"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk
Onlangs vernam ik dat namens het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, ondanks het al met succes bewerkstelligde privé-faillissement van onze broeder Rohn, nog altijd offergaven kostende pogingen in het werk worden gesteld om elk verder juridisch verweer van diens kant praktisch onmogelijk te maken.
Kun je dit wat nader toelichten?

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@Levi

Ruim vier jaar geleden hield de toenmalige districtsapostel Armin Brinkmann ons allen voor dat hij blij was dat het was afgelopen met de rechtsgang:
Een aperte leugen, getuige ook de rechtszitting bij het gerechtshof in Arnhem op woensdag 12 oktober 2016. Vandaar waarschijnlijk ook dat apostel Peter Klene diens belofte, "Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven" (zie diens schrijven "Santpoort, 21 februari 2010"), tot op heden niet nakwam. Maar de rechter heeft werkelijk het laatste woord nog niet gesproken. Doch in plaats ervan dat de kerkleiding zich in ieders belang bekommert om de waarheid, belemmert zij juist de waarheidsvinding door langs slinkse wegen het erop aan te sturen dat broeder Rohn diens verdediging niet meer kan betalen. Zo hebben de nieuw-apostolische "zegenaars" intussen zelfs niet geschroomd om hun onverholen dreigende taal uit 2009 waar te maken, namelijk om betrokkene financieel te gronde te richten. Hoe is zoiets in 's hemelsnaam mogelijk, zou ik denken:
 • Doe een ander niets aan dat je zelf verafschuwt.
  Uit: Tobit 4: 15 (NBV)

  Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
  Uit: Matteüs 7: 12 (NBV)
Kennelijk stelden de stamapostel en de "met hem verbonden apostelen en trouwe dienaren" zich i.c. op het standpunt: "bij God is alles mogelijk" (vgl. Mt 19: 26) dan wel "Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen" (vgl. Js 55: 9). Hoe dan ook, met de gedoogsteun van op zijn minst alle aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, mocht broeder Rohn het op deze manier genadeloos ontgelden. Ondanks dat hij failliet ging, bleef hij echter juridisch verweer voeren. Vermoedelijk kreeg de door het kerkbestuur ingeschakelde christen-advocaat de vrijbrief om alles in het werk te stellen teneinde "endgültig" al het verzet "aus zu rotten" want naar verluidt wordt ook de bij het faillissement betrokkenen curatoren het vuur na aan de schenen gelegd. Failliet moet betekenen: kalt­ge­stellt. Zulks -met gebruikmaking van offergaven- op straffe van de toorn van een nieuw-apostolische afgod.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk,
Ondanks dat hij failliet ging, bleef hij echter juridisch verweer voeren. Vermoedelijk kreeg de door het kerkbestuur ingeschakelde christen-advocaat de vrijbrief om alles in het werk te stellen teneinde "endgültig" al het verzet "aus zu rotten" want naar verluidt wordt ook de bij het faillissement betrokkenen curatoren het vuur na aan de schenen gelegd.
Bleef, of is het blijft?

De curatoren vertegenwoordigen de schuldeisers, dus dat hen "het vuur aan de schenen wordt gelegd" duidt op verzet?
De betreffende curatoren, die ik ken, laten zich door niemand ringeloren!

Mijn aanname is dat de curatoren -verplicht zijn- alle verhaalsmogelijkheden te (onder)zoeken, en derhalve bij de NAK aankloppen vanwege cassatie.
De rechter-commissaris bepaalt uiteindelijk of er doorgeprocedeerd wordt.

Afijn, het juridisch steekspel gaat door!

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Afijn, het juridisch steekspel gaat door!

(...)


Uit: Bericht op "Zo 28 Mei 2017, 07:29"
@all

Mijn stellige indruk is dat "de omstandigheden van het geval" niet goed genoeg in aanmerking zijn genomen. De kerkleiding heeft alles op alles gezet om constant ieders aandacht af te leiden van de kern van de zaak, namelijk dat de bestuurlijke organisatie niet verantwoord op orde was (en is):
TjerkB schreef:(...)
Eén ding mag duidelijk zijn: wie zich laat benoemen in een bestuurs- of directiefunctie, zoals in dit geval Ruud Vis en Nico Klene, kan niet tevens lid zijn van een serieuze Raad van Toezicht. Gelukkig kwam namens het kerkbestuur mr. De Lange uitdrukkelijk en ondubbelzinnig indirect tot dezelfde essentiële conclusie:
TjerkB schreef:(...)
In mijn bericht op "Wo 12 Okt 2016, 23:00" ben ik trouwens iets belangrijks vergeten. Mr. De Lange betoogde namelijk dat door de vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008 er als met een hakbijl destijds een daad is gesteld om in de samenwerking met broeder Rohn na zijn indiensttreding een stevige doorstart te markeren. Dus: wat partijen toen gezamenlijk op schrift hebben gesteld en wat zij aansluitend met hun handtekeningen hebben bekrachtigd - dat is het enige wat er vervolgens nog toe deed, óók nu in retrospectief. Punt uit. (...) Dan is het hiermee definitief glashelder, dacht ik: de echte Raad van Toezicht zat er op 21 mei 2008 nog aan te komen (vgl. art. 1):
 1. Beheersstichting
 2. Binnen de Beheerstichting zal een Raad van Toezicht (hierna: RvT) worden
  benoemd
  , die bestaat uit leden die optreden namens de NAK. Benoeming van leden
  van de RvT vindt plaats door de NAK.
(...)


Uit: Bericht op "Vr 14 Okt 2016, 10:00"
Wat mij tijdens de comparitie onder dit betoog van mr. De Lange echter enorm verbaasde, is, dat hij er onbeschaamd bij vertelde dat de vaststellingsovereenkomst mede was bedoeld om over en weer het ongenoegen te beteugelen dat zelfs bij de indiensttreding van broeder Rohn aan de kant van het kerkbestuur al bestond over diens gebrekkige functioneren in de onderlinge communicatie! Om aan alle verwarring een einde te maken waren de afspraken toen dus maar eindelijk netjes op papier gezet. (...) Toen ik dat hoorde, viel ik in de rechtszaal van verbijstering zowat van mijn stoel want in feite zette mr. De Lange juist het kerkbestuur hiermee in haar hemd, een kerkbestuur dat pas wat op papier zet als het beslist niet langer anders kan! Een schot vol in de roos want zo ging het in de praktijk natuurlijk ook echt: het kerkbestuur, destijds bestaande uit districtsapostel De Bruijn, apostel Peter Klene en opziener Kamstra, bestuurde als een theekransje!!

(...)


Uit: Bericht op "Do 20 Okt 2016, 13:00"
Juist vanwege het tijdens de comparitie op 12 oktober 2016 door mr. De Lange namens de kerkleiders krachtig beklemtoonde allerhoogste belang van de vaststellingsovereenkomst, had er beslist meer aandacht mogen zijn voor het daarin expliciet uitgewerkte schriftelijkheidsvereiste ten aanzien van een onverhoopte opzegging:
Redactie schreef:(...)
Rohn werd verweten dat hij de samenwerking met het kerkbestuur van tevoren zelf al had opgezegd door zich in de periode april/mei 2009 per e-mail in die zin te hebben uitgelaten. Het bleek echter van zijn kant een bericht te betreffen dat volgde op enkele telefoongesprekken, waarin hij te kennen had gegeven hoe onwerkbaar de situatie feitelijk was en dat hij het project niet wilde voortzetten met de mensen die deze ongewenste toestand in de hand hadden gewerkt. De juiste context verklaarde hier dus wat Rohn werkelijk had bedoeld te zeggen. Deze context dient in de allereerste plaats te worden gerelateerd aan de zogenoemde vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008. Met name van de zijde Rohn was er in het voortraject al grote waarde aan gehecht afspraken vast te leggen en met elkaar schriftelijk contact te houden, wat doorgaans gebeurde via e-mail. Bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst had juist ook het kerkbestuur externe deskundigen ingeschakeld. Opzegging ervan moest beslist bij aangetekend schrijven.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 22 Feb 2012, 08:26", in de thread "Het uur der waarheid heeft geslagen... "
Nadat er al in het najaar van 2008 tegen broeder Rohn een complot was gesmeed, ontstond er op een gegeven moment, toen hem dit duidelijk werd, een onmogelijk geworden toestand om in de samenwerking met diens "zegenaars" nog langer een "onbegrensd vertrouwen" te hebben. Het e-mailtje waaraan hij later als het ware werd opgeknoopt beantwoordde m.i. alleen al om die reden als elektronisch document NIET aan de strekking van dat ondubbelzinnige juridische vormvoorschrift. Hiermee bedoel ik om precies te zijn de zelfbeschermingsfunctie van het toepasselijke vereiste: "beschermd tegen eigen onberadenheid of overijling, krijgt een partij de gelegenheid om consequenties van een voorgenomen i.c. eenzijdige rechtshandeling beter te overzien" (Ruygvoorn, Bb 2014, p. 71).

Kortom, zodra het steekspel doorgaat, hoop ik dat hierover niet langer welk onnodig misverstand dan ook moet voortbestaan.

Groet,
TjerkB


N.B.
(...)
Enkele punten:
 1. alleen personen die via een aantal opvolgende geestelijke bedieningen in de organisatie zijn opgeklommen, krijgen tevens zeggenschap over geldzaken
 2. door de aandacht die nodig is voor de behartiging van organisatorische en bedrijfseconomische aangelegenheden houden leidinggevenden te weinig tijd over voor de geestelijke verzorging van naasten
 3. deze “ondergeschikten” hebben op dat punt niets in te brengen
 4. er is geen enkele uitwerking voorhanden over wat aangesloten leden onder zielzorg mogen verstaan
 5. de kerkleiding duldt geen machtskritiek en een degelijke klachtenregeling ontbreekt
 6. t.a.v. de macht die men uitoefent op grond van bestuursfuncties zijn er bijna geen procedures en regels
 7. leden kunnen nergens enig recht aan laten toetsen
 8. er bestaat geen enkele waarborg voor (de kwaliteit en de continuïteit van) zielzorg
 9. niemand vanuit de organisatie neemt het gegarandeerd voor je op wanneer je met zinloos geestelijk geweld onheus wordt bejegend
 10. bij de leden vindt men geen krachtig correctief vermogen om zaken te verbeteren
(...)


Uit: Bericht "Onrust" op het voormalige Forum van Chris van der Leest, NAK-Observer op "28-08-2007, 19:52:48"
Zie ook het bericht op Wo 01 Mrt 2017, 13:14" in de thread "seminar i.v.m. Raad van Kerken in NL"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Mijn stellige indruk is dat "de omstandigheden van het geval" niet goed genoeg in aanmerking zijn genomen.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 29 Mei 2017, 12:10"
@Levi

Op "Wo 24 Feb 2016, 15:04" sprak ik opnieuw mijn verbazing erover uit hoe districtsapostel Brinkmann zich in 2011 over de rechtsstrijd tegen broeder Rohn had uitgelaten:
 • Persönlich habe ich überhaupt nichts gegen Bruder Rohn, er ist mein Bruder und Mitglied unserer Kirche. Ich würde mich freuen, dass sich nach Abschluss des Prozesses ein normales Verhältnis mit ihm einstellt.
Ein normales Verhältnis... Nach Abschluss des Prozesses?! Realiseerde Brinkmann zich dan niet door welke scheve verhoudingen deze rechtsstrijd was ontbrand? Al op voorhand kreeg Rohn -zoals elke onderworpene aan de geestelijke elite die in deze onverbiddelijk hiërarchisch gestructureerde organisatie de dienst uitmaakt- zelfs niet het voordeel van de twijfel. Wie de feiten op een rij ziet staan, kan er niet omheen: bij de "ambtelijke top" was de zaak allang beklonken! Districtsapostel De Bruijn werd vanwege diens zakelijke disfunctioneren gedeeltelijk op non-actief gezet, wat onder de pet moest worden gehouden, maar Rohn zou hoe dan ook door de knieën moeten gaan. Medewerkers dienen nu eenmaal méé te werken en tegenover hun "zegenaars" steeds de minste te willen zijn; "van harte ootmoedig" (vgl. lied 4, NAK-liederenbundel voor de zangkoren) - in de wandeling wordt deze vorm van onderdanige gehoorzaamheid ook wel "een fijne aanbieding" genoemd.

Geen enkel ingewonnen advies vooraf van onafhankelijke derden zoals vanuit een commissie van wijzen; niets van dat alles. Eerst was er al met vereende krachten tegen Rohn samengespannen en toen dat niet hielp, moest hij maar uit alle macht worden geïntimideerd. Met groen licht vanuit Zürich en support vanuit Dortmund.

Wat "de omstandigheden van het geval" betreft, mag de bovenbeschreven benauwende (!) nieuw-apostolische geloofscultuur dus niet buiten beschouwing blijven. Het is bepaald niet zonder reden dat velen, onder wie ikzelf, al jarenlang daarop de aandacht vestigen want in deze kerk worden destructieve methoden gehanteerd. Toen ik zag aan welke intimidatiepraktijken Bauke Moesker en Ronald Rohn werden blootgesteld, triggerde mij hun benarde situatie. Tot mijn schade en schande werd ik namelijk eerder zelf al het slachtoffer van dergelijke wandaden. Schijnheiligen tonen twee gezichten, zo wist ik uit eigen ervaring. Paus Franciscus sprak later van existentiële schizofrenie:
TjerkB schreef:(...)
8. Lijden aan existentiële schizofrenie. “Het is de ziekte van degenen die een dubbel leven hebben, vrucht van de hypocrisie die zo typisch is voor middelmatige en toenemende spirituele leegte. Het is een ziekte die vaak van invloed is op hen die zich beperken zich tot bureaucratisch werk en contact verliezen met de werkelijkheid en concrete situaties van mensen.”


Bron: Bericht op "Di 23 Dec 2014, 20:18" in de thread "Paus"
Aan de ambtsdrager in kwestie vroeg ik waarom hij zijn voorganger, gezien de miljoenenverliezen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, nooit eens ergens op attendeert als deze tijdens openbare erediensten week-in week-uit maar gedachteloos blijft bidden om de zegen over de offergaven terwijl deze zou dienen te weten dat het geld door de incompetentie van bestuursleden niet zelden in de zakken van advocaten verdwijnt of dat het maar gewoon over de balk wordt gegooid. "Ze zullen zich er zelf voor moeten verantwoorden", was daarop diens uitspraak - en daar moest ik het mee doen... Ben je dan niet eigenlijk verknipt geraakt (?!), zo vroeg ik mij af: hoe kunnen schijnbaar weldenkende mensen zulke absurde toestanden als het ware witwassen door er op die manier een gekke draai aan te geven? Ben je dan niet feitelijk... gebrainwasht?! Een mij dierbare geloofszuster merkte eens op: "Wat ik in het offerblok doe, geef ik aan God. Wat anderen ermee doen, is andermans zaak." Ik wilde haar niet voor het hoofd stoten, maar liefst had ik geantwoord: "Realiseert u zich dan niet dat On­ze-Lie­ve-Heer rare kost­gan­gers heeft?"

De bovenbeschreven manier van recht praten wat krom is, duidt voorts op "cognitieve dissonantie", lijkt mij althans. Vreselijk! Opeens kun je met mensen om wie geeft, niet eens meer een normaal gesprek voeren. Men waant zich veilig in een ideologische cocon en de godgeklaagde geloofspraktijk ervaart men als een idylle.

(...)


Uit: Bericht op "Do 07 Jul 2016, 00:36" in de thread "OPEN BRIEF d.d. 01-11-2010 - aan actualiteit ingeboet?"
Door cognitieve dissonantie gebeurt vervolgens welhaast nog het ergste: terwijl je voor andermans ogen geestelijk wordt mishandeld - niemand springt in de bres.

Ook om te helpen voorkomen dat er op deze manier telkens opnieuw slachtoffers worden gemaakt, heb ik in de afgelopen 10 jaar omstandig uit de doeken gedaan waarom er in de Nieuw-Apostolische Kerk wel degelijk mi­sère aan de orde is als witteboordencriminaliteit, een piramidespel, een hofkliek en kadaverdiscipline.

Een beknopte bloemlezing op dat punt...
 1. :shock:
  TjerkB schreef:(...)
  Tegenwoordig spreekt men van een War on Terror (WoT), maar psychische terreur, door stelselmatige onderdrukking, wanneer dan ook en waar dan ook, al is het middenin "de gemeenschap", in de Nieuw-Apostolische Kerk; dat is... vreselijk. Terreur! Weg ermee...

  Maar om daarvoor aandacht te vragen moet je niet zijn bij "dienaren" van de Nieuw-Apostolische Kerk. Die willen alleen... prediken. Droogzwemmen dus. Maar de consequenties van hun handelen, ook als dat neerkomt op verwijtbaar nalaten, wensen ze niet te overzien. Prediken, prediken en nóg eens prediken, dat is hun metier. De mooiste vergezichten schilderen ze de gelovigen voor. Eerst moeten die meedoen aan hun piramidespel. Pas dan maken ze kans op de gouden bergen.

  Hoe vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk dat piramidespel wordt gespeeld, en hoe menigeen daaronder te lijden heeft, valt nu al jarenlang na te lezen op het Internet. De berichtgeving op dat punt is niet mals. Kwam in de jaren '90 voornamelijk eerst nog kritiek op gang; inmiddels ook de leegloop want het ontij werd niet gekeerd. Dat laatste had trouwens prima gekund als de "hoogste" "dienaren" hun aanspraken op aanzien en macht hadden laten varen! Helaas hield men juist daaraan vast.

  Een "keuringsdienst van waarden" zou bij de Nieuw-Apostolische Kerk volgens mij, mede op grond van al die verontrustende geluiden uit de samenleving, snel tot het inzicht komen dat hier wellicht de verkeerde zaken het verkeerde gewicht in de verkeerde weegschaal leggen. Niet het Evangelie van Jezus Christus staat namelijk in deze kerk centraal maar de zelfvoldane eigenzinnigheid van "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" die er hooghartig (...) de scepter zwaaien, wat vaak pas echt duidelijk wordt indien men achter de schermen heeft gekeken. Dan doe je met een "districtsapostel" bijvoorbeeld ervaringen op zoals ik die beschreef in mijn bericht op "Za 07 Nov 2015, 19:13". Echter, geen standbeeld gaat uit eigen beweging op een sokkel staan. Nee, die wordt er op getakeld. Hetzelfde gebeurt in de Nieuw-Apostolische Kerk. Was God het maar geweest die daar Zijn dienaren had bekleed met Zijn macht en Zijn aanzien. Doch helaas, Hij was het hier niet.

  Wanbeleid bestaat bij de gratie van degenen die het met vereende krachten in stand houden, maar daar kun je al heel snel medeplichtig aan zijn, zelfs in een kerk! Ik heb er met mijn neus bovenop gestaan. Toen ik zag hoe er met mensen wordt gesold en ik doorkreeg met wat voor een verdeel- en heerspolitiek er vanuit de ivoren torens wordt geregeerd, walgde ik ervan. Als collega's op het bureau van de Centrale Administratie werden wij door de districtsapostel Gijsbert Pos op slinkse wijze tegen elkaar uitgespeeld. Dat verpest sowieso de sfeer. Toen ik wegging, waren de verhoudingen na jarenlange praktijken van manipulatie en intimidatie grondig verziekt. Een jaar eerder was Theo de Bruijn als ambtsopvolger van Gijsbert Pos kwalijk onvoorbereid in een bestuurlijk wespennest terechtgekomen, ook als jongste bediende binnen het internationale kerkbestuur, een "old boy net­work" waar de nagedachtenis aan Gijsbert Pos pertinent "nicht im Frage" kon zijn. Wie echter geen zwaargewicht is en tot overmaat van ramp aan de start verschijnt met een integrale kennisachterstand, is aangewezen op professionele support en zal doortastend moeten gaan reorganiseren om de wanorde de baas te worden. Gezien bij het internationale kerkbestuur de verrechtsing in de laatste vijftien jaar, was dit ook voor apostel Gerrit Sepers uitgelopen op een "mission impossible". Theo de Bruijn besloot om er op zijn manier het beste van te maken. Dat werd dus een mislukking.

  Wie hadden zo'n volslagen mislukking kunnen voorkomen?

  Volgens artikel 4 van de statuten wordt "het bestuur", inclusief van december 1998 tot mei 2011 Theo de Bruijn als voorzitter, geflankeerd door de stamapostel en door de landelijke vergadering:
  BakEenEi schreef:(...)
  Artikel 4 Organen
  De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:
  
1. De Stamapostel
  
2. Het bestuur
  
3. De landelijke vergadering
  (...)


  Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 15 Nov 2010, 22:11", in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers"
  Zie ook het bericht op "Ma 18 Mei 2015, 09:24"
  Men heeft dus in commissie gefaald. Toen dat in de denkhoofden van de betrokkenen begon door te dringen, stond het heel snel vast: laat iedereen afblijven van onze macht en van ons aanzien. Géén hand in eigen boezem derhalve. Alle pijlen werden daarentegen gericht op Ronald Rohn. Men greep daarom in de Kas, waarna huurlingen het vuile werk mochten opknappen. In blinde woede lette niemand er ondertussen nog op dat het kerkgenootschap voldeed aan de ANBI-verplichtingen.

  Van het in januari 2008 gepropageerde rentmeesterschap-nieuwe-stijl was al geen spaan meer heel gebleven. Geen kip in de kerk die ernaar kraaide. Des te meer natuurlijk door de goddelozen via het Internet... die zich hardop afvragen hoe bij dit kerkgenootschap desondanks voornamelijk het algemeen nut wordt gediend.

  Is het algemeen nut ermee gebaat als de belanghebbende belastingplichtigen, die de fiscale giftenaftrek voor deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) financieren, door een gebrek aan governance bij dit kerkgenootschap verstoken blijven van relevante tijdige, juiste en volledige informatie die ze gewoon toekomt?

  (...)


  Uit: Bericht op "Vr 13 Nov 2015, 14:30" in de thread "Gebakken lucht"
 2. :shock:
  TjerkB schreef:(...)
  Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, waarvan het bestuur drie leden telt (districtsapostel, apostel, opziener), is Rainer Storck de bestuursvoorzitter. Dit kerkgenootschap moet tevens naar behoren worden bestuurd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Echter, het is genoegzaam bekend dat Rainer Storck de Nederlandse taal niet machtig is. Desondanks heeft hij dit bijzondere voorzitterschap aanvaard, evenals een toenemend groot aantal nevenfuncties. Zie boven.

  Toen het door zijn ordinatie in oktober 2012 tot "districtsapostelhelper" duidelijk werd dat Rainer Storck districtsapostel Armin Brinkmann in februari 2014 zou opvolgen, werd dat nieuws in Nordrhein-Westfalen enthousiast begroet. Men had er daar vertrouwen in! Dat stelde mij enigszins gerust want het doen en laten van Armin Brinkmann, ook in Nederland, had bij mij alleen maar steeds meer wantrouwen ingeboezemd. Het stuitte mij tegen de borst met welke methoden hij critici intimideerde, terwijl het in februari 2012 uitkwam dat hijzelf in zee was gegaan met criminelen, die de kerk in Nordrhein-Westfalen al in 2007 voor 10 miljoen euro hadden bestolen. Geen wonder, althans bij nader inzien, dat Armin Brinkmann al meteen na diens aantreden in Nederland, in 2011, zo venijnig optrad tegen Bauke Moesker en Ronald Rohn. Ook "thuis" kende Brinkmann geen genade. Tobias Mai en Franz-Christian Schlangen kregen zonder pardon een proces aan hun broek. Ongetwijfeld was het onder kerkelijke ambtsdragers de kadaverdiscipline geweest waardoor niemand betrokkene van diens juridische exercities had weerhouden. Door het enthousiasme voor Rainer Storck kreeg ik de stille hoop dat een aantal pijndossiers zou worden gesloten alvorens hij de nieuwe districtsapostel zou zijn.

  Het was een ijdele hoop. Al snel bleek ook Rainer Storck een man te zijn met twee gezichten. Mooie woorden, maar ondertussen consequent de harde lijn volgend.

  Wat ik wil zeggen, is: indien zielenherders te veel hooi op de vork nemen, zoals de Nieuw-Apostolische Kerk het ze ongelimiteerd toestaat, zullen al te gemakkelijk anderen het moeten ontgelden. Niet alleen critici of andersdenkenden, maar mogelijk ook naaste medewerkers en gezinsleden. Ik vind dit volstrekt onaanvaardbaar.

  (...)


  Uit: Bericht op "Vr 09 Dec 2016, 15:56" in de thread "Storck"
 3. :shock:
  BakEenEi schreef:(...)
  Als ik het mij goed herinner was ik de laatste keer toen ik in Amersfoort de dienst bezocht daar nog ingedeeld als organist. In de dagen die erop volgden liet ik het in mij omgaan hoe St.Ap. Leber zich sinds diens aantreden over allerlei zaken publiekelijk had uitgelaten. Zo zag hij de "Boodschap van St.Ap. Bischoff" als een "openbaring"! Ook stond hij het in die periode oogluikend toe dat er in de kerkgemeente Hamburg-Blankenese ongenadig werd afgerekend met vragenstellers. (...) Ik wist voor mijzelf genoeg en verliet de kerk. Hier waait nu een heel verkeerde wind; dat was mij volkomen duidelijk. Al jarenlang had ik "de ontwikkelingen" op de voet gevolgd. Ik wist het echt pertinent zeker: dit zal nog escaleren ook... Ik kon het hele woord "stamapostel" niet meer aanhoren!

  Aldus geschiedde het. Heus, er was géén profetische blik voor nodig om dat te zien aankomen. Ik had gewoon van tevoren met veel belangstelling opgelet wat er internationaal gaande was in de Nieuw-Apostolische Kerk. Wie dan een aantal puzzelstukjes met elkaar combineert, ziet eenvoudig wat ikzelf ook zag, namelijk: "de tent wordt onherstelbaar verbouwd". Wat ik echter niet voorzag is dat menigeen met wie ik erover sprak mij tot op heden alleen maar glazig aan zou kijken. Dit is uiteindelijk de meest bevreemdende ervaring geworden die ik in mijn leven heb opgedaan. Dat er iets mis zou zijn met de stamapostel, de eerste knecht van God op aarde, enzovoort, enzovoort; zoiets hield zowat niemand voor mogelijk.

  (...)


  Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Do 10 Feb 2011, 19:34", in de thread "Actuele stand zaken mbt ledenaantallen NAK NL"
  Zie ook het bericht op "Ma 08 Feb 2016, 23:52" in de thread "Kan ik daar wat aan doen?"
Zie verder mijn bericht op "Do 23 Apr 2015, 16:06" in de thread "Misbruik van geloof en vertrouwen".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Mijn stellige indruk is dat "de omstandigheden van het geval" niet goed genoeg in aanmerking zijn genomen.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 29 Mei 2017, 12:10"
@all

Hoe ingewikkeld het hele conflict met broeder Rohn op het eerste gezicht misschien er ook uitziet; voor wie de organisatie kent en inzoomt op de problematiek, kijkt er volgens mij niet van op dat de door de kerkleiding gehanteerde amateuristische samenwerking strandde en broeder Rohn het daarbij moest ontgelden. Ikzelf keek er ook niet van op dat niemand, echt helemaal niemand, het vervolgens voor hem en/of zijn gezin opnam want dat is de sektarische (!) nieuw-apostolische geloofspraktijk ten voeten uit. Zolang het bij wijze van spreken nergens om gaat, heb je geen centje pijn, maar o wee, als de "dienaren" niet op hun wenken worden bediend, pas dan op je tellen want, linksom of rechtsom; je delft het onderspit. Echter, tegen de familie Rohn werd uitzonderlijk veel en tevens grof geweld ingezet. Dat daarmee de wetten (ook die van God) met voeten worden getreden, wensen en weten slechts weinigen bij de Nieuw-Apostolische Kerk zich goed te realiseren. Omdat aldus schaamteloos o.a. (blijvend) psychisch letsel wordt geriskeerd bij degenen die aan dat geweld meedogenloos ten prooi vallen, heb ik het als mijn (burger)plicht beschouwd om dit aan de kaak te stellen. Met deze forumbijdrage doe ik dat -mede ten overstaan van Amnesty International- thans nóg een keer.

Veiligheid en geborgenheid zijn voor de aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in en buiten de muren van hun godshuizen namelijk NIET gewaarborgd.

Hoe zoiets in 's hemelsnaam mogelijk is, heb ik in vele tientallen voorafgaande forumbijdragen stap voor stap getracht uiteen te zetten. Een ontluisterend beeld kwam daarbij op van machtsmisbruik en psychische onderdrukking. Hieronder volgt een toepasselijk citaat dat ik in dit verband tegenkwam:
(...)
Het is dus belangrijk het woord sekte voor dit boek scherp te definiëren. Ik
gebruik hiervoor de beschrijving van Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en
recht in Groningen:
 • Sekten onderscheiden zich negatief van religies door het gebruik van
  destructieve methoden die gehanteerd worden om leden te krijgen en te
  houden. Het aannemen van de groepsidentiteit ten koste van de eigen
  identiteit en het proces daartoe, vormt hiervan een voorbeeld.

  Hoewel een sluitende definitie van sekten niet bestaat, zijn er een aantal
  kenmerken te noemen die vaak terugkomen. Allereerst heeft de
  organisatiestructuur van een sekte veelal een sterk hiërarchisch karakter,
  met aan de top een onbetwiste leider of stichter van de gemeenschap. Vaak
  worden de uitspraken van de leider verheven als de absolute waarheid als
  ware het ingegeven door een goddelijke entiteit. Verder heerst er een sterk
  groepsgevoel, gepaard gaande met een zich afsluiten van de 'slechte'
  buitenwereld
  . Om volledige sociale controle over de leden te krijgen en te
  houden wordt er veelal gebruikgemaakt van beïnvloedingstechnieken.

  Volledige loyaliteit van de leden wordt gevraagd in tijd, energie en geld.
  In het bijzonder op het punt van de financiële bijdrage, worden er soms van
  de aangeslotenen prestaties gevraagd die ver uitgaan boven het 'draaiende
  houden' van een organisatie. Aangeslotenen worden soms als het ware in
  materiële zin totaal uitgekleed. Aldus ontstaat het vermoeden dat de
  geldstroom uiteindelijk bestemd is ter verrijking van de leidende personen.

  Niet zelden gaat het verlies van persoonlijke waardigheid tevens gepaard
  met overgave in seksuele zin aan een of meer leiders. Soms wordt die
  overgave bespoedigd vanwege de “helende” effecten die genezingssessies -
  veelal vanuit de leiding georganiseerd - op de volgelingen hebben.

  Sommige bewegingen ontstonden juist vanuit het aanbieden van een
  alternatief genezingscircuit. Uittreding wordt meestal zeer moeilijk gemaakt
  en kritiek wordt bestraft. Deze methoden werken destructief voor de
  ontwikkeling van het individu en veroorzaken bij de aangeslotenen op
  termijn verlies van identiteit. Het verbreken van de band met de
  gemeenschap, van waaruit men is ontstaan, leidt op lange termijn vaak tot
  psychische problemen.

  Dergelijke praktijken breken op zeer grove wijze in op de lichamelijke en
  psychische integriteit van de aangeslotenen.
  Het voorgaande laat zich als
  volgt samenvatten: absoluut leiderschap ten aanzien van het ontvouwde
  gedachtegoed in combinatie met volstrekte afhankelijkheid van de
  aangeslotenen; overgave in seksuele en/of in financiële zin, maken een
  beweging naar mijn oordeel tot een sekte. Die benadering sluit het meest
  aan bij de wijze waarop een sekte vanuit de samenleving als schadelijk voor
  de volksgezondheid wordt gezien en dus als ongewenst wordt beschouwd.

  Benadrukt wordt dat indien de samenleving een bepaalde beweging als
  sekte beschouwt, dat in juridische zin geen betekenis heeft; wel kan die
  kwalificatie de opmaat vormen voor hantering van instrumenten, die binnen
  het Nederlandse recht bestaan om ongewenste praktijken die binnen sekten
  bestaan te bestrijden dan wel te voorkomen.
(...)


Bron: "Ik was gek van geluk" (verhalen uit sektarische bewegingen), pagina 26-27; ISBN 978 90 218 0496 5
Zie het bericht op "Do 05 Dec 2013, 22:15" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Het is de hoogste tijd om op zulke wanpraktijken in te grijpen. Van binnenuit zal dat in deze kerk namelijk niet gebeuren want men is verblind c.q. gebrainwasht.

De "verantwoordelijken" die nu bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aan het roer staan, gedragen zich als wolven in schaapskleren; laf en wraakzuchtig.

In mijn bericht op "Vr 19 Mei 2017, 15:00" liet ik zien dat districtsapostel De Bruijn in het derde kwartaal van 2009 in feite heimelijk deels op non-actief was gezet. Wekt het dan geen bevreemding wanneer apostel Peter Klene op 21 februari 2010 onder meer beweert dat betrokkene zichzelf lastig kan verdedigen (regel 44 van het desbetreffende schrijven)? Heus, het is mijn vaste overtuiging -door alles wat ik over deze zaak aan de weet ben gekomen- dat die hele vermaledijde brief uit Santpoort van a tot z gelogen en/of geën­sce­neerd is. Het zelfgenoegzame kerkbestuur heeft, bang voor het eigen hachje, er een klein kapitaal aan uitgegeven om broeder Rohn tot zondebok te maken en aan de schandpaal genageld te krijgen. De vanaf het vierde kwartaal in 2009 ontstane/veroorzaakte miljoenenverliezen heeft het kerkbestuur aan zichzelf te wijten. Bij dit bestuur echter is het de slager die zijn eigen vlees keurt. Een gotspe voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)! Het was confronterend en hartverscheurend om dit allemaal uit te zoeken en vast te stellen - een heidens karwei, doch nogmaals: ik wilde/moest het doen.

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
TjerkB schreef:(...)
Echter, hoezeer ik ook hoopte dat de kerkleiding vanaf de werkvloer nog tijdig zou worden genoodzaakt om haar statussymbolen en sterallures maar aan de wilgen te hangen, zodat het voor "de eerlijken en oprechten" "in de gemeenschap" zou zijn weggelegd om daar niet te hoeven wegkwijnen; de verdeeldheid was al te groot. Let wel: de verdeeldheid te midden van de gelovigen vanwege de arrogantie van de macht, uitgeoefend door een selecte groep van hovelingen (!) onder de kerkelijke ambtsdragers. Een hofkliek als het ware die in deze doodzieke kerk de dienst uitmaakt; de uitvinders van het nieuw-apostolische kastenstelsel. Brutaal legden de zichzelf pri­vi­le­gi­ëren­de "hoge(re) verantwoordelijke leidinggevenden" vanuit hun ivoren torens exclusief beslag op hoedanigheden die men aannam als "dienaar" en "zegenaar", en hun familieleden werden personen van aanzien, al naargelang de rang of stand van de ambtsdrager in kwestie krachtens diens positie op een zogenaamde ambtsladder. Zo en niet anders zou de god van hun kerk het hebben gewild. Wie het hemelrijk wilde beërven moest deze realiteit van ze omarmen.

Zo'n kaartenhuis houdt vanzelf geen stand. In 2010 schreef ik: "De hiërarchische verhoudingen (!) onder dienaren (!) moet onmiddellijk worden afgeschaft, simpelweg te beginnen in Nederland. Op elk hoofd voortaan nog maar één pet!! En vooral nóóit meer rücksichtslos met brutaal een greep in het offerblok een dure advocaat inschakelen die dan dreigbrieven moet versturen naar zielen, met wie er gewoon een menselijk gesprek te voeren valt." (...) Het maakte ze geen donder uit.

Ik kan dus wel water naar de zee blijven dragen, dweilen met de kraan open, roepen in de woestijn en vechten tegen de bierkaai, maar stilaan wordt dat gekkenwerk. Dat vond ik zeven jaar geleden natuurlijk óók al; alleen, er viel toen ook best nog wel wat uit te leggen. Gezien het belang van de zaak en de intrinsieke afkeer die ik sowieso heb van verwarring in het algemeen en witteboordencriminaliteit in het bijzonder, ben ik daar niet voor weggelopen. Maar nu wordt het een tandje minder...

(...)


Uit: Bericht op "Do 02 Feb 2017, 18:07" in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Wie de feiten op een rij ziet staan, kan er niet omheen: bij de "ambtelijke top" was de zaak allang beklonken! Districtsapostel De Bruijn werd vanwege diens zakelijke disfunctioneren gedeeltelijk op non-actief gezet, wat onder de pet moest worden gehouden, maar Rohn zou hoe dan ook door de knieën moeten gaan. Medewerkers dienen nu eenmaal méé te werken en tegenover hun "zegenaars" steeds de minste te willen zijn; "van harte ootmoedig" (vgl. lied 4, NAK-liederenbundel voor de zangkoren) - in de wandeling wordt deze vorm van onderdanige gehoorzaamheid ook wel "een fijne aanbieding" genoemd.

Geen enkel ingewonnen advies vooraf van onafhankelijke derden zoals vanuit een commissie van wijzen; niets van dat alles. Eerst was er al met vereende krachten tegen Rohn samengespannen en toen dat niet hielp, moest hij maar uit alle macht worden geïntimideerd. Met groen licht vanuit Zürich en support vanuit Dortmund.

Wat "de omstandigheden van het geval" betreft, mag de bovenbeschreven benauwende (!) nieuw-apostolische geloofscultuur dus niet buiten beschouwing blijven.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 29 Mei 2017, 16:15"
TjerkB schreef:(...)
Omdat aldus schaamteloos o.a. (blijvend) psychisch letsel wordt geriskeerd bij degenen die aan dat geweld meedogenloos ten prooi vallen, heb ik het als mijn (burger)plicht beschouwd om dit aan de kaak te stellen. Met deze forumbijdrage doe ik dat -mede ten overstaan van Amnesty International- thans nóg een keer.

Veiligheid en geborgenheid zijn voor de aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in en buiten de muren van hun godshuizen namelijk NIET gewaarborgd.

Hoe zoiets in 's hemelsnaam mogelijk is, heb ik in vele tientallen voorafgaande forumbijdragen stap voor stap getracht uiteen te zetten.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 29 Mei 2017, 22:02"
@all

Gisteravond kreeg ik een WhatsApp-berichtje: "Zembla over UMC Utrecht...NPO 2". ZEMBLA is het actuele onderzoeksjournalistieke programma van de VARA. Direct ging ik kijken. Onmiddellijk dwaalden mijn gedachten af naar de Nieuw-Apostolische Kerk want wat er in de uitzending aan de orde kwam, was o.a. het volgende...
  • Angstcultuur
   In november 2015 onthult ZEMBLA dat op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht een angstcultuur heerst. Ernstige calamiteiten zijn verzwegen voor de Inspectie. Klokkenluiders vertellen over onveilige situaties op de OK en het tirannieke gedrag van het afdelingshoofd. Na een groot onderzoek concludeert de IGZ half april dat er in het UMC geen open en veilige cultuur is. Het is de Raad van Bestuur die hiervoor verantwoordelijk is. De Inspectie vindt het cruciaal dat er in het UMCU een cultuuromslag plaatsvindt. Het moet opener, minder hiërarchisch en met meer ruimte voor tegenspraak.

   Maar wat is daarvan te zien? Hoe is het ziekenhuis bijvoorbeeld omgegaan met de medewerkers die openlijk kritiek hebben geuit? En voelen werknemers zich nu wel veilig om openlijk kritisch te zijn? Van Olphen:
   • “Als je het rapport leest, is het enige dat opvalt dat degene die nog werken in het UMC positief zijn en degenen die er niet meer werken hebben een heel ander oordeel.”
   Directe collega’s van dokter P. verklaren bijvoorbeeld tegenover de IGZ dat ze tevreden zijn over de resultaten van zijn operaties. In het rapport staat: ‘Over de chirurgische vaardigheden wordt binnen de vakgroep niet getwijfeld.’ Maar een andere oud-medewerker bevestigt tegenover ZEMBLA dat de problemen met P. wel degelijk bekend waren op de afdeling.
   Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal van de IGZ, zegt daarover in ZEMBLA: “Ik denk dat je niet van de ene op de andere dag openheid creëert. Dat wat zich daar heeft afgespeeld dat zo tot verkramping heeft geleid bij veel mensen onbewust en bewust, heb je niet vandaag opgelost. Ook niet door een rapport naar buiten te brengen. Dit zijn ontwikkelingen die echt tijd vragen.” En die tijd krijgt de raad van bestuur van de IGZ. Volgens Van Diemen is de cultuur voor een belangrijk deel door de vorige Raad van Bestuur en bestuursvoorzitter gevormd. Margriet Schneider is pas in november 2015 begonnen. “Het is aan haar om die verandering van cultuur weer te geven.”

   Organisatiedeskundige Roeland Weebers plaats daar een kanttekening bij: “Margriet Schneider komt uit het ziekenhuis, zij is opgeleid in het ziekenhuis. Kortom, ze is kind van dit ziekenhuis. Het is moeilijk om een cultuur waar je zelf onderdeel van bent geweest te veranderen. Het zou haar niet diskwalificeren, maar wat je in de literatuur van het management leest, is dat als je echt een verandering wil creëeren, je toch iemand van buiten zult moeten hebben.”
  Bron: Artikel "Omstreden arts UMC Utrecht opnieuw in opspraak" d.d. 31-05-2017 op de website van ZEMBLA
  Kijk terug 'Ziekenhuiscalamiteiten, deel 4': https://zembla.vara.nl/nieuws/ziekenhui ... ten-deel-4
Zie ook mijn bericht op "Zo 06 Jul 2014, 21:24" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder..." dan wel het bericht op "Zo 10 Mei 2015, 23:37".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

In aansluiting aan het vorige bericht; een voor mij veelzeggende uitspraak (in de ZEMBLA-uitzending) van Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal van de IGZ, was:
 • "Het systeem kan op orde zijn - de cultuur hoeft niet te deugen."
Dat is verdomd exact het venijn wat bij de (internationale) Nieuw-Apostolische Kerk de sfeer verziekt, zo realiseerde ik mij. Alles oogt keurig netjes op orde, zoals bij alle publiciteitsinitiatieven de door professionals geregisseerde copywriting en grafische vormgeving, de ongelofelijk slim in elkaar gezette catechismus en door het onlangs in Nederland verworven lidmaatschap bij de Raad van Kerken. Wat een toonbeeld van deugdelijkheid! Maar let ondertussen niet op de verrotte cultuur.

Neem bijvoorbeeld de intimidatiepraktijken, waarvan de ambtelijke top zich onbeschaamd waagt te bedienen. Het is bij de beesten af hoe men soms te werk gaat. En niemand die er wat van durft te zeggen, behalve degenen voor wie er in deze kerk geen leven meer mogelijk was. Toen deze slachtoffers wegvluchtten, werden ze ijzig nagestaard door verstokte gelovigen met oogkleppen op, bij wie het wel lijkt alsof ze met toverlijm op de kerkbanken vastgeplakt zitten, wachtend op nadere instructies van hun "zegenaars". Maar die godgeklaagde "dienaren" zegenen alleen zichzelf. Ze stelen als de raven, zoals toen er geld uit de offerkist nodig was om een advocaat "van christelijke huize" een aangetekende dreigbrief te laten opstellen voor Bauke Moesker. Of om hun eigen kapitale financiële blunders te verbergen.

Niemand, niemand die (bij deze sekte) ingrijpt...
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) laat, naar aanleiding van de berichtgeving van ZEMBLA hierover, onafhankelijke experts onderzoek doen naar het functioneren van de KNO-arts. De experts stellen dat P. ‘in vier van de zes onderzochte casus niet heeft gehandeld zoals van een redelijk en bekwaam handelend hoofd-hals chirurg mag worden verwacht.’
   Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, begrijpt niet waarom dit in Utrecht niet eerder naar boven is gekomen.
   “Hoe kan het zijn dat zich zes keer iets voordoet wat eigenlijk niet hoort? Hebben we dan geleerd van die eerste keer, of hebben we geleerd na de tweede keer, of hebben we pas geleerd na een zesde keer als een externe organisatie mensen erop wijst?”
  Bron: Artikel "Omstreden arts UMC Utrecht opnieuw in opspraak" d.d. 31-05-2017 op de website van ZEMBLA
  Kijk terug 'Ziekenhuiscalamiteiten, deel 4': https://zembla.vara.nl/nieuws/ziekenhui ... ten-deel-4
Zie -nogmaals- mijn bericht op "Zo 06 Jul 2014, 21:24" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder..." dan wel het bericht op "Zo 10 Mei 2015, 23:37".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk
Dat is verdomd exact het venijn wat bij de (internationale) Nieuw-Apostolische Kerk de sfeer verziekt, zo realiseerde ik mij. Alles oogt keurig netjes op orde, zoals bij alle publiciteitsinitiatieven de door professionals geregisseerde copywriting en grafische vormgeving, de ongelofelijk slim in elkaar gezette catechismus en door het onlangs in Nederland verworven lidmaatschap bij de Raad van Kerken. Wat een toonbeeld van deugdelijkheid! Maar let ondertussen niet op de verrotte cultuur.
Het samenvoegen van 2 districten is het effect van de massaal teruglopende bezoekersaantallen!
Als je kijkt naar het aantal confirmanten dit jaar, dan is de aanwas dramatisch laag.

Er is geen houden meer aan.
Wat rest, zijn cosmetische ingrepen en krampachtige nieuwsgaring die het tegengestelde duiden.

Voor de zaak Rohn is de enige pleister op de wonde dat er straks geen NAK Nl instituut meer is.
Vis zal de laatst betaalde CA'er zijn. Een promotie zit er zeker niet in, na alle miskleunen.

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

BakEenEi schreef:(...)
Zo kan ik het mij voorstellen...
(voor te lezen na de viering van het Heilig Avondmaal tijdens de dienst op zondag 31 oktober 2010)


Geliefde Broeders en Zusters,

Onze Districtsapostel, Apostel en Opziener vragen uw aandacht voor het volgende.

In de achterliggende weken is er van buitenaf kritiek uitgeoefend op besluitvorming bij de kerkleiding op het gebied van bouwzaken. Het betreft dan met name het zorghuis dat zou worden gerealiseerd in Arnhem. Bij dit nieuwbouwproject zijn er inderdaad fouten gemaakt. Wijzelf betreuren dit ten zeerste. Juist hierdoor zijn er maatregelen getroffen om het in de toekomst beter te doen. Zoals u zult begrijpen is er maar één oogmerk dat ons gezamenlijk voor ogen staat, en dat is om ook de financiële middelen die in het werk Gods ter beschikking staan volkomen verantwoord te beheren. Het streven is altijd geweest om de bestedingen waar mogelijk te beperken. Inmiddels is het de verwachting dat het appartementencomplex in Arnhem binnenkort alsnog haar deuren kan openen. Dat zal menigeen een hele zorg minder zijn, onder wie niet in de laatste plaats onszelf.

Een tweede punt van kritiek betrof nu de samenwerking in privé tussen de Districtsapostel en de projectleider bij onze afdeling Bouwzaken, waar het ging om te komen tot investeringen in een recreatievoorziening in Oostenrijk. Nogmaals, dit betrof zuiver een privé-aangelegenheid. De broeder die bij ons als projectleider in dienst was getreden, werkte namelijk in deeltijd. Ook als zelfstandig ondernemer en makelaar is hij actief op het vlak van de woningmarkt en de exploitatie van onroerend goed, zulks tevens in het buitenland. Hierbij ontstond er een kring van geïnteresseerden rond de opzet in Oostenrijk van een vakantiepark. Ook eerder is daaromtrent onzerzijds wel gecommuniceerd dat de Districtsapostel, die ook zelf niet onbekend is met het ondernemerschap, in gesprekken met onze projectleider spontaan heeft meegedacht. Uiteindelijk heeft zijn zoon, Ramon, besloten om participant te worden.

Nu is echter in de richting van de Districtsapostel de verdenking uitgesproken dat hij zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling. Gelukkig is dit niet het geval. De bedoelde projectleider is namelijk niet meer werkzaam voor onze kerk, en de zoon van de Districtsapostel regelt zijn eigen zaken. Toch bestaat er voor de Districtsapostel aanleiding om zich te verontschuldigen tegenover hen, die het hem kwalijk nemen niet onmiddellijk afstand te hebben genomen van besprekingen in de privé-sfeer over deze recreatievoorziening. Immers, het risico van belangenverstrengeling daarbij was wel degelijk aanwezig. Dat de samenwerking met onze projectleider naderhand werd beëindigd, houdt met name verband met problematiek rond de voortgang van het nieuwbouwproject. Het is ook juist dat leegstand geld kost. In dat opzicht is er nu weliswaar sprake van een verliespost, doch hiervan zal de omvang beslist nog belangrijk afnemen.

Wij hopen hiermee mogelijke vragen die wellicht bij u waren opgekomen te hebben beantwoord.

W.g. De kerkleiding
(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Za 30 Okt 2010, 11:47", in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
@all

Zojuist kwam ik het geciteerde bericht van al bijna zeven jaar geleden opnieuw tegen. Hadden ze bij het kerkbestuur er destijds maar wat mee gedaan, zo dacht ik. Dan was men tenminste eerlijk geweest. Bovendien had men een vermogen bespaard op advocaatkosten. Tevens was de familie Rohn dan niet nodeloos geruïneerd.

Zie ook de in de wind geslagen Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers van 15 november 2010.

Groet,
TjerkB


P.S.
Voor de advocaat in kwestie verscheen naderhand een afzonderlijke open brief. Zie onder...
Redactie schreef:OPEN BRIEF

 • Geachte heer De Lange,

  De tale Kanaäns houdt er merkwaardige dialecten op na, zult u de laatste tijd misschien wel eens hebben gedacht. In elk geval gaat het er in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland anders aan toe dan bij de Protestantse Kerk in Nederland. Volgens de nieuw-apostolische geloofsleer die onlangs werd herzien vanwege een op handen zijnde catechismus, zijn andersgezinde christenen pas daadwerkelijk kinderen van God indien zij het lidmaatschap verwerven van de Nieuw-Apostolische Kerk. De Nieuw-Apostolische Kerk voorziet namelijk in het ambt van apostel, en juist exclusief door tussenkomst van "een levende apostel" die "verbonden" is met de stamapostel, dat wil zeggen de voorzitter van het internationale kerkbestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk, zou het zijn dat bijvoorbeeld ook u als christen een erfgenaam kunt worden van de beloften van God. Dit is in het kort waar de nieuw-apostolische geloofsleer op neerkomt. U bent "nach dem neuapostolischen Glaubensverständis" dus op de goede weg, maar de winst laat zich bij wijze van spreken pas verzilveren indien u zich de handen laat opleggen van apostel Peter Klene of van districtsapostel Armin Brinkmann.

  Als advocaat heeft u het bijzondere beroep van pleitbezorger. Dit laatste raakt het geloof in Jezus Christus en onze hemelse roeping in de kern. Al begrijpen wij, "het voltallige WebTeam", hoe in de praktijk het juridische steekspel soms gespeeld moet worden; ons stuit het tegen de borst hoe ook bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland er een soort van graaicultuur heeft kunnen ontstaan. Inmiddels zult u ermee bekend zijn hoe bij deze kerk de bestuurlijke organisatie is ingericht. Drie personen zwaaien er de scepter en zij laten zich nauwelijks controleren. Weliswaar bestaat er de zogenaamde "landelijke vergadering", maar de ongewenste dubbele verhoudingen tussen enerzijds de districtsvoorgangers en anderzijds binnen "het bestuur" hun te controleren "zegenaars" hebben ertoe geleid dat eerstgenoemden vrijwel overal protestloos in meegaan. Zo'n ondeugdelijke constructie schreeuwt om moeilijkheden. Als het goed is, weet u hier nu al alles van. Hoe dan ook, vorige week dicteerde u op aandringen van het nieuw-apostolische kerkbestuur maar weer eens een schrijven aan Bauke Moesker. In de gauwigheid bleef het gestelde ultimatum in de lucht hangen, maar dat zij u vergeven.

  Alsof dat nog niet genoeg was, besloot het nieuwe hoofd van het kerkelijke bureau van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, ook wel de Centrale Administratie genoemd (afgekort "de C.A."), te weten de heer R.D. Vis, op vrijdag 2 december jl. om u daarbij als het ware rechts in te halen. Ook hij wendde zich per brief tot de heer Moesker. U zult het document intussen wel hebben gelezen. Een bereidwillige gemeentevoorganger, de heer Nijland, wilde de gesloten envelop dezelfde dag nog wel persoonlijk bij de geadresseerde thuis afgeven. In de woonkamer van de heer Moesker nam ook hij vervolgens kennis van de inhoud. En daar liet hij het bij, niettegenstaande de bijzondere omstandigheid dat betrokkene als kerkelijke ambtsdrager de geestelijke bediening aannam van "herder" in de nieuw-apostolische kerkgemeente te Hoogezand. Ondertussen echter had het bewuste schrijven de uitwerking gekregen van een poging tot huisvredebreuk! In plaats van terstond te besluiten de brief van de districtsevangelist Vis in te nemen en deze om principiële redenen bij de afzender terug te bezorgen, liet de heer Nijland toen Bauke Moesker in diens sop gaarkoken.

  Het bovenbeschreven voorval is exemplarisch te noemen voor hoe de zaken marcheren in de Nieuw-Apostolische Kerk. Met vereende krachten wordt hier iemand in geestelijk opzicht gemolesteerd, en een "priester" maakt het karwei af... Tot overmaat van ramp is de bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland sedert 15 mei jl. iemand met een buitenlandse nationaliteit, die te pas en te onpas doet alsof hij de Nederlandse taal niet machtig hoeft te zijn!

  Doch werkt het nu wel écht zo - in het "werk des Heren"? Het lijkt immers wel alsof Bauke Moesker ieder recht hier zo maar kan worden ontzegd! Ons bij "het voltallige WebTeam" wil het in elk geval voorkomen, dat men zowel door middel van uw schrijven d.d. 30 november 2011 als door middel van het schrijven van de heer Vis d.d. 02-12-2011 véél "te kort door de bocht" niet alleen de werkelijke rechtspositie van de heer Moesker miskent doch óók diens hoedanigheid van ingeschreven lid bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Sterker nog: hier werd zelfs (!) voorbijgegaan aan het juiste begrip van de meest elementaire beginselen van christelijke naastenliefde. Er werd een staaltje machtsvertoon prijsgegeven! Als dát het visitekaartje moet zijn van het "werk des Heren", wat de Nieuw-Apostolische Kerk nagenoeg exclusief pretendeert te zijn, behoede God de wereld ervoor dat er op deze manier met uw medewerking (...) nog méér slachtoffers moeten vallen. Een belangrijk speerpunt bij de Nieuw-Apostolische Kerk is trouwens het vergroten van de naamsbekendheid van dit kerkgenootschap. Wat daarbij in talrijke publicaties, zoals via het Internet, onmiddellijk in het oog springt is de uitgelichte publieke rol van kerkbestuurders, onder wie te verstaan kerkelijke ambtsdragers als districtsdienaren, opzieners, (districts) apostelen en ook de stamapostel. Dáárom noemen wij man én paard!

  Het WebTeam

Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 07 Dec 2011, 14:04" in de thread Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des Heren"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”