren!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
 • [20] Spreekt recht der weduwen; doe recht de wezen; geef de armen; bescherm de verlatenen; bekleed de naakten,
  [21] Heel de verwonden en kranken; en spot niet met de kreupelen; bescherm de verlamden; en laat de blinden komen tot het gezicht mijner klaarheid.
  [22] Behoud de ouden en jongen binnen uw muren.
  [23] Waar gij de doden vindt, teken ze, en begraaf ze: zo zal ik u de eerste plaats geven in mijn verrijzenis


  Uit: 4 Ezra 2 (SV)
(...)


Uit: Bericht op "Vr 12 Aug 2016, 13:39" in de thread "Teken van leven... "
@all

Het was de toenmalige Franse districtsapostel Robert Higelin, die de relatief onbekende doch buitengewoon veelzeggende Bijbeltekst hierboven op enig moment aanhaalde. Voor mij is deze Godsgezant altijd een man uit één stuk geweest: con­se­quent in op­vat­tin­gen en han­de­lin­gen, niet aar­ze­lend of half. Eerlijk en oprecht. Iemand die glans (!) gaf aan het werk van God... Tegenwoordig mag je bij wijze van spreken al blij zijn als er wordt afgeverfd in "matglans" [sommigen weten alleen nog maar om te gaan met een afbijtmiddel, zo lijkt het wel; TB]. Ook Robert Higelin was voor mij iemand die in de Nieuw-Apostolische Kerk hét verschil maakte. Iemand die als het ware zowel de belichaming was van de aangehaalde Bijbeltekst als van een tekst als "Wat heeft licht met duisternis te maken?" (2 Kor 6: 14, NBV). Immers, wat hééft licht met duisternis te maken?! Dit doet mij denken aan een oud lied, namelijk "Wordt verlicht, gij die onwetend in de dienst der geesten staat"! Voorheen was dit lied 145, in het gezangboek H.A.G.E.A. (1953). In de kerk die ik verliet heb ik in "de welaangename tijd" werkelijk veel waardevols meegekregen, wat ik niet zal vergeten maar ook niet wil verzwijgen:
TjerkB schreef:(...)
Goddank werd (ook) mij in "de welaangename tijd" vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk al het volgende meegegeven:
 • [13] Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. [14] Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. [15] Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.

  Uit: 2 Korintiërs 11 (NBV)
Totaal onverhoopt zijn "hoge(re) dienaren" in de kerk die ik daardoor verliet op mensonterende wijze aan de haal gegaan met het enorme vertrouwen dat zij als vanzelfsprekend van een ieder begeren te genieten...

(...)


Uit: Bericht op "Di 10 Dec 2013, 13:53" in de thread "Beschermheer Herr Dr. Wilhelm Leber houdt de boot af"
Ik vind ook dat veel liedteksten in feite neerkomen op hartverwarmende geloofsgetuigenissen. Dat een en ander in diezelfde kerk naderhand werd overweldigd door -zeg maar- kamergeleerden, kan ik alleen maar hartgrondig betreuren. Vrijwel altijd, wanneer er vragen bij mij opkwamen, wendde ik mij "langs de geordende weg" eerst tot de meest nabije dienaren in mijn eigen kerkgemeente. Spijtig genoeg handelde het nogal eens over zaken waar men geen antwoord op had of er geen raad mee wist. Zo maakte ik mij grote zorgen over zielzorg! Terwijl anderen daarover misschien helemaal geen vragen hadden; door allerhande zorgwekkende voorvallen vroeg ik mij oprecht af in hoeverre werkelijk zielzorg in mijn kerk echt voldoende gewaarborgd was, zoals in gevallen van spoedeisende hulp bij ware geestesnood...

Wat is dát nu toch opeens voor raars, "ware geestesnood", zal nu mogelijk iemand denken. Laat niemand zich hieromtrent schromelijk vergissen, zou ik willen opmerken want je zult je maar, onder wat voor ellendige omstandigheden dan ook, van God (en alle heiligen) verlaten voelen. Wáár of bij wie mag je dán "schuilen"?! Gaan je gedachten dan intuïtief uit naar... een kamergeleerde? (...) Onlangs haalde ik in dat verband een -voor mij- heel bijzonder gedicht aan:
TjerkB schreef:(...)
Het is een trieste zaak dat men vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk niet omkijkt naar de slachtoffers die het systeem maakt.

Overigens - misschien wel het allermooiste en meest veelzeggende gedicht van Bep van Laar:
 • voorbij het laatste dorp
  is niemandsland
  als daar nog iemand is
  - van God en iedereen verlaten
  ga dan het laatste dorp voorbij
(...)


Uit: Bericht op "Di 15 Apr 2014, 21:20" in de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)"
Zie ook het bericht op "Za 06 Aug 2016, 16:34" in de thread "Kan het niet eens ophouden met die eeuwigdurende kritiek?"
Indien ambtsdragers die in de Nieuw-Apostolische Kerk "dienaren" en "zegenaars" genoemd willen worden, zich niet eens bekommeren over slachtoffers van wat men méér uitdraagt en verplichtend aan naasten oplegt dan wat het Evangelie van Jezus Christus in het volle licht rechtvaardigt, ja; wie is dan in 's hemelsnaam hun zender (met een kleine "z") - en wáár vinden zielen, die zich door dat ambtelijke ideologische geweld verpletterd voelen, in hun geestesnood, dán "ware zielzorg"?!

De Bijbeltekst die apostel Higelin aanhaalde, zegt in feite álles over... ware zielzorg:
 • [20] Spreekt recht der weduwen; doe recht de wezen; geef de armen; bescherm de verlatenen; bekleed de naakten,
  [21] Heel de verwonden en kranken; en spot niet met de kreupelen; bescherm de verlamden; en laat de blinden komen tot het gezicht mijner klaarheid.
  [22] Behoud de ouden en jongen binnen uw muren.
  [23] Waar gij de doden vindt, teken ze, en begraaf ze: zo zal ik u de eerste plaats geven in mijn verrijzenis


  Uit: 4 Ezra 2 (SV)
Wie zich voorstaat op een geestelijke bediening en uit dien hoofde goddelijk gezag voorwendt doch een naaste in nood ware zielzorg onthoudt (!), vergist zich:
 • Beroof een arme niet, hij is al arm genoeg.
  Vertrap een verschoppeling niet als hij terechtstaat in de poort.

  Uit: Spreuken 22: 22 (NBV)


  heersers stoot hij van hun troon
  en wie gering is geeft hij aanzien
  .
  Uit: Lucas 1: 52 (NBV)
Als je als "hogere verantwoordelijke leidinggevende" in geval van nood (!) géén ruimer besef hebt dan wat er wordt bezongen in een lied als het onderstaande...
 • Waar vindt mijne ziele haar thuis en haar rust?
  Waar vindt zij bescherming, een veilige kust?
  Ach, hier op deez' aard', waar geen vrijstad bestaat,
  hier heersen de zonden en dreigt steeds het kwaad.
  Neen, neen, neen, neen, dat is gewis,
  het thuis mijner ziele toch boven slechts is.


  Bron: Eerste couplet van lied 530, NAK-gezangboek
... dan ben je als als "Godsgezant", als dienaar en zegenaar, als "Oberhirte" en "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", "Kirchenpräsident und Stammapostel", toch werkelijk de realiteit uit het oog verloren:
 • Zijt gij een Christen naar de naam slechts,
  dan wel een Christen metterdaad?
  Zijt gij wel zeker, dat gij heden
  de smalle weg des levens gaat,
  de smalle weg des levens gaat?
  Vlei u niet met een schone naam;
  wil in het wezen immer staan,
  wil in het wezen immer staan.


  Bron: Eerste couplet van lied 155, NAK-gezangboek
Zie verder de OPEN BRIEF aan de lijdende schapen en lammeren bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van "Ma 19 Nov 2012, 19:38".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door TjerkB »

@all

Mijn voorstel zou zijn: neem in alle rust kennis van het interview met Inge Tempelmann...
 • Bron: https://youtu.be/vK--p3QU-Xo?t=26m
  Gepubliceerd op 30 dec. 2014
  Die Kirche sollte ein Ort sein, wo sich Spiritualität entwickeln kann. Wo Menschen auf ihrer persönlichen Reise des Glaubens ermutigt werden. Doch viele Menschen haben erlebt, dass Kirche kein Schutzraum ist, sondern von Einengung und Manipulation bestimmt wird. Inge Tempelmann spricht über geistlichen Missbrauch und den praktischen Umgang mit diesem Thema.
... en verplaats je dan eens in de situatie van iemand als de voormalige districtsoudste Thomas Feil (voor wie de Nieuw-Apostolische Kerk onverhoopt te klein werd).

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door Levi »

@Tjerk, all,

Als de NAK zich had kunnen onderscheiden is het nu wel.
Als 'de waarachtige kerk van Christus' hadden ze het verschil kunnen maken.
Maar nee hoor, meehuilen met de wolven in het bos.

Naar ik heb vernomen zit er weer een internationale herpositionering van NAKI aan te komen om
de morrende gemeente tegemoet te komen.
Stapels papier met zalvende teksten en bijbelwoorden.
Het imago en de idiologie worden weer groots opgepoetst!
Let wel, OP PAPIER!

De werkelijkheid is dat de kerkheren zich laten fêteren.
En wel bij het decadente af!

En de gemeenteleden offeren graag!

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 25-08-2016, 09:00 uur]
Levi schreef:(...)
Naar ik heb vernomen zit er weer een internationale herpositionering van NAKI aan te komen om
de morrende gemeente tegemoet te komen.
Stapels papier met zalvende teksten en bijbelwoorden.
(...)


Uit: Bericht op "Wo 24 Aug 2016, 13:34"
@Levi
@all

Inderdaad, ook ik zie dat gebeuren. Ook wordt de ideologie weer aangepast met betrekking tot het Heilig Avondmaal.

In het vorige bericht verwees ik naar het interview in 2014 met Inge Tempelmann over haar boek "Geistlicher Missbrauch - Auswege aus frommer Gewalt". Het verscheen in 2007 met in 2015 een vierde druk ervan. Op Internetfora was ik over dit boek al vaak lovende reacties tegengekomen. Overigens wordt de Nieuw-Apostolische Kerk er expliciet in genoemd:
 • Die wenigsten Betroffenen erreichen Orte kompetenter Hilfe. Und die Gemeinde Jesu regiert bisher vielfach wenig hilfreich. Aus Mangel an Wissen und Kompetenz (Hos 4,6a!), aus Festgefahrenheit und Blindheit. Die Folgeverletzungen sind für viele Betroffene so vehement, dass sie Abstand nehmen von christlichem Kontext, und so mancher verliert dabei seinen Glauben an Christus.

  Ich hatte in den vergangenen Jahren mehrfach die Gelegenheit, im In- und Ausland an Konferenzen und Workshops für Sektenaussteiger aus den unterschiedlichsten Systemen teilzunehmen. Menschen, die sich zusammenfanden, um die Verwundungen zu verarbeiten, die sie in den religiös missbräuchlichen Gruppierungen ihrer Vergangenheit erlitten hatten. Menschen, die sich trafen, um sich gegenseitig zu unterstützen, um neue Wege für sich zu finden. Ehemalige Zeugen Jehovas, ehemalige Hare Krishnas, ehemalige Satanisten oder Angehörige der Neuapostolischen Kirche, Menschen, die in therapeutischen Settings in missbräuchliche Abhängigigkeiten geraten waren, und viele mehr. In diesen Veranstaltungen traf ich auch viele Personen, die aus christlichen Systemen und Gemeinden ausgestiegen waren und die hier Annahme und Hilfestellung erfuhren, die sie innerhalb der Gemeinde Jesu vielfach nicht hatten finden können. Für manchen Aussteiger aus religiösem Missbrauch in christlichem Kontext waren die Selbsthilfegruppen der Sektenausstiegsinitiativen der einzig sichere Ort weit und breit, den er oder sie in der tiefen Verwundung fand. Und für sichere Orte gilt es dankbar zu sein.

  Is es nicht ein Unding, dass wir als Christen so viel Mühe auf uns nehmen, Menschen von Jesus zu erzählen und sie für das Evangelium zu erreichen, während wir im Laufe der Zeit und im Eifer des Gefechtes in unseren Gemeinden und Gemeinschaften Hunderte, um nicht zu sagen Tausende wieder verlieren!? Ich übertreibe nicht. Die Verwundeten liegen an unserem Weg. Menschen, die es in unseren Systemen kaum aushalten, weil sich so vieles an den Schmerz der Vergangenheit erinnert. Bisher machen sich nur wenige Gedanken darum, wie unser Auftrag hier aussehen kann. Und die Hilfestellung unsererseits muss mehr beinhalten, als Betroffene zu ermahnen, den missbräuchlichen Leitern oder anderen übergriffigen Personen so schnell wie möglich zu vergeben.

  Wie können Gemeinden und auch einzelne Personen Orte der Sicherheit und der Heilung werden? Das ist die Frage.  Bron: ISBN 978-3-417-26200-1, pag. 39-40
Het interview op YouTube kwam ik pas nú tegen. Opgelet echter: dit is niet zomaar even een interview want heus, het "goud der waarheid" ligt erin voor het oprapen!

Omdat ik wat de Nieuw-Apostolische Kerk betreft de ontwikkelingen steeds op de voet heb gevolgd, weet ik precies waaraan het ligt dat dit kerkgenootschap nu al gedurende een reeks van jaren overwegend negatief in het nieuws komt. Kort samengevat: de mooie woorden waarvan het er stortregent, zijn vooral holle frasen. De hoofdzaak is er niet de hoofdzaak: Jezus' opdracht "Weid Mijn lammeren (...), hoed Mijn schapen" werd overruled door de ingehamerde noodzaak tot het opblikken naar "hoge(re)" "dienaren". Wie het daarbij volgens de kerkelijke ambtsdragers, "de zegenaars", op enigerlei wijze laat afweten, verliest in de nieuw-apostolische geloofspraktijk al gauw hun sympathie. Hoe hoger betrokkenen op "de ambtsladder" staan, des te meer ontzag moet er voor ze worden getoond. Wie dat niet kan opbrengen (bijvoorbeeld omdat het met het Evangelie van Jezus Christus eenvoudig niet te rijmen valt), laat men bij deze geestelijke elite (!) vallen als een baksteen. "God gaf aan het bestuur van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk het alleenrecht om vrij te beschikken over het 'ambt' van apostel", schreef ik al eens. Met die aanmatigende zienswijze is men in deze kerk lelijk aan de haal gegaan - met gaandeweg alle gevolgen van dien. De nieuw-apostolische apostelen gedragen zich als hooggeplaatsten; niet gediend van tegenspraak, niet tot antwoorden verplicht; nagenoeg onschendbaar. Wie ze niet onvoorwaardelijk daarin ondersteunt, wordt in dit religieuze machtsbestel afgeserveerd als een probleemgeval. Dat gebeurt trouwens al bijna wanneer je als gelovige een probleem aankaart want dan ben je in de beleving van "de zegenaars" namelijk in principe zelf het probleem. Wie in de "Godsgezanten" niet (meer) het volste vertrouwen heeft, "blokkeert voor zichzelf de weg tot zegen". In de Nieuw-Apostolische Kerk komt het dus op het volgende neer: de kerkvorsten en hun vele rechterhanden zijn "iets" doch alle overigen "niets".

Nooit heb ik kunnen begrijpen dat zowat niemand het hierbij onder ogen waagt te zien, dat dit in het werk van God pertinent de volstrekt omgekeerde wereld is:
 • [33] Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ [34] Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. [35] Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ [36] Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: [37] ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

  Uit: Marcus 9 (NBV)
 • [26] Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. [27] Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; [28] wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. [29] Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. [30] Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, [31] opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’

  Uit: 1 Korintiërs 1 (NBV)
Terugkomend op het interview met Inge Tempelmann; tegen het einde van het gesprek komt er iets heel moois naar voren over wat een gezond klimaat kenmerkt...

Zie in dit verband tevens -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Wo 20 Jun 2012, 08:00", in de thread "Wie weet wie Marcel Dagenbach is?"

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Waar is de taal van het hart gebleven?

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 29-08-2016, 08:00 uur]
TjerkB schreef:(...)
Het interview op YouTube kwam ik pas nú tegen. Opgelet echter: dit is niet zomaar even een interview want heus, het "goud der waarheid" ligt erin voor het oprapen!

(...)
Terugkomend op het interview met Inge Tempelmann; tegen het einde van het gesprek komt er iets heel moois naar voren over wat een gezond klimaat kenmerkt...

(...)


Uit: Bericht op "Wo 24 Aug 2016, 14:45"
@all

Wat ik met dit laatste bedoelde is wat Inge Tempelmann antwoordde toen aan haar de vraag werd gesteld hoe volgens haar een gezonde kerkgemeente eruit zou zien. Vrij vertaald:
 • "In een gezonde kerkgemeente let men op elkaars grenzen en men respecteert die ook echt. Zo’n gemeente nodigt mensen ertoe uit om zowel met God, met anderen als met zichzelf intens verbonden te zijn. Ieder mag dus zijn eigen directe verbinding hebben met God en werkelijk niemand moet zich daartussenin willen wringen.

  Als wij onderweg zijn in het rijk van God of wij ons waar dan ook in zijn rijk bevinden, gaat het er in diepste wezen om dat wij elkaar ondersteunen zodat het makkelijker wordt om te leven, makkelijker om lief te hebben, om te geloven en het beslist ook makkelijker wordt om leed te verdragen."
Dit herinnerde mij aan de twee onderstaande Bijbelteksten die in de afgelopen week naar voren kwamen in de thread "Teken van leven... "
 • [12] Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen, [13] hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. [14] Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. [15] Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, [16] en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. [17] Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

  Uit: 1 Timoteüs 1 (NBV)
 • [20] Spreekt recht der weduwen; doe recht de wezen; geef de armen; bescherm de verlatenen; bekleed de naakten,
  [21] Heel de verwonden en kranken; en spot niet met de kreupelen; bescherm de verlamden; en laat de blinden komen tot het gezicht mijner klaarheid.
  [22] Behoud de ouden en jongen binnen uw muren.
  [23] Waar gij de doden vindt, teken ze, en begraaf ze: zo zal ik u de eerste plaats geven in mijn verrijzenis


  Uit: 4 Ezra 2 (SV)
Als wij ons uitgerekend in een kerkgemeente niet (meer) veilig weten in Jezus' armen, bijvoorbeeld omdat daar de scepter wordt gezwaaid door een geestelijke elite die vooral vervuld is van zichzelf en daarom op haar wenken bediend wil worden, is er in zo'n kerkgemeente natuurlijk iets grondig mis(gegaan). Dan wordt het echt heel moeilijk om in het geloof op de been te blijven, laat staan dat men er kan herstellen van geestelijke verwondingen. Tien jaar geleden riep stamapostel Wilhelm Leber ertoe op om voor elkaar in de bres te springen, sterker nog, om te strijden (!) voor het behoud van elke ziel. Ik heb er niets, maar dan ook helemaal niets van mogen ondervinden; niet persoonlijk noch bij naasten die ik zag wegkwijnen in de kerkgemeente die ik ontvluchtte vanwege alle benauwende omstandigheden daar.

Laat toch het grotere belang zwaarder mogen wegen! In de Nieuw-Apostolische Kerk zal de geestelijke elite haar sterallures en statussymbolen moeten prijsgeven.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Essays, Columns & Interviews”